7.วัดเกาะแรต Wat Koh Raet

Wat Koh Raet of 9 places to visit in 4 Districts at Nakorn Pathom
สรุปโดย รตจิตร
Written by Ratajit| Feb 27, 2022

วัดเกาะแรต นครปฐม

**บทความสงวนลิขสิทธิ์โดย ©รตจิตร ไม่อนุญาตให้นำไปใช้หรือคัดลอกลงในเว็ปไซด์อื่นเด็ดขาด ห้ามดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำงานเขียน หรือรูปภาพในเว็บไซต์นี้ไปใช้ ไม่ว่ากรณีใด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทันทีทั้งด้านวรรณกรรมคือบทความ และด้านศิลปกรรมคือรูปภาพ หรือวีดิโอ

วัดเกาะแรต นครปฐม

You must not steal this article to post in your own blog/website. Please respect our blog owner. ©Ratajit

วัดเกาะแรต นครปฐม

16:30-16:45-17:00 น.
รตจิตรมาวัดนี้โดยบังเอิญ เป็นทางจะกลับบ้าน รตจิตรออกจากวัดสามง่ามเลี้ยวซ้ายไปเพื่อไปวัดเกาะแรต รตจิตรชอบศาลาเทิดพระเกียรตินเรศวรปิยะภูมิเพราะงาม และสง่าด้วยพญานาค 5 เศียรตามแนวบันได

วัดเกาะแรต นครปฐม

รตจิตรคิดว่าถ้าโบสถ์เสร็จจะยิ่งงดงามมาก เพราะรตจิตรเห็นชัดจากถนน อีกทั้งบริเวณวัดเป็นหน้ากว้างไปตามแนวถนน นอกจากนี้พระพุทธรูปทางเข้าก็เป็นปางเดียวกับพุทธมณฑล

วัดเกาะแรต นครปฐม

เนื่องจากรตจิตรไปเย็นแล้ว ทำให้ศาลาเทิดพระเกียรตินเรศวรปิยะภูมิปิดแล้ว ไม่ค่อยเจอใคร ยกเว้นคนที่ทำการก่อสร้างอยู่ รตจิตรจึงออกมาเร็ว

วัดเกาะแรต นครปฐม

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “7.วัดเกาะแรต Wat Koh Raet

  1. Pingback: ทัวร์บุญไปเช้าเย็นกลับ 9 ที่ นครปฐม | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.