การแก้เวลาใน BIOS (Changing Time Basic Input Output System)

Change Time & Date in Win7 or Win10
สรุปโดย รตจิตร
Written by Ratajit| Sept 2, 2022

1. การตั้งเวลา BIOS

Battery ใน Mother Board

**บทความสงวนลิขสิทธิ์โดย ©รตจิตร ไม่อนุญาตให้นำไปใช้หรือคัดลอกลงในเว็บไซด์อื่นเด็ดขาด ห้ามดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำงานเขียน หรือรูปภาพในเว็บไซต์นี้ไปใช้ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทันทีทั้งด้านวรรณกรรมคือบทความ และด้านศิลปกรรมคือรูปภาพ หรือวีดิโอ
You must not steal this article to post in your own blog/website. Please respect our blog owner. ©Ratajit

การแก้เวลาใน BIOS

ปกติเคส CPU (Central Processing Unit) โดยส่วนมากมี battery ในเคส หรือเรียกถ่านกระดุม เครื่องของรตจิตรใช้ถ่านได้เป็น 10 ปี เมื่อถ่านกระดุมหมดอายุ ทำให้รตจิตรใช้ internet ไม่ได้เพราะระบบจะ block เครื่องคอมพ์กลัวเป็น spam รตจิตรลองหลายวิธี และอยากให้เพื่อน ๆ ลองเรียงลำดับตามนี้ก่อน

กรณีที่ 1 และ 2 เป็นกรณีที่ถ่านกระดุมในเคสยังไม่หมด ส่วนกรณีที่ 3 เป็นสิ่งที่รตจิตรเจอ ทำให้ต้องเปิดเคส

กรณีที่ 1.คลิ๊กขวาตรงมุมขวาล่างที่บอกวันเวลา รตจิตรเลือก Adjust date/time แล้วเปลี่ยนเวลาเลย แต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ให้ลองไปขั้นตอนที่ 2

การใช้ cmd.exe Command Prompt

กรณีที่ 2.cmd หรือ Command Prompt โปรแกรมรับคำสั่ง
รตจิตรคลิกมุมซ้ายล่าง คีย์ cmd ในช่อง Search programs and files จะขึ้นคำว่า cmd.exe รตจิตรคลิกเลย เครื่องจะขึ้นจอดำ ระบุว่า
C:\Users\Administrator>
รตจิตรคีย์คำว่า Date เพื่อเปลี่ยนวันเวลา ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ให้ไปกรณีที่ 3

ถ่านกระดุม CR2032 CR2025

กรณีที่ 3.ถ้าทำทั้ง 2 กรณีข้างต้นไม่สำเร็จ ให้แก้ไขเวลาใน BIOS ดังนี้
3.1 เปิดเคสเพื่อเปลี่ยนถ่านกระดุม Battery ใน Mother Board
3.2 การแกะถ่านกระดุม
ให้บีบตัวล็อคถ่าน และใช้คีมคีบถ่านออกมา รตจิตรใช้เล็บแงะถ่านก็ออกแล้ว
3.3 ชนิดของถ่านกระดุม
ปกติคือ ถ่านกระดุมในคอมพ์ใช้รุ่น CR2032 แต่รตจิตรไม่มี จึงใช้ถ่าน CR2025 แทน ซึ่งบางกว่าถ่าน CR2032 เล็กน้อย แต่รตจิตรก็ใช้ได้

ถ่านในเคส เครื่องคอมพ์

3.4 ขั้นตอนแก้เวลาใน BIOS
รตจิตร restart เครื่องคอมพ์ ตอนเครื่องขึ้นจอดำก่อนที่จะขึ้นยี่ห้อคอมพ์ ไม่ว่าจะเป็น Win7 or Win10 ให้รีบกด F2 หรือกด F2 ถี่ ๆ เพื่อให้ทัน
รตจิตรกด F2 แล้ว ระบบจะขึ้นจอให้แก้ไขวันและเวลาตามตัวอย่างที่ระบบให้มา
เมื่อรตจิตรแก้ไขเวลาเสร็จ ก็กด F10 เพื่อออกจากการแก้ไขเวลาใน BIOS

เป็นอันเสร็จสิ้นการแก้ไขเวลาในคอมพ์ และรตจิตรก็สามารถใช้ internet ได้ตามปกติ

ด้านใน Mother Board case

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.