Author Archives: The SW Eden

About The SW Eden

Sw Eden is known as a Thai artist.

เบื่อโรงเรียน บังคับให้ใช้ปากกาหมึกซึม ปัญหาเยอะจัด!

เบื่อโรงเรียน บังคับให้ใช้ปากกาหมึกซึม ปัญหาเยอะจัด!

บทความหรือโพสนี้มีลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้คัดลอกโดยตรง หากมีการนำไปสรุปหรือเรียบเรียงใหม่เพื่อการเก็บข้อมูล การศึกษา การวิจัยเชิงสังคมศาสตร์และจิตวิทยา ต้องอ้างอิงให้ถูกวิธี ซึ่งอาจใช้รูปแบบที่จัดให้ดังต่อไปนี้
สว อิเฎล. (2563). เบื่อโรงเรียน บังคับให้ใช้ปากกาหมึกซึม ปัญหาเยอะจัด!. สืบค้นจาก https://sw-eden.net/2020/07/20/ink-pen/

สมัยก่อนที่โรงเรียนบังคับให้ใช้ปากกาหมึกซึม เพราะ โรงเรียนอ้างว่า มันจะทำให้ลายมือคนสวยขึ้น ซึ่งไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่า แต่ที่จริง คือ ปากกาหมึกซึมสร้างปัญหาชีวิตให้กับนักเรียนมาก ๆ

ปัญหา ปากกาหมึกซึม หมึกซึม เลอะเทอะ สีจาง ละลายน้ำ น้ำยาลบคำผิด จอยลี่

นักเรียนที่มีฐานะดีจึงจะสามารถซื้อปากกาหมึกซึมที่ราคาแพงได้ ส่วนนักเรียนฐานะธรรมดา อาจพบกับปากกาที่แตกง่าย และหมึกเลอะกระเป๋า ต้องเปลี่ยนปากกาบ่อย ๆ และถ้าอยู่ดี ๆ ปากกาพังระหว่างเรียน ก็จะไม่มีใช้ไปจนถึงอีกวัน ที่จะมีโอกาสไปซื้อด้ามใหม่

เรื่องหมึกหลอดก็มีปัญหา หลายคนไม่ได้ใช้หมึกสูบ สวอิเฎลก็ไม่ได้ใช้หมึกสูบ เพราะมันเลอะเทอะ จึงใช้หมึกหลอด และต้องเอาหลอดหมึกไปเผื่อ ถ้าเพื่อนในโรงเรียนหมึกหมด ก็จะมาขอยืม และก็ไม่ยอมคืน บางครั้งเราก็ไม่อยากคืน เพราะเราซื้อของฝรังเศษมา พอเราไปบอกว่าของเรามาจากฝรั่งเศษ เพื่อนมันก็ดูถูกว่า ของของเราเป็นเศษฝรั่ง นี่มันหยาบคายมาก ๆ คุณลองคิดสิ ถ้าไปยืมของของชาวบ้าน และยังไปด่าว่าของของเขาไม่ดี

ปัญหา ปากกาหมึกซึม หมึกซึม เลอะเทอะ สีจาง ละลายน้ำ น้ำยาลบคำผิด จอยลี่

ปัญหาต่อมา คือ ถ้าใช้น้ำยาลบคำผิด ลิควิด เมื่อลบเสร็จ ก็ต้องใช้ปากกาหมึกแห้งเขียนทับ เพราะปากกาหมึกซึมจะเขียนทับลงบนลิควิดไม่ได้ สวอิเฎลก็รำคาญเรื่องนี้มาก ๆ

เมื่อก่อน ก่อนที่จะใช้ลิควิด สวอิเฎลใช้ จอยลี่ ที่มันคล้าย ๆ เมจิกใส ๆ ไว้ทำให้หมึกซึมจางหายไป เมื่อใช้แล้ว งานที่จะส่งอาจารย์ก็ดูเรียบร้อยดี แต่หารู้ไม่ว่า เมื่อเก็บไว้นาน ๆ กลายเป็นว่า สารเคมีดังกล่าว ทำให้สิ่งที่สวอิเฎลเขียนในหน้าอื่น ๆ จางตาม ๆ ไปหมด สวอิเฎล เลยไม่ใช้จอยลี่อีกต่อไป เพราะเสียดายสิ่งที่เคยจดบันทึก

ปัญหา ปากกาหมึกซึม หมึกซึม เลอะเทอะ สีจาง ละลายน้ำ น้ำยาลบคำผิด จอยลี่

ปัญหายังไม่จบแค่นั้น หมึกซึมส่วนใหญ่ละลายน้ำ ถ้าวันไหนฝนตกและกระเป๋าเปียก สมุดจดก็จะจบสิ้นไปพร้อมกับสายฝน ซึ่งนั่นแตกต่างจากหมึกแห้งที่ทุกอย่างอยู่ครบ

หมึกซึมยังสร้างปัญหาอีก เกี่ยวกับชนิดกระดาษ ถ้าใครใช้ปากกาหมึกซึมบ่อย ๆ จะทราบว่า ต้องใช้กระดาษลื่น ๆ จะทำให้เขียนเร็ว เขียนง่าย แต่ถ้าเป็นกระดาษสาก ๆ หรือ หยาบ ๆ มันจะเขียนยาก และจะมีขุย ๆ ของกระดาษเข้าไปอุดตันในหัวปากกาหมึกซึม

เมื่อก่อน โรงเรียนที่สวอิเฎลเคยอยู่ จะมีสมุดที่มีกระดาษดี กระดาษลื่น เขียนได้ดี แต่ต่อมา เขาก็รณรงค์เปลี่ยนสมุดเป็นกระดาษที่รีไซเคิลมา อ้างเรื่องโลกร้อน และตอนนี้ สมุดของโรงเรียนก็สร้างปัญหาให้กับทุกคน น่าเบื่อจริง ๆ นักเรียนถูกบังคับให้ใช้สมุดของโรงเรียนเท่านั้น จะซื้อสมุดอื่น ๆ ที่กระดาษคุณภาพดีกว่ามาใช้ก็ไม่ได้

ปัญหา ปากกาหมึกซึม หมึกซึม เลอะเทอะ สีจาง ละลายน้ำ น้ำยาลบคำผิด จอยลี่

ปัญหา ปากกาหมึกซึม หมึกซึม เลอะเทอะ สีจาง ละลายน้ำ น้ำยาลบคำผิด จอยลี่

1 Comment

Filed under Uncategorized

Reverse painting glass Paint by Proud Arunrangsiwed

Reverse painting glass Paint behind inside

Reverse painting on glass or Paint behind the glass. Paint from inside of the glass. Each glass represent the countries in Asia, especially Asian or South East Asia. The material in the glass/cup is related to the country where was drawn.

This is a part of final project of Advance Painting class in Ohio University. Thank you Prof. Julie Dummermuth, you are my great art teacher.

Firstly, I started to paint in the acrylic sheet, or plexiglass, that was how New Yorkers called it. It was easier than painting in the mini cup though. My professor like it better when it was in the mini cup. It looks more Asian, or Chinese, I guess.

My professor, Julie, she was super nice to me. However, my taste of artwork is to make something rough and to show the brush swing, while my professor like something clean, detailed, and neat. The glass painting is what both of us can meet, like half-way-point, or equilibrium. Do you know why? I can do something mess in the back of the glass, and my professor can see something neat in front of the glass. I was happy with it and I was happy that my professor was happy.

If you want to see the complete gallery, you can see it here, https://www.flickr.com/photos/sw_eden/albums/72157714262860033

paint behind the glass reversed glass painting acrylic color colour artwork artist drawing traditional
Saw Binnya and Seven-headed beast in the front

paint behind the glass reversed glass painting acrylic color colour artwork artist drawing traditional
Saw Binnya and Seven-headed beast in the back
paint behind the glass reversed glass painting acrylic color colour artwork artist drawing traditional
the Nation of Brunei mini cup, painting glass in reversed side

paint behind the glass reversed glass painting acrylic color colour artwork artist drawing traditional
Myanmese or Burmese mini cup with the jewelry in it. In fact, it is the plastic ones, but I want to make it like the ruby.
paint behind the glass reversed glass painting acrylic color colour artwork artist drawing traditional
Laos mini cups the earth is so abundant here.

paint behind the glass reversed glass painting acrylic color colour artwork artist drawing traditional
When I paint reversedly in the mini cup for Japan or China. I think about the noodle. Therefore, I select the noodle for this cup.

paint behind the glass reversed glass painting acrylic color colour artwork artist drawing traditional
Thank god, I got the actual Japanese green tea with me. Hence, I put it into the mini cup of Japan.

paint behind the glass reversed glass painting acrylic color colour artwork artist drawing traditional
This is the mini cup with reversed glass painting for Cambodia or originally Khmer. I cannot find the actual material in Ohio though. I bought foam core and colored it red. This is to make it like the actual sandstone. Sandstone is the red stone used to built the famous Angkor Wat.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Conservation of wisdom and culture Tourist Attractions

This blog post was translated from an academic paper. Please cite the original article.
APA
Arunrangsiwed, P. (2020). Floating Market Studies: A Literature Review. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 8(1), 25-42.

Conservation of wisdom and culture

Thai floating market riverside local people and folk visitor places to visit tourism attraction

Since local people have careers and income from cultural tourism such as floating markets (ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ, และ ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ, 2557) , they are motivated to preserve life and community ways (กฤตภาส บินสุอะหวา และ ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ, 2554). Before the floating market became a tourist attraction like today, the ancient floating market had a sufficiency economy system. The villagers exchange products without using money as a medium (สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์, 2553-2554). Products in that period were usually foodstuffs, household goods, which is different from what the current tourists and teenagers are interested in (กมลทิพย์ กันตะเพ็ง และ พิทักษ์ ศิริวงศ์, 2560).

floating market riverside myanmar myanmese thailand thai burma bumar tourist tourism attraction places to visit holiday weekend week end

While there are a lot of teenagers and foreign tourists, community leaders and shops of many floating markets tried to preserve the traditional Thai landscape, such as the construction of buildings and the use of colors (วรุณี เชาวน์สุขุม และ วงศ์ธีรา สุวรรณณิน, 2561). Not only the physical environment, buildings, and architectural designs that were preserved, floating market is also the place with full of local knowledge, which produces a variety of processed agricultural products. These products can also create identity for the floating market as well (มธุรา สวนศรี, 2559). Another thing that helps build cultural identity is that the floating market is the center of the local wisdom that allows people to learn about their careers, techniques, and methods of doing certain activities in daily life (มธุรา สวนศรี, 2559).

This wisdom can exist because of communication, knowledge exchange, the practice in order to try new strategy, the note taking, and working with scholars (ปนันดา จันทร์สุกรี, นลินี พานสายตา, ไพลิน เชื้อหยก, และ นิตินัย รุ่งจินดารัตน์, 2560). Exchange knowledge between community members and educational institutions may not be enough. ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ (2562) suggests that there should be ecological activities related to local wisdom for tourists as well.

Thai floating market riverside local people and folk visitor places to visit tourism attraction

Conservation of wisdom and culture Tourist Attractions
It is important to note that I wrote an article for a conference in Phayao, and my article was published in Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao. I translated to manuscript into English during the peer review process or about Mar 2020. I kept the translated version until my article was published in the academic journal. Why did I translate? I think it may increase the number of citations for my paper.

1 Comment

Filed under Uncategorized

Cultural identity of floating market and products

This blog post was translated from an academic paper. Please cite the original article.
APA
Arunrangsiwed, P. (2020). Floating Market Studies: A Literature Review. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 8(1), 25-42.

The identity of the floating market and products

Thai floating market riverside local people and folk visitor places to visit tourism attraction

As mentioned earlier, wisdom and culture make the floating market a unique tourist destination that is different from other tourist destinations and this place identity will help attract tourists (จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ และ คณะ, 2557). Therefore, people should identify that factor that can create that identity, as aforementioned in the previous paragraph. ณัชชา กริ่มใจ (2552) suggests that Thai traditional style should be used to promote floating market identity for foreign tourists. For Thai tourists, ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ (2557) found that they like a unique shooting scene. This is similar to the finding of ศิริรัตน์ ขานทอง, ละเอียด ศิลาน้อย, และ กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ (2562) that Thai tourists are paying more attention to their physical environment.

floating market riverside myanmar myanmese thailand thai burma bumar tourist tourism attraction places to visit holiday weekend week end

At the same time, although the floating market has a distinctive style of marketing from other tourist destinations, the products are not unique. People do not need to travel to the floating market to buy those products, but they could buy the particular product from anywhere (รัศมี อุตเสนา, 2559). Moreover, in some large floating markets, there are also many stores that sell similar products, too (กมลทิพย์ กันตะเพ็ง และ พิทักษ์ ศิริวงศ์, 2560). This is similar to the problem found in OTOP industry (จัตตุรงค์ เพลินหัด, 2558)
Thai floating market riverside local people and folk visitor places to visit tourism attraction

The shop operators or entrepreneur in the floating market should remember the fact that the tourists are not only satisfied with the local beautiful environment, but these people do not like the repeating of local products and the repeating of the atmosphere (เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวา บุญปราการ, ชุติมา หวังเบ็ญหมัด, Kathylene Remegio, และ อรุณพร อธิมาตรไมตรี, 2559). The uniqueness of the product and the landscape will be able to create a lot of tourists’ memories (ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์, 2562). What is obvious is that the combination of Thai and Chinese cultures creates a unique identity for the Samut Songkhram community, including agriculture, lifestyle and physical expression or site design. These can be clearly seen by tourists at the floating market in the particular province (สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์, 2553-2554). With limited resources and similar products of all markets around Thailand, but but with different wisdom and creativity, local people could create products that are not repeated or boring (จัตตุรงค์ เพลินหัด, 2558) can increase perceived product value for agricultural products, too (พราว อรุณรังสีเวช และ สิริพร มีนานันทน์, 2559).

Thai floating market riverside local people and folk visitor places to visit tourism attraction

Cultural identity of floating market and products
It is important to note that I wrote an article for a conference in Phayao, and my article was published in Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao. I translated to manuscript into English during the peer review process or about Mar 2020. I kept the translated version until my article was published in the academic journal. Why did I translate? I think it may increase the number of citations for my paper.

1 Comment

Filed under Uncategorized

Marketing Mix 4P in Thailand Floating or Riverside Markets

This blog post was translated from an academic paper. Please cite the original article.
APA
Arunrangsiwed, P. (2020). Floating Market Studies: A Literature Review. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 8(1), 25-42.

Marketing Mix

Thai floating market riverside local people and folk visitor places to visit tourism attraction

As we know that tourists want to see a new atmosphere, relaxation, and friendliness in communication in floating market, many scholars have studied what the seller wants. Most of them focus on the success of marketing mix management. In general, research relating to floating markets is mainly based on 4P, marketing mix. In this article, only some examples of the results of some articles would be raised.

Thai floating market riverside local people and folk visitor places to visit tourism attraction

Like, when comparing product prices, promote sales and tourist attractions of Lam Phaya floating market, the samples understood that the most important thing for them is the products (เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ และ พรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล, 2561) For Sam Chuk market Tourists pay attention to souvenirs (วรุณี เชาวน์สุขุม และ วงศ์ธีรา สุวรรณณิน, 2561), while some research identified the factors related to taste, price, food quality.(ศิริรัตน์ ขานทอง, ละเอียด ศิลาน้อย, และ กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ, 2562). Food is something that foreign tourists buy especially female with the age around 31-50 (Nana Srithammasak et al., 2561). In Songkhla, the tourists are highly satisfied with the tourism management and moderately satisfied with the safety (เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวา บุญปราการ, ชุติมา หวังเบ็ญหมัด, Kathylene Remegio, และ อรุณพร อธิมาตรไมตรี, 2559).

From these findings, they could be noticed that the research studies on floating markets found that tourists satisfied and interested in different types of marketing mix depending on the location and time of data collection. The results may be difficult to apply in each location. However, the advantage of these studies is that economy of many floating markets have been tested by using marketing mix. Future research may focus on collaboration between local people and government in order to test the strategy for heightening income for local people. All could be constructed based on the existing knowledge of marketing research that has been initially tested.

floating market riverside myanmar myanmese thailand thai burma bumar tourist tourism attraction places to visit holiday weekend week end
Marketing Mix 4P in Thailand Floating or Riverside Markets
It is important to note that I wrote an article for a conference in Phayao, and my article was published in Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao. I translated to manuscript into English during the peer review process or about Mar 2020. I kept the translated version until my article was published in the academic journal. Why did I translate? I think it may increase the number of citations for my paper.

1 Comment

Filed under Uncategorized

Tourist Needs and Cultural Tourism in Thailand

This blog post was translated from an academic paper. Please cite the original article.
APA
Arunrangsiwed, P. (2020). Floating Market Studies: A Literature Review. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 8(1), 25-42.

Tourist needs

Thai floating market riverside local people and folk visitor places to visit tourism attraction

The uniqueness of the floating market is what tourists want. Uniqueness is the opposite of the repeating and boring place or products, which were mentioned in previous topic. Nana Srithammasak และ คณะ (2561) found that foreign tourists come to eat at the floating market because they want to find a new atmosphere. This is similar to the finding of สิรัชญา วงษ์อาทิตย์ และ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2559) which states that the exotic atmosphere that tourists like is an old atmosphere, which might be the atmosphere that people could experience before this contemporary generation. Therefore, the interesting thing of floating market is the mood and old feeling that is almost impossible to find in everyday life (สิรัชญา วงษ์อาทิตย์ และ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, 2559).

Thai floating market riverside local people and folk visitor places to visit tourism attraction

With a different atmosphere from daily life and work, especially for those who live in the city Therefore, visiting the floating market is a good way to relax (ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์, 2562). This can be explained by usingthe same phenomenon as when viewers watch movies or when they read novels. People would feel that they had temporarily escape from the real world (Arunrangsiwed, Komolsevin, & Beck, 2017; Jenkins, 1992). These tourists are more likely to come to eat than to buy souvenirs or buy something for their family (ทากะโนริ อิชิกาวะ และ ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์, 2560). Eating or having meals is a part of everyday life. This means it might be a boring activity. To choose a new place to eat with in an exotic location could be a great way to relax. Tourists also need friendly communication, too (สุทธยา สมสุข, สุวภัทร อำพันสุขโข, และ ยาภรณ์ ดำจุติ, 2561), which is politeness and trustworthiness provided by service providers and hawkers (อรรนพ เรืองกัลปวงศ์ และ สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์, 2559).

Thai floating market riverside local people and folk visitor places to visit tourism attraction

Although leisure, sightseeing, and photography may be part of the preservation of the local art and culture of the floating market, these may not generate income as an important factor for the floating market and the local community to sustain. Therefore, there is a marketing research done to study the floating market and these studies could help suggest the way to improve local people’s income.

floating market riverside myanmar myanmese thailand thai burma bumar tourist tourism attraction places to visit holiday weekend week end

Tourist Needs and Cultural Tourism in Thailand
It is important to note that I wrote an article for a conference in Phayao, and my article was published in Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao. I translated to manuscript into English during the peer review process or about Mar 2020. I kept the translated version until my article was published in the academic journal. Why did I translate? I think it may increase the number of citations for my paper.

3 Comments

Filed under Uncategorized

Floating Market Studies: A Literature Review for Thailand Tourism

Floating Market Studies: A Literature Review for Thailand Tourism

This blog post was translated from an academic paper. Please cite the original article.
APA
Arunrangsiwed, P. (2020). Floating Market Studies: A Literature Review. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 8(1), 25-42.

Thai floating market riverside local people and folk visitor places to visit tourism attraction

Floating markets are an important part of the local economic structure. Therefore, a lot of research has been done on the floating market. This part of study has compiled the findings and suggestions which can be divided into 6 main topics as follows: (1) floating market is a center of precious wisdom and culture, (2) the design, decoration and shop should be unique and should Value per access, (3) the different atmosphere from other places, the floating market has become a place to relax, and feel disconnected from daily working life, (4) marketing mix is a highly studied topic, (5) and researchers often give suggestions about improving the environment and community economic conditions. It starts with the unity and cooperation of the community, vendors and government officials, (6) various media such as social media, online television and local newspapers. They should use a public relations tool for tourism, floating markets. Lastly, future research should create tools that will enable successful communication with foreign tourists. This action research, as mentioned, can help increase the income that the community receives from tourists.

floating market riverside myanmar myanmese thailand thai burma bumar tourist tourism attraction places to visit holiday weekend week end

Conservation of wisdom and culture
The identity of the floating market and products
Tourist needs
Marketing Mix

Floating market is a tourist attraction, art and culture and also allowing the community to increase incomes from tourists (วรุณี เชาวน์สุขุม และ วงศ์ธีรา สุวรรณณิน, 2561). Because local people could earn from floating market business, they would intend to make everything better (ธีราภรณ์ นกแก้ว, 2555). When people in the community have a job, have income, they will work in their home, not trying to leave home to find some job in the city (ปรียาภรณ์ เนียมนก และ วศิน เหลี่ยมปรีชา, 2554-2555). Many floating markets still have economic sharing by creating a water network for a group of tourists to take a boat to visit floating markets and temples. Others conveniently which can create economic sustainability for many communities at the same time (ทากะโนริ อิชิกาวะ และ ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์, 2560).

In the area of education or research on floating markets, a complementary factor that helps the floating market to be economically stable as well is that these academic works will provide recommendations for administration and coordination between government, community leaders, stores and customers (ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์, 2562). This article is written by collecting research papers to review literature and make suggestions about future water market research which will divide the findings and recommendations of past research into 6 categories as follows:

Conservation of wisdom and culture
The identity of the floating market and products
Tourist needs
Marketing Mix

Thai floating market riverside local people and folk visitor places to visit tourism attraction

floating market riverside myanmar myanmese thailand thai burma bumar tourist tourism attraction places to visit holiday weekend week end
It is important to note that I wrote an article for a conference in Phayao, and my article was published in Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao. I translated to manuscript into English during the peer review process or about Mar 2020. I kept the translated version until my article was published in the academic journal. Why did I translate? I think it may increase the number of citations for my paper.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

เกลียดพวกละเมิดลิขสิทธิ์แล้วได้ดี มั้ยหล่ะ?

เกลียดพวกละเมิดลิขสิทธิ์แล้วได้ดีมั้ย?

สวอิเฎลเริ่มมีความรู้สึกเกลียดพวกละเมิดลิขสิทธิ์ตอนช่วงที่เรียนปริญญาตรี ก่อนหน้านั้นสวอิเฎลไม่ค่อยใส่ใจหรอก เพราะไม่ค่อยได้เผยแพร่ผลงานของตนเองอย่างจริงจัง สวอิเฎลจำได้ สมัยมัธยมได้มีโอกาสเรียนในดรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศเสียด้วย แต่ตอนที่เพื่อน ๆ เอาข้อมูลมาให้เรานั่งทำ PowerPoint ก็มีข้อมูลมากมายที่ Copy มาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยไม่ได้มีการเรียบเรียงใหม่เป็นภาษาของตนเอง จริง ๆ นั่นก็ไม่ใช่การทำผิดกฎหมายอะไรมากมาย เพราะเด็ก ๆ มัธยมก็นำเสนองานแค่หน้าชั้นเรียน และก็ได้คะแนน และก็ผ่านไป

เกลียดพวกละเมิดลิขสิทธิ์ ละเมิดลิขสิทธิ์ ขี้ขโมย โจร สันดานโจร

พอสวอิเฎลขึ้นปริญญาตรี ตอนนั้นไปเรียนที่นิวยอร์ก ใช้ชีวิตที่นั่นประมาณ 5 ปี อาจารย์เคยด่าเพื่อนร่วมชั้นที่ Copy เรียงความจากเว็บไซต์มาส่ง และขู่ว่า ถ้ารายงานไป จะถูกไล่ออกจากสถาบัน จริง ๆ นั่นเป็นสิ่งที่สวอิเฎลอยากให้นักศึกษาไทยควรรู้ และระวัง อย่าไป Copy งานใครมาแปะในรายงานตนเอง หรือ วาดรูปตามแบบใครโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลย

สมัยเรียนปริญญาตรี สวอิเฎลพบว่าตัวเองมีเวลาว่างมากกว่าตอนเรียนปริญญาโทหรือเอก หรือตอนทำงานจริง ๆ ตอนนั้นนั่งฝึกใช้โปรแกรมวาดภาพต่าง ๆ และโพสภาพลงเว็บไซต์ บางครั้งก็แต่งกลอนไปโพสลงเว็บบอร์ด สวอิเฎลอาจเป็นคนหลงตัวเองนิด ๆ เพราะบางครั้งลอง Search หาชื่อตนเอง หรือผลงานตนเองใน Google เพราะอยากรู้ว่ามันอยู่อันดับต้น ๆ หรือเปล่า แต่แล้ว หลายครั้งก็พบว่า เว็บไซต์ที่มัน Copy งานของสวอิเฎลไปกลับได้อันดับต้น ๆ มากกว่า ซึ่งนั่นมันน่าแค้นใจมาก

เกลียดพวกละเมิดลิขสิทธิ์ ละเมิดลิขสิทธิ์ ขี้ขโมย โจร สันดานโจร

เมื่อก่อนสวอิเฎลไม่ได้รายได้จากการโพสบล็อกหรือวาดภาพเลย แต่สิ่งที่ได้ เมื่อมีคนมาอ่านหรือมาชมผลงานคือความภาคภูมิใจ มีความสุข พอมีคนมา Copy งานไป เอาไปเป็นของตนเอง หลายคนไม่ยอมอ้างอิง และบางคนก็แค่แปะลิงค์ตัวจิ๋ว ๆ ที่ด้านล่างสุด เรื่องแบบนี้เท่ากับไม่เคารพกัน และเป็นพฤติกกรรมของโจร

การละเมิดลิขสิทธิ์ที่พูดมาเมื่อกี้ มันแตกต่างจากตอนที่แฟน ๆ วาด Fan Art หรือแต่ง Fan Fiction นะ มันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แบบมักง่าย ขี้ขโมย และมันไม่ได้มาจากความชื่นชอบหรือชื่นชม หรืออยากบอกต่อเกี่ยวกับคนที่เราชอบ

ถ้าสวอิเฎลเกิดโด่งดังขึ้นมา และมีคนเอารูปที่สวอิเฎลวาด หรือภาพถ่ายไปโพสในเว็บตนเองหรือหนังสือตนเอง จากนั้นก็เขียนวิเคราะห์ผลงานของเรา เขียนติชม ถ้าเป็นแบบนั้นก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะเขาทำเพื่อจะศึกษางานศิลปะหรือทำเพราะความชอบที่มีต่อสวอิเฎล

เกลียดพวกละเมิดลิขสิทธิ์ ละเมิดลิขสิทธิ์ ขี้ขโมย โจร สันดานโจร

2 Comments

Filed under Uncategorized

มีใครชอบ Visual Kei J-Rock ยุค 1990 แถวนี้มั้ย?

มีใครชอบ Visual Kei ยุค 1990 แถวนี้มั้ย?

มาถึงโพสนี้ สวอิเฎลเล่าไปถึงตอนที่ตัวเองอยู่มัธยมต้นเลย ตอนนั้นมีความรู้สึกว่า ถ้าอยากมีชีวิตที่ดูไฮโซ ก็ต้องชอบ J-Rock เพราะถ้าไปบอกใครว่าชอบฟังเพลงลูกทุ่ง เขาก็จะดูถูก และแกล้งเรา (Bully นั่นแหละ) สวอิเฎล เริ่มฟังเพลง J-Rock ตั้งแต่ตอนนั้นมา พอขึ้น มัธยมปลาย สวอิเฎลฟัง X Japan และวงดนตรีที่คนสมัยนั้นฟังกัน แบบ Linkin Park หรือ Korn หรือ Paparoach สิ่งเหล่านี้มันก็ช่วยเพิ่มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้สวอิเฎลได้ เพราะเอาบทความภาษาอังกฤษมาแปลแบบมั่วมาก ตอนนั้นโปรแกรมแปลภาษามันไม่ได้ดีเท่าปัจจุบัน
Visual Kei J-Rock japan ญี่ปุ่น วง ดนตรี วิชัว เคอิ เมทัล

พอสวอิเฎลเรียนปริญญาตรี เหมือนว่าฐานข้อมูลต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ตมันเพิ่มขึ้น เทียบเท่ากับปัจจุบันเลยก็ว่าได้ เลยได้ฟังเพลง J-Rock ยุค 1990s และมันเจ๋ง มาก ๆ ถ้าใครชอบ Visual Kei ยุคนั้นหรือ J-Rock ก็คุ้น ๆ กับชื่อวงพวกนี้แน่ ๆ Zi:Kill, Buck-Tick, Die in Cries, Strawberry Fields, Ladies Room, Luna Sea พอจะคุ้น ๆ มั้ย? ตอนเรียนอยู่ สวอิเฎลชอบวง Zi:Kill เป็นพิเศษ ถึงกับทำเว็บรวม Link ให้ทุกประการ ทำเพลงให้เป็นโรมันจิให้อีก เพื่อให้แฟน ๆ ที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นสามารถร้องตามได้ แถมใช้เวลาวาดรูปพวกแกไปเยอะ ทั้ง ๆ ที่ในเวลานั้นมีแฟน ๆ ของพวกแกหลงเหลืออยู่น้อย

ถ้าคิดเป็นการลงทุน ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไร เพราะมีคน Search หาไม่มาก แต่ถ้าตอบสนองด้านความสุขของการเป็นแฟนเพลง มันก็คุ้มค่าอยู่

Visual Kei J-Rock japan ญี่ปุ่น วง ดนตรี วิชัว เคอิ เมทัล

สวอิเฎลฟังเพลงของ Zi:Kill จนพบว่า สิ่งที่ตัวเองชอบ มันคือเพลง Punk นั่นเอง และตอนนั้นสวอิเฎลอยู่ที่นิวยอร์ก มันเป็นช่วงที่ Punk โด่งดังมาก นั่นคือ Emo Punk ตอนนั้นฟังเพลงญี่ปุ่นปะปนกับอเมริกันอย่างแยกไม่ออก สวอิเฎลมีความรู้สึกว่า มันคล้ายกัน แม้จะต่างกันที่ภาษา และเวลาที่ผลิตเพลงที่ห่างกันถึง 20 ปี

เวลานั้น ถ้าคิดจะชอบ Emo เราต้องยอมรับได้ว่า คนอื่นจะดูถูกเรา จนบางครั้งเราก็งี่เง่าไปดูถูกตัวเองตามขี้ปากคนอื่น ถ้าคิดย้อนไป ว่านักศึกษาปริญญาตรี และอีกหลาย ๆ คนที่เป็นเด็กอีโม ฟังเพลง Punk เรียนอยู่มัธยม และถูกสังคมดูถูกขนาดนั้น ก็สงสารเอาการอยู่นะ

Visual Kei J-Rock japan ญี่ปุ่น วง ดนตรี วิชัว เคอิ เมทัล

และอีกเรื่องที่สวอิเฎลอยากจะเล่า ตอนที่สวอิเฎลชอบเพลงญี่ปุ่นเก่า ๆ ยุค 1990 คือเราต้อง Download มันมาฟังจากเว็บอะไรก็ไม่รู้ ตอนนั้นใน YouTube ก็มีไม่ครบ แต่ด้วยความรู้สึกผิด ว่าเราไม่ควรมีเพลงผิดกฎหมายนะ สวอิเฎลเลยถามเพื่อชาวญี่ปุ่นที่เรียนในห้องเดียวกัน แกชื่อเคนจิ แกแนะนำร้านในนิวยอร์กให้เราไปซื้อแผ่นแท้ มันเป็นแผ่นเพลงมือ 2 แต่ยังไง ๆ สวอิเฎลก็ได้แผ่นจริงมาครอบครอง เลยรู้สึกแบบว่า เราไม่ทำผิดกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วนะ

ตอนนี้ สวอิเฎลไม่ค่อยเอาแผ่นพวกนั้นมาฟังแล้ว ถ้าใครอยากซื้อต่อก็บอกได้ แบบว่า ถ้าชอบสะสมแผ่นเก่า อยากขายให้คนที่ชอบเหมือนเรา สวอิเฎลจำได้ เคยสั่งซื้อแผ่นมือสองจากญี่ปุ่น เจ้าของแผ่นเก่าเขาเขียนเป็นจดหมายน่ารักมากมายมาถึงสวอิเฎล แบบว่าทเขาดีใจที่มีคนชอบวงเดียวกับเขา

Visual Kei J-Rock japan ญี่ปุ่น วง ดนตรี วิชัว เคอิ เมทัล

2 Comments

Filed under Uncategorized

ถ้าคุณดังแล้วจะทิ้งเพื่อนมั้ยหล่ะ?

ถ้าคุณดังแล้วจะทิ้งเพื่อนมั้ยหล่ะ?

เคยได้ยินกันใช้มั้ย พวกศิลปินที่ดังแล้วแยกวง หรือพวกที่ยังไม่ได้แยกวง แต่ไปทำ Side Project เช่นตั้งวงใหม่ โดยที่ยังไม่ออกจากวงเก่า หรือไม่ก็ทำงานเดี่ยว

ดังแล้วทิ้ง ดังแล้วแยกวง วงแตก วงดนตรี เลิก ทิ้งเพื่อน นักร้อง นักดนตรี

สวอิเฎลเป็นแฟนเพลง และถ้าคุณผู้อ่านเป็นแฟนเพลงก็คงได้ยินเรื่องพวกนี้มาเยอะ ในยุค 2000-2005 ตอนที่สวอิเฎลมาฟังเพลงจริงจัง พวกที่ดังแล้วแยกวง หรือไปทำ Side Project มักจะให้สัมภาษณ์ว่า ตอนอยู่ในวงเก่า ไม่เป็นตัวของตัวเอง แต่พอมาอยู่วงใหม่หรือทำงานเดี่ยวก็รู้สึกดีและได้ปลดปล่อยมากขึ้น

แต่หลังจากช่วงนั้น สวอิเฎลสัมเกตุได้ว่าค่านิยมของนักดนตรีพวกนี้เปลี่ยนไป พวกเขาไม่ด่าวงเก่าแล้ว เหมือนว่าคนรุ่นหลัง ๆ จะต้องเผื่อไว้ ว่าตนเองต้องกลับไปทำงานร่วมกับเพื่อนได้ มิใช่เอาวงเก่ามาอ้างเพื่อให้วงใหม่โด่งดังขึ้น

เร็ว ๆ นี้มีศิลปินที่สวอิเฎลชื่นชอบมาก ๆ วงหนึ่ง มีนักร้องที่ออกมาทำงานเดี่ยว และสวอิเฎลก็ตามไปฟังใน YouTube ซึ่งพอสวอิเฎลจะ Comment ก็ไปเห็นคนที่เขาโพสคอมเมนต์ไว้ก่อนหน้านั้น ดู icon แล้วเป็นเด็กผู้ชาย แกด่าศิลปินคนโปรดว่า งี่เง่า อยู่กับวงเดิมก็ดีแล้ว จะมาทำงานเดียวทำไม สวอิเฎลเลยลองดู Comment อื่น ๆ ที่เป็นไปในทำนองเดียวกัน สวอิเฎลจึงเห็นค่านิยมของคนที่เปลี่ยนไป ไม่ใช่แค่นักร้องหรือนักดนตรีที่ไม่ด่าวงดนตรีเก่า แต่แฟนเพลงยังรู้สึกว่าตนอยู่ในระดับเดียวกับนักดนตรี สามารถวิจารณ์ได้อย่างเสรี พวกแฟน ๆ ไม่ได้บูชานักดนตรีเพลง Rock เหมือนสมัยโบราณอีกต่อไป

ดังแล้วทิ้ง ดังแล้วแยกวง วงแตก วงดนตรี เลิก ทิ้งเพื่อน นักร้อง นักดนตรี

สวอิเฎลเคยเป็นคนที่ใช้ Myspace บ่อยมาก มันเป็นช่วงที่คนไทยใช้ Hi5 กันเยอะแต่สวอิเฎลไม่ค่อยใช้ Hi5 เพราะตอนนั้นอยู่อเมริกา สวอิเฎลได้ Comment หลักแสน และเพื่อหลักหมื่น ซึ่งดูเหมือนจะเป็นคนดัง จริง ๆ ตอนนั้นหลายคนก็รู้จักสวอิเฎลว่าเป็นศิลปินที่ชอบวาดภาพด้วย Flash หรือ Adobe Illustrator ถือว่าโด่งดังในระดับหนึ่ง คล้าย ๆ กับเน็ตไอดอลในไทยปัจจุบัน แต่ความดังมันก็หายไปตอนคนเลิกใช้ Myspace แล้วย้ายมา Facebook สวอิเฎลแทบหาเพื่อนไม่เจอ เจอแค่ 10 กว่าคน เหมือนว่าตอนนั้นเราใช้ชื่อปลอมกันเยอะมาก และใน Facebook ต้องมาใช้ชื่อจริง

ตอนที่สวอิเฎลใช้ Myspace มีคนถามว่า ถ้าสวอิเฎล โด่งดังกว่านี้ หรือก้าวหน้าไปเป็นมืออาชีพในโลกความจริง ยังจะคุยกับคนแบบเขาอีกมั้ย สวอิเฎลตอบว่า คุยแน่ ๆ คือตอนนั้นมีความรู้สึกว่าสนิทสนทกับเพื่อนในโลกออนไลน์มาก ๆ เลย แต่ไม่ได้ทุกคนนะ Myspace มันมี Top Friends คนที่สวอิเฎลสนิทมาก ๆ บางครั้งเราจะทราบทันทีว่าเขาหายไป 1 สัปดาห์ เรายังแอบกังวลว่าเขายังอยู่ดีมีสุขมั้ย

หลังจากนั้น พบว่าเขาหายไปหลายเดือน มารู้เอาอีกที คือเขาไปเกณฑ์ทหารแล้วกลับมาแล้ว

นี่ก็เป็นเรื่องของสวอิเฎล สวอิเฎลอยากเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง อยากให้คนเห็นผลงานในชื่อของสวอิเฎล นั่นคือสิ่งที่สวอิเฎลสร้างสรรค์จริง ๆ ไม่เกี่ยวข้องกับรูปร่างหน้าตา

ดังแล้วทิ้ง ดังแล้วแยกวง วงแตก วงดนตรี เลิก ทิ้งเพื่อน นักร้อง นักดนตรี

ดังแล้วทิ้ง ดังแล้วแยกวง วงแตก วงดนตรี เลิก ทิ้งเพื่อน นักร้อง นักดนตรี

5 Comments

Filed under Uncategorized