5.วัดศรีมหาโพธิ์

Wat Si Maha Pho of 9 places to visit in Nakorn Pathom
สรุปโดย รตจิตร
Written by Ratajit| Feb 27, 2022

Mole เศียรเจ้าแม่กวนอิม วัดศรีมหาโพธิ์

**บทความสงวนลิขสิทธิ์โดย ©รตจิตร ไม่อนุญาตให้นำไปใช้หรือคัดลอกลงในเว็ปไซด์อื่นเด็ดขาด ห้ามดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำงานเขียน หรือรูปภาพในเว็บไซต์นี้ไปใช้ ไม่ว่ากรณีใด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทันทีทั้งด้านวรรณกรรมคือบทความ และด้านศิลปกรรมคือรูปภาพ หรือวีดิโอ

เจ้าแม่กวนอิม วัดศรีมหาโพธิ์

You must not steal this article to post in your own blog/website. Please respect our blog owner. ©Ratajit

เจ้าแม่กวนอิม วัดศรีมหาโพธิ์

14:45-14:55-15:15 น.
รตจิตรมาทำบุญที่วัดศรีมหาโพธิ์ เพราะรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่สูงตระหง่านสวยวามมาก ดึงดูดให้รตจิตรแวะเข้ามาชมความงามเจ้าแม่กวนอิมหล่อด้วยโลหะ น่าจะสูงที่สุดในโลกด้วย ณ วันที่รตจิตรไปทำบุญซึ่งสูงถึง 11.9 ม.

เจ้าแม่กวนอิม 1000 กร วัดศรีมหาโพธิ์

องค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมสร้างอยู่บนอาคารของวัดศรีมหาโพธิ์ รตจิตรไปสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมก่อนที่จะเยี่ยมชมภายในอาคารซึ่งด้านในสวยอลังการ มีเจ้าแม่กวนอิมพันกรเป็นองค์ประธาน และมี Mole เศียรของเจ้าแม่กวนอิมซึ่งรตจิตรไม่เคยเห็นอะไรงดงามขนาดนี้

เจ้าแม่กวนอิมพันกร วัดศรีมหาโพธิ์

รตจิตรทำบุญเช่าจี้เหรียญทองเจ้าแม่กวนอิม 100 บาท โดยด้านหน้าห้องเป็นบ่อโยนเหรียญเสี่ยงทายของวัดศรีมหาโพธิ์ ทำบุญเสร็จรตจิตรสามารถให้อาหารปลาต่อที่ด้านหน้าขององค์เจ้าแม่กวนอิมด้วย เสร็จแล้วรตจิตรก็เดินทางต่อเพื่อไปทำบุญวัดสามง่าม

บ่อโยนเหรียญเสี่ยงทาย วัดศรีมหาโพธิ์

Advertisement

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “5.วัดศรีมหาโพธิ์

  1. Pingback: ทัวร์บุญไปเช้าเย็นกลับ 9 ที่ นครปฐม | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.