Author Archives: Ratajit

แก้ชงปี 2563 ครบถ้วน

8 places to visit in Yaowarat
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |Dec 10, 2019

หัวลำโพง

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนที่อยากมีชีวิตที่มีความสุขในปีหน้า ไม่ต้องกังวลเรื่องดวงไม่ดี หรือเพื่อนที่ต้องการสะเดาะเคราะห์ ตลอดจนเพื่อน ๆ ที่ต้องการทำบุญวันเดียว เที่ยวทั่วเยาวราช ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

หลวงพ่อรุ่งมงคล วัดอรุณ

ทุกสิ้นปี หรือเมื่อใกล้ปีใหม่ รตจิตรจะไปไหว้พระแก้ชง หรือถ้าปีไหนไม่ชง อย่างน้อยก็ต้องไปวัดเล่งเน่ยยี่เพื่อฝากทางวัดให้สวดมนต์ให้รตจิตรทั้งปี เพื่อความสุขในชีวิตและเพื่อให้แคล้วคลาดจากพยันอันตรายต่าง ๆ ปีนี้แปลกกว่าปีอื่น เพราะรตจิตรได้เที่ยวอย่างคุ้มค่า โดยวันเดียว เที่ยวเยาวราช ตามโปรแกรมด้านล่าง 8 แห่งดังนี้

วัดอรุณราชวราราม

1.วัดอรุณราชวราราม
2.วัดเล่งเน่ยยี่
3.วัดกันมาตยาราม
4.วัดบำเพ็ญจีนพรต
5.วัดไตรมิตร
6.โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
7.ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
8.หัวลำโพง

วัดอรุณราชวราราม

1.วัดอรุณราชวราราม

วันที่ไปไหว้แก้ชง รตจิตร หลีกเลี่ยงการเดินทางโดยรถ เป็นนั่งเรือโดยต้องการลงเรือที่ท่าวัดอรุณ ฯ รตจิตรจึงจัดโปรแกรมวันนี้ให้เริ่มทำบุญที่วัดอรุณ ฯ ก่อน รตจิตรชมความสวยงามของวัดที่เพิ่งปฏิสังขรณ์โดยกรมศิลป์แล้ว วัตถุประสงค์เหมือนกับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

วัดอรุณราชวราราม

จากนั้นรตจิตรไปทางท่าเรือเพื่อเข้าไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตาก นมัสการหลวงพ่อรุ่งมงคล และไม่ลืมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ร.๒ บริเวณท่าเรือก่อนที่จะไปโปรแกรมต่อไป

สมเด็จพระเจ้าตาก วัดอรุณ

รตจิตรได้อัญเชิญคถาบูชาหลวงพ่อรุ่งมงคล เพื่อความรุ่งเรืองเป็นมงคลแห่งชีวิตคือ
“อะหัง มังคะละพุธธัง วันทามิ สะทโสตถี ภะวันตุ เม”

วัดอรุณราชวราราม

สิ่งที่เหลือเชื่อคือ รตจิตรสามารถทำบุญให้อาหารปลาที่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ด้วย ทั้ง ๆ ที่คลื่นแรงมาก ปกติคลื่นแรงแบบนี้จะหาปลาสวายยากมาก

นั่งเรือท่าวัดอรุณ

2.วัดเล่งเน่ยยี่

รตจิตรเดินทางจากวัดอรุณ ฯ มาวัดเล่งเน่ยยี่ โดยอาศัยเรือส้ม ท่า 1 ที่ท่าวัดอรุณ รตจิตรนั่งเพียง 3 ท่าก็ถึงท่าน้ำราชวงศ์เยาวราช เร็วมาก ๆ เรือส้มนี้สามารถนั่งไปถึงท่าสาธร (ท่าที่ 7) ท่าเอเชียทีค และวัดจรรยาวาส ราคาเพียง 15฿ ต่อคน

วัดเล่งเน่ยยี่

รตจิตรเข้าเรื่องไหว้แก้ชงเลยละกัน ปี 2563 เป็นปีชวด ดังนั้นปีที่ชง 100% ก็คือปีที่นับต่อจากปีชวดไป 6ปี ได้ปีชงทั้งหมดคือ
มะเมีย 100%
ชวด 75%
ระกา 50%
เถาะ 25%

วัดเล่งเน่ยยี่

ชุดไหว้ปีชงชุดละ 100฿ ส่วนคนที่ไม่ชงก็สามารถทำบุญ 100฿ เช่นกันให้ทางวัดสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตทั้งปี เขียนชื่อวันเวลาเกิดลงในชุดไหว้ปีชงแล้วอธิษฐานต่อหน้าไท้ส่วยเอี้ย จึงนำชุดไหว้มาปัดตามตัวตั้งแต่ด้านบนหัวถึงด้านล่าง 13 ที คือให้พ้น 12 เดือนที่ชงนั่นเอง ก่อนที่จะนำชุดไหว้แก้ชงไปฝากในกล่องที่ทางวัดจัดให้

วัดเล่งเน่ยยี่

นอกจากนี้เพื่อน ๆ ยังสามารถทำบุญอย่างอื่น และไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์อื่น ๆ ในวัดเล่งเน่ยยี่ได้ ส่วนเพื่อน ๆ ที่ไม่สะดวกมาแถวเยาวราช รตจิตรแนะนำให้ไปที่เล่งเน่ยยี่ 2 หรือตรงบางบัวทองนั่นเอง

วัดกันมาตยาราม

3.วัดกันมาตยาราม

วัดนี้อยู่ซอยตรงข้ามวัดเล่งเน่ยยี่เอง รตจิตรแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แป็บเดียว เพราะเป็นวัดเงียบทั้ง ๆ ที่เป็นวัดหนึ่งที่สวยมาก แต่มีรถแถวนั้นจอดเต็มไปหมด

พระประธานวัดบำเพ็ญจีนพรต

4.วัดบำเพ็ญจีนพรต

รตจิตรเดินทางมาถึงวัดที่สี่คือ วัดบำเพ็ญจีนพรต เป็นวัดจีนที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก อยู่สุดซอยถัดจากวัดกันมาตยาราม พระประธานวัดบำเพ็ญจีนพรต คือพระพุทธเจ้า 3 พระองค์ ได้แก่ พระศากยมุนีพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธเจ้า และพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า

ที่วัดนี้สามารถทำบุญถวายเทียนลอย คู่ละ 60฿ ตอนรตจิตรเข้าไปทำบุญ ยังเห็นคนไปทำบุญกับนักพรตจีนด้วย

วัดบำเพ็ญจีนพรต

รตจิตรมาแถวเยาวราชวันนี้ดูค่อนข้างคึกคักจากแถบผ้าเต็มท้องถนนเจริญกรุงและถนนเยาวราชเพื่อสดุดีการเสด็จพระราชดำเนินของ ร.๑๐ และพระราชินี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562

วัดไตรมิตร

5.วัดไตรมิตร

รตจิตรนั่งรถผ่านวัดไตรมิตรหลายต่อหลายครั้ง วันนี้ถึงมีโอกาสมา ซึ่งสะดวกมากเพราะเยาวราชมีจัดงานเทศกาล ทำให้ต้องปิดถนนเยาวราชตั้งแต่บริเวณสามยอด พวกรตจิตรจึงเดินสะดวก

วัดไตรมิตร

รตจิตรอยากแนะนำเพื่อน ๆ ว่าถ้ามีโอกาสมาวัดไตรมิตร ควรสักการะหลวงพ่อโตในโบสถ์ และต้องไม่พลาดชมพิพิทภัณณฑ์ในวัดไตรมิตรด้วย ตลอดจนอุดหนุนสินค้าชั้นล่างของวัด เพราะสวยแต่ไม่แพงเลย

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

6.โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

ก่อนไปชมนิทรรศการและลอดซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6รอบพระชนมพรรษา รตจิตรเห็นมีคนไปไหว้แก้ชง และทำบุญที่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ รวมถึงรตจิตรด้วย ก็แวะเข้าไปทำบุญ และสักการะเจ้าแม่กวนอิมซึ่งงดงามมาก ๆ

ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

7.ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

รตจิตรเห็นคนแนะนำให้ลอดซุ้มประตูและยืนใต้ซุ้มประตูพร้อมกับพูดเสียงดังให้ชีวิตลอดพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ซุ้มประตูนี้สวยมาก ต่อกับสวนดอกไม้ที่จัดนิทรรศการแสดงด้วยจอยักษ์หลอดไฟ LED เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระกรณียกิจ

หัวลำโพง

8.หัวลำโพง

จากซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6รอบพระชนมพรรษา รตจิตรเดินไปหัวลำโพง วัตถุประสงค์จริงเพื่อใช้เส้นทาง MRT ตรงสถานีหัวลำโพงไปอิสรภาพ แต่รตจิตรไม่ได้มาหัวลำโพงนานมากราว 20 กว่าปี จึงแวะมาดูความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากมาย

หัวลำโพง

หัวลำโพงวันนี้เปลี่ยนไปมาก ไม่แพ้ประเทศอเมริกา ติดแอร์เย็นฉ่ำ รถไฟก็สวยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขบวนสีเขียวที่มีร้านอาหารอยู่ด้วยคือ Eastern Oriental Express ซึ่งรตจิตรชอบมาก

หัวลำโพง

Leave a comment

Filed under Uncategorized

5 สถานที่เที่ยว วันเดียว สมุทรปราการ

One day trip in Samut Prakan
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |Dec 9, 2019

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนที่ต้องการไปเที่ยวทำบุญ หรือทัวร์ไหว้พระ แถวปากน้ำ หรือสมุทรปราการ ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

พระประธานพระสมุทร สมุทรปราการ

รตจิตรไปเที่ยวบริเวณปากอ่าวไทย หรือ ปากน้ำ สมุทรปราการ รตจิตรไป 5 จุดแต่อยู่บริเวณเดียวกัน 2 แห่ง โดยการจัดทริปวันนี้ไม่ได้เน้นเรื่องทัวร์วัด แต่ถ้าไปวัดก็จะทำบุญเสมอ เส้นทางการเดินทางได้แก่

พระสังกัจจายน์ วัดสาขลา ปากน้ำ

1. พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
2. ป้อมพระจุลจอมเกล้า สมุทรปราการ
3. พิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลอง สมุทรปราการ
4. วัดสาขลา สมุทรปราการ
5. ตลาดน้ำพันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร

พระสมุทรเจดีย์ปากน้ำ

1. วัดพระสมุทรเจดีย์

รตจิตรออกจากกรุงเทพ ไปวัดพระสมุทรเจดีย์ที่แรก เพื่อทำบุญ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และองค์พระประธานในโบสถ์ ชาวบ้านแถวนั้นเล่าว่าวันธรรมดาคนเยอะ ยิ่งมีงานยิ่งคนแน่น เธอจึงมาวันอาทิตย์

ศาลายุโรป พระสมุทรเจดีย์ปากน้ำ

รตจิตรเดินไปด้านหลังพระสมุทรเจดีย์ จะเห็นศาลายุโรป งดงาม เป็นโถง 5 ห้อง ที่ ร.๕ โปรดเกล้าให้สร้าง ด้านในน่าจะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๔

พระประธานพระสมุทรเจดีย์

รตจิตรชอบสะพานข้ามเกาะกลางแม่น้ำ ที่พระสมุทรเจดีย์ เพราะ สวย เย็น ลมแรง มีทางให้ลากจักรยานขึ้นบนสะพาน รตจิตรเห็นทางขี่จักรยานด้านฝั่งตรงข้ามรอบเกาะด้วย ชาวบ้านจะใช้สะพานนี้เดินข้ามไปมาเพื่อซื้อของกิน ถ้าเพื่อน ๆ มาเป็นกลุ่มขี่จักรยาน รตจิตรคิดว่าน่าสนุกมาก

พระบรมราชานุสาวรีย์ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า

2. ป้อมพระจุลจอมเกล้า สมุทรปราการ

ป้อมพระจุลจอมเกล้าอยู่ในบริเวณเดียวกับพิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลอง รตจิตรถึงป้อมพระจุลจอมเกล้า เพื่อสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร. ๕

อุโมงค์ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า
วันนั้นแดดจัด ทำให้รตจิตรถ่ายรูปอุโมงค์ด้านล่างทางไปดูปืนใหญ่ได้สวยมากจากช่องแสงผ่านแสลปด้านบน นักท่องเที่ยวส่วนมากนิยมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์แล้ว ก็ไปกินข้าวเที่ยงที่สโมสรด้านในเลย รตจิตรแนะนำให้เพื่อน ๆ ที่อยากมาลิ้มรสอาหารที่สโมสรว่า ควรมาวันธรรมดา เพราะวันหยุดคนเยอะมาก

สะพานชมภูมิประเทศเฉลิมพระเกียรติในหลวง 80พรรษา 5ธค.2550

ติดกับร้านสโมสรท้ายเรือหลวงแม่กลอง คือ สะพานชมภูมิประเทศเฉลิมพระเกียรติในหลวง 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เป็นจุดชมวิวทะเลที่งดงามอีกแห่งในบริเวณนี้

พิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลอง

3. พิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลอง สมุทรปราการ

รตจิตรเดินไปที่เรือหลวงแม่กลองช่วงบ่ายโมง พอดีมีการฝึกซ้อมทหารเรือด้านหน้าของเรือหลวงแม่กลอง บนเรือหลวงแม่กลองจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เรือ เพื่อให้รู้ประวัติและเรียนรู้เกี่ยวกับบภายในเรือ

พระสังกัจจายน์ วัดสาขลา

4. วัดสาขลา สมุทรปราการ

รตจิตรชอบที่นี่มาก วัดสาขลา เป็นวัดที่มีอะไรเยอะมาก กิจกรรมทางพุทธศาสนาก็มาก งดงามทั้งศิลปะแบบใหม่ เช่น พระสังกัจจายน์ มหาลาภ พระนเรศวร พระเจ้าตาก พระแก้วมรกตจำลอง และศิลปะแบบเก่า เช่น พระปรางค์เอน นอกจากนี้รตจิตรยังชอบตลาดชุมชนเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตั้งแต่ 6 โมงเช้า
ตลาด

ตลาด วัดสาขลา

รตจิตรมาทำบุญ จึงคิดว่าทำให้ตนเองโชคดี กลับถึงบ้านจึงรู้ว่า รถโดนวางตะปู ล้อหลังขวา ซึ่งเป็นด้านที่ไม่มีใครเห็นด้วย น่าจะมาจากสาเหตุที่รตจิตรพูดต่อหน้าลูกค้าของชายคนนี้ว่า รตจิตรไม่ยอมให้ผู้ชายที่เดินถือผ้ามาปูบังแดดรถ เพราะกลัวเป็นรอย

พระเจ้าตาก วัดสาขลา

ตอนที่รตจิตรไปจอดด้านหน้าศาลาพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตาก รตจิตรดูพื้นที่ดีแล้วว่าไม่มีอะไร รตจิตรอยากให้พระผู้ใหญ่ในวัดสาขลารับรู้พฤติกรรมด้วยจัง ถ้าเพื่อน ๆ ไม่ต้องการให้ชายคนนี้มาปูหรือขึงผ้า ควรมีที่บังแดดไว้ในรถเลย เขาจะไม่ยุ่ง

พระเจ้าตาก วัดสาขลา

ก่อนกลับ รตจิตรไม่ลืมทำบุญและนมัสการหลวงพ่อโตในโบสถ์ด้วย

ศาลพันท้ายนรสิงห์  สมุทรสาคร

5. ตลาดน้ำพันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร

รตจิตรมาแวะที่ตลาดน้ำพันท้ายนรสิงห์ ที่นี่บ่อยก่อนกลับกรุงเทพ ฯ หลังจากเที่ยวรอบปากอ่าวมาแล้ว ร้านค้าเริ่มเก็บร้านกันแล้วช่วงบ่าย 15:30 น. แม้กุ้งเผาหมดแล้ว รตจิตรก็ได้ของกินกลับบ้านเพียบ เช่น น้ำตาลสด 5 ขวด 100 บาท หม่าล่า ขนมปากหม้อหรือข้าวเกรียบ กระหรี่ปั๊บทอดหลากรส 6 ชิ้น 40 บาท ห่อหมกปิ้ง เป็นต้น

ตลาดน้ำพันท้ายนรสิงห์

Leave a comment

Filed under Uncategorized

7 สถานที่เที่ยว พันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร

Wat Phanthai Norasing Shrine and floating market
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |Nov 17, 2019

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่ต้องการไปเที่ยวสมุทรสาครในวันหยุดแถวสมุทรสาคร ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร

วันนี้ รตจิตรขอแนะนำ 7 สถานที่เที่ยว พันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร รตจิตรจัดทริปชิว ๆ เป็นทัวร์ไหว้พระ 3 วัด 2 ศาล 2 ตลาดน้ำ โดย 3 ที่แรกจะอยู่ในบริเวณเดียวกันหมด แต่บางคนก็ไปแค่ที่เดียว เช่น มาเที่ยวแต่ตลาดน้ำพันท้ายนรสิงห์ รตจิตรเห็นบางคนมาแก้บน หรือสักการะศาลพันท้ายนรสิงห์ แล้วก็กลับ เป็นต้น 7 สถานที่เที่ยว พันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร มีดังนี้

วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร

1.วัดศาลพันท้ายนรสิงห์

รตจิตรคิดว่าเพื่อนหลายคนรู้จักวัดพันท้ายนรสิงห์ บนถนนพระราม 2 ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก วันนี้รตจิตรอยากให้เพื่อนขับเข้าไปในซอยข้างวัดนี้ ไปตามทางจะเจอ 3 ที่แรกซึ่งเรียกว่าเป็น High light ของทริปนี้ ที่แรก 3 in 1 ที่วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ ศาลพันท้ายนรสิงห์ และตลาดน้ำคลองพันท้ายนรสิงห์

พระนอนวัดศาลพันท้ายนรสิงห์

ก่อนที่รตจิตรจะไปชมตลาดน้ำ รตจิตรอยากทำบุญและไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดก่อน เช่น นมัสการหลวงพ่อสัมฤทธิ์ รตจิตรชอบด้านในมากเพราะพระนอนซึ่งหันไปทางบ่อน้ำท้ายวัดงดงามจริง ที่วัดศาลพันท้ายนรสิงห์มีกิจกรรมการทำบุญเยอะมาก บางวันก็มีโรงทานให้แวะชิมลอดช่องวัดเจษฯ

วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร

ต้นปี 2562 รตจิตรเคยมาทำบุญที่วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ ยังไม่เสร็จดี ปลายปี รตจิตรก็มาที่วัดนี้อีกครั้ง เสร็จไปเกิน 85% แต่ก็ยังสามารถบูรณะไปได้อีกเรื่อย ๆ รตจิตรเห็นคนงานปีนสูงขึ้นไปทาสีโครงหลังคาดูแล้วเสี่ยงเกิน

วันที่รตจิตร ไปทำบุญที่วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ เจอเจ้าอาวาสชะลอ กำลังรับถวายสังฆทานเอง ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ทำให้บริเวณวัดบางส่วนมีการก่อสร้างคล้ายวัดท่าซุง วันนั้น รตจิตรเห็นด้านข้าง ๆ เจ้าอาวาสมีหนุ่ม 2 คนกำลังสักยันต์อยู่ ไม่ร้องเลย

ศาลพันท้ายนรสิงห์

2.ศาลพันท้ายนรสิงห์

รตจิตรได้ยินชาวบ้านเรียกพันท้ายนรสิงห์ว่า พ่อพันท้ายฯ ศาลท่านตั้งอยู่ด้านหน้าวัดศาลพันท้ายนรสิงห์ อย่างไรก็ตามด้านในวัดก็มีรูปปั้นของพ่อพันท้าย และเกจิอาจารย์อีกมากมาย ระหว่างศาลและวัดมีพระตำหนักแดงพระเจ้าเสือ แต่คนไม่ค่อยเข้าไปดู

วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร

รตจิตรเห็นคนมาแก้บนเยอะมาก ทั้งตุ๊กตาไก่และพวงมาลัยดาวเรือง ส่วนรตจิตรก็ไปทำบุญโดยเช่ารูปหล่อพ่อพันท้าย และทำบุญธงแขวนหน้ารถ ก่อนไปกินและช็อปปิ้งที่ตลาดน้ำคลองพันท้ายนรสิงห์

ตลาดน้ำคลองพันท้ายนรสิงห์

3.ตลาดน้ำคลองพันท้ายนรสิงห์

รตจิตรชอบตลาดน้ำคลองพันท้ายนรสิงห์มาก เพราะของไม่แพง มีอาหารหลากหลาย ร้านค้าเยอะจริง รตจิตรชอบอาหารทะเลที่นี่มาก สด อร่อย ไม่แพง คนขายน่ารัก รตจิตรอุดหนุนชาวบ้านตลาดน้ำคลองพันท้ายนรสิงห์หลายร้านมาก ๆ เป็นสิบๆ ร้าน

ตลาดน้ำคลองพันท้ายนรสิงห์

ถ้าเพื่อน ๆ มาที่นี่จะเห็นเหมือนที่รตจิตรเจอบ่อย คือ ชาวบ้านมาตลาดน้ำคลองพันท้าย เพื่อมาขูดเลขบนเรือและไม้ตะเคียนกันเยอะมาก ทั้งแบบใช้แป้งและไม่ใช้ และก็มีชาวบ้านมาแก้บนกันเยอะด้วย

ตลาดน้ำคลองพันท้ายนรสิงห์

4.วัดโคกขาม (Wat Khok Kham)

รตจิตรไปวัดโคกขาม ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโบราณแห่งหนึ่งของสมุทรสาคร รตจิตรเห็นชาวมอญในพื้นที่มาทำพิธีที่วัดนี้เยอะมากๆ รตจิตรจึงหลบไปด้านในของวัด ได้นมัสการสมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ที่ 8 หรือพระเจ้าเสือ และพ่อพันท้ายนรสิงห์ ก่อนที่จะเข้าโบสถ์เก่า

วัดโคกขาม

วันนั้นโบสถ์เก่าเปิด ก่อนเข้าโบสถ์มีเจดีย์เก่าสวยมากสมัยอยุธยา รตจิตรเข้าไปทำบุญในโบสถ์ และสักการะพระพุทธสิงหิงค์ องค์ที่ 4 นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นหลวงพ่อปู่ พระประธานในโบสถ์เก่า
พระพุทธสิงหิงค์ องค์ที่ 4 และหลวงพ่อปู่

วัดโคกขาม

สะพานเชื่อมรัก วัดโคกขาม

นอกจากนี้บริเวณวัดคนละด้านกับโบสถ์ มีตลาดน้ำเก่า รตจิตรชอบบรรยากาศมาก เสียดายที่ปิดตายแล้ว ตลาดน้ำนี้เชื่อมต่อกับวัดด้วยสะพานเชื่อมรัก ซึ่งเป็นสะพานที่น่ารักดี

ศาลพันท้ายนรสิงห์ปากคลองโคกขาม

5.ศาลพันท้ายนรสิงห์ปากคลองโคกขาม

ต่อจากวัดโคกขาม รตจิตรมาสักการะและทำบุญที่ศาลพันท้ายนรสิงห์ปากคลองโคกขาม รตจิตรเชื่อว่า หลายคนไม่รู้จัก และไม่เคยมา แต่ศาลพันท้ายนรสิงห์ ณ ปากคลองโคกขาม นี้เหมือนเป็นศาลดั้งเดิม น่าเกรงขามมาก

ศาลพันท้ายนรสิงห์ปากคลองโคกขาม

น้ำที่ปากคลองโคกขาม ก็เชี่ยวเกินกว่าจะมีปลาสวายให้รตจิตรได้ให้อาหารได้ วันที่รตจิตรไปสักการะพระเจ้าเสือ และพ่อพันท้ายนรสิงห์ ไม่เจอคนเลยแม้แต่คนเดียว ดีที่ยังมีบ้านเรือนอยู่ติดกับศาล

วัดบ้านไร่เจริญผล

6.วัดบ้านไร่เจริญผล วัดรามัญ

วันนี้รตจิตรได้ทำบุญหลายรูปแบบมาก ทั้งให้อาหารปลาและน้องหมาวัด หยอดตู้บุญ เช้าวัตถุมงคล และอุดหนุนชาวบ้าน แต่ยังไม่ได้ถวายสังฆทาน เลยมาแวะวัดนี้เพื่อถวายสังฆทาน

วัดบ้านไร่เจริญผล วัดรามัญ

รตจิตรถามพระสงฆ์ที่รับถวายสังฆทาน ทราบว่าวัดนี้มีเจ้าอาวาสเป็นชาวมอญ พระสงฆ์ส่วนมากเหมือนพระรูปที่รับถวายฯ คือเป็นชาวมอญพุทธเช่นกัน ดังนั้นเจดีย์ทองที่เห็นจึงมีลักษณะเป็นเจดีย์มอญเหมือนที่เกาะเกร็ด มีหงษ์มอญและพระพุทธรูปแบบมอญ ชาวบ้านที่อยู่กรุงเทพ ฯ ต่อกับสมุทรสาครก็มาทำบุญที่วัดนี้บ่อย ท้ายวัดมีวังมัจฉาด้วย ทำให้อาหารปลาที่รตจิตรเตรียมมาหมดเกลี้ยง

ตลาดน้ำคลองสนามไชย

7.ตลาดน้ำคลองสนามไชย

รตจิตรเที่ยวทำบุญสมุทรสาคร 7 ที่ ที่สุดท้ายของทริป คือตลาดน้ำคลองสนามไชยไม่เหมือนที่ตลาดน้ำคลองพันท้ายฯ ทั้ง ๆ ที่อยู่ใกล้กันเลย แต่รตจิตรเลือกมาเวลาขากลับ เพราะที่ตลาดน้ำนี้ ช่วงบ่ายแก่ ๆ ไปเย็น จะมีชาวบ้านในย่านนี้พาครอบครัวมานั่งกินริมคลองชิว ๆ แต่ดนตรี หรือเวทีที่ร้องเพลงไม่มีแล้ว เพราะจะเก็บเวทีประมาณ

ตลาดน้ำคลองสนามไชย

รตจิตรขึ้นเวที ที่ตลาดน้ำคลองสนามไชย ตลาดน้ำอื่น ๆ มักวายตอน บ่าย 2 แต่ที่ตลาดน้ำคลองสนามไชย เริ่มบ่ายแก่ถึงเย็น คนจะเยอะเป็นชาวบ้านมานั่งกินริมน้ำ แต่ที่นี่ไม่เหมือนตลาดน้ำคลองพันท้ายที่คนไปขูดเลขที่เรือและไม้ตะเคียนกันเยอะ นอกจากนี้รตจิตรชอบที่นั่งที่ตลาดน้ำคลองสนามไชยมาก โต๊ะที่นั่งกว้างขวางอยู่ริมคลองที่เย็นสบายมาก

ตลาดน้ำคลองสนามไชย

ด้านหน้าตลาดน้ำคลองสนามไชย สวยดี เหมือนป้อมไม้ไผ่ ด้านในมีบูชาพญานาค พญานาคถักด้วยใบตาล พอแห้งก็จะพ่นแลกเกอร์อยู่ได้นาน ความเห็นของรตจิตร ตลาดน้ำคลองสนามไชย ของกินส่วนมากถูกกว่าตลาดคลองพันท้าย แต่ของน้อยกว่า ถ้าเป็นไปได้รตจิตรต้องกลับไปตลาดน้ำคลองพันท้ายนรสิงห์อีก

ตำหนักแดงพระเจ้าเสือ

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ทัวร์พระประแดง ไหว้พระ 7 วัด

7-temple-tour in Phra Pradaeng
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |Oct 10, 2019

ไหว้พระ 7 วัด พระประแดง

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อน ๆ สายบุญที่มีเวลาไม่มากและอยากเที่ยวด้วยทำบุญไปด้วยที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

เนื่องจากครั้งนี้รตจิตรมีเวลาเที่ยวเพียงครึ่งวัน การไปทำบุญไหว้พระวัดต่าง ๆ ในพระประแดง รตจิตรจึงจัดทริปได้แค่ 7 วัด รตจิตรขับรถไปทางราษฎร์บูรณะ รตจิตรจึงแวะทำบุญวัดราษฎร์บูรณะเป็นวัดแรกก่อน ตามรายการทัวร์ทำบุญ 7 วัดดังนี้

วัดราษฎร์บูรณะ

1.วัดราษฎร์บูรณะ

วัดราษฎร์บูรณะเป็นวัดในชุมชน ทำให้แม้เป็นวัดที่เงียบ แต่ก็ไม่เปลี่ยวมาก เพราะมีบ้านเรือนของชาวบ้านล้อมรอบวัด วันนั้นรตจิตรไม่เจอพระสงฆ์เลย หรือแม้แต่ตู้หยอดให้ทำบุญ ทำให้รตจิตรทำบุญได้เพียงการให้อาหารน้องหมา และไก่วัด หรืออาจจะเป็นไก่ของชาวบ้าน

วัดรวก ราษฎร์บูรณะ พระประแดง

2.วัดรวก ราษฎร์บูรณะ พระประแดง

รตจิตรขับรถเข้ามาในเขตพระประแดง วัดแรกที่สะดุดตาทั้ง ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม แต่ใครเห็นก็คงต้องแวะวัดรวกราษฎร์บูรณะ วัดนี้ เพราะสีสันที่สดใสตัดกันระหว่างสีเหลืองสดและแดงเข้ม วัดรวกราษฎร์บูรณะ มีพระพุทธรูปศิลาแลงเป็นพระประธาน ด้านหลังวัดก็สวยงามด้วยเจดีย์สีเหลืองเข้มขอบแดง และพญานาคสีเข้มสดใสตัดกันระหว่างสีเขียวแดงเหลือง

วัดบางพึ่ง พระประแดง

3.วัดบางพึ่ง พระประแดง

รตจิตรมาถึงวัดที่เป็น High light วัดหนึ่งของทัวร์ทำบุญไหว้พระ ณ พระประแดง คือ วัดบางพึ่ง ซึ่งชาวบ้านบางพึ่งช่วยกันก่อสร้างตั้งมา 215 ปี คือตั้งแต่ พ.ศ. 2347

วัดบางพึ่ง พระประแดง

จุดเด่นของซุ้มประตูใหญ่ของวัด ที่เป็นอิฐคล้ายศิลาแดงสวยงามมาก เนื่องจากชาวบ้านเป็นคนเชื้อสายจีนจำนวนมาก ทางเข้าวัดจะเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิมสูงตระหง่านงดงามมากอยู่ด้านขวามือ

วัดบางพึ่ง พระประแดง

นอกจากนี้ด้านซ้ายมือของประตูวัด เป็นศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ชาวบ้านมาทำบุญสักการะกันเป็นประจำ ตามประวัติที่สมเด็จพระเจ้าตากสินเคยทรงพักที่บริเวณวัดนี้สมัยนำทัพเรือเดินทางจากจันทบุรีครั้งที่จะโจมตีพม่า ที่ค่ายโพธิ์สามต้น

วัดบางพึ่ง พระประแดง
รตจิตรทำบุญที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งสร้างพระองค์ประทับอยู่บนเรือหัวมังกรแบบจีนที่อยู่เหนือน้ำจริง น้ำก็มีทั้งปลาแรด ปลานิล ฯลฯ ตัวโต ทำให้ชาวบ้านพาบุตรหลานมาดูกัน จากศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รตจิตรอยากให้เพื่อน ๆ เข้าไปชมความสวยงามของโบสถ์ ซึ่งประดับด้วยจานแก้วมีลดลายแบบโบสถ์สมัยรัชกาลที่ 2-3

วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร พระประแดง

4.วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร พระประแดง

ครั้งแรกรตจิตรตั้งใจจะไปชมความสวยงามของวัดโปรดเกศเชษฐาราม แต่เผอิญขับรถเลี้ยวเข้าไปเร็วหน่อย โดยยังไม่ขึ้นสะพานทำให้รตจิตรมาเจอวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร ก่อนวัดโปรดเกศเชษฐาราม ความจริงวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหารนี้สวยงาม พระขยันเขียนกลอน คำพูดสอนใจคนที่ได้พบเห็น มีชาวบ้านมานั่งเล่น

วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร พระประแดง

วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหารอยู่ตรงข้ามวัดโปรดเกศเชษฐาราม คั่นด้วยคลองประตูน้ำ แม้คลองนี้จะอยู่ระหว่างวัดทั้งสอง ปลาสวายก็มี แต่รตจิตรไม่สามารถให้อาหารปลาด้านวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหารได้ เพราะปลาคุ้นชินกับวัดโปรดเกศเชษฐาราม และด้านวัดโปรดเกศเชษฐารามก็มีจุดขายอาหารปลาและขนมปังด้วย

วัดโปรดเกศเชษฐาราม พระประแดง

5.วัดโปรดเกศเชษฐาราม พระประแดง

รตจิตรขับรถออกจากวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหารข้ามสะพานเล็ก ๆ ก็ถึงวัดโปรดเกศเชษฐาราม ลักษณะบางบริเวณของวัดเหมือนแบบโปรตุเกส ภาพฝาผนังในโบสถ์ก็เช่นกัน ตามความเห็นส่วนตัวของรตจิตร คิดว่าน่าจะเรียกชื่อให้เป็นแบบไทยๆ จากคำว่าโปรตุเกส เลยกลายเป็นโปรดเกศ แต่ดูจากประวัติวัดแล้ว พระยาเพชรพิไชย (เกตุ) เป็นนายงานสร้างขึ้น และเสร็จในเวลาใกล้เคียงกับวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

วัดโปรดเกศเชษฐาราม พระประแดง

เนื่องจากวัดโปรดเกศเชษฐารามอยู่ใกล้ปากคลอง ที่รตจิตรกล่าวถึงข้างต้นแล้ว ทำให้ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า วัดปากคลอง แต่ได้รับประราชทานนามใหม่ว่า วัดโปรดเกศเชษฐาราม

วัดโปรดเกศเชษฐาราม พระประแดง

โบสถ์และวิหารเป็นสถาปัตยกรรมประยุกต์ตามสมัยที่รัชกาลที่ 2 ทรงโปรดจึงไม่มีช่อฟ้า ในระกา หางหงษ์ หน้าบันประดับถ้วยจานประเทศจีน ด้านในโบสถ์มีพระนอนที่องค์ค่อนข้างเพรียวงดงามมาก ลายบนฝ่าพระบาทของพระนอนก็ละเอียดสวยงามมากทั้งซ้ายและขวา

วัดทรงธรรมวรวิหาร พระประแดง

6.วัดทรงธรรมวรวิหาร พระประแดง
รตจิตรขับรถมาถึงวัดสุดท้ายวันนี้ ที่พระประแดง คือวัดทรงธรรมวรวิหาร จุดเด่นคือพระรามัญเจดีย์องค์ใหญ่ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 และวิวด้านหน้าที่เห็นคือความงามของสะพานภูมิพล 2 บริเวณวัดมีรถของชาวบ้านมาจอดหลายคันเหมือนกัน ทำให้ดูไม่เหงา ไม่เปลี่ยว

วัดทรงธรรมวรวิหาร พระประแดง

7. วัดศรีประวัติ

ขากลับเข้ากรุงเทพ รตจิตรได้แวะทำบุญให้อาหารปลาที่วัดศรีประวัติด้วย เนื่องจากทริปทำบุญไหว้พระตามวัดที่พระประแดง มีปลาไม่มากทำให้อาหารปลาที่เตรียมไปจำนวนมากยังเหลืออยู่ วัดต่าง ๆ ตามทริปพระประแดงมีเพียงวัดเดียวที่มีปลาชุกชมคือ วัดโปรดเกศเชษฐาราม

ทัวร์ไหว้พระ พระประแดง

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ทัวร์อีสาน 3 วัน ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด วันที่ 3

โปรแกรมเที่ยวอีสาน 3 วัน วันที่ 3
Day 3 of North-east tour in Thailand
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |Sept 13, 2019
Day 3 of Dino Tour
**งานเขียนของรตจิตรเพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่ต้องการเที่ยวอีสานด้วยตัวเอง โดยมิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำไปใช้เพื่อการค้าหรือใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

Day 3 วันที่ 3 ขอนแก่น-ร้อยเอ็ด-ขอนแก่น

วัดถ้ำผาเกิ้ง

โปรแกรมวันที่ 3 ของรตจิตร 17 แห่ง ในขอนแก่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ตอนเย็น
7:30-8:00 รตจิตรแวะกินมื้อเช้าที่ 1.ตลาดบางลำภู ขอนแก่น
8:00-9:00 รตจิตรเดินทางถึง 2.พิพิธภัณฑ์ ไดโนเสาร์ ภูเวียง
9:00-10:30 รตจิตรใช้เวลาอยู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเวียงถึง 1.50 ช.ม. ที่นี่มีไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ตัวที่ 10 ของไทยชื่อ ภูเวียงเวเนเตอร์แย้มนิยมมี (Phuwiangvenetoe yaemniyomi)

อุทยานแห่งชาติภูเวียง

10:30-11:30 รตจิตรขับขึ้นเขาไป 3.วัดถ้ำผาเกิ้ง ใช้เวลานานพอควร เพราะมีหลายชั้น แต่ละชั้นงดงามมาก
11:30-12:30 รตจิตรลงจากเขาวัดถ้ำผาเกิ้งเพื่อไป 4.วัดโพธิ์ทอง (ไม่ลง) แต่รตจิตรไม่ได้ลงไป ใช้ขับรถวนรอบวัดเพราะไม่มีคนเลย 5.มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อชมหอศิลป์วัฒนธรรม และพิพิทธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

พระธาตุแก่นนคร

12:30-13:30 รตจิตรไปดู 6.มินิราชดำเนิน รตจิตรต้องการดูศาลหลักเมือง เทวสถานพระแม่ธรณี ที่คล้ายคลึงที่กรุงเทพ 7.อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ 8.วัดธาตุ (เหมือนโลหะปราสาท) 9.ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ 10.วัดกลาง 11.พระธาตุแก่นนคร
13:30-14:00 วันนี้เป็นโปรแกรมวันสุดท้ายของรตจิตร โปรแกรมจึงค่อนข้างแน่น 12.วัดเสาเดียว ผ่านเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 13.สวนมิตรภาพขอนแก่น-หนานกิง มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่อยู่ด้านใน
14:00-14:30 รตจิตรเริ่มหิว เพราะมื้อกลางวันยังไม่ได้กินเลย 14.วัดทุ่งเศรษฐี รตจิตรต้องถอดรองเท้าเดินเข้าไป ร้อนมากมาย แต่ประตูศาลากลางน้ำกลับไปเปิดอีกด้านหนึ่ง

วัดเสาเดียว ขอนแก่น

14:30-15:30 รตจิตรใช้เวลาที่นี่ไม่มากคือ 15.วัดป่าแสงอรุณ แต่รตจิตรอยู่ที่ 16.สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง (สวนสาธารณะดีๆ) ค่อนข้างนาน มีเด็กนักเรียนมาใช้เป็นสถานที่แสดงละครบ้าง เชียร์ลีดเดอร์บ้าง
14:30-15:30 รตจิตรมาถึง 17.วัดป่าธรรมอุทยาน ซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรียน เป็นวัดป่าที่กว้างขวาง คนเยอะ และยังมีโรงเรียนอยู่ในบริเวณเดียวกันด้วย

16:00-17:00 รตจิตรตั้งใจขับไปดูแกรนด์แคนยอน ขอนแก่น แต่ทางขาดอีก เพราะเมื่อคืนฝนตกหนักมาก เลยต้องตีรถกลับถึงสนามบิน flight 18:15 pm.-19:20 pm. แต่ AirAsia delay ไป 45 นาที
รตจิตรเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และหวังว่าเพื่อน ๆ จะได้ประโยชน์จากโปรแกรมเที่ยวอีสาน 3 วันครั้งนี้

ศาลหลักเมือง ร้อยเอ็ด

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ทัวร์อีสาน 3 วัน ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด วันที่ 2

เที่ยวอีสาน 3 วัน วันที่ 2 รวม 20 แห่ง กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด-ขอนแก่น

Day 2 of North-east tour in Thailand
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |Sept 13, 2019
Day 2 of Dino Tour
**งานเขียนของรตจิตรเพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่ต้องการเที่ยวอีสานด้วยตัวเอง โดยมิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำไปใช้เพื่อการค้าหรือใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

Day 2 วันที่ 2 ขอนแก่น-ร้อยเอ็ด-ขอนแก่น

วัดศรีสว่างโพธิ์ทอง

โปรแกรมวันที่สองของรตจิตร 20 แห่ง กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด-ขอนแก่น
7:00-8:00 รตจิตรออกเดินทางจากโรงแรมสุภัค กาฬสินธุ์
1.รตจิตรแวะสวนสาธารณะกุดน้ำกินที่แรก 2.สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์อยู่ศาล 3.อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (โสมพะมิตร) ½ ช.ม.เพื่อสักการท่าน 4.เดินไปศาลหลักเมืองกาฬสินธุ์ กินข้าวมันไก่อาเฟย ร้านตรงข้ามศาล อร่อยมาก
8:00-9:30 รตจิตรเดินทาง 1.5 ช.ม.ถึง 5.วัดศรีสว่างโพธิ์ทอง เพื่อถวายสังฆทาน
9:30-11:00 6.รตจิตรขับต่อไปร้อยเอ็ด ทำบุญ ณ.พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

11:00-12:00 7.วัดถ้ำโส้ม (วัดถ้ำโสมขาว หรือวัดภูผาขาว) แต่รตจิตรไม่ได้เข้าอยู่ได้แค่ด้านหน้าทางเข้าเพราะฝนตกเมื่อคืน ทางขาด รตจิตรจึงขึ้นเขาต่อไปที่ 8.ผาหมอกมิวาย จุดชมวิวร้อยเอ็ด
12:00-12:30 รตจิตร แวะบริจาคหนังสือการ์ตูนทักทายหลายภาษาให้ 9.ห้องสมุดโรงเรียนบ้านคำโพนสูง
12:30-13:30 รตจิตร เดินทาง 1 ช.ม. ถึง 7.วัดปรางค์กู่ (ปราสาทหนองกู่) ถวายสังฆทาน ให้อาหารปลาและน้องหมาวัด

วัดปรางค์กู่

13:30-14:30 รตจิตรเที่ยวในเมืองรอบบึงแก่นนคร โดยบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดก่อนที่ 8.โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 9.วัดบูรพาภิราม เพื่อทำบุญ เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปยืนสูงมาก 67.85 เมตร องค์พระสูง 59.20 เมตร ชื่อพระพุทธรัตนมงคลมหามุนี มีพระนอนในอุโมงค์ต้นโพธิ์ด้วย
14:30-15:30 รตจิตรมุ่งหน้าเที่ยวในร้อยเอ็ดต่อที่ 10.สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 11.วัดกลางมิ่งเมือง

บึงพลาญชัย

15:30-17:30 12.ศาลหลักเมือง บึงพลาญชัย ประตูเมืองถนนข้าวหอมมะลิ ร้อยเอ็ด 13.วัดบึงพระลานชัย (ไม่ลงรถ) 14.อนุสาวรีย์พระขัติยะวงษา 15.วัดเหนือ 16.เจดีย์มหามงคล(บัว) 17.วัดป่ากุง เจดีย์หินทราย มีเกจิอาจารย์ชื่อดังคือ หลวงปู่ศรี หรือพระเทพวิสุทธิมงคล (ศรี มหาวีโร)

เพื่อน ๆ สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่

ทัวร์อีสาน ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด

17:30-19:00 18.พระธาตุนาดูน (เจอหมาตู่ยาว+หมาดำตาม) 19.ขอนแก่น-ปราสาทเปือยน้อย
19:00-20:00 รตจิตรเดินทาง 1ช.ม. ถึง 20.ตลาดต้นตาล ควรอยู่อย่างน้อย 1.5 ช.ม. เพราะมีร้านค้าจำนวนมาก ความเห็นของรตจิตร ข้าวของอาหารการกินไม่ค่อยถูกเท่าไรนัก รตจิตรใช้เวลาอยู่ที่ตลาดต้นตาลถึง 1.50 ช.ม.
21:30 รตจิตรถึงโรงแรมขอนแก่นเจริญธานี

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ทัวร์อีสาน 3 วัน ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด วันที่ 1

Day 1 of North-east tour in Thailand
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |Sept 13, 2019
Day 1 of Dino Tour

อุทยานวัดถ้ำผาเกิ้ง ขอนแก่น

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่ต้องการเที่ยวอีสานด้วยตัวเอง โดยมิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำไปใช้เพื่อการค้าหรือใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

เที่ยวอีสาน 3 วัน วันที่ 1 รวม 16 แห่ง ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ลูกของรตจิตรตั้งชื่อโปรแกรมการเที่ยวครั้งนี้ว่า ไดโนทัวร์ DinoTour 49 รตจิตรชอบมาก โปรแกรมรวม 4 จังหวัด 49 แห่ง ได้แก่ ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ใช้เวลา 3 วัน รายละเอียดของโปรแกรมระหว่างวันที่ 4-6 มิ.ย. 2019 มีดังนี้

อุทยานวัดถ้ำผาเกิ้ง ขอนแก่น

AirAsia booking F44FHB 3 คน= ฿4190.40 เฉลี่ยค่าเครื่องบินคนละ ฿1,396.8 ต่อคน
ออกจากบ้าน 4:30 สายการบิน FD3250 DMK-KKC –> 7 am.-8:05 am.
ถึงสนามบิน 16:45 สายการบิน FD3257 KKC-DMK –> 18:15 pm.-19:20 pm.
Thairent a car เช่า 3 วัน รับ-ส่งที่ สนามบินขอนแก่น = ฿1,605
คืนแรกพักที่กาฬสินธุ์ โรงแรมสุภัค โทร. 043 811 051 = ฿873.79
คืนที่ 2 พักโรงแรมขอนแก่นเจริญธานี โทร. 043 220 400 = ฿1055.64

พิพิธภัณฑ์สิรินธร-กาฬสินธุ์

โปรแกรมวันแรกของรตจิตร 16 แห่ง
ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์-มหาสารคาม
9:00 รตจิตรออกจากสนามบินขอนแก่น
9:00-11:00 รตจิตรขับรถ 2ช.ม. จากขอนแก่น เข้ากาฬสินธุ์ 1.เขื่อนลำปาว 2.หาดดอกเกด 3.สวนไดโนเสาร์กาฬสินธุ์
11:30-12:30 4.พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ = แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว 5.วัดสักกะวัน

วัดป่าวังน้ำเย็น

15:30-20:30 6.สะพานเทพสุดา รตจิตรแวะร้านอาหารที่ตีนสะพานเทพสุดา ไม่ค่อยอร่อยและแพงมาก 7.วัดไตรภูมิ (ไม่ลงเดิน) 8.วัดพุทธาวาส (หรือวัดภูสิงห์ เจอคนงานก่อสร้างเยอะเพราะจะแล้วเสร็จอีก1-2ปี) 9.กาฬสินธุ์-ร.ร.สิงสะอาด 10.วัดพุทธนิมิต พระพุทธไสยาสน์ถ้ำภูค่าว (ไม่ได้เข้าปิดทุกประตู แต่เห็นพระหลายออกจากโบสถ์ เหมือนมีงานทางศาสนา) 11.วัดถ้ำปลา 12.มหาสารคาม-วัดป่าวังน้ำเย็น พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ 13.พระธาตุยาคู 14.วัดป่าพุทธมงคล 15.วัดประชานิยม และ 16.สวนสารธารณะแก่งดอนกลาง

วัดพุทธาวาส

20:30-21:00 รตจิตรใช้เวลา 1/2 ช.ม. ขับรถเข้าเมือง โดยขับวนรอบเมือง ก่อนพักโรงแรมสุภัค ห้อง VIP กว้างแต่มดเยอะมาก อาจเพราะห้องอื่นไม่ค่อยมีคนพัก
21:00-21:45 รตจิตรหาที่กินร้านอาอี้ฝั่งตรงข้ามโรงแรม เพราะรตจิตรมาถึงโรงแรมก็ดึกแล้ว ร้านปิดกันหมด จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่กลางคืนค่อนข้างเงียบ ไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นที่รตจิตรเคยไปเช่น บุรีรัมย์ หรือ อุดรธานี เป็นต้น

วัดป่าวังน้ำเย็น

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ (Wat Yai Sawang R-rom Floating Market)

Wat Yai Sawang R-rom Floating Market
เขียนโดย The SW Eden
Written by The SW Eden|Aug 30, 2019

ตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์

**งานเขียนของ The SW Eden เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่ชื่นชอบการเที่ยวตลาดน้ำ ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

Wat Yai Sawang R-rom Floating Market is very famous for local people nin Thailand, but it is so well-known away foreigners. There are various kinds of good sold in this floating market or Talad-nam (ตลาดน้ำ). Thai people could both order foods to eat there, and buy fresh vegetable to cook by themselves at home. Fish feed is available with a reasonable price and there are a lot of sawai or cat fish around the pier. This floating market is located near a well-known place, called Kao Kred (เกาะเกร็ด). Foreigners could call taxi to drive them here and ask him to pick up later. You could spend about half an hour or an hour here or as long as you could finish your meal and walk. Most hawkers are friendlier than those in the city.

ตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์

You can see the video of Wat Yai Sawang R-rom Floating Market (ตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์) as the below url. Thank you for watching the video and please subscribe this channel. We are family.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ตลาดน้ำสวนบัว (Saun Buo Floating Market)

Saun Buo Floating Market

Lotus garden or Saun Bao Floating Market
เขียนโดย The SW Eden
Written by The SW Eden|Aug 30, 2019

ตลาดน้ำสวนบัว

**งานเขียนของ The SW Eden เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่ชื่นชอบการเที่ยวตลาดน้ำ ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

Saun Bao Floating Market is located 20 minutes or 17 kilometers from Southern bus terminal of Bangkok. It is a good opportunity to eat and experience something different from your everyday routine. Thai food, fruit, juice, and sweet drink with caffeine are here. You could also have fun with feeding barb fish with red tails. If you did not have your own fish feed, you could buy it only for 20 bahts.

ตลาดน้ำสวนบัว
The only problem that I could see is the parking area. However, if you are from other countries, and you come to this place by taxi, parking area is not going to be your problem. You could enjoy food without worrying about the car.
So, how to tell the taxi. Please pronounce it in Thai style, Talad Nam Suan Bao near Central West Gate. You could see in the map. It is very closed to Central West Gate. Everybody knows this place. The taxi driver is going to understand it. Anyway, don’t forget to tell the taxi to pick you up after you finish you lunch.

ตลาดน้ำสวนบัว

You could find more places to visit in Thailand at sw-eden.net.
Thank you for watching the related video by this url below and please subscribe this channel. We are family.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ทัวร์ครึ่งวัน อำเภอบางกรวย ถนนนครอินทร์

Trip of Nakorn-Int Road-Nontaburi
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |Aug 4, 2019

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อน ๆ สายบุญที่มีเวลาไม่มากและอยากเที่ยวด้วยทำบุญไปด้วยในกรุงเทพฯ ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

ทัวร์บางกรวย

ทริปนี้ใช้เวลา 3 ชั่วโมง คือรตจิตรออกจากบ้าน ประมาณเที่ยง รตจิตรกลับถึงบ้านบ่าย 3 โมงครึ่ง วันนั้นก่อนที่รตจิตรจะไปทัวร์สายบุญบนถนนนครอินทร์ รตจิตรแวะไปทำบุญให้วัดพระบาทน้ำพุก่อน เพราะหลวงพ่ออลงกตท่านแวะมาแสดงธรรมที่สหกรณ์กรุงเทพ สาขาพระปิ่นเกล้า

ทัวร์ถนนนครอินทร์

1. วัดสำโรง บางกรวย จ.นนท์

ครั้งแรกรตจิตรตั้งใจมาวัดสำโรงเพราะคิดว่ามีปลาที่จะให้อาหารได้ แต่ไม่มีเลย รตจิตรจึงได้แต่ถวายสังฆทาน รตจิตรสังเกตป้ายวัด เมื่อเขียนว่าวัดสำโรงจะต้องมีคำพ่วงห้อยท้ายต่อว่า “นนทบุรี” เสมอเพื่อไม่ให้สับสนกับคำว่าสำโรง ที่พระประแดง
รตจิตรดูรอบวัดสำโรงแล้วชอบ เป็นวัดที่สะอาดมาก จุดเด่นคือมีหลวงพ่อพุทธวิหารในวิหารที่ญาติธรรมนิยมมากราบนมัสการและขอพร

ทัวร์ถนนนครอินทร์

2.นลินธารา-ก๊วยเตี๋ยวไผ่ยักษ์

เนื่องจากรตจิตรกินข้าวเช้าน้อยมาก ทำให้หิวเลยต้องแวะกินก๊วยเตี๋ยวที่มีอะไรแปลก ๆ หน่อย ความเห็นส่วนตัวของรตจิตร ที่นลินธารา-ก๊วยเตี๋ยวไผ่ยักษ์ มีสถานที่สวยเพราะให้เช่าถ่ายแต่งงาน (Wedding) แม้จะเก่าไปนิดเพราะร่วมสิ่งปลูกสร้าง 20-30 ปี แต่ต้นไม้และการตกแต่งทำให้ยังดูดี
แม้ว่าจะใส่ในภาชนะที่แปลกกว่าร้านอื่นคือกระบอกไผ่ยักษ์ รตจิตรก็ไม่ชอบกินก๊วยเตี๋ยวที่นี่เลย เพราะรสชาติหวานอย่างเดียว กว่าจะได้กินก็เย็นหมดเนื่องจากตัวภาชนะเอง และต้องเดินไกลเพื่อส่งแม้ว่าจะใส่ก๊วยเตี๋ยว ถึงแต่ละโต๊ะ นอกจากนี้กระบอกไม้ไผ่ ทำให้รตจิตรตักเส้นก๊วยเตี๋ยวกินยากมากมาย
รตจิตรสรุปว่าไปร้าน นลินธารา-ก๊วยเตี๋ยวไผ่ยักษ์ เพื่อให้รู้ แต่คงไม่ไปอีก

ทัวร์ถนนนครอินทร์

3. วัดค้างคาว

ตามแผนที่ใน google map วัดค้างคาวติดริมน้ำเจ้าพระยา เนื่องจากกว้างมากทำให้หาปลายาก ชื่อวัดค้างคาว ค่อนข้างน่าสนใจ แต่พอไปถึงตัววัดกลับไม่มีสิ่งดึงดูดอะไรเลย รตจิตรคิดว่าจะมีการทำตัวค้างคาวให้เห็นชัดเจน เป็นต้น เช่น วัดร้อยล้าน ราชบุรี หลาย ๆ อย่างทำเป็นรูปค้างคาว

ทัวร์ถนนนครอินทร์

4. วัดสังฆทาน

รตจิตรไปถึงวัดสังฆทาน แต่ไม่ได้เข้าไปด้านในเลย เพราะเจองานศพพอดี คนเยอะมาก รถก็จอดเยอะมาก รตจิตรจึงตัดสินใจกลับดีกว่า และจะหาโอกาสไปทำบุญคราวหน้าละกัน

ทัวร์ถนนนครอินทร์

5. วัดบางไกรใน

ขากลับรตจิตรแวะทำบุญที่วัดบางไกรใน โบราณสถานแห่งหนึ่ง รตจิตรเห็นถึงความแห้งแล้งของคลองหลังวัดบางไกรใน รตจิตรสักการะศาลเจ้าพ่อไกรทอง หรือนายไกรทอง ปราบจระเข้ชาละวัน และถือเป็นบรรพบุรุษชาวบางนายไกร ถิ่นฐานบ้านนายไกรทองด้วย

ทัวร์ถนนนครอินทร์

Leave a comment

Filed under Uncategorized