จะเรียกควายแดง 3 กีบ สลิ่ม ไปอีกนานมั้ย?

จะเรียกควายแดง 3 กีบ สลิ่ม ไปอีกนานมั้ย? คนไทยดูถูกกันพอหรือยัง

วัวควายมีไว้ไถนา ช่วยเล็มหญ้า
คนไทยใช้คำว่า ควาย ดูถูกผู้อื่น
เป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
หากบังคับปากผู้อื่นไม่ได้ ผู้ถูกด่าควรเคารพศักดิ์ศรีของตนเอง
ไม่จำเป็นต้องยอมรับ
ไม่จำเป็นต้องเรียกตนเองว่า ควาย

ทำไมจึงเขียนบทความสั้น ๆ นี้ เพราะไม่ชอบการที่คนไทยเรียกคนบางกลุ่มว่าควายแดง ความส้ม ความเหลือง สามกีบ สมัยสวอิเฎลเป็นนักศึกษา ตอนนั้นอาจรู้สึกสนุก อินมาก แต่เมื่อโตขึ้น เป็นผู้ใหญ่แล้ว ก็รู้ว่ามันไม่ควรทำ และไม่อยากเห็นใคร ๆ ทำ

Copyrights by the Sw Eden, 2022
คนทั่วไปแชร์โพสนี้ ให้ใช้ Link และห้าม copy ไปโพสใหม่
ส่วนนักศึกษาและอาจารย์ให้ block quote หรือ paraphrase และอ้างอิงเสมอ

ธรรมชาติความเป็นมนุษย์ และความหนาว หิมะเย็น

ธรรมชาติความเป็นมนุษย์ และความหนาว หิมะ
.

ทำไมคนรักชาติจึงไม่ควรพูดคำว่า ควายแดง หรือ 3 กีบ?

ควายสามารถช่วยทำนาเมื่อไม่มีเครื่องจักรที่ทันสมัย เป็นเครื่องเตือนใจถึงวิถีชีวิตชาวไทย ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสัตว์เลี้ยงที่มีขนาดใหญ่ในอดีต มีโครงการในพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ควายและฝึกฝนควาย เช่น หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เห็นความสำคัญของควาย ดังนั้น หากคุณรักสถาบันพระมหากษัตริย์ คุณจะต้องไม่ใช้คำนี้หรือคำใด ๆ ดูหมิ่นบุคคลที่คุณเกลียดชัง หากคุณรักชาติจริง คุณจะเสนอแนะทางออก มิใช่ทำให้เกิดการแตกแยกมากขึ้น การด่าหรือทะเลาะมีได้ ไม่ผิด แต่ต้องเป็นไปตามเหตุผลและข้อเท็จจริง

เช่นเดียวกันกับอีกฝ่าย การใช้คำว่าสลิ่ม เป็นการลดทอนความเป็นมนุษย์ ผู้ที่ถูกด่าด้วยคำนี้ก็ไม่ควรยอมรับโดยเรียกตนเองตามที่ฝ่ายตรงข้ามต้องการ สวอิเฎลไม่เคยเรียกตนเองว่าสลิ่มและไม่เคยเรียกใครว่า 3 กีบ แต่ใช้คำว่า คนรักชาติ คนเสื้อเหลือง และ 3 ขีด หรือ lll แบบนี้ก็เคารพทั้งตนเองและผู้อื่น

ทุกคนเป็นมนุษย์ และควรเคารพความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น ไม่ว่าคุณจะรักหรือจะเกลียดคนผู้นั้น หากเขาไม่เคารพเรา สวอิเฎลแนะนำว่า เราอาจลองเคารพเขาก่อน เถียงด้วยคำสุภาพ ใช้เหตุผล หากจะด่า ก็ให้ด่าเฉพาะตัวบุคคล อย่าเหมาไปถึงพ่อแม่ เพศ จังหวัด หรือฐานะทางสังคม แต่ก่อนที่จะด่า ลองชั่งน้ำหนักว่าเราเกลียดคนผู้นั้นจริงหรือไม่ หรือเราแค่เกลียดนักการเมืองที่เขาชื่นชอบ ถ้าเกลียดแค่นักการเมือง ก็ไม่ต้องไปด่าเขา ให้สงสารเขาก็พอ

ธรรมชาติความเป็นมนุษย์ และความหนาว หิมะ เยือกเย็น

ธรรมชาติความเป็นมนุษย์ และความหนาวของหิมะ
ทะเล ความสงบ เฉพาะตัวบุคคล
ทะเล ความสงบ เฉพาะตัว

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.