หากการศึกษาไร้ค่า จะเรียนไปหาอะไร? จ้างคนอื่นเรียนแทนสิ! Part 1

ตอนที่ข้าพเจ้า ผศ.ดร. พราว อรุณรังสีเวช สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่นั้น เป็นช่วงที่คาบเกี่ยวหลาย ๆ อย่าง ปีแรก ๆ นักศึกษาบางคนยังไม่ใช้ Social Network เลย แต่มาช่วงหลัง ใช้ทุกคน และมีรูปแบบการทำการบ้านทางลัดมากมาย บางคนอาจเรียกว่าการเรียนทางลัด แต่ข้าพเจ้าขอใช้คำว่า ทำการบ้านทางลัดจะดีกว่า เพราะถือว่าไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจากกลวิธีดังกล่าว

คนเรียนรู้จริงจะต้องทำการบ้านทำโครงการจริงได้ ไม่ใช่ทุจริต

ถ้าคุณเป็นครูและมีนักเรียน นักศึกษาเป็นเพื่อนใน Facebook คุณอาจเห็นบางอย่างที่พวกเขาไม่ได้ตั้งใจให้เราเห็น เช่น การแชร์เว็บไซต์หรือโปรไฟล์ของคนที่รับจ้างทำการบ้าน รับจ้างทำรายงาน รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ พวกนี้มีราคาระบุแน่นอน ขายเป็นแพ็คเกจ ไม่เชื่อก็ลอง search ดูได้

เมื่อก่อน กว่า 10 ปีมาแล้ว สมัยแรก ๆ ที่เริ่มเป็นครูใหม่ ๆ ยังไม่ค่อยเน้นทำวิจัย เลยมีงาน Freelance ควบคู่ไปด้วย ข้าพเจ้ารับทำงาน Graphic ทั้งโฆษณาจนถึงโมเดล 3 มิติ ตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่น มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนโทรมาหา จะให้ทำโมเดลให้ เนื่องจากเป็นครู เลยพูดสั่งสอนไป และขู่นิด ๆ ว่าจะแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบ แต่ก็ไม่ได้แจ้งไปหรอก แม้ว่าจะดุไปทางโทรศัพท์ แต่ข้าพเจ้าก็ไม่คิดว่าเขาจะสำนึกทันทีทันใดตอนนั้น เขาอาจจะไปโทรหา Freelancer คนอื่นต่อก็เป็นได้

งานสร้างสรรค์ที่แท้จริงคืองานที่สร้างขึ้นมาเอง ไม่ใช่ลอกเพื่อน ตัดแปะ หรือจ้างทำ

จากที่ข้าพเจ้าสอนมาเอง ข้าพเจ้าจะพยายามจะออกแบบงานทั้งหมดให้นักศึกษาทำด้วยตนเอง อย่างน้อยก็ทำให้เห็นต่อหน้าในชั้นเรียน มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทำเช่นนั้นไม่ได้ คือช่วงที่มีการปิดมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา เนื่องจากโรคระบาด ตอนนั้น ถูกสั่งให้งดมาเรียนทันทีทันใดกลางภาคเรียน เทอมนั้นข้าพเจ้าสอนวิชาที่ต้องวาดภาพในคอมพิวเตอร์ มีนักศึกษาประมาณ 100 คนได้ งานที่สั่งให้ทำเป็นงานต่อเนื่องจากงานที่เคยทำในห้องค้างไว้ในคาบสุดท้ายที่เจอกันในชั้นเรียน พูดง่าย ๆ คือ ให้วาดต่อจากงานเดิมที่เคยวาดค้างไว้บางส่วน

นักศึกษาเกือบทุกคนทำเอง ข้าพเจ้าดีใจมาก ที่หลาย ๆ คนซื่อสัตย์ ข้าพเจ้าดูออกเนื่องจากมีไฟล์งานเดิมและงานก่อนหน้านั้นเก็บไว้ ลายเส้น ฝีมือ Style ของแต่ละคนจะค่อนข้างแนวเดิม

แต่มีนักศึกษาคนหนึ่งที่ผลงานแปลกไปมาก ๆ เดิมทีคนนี้จะวาดเส้นรอบรูปก่อนและลงสี แต่ผลงานที่ส่งมา ไม่ได้ทำด้วยเทคนิคที่เขาถนัด และโทนสีก็ Soft กว่าเดิมเยอะ คนที่เป็นครู จะดูออกทันทีว่าเป็นการให้คนอื่นทำให้ แถมให้มืออาชีพทำให้ โดยผิดโจทย์บางส่วนเสียด้วย เพราะคนที่ทำไม่ได้อยู่ฟังโจทย์จากผู้สอนโดยตรง

อ่านบนความนี้ต่อ ส่วนที่ 2 (ส่วนหลัง อีก 1 หน้า)
เขียนโดย ผศ.ดร.พราว อรุณรังสีเวช

อาจารย์จริง ๆ ไม่ได้โง่ ดูไม่นานก็ดูออกว่านักเรียนนักศึกษาทำการบ้านเองหรือไม่

นักเรียนโง่ที่จ้างคนภายนอกทำการบ้านให้ เพราะนั่นไม่ช่วยให้เรียนรู้

นักเรียนเห็นว่าเกรดสำคัญกว่าสิ่งที่ตนได้เรียนรู้ นักศึกษาก็ด้วย ถ้าเป็นเช่นนี้ ชาติก็ไม่เจริญ

อ่านบนความนี้ต่อ ส่วนที่ 2 (ส่วนหลัง อีก 1 หน้า)

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.