Author Archives: Ratajit

การเสียภาษีรถยนต์ประจำปี

Payment of Car Tax

สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | May 7, 2018

“การเสียภาษีรถยนต์ประจำปี”

**งานเขียนของรตจิตรนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อน ๆ ที่ต้องการไปเสียภาษีรถยนต์ประจำปีด้วยตนเอง ห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษา โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

รตจิตร เขียนเรื่องการเสียภาษีรถยนต์ประจำปี เพื่อให้เพื่อน ๆ ไม่ต้องเสียเวลามากมายในการเสียภาษีรถยนต์ และถ้าสามารถเสียภาษีได้ด้วยตนเอง ก็จะประหยัดค่าจ้างวานให้คนอื่นไปเสียภาษีรถยนต์ประจำปีให้เพื่อน ๆ ได้ด้วย

หลายปีก่อนคนนิยมเสียภาษีรถยนต์ประจำปี โดยการเข้าช่อง Drive Through เพราะใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที รวมถึงรตจิตรด้วย และเมื่อก่อนปี 2559 กรมขนส่งก็ยอมให้ Drive through เสียภาษีรถยนต์ที่มีนามสกุลเดียวกันได้ครั้งละ 2 คัน ซึ่งรตจิตรก็เคยทำมาแล้ว ภายหลังจึงมีการเปลี่ยนแปลงให้เสียภาษีช่อง Drive through ได้ครั้งละ 1 คัน หากต้องการเสียภาษีรถยนต์ประจำปี 2 คันที่มีนามสกุลเดียวกัน ให้ใช้วิธีไปเสียภาษีด้านในแทน โดยต้องไปขอบัตรคิว เพื่อเสียภาษีที่ counter แต่ 2-3 ปี ย้อนหลังคือ ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน คือเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา รตจิตรใช้วิธีเสียภาษีโดยไปยืนเข้าแถวรับบัตรคิว ได้คนละ 1 คิวเท่านั้น

“การต่อทะเบียนรถยนต์”

รตจิตร อยากแนะนำเพื่อน ๆ ในเรื่องการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีเพื่อไม่ให้เสียเวลา ดังนี้

1. การเสียภาษีล่วงหน้า

โดยปกติ กรมขนส่งอนุญาตให้เสียภาษีก่อนวันถึงกำหนดได้ 90 วันก่อนวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน หรือวันที่ในสมุดใบคู่มือจดทะเบียน ดังนั้นเพื่อน ๆ จึงสามารถเลือกวันเสียภาษีได้สะดวก ณ วันที่รตจิตรไปเสียภาษีรถยนต์ประจำปี 27 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้ากรมขนส่งเล่าว่า เมื่อก่อนวันที่หวยออกคือ ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน คนจะมาเสียภาษีรถยนต์ประจำปีน้อยมาก แต่ระยะหลังนี้ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา มีคนมาเสียภาษีรถยนต์ประจำปี เป็นจำนวนมากทุกวัน

“บัตรคิวเพื่อเสียภาษีรถยนต์”

ตามที่รตจิตร สังเกต วันที่คนมาเสียภาษีรถยนต์ประจำปี น้อย จะเป็นวันเวลาต่อไปนี้
(1). ก่อนและหลังวันหยุดติดกันหลายวัน
(2). ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ก่อนเงินเดือนออก
(3). เวลาเช้าจริง ๆ คือเริ่ม 8:00 น. ที่กรมขนส่งเริ่มให้รับบัตรคิวเสียภาษีรถยนต์ได้

“Drive

2. ช่องทางเสียภาษีรถยนต์ประจำปี

(1). ช่องเลื่อนล้อต่อภาษี หรือ Drive Thru For Tax ด้านนอก
ความจริงน่าจะเป็น Drive Through for Tax เสียมากกว่า ช่องนี้มีป้ายให้ดับเครื่องยนต์ในขณะที่เสียภาษี แต่ไม่เห็นมีคันไหนดับเครื่องยนต์ เพราะถ้าถึงเจ้าหน้าที่ ก็เร็วมาก ที่เสียเวลาคือตอนขยับรถทีละนิดเพื่อเข้าแถวเสียภาษีรถยนต์นั่นเอง รตจิตรไปเสียภาษีรถยนต์ที่กรมขนส่งพื้นที่ 6 เขตตลิ่งชัน พอเข้าไปกรมขนส่ง จะเห็นช่อง Drive through คือขับรถเสียภาษีรถยนต์ ด้วยตนเอง ถ้ารตจิตรเห็นคิวยาว จะรีบหาที่จอดรถเพื่อไปรับบัตรคิวเสียภาษีรถยนต์ ด้านในกรมขนส่งจะเร็วกว่า

“เลื่อนล้อต่อภาษ๊รถยนต์”

(2). การเสียภาษีรถยนต์ประจำปี ด้านใน
ให้เข้าแถวเพื่อรับบัตรคิวเสียภาษีรถยนต์ และนั่งรอหน้า Counter ที่ระบุไว้ในบัตรคิว ได้คนละ 1 คันเท่านั้น วันที่รตจิตรไปเสียภาษีรถยนต์ คือวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 แต่ในบัตรคิว ยังระบุวันที่ 01/01/2543 อยู่เลยค่ะ ลำดับของวันนั้น แค่ครึ่งวันก็ได้คิวที่ 737 แล้ว

3. เอกสารในการเสียภาษีรถยนต์ประจำปี

(1). ใบเสร็จรับเงินตามพรบ.รถยนต์
ถ้ามีแต่สำเนาใบเสร็จรับเงินพรบ.รถยนต์ เจ้าหน้าที่กรมขนส่งที่แจกบัตรคิว จะให้รตจิตรเซ็นชื่อในสำเนา ฯ และเขียนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ด้วย

“เลื่อนล้อต่อภาษ๊รถยนต์-Drive

(2). สมุดใบคู่มือจดทะเบียน
สมุดใบคู่มือจดทะเบียน มีเพื่อดูประวัติเก่า และเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิมพ์รายการชำระภาษีรถยนต์ปีปัจจุบันไว้ เมื่อชำระภาษีรถยนต์ เรียบร้อย รตจิตรจะได้รับในเสร็จรับเงิน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เป็นอันจบเรื่องการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีค่ะ

“เอกสารกรมขนส่ง”

ของแถม

รตจิตรขอแถมเรื่อง การแจ้งไม่ใช่รถชั่วคราว หรือตลอดไป ตามผังวิธีที่กรมขนส่งติดไว้ รตจิตรคิดว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อรถยนต์เก่าที่เพื่อน ๆ ไม่ต้องการใช้แล้ว ไม่ว่าจะกรณีไม่ใช่ชั่วคราว หรือไม่ใช้ถาวร ซึ่งกรมขนส่งระบุว่าใช้เวลาดำเนินการแค่ไม่เกิน 15 นาทีเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ที่มี แท็กซี่หลายคันไม่สามารถใช้งานได้แล้ว เพื่อประหยัดในเรื่องที่ต้องเสียภาษีรถยนต์ประจำปี

“หลักการกรมขนส่งกรณีไม่ต้องการใช้รถ”

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ข้อแนะนำ ทัวร์รัสเซีย และข้อควรระวัง

Ratajit’s Recommendation of Russia Trip

สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | March 4, 2018

ข้อควรระวังท่องเที่ยวรัสเซียโดยรตจิตร

**งานเขียนของรตจิตรนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อน ๆ ที่ต้องการไปท่องเที่ยวประเทศรัสเซียด้วยตนเอง จะได้มีการเตรียมการ และระมัดระวังบางเรื่องที่อาจเกิดขึ้น บทความของรตจิตร นี้ห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษา โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

ข้อมูลทั่วไปสำหรับการทัวร์รสเซีย ของรตจิตร

เหตุผลข้อหนึ่งที่ รตจิตร อยากไปรัสเซีย คือไม่ต้องทำวีซ่า รตจิตร คิดว่าการทำวีซ่าเป็นเรื่องน่าเบื่อมาก เพราะบางประเทศที่รตจิตร ไปท่องเที่ยว ต้องเตรียมเอกสารมากมาย แต่มีนโยบายให้วีซ่าแค่ช่วงเวลาที่รตจิตร วางแผนท่องเที่ยว และค่าธรรมเนียมวีซ่าก็แพงไม่ใช่ย่อย ตอนนี้มาดูข้อมูลที่รตจิตร อยากแชร์ให้เพื่อน ๆ ค่ะ จากทริปท่องเที่ยวรัสเซียของรตจิตร กับลูก เป็นข้อแนะนำ ทัวร์รัสเซีย และข้อควรระวัง ที่ มอสโคว และ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

แผนที่รถไฟใต้ดิน subway ในรัสเซีย

1) สถานที่ที่ท่องเที่ยวใน รัสเซียของรตจิตร ครั้งนี้คือเมือง Moscow และ St. Petersburg โดยเพื่อน ๆ สามารถดูสถานที่ที่ควรเที่ยวตาม link แผนที่นี้
https://www.google.com/maps/@/data=!3m1!4b1!4m2!11m1!2s1IBXjPeJdf8sM_0gim5ppBuiEcds

2) ระยะเวลา 8 วัน คือ รตจิตร เดินทาง วันพุธที่ 18 – 25 ตุลาคม 2017
3) การแลกเงินสดไปที่รัสเซีย
รตจิตร แลก Ruble ไปเพื่อใช้จ่ายคนละ 8,000 รูเบิล ๆ ละ 05.75 บาท หรือแลกเงินไปประมาณ คนละ 4,600 บาทเอง ซึ่งพอค่ะ เพราะค่าใช้จ่ายที่รัสเซียไม่แพง และส่วนมากใช้บัตรเครดิตได้
4) ขั้นตอนการจองการเดินทาง 2 คนแม่ลูก รตจิตร และลูก

รตจิตรไปรัสเซียสายการบิน Areoflot

(1) สายการบิน
Aeroflot บินตรง ไป-กลับ+โรงแรม Novotel Moscow 3 คืน ในราคา 63,361.38 บาท

(2) สนามบิน Sheremetyevo หรือ SVO
ขาไป Departure direct 10:00 – 15:50 น. ใช้เวลา 9h 50m
จากสนามบิน Sheremetyevo สามารถเข้าแถวนั่งรถไฟ รถบัส ไปที่พักในเมือง หรือเรียก taxi ราคา 1,600 Ruble รตจิตร คิดว่าถ้าเพื่อน ๆ สะดวก นั่งรถไฟดีสุด แต่เข้าแถวยาว ส่วนรถบัสและ taxi ปัญหาคือรถติด

ขากลับ Return direct 19:20 – 20:30 น. + 1 วัน ใช้เวลา 9h 10m
ที่สนามบินมีปัญหาเรื่องการแซงคิดอย่างแรง กว่าจะเดินถึงช่อง check in กว่าจะ check in ได้ จนถึง boarding ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 1.50 ชั่วโมง เพราะคน 4 ประเภทนี้

(1) พวกชอบแซง
(2) ถ้าเข้าแถวต่อจากพวกแขกบางประเภท ต้องระวังนิด บางทีรตจิตร คิดว่าแถวสั้น ก็เลือกเข้าแถว check in ช่องนี้ พอถึงคิว คนข้างหน้าเป็นแขก เธอเรียกมาอีก 5 คนที่นั่งด้านหลัง
(3) พวกไม่วางแผนเรื่องเวลา
พวกนี้มาถึงขอแทรก และบางทีมาตั้งหลายคน
(4) พวก Stuart and aircrew
พอมาถึงแทรกแถว check in ยาวเลย เพราะเป็นทีม

การวางแผนท่องเที่ยวในรัสเซีย

แผนการท่องเที่ยวของรตจิตรในรัสเซีย

– ควรเที่ยวเมืองละ 3 วัน พักโรงแรม 2 ที่ก็พอ
– ควรดูวันหยุด และเวลาเปิดทำการก่อน เนื่องจากช่วงที่รตจิตร อยู่ใน Moscow ไม่สามารถดูพระราชวังเครมลิน (Kremlin) ได้ทัน ทำให้รตจิตร ต้องวางแผนการท่องเที่ยวในเมือง St. Petersburg กระชับขึ้น เพื่อกลับมาเที่ยว Moscow อีก 1 วัน อย่างไรก็ตามรตจิตร ไม่คิดว่าเป็นการเสียเวลา เพราะที่ St. Petersburg มีแหล่งท่องเที่ยว น้อยกว่าที่ Moscow อีกทั้ง รตจิตร ก็ต้องมาขึ้นเครื่องบินขากลับที่ Moscow อยู่แล้ว

รายละเอียดการพักโรงแรม 3 แห่ง

โรงแรม Novotel Hotel  ในกรุง Moscow ในรัสเซีย

1. Moscow Novotel Moscow Hotel

พัก 3 คืนที่ โรงแรม Novotel Moscow Hotel
รตจิตร จองพักที่โรงแรมนี้วันที่ 18-21/10/2017 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ราคาที่จองไปไม่มีอาหารเช้า ซึ่งแขกส่วนใหญ่ก็ทานกันเอง
Location โรงแรมที่รตจิตร จองนอกจากจะมีชื่อเสียงดีอยู่แล้ว และสะอาด ยังตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟ Subway ถึง 3 สถานี จึงสะดวกมาก ๆ ไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหน

ขากลับ รตจิตร แวะพักอีกโรงแรม ซึ่งรตจิตร ต้องขอย้ายห้องและเพิ่มเงิน เพราะรตจิตร อยู่ไม่ได้ค่ะ ห้องไม่มีหน้าต่าง รตจิตร เพิ่งเคยเจอครั้งแรก จึงอยากให้เพื่อน ๆ เช็ครายละเอียดโรงแรมให้ดีตอน booking

2. St. Petersburg โรงแรม Ambitus Hotel
ราคาที่พัก 3 วัน 2 คืน คือ 3,128.63 บาท รตจิตร ถือว่าถูกมากมาย
รตจิตร ควรพักที่โรงแรมนี้ 3 วัน 2 คืน แต่เนื่องจากต้องการกลับมาเที่ยวใน Moscow อีก 1 วัน ทำให้ต้องยอมเสียค่าโรงแรมที่นี่ไป 1 คืน ความเห็นของรตจิตร เกี่ยวกับ โรงแรมนี้ หรือรตจิตร อาจกล่าวได้ว่าสำหรับโรงแรมที่นี่ เพราะคล้าย ๆ กัน ดังนี้

โรงแรม Ambitus Hotel  ในกรุง St.Petersburg ในรัสเซีย

ข้อดีของโรงแรม Ambitus Hotel
– ชอบตรงวิว ติดถนนใหญ่ ห้องน่ารักกระทัดรัด ราคาไม่แพง
– มีอาหารเช้าซึ่งมีผลดีมาก เพราะครั้งนี้ รตจิตร ต้องลดการเที่ยวใน St. Petersburg ลง 1 วันเพื่อให้มีเวลาไปเที่ยวพระราชวังเครมลิน (Kremlin)
– ข้อดีของ Ambitus Hotel ยังมีอีกในเรื่อง Location ดี ไม่เปลี่ยว ใกล้สถานีรถไฟสำคัญ ๆ และมีป้ายรถเมล์จำนวนมาก เพราะใกล้โรงเรียนหลายแห่งที่ St. Petersburg
– รตจิตรและลูกโชคดีด้วย ช่วงที่ไปพักที่นี่ โรงแรมมีห้องพักน้อยมาก เพราะเป็นโรงแรมเล็ก ๆ ชั้นเดียว แต่ไม่อันตรายเลยเพราะมีแต่ลูกค้าผู้หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี

ข้อเสียของโรงแรม Ambitus Hotel
รตจิตร ไม่ค่อยชอบเท่าไร เพราะมีเรื่องหงุดหงิดนิดหน่อย ในเรื่องต่อไปนี้ซึ่งน่าจะเจอแบบเดียวกันตามโรงแรมขนาดนี้และในละแวกนี้ด้วย ได้แก่

(1) Unrefundable แม้แจ้งล่วงหน้า

ทางโรงแรมไม่ยอมให้คืนค่าพี่พัก 1 คืน ทั้ง ๆ ที่ รตจิตร จะแจ้งโรงแรมล่วงหน้า อีกทั้งตอนที่จอง Expedia.com ไม่มีเงื่อนไขเลยว่า Unrefundable พอกลับมาไทย รตจิตร ก็ติดต่อให้ Expedia ช่วยประสานเรื่องเงินคืน แต่ในใจก็รู้อยู่แล้วว่าคงไม่ได้คืนเพราะ Ambitus Hotel อาจยืนกรานไม่ยอม และ Expedia ก็คงไม่คิดว่าเป็นภาระที่ตนต้องทำ

(2) ปัญหาการสื่อสาร

รตจิตร คิดว่าโรงแรมเล็ก ๆ ทั่วไปมักเจอปัญหานี้ พนักงานไม่ค่อยเข้าใจภาษาอังกฤษเลย รตจิตร ต้องใช้วิธี key เป็นภาษาอังกฤษในมือถือเล็กๆ ของพนักงาน แล้วเธอก็แปลเป็นรัสเซีย กว่าจะสื่อสารได้ เสียเวลามากมาย เพราะรตจิตร มีเวลาจำกัดในการเที่ยว และมีตารางรถโดยสารแน่นอน แต่โรงแรม Ambitus Hotel มีเพียงผู้จัดการคนเดียวที่พูดภาษาอังกฤษได้ ซึ่งเธอก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ เธอมีที่อื่นที่ใหญ่กว่าต้องอยู่ประจำ เช่น พอรตจิตร จะใช้เซฟ กลายเป็นเซฟรุ่นเก่า ใช้ยากกว่ารุ่นใหม่ และเจ้าหน้าที่ก็ใช้ไม่เป็น ยังมีเรื่องยกเลิกการจอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สื่อสารภาษอังกฤษไม่ได้อีก

Review โรงแรมในรัสเซียโดยรตจิตร

(3) ภาษีท้องถิ่น

เธอจะเก็บภาษีท้องถิ่นรตจิตรให้ได้ ทั้ง ๆ ที่ตอนจอง ไม่มีระบุไว้ว่าอาจมีการเรียกเก็บภาษีท้องถิ่นอีก 5% ที่สำคัญ รตจิตรโทรถาม Novotel และอีกโรงแรมที่รตจิตรเพิ่งจอง กำลังจะไปพักหลังจาก cancelled ที่ Ambitus Hotel ทุกโรงแรมยืนยันว่าไม่มีการเก็บภาษีท้องถิ่น รตจิตร ยังได้รับการยืนยันว่าทุกโรงแรมในรัสเซียมีกฎหมายเรื่องภาษีเหมือนกันด้วย หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นหน้าที่ของโรงแรมต้องจ่าย แต่โรงแรมนี้จำมาเอาจากลูกค้า จึงอยากให้เพื่อน ๆ ระวังข้อนี้ด้วย นอกจากนั้น รตจิตร ขอดูกฎหมาย โรงแรมก็มีแต่ยืนยันด้วยกระดาษ A4 printed out แผ่นนึงเท่านั้น

(4) ทางเข้าและทางขึ้นโรงแรม

ครั้งแรกที่รตจิตร ไปเห็นที่ตั้งโรงแรมนี้ ประตูทางเข้าดูมืด ทางขึ้นดูเก่า ๆ เป็นบันไดสูงหลายขั้นกว่าจะถึงตัวลิฟท์ รตจิตร รู้สึกเหนื่อยเลย แต่พอครั้งต่อไปก็โอเคนะ และถ้าเข้าไปครั้งแรกอาจกลัวเล็กน้อย เพราะไม่ได้เจอโรงแรมทันที เป็นเหมือนอาคารใหญ่ที่มีมากกว่า 1 โรงแรม มี office สำกงานตั้นอยู่ด้วย แม้ว่าด้านในโรงแรมจะดูดีขึ้น ยิ่งในห้อง ยิ่งดูดีขึ้น

เปรียบเทียบคนของรัสเซียโดยรตจิตร

เปรียบเทียบคน 2 เมือง Moscow และ St. Petersburg

ตอนที่รตจิตร ไปเที่ยวทั้ง 2 เมือง รตจิตร พบว่า คนที่ Moscow เดินเร็วกว่าคนที่ St. Petersburg คือเดินเหมือนหุ่นยนต์ เหมือนเครื่องจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสถานีรถไฟใต้ดิน และสามารถชนนักท่องเที่ยวได้ทุกเมื่อ เวลาของพวกเขาช่างรวดเร็วเหลือเกิน มีเวลาพักก็ช่วงบันไดเลื่อนชิดชวา ซึ่งทั้งสูง ทั้งชัน และยาวมาก บางคนก็ไม่ยอมพักเพราะวิ่งขึ้นลงต่อด้านซ้าย

shopping in Moscow by Ratajit

นอกจากนี้ รตจิตร จะระวังพวกคนแก่ ๆ ใน Moscow พวกนี้เดินช้า ๆ ชอบมองแบบกระลิ้มกระเรี่ยผู้หญิงเอเซีย และบางคนเดินตามด้วย เพราะฉะนั้น ช่วงที่อยู่ในสถานีรถไฟใต้ดิน ไม่ควรออกสถานีพร้อมคนแก่เหล่านี้ พวกมันจะตามทันที ขนาดอยู่ในสถานี้รตจิตร ยังใช้วิธีเดินหลบตามเสา เสาและกำแพงเยอะค่ะ เพราะรัสเซียสร้าง Subway แข็งแรงจริง ๆ เดินสลับไปอยู่กับพวกขาเข้า แล้วค่อยสลับมาขาออกจากสถานีใต้ดินเมื่อพ้นสายตาคนแก่ ๆ เหล่านี้

ความเห็นส่วนตัวของรตจิตร อีกนะ เพราะสัมผัสด้วยตัวเอง ร้านค้าที่ Moscow ธรรมดาเหมือนประเทศอื่น ๆ บางทีพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ คนขายก็ไม่สนใจพวกเรา ก็ยังพูดภาษารัสเซียซ้ำ ๆ อยู่อย่างนั้น แต่ที่รตจิตร เจอที่ St. Petersburg ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า หรือในห้างสรรพสินค้า คนขายค่อนข้างยิ้มแย้มแจ่มใส น่ารักและพยายามสื่อสารภาษาอังกฤษ ผิดบ้าง ถูกบ้าง แต่ก็จบลงด้วยดี

สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

สถานที่ท่องเที่ยวรัสเซียโดยรตจิตร

ลูกของรตจิตร ได้ทำ link แผนที่ท่องเที่ยวไว้แล้วใน google map ซึ่งเพื่อน ๆ สามารถคลิกจาก URL ตาม link ด้านล่างนี้ โดยแยะเป็นจุดท่องเที่ยวในเมือง Moscow และ ในเมือง St. Petersburg ซึ่งรตจิตร คิดว่ามีประโยชน์มากมาย เพราะทำให้วางแผนการเดินทางได้ง่าย ไม่ตกหล่น และประหยัดเวลาอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการหาสถานที่ในช่วงวางแผน หรือแม้แต่ในช่วงท่องเที่ยวจริง

สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่ พระราชวังเครมลิน Kremlin, จตุรัสแดง Red Square, วิหาร St. Isaac’s Cathedral, มหาวิหารเซนต์บาซิล St. Basil’s Cathedral, พระราชวัง Peterhof หรือ Petrodvorets, ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล, ถนนอารบัต, วิหารเซนต์ซาเวียร์, พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ, มหาวิหารเซนต์ไอแซค, โบสถ์โฮลีทรินิตี้ -โบสถ์อัสสัมชัญ, พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ รตจิตร จ่ายค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์หลายแห่งค่อนข้างแพง ยิ่งไปกว่านั้น ราคาค่าเข้าไปในพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง ไม่ว่านักเรียนหรือคนทั่วไปใช้ราคาเดียวกัน พิพิธภัณฑ์บางแห่งห้ามถ่ายรูปด้วยนะ

จตุรัสแดง Red Square โดยรตจิตร

รตจิตร อยากแทรกข้อแนะนำสำหรับคนที่พอมีเวลาที่นี่ พระราชวัง Kremlin, Moscow ซึ่งแปลว่าป้อมปราการ สามารถใช้เวลาเป็นวันได้ ในบริเวณดังกล่าง มีจุดถ่ายรูปที่คนมักไปกัน บางคนก็พลาดไม่เห็น เพราะพอเที่ยวพระราชวังเสร็จ ก็มักจะเดินออกกันแล้ว ที่นี่มีปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Tsar Cannon) ตั้งแต่ ค.ศ. 1586 เป็นจุดที่ถ่ายรูปกลับมาจะเห็นพระราชวังอยู่ด้านหลัง สวยดี นอกจากนี้ยังมีหอระฆังของพระเจ้าซาร์ (The Tsar Bell) เป็นระฆังที่ใหญ่ที่สุดในโลก รตจิตร ไปรออยู่ตั้งนาน สุดท้ายรตจิตร ก็ไม่ได้เข้า รตจิตรแค่ถ่ายรูปได้แต่ด้านล่าง เพราะที่นี่มีเวลาเปิดปิด คือเปิดตอนบ่าย ไม่ได้เปิดเวลาพร้อมกับพระราชวัง Kremlin

ห้างสรรพสินค้า GUM หรือ Rym ที่ Moscow โดยรตจิตร

พอพระราชวังปิด ก็เดินเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง Gum หรือภาษารัสเซียสมัยก่อนใช้คำว่าห้างสรรพสินค้า rym สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1895ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ห้างดูหรู แต่ของกินไม่แพง รตจิตร ก็ซื้อกลับไปกินที่โรงแรมเช่นกัน รตจิตร ชอบกินที่สุดคือ chocolate ice creame นอกจากห้างนี้แล้ว รตจิตร อยากให้เพื่อน ๆ ดูความสวยงามจากการประดับประดาไฟตอนกลางคืนรอบ ๆ พระราชวังพอดี นักท่องเที่ยวตอนกลางคืนเยอะมาก นอกจากนี้ ถ้าเป็นช่วงวันหยุดยังมีร้านค้าให้กินและ shopping เต็มไปหมด

สถานที่ท่องเที่ยวในรัสเซียโดยรตจิตร

ข้อควรระวังต่าง ๆ ในการเที่ยวรัสเซีย

1. ข้อควรระวังในการเที่ยวจัตุรัสแดง

(1) เรื่องนี้รตจิตร เจอมากับตัวเอง เนื่องจาก Red Square เป็นที่ ๆ ประเทศรัสเซียไว้ทำพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมทางทางศาสนาเพราะที่บริเวณนี้มีโบสถ์ด้วย กิจกรรมทางการเมือง เพราะเป็นศูนย์กลางที่ของคนหลายประเภทมารวมตัวกัน และเป็นแหล่งทำมาหากินโดยคนจำนวนมาก เป็นที่ ๆ มีการจัดงานอยู่บ่อยมาก หากเพื่อน ๆ เจอคนแต่งตัวแบบโบราณ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือชาย พวกเขาจะมาเชิญชวนขนาดไหนเพื่อให้เราเข้าไปถ่ายรูปกับเขา ก็อย่าสนใจ เพราะเขาจะเอาค่าแต่งตัวถึง 10,000 Rubleต่อคน พอรตจิตร เห็นผู้ชายอีกคนหนึ่งยืนอยู่ไกล ๆ ออกไป แต่งตัวคล้ายตำรวจ ก็รีบเดินเข้าไปขอความช่วยเหลือ ที่ไหนได้เป็นตัวหัวหน้าของพวกนี้เลย

cheating people in Russia

นอกจากนี้พวกนี้ยังไม่ยอมให้รตจิตร ไปไหน มีแต่ดักหน้า ดักหลัง เพื่อจะเอาเงินให้ได้ จนรตจิตร ไม่สามารถไปไหนต่อได้ พวกเธอสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เก่งมาก สุดท้ายรตจิตร ยืนกรานให้ไปสถานีตำรวจด้วยกัน เธอจึงยอมรับเงินที่รตจิตร เสนอตั้งแต่แรกคือให้เพียง 500 Rubles เพื่อรตจิตร จะได้ไปเที่ยวต่อได้ และวันนั้นก็เป็นโปรแกรมเที่ยววันสุดท้ายในรัสเซียด้วย

(2) การเที่ยวกลางคืนที่จัตุรัสแดง ควรระวังผู้ชายที่แต่งตัวคล้าย Homeless ด้วย พวกนี้จะพยายามเดินตามเรา และก้าวเดินโดยใช้ความเร็วเท่า ๆ เรา

(3) พวกยืนตัวสูงขอเงิน โดยแต่งตัวเป็นตัวตลกบ้าง ทาสีเงิน หรือทองทั้งตัวบ้าง ถ้าไม่จำเป็นรตจิตร คิดว่าไม่ต้องไปถ่ายรูปกับพวกนี้ ถ้าเขาเห็นหรือรู้ พวกนี้จะกระโดดลงมาและรีบวิ่งตามเอาเงินทันที

shopping in Russia

2. ข้อควรระวังในการ shopping

รตจิตร ไม่ได้เจออะไรที่ผิดปกติหรือไม่ดี แต่มีคนคอยเตือนว่า ต้องระมัดระวังในเรื่องการหยิบเงิน หรือระวังเรื่องกระเป๋าเงิน จึงควรหยิบเศษเงินออกมาก่อน รตจิตร อยากให้เพื่อน ๆ ที่มีบัตรนักศึกษา เอาติดตัวไปก็ดีนะ เพราะหลายห้าง มีส่วนลดให้นักศึกษา 10% ความเห็นของรตจิตร แม้ว่าค่าครองชีพในเมืองหลวงอย่าง Moscow จะสูงกว่า St. Petersburg นิดหน่อย แต่ราคาข้าวของในห้างถูกกว่า รตจิตร ถามความเห็นของร้านค้า พบว่าหลายร้านใน St. Petersburg สั่งของมากจาก Moscow

3. ข้อควรระวังในการเที่ยวสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน

trip in subway of Russia

รตจิตร ได้เขียนไว้ข้างต้นว่า คนรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสถานีรถไฟฟ้า กรุงมอสโคว เดินเร็วมาก เหมือนหุ่นยนต์ สถานที่ท่องเที่ยวในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 10 แห่ง ตามแผนการท่องเที่ยวของลูก และรตจิตร ถ้าพอมีเวลาว่างสัก 1 วัน ควรเที่ยวตามสถานีรถไฟใต้ดิน 10 สถานี จากสถานีรถไฟทั้งสิ้นแห่ง เพราะสวยมาก ทั้งสถาปัตยกรรม และความสวยงานด้านอายธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศรัสเซีย รตจิตร อยากเรียกว่า เป็นการเที่ยวที่ต้องอยู่ใต้ดินของเมือง มอสโคว ก็ว่าได้ ไม่ได้ขึ้นมาเห็นเดือนเห็นตะวันเลยแหละ

รตจิตร หาข้อมูลใน Internet เล่ากันว่ามีผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินมากถึง 8-9 ล้านคนต่อวัน รถไฟฟ้าโดยมีทั้งหมด 12 สาย 196 สถานี แต่สถานีที่ขึ้นชื่อส่วนใหญ่จะอยู่สายสีน้ำตาล ซึ่งเป็นวงแหวนรอบเมือง สถานีที่น่าสนใจ คือ Komsomolskaya, Mayakovskaya, Novoslobodskaya, Kievskaya, Ploshchad Revolyutsii, Taganskaya เป็นต้น

trip in subway of Russia

4. ข้อควรระวังอื่น ๆ

คนรัสเซียไม่ว่าหญิงหรือชาย เป็นนักสูบบุหรี่ ดังนั้นเวลารตจิตร ไปเที่ยวที่ไหนมักต้องหลบควันตลอด ตลอดทางจะมีคนยืนสูบบุหรี่ จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานที่ shopping และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ บางทีก็เดินไปสูปไป แม้ตอนที่เดินทางไปที่สถานี subway

4. ข้อควรระวังในการจองรถไฟความเร็วสูง Sapson Express

รตจิตร โดยสารรถไฟ Sapson in Russia

นอกจากการเดินทางไปไหนมาไหนที่รตจิตร ต้องพึ่งพา Subway ซึ่งมีถึง 13 สาย และค่อนข้างวุ่นวาย เพราะรัสเซีย จัดการเดินรถไฟให้คนต้องต่อรถไฟตลอด ไม่ได้มีแบบวิ่งตรง ๆ ถึงที่หมายที่สำคัญ สักเท่าไร รถไฟ Sapson ในรัสเซีย ก็เป็นการโดยสารที่เป็นเรื่องจำเป็นจริง ๆ อีกเรื่องหนึ่ง รตจิตรจองเพื่อเดินทางระหว่างเมือง Moscow และ St. Petersburg ซึ่งเหมือนชาวเมืองในประเทศด้วย โดยใช้เวลา วิ่ง 4 ชั่วโมง รตจิตร จองผ่าน website รตจิตร เข้าไปเช็คหลาย websites ได้แก่
http://www.rdu.ru
http://www.russianrail.com
http://www.russiantrain.com
ไม่ว่าจะเป็นการจองผ่าน website ไหน ก็คล้าย ๆ กัน ดังนั้นความเห็นของรตจิตร เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้สิ่งที่รตจิตร คิดว่าดีที่สุด

ห้องผู้โดยสาร first class ในรถไฟ Sapson โดยรตจิตร

(1) การจองรถไฟ Sapson

รตจิตร จองจาก website http://www.russiantrains.com/en/trains/order ช่วงแรกที่รตจิตร จองมีปัญหามาก เพราะไม่มีภาษาอังกฤษ ต่อมามี version English แต่ก็ติดปัญหาตอนกรอกรายละเอียด ถ้าเพื่อนเจอปัญหาตรงนี้ ตอนให้ใส่รายละเอียด Passport ซึ่งจะขึ้นว่า
“Invalid request parameters. Please change your requirements”
ให้ใช้วิธีอย่าเพิ่ง Register ให้เลือกที่นั่ง ตู้รถไฟให้เรียบร้อยก่อน แล้วกลับมายืนยันในเรื่อง passport อีกทีจึงทำได้

ห้องผู้โดยสารชั้นหนึ่งของรถไฟ Sapson โดยรตจิตร

(2) การจองรถไฟ Sapson ล่วงหน้า

– รตจิตรจองรถไฟล่วงหน้า ซึ่งมี 3 classes คือ economic class, business class และ first class โดยครั้งแรกรตจิตร จองแบบ economic class แต่เนื่องจากมีการยกเลิกการจอง ทำให้ขากลับจาก St. Petersburg ไป Moscow รตจิตรเลยตัวสินใจลองนั่ง first class ดู
– รตจิตร จองรถไฟก่อน 45-60 วัน ให้เพื่อน ๆ ลองเข้าไปดูตามเว็บไซต์ข้างต้น รถไฟ Sapson โดยปกติมี 10 ตู้ (10 cars) ตู้ที่รตจิตร นั่้งมีห้องน้ำ ตู้เว้นตู้
– ถ้าจอง round trip คือจองรถไฟไป-กลับ จะมีราคาถูกกว่า

(3) เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียระหว่าง economic class กับ first class

อาหารเครื่องดื่มในรถไฟ Sapson economic โดยรตจิตร

จากประสบการณ์จริงที่ รตจิตร ใช้บริการทั้ง economic class และ first class รตจิตร ชอบ economic class มากกว่า เพราะโดยรวม ๆ แล้วดีกว่ามาก ยกเว้นกรณีมาเป็นกลุ่มครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน ๆ

สรุปข้อดี economic class ที่ดีกว่า first class

1. ราคาถูกว่า รตจิตร มีประสบการณ์จองทั้ง round trip และ one trip
2. economic class เป็นที่นั่งในตู้รถไฟ รตจิตร นั่งชั้น economic class ตอนขาไป ที่นั่งมีหลายที่ใน 1 ตู้ แต่ละตู้ก็กว้างพอสมควร ไม่ถูก block อยู่ในห้องเล็ก ๆ หรือตู้เล็ก ๆ เหมือนชั้น first class
3. ที่นั่งในห้อง first class มี 6 ที่นั่ง หากเจอคนในห้องพูดเสียงดัง จะลำบาก และยังมีห้องที่ติด ๆ กันที่มักพูดเสียงดัง ถ้ามาเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ยังออกมาพูดหน้าห้องด้วย ทำให้เสียงอาจดังเขาห้องอื่น
4. ทางเดินด้านหน้าแต่ละห้อง ตอนที่รตจิตร นั่ง first class นั้นพบว่ามักมีผู้โดยสาร ออกมายืนกันเต็มไปหมด เพื่อมาพูดคุยกันหน้าห้อง ทำให้การเดินไปเข้าห้องน้ำไม่สะดวกเหมือน ชั้น economic class ที่กลายเป็นดูเหมือนกว้างกว่า เพราะไม่มีใครยืนขวางทาง
5. อาหารและเครื่องดื่มในรถไฟ เหมือนกัน ต่างกันเล็กน้อย เช่นมีขนมปัง และชา อย่างไรก็ตาม รตจิตรกินขนมปังแล้ว หิวน้ำ เลยสั่ง green tea ต้องจ่ายเงินเพิ่มด้วย 2 แก้วคิดเป็น 90 รูเบิล แต่ economic class

สถานีรถไฟ Sapson Expressโดยรตจิตร

สรุปข้อดี first class ที่ดีกว่า economic class

1. เป็นส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้ามาเป็นครอบครัว หรือมากับกลุ่มเพื่อนฝูง ที่จองทั้งตู้
2. มีทีวีส่วนตัว ในห้อง แต่ economic class เป็นทีวีส่วนกลาง ในห้องมีกระจก ผ้าห่ม ที่วางกระเป๋า และแขวนเสื้อ coat เสื้อหนาวส่วนตัว แต่ก็เป็นที่แขวนปนกันกับคนในห้อง
3. มี complimentary ให้ 1 กล่อง รตจิตรเอามาให้คนรู้จักหมด ในกล่องบรรจุ น้ำ 1 ขวด, รองเท้าผ้ากระดาษใส่เล่น, มาร์คปิดตา, ลูกอม 1 เม็ด, กระดาษทิชชู่)

รถไฟ Sapson วิ่งระหว่าง 2 เมือง โดยรตจิตร

(4) การยกเลิกการจองรถไฟ Sapson Express

เนื่องจากรตจิตร มีการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทาง ทำให้จำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวรถไฟระหว่างเมือง St. Petersburg และ Moscow รตจิตร รีบไปสถานี One เพื่อยกเลิกก่อน 1 วันปรากฎว่าได้คืนเต็ม 100% น่ารักมาก และก็จองใหม่

5. การซื้อ internet และโทรศัพท์ ที่ รัสเซีย

การซื้อ internet ในรัสเซีย

ที่ Airport พอ check out ออกมา สามารถหาซื้อ internet ได้ไม่ยาก internet มีหลายยี่ห้อ อย่างน้อย 3 brands ได้แก่ brand ผึ้งสีเหลือง หรือ BCE หรือ BEE และ brand สีเขียว หรือ MEra นั่นเอง อัตราใกล้เคียงกัน คือ

– Smart mimi 1 GB = 500 rub โทรได้ 350 นาที
– Trucker 5 GB = 700 rub โทรได้ 500 นาที
– Unlimited 10 GB = 800 rub โทรได้ 350 นาที
– Tablet 7 GB = 1000 rub โทรได้ 700 นาที
– Smart + 14 GB = 1200 rub โทรได้ 1,000 นาที
– Smart TOP 28 GB = 2000 rub โทรได้ 1,400 นาที

บูธขาย ชั่วโมงอินเตอร์เน็ทและโทรศัพท์ในรัสเซีย

นอกจากนี้ตามสถานรถไฟต่าง ๆ ยังมีอีกหลายร้านจริง ๆ ที่ขายชั่วโมง internet และโทรฟรี

ก่อนจบ รตจิตร อยากบอกว่า ทุกทริปของการเดินทางสำเร็จได้ด้วยดี บางทริปยากลำบากมาก บางทริปสามารถประหยัดวัน ประหยัดเวลา ประหยัดเส้นทางได้มาก ทำให้รตจิตร สามารถเที่ยวที่ที่ควรค่าแก่การไปได้มากขึ้น ฯลฯ เพราะความสามารถในการดูแผนที่ขั้นเทพของลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไปในที่ไม่คุ้นเคย ในที่ไม่รู้จักเลย ไม่ว่าจะด้วยทางเท้า หรือแผนที่รถเมล์ และแผนที่รถไฟใต้ดิน ที่หยุงเหยิงของบางประเทศ หรือแม้แต่ภาษาที่ต่าง นอกจากนี้ลูกยังดูไปถึงวันเวลาที่สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นเปิดปิด เพราะพวกรตจิตร มีเวลาท่องเที่ยวน้อย จึงต้องไปให้ไม่เสียเที่ยว และจะได้วางแผนถูกว่าที่ไหนใกล้กัน ควรเที่ยววันไหน ที่ไหนควรเที่ยวเช้า หรือกลางคืน เป็นต้น

ข้อควรระวังท่องเที่ยวรัสเซียโดยรตจิตร

Leave a comment

Filed under Uncategorized

การยื่นแบบฯ ภงด.90 และ 91 ปี 2560 ผ่านอินเเตอร์เน็ท

Submission of Personal Income Tax of Y2015 via internet
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | January 29, 2018

การยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลปี 2560

**งานเขียนนี้ของ รตจิตร ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่านเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน โดยห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์ที่มีโฆษณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษา โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

รตจิตร ตั้งใจเขียนบทความนี้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่เพื่อน ๆ ที่กำลังจะยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทาง อินเตอร์เน็ท ตั้งแต่กรมสรรพากรเริ่มมี website ให้ยื่นภาษีเงินได้ออนไลน์ ผู้มีเงินได้พึงประเมินได้ให้ความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวเลขในปี 2558 มีคนยื่นผ่านอินเตอร์เน็ทมีมากขึ้นประมาณ 77% ตามความเห็นของ รตจิตร สิ่งที่เป็นปัญหาทำให้คนอาจเบื่อการยื่นแบบออนไลน์คือ การที่สรรพากรขอเอกสารซ้ำ ๆ เหมือนกันทุกปี เสมือนไม่ใช้ Comment sense แต่ปี 2561 ซึ่งรตจิตรได้ยื่นแบบ online ภาษีเงินได้พึงประเมิน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ผลปรากฏว่า เย่! สรรพากรไม่มีการขอให้ scan เอกสารหลักฐานให้เลย และทำงานได้รวดเร็วมากด้วย วันรุ่งขึ้นคือวันที่ 25 มกราคม 2561 รตจิตร ลองเข้าเมนูตามรายการขอคืนภาษี ปรากฏว่าอยู่ระหว่างทำเช็คคืน แล้ว แต่ ณ วันนี้คือ 29 มกราคม 2561 ก็ยังไม่ได้รับเช็คคืนนะคะ

1. การยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลปี 2560 ผ่านอินเเตอร์เน็ทที่เว็บไซต์ http://www.rd.go.th
2. เริ่มยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561
ทั้งนี้ยกเว้นบางปี ที่กรมสรรพากรจะมีการขยายเวลาการยื่นแบบ เช่น ปี 2558 ขยายเวลาถึง 8 เมษายน 2558 ปีนี้กรมสรรพากรก็อาจจะยืดขยายเวลาไปถึง 9 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
3. รตจิตรเลือกเมนู ที่หน้าหลักเว็บไซต์ของกรมสรรพากร rdserver.rd.go.th/publish/indeex.php ปีนี้ต่างจากปีก่อน ตรงมีคำว่า
E-FILING
“ยื่นแบบ-ชำระภาษีออนไลน์ ทุกคลิก มั่นใจ”

การยื่นแบบภาษีเงินได้ออนไลน์ปี 2560

ขั้นตอนการยื่นแบบภาษีเงินได้ปี 2560

รตจิตรใช้วิธีคำนวณล่วงหน้าใน Excel file หรือ ใน Program ของกรมสรรพากรที่มีให้ Download
1. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

ก่อนอื่น รตจิตรอยากแนะนำให้เพื่อน ๆ เตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนที่จะยื่นแบบ ฯ ทางอินเตอร์เน็ท เพราะทำให้รตจิตร ยื่นแบบ ฯ ได้รวดเร็วมาก เอกสารต่าง ๆ ได้แก่
– หนังสือรับรองการหักภาษีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ดอกเบี้ย เงินปันผล
– ใบเสร็จรับเงิน การจ่ายเงินประกันสังคม
– ใบเสร็จรับเงินอื่น ๆ ได้แก่ เงินบริจาค เบี้ยประกันชีวิต และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ตาม โครงการ shop ช่วยชาติ จามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 เป็นต้น

2. ทำความเข้าใจ

ทำความเข้าทั้งประเภทเงินได้พึงประเมิน และรายการเงินได้ที่ได้รับยกเว้น หรือค่าลดหย่อน

เงินได้ของ รตจิตร ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น 40 (1), 40 (4), และ 40 (8) เมื่อ รตจิตร ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ก็ต้องเก็บหลักฐานหนังสือการถูกหักภาษีไว้ให้ดี บางรายการต้องเก็บไว้ถึงปีกว่า เช่น ถูกหักภาษีไว้ในเดือน มกราคม 2560 กว่าจะสามารถยื่นแบบได้ ก็เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 การยื่นแบบ ฯ ออนไลน์ในปี 2561 ของรตจิตร นี้ เป็นเงินได้ประเภท 40 (4) และ 40 (8) ดังนี้

การยื่นแบบภาษีเงินได้ออนไลน์ปี 2560

รตจิตร ได้ยื่นแบบการเสียภาษีเงินได้บุคคลปี 2560 ทาง Internet เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เพราะรอหนังสือรับรองการหักภาษีจากธนาคารแห่งหนึ่ง เนื่องจากรตจิตรเคยลงทะเบียนไว้แล้ว จึงเลือกเมนู “ยื่นแบบ ฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91 ปีภาษี 2560” ได้เลย โดย log in ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของรตจิตร และใส่ password ที่เคยกำหนดไว้นั่นเอง อย่างไรก็ตาม เพื่อน ๆ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนได้ง่ายนิดเดียว ด้วยการกรอกรายละเอียดตามบัตรประชาชน

หน้าแรกของเว็บไซต์กรมสรรพากร ปี 2561 ได้มีการปรับปรุงนิดหน่อยให้ดูง่าย และสั้นขึ้น ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องแก้ไข ให้ไปหน้าถัดไปได้เลย ซึ่งถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ด้านซ้ายเป็นรายการเงินได้ และด้านขวาเป็นค่าลดหย่อนต่าง ๆ

รายการเงินได้พึงประเมิน

1. รายการเงินได้พึงประเมิน

รายการเงินได้ ในหน้านี้ของ website เป็นส่วนที่อยู่ด้านขวาของเพจ โดยมีรายละเอียดหลัก ๆ ที่บุคลลโดยทั่วไปใช้กันค่ะ ได้แก่

(1) รายการเงินได้พึงประเมิน 8 ประเภท คือ 40(1) – 40(8)
รตจิตร อยากบอกเพื่อน ๆ ว่า เฉพาะเงินได้พึงประเมิน 40(1) และ 40(2) ซึ่งยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

(2) รายการเงินได้ของรตจิตร
ทุกปีหลังจากรตจิตร ปลดเกษียณแล้ว ก็มีเงินได้อยู่แค่ 40(4) ได้แก่ ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก และดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ รวมถึงเงินปันผลจากบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นอกจากนี้รตจิตร ยังมีเงินได้ประเภท 40(8) คือเงินส่วนแบ่งกำไรจากหน่วยลงทุน RMF และ LTF เป็นต้น ส่วนนี้ รตจิตร อยากให้เพื่อน ๆ ระวังนิดว่า แม้หลักฐานในหนังสือรับรองจะระบุว่าเป็นเงินปันผลจากเงินลงทุนใน LTF เพื่อน ๆ อย่าได้ไปใส่ใน 40(4) ว่าเป็นเงินปันผล

เงินได้พึงประเมิน 40(1) และ 40(2) ปี 2560

2. รายการหักลดหย่อน

รายการหักลดหย่อน จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านขวาของหน้านี้ รตจิตรอยากแยกเป็นรายการที่รตจิตร ยื่นไป กับรายการอื่นที่เพื่อน ๆ ควรรู้

(1) รายการหักลดหย่อนของรตจิตร สำหรับส่วนที่รตจิตรยื่นหักลดหย่อนก็มีไม่มาก ได้แก่
ลดหย่อนตัวเอง
เบี้ยประกันชีวิต
เงินประกันสังคม

(2) รายการหักลดหย่อนอื่น ๆ ที่รตจิตรอยากให้เพื่อน ๆ ระวัง อย่าลืมติ๊ก และกรอกตัวเลขได้แก่

ลดหย่อนค่าอุปการะบิดามารดาตัวเองที่อายุ 60 ปีขึ้นไป โดยหักลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท
ลดหย่อนตัวเอง 60,000 บาท
ลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท
ลดหย่อนบุตร บุตรบุญธรรม กี่คนก็ได้รวม 30,000 บาท
เบี้ยประกันชีวิต ไม่เกิน 100,000 บาท เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง ไม่เกิน 15,000 บาท รวมอยู่ใน 100,000 บาท) (ความจริง เบี้ยประกันชีวิต หักลดหย่อนได้10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท ได้รับยกเว้นไม่เกิน 90,000 บาท)
ลดหย่อนด้วยเงินบริจาคไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอื่น
เบี้ยประกันสุขภาพ บิดามารดา ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท และ
รายการค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศตามโครงการ shop ช่วยชาติ ไม่เกิน 15,000 บาท เป็นต้น

ใบสรุปการยื่นแบบภงด.90/91 ปี 2560

3. อัตราภาษี Progressive rate

เมื่อยื่นแบบเสร็จเรียบร้อย จะมีการคิดอัตราภาษีตามอัตราก้าวหน้า ดังนี้
เงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท อัตราภาษี 0%
เงินได้สุทธิระหว่าง 150,001-300,000 อัตราภาษี 5%
เงินได้สุทธิระหว่าง 300,001-500,000 อัตราภาษี 10%
เงินได้สุทธิระหว่าง 500,001-750,000 อัตราภาษี 15%
เงินได้สุทธิระหว่าง 750,001-1,000,000 อัตราภาษี 20%
เงินได้สุทธิระหว่าง 1,000,001-2,000,000 อัตราภาษี 25%
เงินได้สุทธิระหว่าง 2,000,001-5,000,000 อัตราภาษี 30%
เงินได้สุทธิตั้งแต่ 5,000,001 ขึ้นไป ต่อปี 35%

สอบถามผลการคืนเงินภาษี ปี 2560

4. การสอบถามผลการคืนเงินภาษี

ในการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90&91 ทาง Internet ที่ http://www.rd.go.th/publish/tax_inquire.html สามารถสอบถามได้ไม่ว่าจะยื่นผ่านทางอินเตอร์เน็ท หรือผ่านสรรพกรพื้นที่ก็ตาม โดยคีย์ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขบัตรประชาชน เท่านั้นเอง หน้าจอจะแสดงผลดังนี้
สอบถามข้อมูลการคืนแล้ว ผู้มีเงินได้ที่ต้องขอคืนภาษีเงินได้ มักจะยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อได้รับจดหมายจากสรรพากรระบุว่าเป็น จดหมาย “คืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”

ก่อนจบท้ายหัวข้อการยื่นแบบฯ ปี 2560 ผ่านอินเตอร์เน็ท เพื่อให้ได้เงินคืนเร็ว รตจิตรอยากเชิญชวนให้เพื่อน ๆ ยื่นแบบทาง internet และรีบยื่นตอนนี้เลยจ้า
ผลการคืนเงินภาษี ปี 2560

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ไหว้พระ 9 วัดกับรตจิตร ทัวร์ท่องเที่ยวคลองสาน 1 วัน

Khlong Sarn Tour of 9 Temples and LHong 1919
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | January 17, 2018

ไหว้พระ 9 วัด คลองสานกับรตจิตร

**งานเขียนของรตจิตรนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อน ๆ สายบุญ และห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษา โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

เรื่องที่รตจิตร จะเขียนต่อไปนี้เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม และการทำบุญ รวม 9 วัด ในเขตคลองสาน กรุงเทพ ฯ โดย รตจิตร ใช้เวลา 1 วันเต็ม ๆ เริ่มออกเดินทางตั้งแต่ 8 โมงตรงค่ะ และเน้นการทัวร์ในเขคคลองสาน ฝั่งธนบุรี อย่างไรก็ตาม รตจิตร ได้แวะวัดอื่น ๆ ในเขตบางกอกใหญ่ 2 วัด ซึ่งเป็นทางผ่านขาไป และขากลับ คือ รตจิตร แวะทำบุญไหว้พระ ที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ช่วงขาไป และเป็น รตจิตร ก็ได้ทำบุญที่วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ ช่วงขากลับด้วย ซึ่งหากเพื่อน ๆ มีเวลาก็ควรแวะอีก 3 วัด ได้แก่ วัดกัลยาณมิตร วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร และวัดเครือวัลย์วรวิหาร เป็นต้น ส่วนโปรแกรมของรตจิตร ในวันนี้ เป็นการท่องเที่ยว 1 วัน ทัวร์คลองสาน สรุปได้ดังนี้

ทัวร์ท่องเที่ยวคลองสาน 1 วันกับรตจิตร

1. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี บางกอกใหญ่ (Wat Prayoonwongsawat)
2. วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน (Wat Phichaya Yattika Ram Wa Ra Wihan)
3. วัดอนงคาราม เขตคลองสาน และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดอนงคาราม (Wat Anongkharam Worawihan)
4. วิถีชีวิต ชุมชนคนวัดอนงคาราม ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 1
5. ศาลเจ้าพ่อเสือ เขตคลองสาน (Chaopho Suea Shrine)
6. ศาลเจ้ากวนอู เขตคลองสาน (Gong Wu Shrine)
7. อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ
พิพิธภัณฑ์ สวน สมเด็จ ย่า เขตคลองสาน (Princess Mother Memorial Park and Museum)
8. วัดทองธรรมชาติวรวิหาร (Wat Tong Thammachat Worawihan)
9. ล้ง 1919 เขตคลองสาน (Lhong 1919)
10. วัดเศวตฉัตรวรวิหาร เขตคลองสาน (Wat Sawetachat)
11. วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ (Wat Hong Rattanaram) และ
ศาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มหาราช หรือศาลสมเด็จพระเจ้าตาก (The King Taksin Shrine)
12. วัดกัลยาณมิตร เขตบางกอกใหญ่ (Wat Kalayanamit Woramahawihan)
13. วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ (Wat Moli Lokayaram Ratcha Worawihan)
14. วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ (Wat Arun Ratchawararam)

รตจิตร @วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

1. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (Wat Prayurawongsawas Worawihan)
รตจิตร ไปถึงวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ช่วง 8:30 น. เป็นเวลาที่พระสงฆ์กำลังสวดมนต์ทำวัตรเช้าใกล้เสร็จ จึงทำให้ รตจิตร สามารถเดินดูความสวยงาม ของวัดได้สักพัก และทำให้ รตจิตร สามารถใส่บาตรพระได้ง่าย แป๊บเดียว 6 รูป จากนั้นจึงถวายสังฆทานแก่พระผู้ใหญ่ ท่านเล่าว่าที่นี่มีพระสงฆ์รวมเณรด้วยในขณะนั้น ประมาณ 100 รูป ยังไม่ได้รวมพระต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ ไม่ว่าจะเป็นพระปากีสถาน บังคลาเทศ เป็นต้น

รตจิตร @เขามอ วัดประยูร

รตจิตร อยากแนะนำสถานที่น่าชม ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้แก่
– โบสถ์ งดงามมาก มีพระประธานคือพระพุทธธรราวิเชษฐศาสดา รตจิตรชอบศิลปะตามประตูโบสถ์สวยจริง ๆ นะ

– พระบรมธาตุมหาเจดีย์ (Phra Borommathat Maha Chedi) เจดีย์พระประธานได้รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 จากยูเนสโก (Award of Excellent) ด้วย

– พิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร หรือพรินทร์ปริยัติธรรมศาลา (Museum of Wat Prayurawongsawas Worawihan) รตจิตรถวายสังฆทานเสร็จ พอดีพิพิธภัณฑ์ เปิด รตจิตรคิดว่า ข้าวของในเข้าพิพิธภัณฑ์มีจำนวนมาก แต่พื้นที่พิพิธภัณฑ์เล็กไปหน่อยค่ะ

– เขามอ (Khao Mo) เป็นโบราณสถาน ที่เป็นภูเขาจำลองก่อด้วยศิลา ตั้งอยู่กลางสระน้ำ ที่มีเต่าเยอะมาก ๆ วันที่รตจิตร ไปทำบุญ เจอชายคนนึง น่าจะเป็น คนขับ taxi จับเต่ายักษ์ที่เดินข้ามถนนอยู่ และเอามาปล่อยที่สระเขามอ ที่นี่ น่าจะเป็นสวรรค์ของเต่าอีกที่หนึ่ง มีแม่ค้าขายมะละกอ เพื่อให้ญาติโยมเอาไม้จิ้มให้เต่ากินอยู่บ่อย ๆ ด้วย

รตจิตร @วัดพิชยญาติการาม

2. วัดพิชยญาติการาม (Wat Phichaya Yattika Ram Wa Ra Wihan)
รตจิตร พยายามหาที่จอดรถที่วัดอนงคาราม เพื่อจะถวายสังฆทาน แต่ไม่มีที่จอดรถเลยค่ะ เพราะลักษณะวัดเป็นวัดโบราณ มีศิลปะจีนผสมผสาน มีกุฏิ และศาลา อาคารเป็นหลัง ๆ ไม่ค่อยมีพื้นที่ว่าง ทำให้ รตจิตรต้องขับรถออกจากซอยสมเด็จเจ้าพระยา 1 ไปฝั่งตรงข้ามวัด ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดอนงคาราม และเสียค่าจอดรถที่วัดพิชยญาติการาม โดยมีสะพานสองสมเด็จ ฯ คั่นระหว่างศูนย์ ฯ และลานจอดรถของวัด ถ้า รตจิตร จำไม่ผิดนะ ค่าจอดรถ ชั่วโมงละ 20 บาท แต่ถ้าจอด 4 ชั่วโมงคิดเหมาเป็น 40 บาท

สองสมเด็จ และรัชกาลที่ 5 @วัดพิชยญาติการาม

รตจิตร ถวายสังฆทาน @วัดพิชยญาติการาม หรือชาวบ้านเรียกสั้น ๆ ว่าวัดพิชัยญาติ จุดที่ถวายสังฆทานมีรูปหล่อของพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จากนั้น รตจิตร และขึ้นไปที่พระปรางค์ 3 ยอด เพื่อสักการะขอพรพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ประดิษฐานอยู่ในพระปรางค์ 3 ยอด ดังนี้

– พระปรางค์ยอดกลางคือพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ ได้แก่ 1)พระกกุสันธะพุทธเจ้า 2)พระโกนาคมนะพุทธเจ้า 3)พระกัสสปะพุทธเจ้า และ 4) พระโคตมะพุทธเจ้า
– พระปรางค์ยอดซ้ายคือ พระศรีอริยเมตไตรย
– พระปรางค์อีกยอดด้านขวาคือ รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์

พระพุทธเจ้า 4 พระองค์ วัดพิชยญาติการาม

รตจิตร ลงจากพระปรางค์ 3 ยอดเพื่อเข้าโบสถ์ ไปสักการะพระพุทธเจ้าองค์ที่ 5 คือสมเด็จพระสิทธารถพุทธเจ้า หรือหลวงพ่อสมปรารถนา (หลวงพ่อสมปรารถนา) เนื่องจากวัดนี้มีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมกันมาก และเป็นประจำ ทำให้วัดค่อนข้างมีอะไรเยอะ
นอกจากนี้ยังมีห้องประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมหยกขาว ในห้องนี้ รตจิตร และครอบครัวได้บริจาคหนังสือการ์ตูนทักทายหลายภาษา เพื่อฝากให้พระไว้ในห้องสมุดของโรงเรียนวัดด้วย

รตจิตร @วัดอนงคาราม

3. วัดอนงคาราม และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดอนงคาราม (Wat Anongkharam Worawihan)
รตจิตร อยากบอกเพื่อน ๆ ว่า การเที่ยววัด หรือทำบุญระหว่างวัดอนงคาราม และ วัดพิชยญาติการาม จะทำวัดไหนก่อนก็ได้ สำหรับโปรแกรมไหว้พระ 9 วัดนี้ รตจิตร หาที่จอดรถที่วัดอนงคารามไม่ได้ รตจิตร จึงต้องไปทำบุญที่วัดพิชยญาติการามก่อน เมื่อรตจิตร กลับมาที่วัดอนงคาราม ใช้เวลานานมากกว่าจะหาพระได้สักรูป เพื่อถวายสังฆทาน
วัดอนงคาราม เป็นวัดที่สวยวัดหนึ่ง โดยมีศิลปะจีนผสมผสาน และมีตัวอับเฉาค่อนข้างเยอะเหมือนกัน นอกจากนี้ชื่อวัดยังเป็นภาษาจีนด้วย

ก๋วยเตี๋ยวหมูบ้วนเซ้ง@วัดอนงคาราม

4. ดูวิถีชีวิต ชุมชนคนวัดอนงคาราม ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 1
เมื่อรตจิตร ทำบุญที่วัดอนงคารามแล้วเสร็จ ท้องเริ่มหิวค่ะ รตจิตร ได้ยินว่าร้านก๋วยเตี๋ยวหมู ตู้ไม้ บนถนนในซอยสมเด็จเจ้าพระยา 1 ชื่อร้าน บ้วนเซ้ง อร่อยมาก ไม่มีผงชูรสด้วย ให้เครื่องค่อนข้างเยอะ แต่ราคา 30 บาทเอง พวกลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นกุ้ง อร่อยมาก อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่จำเป็น เพื่อน ๆ อย่าสั่งเจ้าของร้านทีเดียวหลาย ๆ ชาม ให้สั่งทีละชาม เพราะเจ้ไม่ชอบค่ะ ร้าน บ้วนเซ้ง มีที่นั่งไม่มาก เป็นตึกแถวเก่าห้องเดียว แต่ก็สะอาดดีนะ และถ้าจะกินพวกน้ำชง รตจิตร แนะนำให้เดินลึกเข้าไปหน่อยตรงแยกซอยพญาไม้ ตรงร้านหัวมุมด้านซ้ายมือ จะเห็นร้านน้ำลุงแดง ภรรยาของลุงแดง เล่าให้รตจิตร ฟังว่าตอนนี้ลุงแดงเพิ่งเสียชีวิตค่ะ น้ำชงจึงเป็นฝีมือภรรยาของลุงแดงล้วน ๆ

ศาลเจ้าพ่อเสือ คลองสาน

5. ศาลเจ้าพ่อเสือ เขตคลองสาน (Chaopho Suea Shrine)
โปรแกรมท่องเที่ยวของ รตจิตร นิยมจอดรถไว้ที่หนึ่ง แล้วก็เดินบริเวณแถวนั้น ดังนั้นจากวัดอนงคาราม เดินผ่านชุมชนคนวัดอนงคาราม ตรงไปเรื่อย ๆ ก็จะเห็นศาลเจ้าพ่อเสือ อยู่ด้านหน้า รตจิตร เดาว่า บริหารโดยสมาคมสมเด็จร่วมมิตรฌาปนกิจสงเคราะห์ ศาลเจ้าพ่อเสือแห่งนี้ คนไม่หนาตาเท่าที่ ศาลเจ้าพ่อเสือที่บริเวณวัดมหรรณพ เสาชิงช้า สิ่งที่เพื่อน ๆ จะได้เห็นเหมือนรตจิตรคือ จะมีคนไทยเป็นคนนำชาวต่างชาติขี่จักรยานเพื่อเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ รอบๆ คลองสานด้วย

รตจิตร@ศาลเจ้ากวนอู

6. ศาลเจ้ากวนอู (Gong Wu Shrine)
รตจิตรแวะไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือ แป๊บเดียว เพราะที่ไม่ได้กว้างมาก จากศาลเจ้าพ่อเสือ นี้ เพื่อน ๆ สามารถ ไปต่อที่ ศาลเจ้ากวนอู ก่อน หรือจะไปเยี่ยมชม อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิพิธภัณฑ์ สวนสมเด็จย่าก็ได้ เพราะอยู่บริเวณเดียวกันเลยค่ะ สำหรับศาลเจ้ากวนอู แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นศาลเจ้ากวนอู เก๋งจีนทั่งง่วนฮะ และที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมริมน้ำ

– ส่วนที่เป็นศาลเจ้ากวนอู
ช่วงสิ้นปี ปีใหม่ ช่วงก่อนตรุษจีน และตรุษจีน ประชาชนนิยมมาสักการะเจ้าพ่อกวนอู เพราะ เป็นเทพเจ้าแห่งความยุติธรรม เทพผู้ซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดี และกตัญญูด้วย

เจ้าแม่กวนอิม ที่ศาลเจ้ากวนอู คลองสาน

– ส่วนที่เป็นเก๋งจีนทั่งง่วนฮะ (เป็นอาคารส่วนบุคคล) เป็นอาคารเก่า มีอายุกว่า 100 ปีอยู่ด้านข้าง รตจิตร คิดว่าส่วนนี้คล้าย ๆ กับล้ง 1919 เพราะเป็นที่ส่วนบุคคล แต่คงความโบราณไว้ เนื่องจากเป็นที่ส่วนบุคคล จึงไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไป แต่เพื่อน ๆ สามารถดูรูปต่าง ๆ ได้ที่ facebook: เก๋งจีน ทั่งง่วนฮะ หรือ Instagram: tnhvintagehouse_official และที่ youtube ก็มีนะ ที่นี่มีชื่อเรื่องการผลิตน้ำปา รตจิตรเห็นมีคนไปซื้อน้ำปา

– ส่วนด้านหน้าที่ติดริมน้ำเจ้าพระยา เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม เป็นท่าเรือด้วย มีการบอกวิธีปล่อยปลาเพื่อต่ออายุ รตจิตร เห็นมีปลาลอยตายจำนวนหนึ่ง เหมือนโดยใบพัดเรือน่าสงสารมาก

รตจิตร@อุทยานสวน สมเด็จ ย่า

7. อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ พิพิธภัณฑ์ สวน สมเด็จ ย่า เขตคลองสาน (Princess Mother Memorial Park and Museum)
รตจิตรไปช่วงขึ้นปีใหม่ ทำให้ไม่ได้เข้าด้านในของอุทยาน ดูได้เพียงรอบ ๆ อุทยานที่ค่อนข้างกว้าง รตจิตรไม่เห็นด้วยที่เจ้าหน้าที่หยุดตามวันเวลาราชการ ทั้ง ๆ สถานที่นี้ควรให้ประชาชนสามารถเข้าไปชมได้ โดยเฉพาะวันหยุด และอาจหยุดทุกวันหยุดราชการแทน เป็นต้น

รตจิตร@วัดทองธรรมชาติวรวิหาร

8. วัดทองธรรมชาติวรวิหาร (Wat Tong Thammachat Worawihan)
ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด หรือ การไปท่องเที่ยวคลองสาน 1 วันครั้งนี้ เนื่องจากครั้งแรก รตจิตร วางแผนว่าจะไปเที่ยว ล้ง 1919 เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ จึงจัดโปรแกรมให้คุ้มหน่อย เมื่อรตจิตร ไปถึงล้ง มักจะได้ยินคนเฝ้าให้คนไปจอดรถที่ วัดทอง ฯ แทน เพราะที่จอดรถของ ล้ง ไม่เพียงพอ วัดทองธรรมชาติวรวิหารเป็นวัดที่อยู่ตรงข้าม ล้ง 1919 พอดี โดยมีโรงเรียนวัดทองธรรมชาติวรวิหาร เป็นด้านตรงข้าม ที่วัดแห่งนี้ ส่วนมากคนนิยมไปสักการะหลวงพ่อสิบทัศน์ ที่พระวิหารหลวงพ่อสิบทัศน์ โดยด้านหน้ามีรูปหล่อพระสีวลี ที่งดงามมาก ยืนทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา

รตจิตร@ล้ง 1919

9. ล้ง 1919 (Lhong 1919)
ช่วงสิ้นปี ช่วงตรุษจีน ล้ง 1919 เปิดให้ไหว้เจ้าได้ถึง เที่ยงคืน เนื่องจากล้ง 1919 เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ทำให้คนจำนวนมากไปเที่ยว มีส่วนเหมือนเก๋งจีนทั่งง่วนฮะ แต่มีการดูแลรักษาอย่างดี เสียดายที่หลาย ๆ อย่างยังไม่คำบรรยาย ด้านบนและด้านล่าง บางส่วนยังไม่เปิดให้ดู ด้านหน้าด้านซ้าย ติดท่าเรือวัดทองธรรมชาติวรวิหาร ส่วนด้านขวาก็คือ ท่าเรือหวั่งหลี

ความเห็นของ รตจิตร แม้ ล้ง 1919 จะมีร้านอาหารหลายร้าน แต่ราคาค่อนข้างสูง ทำให้คนกินกันไม่มากเท่าที่ควร ส่วนที่เป็นบูธเช่าชั่วคราว ราคาไม่แพงนัก และก็อร่อยด้วยนะ พอพูดถึงเรื่องกิน ก็มาดูเรื่องห้องน้ำ ค่อนข้างสะอาด เสียอย่างเดียวคือต้องขึ้นบันไดไปชั้นบน เพราะด้านหลังสงวนไว้ให้สำหรับคนพิการเท่านั้น

10. วัดเศวตฉัตรวรวิหาร เขตคลองสาน (Wat Sawetachat)
รตจิตรไปวัดเศวตฉัตรวรวิหาร เพื่อถวายสังฆทานเป็นวัดสุดท้าย สำหรับ trip ไหว้พระ 9 วัดนี้ พระสมศักดิ์จะนั่งอยู่ด้านนอกที่ศาลา 2 มกรา ถ้าดูผิวเผิน รตจิตรคิดว่าเพื่อน ๆ ไม่รู้แน่ว่านี่คือวัด เพราะเหมือนตึกแถวเก่า ๆ โบราณทั่วไป ก่อนเข้าไปสักการะพระนอน รตจิตร ได้ไปแวะให้ทาน อาหารปลาก่อน แต่น้อยมาก เพราะปลาไม่ค่อยมา และที่มาก็ไม่ค่อยกิน จากนั้น รตจิตร ก็ไปสักการะพระนอน และพระปรางค์ พระนอนที่ วัดเศวตฉัตรวรวิหาร งดงามมาก และเก่าโบราณ

11. วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ (Wat Hong Rattanaram) และ
ศาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มหาราช หรือศาลสมเด็จพระเจ้าตาก (The King Taksin Shrine)
รตจิตรพาเพื่อน ๆ ไปนมัสการหลวงพ่อแสน ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร และสักการะศาลพระเจ้าตาก วัดหงส์ฯ ที่ศาลฯ คนมาเยอะค่ะ บางคนไม่แวะวัดตรงมาศาลด้านข้างวัดเลย ด้านในวัดยังมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ มากมายด้วย มีซุ้มจัดให้ญาติธรรมได้ร่วมทำบุญหลายแบบด้วย

12. วัดกัลยาณมิตร เขตบางกอกใหญ่ Wat Kalayanamit Woramahawihan
วัดกัลยาณมิตร หรือที่เรียกกันว่า ซัมเปากง ทัวร์คลองสานครั้งนี้ รตจิตรไม่ได้แวะที่วัดกัลยาณมิตร เพราะเคยไปสักการะครั้งก่อน พร้อม ๆ การไปถวายสังฆทานที่วัดวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

13. วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ (Wat Moli Lokayaram Ratcha Woraw)
ทัวร์คลองสานครั้งนี้ รตจิตรไม่ได้แวะที่วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เพราะเคยไปสักการะครั้งก่อน พร้อม ๆ การไปถวายสังฆทานที่วัดกัลยาณมิตร ปลายปีก่อน

14. วัดอรุณราชวราราม (Wat Arun Ratchawararam)
รตจิตร อุตส่าห์ขับรถเข้าไปถึงวัดอรุณราชวราราม แต่กลับรถติดอยู่ด้านใน ไปไหนก็ไม่ได้ หาที่จอดรถคงยิ่งยาก สุดท้ายต้องวกรถกลับไปหาอะไรทานมื้อเย็นดีกว่า รตจิตร จึงอยากแนะนำเพื่อน ๆ ว่า ถ้ามีโปรแกรมไปไหว้พระที่วัดอรุณราชวราราม ทางดีสะดวกที่สุดคือ ทางเรือค่ะ

เพื่อให้ง่ายแก่การเดินทาง รตจิตร อยากให้เพื่อน ๆ ดูตามแผนที่ใน google ที่อาจารย์พราว ทำไว้แล้วค่ะ ตามโปรแกรมทั้งหมดที่ รตจิตร แนะนำมาในข้างต้น สวัสดี
https://www.google.co.th/search?hl=en&q=+&stick=H4sIAAAAAAAAAONg28DI-IlJTkjGMD3HJys0xMdXNyw_Nz8p3DWpxDU4Ld7QOL7QEQDAnyTLJgAAAA&placelist=1&tbm=lcl&gws_rd=cr&dcr=0&ei=1TVXWur3IYW30QTyg5HQCg

Leave a comment

Filed under Uncategorized

การเสียภาษีรถยนต์ประจำปี รถใหม่ และรถเก่า

สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | December 23, 2017

การเสียภาษีรถยนต์ประจำปี

**งานเขียนของรตจิตรนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน ห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษา โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

เรื่องที่รตจิตร จะเขียนต่อไปนี้ ไม่ยากเลย แต่กลับมีประโยขน์ต่อคนอื่น ๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ขับรถในกรุงเทพฯ รตจิตร เสียภาษีรถยนต์ ที่กรมขนกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 หรือ ซอยสวนผัก 4 ตลิ่งชัน นั่นเอง รตจิตร ให้รายได้ที่กรมขนส่งพื้นที่นี้มา ตลอด การเสียภาษีรถยนต์ประจำปี ตั้งแต่สมัยก่อน กำหนดให้ ขับรถต่อแถว หรือที่เรียกว่าเลื่อนล้อเสียภาษี (Drive Trhough) ได้ครั้งละ 2 คัน แต่เล่มทะเบียนต้องเป็นนามสกุลเดียวกัน ปัจจุบันจ่ายภาษีได้ครั้งละ 1 คัน และต้องขับรถวนอ้อมไปต่อแถวใหม่ เพื่อจ่ายคันต่อ ๆ ไป

เอกสารเสียภาษีรถยนต์เก่า

ตามความเห็นของรตจิตร คิดว่า การให้เข้าแถวจ่ายภาษีรถยนต์ทีละคัน ทำให้เสียเวลา และเสียค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนทำให้แถวที่ต่อแถว กลับยาวโดยใช่เหตุ แต่เจ้าหน้าที่กรมขนส่งอธิบายว่ามันยุติธรรมสำหรับคันอื่น ๆ ที่มาชำระค่าภาษีรายปีเป็นรายคัน
รตจิตร ก็งงว่า กรมขนส่งเขียนไว้ว่าใช้เวลาในการเลื่อนล้อเสียภาษี เพียง 1 นาที 45 วินาที ต่อคัน ก็ไม่ได้มากมาย หนักหนาสากัณฑ์ขนาดไหน 2 คันค่อนข้างจะโอเคนะ จะทำให้ใช้เวลาเฉลี่ยต่อคันลดลงด้วย รตจิตร คิดว่ากรมขนส่งน่าจะชั่งน้ำหนักว่าอะไรมีผลได้ผลเสียมากกว่ากัน ไม่ใช่ดูจากความพึงพอใจของผู้เสียภาษี ชนิดที่ว่า จะเอาใจ มากกว่า เอาความถูกต้อง

เอกสารที่ต้องเตรียมในการการเสียภาษีรถยนต์

การเสียภาษีรถยนต์ รถใหม่
1. สมุดทะเบียนรถยนต์
2. พ.ร.บ. หรือหลักฐานแสดงการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์
3. เงินภาษี ตามใบเสร็จรับเงินของปีเก่าที่จะระบุท้ายใบเสร็จว่าปีต่อไปต้องจ่ายภาษีเท่าไร

การตรวจสภาพรถยนต์เก่า ที่ตรอ.

การเสียภาษีรถยนต์ รถเก่า

คำว่ารถยนต์เก่า ตามความหมายของกรมขนส่งคือ รถยนต์ที่มีอายุครบ 7 ปี หรือก้าวสู่ปีที่ 8 ก่อน ซึ่งต้องตรวจสภาพรถยนต์เก่าก่อน รตจิตร นำรถเข้าตรวจสภาพ ตามรายการต่าง ๆ ที่กรมขนส่งกำหนด สภาพต่าง ๆ ที่ตรวจ เช่น ล้อ ไฟ เบรก ควันดำ เป็นต้น
ในใบรายงานผลการตรวจสภาพรถยนต์ รตจิตร เห็นวันที่ระบุไว้เลย เช่น ตรวจสภาพวันที่ 20 ธันวาคม 2560 รายงานนนี้จะหมดอายุวันที่ 20 มีนาคม 2561 เป็นต้น คือ สามารถตรวจก่อนที่จะเสียวภาษีได้ 3 เดือน รตจิตร อยากแนะนำเพื่อน ๆ ว่า ในการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีสำหรับรถเก่า 2 ข้อดังนี้

1. ถ้าเพื่อน ๆ ไม่มีเวลาไปตรวจสภาพรถเอง
รตจิตร คิดว่า เพื่อน ๆ ควรไปตรวจสภาพรถแถวกรมขนส่งจะดีกว่า รตจิตร เองเมื่อก่อนทำงานที่บริษัทขายรถยนต์ ซึ่งได้รับการอนุญาตให้เป็น หนึ่งในสถานที่ตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรอ. นั่นเอง และรตจิตร ก็ไม่มีเวลาไปเสียภาษีด้วย แต่จ้างเด็กมอเตอร์ไซด์ไปจ่าย และทำให้ต้องใช้บริการ ตรอ. ที่สะดวกและใกล้

เลื่อนล้อเสียภาษีกรมขนส่ง

2. ถ้าเพื่อนๆ มีเวลาไปตรวจสภาพรถเอง
รตจิตร เคยเอารถไปตรวจสภาพที่กรมขนส่งเอง ค่าบริการ ไม่กี่สิบบาท แต่แถวยาว และตอนรอรายงานนานหน่อย ช่วงหลัง รตจิตร เห็นว่า ขณะนี้มี ตรอ. มีหลายแห่ง และค่อนข้างแข่งกันทำงานด้วย มาตรฐานก็พอ ๆ กัน เพราะกรมขนส่งมีการส่งเจ้าหน้ามาคอย
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องวัด รตจิตร เลือกใช้บริการที่ ตรอ. แถว ๆ กรมขนส่งเลย เพราะ
– มาตรฐานทุกร้านเหมือน ๆ กันหมด ราคาก็เท่ากันหมด เช่นในปี 2560 ราคาตรวจสภาพ 200 บาท
– มีจำนวนหลายแห่ง ทำให้แข่งกันในเรื่องบริการ และความรวดเร็ว อยู่ใกล้ไม่เสียเวลา
– มีให้เลือกมากมาย ถ้าร้านนี้แถวยาว ก็ไปร้านอื่น เพราะแต่ละร้านอยู่ติด ๆ กันหมด

การเสียภาษีรถเก่าอายุขึ้นปีที่ 8

เอกสารที่ต้องใช้ในการเสียภาษีรถเก่า

1. สมุดทะเบียนรถยนต์
2. หลักฐานแสดงการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า พ.ร.บ.
3. เงินภาษี ตามท้ายใบเสร็จรับเงินของปีเก่าที่จะระบุว่าปีต่อไปต้องจ่ายภาษีเท่าไร

ความเห็นส่วนตัวของรตจิตร

ความเห็นรตจิตร การเสียภาษีรถยนต์ ด้านในเร็วกว่า ด้านนอก และเป็นห้องแอร์ ด้วย อีกทั้งไม่เปลืองน้ำมัน กล่าวคือ การเสียภาษีรถยนต์ผ่าน เคาน์เตอร์ เร็วกว่าขับรถต่อแถวเพื่อเสียภาษี แต่ปัญหาคือที่กรมขนส่งมักไม่มีที่จอดรถ ทำให้รตจิตร ต้องยอมขับรถต่อ
แถวไปเรื่อย ๆ เพื่อเสียภาษี ดังนั้น ถ้าวันไหนเพื่อน ๆ ไปกรมทขนส่งเพื่อเสียภาษีแล้ว หากมีที่จอดรถ ก็จอดเถอะเพื่อไปรับบัตรคิวด้านใน เสียภาษีกับเคาน์เตอร์ปกติจะดีกว่า และถ้ามีเวลา ต้องการตรวจสภาพรถยนต์ ตรวจที่ขนส่งก็จะถูกกว่า ตรอ. (สถานที่ตรวจสภาพรถเอกชน) แต่ต้องซื้อเวลาหน่อยนะ

พรบ.เสียภาษีรถยนต์

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Movie Review รีวิวหนังเรื่อง Wonder

รีวิวโดย รตจิตร
Reviewed by Ratajit | December 15, 2017

 Movie Review Wonder

**งานเขียนของรตจิตรเรื่องนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน ห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษา โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

รตจิตร ได้อ่านสิ่งที่หลายคนพูดเกี่ยวกับหนังเรื่อง Wonder ว่าดีอย่างนั้น ดีอย่างนี้ รตจิตร ก็เลยอยากไปดูสักหน่อย วันที่ 14 ธันวาคม รตจิตร ไปดูหนังเรื่อง Wonder ชีวิตมหัศจรรย์วันเดอร์ เป็น Sound track รอบ 18:00 น. มีนักแสดงนำคือ จูเลีย โรเบิร์ตส แสดงเป็นแม่ ชื่อ อิซาเบล พูลแมน และตัวดำเนินเรื่องคือ เด็กน้อย อ๊อกกี้ น่าจะมาจากคำว่า Auggy คือ August แสดงนำโดย เจค็อบ เทรมเบลย์ เนื่องจากความผิดปกติของ อ๊อกกี้ จนทำให้ต้องผ่าตัดถึง 27 ครั้ง เป็นสาเหตุให้หน้าตาอัปลักษณ์ ซึ่งน่าจะเป็นจุดด้อยของ อ๊อกกี้ เลยเป็นจุดดำเนินเนื้อหาของเรื่องต่าง ๆ ในหนัง จนทำให้อ๊อกกี้ ได้รางวัลเด็กดีประจำปี ของโรงเรียนในตอนจบ จริงอยู่ว่า แม้เรื่องนี้จะแสดงออกได้ดี ในเรื่องความรัก ความกดดันที่เกิดขึ้น ความเอาใจใส่ของครอบครัว ความเอาใจใส่ของประธานโรงเรียน ตลอดจนการถ่ายทำภาพยนตร์ ที่นิ่ง คมชัด และสามารถทำเป็นหนังโดยไม่ต้องใช้ Effects ใด ๆ แต่จุดอ่อนของหนัง ยังมีอีกมาก คราวนี้มาดูผลการรีวิวของรตจิตร กันค่ะ เป็นความเห็นส่วนตัวจากการดู Wonder อย่างตั้งใจ

 Movie Review Wonder by Ratajit

1. เมตตา หรือ ถูกต้อง (Kind or Right)

ความเห็นส่วนตัวของรตจิตร ในเรื่อง Wonder ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเมตตา หรือ ความถูกต้อง เช่นตอนที่ อ๊อกกี้ มีปัญหาที่โรงเรียน Beecher Prep เพราะถูกเพื่อน ๆ ล้อตลอด แม่ของอ๊อกกี้ ให้เขาเข้มแข็ง เมื่อเพื่อน ๆ เห็นตัวลูกจริง ๆ ก็จะรักในตัวลูก ขอให้ใช้ความเมตตา แต่พอวันต่อมา อ๊อกกี้ กลับช่วยเพื่อนโดยให้ Jack Will ลอกข้อสอบ รตจิตร คิดว่าเป็นเรื่อง serious มากที่มีการทุจริตในห้องสอบ มีความผิดร้ายแรงจริง ๆ รตจิตร คิดว่ายังเป็นการฝึกให้เด็กเป็นคนฉ้อโกงตั้งแต่เล็ก

2. ความเห็นแก่ตัวของ อ๊อกกี้ (Selfish)

ความเห็นของรตจิตร อ๊อกกี้ ได้รับความรัก ความเห็นอกเห็นใจ ได้รับเวลา จากทุก ๆ คนในครอบครัว แม้แต่พี่สาวของอ๊อกกี้ เอง ซึ่งก็อยู่ในฐานะลูกคนหนึ่งเช่นกัน พี่ให้ความรักแก่อ๊อกกี้ ตลอดมา รตจิตร คิดว่า อ๊อกกี้ ควรให้พี่สาวบ้าง แต่ในเรื่องกลายเป็น อ๊อกกี้ ไม่เคยยอมพี่ตัวเองเลย ไม่ใช่ตัวอย่างของเด็กดี หรือคนดีเลย แม้แต่น้อย หนังเรื่อง Wonder กลับไม่ให้ความสำคัญตรงนี้เลย มีแต่คิดว่า ปมด้อยของ อ๊อกกี้ ต้องทำให้ อ๊อกกี้ เป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง

รีวิวหนัง วันเดอร์

3. ไม่ยุติธรรม (Unfair)

รตจิตรก็อยู่ในฐานะแม่คนหนึ่ง จึงเห็นว่า แม่ที่ดี ควรรักลูกให้เท่ากัน แต่ครอบครัวของอ๊อกกี้ กลับให้ความรักลูกไม่เท่ากัน จนเห็นได้อย่างชัดเจน รตจิตรคิดว่า ในฐานะที่อ๊อกกี้ เป็นน้องที่น่าสงสาร จริงอยู่ พี่สาวจึงยอม และยอมมาตลอด รตจิตรไม่เห็นด้วย ที่แม่ไม่ให้เวลาพี่สาวเลย จนเก็บกด และมีปัญหาในชีวิต รตจิตรอยากให้หนัง Wonder เรื่องนี้ แสดงออกถึงผลเสียของแม่ที่รักลูกไม่เท่ากัน ไม่มีความยุติธรรมด้วย แต่ในเนื้อเรื่องกลับไม่มีเลย รตจิตร ขอยกตัวอย่างเช่น ในวันงาน Halloween แม่ให้สัญญาว่าจะให้เวลาพี่สาว แต่พออ๊อกกี้ เกิดปัญหาที่โรงเรียน แม่กลับไม่สนใจคำสัญญาที่ตัวเองเสนอเลย ทั้ง ๆ ที่สัญญาแล้วว่าวันนั้นจะอยู่ด้วยกัน รตจิตรยังเห็นหลายฉากที่แม่มีแต่เรียก มีแต่คุย และให้ความสำคัญต่อ อ๊อกกี้ แม้ว่าต่อหน้าลูกสาว เช่นตอนกินข้าว ตอนวาดรูป ต่อหน้าลูกสาว ก็วาดแต่ อ๊อกกี้ รตจิตร คิดว่า ควรวาดลูกทั้งสอง และถ้าเป็นรตจิตร ในตอนนั้น รตจิตร ก็จะคุยกับลูกสาว เพราะอยู่ข้างหน้า นั่งโต๊ะเดียวกันอยู่ เป็นต้น

4. เพื่อนขโมยความเป็นตัวตนของพี่สาว (Friend stole friend’s Identity)
ในหัวข้อนี้ รตจิตร หมายถึง เพื่อนของพี่สาว ที่ทั้งคู่สนิทกันมาก สนิทกันมานาน และสนิทกับครอบครัวเสียด้วย ในเนื้อเรื่อง ทั้ง ๆ ที่สนิทกัน เพื่อนของพี่สาว อ๊อกกี้ ยังกลับแย่งความเป็นตัวตนของพี่สาว รตจิตร คิดว่าในความเป็นจริง เพื่อนรักกันมากทำได้ขนาดนี้ ควรมีบทลงโทษให้เห็นในภาพยนตร์ด้วย

Movie Review Wonder

5. พิสูจน์ให้เห็นว่า ระบบการศึกษาที่ล้มเหลว
เรื่องนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของรตจิตร ที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง อ๊อกกี้ ไม่ได้ไปโรงเรียนเลย แต่ให้แม่สอนที่บ้านมาตลอด จนถึงปีนี้ที่แม่ต้องการให้ อ๊อกกี้ ไปโรงเรียนจริง ๆ เหมือนเด็กคนอื่น ๆ ที่เรียนมาตั้งแต่เล็ก ๆ ทว่า เพียงปีเดียว อ๊อกกี้ กลับเก่งกว่าเด็กคนอื่น ๆ ที่เรียนมาตลอด และเก่งหลายวิชา พวกคณาจารย์ชอบด้วย หรือแสดงให้เห็นว่า เด็กคนอื่น ๆ เรียนมาหลายปีจนครู อาจเบื่อและเกลียดกัน อ๊อกกี้ ยังสามารถจบการศึกษา และได้รางวัลเด็กดีในตอนจบ
นอกจากนี้ รตจิตร ยังคิดว่าเนื้อว่าในเรื่องพยายามให้คนดูคล้อยตามว่า Jack Will ซึ่งเป็นเด็กได้รับทุน และมีแต่คนกล่าวขานว่าเป็นคนดี แต่กลับลอกข้อสอบ จาก อ๊อกกี้ นอกจากนี้ รตจิตรคิดว่า แม่ของ Jack ต้องพยายามคะยั้นคะยอเพื่อให้ Jack เป็นคนดี และดีตอบ อ๊อกกี้ อีกด้วย ความเห็นของรตจิตร ในเหตุการณ์เหล่านี้ เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า การให้ทุนเด็ก ไม่ได้ดูว่าเป็นเด็กดีเลย รตจิตร อาจกล่าวได้ว่า นี่คือ ความล้มเหลวของการศึกษา การให้ทุนแก่นักศึกษาแบบผิด ๆ

6. ความก้าวร้าวโดยตรง (Direct Aggressive)

เนื้อหาในเรื่อง Wonder รตจิตร เห็นว่า กำหนดให้คนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ๆ หรือครูอาจารย์ มองว่า Jack Will เป็นคนดี แต่พอจูเลียน ดูถูก อ๊อกกี้ ต่อหน้า Jack ทำให้ Jack กลับไปต่อย จูเลียน ซึ่งแสดงถึงความรุนแรง แต่หนังไม่แสดงให้กลุ่มเพื่อน ๆ คนอื่นเห็นผลที่ตามมาว่า เจ็บปวดมั้ย กล่าวคือไม่ให้คนดูเห็นโทษของความรุนแรงจากการกระทำของ Jack Will

7. ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ (Incomplete family)

ในฐานะแม่ รตจิตร ไม่เห็นด้วยที่ แม่รักและทุ่มเทให้ อ๊อกกี้ มาก จนทิ้งอะไรไปหลายอย่าง เช่น ทิ้งวิทยานิพนธ์ ที่ต้องการให้จบ ทิ้งลูกสาว และบ่อยครั้งที่แม่ ไล่พ่อออกไปเสมอ เพื่อจะพูดกับ อ๊อกกี้ แม่ในเรื่อง Wonder ทำตัวเป็นคนสำคัญในครอบครัวประจำ ทั้ง ๆ ที่ชีวิตจริง รตจิตร คิดว่า ทั้งแม่และพ่อ ในเรื่องนี้ มีความสำคัญพอ ๆ กัน

วันนี้ขอ Review หนังเรื่อง Wonder พอหอมปากหอมคอแค่นี้ก่อนนะ วันที่รตจิตร เข้าไปดู ส่วนมากคนจะดูตามลำพัง เหมือนดูฆ่าเวลา รอใคร หรืออาจรอให้รถหายติด

 Movie Review Wonder

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Movie Review: The Mummy (2017)

The Mummy (2017)
Reviewed by Ratajit (Thailand)

Review The Mummy(2017)

Positive review
มัมมี่ เป็นภาพยนตร์ที่น่าดูมากเรื่องหนึ่ง สามารถเอาอดีตมาผสมผสานกับปัจจุบันได้ลงตัว นักแสดงหลายคนถือว่าเป็นนักแสดงคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น Tom Cruise ที่แสดงเป็น Nick (Morton); Sofia Boutella แสดงเป็น Mummy หรือ Princess Ahmane; Annabelle Wallis แสดงเป็น Jenny (Halsey); Russell Crowe แสดงเป็น Dr. Henry (Jekyll) เป็นต้น ภาพยนตร์เรื่องนี้ดำเนินเรื่องได้เร็ว ตื่นเต้น ยกเว้นช่วงท้าย

Negativetive review
ตอนท้าย ๆ ของเรื่อง The Mummy (2017) ลดความตื่นเต้นลง อาจเพราะมีสาเหตุมาจากการสู้กันในถ้ำและมีการไล่ติดตามกันโดยการว่ายน้ำทำให้ช้าไปหน่อย ความตื่นเต้นจึงสู้ช่วงกลางเรื่องไม่ได้

Review The Mummy  (2017)

Leave a comment

Filed under Uncategorized

เที่ยวสระบุรี วันเดียว ไปเช้าเย็นกลับ กับรตจิตร

สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | December 9, 2017

ทุ่งทานตะวัน สระบุรี

**งานเขียนของรตจิตรนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน ห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษา โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

รตจิตร วางแผนการเที่ยวจังหวัดสระบุรี แบบวันเดียว ไปเช้า-เย็นกลับ โดยมีวัตถุประสงค์ ให้เป็นทริปสายทำบุญ และทำทาน โดยสายบุญในความหมายของ รตจิตรหมายถึง การถวายสังฆทานเพื่อเป็นส่วนรวมแก่พระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่าง ๆ ในสระบุรี รวมถึงถวายปัจจัย ตามที่จำเป็น เช่น ชำระหนี้วัดและสงฆ์ ทำบุญค่าน้ำไฟในวัด ทำบุญห้องน้ำห้องส้วม ทำบุญเพื่อการศึกษาของพระสงฆ์และเณร บริจาคให้โรงทาน เป็นต้น ส่วนสายทำทานในความหมายของ รตจิตร คือ การนำหนังสือการ์ตูนทักทายหลายภาษา มอบให้ห้องสมุดตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนรวมของเด็กนักเรียนหลาย ๆ รุ่นต่อไป การให้อาหารปลา รวมถึงการให้อาหารน้องหมาตามวัด เป็นต้น

เที่ยวสระบุรี ไปเช้าเย็นกลับ

เส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี จะเต็มไปด้วยภูเขา และถ้ำต่าง ๆ บนภูเขาที่เป็นวัด ตลอดจนน้ำตกมากมาย แต่ทริปของ รตจิตรจะไม่ไปน้ำตกเลย แม้ว่าบางเส้นทางก็ผ่านหน้าน้ำตกเลย ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกมวกเหล็ก และน้ำตกเจ็ดสาวน้อย น้ำตกสามหลั่น และไม่ได้หาซื้อของฝาก ของอร่อยที่จังหวัดสระบุรี เช่น พัพ ซึ่งถือว่าเป็นของฝากขึ้นชื่อ และมีหลายรสชาติใน 1 กล่อง นอกจากนี้ ก็จะไม่แวะวัดวาอารามที่ รตจิตร เคยไปทำบุญมาแล้ว ได้แก่

1. วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นวัดที่งดงามมาก รตจิตรเคยไปเป็นหมู่คณะแล้วเมื่อหลายปีก่อน ตามความเห็นของรตจิตร เรื่องการเดินทางไปที่วัดนี้ ควรมีผู้ร่วมเดินทางจำนวนมากพอสมควร เพราะทางเข้าอาจเปลี่ยว และภายในวัดก็ค่อนข้างกว้างแต่เงียบไปหน่อย สำหรับทริปวันนี้
2. วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร หรือเรียกสั้น ๆ ว่าวัดพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท รตจิตรเคยไปไหว้รอยพระบาทเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าที่ วัดพระพุทธบาทหลายครั้งแล้ว ไม่ว่าจะช่วงที่ รตจิตร ยังเรียนอยู่ และช่วงที่รตจิตร ชอบไปกับทัวร์ เป็นต้น
3. วัดเขาแก้ววรวิหาร ตำบล พระยาทด อำเภอเสาไห้ สระบุรี 18160 แม้ว่าจะเป็นวัดที่สวยงดงามวัดหนึ่ง แต่ทางไปวัด และทางเข้าวัดอาจเงียบไปหน่อย

ตลาดน้ำทุ่งบัวชม- พระนครศรีอยุธยา

ตอนนี้รตจิตร จะพูดถึงโปรแกรมท่องเที่ยว 8 แห่งในวันเดียว ใช้เวลารวม 12 ชั่วโมง เนื่องจากทริปนี้ รตจิตรไปวันธรรมดา ทำให้การจราจร ขาออก และขาเข้ากรุงเทพ ค่อนข้างหนาแน่น รตจิตร วางแผนสถานที่่ท่องเที่ยวสระบุรี ในเดือน พฤศจิกายน 2560 ครั้งนี้ เป็นทัวร์ไหว้พระ4 วัด ได้แก่ 1 ตลาด 4 วัด และทุ่งทานตะวัน 2 แห่ง ดังนี้

1. ตลาดน้ำทุ่งบัวชม วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. วัดพระพุทธฉาย (Wat Phra Phuttachai) จังหวัดสระบุรี
3. วัดป่าสว่างบุญ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
4. วัดแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
5. วัดพระพุทธบาทน้อย (ช่วงปี 2560-2561 รตจิตร ไม่แนะนำให้ไปแวะวัดนี้นะคะ)
6. ผาเสด็จ จังหวัดสระบุรี
7. ทุ่งทานตะวัน ขนาดเล็ก และ
8. ทุ่งทานตะวัน ขนาดใหญ่
คราวนี้ก็มาดูรายละเอียดทริป เที่ยวสระบุรี 1 วัน ไปเช้าเย็นกลับกันได้เลยค่ะ ตามทางที่รตจิตร ไปมา โดยให้ความสำคัญที่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ตลาดน้ำทุ่งบัวชม- พระนครศรีอยุธยา

1. ตลาดน้ำทุ่งบัวชม วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รตจิตร ออกจากกรุงเทพเวลา 7:15 น. ขับรถด้วยความเร็วเท่า ๆ กับรถในท้องถนนวันนั้น ไปทางถนนกาญจนาภิเษก รตจิตรถึงตลาดน้ำทุ่งบัวชม เวลา 8:30 น. รวม 78 กิโลเมตรตามตัวเลขที่ปรากฏที่เสาหลัก หน้าตลาดเลยค่ะ
ตลาดน้ำทุ่งบัวชม เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9:00 น.
วันธรรมดาคนไม่มาก แต่วันหยุดและเสาร์-อาทิตย์ คนมาเที่ยวค่อนข้างมาก เพราะตลาดนี้ เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะสมัยใหม่ และเก่าอย่างลงตัว ดูแล้วไม่ขัดหู ขัดตาเลย เนื่องจากตลาดยังไม่เปิด ทำให้รตจิตร มีเวลาเดินเที่ยวตลาด ถ่ายรูป Heros ต่าง ๆ และให้อาหารปลาสวายด้วย เพราะกลุ่มรตจิตร เตรียมอาหารปลาไปจากกรุงเทพแล้ว

ตลาดน้ำทุ่งบัวชม- พระนครศรีอยุธยา

บรรยากาศในตลาดมี Heros หลายตัว ได้แก่ Bubble B, Superman, Bat man, หน้ากากเสือ, Hulk, ไดโนเสาร์ อีกหลายตัว ยอดมนุษย์ Ultraman และ สัตว์ที่ทำด้วยชิ้นส่วนของรถ เป็นต้น มีสวนน้ำ พิพิทธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ และเมืองจิ๋ว 4 ภาค ตามความเห็นของรตจิตร ค่าเข้าสวนน้ำที่ตลาดน้ำทุ่งบัวชมนั้นแพงเกินไป คือ ราคาค่าเข้าสำหรับเด็ก 150 บาท ผู้ใหญ่ 200 บาท ผู้ติดตาม (ไม่เล่นน้ำ) 50 บาท แต่ถ้ามาเป็นหมู่คณะจะถูก

วัดพระพุทธฉาย สระบุรี

2. วัดพระพุทธฉาย (Wat Phra Phuttachai) อำเภอพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี

หลังจากที่ท้องอิ่มจากตลาดน้ำทุ่งบัวชม อยุธยาแล้ว รตจิตร ก็ตรงไปยังวัดพระพุทธฉาย โดยเข้าไปถวายสังฆทาน เจ้าอาวาส ซึ่งอยู่ด้านล่างของทางขึ้นเขาพระพุทธฉาย พวกรตจิตร ค่อนข้างกลัวลิง เพราะเคยมีประสบการณ์ที่ลิงกัด ข่วนรถรอบคันของพวกเรามาแล้ว ที่ถ้ำจอมพล จังหวัดราชบุรี ลานจอดรถที่วัดพระพุทธฉาย เต็มไปด้วยลิง บันไดทางขึ้นเพื่อไปสักการะ พระพุทธฉายก็เต็มไปด้วยลิง
จากนั้นรตจิตร ก็มาขับรถวนซ้ายเขาพระพุทธฉาย เพื่อขึ้นเขาไปสักการะรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา ส่วนรอยพระพุทธบาทเบื้องซ้ายจะอยู่ที่วัดพระพุทธบาท มีความจริงที่ว่า คนสมัยก่อนตัวใหญ่มาก จึงสามารถอยู่กับไดโนเสาร์ได้ รอยพระพุทธบาทเบื้องซ้ายจึงอยู่ที่วัดพระพุทธบาท และพระพุทธบาทเบื้องขวาจึงอยู่ที่นี่ วัดพระพุทธฉาย

รอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธฉาย สระบุรี

รอยพระพุทธบาทเบื้องขวาจึงอยู่ที่นี่ วัดพระพุทธฉาย
พอ รตจิตร ขึ้นไปด้านบนเขา จะแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ มีพระอุโบสถบนยอดเขา ที่อยู่ด้านขวา และขั้นเขาต่อไปอีกหน่อย ทางด้านซ้าย จะมีรอยพระพุทธบาท อยู่ในมณฑป 5 ยอด รอบพระมณฑป สามารถดูวิวเมืองสระบุรีได้อย่างดีเยี่ยม หลังจากสักการะรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาแล้วเสร็จ ก่อนลง รตจิตร อยากให้เพื่อน ๆ ไม่ควรพลาดจุดสวยอีกจุดหนึ่งของเขาพระพุทธฉาย เพราะหลายคนไม่ได้อ้อมไปอีกนิดหนึ่ง เพื่อดูจุดนี้ ด้านข้างซ้ายมือของคือจุดที่เอาดอกไม้ธูปเทียน เพราะมีพระพุทธรูปทองประทับอยู่ รตจิตร ได้รูปออกมาสวยมาก และเป็นรูปที่ค่อนข้างหายากใน social media

วัดป่าสว่างบุญ สระบุรี

3. วัดป่าสว่างบุญ (Wat Pa Sawang Boon) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

จากวัดพระพุทธฉาย เพียง 28 ก.ม. ก็ถึงวัดป่าสว่างบุญ ซึ่งมีพื้นที่กว่า 400 ไร่ วัดนี้มีพระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิสัตว์สว่างบุญ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า พระมหาเจดีย์สีทอง 500 ยอด ซึ่งสร้างโดย หลวงพ่อสมชาย ปุญญมโน มีองค์เจดีย์ประธานองค์ใหญ่อยู่ตรงกลางด้านบน ภายใน เป็นที่ประดิษฐ์สถานพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศเนปาล อินเดีย,ศรีลังกา และมีองค์เจดีย์องค์เล็ก ตั้งรอบ ๆ องค์เจดีย์ประธาน ลดหลั่นกันลงมาตามขั้นบันได โดยมีซุ้มประตูอยู่ด้านล่าง ทั้ง 4 ทิศ ซุ้มประตูบานใหญ่ อยู่ด้านล่างที่หันไป ทางโรงทาน และจุดทำบุญ จุดถวายสังฆทาน

สระบุรี วัดป่าสว่างบุญ เจดีย์ 500 ยอด

วันที่รตจิตร ไปทำบุญที่วัดป่าสว่างบุญ นั้นเป็นวันธรรมดา พอรตจิตร สอบถามคนที่วัด บอกว่า โรงทาน จะมีทุกวันจันทร์ ถึงศุกร์ รตจิตร ไม่แน่ใจว่าเสาร์-อาทิตย์ มีโรงทานหรือไม่ ถ้าเพื่อน ๆ มีโอกาสไปวันหยุด มาเขียนบอกเป็นวิทยาทาน ให้เพื่อน ๆ คนอื่น ๆ จะดีมากจ้า กลุ่มของรตจิตร ไปไหว้พระทำบุญ และกินบะหมี่น้ำหมูแดงที่ โรงทาน ก่อนถวายสังฆทาน เพราะพระติดรับสังฆทานโยมท่านอื่น ๆ อยู่ รตจิตร ไม่ลืมหยอดตู้บริจาคให้โรงทาน และก็ไม่ลิมทำบุญให้อาหารปลาด้วย รตจิตร อยากเชิญชวนเพื่อน ๆ ให้อาหารปลาที่วัดป่าสว่างบุญ เพราะเป็นปลากดน้ำจืด น่ารักมาก คล้ายปลาสวายหรือปลาดุกตัวเล็ก ๆ แต่มีความพร้อมเพรียงในการว่ายน้ำอย่างรวดเร็ว เป็นภาพมีชีวิตที่เคลื่อนที่ได้อย่างสวยงามจริง ๆ เพลินจน อดใจไม่ได้ ต้องไปทำบุญค่าอาหารปลามาให้ปลากด เหล่านี้ต่อ

สระบุรี วัดป่าสว่างบุญ

ตอนที่ถวายสังฆทาน หลวงพ่อเล่าว่า วัดนี้สร้างมานานแล้ว ราวปี 2528 แต่กลับมารู้จักกันอย่างแพร่ เมื่อมีคนไปลงใน social media ทำให้ปี 2 ปีหลัง มีญาติธรรมเดินทางมาที่วัดจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันหยุด และเสาร์-อาทิตย์ ท่านบอก รตจิตร ต่อว่า ทำบุญเสร็จ อย่าลืมขับรถขึ้นไปบนเขาของวัดป่าสว่างบุญด้วย รตจิตร ก็มีโอกาสขึ้นไปสักการะพระนอนองค์ใหญ่ แต่งดงามแบบโบราณ เป็นองค์ขาว พระพักตร์ทอง นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ๆ อีกมากมาย ในศาลากว้างใหญ่ด้านบนด้วย จากวัดนี้ เป้าหมายการเดินทางต่อไปของรตจิตร คือวัดแก่งคอย เพราะสถานที่ใกล้เคียงมีแต่น้ำตก ซึ่งไม่ใช่แผนการเดินทางในครั้งนี้

สระบุรี วัดแก่งคอย

4. วัดแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

จากวัดป่าสว่างบุญ รตจิตร ขับรถเข้าตัวเมือง ไปต่อที่วัดแก่งคอย เส้นทางดีมาก ๆ แต่พอใกล้ถึงวัดรถจะติดนิดหน่อย เพราะชาวบ้านจอดรถกันทั้ง 2 ฝั่ง ทำให้บางช่วงของถนน อาจขับได้สลับกันฝั่งละข้าง วัดนี้สวยงามมาก ไม่น่าเชื่อว่าจะมีวัดที่สวยขนาดนี้ในตัวเมือง และบรรยากาศในวัดก็ดีเหลือเกิน อีกทั้งด้านหลังของวัดแก่งคอย ยังติดแม่น้ำป่าสัก ซึ่งมีหินเป็นเกาะแก่ง เป็นภาพที่งดงามมาก เสียดายแค่ไม่สะดวกที่จะลงไปให้อาหารปลา ศาลาพระนอนที่หันหน้าไปทางแม่น้ำป่าสัก มีพระนอน

วัดแก่งคอย สระบุรี

ภายในวัดแก่งคอย มีเจดีย์ขาว ที่เรียกกันว่า พระธาตุเจดีย์ศรีป่าสัก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา เช่นเดียวกับพระเจดีย์ที่วัดอื่น ๆ ในจังหวัดสระบุรี คือ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ภายในเจดีย์ โดยสมเด็จพระสังฆราช องค์เก่า คือ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นผู้ประทานให้ นอกจากนี้ ทางวัดยังจัดสวนหย่อมเล็ก ๆ เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึง สงครามโลกครั้งที่ 21 แสดงลูกระเบิด และหัวรถไฟ ไม่ไกลจากวัดมีสถานีรถไฟเก่างแก่ เหมือนกัน แต่รตจิตร ไม่มีเวลาแวะเลยค่ะ

พระนอน วัดแก่งคอย สระบุรี

วัดแก่งคอย มีป้ายคำพูด คำกลอน เพื่อเตือนสติญาติโยม ติดไว้ทั่ว ๆ วัด คล้าย ๆ วัดสุนทรวรวิหาร นนทบุรี ที่ รตจิตร ชอบไปถวายสังฆทาน คำบนป้ายต่าง ๆ ที่วัดแก่งคอย เช่น กลอน พ่อแก่ แม่เฒ่า และคำเตือนสติว่า “ปลูกต้นไม้ไว้เอาผล ปลูกคนไว้ทำดี ปลูกสติไว้เตือนใจ” ต้นไม้ที่วัดจึงค่อนข้างสวยด้วย บางครั้งปลูกต้นไม้และตัดแต่งไว้บังเสาป้าย ตัดแต่งต้นไม้เป็น พญานาค และนำฟันของพญานาคมาแต่งที่ต้นไม้ น่ารักดี

วัดพระพุทธบาทน้อย สระบุรี

5. วัดพระพุทธบาทน้อย ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เนื่องจาก รตจิตร ไม่ได้ใช้เส้นทางพหลโยธิน แต่วิ่งด้านตะวันออกของจังหวัดสระบุรีคือ รตจิตร ใช้ทางถนนมิตรภาพแทน และส่วนมากจะใช้เส้นทางในอำเภอแก่งคอยด้วย ในขณะที่รตจิตร อยากไปสักการะพระพุทธบาท ทำให้ ตัดสินใจวางแผนจะไปทำบุญที่วัดพระพุทธบาทน้อย อีกทั้งยังต้องการบริจาคหนังสือการ์ตูนทักทายหลายภาษาให้โรงเรียนเด็ก คือ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพ 69 วัดนี้สร้าง ราวปี 2540 รตจิตร อยากแนะนำว่า ในช่วงปี 2560-2561 รตจิตร ยังไม่แนะนำให้ไปแวะวัดนี้นะคะ แม้ว่าจะขึ้นป้ายว่า สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดพระพุทธบาทน้อย หลวงพ่อ ประเวทย์ วรมงคฺโล แต่พอไปถึงวัด กลับไม่เจอผู้คน ไม่เจอพระสงฆ์ สภาพวัดเหมือนปล่อยรกร้าง มีคนงานที่รับเหมาก่อสร้างอยู่ 4-5 คน ทำให้ไม่กล้าเข้าไปด้านในเท่าไรนัก

ผาเสด็จ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย สระบุรี

6. ผาเสด็จ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย

สถานที่สุดท้ายในทริป สระบุรี แบบไปเช้าเย็นกลับ ก่อนที่จะถ่ายรูปสวย ๆ กับดอกทานตะวัน เพราะช่วงนี้เป็นช่วงของเธอ ดอกทานตะวัน ตั้งแต่สิ้นปี ถึงต้อนรับปีใหม่ คือ เดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม คือ ผาเสด็จ โดยมีบมจ.ทีพีไอ โพลีน (คุณประชัย คุณอรพิน เลี่ยวไพรัตน์) เป็นผู้ดูแลได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งต้นไม้ ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ รวมถึงน้ำไฟ และห้องน้ำด้วย รตจิตร วางโปรแกรมไปที่ผาเสด็จก่อนศึกษาข้อมูล พอรตจิตร ไปถึงที่ผาเสด็จ ถึงทราบว่ามีประวัติมากมาย และค่อนข้างศุกดิ์สทธิ์มาก ตั้งแต่สมัยพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือพระพุทธเจ้าหลวง พระองค์โปรดพระราชทาน และมีพระราชโอวาทหลายอย่างจนสามารถให้นายช่างสร้างทางรถไฟได้สำเร็จ ยังโปรดให้ศาลเพียงตา หลวงพ่อผาดำ หรือ หลวงพ่อกายสิทธิ์ หรือ หลวงพ่อผาเสด็จ เพื่อประชาชนสักการะด้วย

รัชกาลที่ 5 ผาเสด็จ แก่งคอย สระบุรี

การขับรถไปผาเสด็จ ไม่ยาก เพราะอยู่ด้านถนนใหญ่ แต่มีน้องหมาเพศเมียตัวหนึ่งอยู่ที่นั่น น่ารักมาก เธอตามพวก รตจิตร ตลอด รตจิตร จึงให้อาหารน้องหมา และหวังว่าเธอจะรอดชีวิตนะ เพราะไม่เห็นคนเลย

7. ทุ่งทานตะวัน ขนาดเล็ก

ก่อนถึงโรงปูน ทีพีไอ ที่อยู่ด้านซ้ายมือของถนน จะมี ทุ่งทานตะวัน ที่เจ้าของเพิ่งลง จึงเป็นทานตะวันไซต์เล็ก เพราะเจ้าของต้องการให้ดอกทานตะวันโตทันรับปีใหม่ แม้ดอกไม่ใหญ่ แต่รตจิตร ก็ประทับใจเพราะเจ้าของใจดี น่ารักมากค่ะ

ทุ่งทานตะวัน สระบุรี

8. ทุ่งทานตะวัน ขนาดใหญ่

เป็นทุ่งที่อยู่ด้านหลังโรงงาน ทีพีไอ พอดี เจ้าของก็น่ารักมากมายเช่นกัน จนทำให้พวกรตจิตร ต้องช่วยอุดเหนุนลูกชิ้นปิ้งกันยกใหญ่ เจ้าของเล่าว่า พอดอกโตเต็มที่ จะมีเมล็ดแก่จัดซึ่งเจ้าของไม่ต้องทำอะไร เพราะพอเหี่ยว โรงงานก็จะมาเก็บเมล็ดได้เป็นต้น ๆ เลยทีเดียว
ในช่วงปี 2540 – 2545 รตจิตร เคยทำงานที่ บมจ. กรุงเทพโปรดิวส์ ในเครืองบริษัท ของ ซี.พี โดยมีโรงงานอยู่ที่อำเภอแก่งคอย แต่รตจิตร ยังไม่เคยเที่ยวแบบนี้ที่อำเภอแก่งคอยเลย รตจิตร หวังว่างานเขียนเพื่อเป็นวิทยาทานนี้ จะช่วยให้เพื่อน ๆ ที่เป็นแฟนเว็บไซต์ของ sw-eden.net มีโอกาสได้สัมผัสวัดสวย ๆ และสถานที่สวย ๆ ของจังหวัด สระบุรี ในเส้นทางไปกลับเช้าเย็น และขับไม่ยากด้วยนะ จะบอกให้ ขาไปรวมทั้งสิ้น 284 กิโลเมตรเองค่ะ

รตจิตรเที่ยวสระบุรี ไปเช้าเย็นกลับ

Leave a comment

Filed under Uncategorized

วิธีการเลี้ยงลูกให้ฉลาด กับการเรียนพิเศษ

สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | November 9, 2017

เด็กเรียนพิเศษ

**งานเขียนของรตจิตรเรื่องนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนที่ได้ชื่อว่า “พ่อ” หรือ “แม่” ได้อ่าน ห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษา โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

วัตถุประสงค์ ของบทความนี้ รตจิตรอยากช่วยเพื่อน ๆ ที่อยู่ในฐานะพ่อแม่ ได้เลี้ยงดูบุตรหลานอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้มีปัญหาเมื่อเด็ก ๆ โตขึ้น และเป็นการพัฒนาสมอง สติปัญญาของลูกในช่วงที่ยังมีโอกาสด้วย ปัญหาที่ปิดกั้นหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของเด็ก ๆ จากการให้ลูกเรียนพิเศษโดยขัดกับความต้องการของเด็ก ๆ ไม่ว่าจะเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน หรือเรียนพิเศษในวันเสาร์-อาทิตย์ และวัดหยุดราชการ ไม่ว่าจะเรียนที่โรงเรียนของเด็กเอง หรือเรียนตามโรงเรียนกวดวิชา หรือแม้แต่ให้ครูมาสอนที่บ้าน เป็นต้น

1. ความจำเป็นที่ต้องให้ลูกเรียนพิเศษ

ในยุคนี้รตจิตรคิดว่าเป็นช่วงที่พ่อแม่ส่วนใหญ่จำเป็นต้องทำงานนอกบ้าน ดังนั้นเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่ลูกยังเล็ก เช่นเรียนชั้นอนุบาล รตจิตรเป็นหลายโรงเรียนมักเลิกเรียนเวลาบ่าย 2 โมงหรือบ่าย 2:30 โมง เป็นต้น ในขณะที่พ่อแม่เลิกทำงานเวลา 4, 5 โมงเย็น แล้วแต่ว่าทำงานเอกชนหรือของรัฐ ทำให้ลูกจำเป็นต้องอยู่ต่อที่โรงเรียน การให้ลูกเรียนพิเศษ จึงกลายเป็นเรื่องปกติไปโดยปริยาย
รตจิตรอยากให้เพื่อน ๆ ลองคิดคำนวณเวลาที่เด็กเล็กควรมีอิสระในการพัฒนาตนเองจะเห็นได้ว่า เด็ก ๆ ต้องใช้เวลาเรียนตามที่ครูหรือพ่อแม่ยัดเยียดให้เป็นจำนวนชั่วโมงพอ ๆ กับที่พ่อแม่ทำงาน รตจิตรได้ยินพ่อแม่ของเด็กมักบ่นว่า วัน ๆ หนึ่งพ่อแม่ต้องทำงานเยอะ ทำงานหลายชั่วโมง แต่ไม่ได้คิด หรือลืมคิด หรือคิดไม่ถึงว่า ลูก ๆ ของพวกเขาก็ใช้เวลาขลุกอยู่กับการเรียนไม่ด้อยไปกว่ากัน

วิธีการเลี้ยงลูก

2. ข้อดี ที่ส่งลูกเรียนพิเศษ

ตามความเห็นของรตจิตร รตจิตรคิดว่าการส่งลูกเรียนพิเศษ มีข้อดีอยู่หลายประการได้แก่ (2.1) เป็นการหาคนที่น่าจะไว้ใจได้ให้ช่วยดูแลลูก รตจิตรคิดว่าก็คืนครู หรือเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน (2.2) รตจิตรเห็นว่าการเรียนพิเศษบางครั้งเป็นการลดภาระพ่อแม่ในการทบทวนหรือสอนลูกทำการบ้าน (2.3) เป็นความรู้สึกของพ่อแม่ที่ลูกได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่า มีประโยชน์ (2.4) รตจิตรเคยคุยกับพ่อแม่บางคน บอกกับรตจิตรว่าการให้ลูกเรียนพิเศษ ทำให้ลูกได้มีสังคมกับเพื่อนๆ ในโรงเรียน เพราะบางโรงเรียนใช้วิธีรวมห้องเรียนพิเศษ เนื่องจากเด็กไม่ได้เรียนกันทุกคน และ (2.5) เป็นความรู้สึกของพ่อแม่ว่าลูกได้เรียนเท่าเทียมเด็กคนอื่น ๆ เป็นต้น
อย่างไรก็ดี รตจิตรอยากให้เพื่อน ๆ ในฐานะพ่อแม่ลองดูข้อดีอย่างน้อยก็ 5 ข้อเพื่อเปรียบเทียบกับข้อเสียที่ส่งลูกเรียนพิเศษด้านล่างด้วยค่ะ

3. ข้อเสีย ที่ส่งลูกเรียนพิเศษ

ในการตัดสินใจให้ลูกเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน ควรเป็นการตัดสินของทั้งสองฝ่าย คือพ่อแม่ และตัวลูกเอง เด็กสมัยนี้ไม่เหมือนกับสมัยที่พ่อแม่ยังเป็นเด็ก เพราะเด็ก ๆ มีความรู้ มีการเรียนรู้ได้รอบด้าน เด็กอยู่ในยุคดิจิทอล ในสภาพแวดล้อมของ Social network อย่างน้อยพ่อแม่ควรถามความเห็นลูก 3 คำถามได้แก่

(3.1) ลูกอยากเรียนพิเศษต่อหลังจากหมดคาบเรียนแล้วหรือไม่
เพราะเด็กสมัยนี้มีหัวคิดพอ มีความกล้าในการตัดสินใจพอ หากพ่อแม่บังคับให้เรียนพิเศษในขณะที่เด็ก ๆ ไม่ต้องการ จะทำให้สวรรค์ที่โรงเรียนอาจกลายเป็นนรกได้ เพราะเสมือนกับเป็นการยัดเยียดสิ่งที่เด็กไม่ต้องการให้เด็ก และอาจทำให้ความคิดในด้านลบต่อสถานศึกษาติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต

ปัญหาจากการเรียนพิเศษ

(3.2) ถ้าคำตอบคือ ลูกอยากเรียนพิเศษ ควรตั้งคำถามต่อว่า อยากเรียนอะไร
การที่ลูกของคุณตอบว่าอยากเรียนพิเศษ ไม่จำเป็นต้องหมายถึงอยากเรียนตามที่โรงเรียนจัดสอนเพิ่มเติมให้ และไม่จำเป็นว่าการเรียนพิเศษ เป็นการสอนทำการบ้านเพื่อลดภาระพ่อแม่ที่เลิกงานแล้ว ต้องมาสอนลูกทำการบ้านต่อที่บ้าน เป็นต้น ทั้ง ๆ ที่ลูกบางคนอยากทำการบ้านกับพ่อแม่ อยากอยู่ใกล้พ่อแม่ อยากให้พ่อแม่เห็นว่าลูกทำได้
หากลูกตอบว่าอยากเรียนพิเศษ ไม่จำเป็นต้องจัดให้เรียนตามที่โรงเรียนทั่วไปจัดสอนให้ เพราะบางโรงเรียนใช้วิธีสอนโดยการเพิ่มวิชาการให้เด็กมากเกินไป จนสมองเด็กอาจล้าได้ และกลายเป็นเด็กที่มีผลการเรียนไม่ดี ทั้ง ๆ ที่ความจริงเป็นเด็กเก่ง รตจิตรเห็นบางโรงเรียนที่จัดให้ชั่วโมงการสอนพิเศษเป็นการสอนทำการบ้าน อาจเป็นการบีบบังคับเด็ก ๆ ให้ต้องเร่งรีบทำการบ้านในช่วงหลังเลิกเรียน ซึ่งเด็ก ๆ อาจต้องการพัก อาจต้องการเล่นกับเพื่อน ต้องการความเป็นส่วนตัว หรือต้องการอยู่ในสังคมของการพัฒนาในหมู่เด็ก ๆ ด้วยกัน หรือแม้แต่อยากมีโอกาสทำอะไรตามฝันหลังจากที่ตัวเองได้เรียนรู้มาในวันนั้น

ข้อดีข้อเสียเด็กเรียนพิเศษ

(3.3) ถ้าคำตอบคือ ลูกไม่อยากเรียนพิเศษ
กรณีที่เด็กไม่ต้องการเรียนพิเศษ ในขณะที่พ่อแม่ก็ไม่มีเวลาที่จะไปรับลูกที่โรงเรียนก่อนเลิกงาน มีเด็กคนหนึ่งเล่าให้รตจิตรฟังว่า เพื่อน ๆ หลายคนของเขาก็ไม่ได้เรียนพิเศษ ทำให้พวกเด็ก ๆ สามารถอยู่ต่อที่โรงเรียนได้ และปลอดภัยพอโดยไม่ต้องเข้าห้องเรียนเพื่อเรียนพิเศษต่อ รตจิตรเองก็เชื่อว่าข่าวต่าง ๆ สมัยนี้รวดเร็วมาก โรงเรียนหลายแห่งจึงมีมาตรการพอสมควรเพื่อรักษาความปลอดภัย บางโรงเรียนนอกจากจะมียาม มีเจ้าหน้าที่ธุรการผลัดเวรคอยดูแล รตจิตรเห็นบางโรงเรียนมีครูคอยผลัดเวรกันเฝ้าเด็กนักเรียน จนกระทั่งพ่อแม่มารับหลังเลิกงานแล้ว

4. บทสรุป
การที่่พ่อแม่ให้ลูกเรียนพิเศษ เป็นดาบ 2 คม และอาจมีโทษมากกว่ามีประโยชน์ การเรียนพิเศษไม่ได้เป็นสิ่งที่ลูกชอบเสมอไป เด็ก ๆ หลายคนอาจเกลียดเสียด้วย ดังนั้นวัยเด็ก เป็นวัยที่เด็กควรมีสวรรค์ของตนเอง ควรมีเวลาในการพัฒนาตนเอง เพื่อเด็กจะได้มีพื้นที่ส่วนตัวแสดงความสามารถ ความถนัดที่ตนมีพรสวรรค์ออกมาให้พ่อแม่ได้เห็น เพื่อไม่ให้เด็กต้องสูญเสียโอกาส สูญเสียความมั่นใจในสิ่งที่ตนอยากทำในชีวิตวัยเด็ก และต่อไปในอนาคต รตจิตรหวังว่าหลังจากที่เพื่อน ๆ ในฐานะพ่อหรือแม่ ได้อ่านบทความนี้ อาจทำให้ได้อุทาหรณ์ในการตัดสินใจเรื่อง จะให้ลูก ๆ เรียนพิเศษ ดีหรือไม่ดี อย่างไร

Leave a comment

Filed under Uncategorized

การค้นหายา ตรวจสอบยา Online

Check Medicine Online
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | October 12, 2017

**งานเขียนของรตจิตรนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน ห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษา โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

วัตถุประสงค์ ของบทความนี้ รตจิตรอยากให้เป็นวิทยาทานเพื่อช่วยเหลือเพื่อน ๆ ในเบื้องต้นในเรื่องการค้นหายา ตรวจสอบยา ว่าได้รับการรับรองจาก อย. หรือไม่ ก่อนที่จะกิน หรือใช้ยาดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโทษ หรืออันตรายต่อตนเอง คนที่ตนรัก หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงที่รัก และการที่รตจิตรเลือกเขียนในวันนี้ก็เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นวันครบรอบ 1 ปี ที่พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559

อิทัง ปุญญะผะลัง ปะระมินทะระมะหาภูมิพะละอะตุละยะเตชัสสะ โหตุ
ขอผลบุญกุศลนี้ จงสำเร็จเป็นบารมีธรรมถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยเทอญ

รตจิตร Ratajit wear face mask

ปัจจุบันคนไทยเล่น facebook.com เล่น line กันมาก และคนไทยก็ใช้ google search engine กันมากเช่นกัน รตจิตรก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่เล่น facebook เกือบทุกวัน และใช้บริการ google เกือบทุกครั้งที่เล่น Internet เช่นกัน บทความนี้รตจิตรเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่จำเป็นต้องรับประทานยา จำเป็นต้องใช้ยา ไม่ว่าจะเพื่อตนเอง หรือเพื่อผู้อื่น เพื่อให้สามารถสืบค้นได้ว่า

– ยาดังกล่าวเป็นอันตรายหรือไม่
– ยาดังกล่าว ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจาก อย. หรือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” (Food and Drug Administration) หรือไม่

เมื่อต้นปี 2559 เพื่อน ๆ ของรตจิตรใน facebook มีการแชร์ภาพสุนัขตาย โดยเจ้าของเขียนเล่าใน facebook ส่วนตัวของเธอว่า น้องหมาของเธอ ไม่สบาย การจะนำสุนัขไปหาหมอที่โรงพยาบาล ค่อนข้างจะเสียเวลา และโรงพยาบาลอาจไกลด้วย ไม่มีที่จอดรถด้วย หรือบางรายอย่างเช่น รตจิตร เองก็อาจไม่ต้องการให้น้องหมาของตน ตื่นตกใจเพราะ โรงพยาบาลสัตว์ส่วนใหญ่ มักมีคนไข้จำนวนมาก คือจำนวนหมามากนั่นเอง ทำให้น้องหมาอาจเครียด และเป็นหนักกว่าที่เป็นอยู่ เป็นต้น เธอจึงพาน้องหมาสุดที่รักไปหาตามคลีนิคแถวบ้าน แต่พอเธอให้ยาน้องหมากิน ตอนกลับถึงบ้านแล้ว ไม่นานสุนัขกลับชักและตาย รตจิตร อ่านข้อความที่เธอระบายออกมาทาง facebook แล้ว ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดกับใครเลย เธอต้องสูญเสียสุนัขที่เลี้ยงมานาน อย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น ถ้าเจ้าของไม่รัก คงไม่คิดพาไปหาหมอเช่นนี้ เธอร้องไห้มากมาย และได้เขียนระบายใน facebook.com

ค้นยา Online

รตจิตรอยากขอบคุณเพื่อนคนนี้มาก ที่ช่วยเตือนพวกเราเป็นอุทาหรณ์ เพราะรตจิตรไม่อยากให้กรณีตัวอย่างนี้เกิดกับใคร จึงอยากแนะนำเพื่อน ๆ 3 ข้อ ดังนี้

1. สอบถามจากกองควบคุมอาหาร
โทร 02-5907297 หรือ E-mail : food@fda.moph.go.th

2. ค้นหายา Online ผ่าน อย.

เพื่อค้นว่ายาที่ได้มาจากคลีนิคหรือร้านขายยา เป็นยาที่จริงหรือเท็จ โดยเช็คผ่าน website ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ตาม url ข้างล่างนี้

http://porta.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx
โดยเมื่อเข้า website นี้แล้ว จะมีข้อความ popup ขึ้นมาว่า “เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ดำเนินธุรกรรมหรือดำเนินการทางนิติกรรมได้ กรุณาตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลกับทางกองควบคุมอาหารอีกครั้งเพื่อความถูกต้องของข้อมูล หากพบปัญหาความไม่ถูกต้องหรือปัญหาในการใช้งานระบบ กรุณาแจ้งปัญหาไปยัง E-amil : itcenter@fda.moph.go.th
โดยขณะปัจจุบันสถานประกอบการต่างจังหวัดบางราย อาจมีข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากมีข้อมูลเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขออนุญาตโดยตรงกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเท่านั้น (ดูเลข 13 หลัก ข้อมูลที่มีหลักที่ 9 เป็น 2 จะสืบค้นไม่พบ)
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนและปรับระบบงานฐานข้อมูล logistic ข้อมูลบางรายการอาจมีข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง กรณีพบเห็นความไม่ถูกต้องของข้อมูล กรุณารีบแจ้งกองควบคุมอาหาร โทร 02-5907297 หรือ E-mail : food@fda.moph.go.th และขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่านด้วย
ข้อมูลจะแสดงเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่แสดงสถานะคงอยู่
เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ดำเนินธุรกรรมหรือดำเนินการทางนิติกรรมได้ กรุณาตรวจสอบยินยันความถูกต้องของข้อมูลกับทางกลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายอีกครั้งเพื่อความถูกต้องของข้อมูล หากพบปัญหาความไม่ถูกต้องหรือปัญหาในการใช้งานระบบ กรุณาแจ้งปัญหาไปยัง E-amil : itcenter@fda.moph.go.th
สถานประกอบการต่างจังหวัดบางราย อาจมีข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจาก……….. ”

ค้นยา Online

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลานานมากแล้ว อีกทั้ง url อาจมีการเปลี่ยน ถ้าเพื่อน ๆ ลอง click ดูแล้วไม่พบ ลองหาจาก google โดยคีย์คำว่า “ค้นหายา อย” หรือให้ใช้ข้อ 3

3. ใช้ตัวช่วย โดยการค้นหาจาก searching engines ทั่วไป

เพื่อน ๆ สามารถหาผลกระทบจากตัวยานั้น ๆ ซึ่งบางครั้งภาษาอังกฤษจะได้ข้อมูลมากกว่า เพราะมีการเขียนกันทั่วโลก โดยอาจใช้ keyword เช่น คีย์ชื่อยา และต่อด้วย effects จาก google เป็นต้น ผลที่ค้นหาได้ ตามความเห็นของ รตจิตร ไม่ว่าจะเป็น websites ไทย หรือ ต่างประเทศ รตจิตร คิดว่า น่าจะมีความเชื่อถือได้บ้าง โดยพยายามใช้ข้อมูลจาก websites ที่เขียนเล่าจากเรื่องจริงของ bloggers เป็นต้น เพราะยาบางตัว เช่น ยาหยอดหลังน้องหมา ที่โฆษณากันว่า ป้องกันเห็บ หมัดได้ แม้แต่สัตวแพทย์ ยังชอบเชียร์กันเลย ไม่ว่าจะได้รับการรับรองจาก อย. แล้วก็ตาม แต่อาจมีผลข้างเคียงที่อันตรายถึงชีวิต เช่นมีผลต่อไต ของสุนัข เป็นต้น

ค้นยา Online

วันนี้ รตจิตร เขียนพอหอมปากหอมคอ ก็ขอจบเพียงแค่นี้ แล้วรตจิตรจะพยายามมาเขียนในครั้ง ต่อ ๆ ไป เกี่ยวกับเรื่องที่รตจิตร คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อแฟน ๆ ของเว็บ sw-eden.net นะจ๊ะ หรือถ้าใครอยากอ่านเรื่อง อะไรที่คิดว่า มีประโยชน์ ต่อคนอื่น ก็ลองบอกมาทาง facebook.com/ratajit ก็ได้นะ ถ้ารตจิตร มีความรู้จริง ที่พอเขียนได้ หรือค้นคว้าได้ รตจิตร จะจัดให้ทันที วันนี้ รตจิตร ขอสวัสดีก่อนนะ

Leave a comment

Filed under Uncategorized