การรักษาเหงือกบวม เสียวฟัน คันฟัน

How to treat your teeth at home
สรุปโดย รตจิตร
Written by Ratajit| Mar 26, 2022

การรักษาเหงือกบวม เสียวฟัน คันฟัน

**บทความสงวนลิขสิทธิ์โดย ©รตจิตร ไม่อนุญาตให้นำไปใช้หรือคัดลอกลงในเว็บไซด์อื่นเด็ดขาด ห้ามดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำงานเขียน หรือรูปภาพในเว็บไซต์นี้ไปใช้ ไม่ว่ากรณีใด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทันทีทั้งด้านวรรณกรรมคือบทความ และด้านศิลปกรรมคือรูปภาพ หรือวีดิโอ
You must not steal this article to post in your own blog/website. Please respect our blog owner. ©Ratajit

การรักษาเหงือกบวม เสียวฟัน คันฟัน

คำนำ

ในสถานการณ์โรคระบาด ในภาวะ COVID ที่เกิดขึ้นหลายระลอก จนกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ Delta และสายพันธุ์ Omicron เป็นต้น รตจิตรคิดว่าจะทำให้คนปกติที่จะไปโรงพยาบาล ต้องคิดแล้วคิดอีก
แต่ปัญหาเกี่ยวกับฟันอาจหนีไม่พ้น บทความนี้รตจิตร คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อน ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับช่องปาก

การรักษาเหงือกบวม เสียวฟัน คันฟัน

ปัญหาเกี่ยวกับช่องปาก
1.เหงือกบวก
2.เสียวฟัน
3.คันฟัน
4.ฟันผุเริ่มต้น

รตจิตรเชื่อว่าใคร ๆ ก็คงเคยมีประสบการณ์ทั้ง ปวดเหงือก ปวดฟัน เสียวฟัน คันฟัน เหงือกบวม หรือเหงือกอักเสบ รำมะนาด เป็นต้น บ้วนน้ำเกลือช่วยได้จริง

การรักษาเหงือกบวม เสียวฟัน คันฟัน

วิธีการแก้ปัญหา
1.บ้วนด้วยน้ำเกลือธรรมดา หรือ
2.บ้วนด้วยน้ำเกลือผสมน้ำอุ่น

การรักษาเหงือกบวม เสียวฟัน คันฟัน

การบ้วนน้ำเกลือ ถ้ารตจิตรไม่มีเวลาก็จะบ้วนด้วยน้ำอุณหภูมิปกติ แต่ถ้ามีเวลาก็จะผสมน้ำอุ่นจะได้น้ำเกลือที่ดีที่สุด รตจิตรอธิบายได้ว่า น้ำอุ่นจะช่วยเร่งโมเลกุลเกลือให้ทำงานเร็วขึ้น มีผลกับการรักษาสุขภาพเหงือกและฟันหลายอย่าง

การรักษาเหงือกบวม เสียวฟัน คันฟัน

การบ้วนสามารถทำได้วันละ 3 เวลาเลย หรือแม้รตจิตรไม่มีเวลา หรือลืม อย่างน้อยรตจิตรก็ต้องบ้วนน้ำเกลือวันละครั้ง เพียง 1-2-3 วัน ปัญหาในช่องปากก็หมดไปแน่นอน แถมยังช่วยให้อาการเจ็บคอหมดไปด้วย ถ้าได้กลั้วปากกลั้วคอด้วยน้ำเกลือ

การรักษาเหงือกบวม เสียวฟัน คันฟัน

การรักษาเหงือกบวม เสียวฟัน คันฟัน

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.