Author Archives: The SW Eden

About The SW Eden

Sw Eden is known as a Thai artist.

กยศ. ปีนี้ 2563 รายได้รวม 360,000 บาทก็กู้ได้จร้า!

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ปรับเปลี่ยน จากรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากเดิมไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี เป็นไม่เกิน 360,000 บาท ต่อ ปี ทำให้นักเรียนนักศึกษามีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

พอดี อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช พึ่งได้เซ็นใบ กยศ. ให้นักศึกษารุ่นที่พึ่งเข้าไป จึงรู้การเปลี่ยนแปลงนี้ ดังนั้น ตอนที่เรากรอกรายได้ของคุณพ่อ คุณแม่ เราจะต้องเอามารวมกัน บวกกันก่อน และรายได้ของทั้งสองคนรวมกันคือ ห้ามเกิน 360,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ถ้ามีใบรับรองรายได้หรือใบเงินเดือนแนบมา คุณต้องกรอกให้ตรงกับเอกสารแนบด้วยนะ

บางครอบครัว แปลก และทำให้อาจารย์ที่ปรึกษาตัดสินใจยากมากว่าจะเขียนอะไรลงไปดี เช่น ครอบครัวที่ ผู้ปกครองแยกกันอยู่ และนักศึกษาอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด แต่ผู้ปกครองอีกคน ที่ไม่ได้ส่งเงินมาช่วย ไม่ได้มีส่วนช่วยเรื่องค่าเลี้ยงดู ค่าใช้จ่ายครอบครัว กลับเป็นคนที่มีรายได้มาก

แต่ถ้า กรณีที่ทำให้ติดสินใจเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้น คือ ถ้าเกิดกรณีดั่งย่อหน้าบน และนักศึกษาไม่สามารถติดต่อผู้ปกครองอีกคนได้ ถ้าเป็นแบบนี้ เราก็สามารถเขียนระบุลงไปในแบบฟอร์มว่า ไม่สามารถติดต่อผู้ปกครองคนนี้ได้ และไม่ทราบรายได้ของเขา ประมาณนั้น

ส่วนเอกสารอีกอย่างหนึ่งที่ อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช รู้สึกลำบากใจ ที่จะเช็นต์ และไม่อยากเช็นต์ให้ คือ เอกสารรับรองรายได้ของครอบครัว เพราะ ผู้ที่รับรองให้ได้ควรเป็นเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่น หรือคนที่รู้จักครอบครัวของนักศึกษาจริง ๆ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน คุณครู อาจารย์ใหญ่ เป็นต้น แต่ปัญหาที่เคยพบคือ บางครั้ง เขาลืมเซนชื่อ หรือกรอกแบบฟอร์มไม่ครบ และบางครั้ง นักศึกษาที่มาจากจังหวัดอื่นและมาเรียนต่อในกรุงเทพ ก็ไม่สะดวกที่จะกลับไปที่บ้านเกิดของตนเอง เจ้าหน้าที่ กยศ. ที่กรุงเทพ ก็จะแนะนำให้นักศึกษามาหาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อกรอกใบนี้ให้ใหม่ทั้งหมด ซึ่งแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะ เพราะอาจารย์ที่ปรึกษา ที่อยู่คนละจังหวัดกับครอบครัวของนักศึกษา และไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย จะไม่สามารถรู้รายได้จริง ๆ ถ้าลงนามไป หรือกรอกเอกสารให้ ก็เท่ากับโกหกอยู่ดี

ถ้าอาจารย์พราวจะแนะนำให้ป้องกันปัญหานี้ คือ เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ใหญ่บ้านในท้องที่เซ็น ลงนามให้แล้ว เราก็ควรที่จะตรวจทานก่อนเสมอ ว่าเขาเขียนครบทุกช่องหรือไม่ แบบนี้ดีที่สุด

เราไม่ควรปลอมลายมือชื่อด้วยนะ

ภาพประกอบเพื่อความชิวของนักศึกษา

Leave a comment

Filed under Uncategorized

เขียนอ้างอิง APA เป็นภาษาอังกฤษ ง่าย ๆ ลองเขียนดู

เขียนอ้างอิง APA เป็นภาษาอังกฤษ ง่าย ๆ ลองเขียนดู
โพสนี้เขียนโดย พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
อ้างอิงบทความนี้: พราว อรุณรังสีเวช. (2563). เขียนอ้างอิง APA เป็นภาษาอังกฤษ ง่าย ๆ ลองเขียนดู? สืบค้นจาก https://sw-eden.net/2020/09/17/apa/

นักศึกษาที่เรียนกับอาจารย์พราว อรุณรังสีเวช ลองนึกถึงครั้งที่แล้วที่เราเรียน Online ที่คุณใส่ชื่อภาพยนตร์เรื่องโปรด และระบุว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเป็น Genre อะไร ครั้งนี้ จะสมมติสถานการณ์ว่า คุณต้องเขียนบทความเพื่อไปประชุมวิชาการเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ชอบ หรือ Genre ที่ชอบ และต้องมีอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เราจะอ้างอิงที่ไหนดี

อาจารย์พราว จึงแนะนำ 2 แหล่งที่ถูกกฎหมายแน่นอน คือ http://scholar.google.com และ https://www.tci-thaijo.org/ นักศึกษาสามารถสืบค้นหาบทความจาก 2 เว็บไซต์นี้ โดยทั่วไป ถ้าคุณเจอ อาจารย์ที่สอนวิจัย เขาจะสั่งว่า ห้ามเลือกบทความที่มีอายุเก่าเกิน 5 ถึง 10 ปี แต่สำหรับงานวันนี้ อาจารย์พราวไม่กังวลเรื่องปี

งั้นเรามาฟังโจทย์กันเลย!
1. เราหาบทความวารสารเกี่ยวกับหนังที่ชอบ ที่เขียนตอบไปคราวที่แล้ว หรือ ถ้าหาไม่พบ ก็ให้หาเกี่ยวกับ Genre ที่ชอบ จาก 2 เว็บไซต์ที่ให้ไป เว็บใดก็ได้ ขอ 1 บทความเท่านั้น
2. นำมาเขียนอ้างอิง แบบ APA เป็นภาษาอังกฤษ
3. โพสตอบด้านล่างนี้ และ ให้ Link ของบทความมาด้วย
4. เรื่องตัวเอียง ไม่ต้องกังวลนะคะ แต่รูปแบบอื่น ๆ ขอให้ทำมาให้เป๊ะ
5. ห้ามใช้โปรแกรมแปลภาษา เราจะต้องหาชื่อเรื่องที่เป็นภาษาอังกฤษ ชื่อคนภาษาอังกฤษ และ ชื่อวารสารภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง หาให้เจอ มันอาจซ่อนอยู่ในไฟล์ pdf หรือตามมุม ๆ ของหน้าจอ

วิธีการเขียนอ้างอิงแบบ APA ภาษาอังกฤษ

นามสกุลเต็ม ๆ, อักษรแรกของชื่อ. (ปี ค.ศ.). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, เล่มที่(ปีที่), หน้า-หน้า.
ตัวอย่าง 1
ชื่อผู้เขียน คือ Proud Arunrangsiwed
ปีที่เขียนคือ 2019
ชื่อเรื่องที่เขียนคือ The fan culture in Instagram and the ability to take a photo
ชื่อวารสารคือ Journal of Art and Humanities
เล่มที่/ปีที่ Volume/Number คือ 5/2
เลขหน้า คือ 56-62
Arunrangsiwed, P. (2019). The fan culture in Instagram and the ability to take a photo. Journal of Art and Humanities, 5(2), 56-62.

ตัวอย่าง 2
ชื่อผู้เขียน 3 คน คือ Proud Arunrangsiwed, Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo
ปีที่เขียนคือ 2020
ชื่อเรื่องที่เขียนคือ The Narcissism of Football Players and Family Relationship
ชื่อวารสารคือ International Sport Journal
เล่มที่/ปีที่ Volume/Number คือ 2/3
เลขหน้า คือ 78-86
Arunrangsiwed, P., Rodríguez, G., & Ronaldo, C. (2020). The Narcissism of Football Players and Family Relationship. International Sport Journal, 2(3), 78-86.

ตัวอย่างคำตอบ
สมมติว่า มุธิตา ชอบเรื่อง Harry Potter
ครั้งนี้ มุธิตา จะตอบว่า

Sommai, S., & Padgate, U. (2013). A Conversational Implicature Analysis in J.K. Rowling’s Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Rajabhat Maha Sarakham University Journal, 7(3), 25-38.
Link ของบทความที่หนูสืบค้นมาคือ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmuj/article/view/19367

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ช่วยดูที หนังเรื่องนี้ Genre หรือแนวอะไร?

ช่วยดูที หนังเรื่องนี้ Genre หรือแนวอะไร?
โพสนี้เขียนโดย พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
อ้างอิงบทความนี้: พราว อรุณรังสีเวช. (2563). ช่วยดูที หนังเรื่องนี้ Genre หรือแนวอะไร? มีอะไรบ้าง? สืบค้นจาก https://sw-eden.net/2020/09/17/movie-genre/

ศัพท์เกี่ยวกับ Genre ของภาพยนตร์มีจำนวนมาก และเป็นสิ่งที่นักศึกษาควรเรียนรู้ ถึงแม้คุณอาจไม่ได้อยู่ในสาขาวิชาภาพยนตร์ แต่การรับชมภาพยนตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช จึงอยากให้คุณทราบคำศัพท์เหล่านี้ อย่างน้อย คุณก็จะสามารถเรียกหา Genre ที่ตนเองชื่นชอบได้

Genre อ่านออกเสียงว่า ชอนรา หรือ จอนรา มีความหมายว่า ชนิด หรือ แนว เดินที่อาจารย์พราวชอบใช้เรียกแนวเพลง ตอนที่เป็นนักศึกษาปริญญาตรี เป็นคนไม่ค่อยดูหนัง แต่ฟังเพลงเยอะมาก และ Genre ที่ชอบคือ Punk, Pop Rock, Alternative Rock, Emo, Nu Metal, Post-hardcore เป็นต้น แต่เมื่อมาอยู่ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จึงใช้คำว่า Genre เพื่ออธิบายแนวของภาพยนตร์

ตัวอย่าง Genre เช่น
1. Adventure ผจญภัย
2. Action
3. B-Movie หนังเกรด B ส่วนใหญ่เป็น Slasher แบบที่ อ. พราว ชอบในวัยเด็ก มีฆาตกรต่อเนื่อง อย่าง Michael Myers และ Jason Voorhees และที่ขาดไม่ได้คือต้องมี Final Girl ตอนเด็ก ๆ อ.พราวจะเชียร์ตัวฆาตกร แต่ในปัจจุบัน กลายเป็นมาเชียร์ Final Girl
4. Comedy หนังตลกไง จริง ๆ เป็น Genre ที่สามารถนำมาผสมผสานเข้าไปกับทุก Genre จริง ๆ ตั้งแต่ Adventure, Action, B-Movie, Fantasy, Sci-fi และอีกมากมาย
5. Crime ภาพยนตร์เกี่ยวกับอาชญากรรม ถ้าใน TV Series จะมี Genre นี้จำนวนมาก
6. Documentary สารคดี
7. Drama ดราม่า
8. Fantasy แฟนตาซี เหนือธรรมชาติ อาจารย์พราว มองว่า Superhero เป็น Fantasy ผสม Sci-fi และผสม Action นะ
9. Horror ภาพยนตร์สยองขวัญ มักจะหมายถึง ผี วิญญาณ มากกว่าเรื่องฆาตกรโรคจิต
10. Musical ภาพยนตร์ที่มีเพลงประกอบเป็นหลัก หลายคนน่าจะคิดถึง The Greatest Showman และหนัง Bollywood
11. Political เรียกร้อง ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องพรรคการเมือง อาจเป็นการเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศ เพศหญิง เพศที่ 3 หรือ เพื่อให้เห็นความสำคัญของเยาวชน อาจารย์พราวอยากให้คิดถึงตัวอย่างใกล้ตัวอย่าง Supergirl TV Series และ X-Men ซึ่งมี Genre นี้ปนอยู่เป็นเนื้อหาหลักของเรื่อง คือ เรียกร้องความเท่าเทียมกัน และความสมานฉันท์ระหว่าง Majority (คนส่วนใหญ่) และ Minority (ผู้ที่ถูกเหยียดหยาม หรือ ชนกลุ่มน้อย หรือ คนที่มีอำนาจน้อยในสังคม)
12. Romance รักโรแมนติก
13. Sci-fi วิทยาศาสตร์
14. Slasher ภาพยนตร์ที่มีการเชือด ฆาตกรโรคจิต ต่อเนื่อง
15. Thriller ระทึกขวัญ
ฯลฯ

คำถามที่จะให้นักศึกษาตอบคือ ให้นักศึกษาคิดถึงภาพยนตร์เรื่องที่ชอบมาก ๆ และต้องเป็นเรื่องที่เคยรับชม 1 เรื่อง เขียนบอกว่า เรื่องนั้นเป็น Genre อะไร ต้องตอบมากกว่า 1 Genre ห้ามลอกเพื่อน ห้ามซ้ำเพื่อน คิดเองได้แน่นอน ถ้าเคยดูมาจริง ๆ

ตัวอย่างคำตอบ
สุวิภา 078 Dunkirk — Genre -> Documentary/Drama
โรนัลโด้ 056 Oblivion (2013) — Genre -> Sci-fi/Drama
ปัญ 048 Happy Death Day 2U — Genre -> Slasher/Thriller/Sci-fi

My Little Pony เป็น แนวหรือ Genre Fantasy

31 Comments

Filed under Uncategorized

Walking Cycle หน้าตาเป็นอย่างไร ใน Animation?

Walking Cycle หน้าตาเป็นอย่างไร ใน Animation?
โพสนี้เขียนโดย พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
อ้างอิงบทความนี้: พราว อรุณรังสีเวช. (2563). Walking Cycle หน้าตาเป็นอย่างไร ใน Animation? สืบค้นจาก https://sw-eden.net/2020/09/17/walking-cycle/

แม้จะเป็นสาขาวิชาในนิเทศศาสตร์เหมือนกัน แต่คำว่า Cycle มีความหมายต่างกันได้ เช่น ในโฆษณา คำว่า Product Life Cycle คือวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เช่น มีการประกาศตัว และมีคนนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ และโด่งดัง และท้ายที่สุดอาจตกต่ำลงเมื่อผู้บริโภคเริ่มเบื่อ

ส่วนในงานแอนิเมชัน ที่อาจารย์พราว อรุณรังสีเวชมักจะสอนเป็นประจำนั้น คำว่า Cycle หมายถึงการนำ Animation สั้น ๆ ที่ทำนั้นมาวนใช้ต่อเรื่อย ๆ เป็นการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่อง

ตัวอย่างที่ทุกคนพูดถึงมากที่สุดคือ Walking Cycle โดย อาจารย์พราว จะวาดคนก้าวขาเดิน 2 ก้าวเท่านั้น และนำ 2 ก้าวนี้มาเรียงต่อกันไปเรื่อย ๆ เป็นการเดินต่อเนื่องและยาวนาน

การวิ่งทำได้เช่นกัน จะเรียกว่า Running Cycle และถ้านกบิน เราก็สามารถเรียกมันว่า Flying Cycle อาจารย์พราว สามารถวาดเพียงนกกระพือปีกขึ้นและลง และทำมาวนใช้ใหม่เรื่อย ๆ กลายเป็นการบินที่ต่อเนื่องและบินได้ไกล

Cycle มีอยู่จำนวนมากมายในชีวิตประจำนวน จึงจะให้นักศึกษายกตัวอย่าง Cycle อะไรก็ได้ เป็นการกระทำสั้น ๆ ที่นำมาเรียงต่อกันเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องซ้ำไปเรื่อย ๆ นักศึกษาตอบคนละ 1 อย่าง ห้ามซ้ำกับเพื่อน และอาจารย์

ตัวอย่างคำตอบ
❤︎ อภิชาญ 098 ทำวงจรคนแกว่งชิงช้า
❤︎ กฤตยา 096 ทำวงจรคนวิ่ง วงจรคนเดิน
❤︎ นภาพร 015 วงจรนกบิน มังกรบิน

26 Comments

Filed under Uncategorized

Cycle ในงาน Animation คืออะไร?

Cycle ในงาน Animation คืออะไร?
โพสนี้เขียนโดย พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
อ้างอิงบทความนี้: พราว อรุณรังสีเวช. (2563). Cycle ในงาน Animation คืออะไร? สืบค้นจาก https://sw-eden.net/2020/09/17/cycle-animation/

Cycle ปกติแล้ว แปลว่า วงจร ในงาน Animation คำคำนี้มีความหมายคล้ายกัน ปกติใช้กับคำว่า เดิน และ วิ่ง

Walk Cycle หรือ Walking Cycle แปล ตรง ๆ ว่า วงจรการเดิน
Run Cycle หรือ Running Cycle แปล ตรง ๆ ว่า วงจรการวิ่ง

Walk Cycle ทำอย่างไร? อ.พราว จะวาดแค่ 2 ก้าว และนำ 2 ก้าวนี้มาใช้ซ้ำ ๆ เรียงต่อกันไปเรื่อย ๆ แล้วทำไมอาจารย์พราวไม่วาดแค่ 1 ก้าวหล่ะ? สาเหตุที่ต้องวาด 2 ก้าว เพื่อที่จะให้ภาพวนกลับมาท่าเดิมเหมือนจุดเริ่มต้น

แต่ถ้าเป็นสัตว์ 4 ขาวิ่งควบ อย่างน้องหมาตู่ของอาจารย์พราว ขาหน้า 2 ข้างจะเคลื่อนพร้อมกัน และขาหลังสองข้างจะเคลื่อนพร้อมกัน แสดงว่า ไม่มีเรื่อง ซ้ายหรือขวามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น อาจารย์พราวจะวาดแค่ 1 ก้าวก็พอ และ เอามาเรียงต่อ ๆ กันให้ได้หลาย ๆ ก้าว

Cycle อื่น ๆ มีเป็นจำนวนมาก ให้นักศึกษายกตัวอย่างอะไรก็ได้ ที่เราทำ Animation สั้น ๆ แต่เราสามารถนำมาเรียงต่อกันเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องซ้ำไปเรื่อย ๆ นักศึกษาตอบคนละ 1 อย่าง ห้ามซ้ำกับเพื่อน และอาจารย์

ตัวอย่างคำตอบ
❤︎ อภิชา 098 ทำวงจรคนแกว่งชิงช้า
❤︎ อรุณี 096 ทำวงจรคนวิ่ง

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Moving Hold ในงาน Animation คืออะไร?

Moving Hold ในงาน Animation คืออะไร?
โพสนี้เขียนโดย พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
อ้างอิงบทความนี้: พราว อรุณรังสีเวช. (2563). Moving Hold ในงาน Animation คืออะไร? สืบค้นจาก https://sw-eden.net/2020/09/17/moving-hold/

ในการทำ 2D Animation ที่อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช สอนอยู่เป็นประจำนั้น จะมีช่วงที่ตัวละครหยุดอยู่นิ่ง ๆ อาจเกิดจากกกำลังรอ ไม่ได้ทำอะไร หรือกำลังพัก แต่ถ้าตัวละครนั้น ๆ เป็นสิ่งมีชีวิต เช่น หมาตู่ นกพิราบ หรือตลอดจนอาจารย์พราวเอง การหยุดอยู่นิ่ง ๆ เฉย ๆ นั้น ทำให้ตัวละครดูเหมือนหุ่น ไม่มีชีวิตจิตใจ

การหยุดอยู่นิ่ง ๆ ในภาษาของแอนิเมชันคือ Hold ซึ่งอาจารย์พราวจะไม่นิยมให้นักศึกษาทำ เพราะจะทำให้ตัวละครขาดความมีชีวิต แต่ที่อาจารย์พราวสนับสนุนให้ทำคือ Moving Hold ซึ่งมีความคล้ายกับ Hold มาก แต่แตกต่างกันที่ Moving Hold จะมีการเคลื่อนไหวน้อย ๆ ของเส้น เป็นการเอาภาพที่คล้ายกันมาก 2 ภาพ มาสลับกันเร็ว ๆ ตามความเร็วของ Frames ที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่ต้นในไฟล์งานแอนิเมชัน

วันนี้จึงมีคำถามให้นักศึกษาตอบ คือ ถ้านักศึกษาได้ทำ Animation สั้น ๆ จะมี Moving Hold ท่าทางใด ห้ามตอบซ้ำกับเพื่อนและห้าม Copy จากที่อื่น ๆ นักศึกษาต้องคิดด้วยตัวเอง

ตัวอย่างคำตอบ
❤︎ อภิชา 098 พลายประกายมาศ ตั้งท่าเตรียมพุ่งชน ช้างพม่า

Animation จะทำ Hold หรือ Moving Hold

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Hold คืออะไรในงาน Animation?

Hold คืออะไรในงาน Animation?
โพสนี้เขียนโดย พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
อ้างอิงบทความนี้: พราว อรุณรังสีเวช. (2563). Hold คืออะไรในงาน Animation? สืบค้นจาก https://sw-eden.net/2020/09/17/hold-animation/

Hold โดยทั่วไปแล้วถ้าอาจารย์พราว อรุณรังสีเวช สอนวิชาภาษาอังกฤษ จะบอกนักศึกษาว่า แปลว่า จับ หรือยึด
ถ้าเขียนว่า Hold on อาจารย์พราวก็จะแปลว่า เดี๋ยวก่อน เดี๋ยว ๆ รอแป๊บนึงนะ
และถ้าเป็นเพลงโปรดของอาจารย์พราว คือ Hold on to me ก็จะแปลว่า อยู่กับฉันนะ อย่าทิ้งฉันไป

ส่วนในงาน Animation นั้น Hold เป็น Key Drawing ที่หยุดค้างอยู่นานกว่า 1 frame ซึ่งโดยปกติ อาจารย์พราวจะค้างเป็น hold ไว้ ประมาณ 5 frames ขึ้นไป แต่ข้อเสียของ Hold คือ ตัวละครจะดูนิ่งมาก จนเหมือนไม่มีชีวิต ดังนั้นจึงต้องมีวิธีแก้

Moving Hold เป็นศัพท์อีกคำที่ อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช จะแนะนำในวันนี้ Moving Hold คือการค้างที่ภาพเดิมแต่ภาพเดิมนั้นไม่นิ่งเสียทีเดียว หากแต่มีการกระดิกและสั่นไหวของเส้น

Animator อาจทำได้ 2 วิธี คือ คัดลอก Frame ที่เป็น Hold และมาดัดเส้นทีละเส้น ซึ่งวิธีนี้อาจารย์พราวไม่ค่อยชอบทำ เพราะคิดว่าช้ากว่าอีกวิธี ส่วนวิธีที่อาจารย์พราวชอบคือ สร้าง Frame ใหม่มาวางชิดกัน และวาดทับ Onion Skin ของ frame ต้นฉบับ

คำถามคือ ถ้านักศึกษาได้ทำ Animation จะทำ Hold ท่าทางใด นักศึกษาต้องคิดด้วยตัวเอง ห้ามตอบซ้ำกับเพื่อนและห้าม Copy จากที่อื่น ๆ

ตัวอย่างคำตอบ
❤︎ อนันตยา 066 ม้าคาบแครอทนิ่ง ๆ ก่อนที่จะเคี้ยว

Animation จะทำ Hold หรือ Moving Hold

Leave a comment

Filed under Uncategorized

เมื่อ Ultraman Zero เจอหอยทาก และประกาศจับ Luffy

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเช็คชื่อว่ามาเรียน Online ขั้นตอนคือ

1.

ให้นักศึกษาแต่งบทพูด ให้ตัวละคร โดยห้ามลอกเพื่อนเด็ดขาด นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมแปลเข้ามาช่วยได้ ควรอ่านทบทวนก่อนโพส หากโปรแกรมแปลผิด

2.

นักศึกษาตามรายชื่อต่อไปนี้ จะโพสเริ่มก่อน โดย โพสคำพูดที่ควรอยู่ในช่อง 1, 2, 3, 4
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 14.30 น. วันที่ 17 กันยายน 2563

พัณณ์พิชญา
นุชนาฎ
หรรษลักษณ์
ไอริณ
จีระพันธ์
ปนัสยา
อันวา
สุพัตรา
จักรกฤษ
ภานุวัฒน์
กชพร
จิตกรณ์

3.

นักศึกษาคนอื่น ๆ จะกด Reply ที่ใต้โพสของเพื่อนคนใดก็ได้ และต่อบทสนทนาให้จบ ในช่อง 5, 6, 7
ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ถึง 16.30 น. วันที่ 17 กันยายน 2563
โดย ถ้าเพื่อนคนใดถูกเลือกไปแล้ว ห้ามเลือกซ้ำนะ

สุวพร
ศศิธร
วัชรพล
ชนะชัย
อาทิมา
นิติกาญจน์
ปัณฑารีย์
จีรนันท์
อินทิรา
สหัสวรรษ
อาทิติยา
ขรรค์ชัย
ภาสกร
อรรถพงษ์
ปรายฟ้า

4.

นักศึกษาที่มีชื่อในข้อ 3. สามารถ reply ต่อจากบทสนทนาที่ อ. โพสเป็นตัวอย่างก็ได้

ultraman Zero luffy one piece

ultraman Zero luffy one piece

35 Comments

Filed under Uncategorized

อะไรคือ Overlapping Action ในงาน Animation?

อะไรคือ Overlapping Action ในงาน Animation?
โพสนี้เขียนโดย พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
อ้างอิงบทความนี้: พราว อรุณรังสีเวช. (2563). อะไรคือ Overlapping Action ในงาน Animation? สืบค้นจาก https://sw-eden.net/2020/09/09/overlapping-action/

Overlapping Action คือการเคลื่อนไหวที่มีการทับซ้อนกัน อย่างเช่นงานในห้องเรียนอาจารย์พราว อรุณรังสีเวช ที่ในภาพเดียวกัน ที่นักศึกษาได้วาด ชิงช้าก็แกว่งอยู่ และขาของคนที่นั่งบนชิงช้าก็สบัดไปตามแรงเฉื่อย นักศึกษาจะสามารถเห็นได้ว่า ชิงช้าก็มีการเคลื่อนไหวและมี Key Drawing เป็นของตนเอง และคนที่นั่งก็เช่นกัน เราพิจารณาและวาดแยกกัน

Overlapping Action หรือ การเคลื่อนไหวที่มีการทับซ้อนกันนั้น สามารถพบได้ในชีวิตประจำวันนับไม่ถ้วน เกิดขึ้นในทุก ๆ ขณะ ตัวอย่างเช่น แมวน้อยกระโดดตึก การเคลื่อนไหวที่อาจารย์พราวจะต้องสนใจมีอยู่ 2 อย่าง คือ (1) แมวตกจากที่สูง และ (2) แขน ขา และหางของแมว ที่สะบัดไปมาด้วยความตกใจและเครียด

อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช จะลองให้อีกตัวอย่างหนึ่ง อ.พราว ชอบใช้ Gel ใส ที่ใช้ใส่ผม หลอดของ Gel เหมือนยาสีฟัน การเคลื่อนไหวของเวลาที่ อ.พราว บีบหลอด Gel คือ อ. พราวต้องว่า (1) มือบีบหลอด Gel และ (2) Gel ไหลออกมาจากหลอด ใส่ในมือ

การเคลื่อนไหว 2 อย่างเกิดพร้อมกัน แต่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเดียวกัน แบบนี้เรียกว่า Overlapping Action

คำถามของวันนี้คือ ให้นักศึกษายกตัวอย่าง Overlapping Action มา 1 คู่ ห้ามซ้ำกับอาจารย์พราว และเพื่อน ๆ ที่ตอบก่อน

ตัวอย่างคำตอบ
❤︎ (1) แมวตกจากที่สูง และ (2) แขน ขา และหางของแมว ที่สะบัด
❤︎ (1) มือบีบหลอด Gel และ (2) Gel ไหลออกมาจากหลอด
❤︎ (1) อ.พราว คีย์งานในคอมพิวเตอร์ และ (2) แกว่งเท้าเขี่ยหมาตู่
❤︎ (1) หมาตู่วิ่ง และ (2) หางของหมาตู่กระดิก
❤︎ (1) Jake ใช้ไม้ตีกลอง (2) Jake สะบัดผมขึ้นลง (3) เท้าของ Jake ถีบ Bass Drum

overlapping action การเคลื่อนไหว ทับซ้อนกัน

21 Comments

Filed under Uncategorized

Voice-over Actor คือใครกันแน่?

Voice-over Actor คือใครกันแน่?
โพสนี้เขียนโดย พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
อ้างอิงบทความนี้: พราว อรุณรังสีเวช. (2563). Voice-over Actor คือใครกันแน่? สืบค้นจาก https://sw-eden.net/2020/09/01/voice-over-actor/

Voice-over ในงานภาพยนตร์มักหมายถึงการใช้เสียงพากย์เล่าเหตุการณ์ ซึ่งเสียงนั้นอาจเป็นเสียงของคนอื่นที่ไม่ได้แสดงใน Footage หรือ อาจเป็นเสียงที่นักแสดงมาพากย์ใส่ลงไปภายหลังก็ได้ Voice-over สามารถช่วยเพิ่มความเข้าใจในการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ได้

ส่วนในงานแอนิเมชัน (Animation) โดยส่วนใหญ่จะใช้เทคนิค Voice-over เนื่องจากตัวละครไม่ใช่นักแสดง และจำเป็นต้องมีคนพากย์เสียงเพื่อให้ตัวละครเหล่านั้นพูดได้ ผู้ที่พากย์เสียงตัวละครจึงถูกเรียกว่า Voice-over Actor หรือ Voice Actor

แต่ในบางกรณี ซึ่งพบได้น้อยมาก คืองาน Animation ที่เกิดจากการใช้เครื่อง Motion Capture นักแสดงจะแสดงท่าทางและพูดบทพูดไปพร้อม ๆ กัน ทั้งท่าทางของเขา และเสียงของเขาจะถูกบันทึกไว้

นอกจากงานภาพยนตร์และแอนิเมชันแล้ว Voice-over ยังพบได้บ่อยในงานโฆษณา โดยโฆษณานั้น ๆ อาจไม่มีนักแสดง หากแต่เป็นแอนิเมชันบอกสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ และ-หรือ มีนักแสดงที่มารับรองผลิตภัณฑ์ หากแต่ไม่ได้มีบทพูดอะไร

Documentary Film หรือภาพยนตร์สารคดี ยังเป็นอีก Genre หนึ่งที่มักใช้ Voice-over อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช คิดถึงสารคดีสัตว์ป่า สัตว์น้ำทะเลลึก ดาราศาสตร์ ไดโนเสาร์ สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถพูดด้วยตัวเองได้ ดังนั้น จึงต้องใช้ Voice-over เพื่อบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ชมภาพยนตร์สารคดี

ให้นักศึกษาคิดถึงตัวละครที่ชอบในแอนิเมชันเรื่องใดก็ได้ และสืบค้นหาชื่อ Voice-over Actor ของตัวละครนั้น ๆ
ห้ามตอบซ้ำกับเพื่อนที่ตอบก่อนหน้านี้
ตัวอย่างเช่น อ.พราว ชอบ Beast Boy และ Voice-over actor คือ Greg Cipes

Voice over Actor คือใครกันแน่ แอนิเมชัน วาดการ์ตูน มังงะ animation

20 Comments

Filed under Uncategorized