วิธีการเก็บส้ม หรือผลไม้ให้ได้นาน

How to keep fruit longer
สรุปโดย รตจิตร
Written by Ratajit| Mar 26, 2022
ผลไม้รวม

วิธีการเก็บส้ม หรือผลไม้ให้ได้นาน

**บทความสงวนลิขสิทธิ์โดย ©รตจิตร ไม่อนุญาตให้นำไปใช้หรือคัดลอกลงในเว็บไซด์อื่นเด็ดขาด ห้ามดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำงานเขียน หรือรูปภาพในเว็บไซต์นี้ไปใช้ ไม่ว่ากรณีใด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทันทีทั้งด้านวรรณกรรมคือบทความ และด้านศิลปกรรมคือรูปภาพ หรือวีดิโอ
You must not steal this article to post in your own blog/website. Please respect our blog owner. ©Ratajit
กล้วย

คำนำ

ทุกครั้งที่ถึงเทศกาลไหว้ตรุษจีน เชงเม้ง หรือไหว้สาร์ทจีน เป็นต้น รตจิตรต้องซื้อผลไม้ไว้ก่อน ก่อนที่ราคาจะสูงขึ้นเพราะความต้องการพร้อม ๆ กัน หรือแม้แต่ตอนผ่านเทศกาลวันไหว้ไปแล้ว ก็จะทำให้ผลไม้มีมากเกินกว่าความต้องการกินแต่ละวัน

วิธีการเก็บส้ม หรือผลไม้ให้ได้นาน

ปัญหา

เพื่อน ๆ อาจพบปัญญาเดียวกันกับรตจิตร คือ ทำอย่างไรรตจิตรถึงจะเก็บผลไม้ไหว้เจ้า หรือบรรพบุรุษไว้ได้นาน เช่น 2-4 สัปดาห์ หรือเป็นเดือนนั่นเอง บทความในหัวข้อนี้ มีคำตอบให้เพื่อน ๆ โดยแบ่งเป็นหัวข้อตามนี้
1.ลักษณะผลไม้ที่จะแนะนำการเก็บในบทความนี้
2.วิธีการเก็บรักษาผลไม้ให้อายุยืนยาว

1.ลักษณะผลไม้ที่จะแนะนำการเก็บ

ส่วนมากผลไม้ที่รตจิตรจะเก็บตามบทความนี้ มักเป็นผล หรือเป็นลูก ๆ ได้แก่ ส้ม แอปเปิล มะม่วง หรือผลไม้เป็นลูกอื่น ๆ เป็นต้น ทำให้สามารถเก็บได้นาน ได้หลายอาทิตย์

วิธีการเก็บส้ม หรือผลไม้ให้ได้นาน

2.วิธีการเก็บรักษาผลไม้ให้อายุยืนยาว

– รตจิตรจะเช็ดไม่ให้ผลไม้เปียกชื้นก่อนคือเช็ดให้แห้ง
– รตจิตรรัดใส่ถุงพลาสติกให้ป่องๆ ทีละลูก
– ถ้าตู้เย็นมีที่จัดเก็บพอ หรือมีผลไม้เยอะมาก เช่นซื้อส้ม รตจิตรซื้อมาหลายกิโล รตจิตรก็จะมัดถุงพลาสติกป่อง ๆ โดยมีส้มอยู่ข้างในถึง ถุงละ 4-5 ลูก เป็นต้น แล้วไว้ในตู้เย็น ถุงพลาสติกที่ใช้ก็สามารถใช้ถุง reused ได้ด้วย

วิธีการเก็บส้ม หรือผลไม้ให้ได้นาน

– รตจิตรอาจใช้วิธี wrap ผลไม้เป็นสุญญากาศก็ได้ แล้วไว้ในตู้เย็น แต่วิธีนี้ทำให้สิ้นเปลืองเรื่อง wrap paper

เหล่านี้เพื่อน ๆ ก็สามารถเก็บรักษาผลไม้ให้ใหม่ สดเสมอ เพื่อไว้กินเป็นเดือน ๆ รตจิตรหวังว่า “วิธีการเก็บส้ม หรือผลไม้ให้ได้นาน” จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ แม้ว่าบางคนจะใช้วิธีเก็บกล้วยให้ได้นานขึ้น โดยตัดเป็นลูก ๆ ไม่ให้อยู่ในหวีเพราะถ้าอยู่ในหวี จะทำให้สุกงอมไวเกินไปกว่าจะกินได้หมดทัน

วิธีการเก็บส้ม หรือผลไม้ให้ได้นาน

Advertisement

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.