เกลียดอาจารย์ ทำไมสอบผ่านปรนัย แต่ตกสัมภาษณ์สอบเข้ามหาวิทยาลัย ?

สวอิเฎลเคยสอนนักศึกษามหาวิทยาลัย นักศึกษาบางคนจะบนถึงอาจารย์ท่านอื่นให้ฟัง ว่าเคยสอบเข้ารอบแรก ๆ สอบผ่านข้อกา และได้สิทธิ์เข้ามาสอบสัมภาษณ์ แต่เมื่อถึงวันฟังผล ก็พบว่าไม่ผ่าน จึงต้องมาสอบใหม่ในรอบถัด ๆ ไป นักศึกษาบางคนสามารถจำได้ด้วยว่า ตนเองสัมภาษณ์กับอาจารย์ท่านไหน และมีความรู้สึกแปลก ๆ กับอาจารย์ท่านนั้น ไม่ได้ถึงกับโกรธแค้นหรอก สวอิเฎลแค่ตั้ง Title ให้ Google หาเจอ

ตอนนี้ สวอิเฎลจะอธิบายขั้นตอน ว่าทำไมอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์อาจไม่รู้เห็นใด ๆ เรื่องที่นักศึกษาสอบติดหรือสอบตก

Copyrights by the Sw Eden, 2022
คนทั่วไปแชร์โพสนี้ ให้ใช้ Link และห้าม copy ไปโพสใหม่
ส่วนนักศึกษาและอาจารย์ให้ block quote หรือ paraphrase และอ้างอิงเสมอ

อาจารย์เคร่งเครียดกับการสัมภาษณ์รับนักศึกษาใหม่ที่น่ารัก

สมมตินะ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกำหนดว่า การสอบรอบที่ X จะรับนักศึกษาใหม่ จำนวน 70 คน และรอบนั้นสวอิเฎลสมมติให้มีนักเรียนมัธยมปลายมาสมัคร 500 คน โดย 500 คนนี้จะไปสอบปรนัยหรือข้อกาก่อน คนที่ตอบถูกตั้งแต่ 45 ข้อขึ้นไป จะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และครั้งนี้มีนักเรียนที่ได้ 45 คะแนนขึ้นไป จำนวน 300 คน ดังนั้นทั้งหมด 300 คนจะถือแฟ้มสะสมผลงานหรือ Portfolio มาให้อาจารย์ดูพร้อมแนะนำตัว

อาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์อาจมีมากกว่า 1 คน บางมหาวิทยาลัยให้อาจารย์ 3 คนรุมถามนักเรียนคนเดียว ส่วนบางมหาวิทยาลัยก็สัมภาษณ์หนึ่งต่อหนึ่ง สวอิเฎลจะพูดถึงกรณีที่สัมภาษณ์หนึ่งต่อหนึ่ง ซึ่งอาจมีอาจารย์ 5 คน สัมภาษณ์นักเรียนคนละคนกัน แต่ละคนจะไม่รู้ว่าคนอื่น ๆ ระบุว่าให้สอบผ่านสัมภาษณ์ไปแล้วเท่าไร เมื่อสัมภาษณ์เสร็จ และนำจำนวนทั้งหมดที่สอบสัมภาษณ์ผ่านมารวมกัน อาจมีถึง 200 คนจาก 300 คนที่สอบผ่าน และสอบตกเพียง 100 คนเท่านั้น

เมื่อสัมภาษณ์ผ่านไปประมาณ 20 คน อาจารย์ก็จะเริ่มมึน ต้องตั้งสติใหม่

แต่อย่าลืมว่า การสอบรอบนี้ ผู้บริหารต้องการรับนักศึกษาใหม่เพียง 70 คน และเมื่ออาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ให้ผ่าน 200 คน มหาวิทยาลัยก็จะมีสูตรที่จะคัด 70 คนที่ดีที่สุดไว้ อาจคัดโดยนำคะแนนสอบปรนัยมาจัดอันดับ หรือนำเกรดเฉลี่ยมาจัดอันดับ แล้วแต่สถาบัน

ดังนั้น คุณอาจเป็นหนึ่งใน 200 คนที่สอบผ่านทั้งปรนัยและสอบผ่านสัมภาษณ์ แต่เมื่อตรวจสอบผลทางเว็บไซต์หรือแอพแล้วพบว่าสอบไม่ติด นั่นอาจไม่ใช่การตัดสินใจของอาจารย์ที่คุณได้คุยด้วย แต่เป็นการตัดสินโดยระบบการคำนวณ

สวอิเฎลเขียนโพสนี้ขึ้นมาเพื่อไม่อยากให้นักศึกษาใหม่ มีความรู้สึกแปลก ๆ กับอาจารย์บางท่าน ที่อาจเคยคิดว่าเขาให้ตนเองสอบตกสัมภาษณ์

เส้นทางสู้มหาวิทยาลัย สอบสัมภาษณ์ ไม่ได้ยากเกินไป

ดาวมหาวิทยาลัย รัสเซีย สอบเข้านักเรียนเป็นนักศึกษาปี 1

การสอบปรนัย ข้อกา ทั้งแบบกระดาษทำมาจากต้นไม้ และคอมพิวเตอร์ มีตัวเลือกเหมือนผลตะขบ

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.