Author Archives: Ratajit

ถ้าไม่มีข้าวตอก แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทองกินอะไร

(No Popped Rice, What Mealworm eats

เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit| Mar 3, 2021

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนที่ชอบเลี้ยง แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทอง และเพื่อเป็นทางออกให้แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทอง ไม่ตายด้วย ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือรูปของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทอง

ปกติคนทั่วไป จะให้แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทองกินข้าวตอก แต่บางครั้งเพื่อน ๆ อาจเจอปัญหาเหมือนรตจิตรว่า ข้าวตอกหมด ยิ่งไปกว่านั้นรตจิตรยังเคยเจอว่าร้านที่ขายข้าวตอกที่เคยซื้อประจำก็ข้าวตอกหมดด้วย แล้วจะทำอย่างไรกันดี มาหาคำตอบได้จากบทความนี้

รตจิตรให้กินผักที่ปลอดสารพิษแทน เพราะ

1. ในผักมีทั้งน้ำและวิตามินที่ดีแก่แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทอง การให้ผัก จะทำให้แมลงนำโชค ที่ให้โชคลาภได้วิตามินสูงซึ่งดีมาก รตจิตรไม่แนะนำให้กินน้ำวิตามิน ซึ่งส่วนมากมีส่วนผสมสารกันบูดด้วย
2. แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทองเคยผ่านช่วงที่เป็นหนอนมาแล้ว ผักก็คืออาหารวัยที่เป็นหนอน พอมาเป็นแมลง พฤติกรรมก็ยังคงเหมือนเดิม สามารถกินผักได้ชิว ๆ
3. ผักไม่น่าจะหาซื้อยากเพราะเป็นอาหารในครัวอยู่แล้ว และมีหลากหลายด้วย บางคนมีติดตู้เย็นเสมอ

ตัวอย่างผักที่รตจิตรเตรียมให้แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทอง
1. ผักขาว หรือผักกาดขาว
2. ใบไชยา
3. ตำลึง
4. แครอท
5. ถั่วฝักยาว

รตจิตรไม่แนะนำถั่วฝักยาวสักเท่าไรเพราะ แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทองสามารถเข้าไปติดในถั่วได้ และน้องแมลงเหล่านี้ก็ชอบเข้าไปวางไข่ในถั่วฝักยาวได้ง่ายด้วย ทำให้ไข่ถูกฝังอยู่ในฝักถั่วด้วย

การเตรียมผักเพื่อแมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทอง
– อย่าให้ผักเปียกเพราะทำให้ขึ้นราได้
– ให้หั่นฝอย หรือหั่นเป็นเส้นยาว ๆ
– วางให้น้องแมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทองกินห่างๆ กันด้วย

Leave a comment

Filed under Uncategorized

เที่ยววันเดียว จันทบุรี (ฝั่งขวา)

One Day Trip in Chanthaburi
สรุปโดย รตจิตร
Written by Ratajit| Nov 30, 2020

เที่ยววันเดียว จันทบุรี (ฝั่งขวา)

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนที่ชอบเที่ยวเช้าเย็นกลับ ที่นี่คือจันทบุรี ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือรูปของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

รตจิตรเขียนเรื่อง เที่ยววันเดียว จันทบุรี โดยแยกเป็น 2 หัวข้อตามการเที่ยวตอนเช้า และตอนบ่าย คือ ตอนเช้า เที่ยวจันทบุรีฝั่งซ้าย ซึ่งมี 6 ที่ แต่บทความนี้คือ ตอนบ่าย เที่ยวจันทบุรีฝั่งขวา รตจิตรอยากให้เพื่อน ๆ ตามรตจิตรไปเที่ยวกันต่อตอนบ่ายคือ

ศาลหลักเมือง จันทบุรี (ฝั่งขวา)

13:00-14:00 น.
1.ศาลหลักเมืองจันทบุรี

จากสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขับรถไม่กี่นาทีก็ถึงศาลหลักเมือง รตจิตรใช้เวลาอยู่ที่ศาลหลักเมือง และศาลพระเจ้าตาก รวมไม่เกินช.ม. รตจิตรอยากแนะให้เพื่อน ๆ มาจอดรถที่ศาลหลักเมืองจันทบุรี เพื่อสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง

ศาลพระเจ้าตาก จันทบุรี (ฝั่งขวา)

ถัดไปซึ่งอยู่ใกล้กัน คือศาลพระเจ้าตาก ค่ายตากสิน และอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี ซึ่งอยู่ด้านหลังศาลหลักเมือง และศาลพระเจ้าตาก วันที่รตจิตรจัดทริปไปเที่ยวจันทบุรีนั้น คนไปศาลหลักเมืองจำนวนมาก ส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวและคนพื้นเมือง

ศาลพระเจ้าตาก จันทบุรี (ฝั่งขวา)

2.ศาลพระเจ้าตาก

รตจิตรเคยไปศาลพระเจ้าตากหลายที่ หลายจังหวัดมาแล้ว แต่ที่จันทบุรี มีหลายอย่างที่ไม่เหมือนศาลอื่น เช่น รูปหล่อพระเจ้าตากตอนทรงผนวช รูปหล่อ 4 ทหารเสือพระเจ้าตากที่หาดูได้ยาก รตจิตรเคยเห็นที่วัดหนองนกไข่ สมุทรสาคร

ศาลพระเจ้าตาก จันทบุรี (ฝั่งขวา)

ก่อนไปที่ต่อไป รตจิตรแวะขอน้ำมนต์พุทธาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นรตจิตรขอแนะให้เพื่อนๆ ไปเที่ยวต่อด้านหลัง คือค่ายตากสิน และอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี (ฝั่งขวา)

14:00-14:30 น.
3.อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

จากศาลพระเจ้าตาก รตจิตรขับรถต่อไปเพียง 1.7 กม. ใช้เวลา 5นาที ก็ถึงอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล มีที่จอดรถคันละ 20 บาท รตจิตรจอดในบริเวณโรงเรียน รตจิตรอยากแนะให้เพื่อน ๆ ดูใน googlemap เรื่องเวลาเปิดปิด แต่วันที่รตจิตรไปเที่ยว อาสนวิหารจะเปิด 13:00-16:00 น. จึงเป็นสาเหตุที่รตจิตรเที่ยวจันทบุรีด้านตะวันออกช่วงบ่าย

ศาลพระเจ้าตาก จันทบุรี (ฝั่งขวา)

รตจิตรได้ยินคนบอกว่าอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล สวยอันดับต้น ๆ ของโบสถ์คริสต์ในไทย พอมาเห็นกับตาก็คิดว่าใช่ แต่ไม่ได้ขนาดสวยที่สุด รตจิตรควรใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงที่อาสนวิหารนี้ เพื่อไปเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูร และที่อื่น ๆ ต่อ

ศาลพระเจ้าตาก จันทบุรี (ฝั่งขวา)

14:30-15:30 น.
4.ชุมชนริมน้ำจันทรบูร

รตจิตรใช้เวลาเที่ยว shopping ชุมชนริมน้ำจันทรบูร วัดโบสถ์เมืองวัดเขตร์นาบุญญาราม รวม 1 ชม. หลังจากชมความงามของวิหาร รตจิตรออกมาด้านข้างของวิหารเพื่อข้ามสะพานไปชุมชนริมน้ำจันทรบูร เมื่อข้ามสะพานแล้ว รตจิตรก็เข้าสู่ชุมชนริมน้ำจันทรบูร รตจิตรผ่านร้าน jewelry แต่ไม่ได้ซื้อ

ชุมชนริมน้ำจันทรบูร

รตจิตรไปอุดหนุนร้านอื่น ๆ ในชุมชนซึ่งมีหลายร้านที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” รตจิตรคิดว่าร้านในชุมชนริมน้ำจันทรบูรที่มีลูกค้ามากที่สุด คือร้านน้ำตกชามละ 9 บาท อย่างไรก็ตาม ความเห็นของรตจิตร ทุกร้านน่าอุดหนุนหมด ร้านค้าตั้งใจขาย มีความหวังว่าเราจะช่วยซื้อ นิสัยก็น่ารักด้วย

ชุมชนริมน้ำจันทรบูร

5.วัดโบสถ์เมือง

รตจิตรเห็นแต่ไกลตอนขับรถบริเวณชุมชนจันทบูร คือ เจดีย์ทองวัดโบสถ์เมือง รตจิตรพาเพื่อน ๆ เที่ยวชุมชนริมน้ำจันทรบูร รตจิตรอยากแนะนำที่จอดรถอีกที่คือ วัดโบสถ์เมือง ซึ่งมีที่จอดรถเยอะด้วย และสะดวกด้วยเพราะมีบันไดจากวัดลงมาที่กลางชุมชนริมน้ำจันทรบูรพอดี

วัดเขตร์นาบุญญาราม จันทบุรี

5.วัดเขตร์นาบุญญารา

รตจิตรออกจากชุมชนริมน้ำจันทบูรเพื่อไปที่สุดท้ายของทริป ระหว่างทางจะมีศาลเจ้าโจวซือกง ในกรณีที่เพื่อน ๆ อยากขึ้นไปสักการะและทำบุญ แต่รตจิตรตรงไปที่วัดเขตร์นาบุญญาราม เลย เป็นวัดที่มีทั้งสถาปัตยกรรมไทยและจีน สามารถจอดรถได้ ค่าจอดแค่ 10 บาท

รตจิตรออกจากวัด เลี้ยวขวาก็สามารถเดิน shopping ที่ตลาดชุมชนริมน้ำจันทบูร ระหว่างทางเดินจะผ่านตลาดโบราณด้านซ้ายมือ มีซุ้มประตูด้านหน้าสวยดี คือตลาดเทศบาล 2 รตจิตรเดินตรงไปริมน้ำ รตจิตรเจอ 3 แยก เลี้ยวซ้ายไปวัดโบสถ์เมือง เลี้ยวขวาข้ามสะพานไปอาสนวิหารฯ

15:30-20:30น.
รตจิตรถึงกทม. รถติดมาก ใช้เวลา 5 ช.ม.

วัดเขตร์นาบุญญาราม จันทบุรี

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด ครึ่งวัน สมุทรสาคร

4-Samutsakorn-Temple-Tour in a half day
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit| Nov 9, 2020

ไหว้พระ 4 วัด ครึ่งวัน สมุทรสาคร

**รตจิตรเขียนเรื่องนี้ เพราะรตจิตรคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่มีเวลาแค่ครึ่งวัน และอยากไปเที่ยวทัวร์ทำบุญ คือ “ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด ครึ่งวัน สมุทรสาคร” ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือรูปของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

ไหว้พระ 4 วัด วัดนางสาว สมุทรสาคร

รตจิตรไปทัวร์ไหว้พระ 4 วัด จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งนี้ เพราะครั้งแรกรตจิตรมีนัดกับลูกค้าที่ต้องการทักมาในเพจของรตจิตรนานแล้ว @ขายแมลง กระดิ่งเงินกระดิ่งทอง เธออยู่แถวบ้านแพ้ว สมุทรสาคร เธอบอกรตจิตรมานานแล้วว่าอยากได้แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทอง แต่เอาเข้าจริงเธอกลับไม่ว่าง รตจิตรไม่อยากเปลี่ยนแผน เพราะรตจิตรวางแผนไว้ว่า จะมาทำบุญแถวนี้ คือทำบุญ 4 วัด ได้แก่ วัดนางสาว วัดท่าไม้ วัดท่ากระบือ และวัดหนองนกไข่

ไหว้พระ 4 วัด วัดนางสาว สมุทรสาคร

1. วัดนางสาว สมุทรสาคร

พอรตจิตรมาถึงวัดนางสาว รตจิตรคิดว่าเพื่อน ๆ จะมีความรู้สึกเหมือนรตจิตรคือ ตะลึงแป๊บ เพราะวัดนางสาวค่อนข้างสวย รตจิตรชอบงานสร้างของวัดมาก ช่างประณีต และสีสวยงาม รตจิตรเห็นป้ายตามทางเขียนว่า “วังมัจฉา” สมชื่อจริง ๆ เพราะตามริมน้ำของวัดนางสาว ปลาเยอะมาก ทำให้มีอาหารปลา และขนมปังขายเต็มไปหมดด้วย อีกทั้ง วิว 2 ฝั่งริมน้ำก็สวยงามมาก

ไหว้พระ 4 วัด วัดนางสาว สมุทรสาคร

รตจิตรคิดว่า ใครมาวัดนางสาว ต้องไม่ลืมสักการะ หลวงพ่อดำ และพระพุทธป่าเลไลย์ นอกจากนี้รตจิตรยังไม่ลืมเข้าไปดูความสวยงามของตำหนักฮ่องเต้ ซึ่งก็มีวังมัจฉาเช่นกัน อีกทั้งรตจิตรยังต้องไปดูความสงบ และสวยงามของคุ้มนางพญา

ไหว้พระ 4 วัด วัดนางสาว สมุทรสาคร

นอกจากรตจิตรจะทำบุญหยอดตู้บุญแล้ว ให้อาหารปลาทุกแห่งที่วัดมี รตจิตรยังไปทำบุญกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ รตจิตรตั้งใจว่าจะมาที่วัดนางสาวอีกครั้ง เพราะมีโรงเรียนด้วย แต่รตจิตรลืมเอาหนังสือการ์ตูนทักทายหลายภาษามาบริจาคไว้ที่ห้องสมุด

ไหว้พระ 4 วัด วัดท่าไม้ สมุทรสาคร

2.วัดท่าไม้ สมุทรสาคร

รตจิตรเคยมาทำบุญที่วัดท่าไม้แล้ว วันเสาร์-อาทิตย์ ทำให้รู้สึกอึดอัดมาก ยิ่งช่วงวัน ส.-อท. ที่ใกล้หวยออกยิ่งอึดอัด เพราะคนเยอะมาก เยอะไป ครั้งนี้รตจิตรจึงมาวันธรรมดา แล้วก็รู้สึกสงสารวัวควายหน้าวัดมาก ถูกทิ้งให้หิวโซ

ไหว้พระ 4 วัด วัดท่าไม้ สมุทรสาคร

รตจิตรเห็นวัวควายมีแต่กิน เลีย ดูดตามรางอาหารที่ไม่มีหญ้าเลย คนขายหญ้าก็อยู่ หญ้าก็มีเต็มไปหมดหลายถัง ๆ ละ 20 บาท แต่เขาต้องการขายเอาเงิน ทำให้วัวควายอดอยากมาก มีคนมาเที่ยววัด แต่ไม่มีใครให้อาหารวัวควายเลย รตจิตรเห็นแล้วสลดใจจริง รตจิตรซื้อหญ้าเพื่อให้อาหารทั้งวัวควาย น่ารักมาก รตจิตรเห็นลูกวัว 2 ตัว แทบจะกระโดดออกมาที่รางอาหารเลย

ไหว้พระ 4 วัด วัดท่ากระบือ สมุทรสาคร

3.วัดท่ากระบือ สมุทรสาคร

ครั้งที่รตจิตรมาทำบุญที่วัดท่าไม้ รตจิตรเสียดายที่ไม่ได้แวะวัดท่ากระบือ เพราะอยู่ใกล้กันมาก ครั้งนี้รตจิตรมาทำบุญวัดท่ากระบือ รตจิตรเห็นได้แต่ไกลเพราะที่นี่มีหลวงพ่อรุ่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นจุดเด่นของวัด อยู่คนละด้านกับวัด ทำให้ผู้คนไม่ค่อยได้เข้าวัดเลย

ไหว้พระ 4 วัด วัดท่ากระบือ สมุทรสาคร

รตจิตรชอบลานด้านหน้าของหลวงพ่อรุ่งใหญ่ที่สุดในโลก เพราะเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ เป็นที่ตั้งเหรียญหลวงพ่อรุ่งขนาดใหญ่ด้วย รตจิตรสามารถถ่ายรูปสะท้อนน้ำ (Reflection photo) ได้อย่างสวยงาม ด้านข้างมีเรือนไทยติสรมหาเถระ เพื่อจำหน่ายดอกไม้ ธูปเทียน บูชาหลวงพ่อรุ่ง ส่วนเรือนไทยด้านซ้ายขายวัตถุมงคล รตจิตรเข้าห้องด้านขวาเพื่อทำบุญ เพราะห้องด้านซ้ายปิดเนื่องจากพระที่ดูแลไปสอบพระไตรปิฎก

ไหว้พระ 4 วัด วัดท่ากระบือ สมุทรสาคร

รตจิตรเห็นเครื่องบวงสรวงที่วัดกระบือ นอกจากจะเป็นไก่เหมือนหลาย ๆ ที่ ยังมีควาย กระบือมาถวายเต็มไปหมด รตจิตรเห็นมีหลวงพ่อรุ่งในหลาย ๆ อิริยาบถใต้ฐานรูปปั้นหลวงพ่อรุ่ง องค์ใหญ่ที่สุดในโลก เช่น หลวงพ่อรุ่งท่านั่งสมาธิ ท่านั่งห้อยขา ท่ายืนถือพัด เป็นต้น

ไหว้พระ 4 วัด วัดหนองนกไข่ สมุทรสาคร

4.วัดหนองนกไข่ สมุทรสาคร

รตจิตรพาเพื่อน ๆ ทำบุญมาเรื่อย ๆ ถึงวัดสุดท้ายพอดีครึ่งวัน คือวัดหนองนกไข่ ครั้งแรกรตจิตรไม่ได้มีแผนมาวัดนี้ รตจิตรเพิ่งเห็นป้ายพระเจ้าตากริมถนน รตจิตรเป็นคนฝั่งธน อย่างไรก็ตามต้องมาแวะสักการะและทำบุญวัดพระเจ้าตากสักหน่อย

ไหว้พระ 4 วัด วัดหนองนกไข่ สมุทรสาคร

ณ.วัดหนองนกไข่ รตจิตรชอบนะ มีอะไรที่ทรงคุณค่า และการตั้งชื่อที่เท่ หรือรูปปั้นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมากมายล้วนแล้วแต่สง่างาม ได้แก่

-ตำหนัก 4 ทหารเสือพระเจ้าตาก รตจิตรทำบุญในตำหนัก 4 ทหารเสือ รตจิตรชอบชื่อตำหนักมาก รตจิตรคิดว่าเพื่อน ๆ รู้จักแต่พระยาพิชัยดาบหัก แต่ทหารเสืออีก 3 นายไม่น่ารู้จัก 4 ทหารเสือ ได้แก่ หลวงพรหมเสนา บุญมาพระยาเสือ พระยาเชียงเงิน และพระยาพิชัยดาบหัก
– ตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระแสงดาบ

ไหว้พระ 4 วัด วัดหนองนกไข่ สมุทรสาคร

พระเจ้าตากในพระอิริยาบถทรงพระแสงดาบ ณ.วัดหนองนกไข่ หยอดตู้

นอกจากนี้รตจิตรยังประทับใจกับรูปปั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอีกหลายพระอิริยาบถ ได้แก่
– รูปปั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงประทับบัลลังก์พร้อมถือพระแสงดาบ
– รูปปั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า เป็นต้น

ไหว้พระ 4 วัด ครึ่งวัน สมุทรสาคร

รตจิตรทำบุญโดยการเช่าพระเหรียญ เพราะ 100 บาท แต่อย่างอื่นราคาเช่าสูง เพราะอยู่ในช่วงราคาเช่า 200-2000฿ พระสงฆ์ที่รตจิตรเช่าพระด้วย อยากฝากประชาสัมพันธ์เรื่องงานประจำปีของวัดทุกปี คือ

ไหว้พระ 4 วัด ครึ่งวัน สมุทรสาคร

27 ธันวาคม ประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี โดยชาวบ้านจะมาร่วมกันมัด
28 ธันวาคม เป็นพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้าตาก โดยมีการแจกข้าวต้มมัด และไข่ต้ม

ไหว้พระ 4 วัด วัดหนองนกไข่ สมุทรสาคร

รตจิตรคิดว่า วัดหนองนกไข่ ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกคือ ทางวัดนิยมทาเป็นสีหวาน ๆ เช่น วิหารชมพู โบสถ์ฟ้า ศาลาม่วง เป็นต้น แต่รตจิตรไม่ได้แวะเข้าด้านในเพราะตอนนั้นเย็นแล้ว ประตูเหมือนปิดแล้วด้วย

ไหว้พระ 4 วัด ครึ่งวัน สมุทรสาคร

Leave a comment

Filed under Uncategorized

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ โดยรตจิตร

Wat Chonlapratharn Rungsarit
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit| Nov 3, 2020

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร วัดชลประทานรังสฤษดิ์

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดในบทความเรื่อง “5 ที่เที่ยว ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ” ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือรูปของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

คำนำ

รตจิตรได้เขียนบทความเรื่อง “5 ที่เที่ยว ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ” โดยรตจิตรได้แนะนำสถานที่เที่ยวไว้ดังนี้ (1) วัดสร้อยทอง (2) วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร (3) วัดชลประทานรังสฤษฏ์ (4) วัดแคนอก และตลาดน้ำ (5) ตั้งฮั่วเส็ง เพื่อกินอาหาร แต่รตจิตรเขียนเกี่ยวกับวัดชลประทานรังสฤษฏ์ไว้น้อยมาก ดังนั้นรตจิตรอยากให้เพื่อน ๆ มาอ่านในบทความนี้ ส่วนบทความที่เกี่ยวข้องให้อ่านได้ที่
https://wp.me/peBZp-2nj

อาคารจอดรถ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

รตจิตรพาเพื่อน ๆ มาถึง High light ของทริปทำบุญ “5 ที่เที่ยว ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ” คือวัดชลประทานรังสฤษฏ์ เป็นวัดใหญ่มาก รตจิตรใช้เวลาเป็นชั่วโมง เพราะวัดชลประทานรังสฤษฏ์ เต็มไปด้วยคำสอนเลอคุณค่าของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ และท่านพุทธทาส

วัดชลประทานรังสฤษดิ์

อาคารจอดรถ

รตจิตรมาถึงวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ครั้งแรกก็สะดุดตากับอาคารจอดรถแล้ว ปัจจุบันวัดชลประทานรังสฤษดิ์ มีอาคารจอดรถดีมาก และร่มรื่น รตจิตรชอบต้นไม้ที่คลุมอาคารตั้งแต่หลังคาจนถึงพื้นล่าง ทั้งสวย ทั้งร่มเย็น แสดงให้เห็นถึงการดูแลรักษาต้นไม้ ได้เก่งมากด้วย อาคารจอดรถ 5 ชั้น น่าจะจอดรถได้ถึง 200 คัน

วัดชลประทานรังสฤษดิ์

รตจิตรคิดว่าวัดชลประทานรังสฤษดิ์ มีการจัดสภาพแวดล้อมสุดยอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรตจิตรจอดรถ รตจิตรชอบอาคารจอดรถมาก 5 ชั้นที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวห้อยระย้าปกคลุมอาคารทั้งอาคารเหมือนผ้าบังแดดทำให้ร่มเย็นตลอด ตั้งแต่ด้านบนอาคาร จนถึงพื้น

พระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนา วัดชลประทานรังสฤษดิ์

อาคารปัญญานันทานุสรณ์

รตจิตรเดินรอบ ๆ ตัววัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ่านคำสอนต่าง ๆ มากมายเช่น “ขยะยังมีค่า เป็นคนแท้ๆ อย่าให้แพ้ขยะ” รตจิตรผ่านทั้งรูปปั้นจำลองพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ลานดวงตา ลานหินโค้ง โรงทาน สวนร่ำรวยบุญ และ อาคารอินเดียศึกษาซึ่งมีพระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนางดงามมาก แต่อาคารที่สำคัญมากในวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ต้องยกให้อาคารปัญญานันทานุสรณ์ วันที่รตจิตรไปวัด รตจิตรเห็นเป็นสถานที่จองจัดงานเลี้ยงได้ เช่น งานแต่งงาน มีการจัดงานแต่งงาน เพราะที่อาคารปัญญานันทานุสรณ์สวยมาก หรูจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาคารมีจุดเด่นคือพระพุทธรูปซึ่งเป็น พระประธานอาคาร อยู่ด้านหน้าผนังที่ทำเป็นพระไตรปิฎก

โรงทาน วัดชลประทานรังสฤษดิ์

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ อยู่ด้านหน้าวัด ก่อนเข้าอาคารพุทธมหาเจดีย์ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระประธานองค์ขาวที่งดงาม รตจิตรเห็นคนขึ้นไปชั้น 5 ของพุทธมหาเจดีย์เยอะมาก เพราะนอกจากจะมีเจดีย์พุทธคยาจำลอง ด้านหลังเจดีย์พุทธคยา คือ รูปหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ และพระธรรมวิมลโมลี รตจิตรยังได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ 4 ประเทศ คือ อินเดีย, ศรีลังกา, พม่า, และไทย

พระบรมสารีริกธาตุ 4 ประเทศ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

โรงทาน

นอกจากนี้ก่อนรตจิตรจะกลับ ได้ไปแวะทำบุญปัจจัยที่ญาติโยมเอามาถวายสังฆทาน พอมากเกิน พระก็จะเอามารวมไว้ในร้านค้าของวัด เพื่อให้โยมบริจาค และสามารถเอาปัจจัยส่วนเกินเหล่านี้ไปได้ ก่อนกลับรตจิตรได้แวะโรงเจ มีคำของหลวงพ่อปัญญาเขียนไว้ที่ผนังว่า
“กินอาหารให้เป็นยา อย่างกินยาเป็นอาหาร”
“แก้โรความหิว ไม่ใช่โรคความอยาก”

วัดชลประทานรังสฤษดิ์

พอรตจิตรกินที่โรงทานเสร็จ ก็ไม่ลืมทำบุญให้โรงทานด้วย รตจิตรเห็นตู้ขายเครื่องดื่มแบบหยอดเหรียญ (Vending machine) ก็ลองดู ตู้นี้อยู่ด้านข้างโรงทาน รตจิตรอยากแนะนำเครื่องดื่มตู้หยอดเหรียญ 10฿ อร่อยมาก ไม่ว่าจะเป็นกาแฟ espresso หรือ coco อร่อยทุกอย่าง

พระบรมสารีริกธาตุ 4 ประเทศ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

ที่โรงทาน รตจิตรเห็นแล้วเวทนาเรื่องหนึ่ง คือ บางคนมากินโรงทานจนน่าเกลียด และยังเอาย่ามมาใส่หลายกล่องจนเต็มย่ามด้วย ยิ่งไปกว่านั้น รตจิตรสังเกตว่าคนนี้มากินประจำ ทำเป็นประจำด้วย

Leave a comment

Filed under Uncategorized

5 ที่เที่ยว ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ

5-Places-to-visit-in-Nonthabury-and-1-floating-market
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit| Nov 1, 2020

ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อแชร์ให้เพื่อน ๆ ที่ชอบทัวร์ทำบุญ และต้องการเที่ยววันเดียวแบบชิว ๆ โดยไม่อยากขับรถไกลจากกรุงเทพด้วย ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือรูปของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ

รตจิตรเคยเขียนเรื่อง “9 ที่เที่ยวรอบนอกเกาะเกร็ด นนทบุรี”ซึ่งเที่ยวไป-กลับ ภายใน 1 วันเช่นกัน คือ 1.วัดแสงศิริธรรม 2.วัดท่าอิฐ 3.วัดเชิงเลน 4.วัดแดงธรรมชาติ 5.วัดแคนอก 6.ร้านอาหารบ้านระเบียงน้ำ 7.วัดตำหนักใต้ และ 8-9.พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ วัดหน้าโบสถ์ วัดเชิงท่า เพื่อน ๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มที่ “9 ที่เที่ยวรอบนอกเกาะเกร็ด นนทบุรี” (https://wp.me/peBZp-1Rc)

ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ

ครั้งที่รตจิตรไปเที่ยว พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ วัดหน้าโบสถ์ วัดเชิงท่า ขากลับเย็นไปเกินกว่าจะแวะวัดชลประทานซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม รตจิตรจึงกลับมาเที่ยวใหม่วันนี้ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของรตจิตร “ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ” วันนี้ รตจิตรจึงเน้นที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ รตจิตรใช้เวลาอยู่ที่วัดนี้นานมาก เพราะวัดชลประทานฯ มีพื้นที่กว้างใหญ่ มีอะไรดี ๆ เพื่อการเรียนรู้ทางชีวิตและทางธรรมมากมาย อีกทั้งยังเป็นวัดของหลวงพ่อปัญญาที่รตจิตรชอบและเคารพมาก ทำให้รตจิตรต้องจัดทริปไปให้ได้ในวันนี้ รวม 5 ที่ คือ

1.วัดสร้อยทอง
2.วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
3.วัดชลประทานรังสฤษดิ์
4.วัดแคนอก และตลาดน้ำ
5.ตั้งฮั่วเส็ง เพื่อกินอาหาร

ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ

1.วัดสร้อยทอง

สมัยก่อนรตจิตรเคยมาถวายสังฆทานที่วัดสร้อยทอง แต่ประเพณีการถวายสังฆทานที่วัดนี้ไม่เหมือนที่วัดอื่น เพราะต่างคนต่างไม่ต้องเตรียมปัจจัยอะไรมาเลย ทางวัดใช้วิธีเวียนถังสังฆทาน วันนี้รตจิตรใช้วิธีทำบุญอย่างอื่น เช่น

– เช่าวัตถุมงคล เช่าพระหลวงพ่อเหลือ
– ทำบุญหยอดตู้ ค่าน้ำค่าไฟวัด หรือเพื่อการเรียนการสอน หรือเพื่อชำระหนี้สงฆ์ เป็นต้น
– ให้อาหารปลา และ
– ช่วยอุดหนุนก๊วยเตี๋ยวเรือ หรือสินค้าชมชุน
– บริจาคหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนวัดสร้อยทอง เป็นต้น

ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ

ก่อนรตจิตรจะออกจากวัดสร้อยทอง รตจิตรอยากไปกราบสรีระของหลวงพ่อเจ้าอาวาส ณ พระบรมมหาธาตุเจดีย์ รตจิตรเข้าไปด้านในพระบรมมหาธาตุเจดีย์ ค่อนข้างสวยงดงามมาก รตจิตรสามารถตีระฆังโดยรอบของพระบรมมหาธาตุเจดีย์ด้วย

ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ

2.วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร

รตจิตรได้ยินชื่อวัดเขมาภิรตารามฯ มานานแล้ว เพราะเป็นวัดเก่าที่สร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทอง อยุธยา แต่รตจิตรเพิ่งมาครั้งแรก ไม่ได้เป็นตามคาดเพราะวัดนี้ไม่มีคนเลยช่วงวันหยุด โชคดีที่มีโรงเรียนกลาโหมอุทิศ อยู่ด้านข้าง รตจิตรจึงเห็นนักเรียนมาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยกวาดลานวัด คล้าย ๆ กับที่วัดแคนอก ทำให้ดูไม่เหงาเท่าไร

ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ

รตจิตรมาที่ด้านหน้าของวัด ซึ่งเป็นด้านหน้าของโบสถ์ คือพระมหาเจดีย์สีขาว รตจิตรมองเห็นได้แต่ไกล ภายในบรรจุพระบรมสารีริเจดีย์ ก่อนรตจิตรออกจากวัด รตจิตรแวะไปที่สระพระตำหนักแดง รตจิตรรู้ว่าสร้างสมัยร. ๒ รตจิตรไม่ได้เข้าไป เพราะดูเหมือนพระตำหนักแดงปิดอยู่

ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ

จุดเด่นบริเวณนี้ที่รตจิตรชอบคือ ด้านข้างเป็นสระน้ำที่มีพญานาคคู่ใหญ่อยู่ด้านหน้า รตจิตรสักการะพ่อปู่ศรีสุทโธ และแม่ย่าศรีปทุมมา ตรงพญานาคคู่ แต่เนื่องจากไม่มีคน รตจิตรก็ไม่ได้แวะดูพระที่นั่งมูลมณเฑียร ในวัดเขมาภิรตารามฯ ส่วนด้านหน้าวัดคือเจดีย์ขาว ส่วน 2 ข้างทางมีซุ้มร้านค้า รตจิตรคิดว่าน่าจะเป็นร้านขายของช่วงเวลาที่โรงเรียนกลาโหมอุทิศ เปิด ลูกค้าก็น่าจะเยอะด้วย

ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ

3.วัดชลประทานรังสฤษดิ์

รตจิตรจะเขียนเรื่องวัดชลประทานรังสฤษฏ์ แยกต่างหากเพราะเป็น High light ของทริปรตจิตรทริปนี้ มีรายละเอียดเยอะมากด้วย ไม่ว่าจะเป็นอาคารจอดรถที่รตจิตรชอบ พระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนา รูปปั้นจำลองพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร อาคารปัญญานันทานุสรณ์ และรูปปั้นของหลวงพ่อปัญญาหลายรูป ตลอดจนการที่รตจิตรได้มีโอกาสสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 4 ประเทศ อินเดีย, ศรีลังกา, พม่า, และไทย

ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ

4.วัดแคนอก และตลาดน้ำชุมชน

ทริปนี้ รตจิตรเตรียมปัจจัยมาถวายสังฆทานที่วัดแคนอก พอรตจิตรมาถึง ก็เพิ่งนึกออกว่ารตจิตรเคยมาทำบุญวัดนี้แล้ว แต่รตจิตรขึ้นไปที่โบสถ์ ไม่ได้มาที่ศาลา รตจิตรเห็นพระนอนแปลกมาก กล่าวคือ พระหัตถ์ไม่แนบศีรษะ
รตจิตรไปที่ตลาดน้ำชุมชน พระเล่าให้ฟังว่า หลังสถานการณ์ COVID-19 ร้านค้าหายไปหลายร้าน และยังไม่ได้กลับมาเลย รตจิตรชอบรูปหล่อพระพิฆเนศงดงาม ที่หน้าตลาดน้ำชุมชนวัดแคนอก น่าเสียดายที่ร้านค้าน้อยทำให้รตจิตรไม่ค่อยได้อุดหนุนชาวบ้านเท่าไร

ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ

Leave a comment

Filed under Uncategorized

สามพันโบก อุบลราชธานี

Sam-Phan-Bok-Grand Canyon
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | Sept 29, 2020

**งานเขียนของรตจิตรเรื่องนี้เพื่อเล่าสั้น ๆ เกี่ยวกับ 3000 โบก อุบลราชธานี ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือรูปของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

สามพันโบก อุบลราชธานี

รตจิตรไปเที่ยวทำบุญที่จังหวัดอุบลราชธานี ต้นปี 2553 เนื่องจากค่อนข้างไกล รตจิตรจึงยอมไปกับทัวร์ เพราะโดยปกติรตจิตรจะไปเที่ยวเอง รตจิตรมีโอกาสไปเที่ยว “สามพันโบก” หรือหมายถึง 3000 แอ่งนั่นเอง ในช่วงนั้นรตจิตรรู้ว่า 3000 โบกเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของไทย บริเวณริมฝั่งโขง รตจิตรเชื่อว่า 3000 โบกเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาตามธรรมชาติที่สำคัญมากเหมือนคำล่ำลือ

รตจิตรไม่อยากให้เพื่อน ๆ ไปเที่ยว 3000 โบกกับบริษัททัวร์เลย เพราะรตจิตรอยากใช้เวลามากกว่านี้ รตจิตรยิ่งเดินลึกเข้าไปในสามพันโบก รตจิตรก็ยิ่งพบกับความสวยงามของธรรมชาติ ที่เพื่อน ๆ ไม่มีทางพบเจอมาก่อน ทั้งแอ่งน้ำที่สะท้อนกับท้องฟ้าอย่างชัดเจน โขดหินที่งดงาม และหินสวยงามขนาดใหญ่จำนวนมาก จนได้ชื่อว่าแกรนด์แคนยอนเมืองสยาม รตจิตรคิดว่าคนไทยโชคดีที่ความสวยงามนี้เกิดที่ด้านฝั่งไทย ไม่ใช่ฝั่งลาว

แกรนด์แคนยอน ชลบุรี

อย่างไรก็ตามเมื่อไม่นานนี้ ก็มีการเปิดแกรนด์แคนยอนเมืองไทย ที่ชลบุรี รตจิตร ก็ได้ไปดูมาแล้วตอนไปเที่ยว และเขียนไว้ในหัวข้อเรื่อง “ทัวร์วันเดียว 8 ที่ชลบุรี แกรนด์แคนยอน” เป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งแต่ไม่กว้างใหญ่เท่าที่สามพันโบก รตจิตรคิดว่าแกรนด์แคนยอนเมืองไทย ที่ชลบุรี มีข้อจำกัดเพราะเกิดจากเหมืองเก่ามาก่อน

ก่อนจบเรื่องแกรนด์แคนยอนเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็น 3000 โบกที่จังหวัดอุบลราชธานี หรือชลบุรี หากเปรียบเทียบกับอเมริกาที่รตจิตรเคยไปดูมาแล้ว ที่เมืองไทยดีกว่าหลายเท่า เพราะอย่างน้อยก็ไม่ต้องนั่งเครื่องบินเป็นสิบ ๆ ชั่วโมง รตจิตรยังต้องต่อเครื่องบินเล็กขึ้นไปแกรนด์แคนยอนอีก ลมค่อนข้างแรง จนบางครั้งเครื่องบินปัด ตอนที่รตจิตรนั่งเครื่องบินเล็กรู้สึกเสียวมาก มีเศษโฟมขาว ๆ ปลิวหล่นลงมาด้วย คนด้านหน้าของรตจิตรต้องจับสร้อยไม้กางเขน และสวดตลอด…

ทัวร์วันเดียวชลบุรี

Leave a comment

Filed under Uncategorized

อันตราย และพิษร้าย ของคางคก

Toad Danger
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | Sept 28, 2020

อันตราย และพิษร้าย ของคางคก

**งานเขียนของรตจิตรเรื่องนี้เพื่อเล่าเกี่ยวกับคางคก ซึ่งส่วนมากเป็นคางคกที่บ้านรตจิตรเอง อันตรายจากคางคก และอันตรายต่อคางคก ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือรูปของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

อันตราย และพิษร้าย ของคางคก

ประวัติความเป็นมาของคางคก

หลายปีก่อนรตจิตรและครอบครัวมีโอกาสไปชมความงามของ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี (Chalerm Golden Jubilee Park) นนทบุรี พวกเราหลายคนต้องหลบฝนไล่ช้างที่ศาลา หลังจากรตจิตรหลบฝนที่ตกหนักและกำลังจะขับรถกลับบ้าน ลูกของรตจิตรเห็นลูกคางคกจำนวนมากจริง ๆ เต็มไปหมด กระโดดอยู่บนพื้นปูนที่แสงแดดส่องถึงเต็มร้อย ที่สำคัญคางคกเด็กเหล่านี้ถูกเหยียบตายไปหลายตัว

อันตราย และพิษร้าย ของคางคก

คางคกของรตจิตร

พวกรตจิตรตัดสินใจเอากลับมาเลี้ยงบางตัว ตัวไหนจับได้ ก็แปลว่าดวงสมพงษ์กัน รตจิตรคิดว่า ถ้าทิ้งคางคกไว้นอกจากจะแออัดเกินไปแล้ว คางคกยังอาจแห้งตายก่อนที่จะกลับถึงที่ของมันได้เพราะแดดแรงมาก เราจับมาเลี้ยงได้ 6 ตัว ตอนนี้พวกมันโตเต็มวัยและน่ารักมาก

อันตรายของมนุษย์ต่อคางคก

รตจิตรคิดว่าในด้านคางคก คงเห็นว่ามนุษย์เป็นอันตรายแก่พวกมันมาก คางคกที่บ้านรตจิตร เช่น พอคางคกผสมพันธุ์แล้ว คางคกตัวเมียต้องวางไข่ ลักษณะเป็นสายบาง ๆ แต่บางคนอาจไม่สังเกต จะเทน้ำทิ้งหมด เพราะกลัวเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง บางคนก็ตั้งใจเททิ้งเพราะกลัวมีลูกคางคก ทั้ง ๆ คางคกสร้างประโยชน์มากมาย รตจิตรอยากสรุปประโยชน์ที่รตจิตรได้จากคางคก ชนิดที่เจอกับตัวเองดังนี้

อันตราย และพิษร้าย ของคางคก

1.ช่วยกินแมลง

รตจิตรเห็นกับตาว่าคางคกที่บ้านช่วยรตจิตรกินทั้งยุง แมลงมีพิษ เพราะตัวคางคกเองก็มีพิษจนเราเห็นตัวมันเป็นตุ่ม ๆ น่าจะมาจากพิษของคางคกเอง ทำให้พอคางคกกินแมลงมีพิษแล้ว ตัวมันเองก็ไม่เป็นไร ประโยชน์ของคางคกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ คางคกจะดักกินแมลงเม่าที่สลัดปีกเพื่อเตรียมเข้าบ้านมาเป็นปลวก วิถีชีวิตเช่นนี้ถือว่าสุดยอด

อันตราย และพิษร้าย ของคางคก

2.ความน่ารักมิรู้จบ

รตจิตรชอบที่คางคกให้ความเพลินเพลินได้ เพราะท่าทางที่น่ารัก การอยู่อาศัยที่ขุดดินเป็นรูหลบมนุษย์ ความอ้วน หรือแม้แต่การพองตัวเมื่อรตจิตรหรือสัตว์อื่นไปใกล้มัน ทุกคืนที่อากาศร้อนในตอนกลางวัน พวกมันจะออกมาแช่น้ำที่รตจิตรเตรียมไว้ให้นกจรทั้งหลายกิน และแช่เบียดๆ กันอย่างมีความสุข

อันตราย และพิษร้าย ของคางคก

รตจิตรไม่รู้เสียด้วยว่าทุกวันนี้ในบ้านมีคางคกเท่าไร เพราะมันผสมพันธุ์กันและวางไข่ออกลูกมาเรื่อย ๆ มีอยู่วันหนึ่งรตจิตรยังเคยไปถวายสังฆทานที่วัดป่ามณีกาญจน์ และขอพระเพื่อปล่อยลูกคางคกนับร้อยในบ่อ เพราะรตจิตรคงเลี้ยงไว้ไม่ไหว และที่บ้านอาจแออัดไป พัก ๆ รตจิตรก็เห็นลูกคางคกน่ารัก ๆ ออกมากระโดดไปมา น่าเสียดายว่าบ่อของวัดป่ามณีกาญจน์ ที่รตจิตรเอาลูกอ๊อดคางคกไปปล่อยถูกถมเป็นพื้นคอนกรีตหมดแล้ว

อันตราย และพิษร้าย ของคางคก

3.อาการของคางคกบอกความอันตรายล่วงหน้า

ด้านตรงข้ามบ้านของรตจิตร เป็นหญ้าโล่ง ทำให้บางครั้งมีงูเข้าบ้าน รตจิตรสังเกตโดยดูจากพฤติกรรมของคางคก เช่น คางคกจะพองกันหลายตัว มีอยู่วันหนึ่ง รตจิตรเห็นคางคกพอง แต่นอนกระดิกเหมือนใกล้ตาย ผิดไปจากทุก ๆ วันมาก โดยทั่วไปแล้วรตจิตรไม่ค่อยเห็นคางคกตายในบ้าน ถ้านอกถนนสิเยอะ เพราะถูกรถทับ พอรตจิตรเข้าไปดูใกล้ ๆ ถึงรู้ว่าใกล้ตายโดยไม่รู้สาเหตุ แสดงว่าน่าจะมีงู ทำให้พวกเราต้องปล่อยน้องหมาออกมาหาความผิดปกติบริเวณนั้น และก็เจองูจริง ๆ

อันตราย และพิษร้าย ของคางคก

อันตรายของคางคกต่อคน

1.คางคกมีพิษ และทิ้งพิษค้างไว้ได้
ถ้ารตจิตรไปโดนคางคกโดยไม่ตั้งใจ แม้คางคกจะไม่พองปล่อยพิษ แต่มือรตจิตรก็ขึ้นเม็ดเป็นตุ่มๆ ได้ คันมากๆ นอกจากนี้ ถ้าวันไหนคางคกเคยนอนแช่น้ำอยู่ รตจิตรไปเปลี่ยนน้ำนั้น หากมือไปโดนน้ำ อาจมีพิษคางคกค้างอยู่ ทำให้ง่ามนิ้วขึ้นเม็ดๆ และคันตามง่ามนิ้วได้

อันตราย และพิษร้าย ของคางคก

2.ทำให้เราตกใจตอนกลางคืน
โดยทั่วไปรตจิตรต้องระวังไม่เหยียบโดนลูกคางคก ซึ่งพวกรตจิตรก็ชินแล้ว ขนาดสุนัขที่เลี้ยงไว้ก็เคยชินจนไปเป็นเพื่อนเล่นกับพวกคางคกด้วย แต่พอตกกลางคืน เมื่อคางคกออกหากินแมลง พอกระโดดออกมา หรือหลบเข้าพุ่มไม้ มีเสียง อาจทำให้คนในบ้านตกใจได้ คล้ายพวกกิ้งก่า จิ้งเหลนก็เช่นกัน เพราะสาเหตุเดียวคือ พวกรตจิตรกลัวงูนั่นเอง

อันตราย และพิษร้าย ของคางคก

3.ทำต้นไม้ล้ม
ที่บ้านรตจิตรขายต้นหนุมานนั่งแท่น และตอนนี้มีโปรฯ ซื้อต้นหนุมานนั่งแท่น 2 ตัน แถมกระบองเพชร 1 ต้น หรือถ้าสนใจซื้อแต่ต้นกระบองเพชร รตจิตรก็ส่งฟรี 5-6 ต้นเพียง 200 บาทเอง แต่รตจิตรพบว่าต้นกระบองเพชรที่เพาะขยายพันธุ์ไว้ จะหลุดออกจากประถางเป็นประจำ เพราะคางคกขุดเป็นรู้เพื่อจมตัวเองไว้ในดินให้เย็น ๆ หรือบางฤดูจอขุดเป็นรูลึกมากเพื่อจำศีล จนต้นไม้ล้มได้

อันตราย และพิษร้าย ของคางคก

เพื่อน ๆ จะเห็นว่า อันตรายและพิษของคางคก ไม่มาก แต่ประโยชน์ต่างหากที่มากกว่า สำคัญกว่า ในขณะที่มนุษย์ต่างหากที่เป็นอันตรายต่อคางคกมากกว่า และฆ่าคางคกได้ทีเป็นร้อย ๆ ชีวิต ยิ่งหมู่บ้านที่ต้นไม้เยอะ ชุ่มชื้น แต่คนอยู่กันชุกชุม มีการขับรถเข้าออกบ่อยครั้ง ยิ่งเห็นคางคกตายรายวันจริง ๆ

อันตราย และพิษร้าย ของคางคก

Leave a comment

Filed under Uncategorized

รตจิตรชวนเที่ยวทะเลไทย

Let’s go to Thailand Sea
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | Sept 28, 2020

ชวนกันเที่ยวทะเลไทย

**งานเขียนของรตจิตรนี้เพื่อชักชวนให้คนเที่ยวไทย ได้พักผ่อนในไทย อุดหนุนไทย ไม่ลืมบ้านเกิด ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือรูปของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

ชวนเที่ยวทะเลไทย

รตจิตรชอบทะเลเมืองไทย และชอบไปพักผ่อนกับครอบครัวด้วย ไม่ว่าจะเป็นทะเลภาคตะวันออก ได้แก่ บางแสน แหลมแท่น ศรีราชา หรือทะเลทางใต้ ตั้งแต่ หาดเจ้าสำราญ ชะอำ หัวหิน ชุมพร พังงา และภูเก็ตยิ่งถ้าเทียบกับทะเลประเทศอื่นที่ว่าสวย ก็มีแต่หาดระยะสั้น ๆ ทั้งนั้น ต่างจะไทย ที่มีชายหาดยาวมาก ๆ สั่น ๆ ก็มีหมด นอกจากนี้ รตจิตรเคยไปเที่ยวทะเลที่อเมริกา ปรากฏว่าหนาวจับใจเกินกว่าคนไทยจะชอบ

ชวนเที่ยวทะเลไทย

รตจิตรคิดว่าทะเลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนไทยมานานแล้ว เพราะไทยเป็นเมืองร้อน ไม่จำเป็นต้องเสาะหาทะเลต่างประเทศ เพื่อน ๆ ก็คิดเช่นเดียวกับรตจิตรแน่เลยว่า แม้คนต่างชาติก็ยังรักทะเลไทย ทุกครั้งที่ลูกกลับจากอเมริกา ต้องหาโอกาสไปทะเลทางใต้ เริ่มตั้งแต่หาดเจ้าสำราญ ชะอำ อ่าวมะนาว และหัวหิน ที่มีหาดทรายละเอียดสวยที่สุดในโลก (ความเห็นส่วนตัวของรตจิตร)

ชวนเที่ยวทะเลไทย

รตจิตรไปทะเลทุกครั้ง ที่ขาดไม่ได้คือสุนัขคู่ใจ เช้ารตจิตรก็ลงเล่นทะเลกัน 1 รอบ น้องหมาของรตจิตรไม่เหมือนพวก Golden Retriever ที่เจอน้ำไม่ได้ พอตกเย็นรตจิตรก็ลงเล่นน้ำกับน้องหมากันรอบใหญ่อีก 1 รอบ ถ้าเหนื่อย รตจิตรก็พักแรมอย่างน้อย 1 คืนด้วยกัน โดยต้องหาที่พักที่ให้สุนัขพักได้ด้วย

ชวนเที่ยวทะเลไทย

เนื่องจากปัจจุบันมีเรื่องสถานการณ์ COVID-19 ทำให้รตจิตรต้องพักการเดินทางที่แออัดทั้งหมดไว้ก่อน เพราะตามทะเลกลับเป็นที่นิยมมาก แม้แต่บางบัวทอง ก็มีทะเลบางบัวทอง เมื่อสถานการณ์ COVID ดีขึ้น คนไทยเริ่มองการเปลี่ยนบรรยากาศทั้งครอบครัวและคู่ใจที่ทำให้มีความสุขสนุกมากขึ้น เลยไปทะเลกันมากขึ้น

ชวนเที่ยวทะเลไทย

รตจิตรได้คุยกับคนท้องที่ในจังหวัดชุมพร ท่านเล่าว่า ทะเลชุมพร ไม่เคยเงียบเพราะความยาวตามแนว ชายฝั่งทะเล ประมาณ 222 กิโลเมตร ทำให้คนมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก รตจิตรคิดว่าจริงที่สุด เพราะจากภาพข่าวที่ออกมา เมื่อคนแห่ไปเที่ยวทะเลบางแสน ทำให้แออัดมาก เพราะบางแสนมีความยาวเพียง 2.5 กิโลเมตร ส่วนหัวหินก็ยาว 5 กิโลเมตร

ชวนเที่ยวทะเลไทย

รตจิตรมีความสุขมากช่วงน้องหมาว่ายน้ำทะเล แต่ความจริงน้องหมาอาจจะไม่ชอบก็ได้ พวกรตจิตรเห็นความน่ารักของน้องสุนัข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตอนน้องสุนัขกระโดดข้ามคลื่นแต่ละลูกที่เข้ามากระทบฝั่ง และตอนวิ่งกวดกันระหว่างรตจิตรกับน้องหมาไปกับน้ำทะเลบนพื้นทราย

ชวนเที่ยวทะเลไทย

ระหว่างทริปของรตจิตรที่ไปเที่ยวทะเลหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี บางครั้งรตจิตรก็เจอกุ้ง หอย ปูทะเล ปูเสฉวน ปลาไหล ปลาลิ้นหมา ปลาตาเดียว และแมงดาทะเล (หมายถึงสัตว์น้ำ ไม่ใช่ผู้ชายที่เกาะผู้หญิง) ภาพตอนเช้า ๆ ที่ชาวบ้านช่วยกันเก็บขยะที่หาดทุก ๆ วันพุธ เป็นภาพที่ดี น่ารักมาก

ชวนเที่ยวทะเลไทย

Leave a comment

Filed under Uncategorized

รีวิว LPN Suite ปิ่นเกล้า (LPN Condo Review)

LPN Condo Review
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | Sept 25, 2020

รีวิว โครงการ LPN

**งานเขียนของรตจิตรนี้เพื่อให้คนที่กำลังตัดสินใจซื้อคอนโด ได้ผ่อนคลายความกังวลลง โดยอาศัยประสบการณ์ของรตจิตร ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือรูปของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

รีวิว โครงการ LPN

ความเป็นมาที่รตจิตรซื้อ LPN Suite ปิ่นเกล้า

21 ส.ค. 2552 รตจิตรแวะมาเพื่อดูโครงการ LPN Suite ปิ่นเกล้า แต่ก่อนวันนั้นรตจิตรโทรหาโครงการก่อน และได้ข้อมูลว่า ถ้าซื้อตรงจากโครงการ ไม่มีแล้ว คือขายหมดทุกห้อง มีแต่ที่ขายต่อ

อย่างไรก็ตาม รตจิตรก็ลองมาดูตอนเช้า ปรากฏว่ามีห้องหลุดดาวน์เพราะ ธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อ ถ้ารตจิตรต้องการห้องใหญ่ หรือแบบ 2 นอน 2 น้ำ (2BR) เหลืออยู่ 2 ห้อง รตจิตรตัดสินใจไม่ยาก รตจิตรจอง 80,000 บาททันที รตจิตรกลับบ้านมายังงง ๆ ว่าทำไมตัดสินใจเร็วนัก??

รีวิว โครงการ LPN

27 ส.ค. 2552 รตจิตรขอเร่งโอนสดทันที รตจิตรไม่ได้ซื้อ LPN ไว้อยู่ แต่ซื้อเพื่อว่ายน้ำ และเก็บของ รตจิตรรู้สึกมีความสุขมากทุกครั้งที่แวะมา LPN เพราะชุมชนนี้น่าอยู่ แม้ว่ารตจิตรจะมาที่คอนโดนี้เพียง 3-4 วันต่อสัปดาห์เพื่อว่ายน้ำ ซึ่งก็คือคำตอบว่าทำไม รตจิตรจึงตัดสินใจซื้อ LPN เร็วนัก!

ข้อดีของโครงการ LPN Suite ปิ่นเกล้า

รตจิตรชอบตั้งแต่ รปภ. ด้านหน้าโครงการ, Lobby, หรือ รปภ., ที่ชั้น 5 ตลอดจนแม่บ้านที่ยิ้มแย้มทักทายทุกคน และที่สำคัญคือ ฝ่ายนิติบุคคล ซึ่งตั้งแต่รตจิตรซื้อโครงการ LPN Suite ปิ่นเกล้ามา รตจิตรชอบนิติชุดปัจจุบัน ปี 2563 มากที่สุด ตลอดจนการเพื่อน ๆ ในโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

รีวิว โครงการ LPN
Facilities ต่าง ๆ ของโครงการที่นี่ ค่อนข้างสะอาด แม้ว่ารตจิตรจะใช้แต่สระว่ายน้ำก็ตาม แต่รตจิตรดูและคุยกับเพื่อน ๆ ในคอนโดนี่แหละ ที่โครงการมีจัดงานต่าง ๆ ตามวันสำคัญ ๆ เช่น ปีใหม่ งานทำบุญเลี้ยงพระ เป็นต้น รตจิตรจึงอยากส่งความสุขนี้เพื่อส่งต่อถึงกันค่ะ รตจิตรรู้สึกขอบคุณทุกคนในโครงการที่ช่วยให้ LPN น่าอยู่ยิ่งขึ้น

“For me, LPN is not just Lumpine but It‘s a Life’s Perfect Network or Life’s Perfect Nearness”.

รีวิว โครงการ LPN

ข้อไม่ดีของโครงการ LPN Suite ปิ่นเกล้า

รตจิตรก็เหมือนเพื่อน ๆ หลายคนในโครงการ LPN Suite ปิ่นเกล้า ที่รักความยุติธรรม เบื่อเรื่องเล่นพรรคเล่นพวก และการไม่ปฏิบัติต่อลูกบ้านอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากรตจิตรไม่ได้อยู่คอนโด รตจิตรซื้อไว้เก็บสัมภาระและว่ายน้ำแล้วก็กลับบ้าน ข้อมูลคอนโดหลายอย่างจึงมาจากเพื่อน ๆ ของรตจิตรใน LPN เล่าให้รตจิตรฟัง

รีวิว โครงการ LPN

มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ Lobby ของ LPN Suite ปิ่นเกล้า เพื่อนเล่าว่า มีเรื่องทะเลาะรุนแรงเสียงดังลั่นระหว่างกรรมการโครงการที่เป็นผู้ชายคนหนึ่ง กับลูกบ้าน ทั้งสองมีเรื่องกันเพียงแค่เรื่องความคิดเห็นต่าง กรรมการคนนั้นเลยด่าทอลูกบ้านด้วยคำพูดที่แย่มาก ทั้งตะคอก ทั้งเสียงดังกลาง Lobby แบบพวกชอบวางอำนาจ

เพื่อน ๆ เล่าให้รตจิตรฟังว่า พวกเขาไม่คิดเลยว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดที่ LPN Suite ปิ่นเกล้า ดูกรรมการชายคนนี้แล้วเหมือนคนชั้นต่ำ บ้าอำนาจ คิดว่าตนเป็นใหญ่ในโครงการ และทำตนเสมือนเป็นเจ้าของโครงการทั้งหมดเลย ใครๆ ก็คงรู้สึกเหมือนรตจิตรที่ผิดหวังมากกับคนพรรณนี้ พวกเรากลับเห็นใจลูกบ้านคนนี้ด้วย บางครั้งดูเหมือนเป็นคนดี แต่กลายเป็นทำให้ลูกบ้านไม่ชอบกรรมการไปเลย แบบนี้ต้องเอาธรรมะข่มใจหน่อย ว่าปล่อยวาง อย่าใส่ใจกรรมการบ้าอำนาจเพียงคนเดียว ในขณะที่กรรมการท่านอื่นก็น่ารักมากมาย

รีวิว โครงการ LPN

Leave a comment

Filed under Uncategorized

วิธีรักษา ผิวหนังอักเสบ และโรคสะเก็ดเงิน

Psoriasis treatment & Skin Inflammation
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | Sept 25, 2020

ผิวหนังอักเสบ และโรคสะเก็ดเงิน

**งานเขียนของรตจิตรนี้เพื่อให้คนที่มีปัญหาเรื่องผิวหนังอักเสบ หรือคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงิน ได้ผ่อนคลายความกังวลกับโรคที่เป็นอยู่ ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือรูปของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

ผิวหนังอักเสบ และโรคสะเก็ดเงิน

ส่วนแรกของบทความนี้ รตจิตรจะพูดถึง โรคผิวหนังอักเสบที่เกิดกับตัวของรตจิตรเองเพราะ รตจิตรเคยเป็นผิวหนังอักเสบจากการแพ้เหงื่อ ส่วนหลังเป็นกรณีเพื่อนของรตจิตร ที่เป็นผิวหนังอักเสบเพราะเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันตนเองผิดปกติ (หมอบอก) ในที่นี้รตจิตรจะพูดถึงผิวหนังอักเสบ 2 หัวข้อซึ่งไม่ใช่โรคติดต่อทั้งสิ้น พร้อมวิธีรักษา โดยการรักษาทุกวิธีต้องไม่เครียด และไม่เกา ดังนี้

A. ผิวหนังอักเสบ (Skin inflammation)
A1) เกิดจากการแพ้เหงื่อตัวเอง
A2) เกิดจากการแพ้แมลงหรือปัจจัยภายนอกอื่น
B. ระบบภูมิคุ้มกันตนเอง (Immune system dysfunction)
B1) ผิวหนังอักเสบทั่วไป
B2) โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis)

ผิวหนังอักเสบ และโรคสะเก็ดเงิน

A. ผิวหนังอักเสบ (Skin inflammation)

A1) เกิดจากการแพ้เหงื่อตัวเอง
รตจิตรเคยเป็นผิวหนังอักเสบ ไม่ใช่โรคติดต่อ รักษาไม่ยาก ระวังรักษาเองได้ เพราะรตจิตรเชื่อว่าความกังวลสำคัญที่สุด อะไรที่คนเรารู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ว่าหายได้ ความกังวลจะลดลง รตจิตรรู้ว่าถ้าเหงื่อออก รตจิตรจะมีอาการแสบคันตามผิวหนัง ซึ่งเพื่อนๆ ที่เป็นโรคนี้สามารถสังเกตได้ด้วยตนเอง

อาการของรตจิตรแบบนี้ไม่ได้เป็นอยู่ตลอด พอถึงช่วงเวลาหนึ่งที่ร่างกายของรตจิตรมีการผลิตฮอร์โมนที่ต่างไป โรคนี้ก็อาจหายขาด กล่าวคือ พอรตจิตรตั้งท้อง มีการผลิตหรือเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน โรคผิวหนังอักเสบก็ไม่เป็นอีกเลย วิธีรักษาโรคผิวหนังอักเสบจากการแพ้เหงื่อ คือ ไม่เกา ไม่เครียด และตามวิธีดังนี้

ผิวหนังอักเสบ และโรคสะเก็ดเงิน

(1).ช่วงที่รตจิตรเป็นโรคนี้ รตจิตรพยายามอยู่ห้องแอร์ ถูกใจเพื่อน ๆ หลายคนแน่ หรือพยายามไม่ให้มีเหงื่อ อาการคันของรตจิตรจะลดน้อยลง
(2).ทาด้วยเหล้าขาว 28 ดีกรี
รตจิตรทาผิวบริเวณที่รู้สึกแสบคันด้วยเหล้าขาว 28 ดีกรีก็พอ เดี๋ยวเมา ทำให้เย็นๆ ไม่คัน หรือพยายามทาด้วยแป้งน้ำเย็นๆ ลดคันได้
(3).กำจัดเหงื่อ
เป็นเรื่องยากที่รตจิตรหรือใคร ๆ จะอยู่ห้องแอร์ได้ตลอด ดังนั้นเมื่อรตจิตรอยู่ภายนอก พอมีเหงื่อ รตจิตรจะรีบเช็ดเหงื่อทันที ทำให้อาการคันน้อยลงมาก หรือลูบน้ำ ล้างน้ำบ่อยครั้ง แม้แต่การอาบน้ำบ่อย ๆ ก็ดี

ผิวหนังอักเสบ และโรคสะเก็ดเงิน

A2) เกิดจากการแพ้แมลงหรือปัจจัยภายนอกอื่น

คนหรือสุนัขอาจมีอาการแบบนี้คล้ายกัน บางคนแพ้ฝุ่น แพ้พื้นหินอ่อน หรือแมลงตัวเล็ก ๆ ตามพื้น ตามสนาม อย่างเช่น น้องหมาของรตจิตร พอมีอาการแพ้เหล่านี้ สามารถจัดการโดย
1. ไม่ให้เกา น้องหมาใช้วิธีใส่ Collar ทำให้เกาไม่ได้ คนก็ต้องพยายามไม่เกา
2. ทาขมิ้น ฆ่าแมลงจิ๋ว ๆ ลดคัน

ผิวหนังอักเสบ และโรคสะเก็ดเงิน

B. ระบบภูมิคุ้มกันตนเอง (Immune system dysfunction)

B1) ผิวหนังอักเสบทั่วไป

เพื่อนของรตจิตรเป็นผื่นแดงทั้งตัว คัน และพอเป็นมาก ๆ ผื่นแดงจะรวมตัวกันเป็นปื้ดแดง ๆ มีบวมผสมตามข้อมือด้วย อีกทั้งมีลักษณะแพ้เหงื่อ จึงชอบหลบแสงแดดจัดๆ ต่างกันกับอาการของรตจิตรที่ว่า เพื่อนเป็นเกือบทั้งตัว แต่รตจิตรเป็นเฉพาะจุดที่มีเหงื่อออกตามซอกหรือบริเวณผิวหนังส่วนใดส่วนหนึ่ง

สาเหตุของอาการผิวระคายเคืองของเพื่อน มาจากระบบภูมิคุ้มกันตนเองผิดปกติคล้ายสาเหตุของโรคสะเก็เงิน ซึ่งรตจิตรดูแล้วเหมือนโรคสะเก็ดเงินมาก แต่หมอบอกว่าไม่ใช่ รตจิตรงงกับการตรวจของหมออยู่เหมือนกัน คือไม่ค่อยเชื่อหมอ

ผิวหนังอักเสบ และโรคสะเก็ดเงิน

รตจิตรคิดว่า การวินิจฉัยของหมอยังไม่แน่ชัด เพราะเป็นสาเหตุเดียวกันที่ทำให้เกิดโรคสะเก็ดเงินได้ด้วย นอกจากนี้ผิวหนังอักเสบของเพื่อนที่ว่าต่อไปด้านล่างยังมีลักษณะคล้ายโรคสะเก็ดเงิน 100% อย่างไรก็ตามทางการแพทย์ยืนยันว่าทั้ง ผิวหนังอักเสบที่กล่าวในบทความนี้ และโรคสะเก็ดเงิน ไม่ใช่โรคติดต่อ

เพื่อนของรตจิตรบอกว่า พอเธอเกาตรงไหน ก็ขึ้นเม็ดแดงเหมือนยุงกัดตรงนั้น เพื่อนเล่าให้รตจิตรฟังว่า การเกามักเกิดตอนกลางคืนที่นอนแล้ว เพราะไม่รู้ตัว พระบางรูปบอกว่าถ้าท่านนอนแล้ว ท่านยังมีสติ รตจิตรก็ไม่ค่อยเชื่อหรอก รตจิตรคิดว่าน้องหมาที่รตจิตรเลี้ยงไว้อาจเป็นโรคนี้ด้วยเช่นกัน ลองมาดูวิธีการรักษาของรตจิตร ไม่เกา ไม่เครียด และด้วยวิธีตามนี้

ผิวหนังอักเสบ และโรคสะเก็ดเงิน

(1) ใช้ขมิ้น (Turmeric) ทาบริเวณที่เป็น
ขมิ้นจะช่วยยับยั้งการคันเพราะมีคุณสมบัติขจัดแมลงตัวเล็ก ๆ ที่มาติดตามผิดหนังที่คัน รตจิตรเคยใช้ทากับน้องหมา และคิดว่าเพื่อน ๆ ก็เคยเห็นที่น้องหมาตัวเหลือง ๆ
(2) ใช้น้ำมันมะพร้าวทาบริเวณที่เป็น ทำได้ทุกวันจริง ๆวันละ 3 เวลา
(3) ใช้ว่านหางจระเข้ทา Aloevera บางคนใช้เหล้าขาวทาด้วย

B2) โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis)

รตจิตรได้ฟัง ได้อ่านมาว่า โรคสะเก็ดเงิน ไม่ใช่รา ไม่ใช่แบคทีเรีย หลายคนบอกว่าเป็นกรรมพันธุ์ แต่รตจิตรไม่แน่ใจสักเท่าไร โรคสะเก็ดเงินก็เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันตนเองผิดปรกติ (Immune system dysfunction) เช่นกัน เม็ดเลือดขาวสร้างภูมิคุ้มกันที่มากเกินไป อาการที่เป็นนอกจากเป็นเม็ดแดงที่คันแล้ว ขั้นต่อไปผิวจะแห้งและเป็นสะเก็ด ขุย ๆ หลุดเป็นแผ่นหรือเป็นผง

เม็ดเลือดขาวคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผิวหนังเช่นอาการคันมากๆ เป็นสิ่งแปลกปลอม ก็เลยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมามากจนผิดปกติ ทำให้โรคสะเก็ดเงินมักเป็นทั้งตัว ผิวหนังแห้ง พอคันก็เกา ความผิดปกติของภูมิคุ้มกันที่มากที่สุด พาไปสู่การเป็นมะเร็งได้

ผิวหนังอักเสบ และโรคสะเก็ดเงิน

เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 มีรองนายก อบต. แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ มาซื้อต้นหนุมานนั่งแท่นจากรตจิตร และเล่าว่าจะเอาใบต้นหนุมานนั่งแท่นไปตำเปล่า ๆ เลย เพื่อทาเป็นยารักษาโรคสะเก็ดเงินในหมู่บ้านหายไปหลายรายทั้งตำบล
แม้ว่าโรคสะเก็ดเงินจะไม่หายขาด สามารถเป็นขึ้นมาได้เป็นพัก ๆ แต่รตจิตรเชื่อว่าการรักษาและการดูแลตนเองก็ทำให้ทุเลาได้จนเหมือนหาย รตจิตรอ่านเจอจากบทความภาษาอังกฤษ แต่จำไม่ได้เลยว่าจากที่ไหน พอสรุปวิธีรักษาหรือให้โรคสะเก็ดเงินทุเลาได้ด้วย 5 วิธีดังนี้

ผิวหนังอักเสบ และโรคสะเก็ดเงิน

1.แสงแดดอ่อน
รตจิตรเข้าใจว่าการได้รับแสงแดดอ่อน ๆ เป็นเวลาสั้น ๆ ทุกวัน ทำให้โรคสะเก็ดเงินดีขึ้นเพราะวิตามิน D
2.ไม่ให้ผิวแห้ง อาจทาด้วยว่านหางจระเข้ สร้างความชุ่มชื่นแก่ผิวหนัง
3.ไม่ให้ผิวระคายเคืองด้วยสารเคมี รตจิตรแนะให้ใช้สบู่ ยาสระผมเด็ก
4.กินอาหารครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาน้ำเย็น สลับปลาน้ำอุ่น
5.ไม่เกา ไม่เครียด อาการทำให้เครียดได้แต่ต้องพยายามละ ลด เลิก

Leave a comment

Filed under Uncategorized