Author Archives: The SW Eden

About The SW Eden

Sw Eden is known as a Thai artist.

การเขียนข้อเสนอแนะ ในงานวิจัยเบื้องต้น

ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการวิจัย เบื้องต้นนี้ เขียนขึ้นโดยอาจารย์พราว อรุณรังสีเวช สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่ฝึกเขียนบทความวิจัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักศึกษาทุกคนนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการก่อนเรียนจบ โดยมักจะเป็นนักศึกษาปี 3 หรือ ปี 4 ซึ่งข้าพเจ้าอาจารย์พราว อรุณรังสีเวช เป็นอาจารย์นิเทศศาสตร์ สอนนักศึกษานิเทศศาสตร์ ซึ่งอาจจะไม่แกร่งเรื่องวิจัยเท่านักศึกษาที่เรียนคณะวิทยาศาสตร์ หรือบริหาร จึงอยากให้นักศึกษามีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนบทความ

ตัวอย่าง จาก อาจารย์พราว 1 หน้า ต่อ 1 งาน (แสดงว่า คุณจะทำ คนละ 2.5 หน้า)
สรุปผล
(ตอนเขียนสรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ เขียนตัวเลขและอธิบายเท่าที่จำเป็นเท่านั้น หากจะเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น หรืออธิบายสาเหตุ ให้ไปเขียนในอภิปรายผล)

1. จำนวนตัวละคร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ความตื่นเต้นของฉาก (Correlation = 0.698)

2. ปริมาณการใช้ Visual Effect มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ความตื่นเต้นของฉาก (Correlation = 0.421)

3. ไม่พบ ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศของตัวละครในฉาก และ ความตื่นเต้นของฉาก (Correlation = 0.015)

**ส่วนที่อยู่ด้านล่างนี้ คือการเขียนข้อเสนอแนะ จะเขียนต่อจากส่วนของการอภิปรายผลการวิจัย

ข้อเสนอแนะ และแนวทางการทำวิจัยในอนาคต

1. แนะนำคนที่จะศึกษาเรื่องนี้ต่อในอนาคต
งานที่อาจารย์พราว อรุณรังสีเวชศึกษา พราวศึกษาความสัมพันธ์จาก จำนวนตัวละคร ปริมาณการใช้ Visual Effect และเพศของตัวละครในฉาก ที่มีต่อ ความตื่นเต้นของฉาก ซึ่งจริง ๆ แล้ว ความตื่นเต้นที่ผู้ชมจะรับรู้จากภาพยนตร์ยังมีปัจจัยอื่นที่ยังไม่ได้นำมาวิเคราะห์ในงานนี้ ข้าพเจ้าจึงแนะนำให้ลองทดสอบ ความชื่นชอบตัวละคร นิสัยที่แปลกแยกของตัวละคร และผลลัพธ์ของการต่อสู้กัน เพราะสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้พบอะไรใหม่ ๆ ก็ได้

2.แนะนำผู้ผลิตสื่อ/ผู้ใช้งานเว็บไซต์/ผู้ชม
จะเห็นได้ว่า ทั้งจำนวนตัวละครและปริมาณ Visual Effect ในฉาก ทำให้ฉากตื่นเต้นขึ้น ดังนั้น ผู้กำกับที่อยากประหยัดงบประมาณในการสร้างภาพยนตร์ เลือกที่จะเพิ่มปริมาณตัวละครอย่างเดียวก็ได้

นอกจากนี้ เพศของตัวละครไม่มีผลใดๆ กับความตื่นเต้น แต่หากอาจารย์พราว อรุณรังสีเวชและนักศึกษาลองดูภาพยนตร์แนว Action, Sci-fi, Superhero ทั่ว ๆ ไป เราจะพบว่า จำนวนตัวละครชายมีมากกว่าตัวละครหญิง ดังนั้นแล้ว ข้าพเจ้าจึงแนะนำว่า ให้ผู้กำกับสามารถทำให้ตัวละครทั้ง 2 เพศ มีจำนวนเท่า ๆ กัน เพื่อเพิ่มความเท่าเทียมกันทางเพศในภาพยนตร์ เพราะไม่ว่าจะหญิงหรือชาย ก็ไม่ได้ส่งผลใด ๆ ให้ตื่นเต้นมากขึ้นหรือลดลงเลย

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ตัวอย่างการเขียนอภิปรายผลการวิจัย เบื้องต้น

ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการวิจัย เบื้องต้นนี้ เขียนขึ้นโดยอาจารย์พราว อรุณรังสีเวช สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่ฝึกเขียนบทความวิจัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักศึกษาทุกคนนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการก่อนเรียนจบ โดยมักจะเป็นนักศึกษาปี 3 หรือ ปี 4 ซึ่งข้าพเจ้าอาจารย์พราว อรุณรังสีเวช เป็นอาจารย์นิเทศศาสตร์ สอนนักศึกษานิเทศศาสตร์ ซึ่งอาจจะไม่แกร่งเรื่องวิจัยเท่านักศึกษาที่เรียนคณะวิทยาศาสตร์ หรือบริหาร จึงอยากให้นักศึกษามีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนบทความ

ตัวอย่าง จาก อาจารย์พราว 1 หน้า ต่อ 1 งาน (แสดงว่า คุณจะทำ คนละ 2.5 หน้า)
สรุปผล
(ตอนเขียนสรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ เขียนตัวเลขและอธิบายเท่าที่จำเป็นเท่านั้น หากจะเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น หรืออธิบายสาเหตุ ให้ไปเขียนในอภิปรายผล)

1. จำนวนตัวละคร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ความตื่นเต้นของฉาก (Correlation = 0.698)

2. ปริมาณการใช้ Visual Effect มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ความตื่นเต้นของฉาก (Correlation = 0.421)

3. ไม่พบ ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศของตัวละครในฉาก และ ความตื่นเต้นของฉาก (Correlation = 0.015)

อภิปราย
(อภิปราย คือ การตีความ ว่า ทำไม ผลจึงเป็นเช่นนั้น บอกประมาณ 2-3 เหตุผล)
ต่อจากส่วนของอภิปรายผล คือ การเขียนข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคต และสำหรับผู้ที่ผลไปใช้ในโลกความจริง

1. จำนวนตัวละคร อาจทำให้ผู้เขียนบทสามารถออกแบบเนื้อเรื่องได้หลากหลาย เวลาตัวเอกจะจนมุมตัวร้าย ก็มีตัวละครอื่น ๆ เข้ามาช่วย ทำให้ความสนุกตื่นเต้น ต่อเนื่องไปไม่หยุด แม้ว่าตัวละครบางตัวอาจแพ้แล้วในฉากต่อสู่ นอกจากนี้ จำนวนตัวละครยังสามารถเพิ่มสีสันได้ เพราะตัวละครแต่ละตัวมีบุคคลิคภาพและนิสัยไม่เหมือนกัน ดังนั้นการแก้ปัญหาในสถานการณ์คับคันจึงแตกต่างกัน และสร้างความตื่นเต้น น่าสนใจแก่ผู้ชม

2. เนื่องจากผู้ชมภาพยนตร์คือคนปกติ อาศัยอยู่ในโลกความจริง และเคยชินกับโลกความจริง การใช้ Visual Effect ในภาพยนตร์จึงทำให้เขารู้สึกตื่นเต้น เพราะสิ่งที่เขาเห็นเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคย ทำให้เขาอยากจับตามองตลอดเวลาว่าฉากจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง และสาเหตุที่เขาต้องใจจดใจจ่อดู ก็คือ เขาไม่สามารถเดาได้ว่าจะมีอะไรโผล่ออกมา หรือจะมีแสง สี การต่อสู้แบบไหน ซึ่งต่างจากฉากที่ไม่ใช้ Visual Effect ที่คนทั่วไปจะเดาได้ เช่น ตื่นมา ต้องไปแปรงฟัน แล้วไปแต่งตัว ไปขับรถ เป็นต้น

3. อาจารย์พราว อรุณรังสีเวชพบว่าเพศของตัวละครไม่มีความเกี่ยวข้องกับความตื่นเต้น อาจเป็นไปได้ เพราะ ผู้ชมภาพยนตร์มีทั้ง 2 เพศ ซึ่งผู้ชายอาจลุ้นไปกับตัวละครชาย และหลงไหลตัวละครหญิง ส่วนผู้หญิงก็ลุ้นไปกับตัวละครหญิง และแอบชอบตัวละครชาย เนื่องจากผู้ชม คละเพศ ทำให้ผลที่ได้มีการผสมกันระหว่าง 2 เพศ บ้างสูง บ้างต่ำ ทำให้เราไม่พบความสัมพันธ์ใด ๆ ในการสรุปผล นอกจากนี้ ธรรมชาติของเพศชาย จะต่อสู้และใช้กำลัง ซึ่งผู้ชมบางส่วนคิดว่าสนุก แต่ธรรมชาติของผู้หญิง จะใช้สมองมากกว่ากำลัง และเมื่อพวกเธอมาใช้กำลังในการต่อสู้ ผู้ชมจึงรู้สึกตื่นเต้น ดังนั้นแล้ว ในภาพยนตร์ Action ไม่ว่าตัวละครเพศใด ก็มีความสนุกตื่นเต้นไม่แตกต่างกัน เราจึงไม่พบความแตกต่างของตัวละครทั้ง 2 เพศ

ต่อจากส่วนของอภิปรายผล คือ การเขียนข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคต และสำหรับผู้ที่ผลไปใช้ในโลกความจริง
คลิกที่นี่เพื่อดูการเขียนข้อเสนอแนะงานวิจัย

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ตัวอย่างการเขียนกิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศของรูปเล่มบริการวิชาการเรื่อง การทำหนังสือการ์ตูนสร้างสรรค์ โดย พราว อรุณรังสีเวช

โครงการบริการวิชาการเรื่อง การทำหนังสือการ์ตูนสร้างสรรค์ (The Making of Prosocial Graphic Novel) นี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความร่วมมือจากนักศึกษาในแขนงวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม รุ่น 58 ที่ตั้งใจทำงาน อีกทั้งยังพร้อมใจกันส่งงานตรงเวลาตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ นักศึกษามีความตื่นเต้น กระตือรือร้น รู้สึกสนุกไปกับงานที่ตนได้สร้างสรรค์การ์ตูน และคาดหวังจะเห็นผลสำเร็จ เห็นผลงานของนักศึกษาเอง หรือรูปเล่มหนังสือการ์ตูนของตนเอง

ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่ของอาจารย์พราวเอง คุณแม่รตจิตร อรุณรังสีเวช ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ ในการหาบริษัทพิมพ์หนังสือการ์ตูน ช่วยเหลือและช่วยประสานงาน ตลอดจนการต่อรองราคาค่าพิมพ์หนังสือการ์ตูนให้ไม่เกินจากงบประมาณมาก และกรุณาติดตาม จนได้หนังสือการ์ตูนที่จัดพิมพ์อย่างสวยงาม มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยา

สุดท้ายขอขอบคุณ คุณกิจพร (คุณเอ๋) บริษัท ทริปเปิล เปเปอร์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องราคาต่อรอง และการจัดทำเอกสารตามกฎเกณฑ์ของาวิทยาลัยตามที่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต้องการ

acknowledgement batman

Leave a comment

Filed under Uncategorized

เพลง Take My Breath Away วง Mayday Parade ความหมายแปลไทย

ความหมาย แปลไทยเทียบเนื้อเพลง Take My Breath Away วง Mayday Parade

แปลโดย อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช
อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช คิดว่าเพลงนี้ไม่ใช่ความรักแบบหนุ่มสาว แต่มันเศร้าจับใจ เจ็บปวด มัน Dark มาก และรันทดมาก เป็นเพลงที่พราวคิดว่า Mayday Parade กับมาเป็น Mayday Parade อีกครั้งหลังจากออกอัลบัม Black Lines ในปี 2015 ซึ่งพราว อรุณรังสีเวช รู้สึกผิดหวัง
คำสำคัญ: แปลเพลง ความหมาย แปลเป็นไทย Mayday Parade Take My Breath Away เนื้อเพลง

วง Mayday Parade แสดงดนตรี concert live ที่ vancouver
ภาพถ่ายโดย พราว อรุณรังสีเวช

You can try and run but trouble follows you
คุณสามารถลอง และหนี แต่ปัญหาจะตามคุณไป
Hate me for all the things you put me through
เกลียดฉันเพราะทุกอย่างที่คุณโทษฉัน
Hey Jade, did you sleep the whole night through?
เจด คุณหลับได้ตลอดคืนหรือเปล่า
You’re looking for the way out
คุณกำลังหาทางออก

I’m just outside before this burning house
ฉันพึ่งออกมาข้างนอก ก่อนบ้านไฟไหม้
The flames go down, but no one makes it out
ไฟสงบลง แต่ไม่มีใครเข้าไปช่วยได้
I’m terrified ’cause I’ve lost my fear of doubt
ฉันกลัว เพราะฉันสูญเสียความกลัวความไม่แน่นอน
But the war is over now
แต่สงคราบจบแล้ว

So break me down, if it makes you feels alright
ดังนั้น ทำให้ฉันแพ้ ถ้ามันทำให้คุณรู้สึกดี
Shake me off, if it helps you sleep at night
สลัดฉันทิ้ง ถ้ามันช่วยให้คุณนอนหลับสบาย
Hold me down in the river, take my breath away
ยึดฉันไว้กับแม่น้ำ และเอาลมหายใจของฉันไป

Who am I to judge? It’s written on your face
ฉันคือใครที่จะตัดสิน? มันถูกเขียนบนหน้าของคุณ
So take me for every moment that it’s worth
ดังนั้น เอาฉันไปทุก ๆ ครั้งที่คิดว่ามันคุ้มค่า
Hey Jade, do you think we’ll make it through?
เจด คุณคิดมั้ยว่าเราจะรอดไปได้
Are you looking for the way out?
คุณกำลังมองหาทางออกอยู่หรือเปล่า?

I’m just outside before this burning house
ฉันพึ่งออกมาข้างนอก ก่อนบ้านไฟไหม้
The flames go down, but no one makes it out
ไฟสงบลง แต่ไม่มีใครเข้าไปช่วยได้
I’m terrified ’cause I’ve lost my fear of doubt
ฉันกลัว เพราะฉันสูญเสียความกลัวความไม่แน่นอน
But the war is over now
แต่สงคราบจบแล้ว

So break me down, if it makes you feels alright
ดังนั้น ทำให้ฉันแพ้ ถ้ามันทำให้คุณรู้สึกดี
Shake me off, if it helps you sleep at night
สลัดฉันทิ้ง ถ้ามันช่วยให้คุณนอนหลับสบาย
Hold me down in the river, take my breath away
ยึดฉันไว้กับแม่น้ำ และเอาลมหายใจของฉันไป

Take my breath away
เอาลมหายใจของฉันไป
Take my breath away
เอาลมหายใจของฉันไป

So break me down, if it makes you feels alright
ดังนั้น ทำให้ฉันแพ้ ถ้ามันทำให้คุณรู้สึกดี
Shake me off, if it helps you sleep at night
สลัดฉันทิ้ง ถ้ามันช่วยให้คุณนอนหลับสบาย
Hold me down in the river, take my breath away
ยึดฉันไว้กับแม่น้ำ และเอาลมหายใจของฉันไป

Take my breath away
เอาลมหายใจของฉันไป
Take my breath away
เอาลมหายใจของฉันไป

พราวว่ามัน Dark ตรงที่ Derek ร้องว่า ฆ่าฉัน ทำร้ายฉัน ไม่ว่าจะร่างกายหรือจิตใจ โทษฉัน เพียงเพื่อให้คุณสบายใจ ถ้าในชีวิตจริง นักศึกษาอาจมีเวลาแบบนี้ อารมณ์แบบนี้ตอนท้อแท้กับการเรียนปริญญาตรี

วง Mayday Parade แสดงดนตรี concert live ที่ vancouver
ภาพถ่ายโดย พราว อรุณรังสีเวช

Leave a comment

Filed under Uncategorized

แปลเนื้อเพลง Oh Well, Oh Well ของ Mayday Parade ความหมาย

ความหมาย แปลไทยเทียบเนื้อเพลง Oh Well, Oh Well ของ Mayday Parade

แปลโดย อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช
พราว อรุณรังสีเวช ชอบ MV เพลงนี้ ให้นักศึกษาดูเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนโปรแกรม After Effects แบบ 3D อยากให้เด็กรู้วิธีใช้ 4 viewports แต่หลายคนไม่ค่อยเข้าใจว่ามันดูยังไง แต่พราวก็พยายามนะ พอมาพูดถึงตอนที่นั่งแปลเพลงนี้อยู่ พราว อรุณรังสีเวช ได้พยายามแบ่งวรรค แบบไม่ใช่ตามหลักไวยกรณ์ แต่ตามที่คนที่จะร้องเพลงน่าจะชินที่สุด เราเป็นคนไทย ร้องเพลงพวกนี้ต้องฝึก แต่ถ้าพราวเว้นให้ดี ๆ เราก็ฝึกได้เร็วขึ้น
คำสำคัญ: แปลเพลง ความหมาย แปลเป็นไทย Mayday Parade Oh Well, Oh Well เนื้อเพลง

วง Mayday Parade แสดงดนตรี concert live ที่ vancouver
ภาพถ่ายโดย พราว อรุณรังสีเวช

When you’re alone, do you think of me?
เมื่อคุณโดดเดี่ยว คุณคิดถึงฉันไหม
And my diamond rings thrown out to sea.
แหวนเพชรของฉันที่ถูกโยนไปในทะเล
And when you love, do you love for me?
และเมื่อคุณรัก คุณรักเพื่อฉันหรือเปล่า
Like harmony, a never ending dream.
เหมือนความกลมกลืน ฝันที่ไม่รู้จบ

Oh well, oh well. I still hope for the best.
เห่อ!… ฉันยังคงคาดหวังถึงสิ่งที่ดีที่สุด
Say goodbye and send me off with a kiss farewell.
บอกลา และส่งจูบให้ฉัน
And I promise I’ll be just as strong as I can be.
และฉันสัญญา ฉันจะพยายามแกร่งเท่าที่ทำได้
Maybe you could get some sleep tonight.
คุรอาจนอนหลับได้ในคืนนี้ (หลับวางใจ)

(ทำนอง เปลี่ยน)

So here’s your song. It’s twisting me.
นี่คือเพลงของคุณ มันบิดฉัน
I’d give anything to make you scream.
ฉันจะให้ทุกอย่างที่ทำให้คุณร้อง
And I’ll just smile, and make believe I don’t feel a thing.
และฉันจะแค่ยิ้ม และชื่อว่าฉันไม่รับรู้
That doesn’t work for me.
แต่ทั้งหมดนี่ ฉันคงทำไม่ได้

Oh well, oh well. Guess I’ll see you in hell.
เห่อ!… เดาว่าฉันจะเจอคุณในนรก
There’s a pretty little picture that’s in my head.
มีรูปเล็กน่ารักที่อยู่ในความคิดฉัน
And I’m starting to dream, changing colours while I sleep.
และฉันกำลังเริ่มฝัน ที่เปลี่ยนสีตอนฉันนอน
Maybe I’m just wasting time.
ฉันอาจแค่กำลังฆ่าเวลา

Sit still and listen to the soundtrack. (Our soundtrack)
นั่ง หยุด และฟังเพลงประกอบ (เพลงของเรา)
I’ll tell you how I
ฉันจะบอกคุณว่า
took one straight through the heart,
ฉันจะบอกสิ่งหนึ่งตรงๆ ผ่านหัวใจ
And it’s not easy to talk about. (Don’t talk about)
และมันไม่ง่ายที่จะพูด
So we all scream loud.
ดังนั้น เราจึงร้องให้ดัง

And that was it.
ก็แค่นั้น
I had made it clean, just across the street, with my new wings.
ฉันทำให้มันสะอาด แค่ข้ามถนน ด้วยปีกใหม่ของฉัน
So I’ll just fly, and hope that I remember the good times, when it’s done.
ดังนั้น ฉันจะแค่บิน และหวังว่า ฉันจะจำเวลาดีๆ ได้ เมื่อเวลาที่ว่าจบลง

Oh well, oh well. I can’t live with myself,
เห่อ!… ฉันไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง
as I’m climbing in your window to get to your bed.
เหมือนที่ฉันกำลังปีนหน้าต่างไปที่เตียงของคุณ
And I’ll be what you need,
และฉันจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการ
You can call me anything
คุณจะเรียกฉันยังไงก็ได้
Just as long as we’re still friends.
ตราบเท่าที่เราเป็นเพื่อนกัน

Sit still and listen to the soundtrack. (Our soundtrack)
นั่ง หยุด และฟังเพลงประกอบ (เพลงของเรา)
I’ll tell you how I
ฉันจะบอกคุณว่า
took one straight through the heart,
ฉันจะบอกสิ่งหนึ่งตรงๆ ผ่านหัวใจ
And it’s not easy to talk about. (Don’t talk about)
และมันไม่ง่ายที่จะพูด
So we all sing.
ดังนั้นเราจะร้องเพลงแทน

When she smiles, well it’s got nothing to do with me.
เมื่อเธอยิ้ม มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันนะ
I’m not the one who sings her to sleep.
ฉันไม่ใช่คนที่จะร้องเพลงกล่อมให้เธอหลับ
And I’ve been talking to God
ฉันพยายามขอพระเจ้า
asking for just a little help with you
ขอให้ช่วยบางอย่างเกี่ยวกับคุณ
but it’s hopeless.
แต่ไร้ความหวัง

It’s not the first time, but this one really carved it in.
นี่ไม่ใช่ครั้งแรก แต่เป็นครั้งที่ตรึกจำ
Tell your new friends, that they don’t know you like I do.
บอกเพื่อนใหม่ของคุณ ว่าพวกเขาไม่รู้จักคุณเหมือนที่ฉันรู้
It’s over. I wanna see you again. I wanna feel it again.
มันผ่านไปละ ฉันอยากเจอคุณอีก ฉันอยากจะรู้สึกแบบนี้อีกครั้ง
(ตรงช่วงนี้ ที่วง Mayday Parade เล่นเป็นเพลงสุดท้ายของการแสดง พราว อรุณรังสีเวชคิดว่าเขาพยายามบอกว่า เด๋วเจอกันอีกคราวหน้า เพราะเขาประทับใจแฟนๆ ที่มาดูเขาเล่น)
It’s not the first time, but this one really carved it in.
นี่ไม่ใช่ครั้งแรก แต่เป็นครั้งที่ตรึกจำ
Tell your new friends, that they don’t know you like I do.
บอกเพื่อนใหม่ของคุณ ว่าพวกเขาไม่รู้จักคุณเหมือนที่ฉันรู้
It’s over. I wanna see you again. I wanna feel it again.
มันผ่านไปละ ฉันอยากเจอคุณอีก ฉันอยากจะรู้สึกแบบนี้อีกครั้ง

I’ll keep you warm safe in my arms.
ฉันจะกอดคุณอบอุ่นในอ้อมแขน
‘Til heaven calls, keep holding on.
จวบจนกระทั่งสวรรค์เรียกหา โปรดอยู่กับฉัน

เป็นการจบเพลงได้สวย และทิ้งความรู้สึกดี ๆ ให้พราว อรุณรังสีเวช รู้สึกประทับใจไม่หายจนถึงวันนี้

วง Mayday Parade แสดงดนตรี concert live ที่ vancouver
ภาพถ่ายโดย พราว อรุณรังสีเวช

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ความหมายเพลง When You See My Friends วง Mayday Parade เนื้อเพลงแปลไทย

ความหมาย แปลไทยเทียบเนื้อเพลง When You See My Friends วง Mayday Parade

แปลโดย อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช
พราว อรุณรังสีเวช คิดว่าเพลงนี้ให้อารมณ์ที่เจ็บปวด มีปนความเป็นเด็กอีโม (emo) เอามีดกรีดตัวเอง และฆ่าตัวตาม ผู้ชายที่อ่อนไหวง่าย เรารู้ว่า Mayday Parade เป็นควันหลงจากยุค 2006-2010 และตอนนี้กว่า 10 ปีแล้ว เราก็ฟังเพลง emo punk อยู่
คำสำคัญ: แปลเพลง ความหมาย แปลเป็นไทย Mayday Parade When You See My Friends เนื้อเพลง

วง Mayday Parade แสดงดนตรี concert live ที่ vancouver
ภาพถ่ายโดย พราว อรุณรังสีเวช

I’m burned out like a bright light
ฉันถูกทำให้ระเบิด (อารมณ์) เหมือนแสงสว่าง
I wasn’t ready for this
ฉันไม่พร้อมสำหรับมัน
you’re adorable as hell, but I’m glancing at your wrist
คุณน่ารักมาก แต่ฉันมองที่ข้อมือของคุณ
oh please have faith I can be so cavalier
ช่วยมีความเชื่อที ว่าฉันสามารถเป็นคนที่ไม่ต้องให้ใครสนใจ
and when they start to ask questions
และเมื่อพวกเขาเริ่มถาม
I’ll make sure to be clear
ฉันจะต้องแน่ใจว่าฉันเข้าใจ

When you see my friends, tell ’em hi for me
เมื่อคุณเจอเพื่อนของฉัน ให้ทักเขาแทนฉัน
tell ’em what you think about the way you handled everything
บอกเขาว่าคุณคิดอย่างไรกับวิธีที่คุณแบกรับทุกอย่าง
you turned and all you left me with was this broken key
คุณหันกลับ และทิ้งกุญแจที่พังให้ฉัน
so tell me what you think
ดังนั้น ช่วยบอกฉัน ว่าคุณคิดอะไร

And give it up for the long nights and all those terrible fights
ปรบมือให้หลายคืนที่ยาวนาน และ การต่อสู้แย่ๆ ทั้งหมด
were you honest with yourself, every version of yourself?
คุณซื่อสัตย์กับตนเองไหม? ทุกรูปแบบของตัวคุณนะ?
did you get lost on the side of the road?
คุณเคยหลงทางข้างถนนหรือเปล่า
if you keep acting this way I swear I’ll never come home
ถ้าคุณยังทำแบบนี้ต่อไป ฉันสาบานว่าจะไม่กลับบ้าน

When you see my friends, tell ’em hi for me
เมื่อคุณเจอเพื่อนของฉัน ให้ทักเขาแทนฉัน
tell ’em what you think about the way you handled everything
บอกเขาว่าคุณคิดอย่างไรกับวิธีที่คุณแบกรับทุกอย่าง
we walk alone on this broken road for eternity
เราเดินโดดเดี่ยวบนถนนที่แตกร้าวตลอดกาล
so give me company and help me sing this lonely melody
ช่วยให้เพื่อนกับฉัน และช่วยฉันร้องทำนองเหงาเพลงนี้
you turned and all you left me with was this broken key
คุณหันกลับ และทิ้งกุญแจที่พังให้ฉัน
so tell me what you think
ดังนั้น ช่วยบอกฉัน ว่าคุณคิดอะไร

Sign me up, no regrets, make a man out of me
ชักจูงฉัน (ให้เข้าร่วมอะไรสักอย่าง) อย่าเสียใจ สร้างคนออกจากตัวฉัน
and I won’t say a word, and I’ll give all the things
และฉันจะไม่บ่น และฉันจะให้ทุกอย่าง…
that you want, and I need
…ที่คุณต้องการ , และที่ฉันต้องการ คือ …
just to give me some peace
… ขอความสงบให้กับฉัน
at the bottom of the ocean there’s a place for you and me
ที่ใต้มหาสมุทร มีที่สำหรับคุณและฉัน (อารมณ์เหมือนฆ่าตัวตาย โดดน้ำ)
lead the way straight ahead
นำทาง ตรงไป
you gave me the time of my life (gave me the time)
คุณเคยให้เวลาชีวิตกับฉัน (ขอเวลา)
and it cut like a knife to the bone
และมันกรีดเหมือนมีด ลึกถึงกระดูก (อารมณ์แบบเด็ก emo, self-mutilation)

When you see my friends, tell ’em hi for me
เมื่อคุณเจอเพื่อนของฉัน ให้ทักเขาแทนฉัน
tell ’em what you think about the way you handled everything
บอกเขาว่าคุณคิดอย่างไรกับวิธีที่คุณแบกรับทุกอย่าง
so neat and clean well the world is full of such pretty things
ช่างละเอียดและสะอาด โลกมีแต่สิ่งสวยงาม
so do your best for me
ดังนั้น ช่วยทำให้ดีที่สุด เพื่อฉัน

ตอนที่พราว อรุณรังสีเวช ไปชมการแสดงดนตรีของวง Mayday Parade ที่ Vancouver, Canada เขาบอกว่าจะร้องเพลงสุดท้าย เลยร้องเพลง Kids in Love และ เพลง When you see my friends ปิดฉากด้วยเพลงที่ทุดคนรัก และร้องได้ แต่เราก็ตะโกนว่า One more song และวงดนตรีก็เล่นให้อีกเพลงที่ทุกคนรัก คือ Oh well, Oh well สวยงามมาก เวลาที่เขาร้องว่า It’s over, I wanna see you again, I wanna feel it again. แบบว่า ถ้าเขาจะมาเล่นดนตรีที่นี่อีก ก็อยากเจอพวกแฟนๆ กลุ่มนี้อีกครั้ง

วง Mayday Parade แสดงดนตรี concert live ที่ vancouver
ภาพถ่ายโดย พราว อรุณรังสีเวช

Leave a comment

Filed under Uncategorized

เพลง Angels ของวง Mayday Parade ความหมาย แปลเนื้อเพลง

แปลโดย อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช
อยากให้คนที่อ่านโพสแปลเพลงของพราว อรุณรังสีเวช เพลงนี้ ให้สังเกตการใช้พหุพจน์และเอกพจน์ มันให้ความหมายที่เราอาจทราบว่า เขาดื่มฉลองให้แก่แฟนของเขา และคนใหม่ของเธอ
คำสำคัญ: แปลเพลง ความหมาย แปลเป็นไทย Mayday Parade Angels เนื้อเพลง

วง Mayday Parade แสดงดนตรี concert live ที่ vancouver
ภาพถ่ายโดย พราว อรุณรังสีเวช

Three years of something I call love
3 ปีของอะไรสักอย่างที่ฉันเรียกว่า รัก
When the phone calls and photographs were never enough
ตอนนั้น การโทรคุย กับภาพถ่ายก็ไม่เพียงพอ (สำหรับความสุขของเรา)
To save a heart that’s been broken so close to screaming
การที่จะรักษาหัวใจที่แตกร้าว หัวใจที่ใกล้จะกรีดร้อง
This can’t be happening, I must be dreaming
นี่มันไม่ควรเป็นจริง ฉันต้องฝันไปแน่

What’s the worst that could happen? I never knew
อะไรคือสิ่งที่แย่ที่สุดที่สามารถเกิดได้? ฉันไม่เคยรู้
When all I ever wanted was to get away from you
(อดีต) เมื่อทุกอย่างที่ฉันต้องการ คือ การหนีไปจากคุณ
But now the possible’s impossible and I can’t refuse
แต่ตอนนี้ สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปไม่ได้ และฉันก็ปฏิเสธ (สิ่งที่จะเกิด) ไม่ได้
Grab all your dreams and raise all your glasses
รั้งความฝัน และยกแก้ว (มากกว่า 1 ใบ) ของคุณทั้งหมดขึ้น

Let’s toast to the lucky ones
เรามาดื่มให้พร แด่คนที่โชคดี (มากกว่า 1 คน)
To the girl that just broke my heart
แด่หญิงที่ทำให้หัวใจฉันแตกร้าว

I can’t breathe after all that you’ve told me
ฉันไม่สามารถหายใจหลังจากคุณบอกฉัน
You took my heart and made me melt again
คุณเอาหัวใจฉันไป และทำให้ฉันละลายอีกครั้ง

I could never imagine we’d end up this way
ฉันไม่สามาระคาดไว้เลยว่าเราจะจบกันแบบนี้
After all that we went through now I’m fighting through the pain
หลังจากที่สู้มาด้วยกันตลอดมา ตอนนี้ฉันกลับมาต่อสู้กับแผลของตนเอง
It’s like this heart that’s been broken is so close to screaming
มันเหมือนหัวใจที่แตกร้าว ใกล้ที่จะกรีดร้อง
Was ripped from my chest and I can’t stop the bleeding
หัวใจถูกฉีกออกจากอกฉัน และฉันหยุดเลือดที่ไหลไม่ได้

Now we all fall for the bad ones
ตอนนี้ เราทุกคนตกหลุมรักคนไม่ดี
They’ll just break us cause we’re so young,
พวกเขาจะแยกพวกเรา เพราะราเด็กเกินไป
dumb and vulnerable
โง่ และอ่อนไหว
Young and vulnerable
อายุน้อย และอ่อนไหว

Let’s toast to the lucky ones
เรามาดื่มให้พร แต่คนที่โชคดี (มากกว่า 1 คน)
To the girl that just broke my heart
แด่หญิงที่ทำให้หัวใจฉันแตกร้าว

I can’t breathe after all that you’ve told me
ฉันไม่สามารถหายใจหลังจากคุณบอกฉัน
You took my heart and made me melt again
คุณเอาหัวใจฉันไป และทำให้ฉันละลายอีกครั้ง

(You ripped apart these pages) I can’t breathe
(คุณฉีกหน้าหนังสือ) ฉันไม่สามารถหายใจ
(Our book was overrated) After all that you’ve told me
(หนังสือของเราถูกคาดหวังมากเกินไป) หลังจากคุณบอกฉัน
(This brings up all these questions, tell me what just happened)
(มันก่อให้เกิดคำถาม ช่วยบอกฉันว่ามันเกิดอะไรขึ้น)
You took my heart and made me melt again
คุณเอาหัวใจฉันไป และทำให้ฉันละลายอีกครั้ง
(I’ll say)
(ฉันจะพูด)

I put your picture in a frame that stands at the side of my bed
ฉันใส่รูปของคุณในกรอบ วางข้างเตียงของฉัน
So whenever I get sad I can stare at your face
เมื่อไรก็ตามที่ฉันเศร้า ฉันจะมองหน้าคุณ
And hope and pray that I won’t forget
ทั้งหวัง และวอนขอ ว่าฉันจะไม่ลืม
When all I remember is talking is cheap
เมื่อทุกอย่างที่ฉันจำได้คือการพูดที่ราคาถูก
and your lies were expensive
และคำโกหกของคุณราคาแพง
And god only knows when
และพระเจ้ารู้แค่เพียงเมื่อ
I’ll come to my senses
ฉันจะรู้ว่าฉันรู้สึกอย่างไร
Now I can’t breathe at all (now I can’t breathe)
ตอนนี้ ฉันไม่สามารถหายใจได้อีกต่อไป

Here’s a toast to the lucky ones
นี่คือการดื่มให้พร แต่คนที่โชคดี (มากกว่า 1 คน)
To the girl that just broke my heart
แด่หญิงที่ทำให้หัวใจฉันแตกร้าว

(You ripped apart these pages) I can’t breathe
(คุณฉีกหน้าหนังสือ) ฉันไม่สามารถหายใจ
(Our book was overrated) After all that you’ve told me
(หนังสือของเราถูกคาดหวังมากเกินไป) หลังจากคุณบอกฉัน
(This brings up all these questions, tell me what happened)
(มันก่อให้เกิดคำถาม ช่วยบอกฉันว่ามันเกิดอะไรขึ้น)
You took my heart and made me melt again
คุณเอาหัวใจฉันไป และทำให้ฉันละลายอีกครั้ง
(I’ll say)
(ฉันจะพูด)

Tell me what just happened
ช่วยบอกฉันว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เพลงนี้ให้อารมณ์ที่ซับซ้อย มีขึ้นมีลง แปรปรวน อ่อนไหว และมีคำว่า vulnerable คือ ความอ่อนไหว เปราะบาง เป็นแก่นของความเป็น emo เป็นเพลง emo เพราะในโลกตะวันตก ผู้ชายจะถูกสอนให้เข้มแข็ง ถ้าใครอ่อนไหว แสดงว่าไม่มีความเป็นชาย แต่ในสังคม emo การอ่อนไหวของผู้ชาย เป็นเรื่องปกติ เป็นที่ยอมรับ พอพราว อรุณรังสีเวช ได้มาเทียบกับเพลงไทย ชายไทยเราไม่ต้องเป็น emo ก็อ่อนไหวกันตั้งแต่ลูกทุ่งจนถึงลูกกรุง

วง Mayday Parade แสดงดนตรี concert live ที่ vancouver
ภาพถ่ายโดย พราว อรุณรังสีเวช

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ความหมาย Even Robots Need Blankets ของวง Mayday Parade เนื้อเพลงแปลไทย

แปลโดย อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช
ถ้าเทียบแล้ว ตอนนี้อาจารย์พราว อรุณรังสีเวชชอบเพลงนี้ที่สุด และอยากร้องลง Youtube เหมือนกับที่คนอื่น ๆ เขาทำกันในเพลงนี้ แต่อายนักศึกษา 555 …
คำสำคัญ: แปลเพลง ความหมาย แปลเป็นไทย Mayday Parade Even Robots Need Blankets เนื้อเพลง

วง Mayday Parade แสดงดนตรี concert live ที่ new york state
ภาพถ่ายโดย พราว อรุณรังสีเวช

It happens every time
มันเกิดขึ้นทุก ๆ ครั้ง
If it counts I’ll lose my courage when I need it the most
(ท่อนนี้ เราอาจร้องว่า fitz count slose courage when I need it the most ถ้าร้องตามทุกคำแบบ stress ทุกคำ ลิ้นคนไทยแบบเราจะไปตามไม่ได้)
ถ้ามันนับ ฉันจะเสียกำลังใจเมื่อฉันต้องการกำลังใจที่สุด
Then it comes crawling up after
และมันก็ไต่ขึ้นหลังจาก
Begs me to ask her what I already know
มันขอให้ฉันถามเธอในสิ่งที่ฉันรู้แล้ว

Singing “Oh, love get me out of the cold”
ร้องว่า โอ้ความรัก เอาฉันออกจากความหนาวสั่น
If I’d promise that I take you there with me
ถ้าฉันจะสัญญาว่า ฉันจะพาคุณไปที่นั่น
Would you go, I found
คุณจะไปมั้ย, . . . , ฉันพบว่า
in one step, I’ll get closer to heaven than you’ll ever know
ในก้าวหนึ่ง, ฉันจะเข้าใกล้สวรรค์ยิ่งกว่าที่คุณรู้
You may never know
คุณอาจไม่เคยรู้

Feel it out again,
รับรู้ถึงมันอีกครั้ง
Go and try to be your man when there’s a gun to your head
พยายามเป็นคนของคุณเมื่อมีปืนจ่อหัวของคุณอยู่
After you’ve found out your “good enough”
หลังจากที่คุณพึ่งรู้ ว่า คำว่าดีพอของคุณ
wasn’t good enough for everyone else
มันไม่ได้ดีพอสำหรับคนอื่น ๆ

Singing “Oh, love get me out of the cold”
ร้องว่า โอ้ความรัก เอาฉันออกจากความหนาวสั่น
Pull me right up by the fire and I’ll show you what home means now
ดึงฉันขึ้นโดยไฟ และฉันจะแสดงให้คุณรู้ว่า บ้าน หมายถึงอะไร
The words came with a new kind of sadness
คำที่ว่า มาพร้อมกับความเศร้าโศรกรูปแบบใหม่
They meant everything, you mean everything to me
คำพวกนี้หมายถึงทุกอย่าง คุณก็หมายถึงทุกอย่างสำหรับฉัน
(ปล. พราวว่า ถ้า mean เป็น adj. ความหมายเราเปลี่ยนเลย อิอิ)

I’ll take the first train out of this town
ฉันจะนั่งรถไฟกระบวนแรก ออกจากเมืองนี้
With a glare in my eye and my pockets full,
ไปพร้อมกับความเคืองโกรธในตา และกระเป๋าเงินที่เต็ม (เต็มไปด้วยเงิน)
ready to die
พร้อมที่จะตาย
And when I get hazy I will think just maybe you’re out there somewhere
(ปล. พราวแนะคนที่จะร้อง เราเว้นตามเพลง ว่า And when I get haz … zy I will think … just maybe you’re out … there somewhere)
และเมื่อฉันเริ่มงงจำไม่ได้ ฉันก็จะคิดว่า คุณอาจจะอยู่ที่ไหนสักหนสักแห่ง

Singing “Oh, love get me out of the cold”
ร้องว่า โอ้ความรัก เอาฉันออกจากความหนาวสั่น
If I’d promise that I take you there with me
ถ้าฉันจะสัญญาว่า ฉันจะพาคุณไปที่นั่น
Would you go, I found,
คุณจะไปมั้ย, . . . , ฉันพบว่า
in one step I’ll get closer to heaven than you’ll ever know
ในก้าวหนึ่ง, ฉันจะเข้าใกล้สวรรค์ยิ่งกว่าที่คุณรู้
You may never know
คุณอาจไม่เคยรู้เลย

Singing “Oh, love get me out of the cold”
ร้องว่า โอ้ความรัก เอาฉันออกจากความหนาวสั่น
Pull me right up by your fire, and I’ll show you what home means now
รั้งฉันไว้โดยไฟ และฉันจะแสดงให้คุณรู้ว่า บ้าน หมายถึงอะไร
The words came with a new kind of sadness
คำที่ว่า มาพร้อมกับความเศร้าโศรกรูปแบบใหม่
They meant everything, you mean everything to me
คำพวกนี้หมายถึงทุกอย่าง คุณก็หมายถึงทุกอย่างสำหรับฉัน

พราว อรุณรังสีเวช อยากพูดอะไร แบบว่า เราอาจจะประติดประต่อความหมายไม่ค่อยได้ว่าเนื้อเพลงพยายามสื่อถึงอะไร แต่ด้วยทำน้อง ดนตรี เสียงเปียโน ทุกอย่างเข้ากันได้ดี และมันให้อารมณ์หดหู่มาก

วง Mayday Parade แสดงดนตรี concert live ที่ vancouver
ภาพถ่ายโดย พราว อรุณรังสีเวช

Leave a comment

Filed under Uncategorized

เนื้อเพลง I swear this time I mean it วง Mayday Parade แปลไทย ความหมาย

แปลโดย อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช
อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช ขอแนะว่า ถ้าใครเป็นเด็ก emo ในยุคก่อน 2010 ต้องชอบเพลงนี้อย่างแน่นอน ขนาดว่า MTV ไม่ค่อยเปิดนะ MTV ชอบแค่ Fall Out Boy และ Panic! At The Disco ซึ่งตอนนี้ พราวก็ไม่ได้ฟัง 2 วงนี้เท่าไรละ
คำสำคัญ: แปลเพลง ความหมาย แปลเป็นไทย Mayday Parade I swear this time I mean it เนื้อเพลง

วง Mayday Parade แสดงดนตรี concert live ที่ New York City
ภาพถ่ายโดย พราว อรุณรังสีเวช

Oh Florida please be still tonight
ขอฟลอริดา อย่าให้ผ่านคืนนี้ไป
Don’t disturb this love of mine
อย่าเปลี่ยนความรักนี้ของฉัน
Look how she’s so serene
ดูสิ เธอสุขสงบจริงๆ
You’ve gotta help me out
คุณต้องช่วยฉันนะ
(ปล. พราวเข้าใจว่า ‘คุณ’ หมายถึง ฟลอริด้า แบบว่า Derek กำลังพูดถึงรัฐบ้านเกิด ให้ช่วยหยุดเวลาไว้)

And count the stars to form the lines
และนับดาวเพื่อจะลากเส้นโยงกัน
And find the words we’ll sing in time
หาคำ (จากเส้น) คำที่เราจะร้องเป็นเพลงในตอนนี้
I want to keep her dreaming
ฉันอยากทำให้เธอได้ฝันต่อ
It’s my one wish, I won’t forget this
นี่คือความหวังเดียวของฉัน และฉันจะไม่ลืนมัน

I’m outdated, overrated
ฉันมันเชย และถูกคาดหวังมากไป
Morning seems so far away
รุ่งเช้า เหมือนจะไกลออกไป

So I’ll sing a melody
ดังนั้น ฉันจะร้องทำนองนึง
And hope to God she’s listening
และขอพระเจ้าให้เธอกำลังฟังมัน
Sleeping softly while I sing
หลับอย่างมีความสุขเมื่อฉันกำลังร้อง

And I’ll be your memories
และฉันจะเป็นความทรงจำของคุณ
Your lullaby for all the times
เป็นเพลงกล่อมให้คุณนอนทุก ๆ วัน
Hoping that my voice could get it right
หวังว่า เสียงของฉันจะทำได้ถูกต้อง

(ปล. พราว อรุณรังสีเวช คิดว่า Derek น่าจะเขียนเนื้อเพลงนี้ พูดถึงภรรยาของเขา ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง)

If luck is on my side tonight
ถ้าความโชคดีอยู่กับฉันในคืนนี้
My clumsy tongue will make it right
ลิ้นโง่ๆ ของฉันคงพูดได้ถูก
And wrists that touch, It isn’t much, but it’s enough
ข้อมือที่แตะลงไป มันไม่มาก แต่มันเพียงพอ

To form imaginary lines
เพื่อที่จะสร้างเส้นที่ถูกจินตนาการณ์ (น่าจะเป็นเส้นที่ลากระหว่างดาว ตอนต้นเพลง)
Forget your scars, we’ll forget mine
ลืมแผลของคุณ เราจะลืมแผลของฉันด้วย
The hours change so fast, Oh God, please make this last
ชั่วโมงๆ ผ่านไปเร็ว, พระเจ้า, ช่วยให้เวลายืดยาวขึ้น

I’m outdated, overrated
ฉันมันเชย และคาดหวังมากไป
Morning seems so far away
รุ่งเช้า เหมือนจะไกลออกไป

So I’ll sing a melody
ดังนั้น ฉันจะร้องทำนองนึง
And hope to God she’s listening
และขอพระเจ้าให้เธอกำลังฟังมัน
Sleeping softly while I sing
หลับอย่างมีความสุขเมื่อฉันกำลังร้อง

And I’ll be your memories
และฉันจะเป็นความทรงจำของคุณ
Your lullaby for all the times
เป็นเพลงกล่อมให้คุณนอนทุก ๆ วัน
Hoping that my voice could get it right
หวังว่า เสียงของฉันจะทำได้ถูกต้อง
Could get it right
คงทำได้ในสิ่งที่ถูกต้อง

You could crush me
คุณบีบฉันได้
Please don’t crush me
กรุณาอย่าบีบฉัน
‘Cause baby I’m a dreamer for sure
เพราะฉันเป็นนักฝันแน่ๆ
And I won’t let you down
และฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง
(ปล. พราวจะบอกว่า let …. down แปลว่า ทำให้ …. ผิดหวัง)
I swear this time I mean it
ฉันสาบานว่าครั้งนี้ฉันพูดจริง

And I’ll sing a melody
และฉันจะร้องทำนองนึง
And hope to God she’s listening
และขอพระเจ้าให้เธอกำลังฟังมัน
Sleeping softly while I sing
หลับอย่างมีความสุขเมื่อฉันกำลังร้อง
And I’ll be your memories
และฉันจะเป็นความทรงจำของคุณ
Your lullaby for all the times
เป็นเพลงกล่อมให้คุณนอนทุก ๆ วัน
Hoping that my voice could get it right
หวังว่า เสียงของฉันจะทำได้ถูกต้อง

ถ้าเพลง I swear this time I mean it เป็นเพลงที่ Derek แต่งเนื้อเพลงให้ภรรยาของเขาจริง ๆ แบบเพลง Terrible Things ที่เขาแต่งเพื่อร้องกับลูกสาว ให้คิดถึงตอนที่แม่ของเธอยังมีชีวิตอยู่ พราวว่า เพลงนี้คงจะซึ้งกินใจแฟน ๆ หลายคนแน่ ๆ โดยเฉพาะคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของนักร้องคนนี้

วง Mayday Parade แสดงดนตรี concert live ที่ นิวยอร์ก
ภาพถ่ายโดย พราว อรุณรังสีเวช

Leave a comment

Filed under Uncategorized

เนื้อเพลง Hold onto me วง Mayday Parade ความหมาย แปลไทย

แปลโดย อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช
อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช ฟังเพลงนี้ซึ้งดี แต่ไม่ถึงกับร้องไห้ แต่เมื่อพราวได้ไปอ่านคอมเมนต์ใน Youtube คนมาโพสกันว่าร้องไห้ และอ่อนไหวมาก เป็นเพลง emo แท้อีกเพลงนึง ของวง Mayday Parade วงที่เป็นควันหลงจากยุคที่ emo โด่งดัง
คำสำคัญ: แปลเพลง ความหมาย แปลเป็นไทย Mayday Parade Hold onto me เนื้อเพลง

วง Mayday Parade แสดงดนตรี concert live ที่ New York
ภาพถ่ายโดย พราว อรุณรังสีเวช

I know I’ve got my problems and it starts with me
ฉันรู้ฉันมีปัญหาที่เกิดมาจากตัวฉันเอง
She saw something inside that I can’t see
เธอมองเห็นบางอย่างข้างใน แต่ฉันไม่เห็น
And late at night, yeah, she’ll comfort me
ดึก ๆ เธอจะปลอบฉัน
Hold onto me, hold onto me
อยู่กับฉันเถอะ อยู่กับฉัน

I got a nervous habit and I drink too much
ฉันกังวลและฉันดื่ม (แอลกอฮอล) มากไป
She said she hates her life and wants to change her ways
เธอบอกว่าเธอเกลียดชีวิตเธอ และเธอต้องการจะเปลี่ยนมัน
She wakes in the night and whispers, Oh, so quiet
เธอตื่นกลางดึกและกระซิบ ช่างเงียบ

Hold onto me, hold onto me
อยู่กับฉันเถอะ อยู่กับฉัน
Don’t you ever leave, don’t you ever leave
คุณจะไม่ไปใช่ไหม, คุณจะไม่ไปแน่นะ
I know I’ve got my problems and it’s probably me
ฉันรู้ฉันมีปัญหา และมันอาจคือฉัน
So hold onto me, hold onto me
ดังนั้น อยู่กับฉันเถอะ อยู่กับฉัน

Stayed up too late and it hurts to breathe
ยังไม่นอนจนกระทั่งดึก และมันเจ็บเมื่อจะหายใจ
Said it’s 4 A.M., girl, go back to sleep
ตี 4 แล้ว เธอไปนอนเถอะ
Sometimes at night, I can hear her dreams
บางครั้งตอนกลางคืน ฉันได้ยินฝันของเธอ

Come rescue me, come rescue me
มาช่วยฉัน ช่วยฉันเถอะ
Don’t you ever leave, don’t you ever leave
คุณจะไม่ไปใช่ไหม, คุณจะไม่ไปแน่นะ
I know we got our problems and it’s probably me
ฉันรู้ เรามีปัญหา และมันอาจคือฉัน
So hold onto me, hold onto me
ดังนั้น อยู่กับฉันเถอะ อยู่กับฉัน

I’m a drifter’s body in an open sea
ฉันเหมือนร่างลอยเคว้งคว้างกลางทะเลใหญ่
And I’ve seen my reflection staring right back at me
ฉันได้เห็นเงาของฉันเองจ้องตามฉันมา
With no place to go and you’re left all alone
ฉันไม่มีที่ไป และคุณก็ทิ้งฉันไว้
There’s no place like home
ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้าน

(*จับใจ พราว มาก ท่อนด้านบนเมื่อกี้)

Hold onto me, hold onto me
อยู่กับฉันเถอะ อยู่กับฉัน
Just stay with me, just stay with me
แค่อยู่กับฉัน เพียงแค่อยู่กับฉัน
I know we got our problems and you’ll probably leave
ฉันรู้ ว่าเรามีปัญหา และคุณจะทิ้งไป
So hold onto me, hold onto me
ดังนั้น อยู่กับฉันเถอะ อยู่กับฉัน

I could never leave, I will never leave
ฉันไม่สามารถจากไปได้ ฉันจะไม่ไป
So hold onto me, hold on to me
อยู่กับฉันเถอะ อยู่กับฉัน

หลายปีละ หลายคนยังฟังเพลงซึ้งกินใจให้อารมณ์ เหล่านี้อยู่ คนต่างชาติชาวอเมริกัน ไม่ค่อยมีเพลงอกหัก หรือทุกข์จากสมเหตุต่าง ๆ นานาให้ฟัง Mayday Parade ทำเพลงให้ทุกข์ถึงเพื่อน, แฟน, ญาติ, และอื่น ๆ ที่วัยรุ่นยุค 2006 – 2013 จะคิดได้ ตอนนั้นเพลง emo punk ดังมาก มีหลายวงจริงๆ

วง Mayday Parade แสดงดนตรี concert live ที่ vancouver
ภาพถ่ายโดย พราว อรุณรังสีเวช

Leave a comment

Filed under Uncategorized