วิธีต้มถั่วแระญี่ปุ่น (Green Soybean or Edamame)

How to boil Green Soybean or Edamame
สรุปโดย รตจิตร
Written by Ratajit| April 21, 2023

วิธีต้มถั่วแระญี่ปุ่น

เขียนโดย ©รตจิตร – สงวนลิขสิทธิ์บทความและรูปภาพ ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ ห้ามดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำงานเขียน หรือรูปในเว็บไซต์นี้ไปใช้ ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทันทีทั้งด้านวรรณกรรม และด้านศิลปกรรม

You must not steal this article to post in your own blog/website. Please respect our blog owner. ©Ratajit
รตจิตรรู้ว่าคนส่วนมาก ชอบต้มถั่วแระญี่ปุ่นโดยใส่เกลือเสมอ แม้แต่เพื่อนของรตจิตรที่ให้ถั่วแระญี่ปุ่นมา ก็ยังบอกให้รตจิตรใส่เกลือตอนต้มถั่วแระญี่ปุ่น

วิธีต้มถั่วแระญี่ปุ่น

ข้อดีในการต้มถั่วแระญี่ปุ่นโดยไม่ใส่เกลือ

1. รตจิตรได้กินความหวานมันของถั่วแระญี่ปุ่นอย่างเต็มที่
2. ริมฝีปากของรตจิตรไม่ต้องแตกแห้งเพราะเกลือ
3. เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบเค็มด้วย

วิธีต้มถั่วแระญี่ปุ่น

วิธีการต้มถั่วแระญี่ปุ่นสไตล์รตจิตร

1. รตจิตรล้างถั่วแระญี่ปุ่นให้สะอาด
2. รตจิตรต้มถั่วแระญี่ปุ่นจนเดือดสัก 5 นาที ไม่ต้องใส่เกลือ หรือเมื่อรตจิตรต้มถั่วแระญี่ปุ่นจนเดือดแล้ว ปิดเตา แต่ทิ้งถั่วแระญี่ปุ่นไว้ในหม้อเพื่อแช่น้ำร้อนที่ต้มแล้วสัก 20 นาทีก็ได้
3. นำถั่วแระญี่ปุ่นออกจากน้ำต้ม เพื่อนำไปใส่ในน้ำเย็น จะทำให้เวลาแกะถั่วแระญี่ปุ่นง่ายขึ้น

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.