Category Archives: Uncategorized

ถ้าไม่มีข้าวตอก แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทองกินอะไร

(No Popped Rice, What Mealworm eats

เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit| Mar 3, 2021

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนที่ชอบเลี้ยง แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทอง และเพื่อเป็นทางออกให้แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทอง ไม่ตายด้วย ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือรูปของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทอง

ปกติคนทั่วไป จะให้แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทองกินข้าวตอก แต่บางครั้งเพื่อน ๆ อาจเจอปัญหาเหมือนรตจิตรว่า ข้าวตอกหมด ยิ่งไปกว่านั้นรตจิตรยังเคยเจอว่าร้านที่ขายข้าวตอกที่เคยซื้อประจำก็ข้าวตอกหมดด้วย แล้วจะทำอย่างไรกันดี มาหาคำตอบได้จากบทความนี้

รตจิตรให้กินผักที่ปลอดสารพิษแทน เพราะ

1. ในผักมีทั้งน้ำและวิตามินที่ดีแก่แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทอง การให้ผัก จะทำให้แมลงนำโชค ที่ให้โชคลาภได้วิตามินสูงซึ่งดีมาก รตจิตรไม่แนะนำให้กินน้ำวิตามิน ซึ่งส่วนมากมีส่วนผสมสารกันบูดด้วย
2. แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทองเคยผ่านช่วงที่เป็นหนอนมาแล้ว ผักก็คืออาหารวัยที่เป็นหนอน พอมาเป็นแมลง พฤติกรรมก็ยังคงเหมือนเดิม สามารถกินผักได้ชิว ๆ
3. ผักไม่น่าจะหาซื้อยากเพราะเป็นอาหารในครัวอยู่แล้ว และมีหลากหลายด้วย บางคนมีติดตู้เย็นเสมอ

ตัวอย่างผักที่รตจิตรเตรียมให้แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทอง
1. ผักขาว หรือผักกาดขาว
2. ใบไชยา
3. ตำลึง
4. แครอท
5. ถั่วฝักยาว

รตจิตรไม่แนะนำถั่วฝักยาวสักเท่าไรเพราะ แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทองสามารถเข้าไปติดในถั่วได้ และน้องแมลงเหล่านี้ก็ชอบเข้าไปวางไข่ในถั่วฝักยาวได้ง่ายด้วย ทำให้ไข่ถูกฝังอยู่ในฝักถั่วด้วย

การเตรียมผักเพื่อแมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทอง
– อย่าให้ผักเปียกเพราะทำให้ขึ้นราได้
– ให้หั่นฝอย หรือหั่นเป็นเส้นยาว ๆ
– วางให้น้องแมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทองกินห่างๆ กันด้วย

Leave a comment

Filed under Uncategorized

เที่ยววันเดียว จันทบุรี (ฝั่งขวา)

One Day Trip in Chanthaburi
สรุปโดย รตจิตร
Written by Ratajit| Nov 30, 2020

เที่ยววันเดียว จันทบุรี (ฝั่งขวา)

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนที่ชอบเที่ยวเช้าเย็นกลับ ที่นี่คือจันทบุรี ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือรูปของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

รตจิตรเขียนเรื่อง เที่ยววันเดียว จันทบุรี โดยแยกเป็น 2 หัวข้อตามการเที่ยวตอนเช้า และตอนบ่าย คือ ตอนเช้า เที่ยวจันทบุรีฝั่งซ้าย ซึ่งมี 6 ที่ แต่บทความนี้คือ ตอนบ่าย เที่ยวจันทบุรีฝั่งขวา รตจิตรอยากให้เพื่อน ๆ ตามรตจิตรไปเที่ยวกันต่อตอนบ่ายคือ

ศาลหลักเมือง จันทบุรี (ฝั่งขวา)

13:00-14:00 น.
1.ศาลหลักเมืองจันทบุรี

จากสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขับรถไม่กี่นาทีก็ถึงศาลหลักเมือง รตจิตรใช้เวลาอยู่ที่ศาลหลักเมือง และศาลพระเจ้าตาก รวมไม่เกินช.ม. รตจิตรอยากแนะให้เพื่อน ๆ มาจอดรถที่ศาลหลักเมืองจันทบุรี เพื่อสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง

ศาลพระเจ้าตาก จันทบุรี (ฝั่งขวา)

ถัดไปซึ่งอยู่ใกล้กัน คือศาลพระเจ้าตาก ค่ายตากสิน และอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี ซึ่งอยู่ด้านหลังศาลหลักเมือง และศาลพระเจ้าตาก วันที่รตจิตรจัดทริปไปเที่ยวจันทบุรีนั้น คนไปศาลหลักเมืองจำนวนมาก ส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวและคนพื้นเมือง

ศาลพระเจ้าตาก จันทบุรี (ฝั่งขวา)

2.ศาลพระเจ้าตาก

รตจิตรเคยไปศาลพระเจ้าตากหลายที่ หลายจังหวัดมาแล้ว แต่ที่จันทบุรี มีหลายอย่างที่ไม่เหมือนศาลอื่น เช่น รูปหล่อพระเจ้าตากตอนทรงผนวช รูปหล่อ 4 ทหารเสือพระเจ้าตากที่หาดูได้ยาก รตจิตรเคยเห็นที่วัดหนองนกไข่ สมุทรสาคร

ศาลพระเจ้าตาก จันทบุรี (ฝั่งขวา)

ก่อนไปที่ต่อไป รตจิตรแวะขอน้ำมนต์พุทธาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นรตจิตรขอแนะให้เพื่อนๆ ไปเที่ยวต่อด้านหลัง คือค่ายตากสิน และอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี (ฝั่งขวา)

14:00-14:30 น.
3.อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

จากศาลพระเจ้าตาก รตจิตรขับรถต่อไปเพียง 1.7 กม. ใช้เวลา 5นาที ก็ถึงอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล มีที่จอดรถคันละ 20 บาท รตจิตรจอดในบริเวณโรงเรียน รตจิตรอยากแนะให้เพื่อน ๆ ดูใน googlemap เรื่องเวลาเปิดปิด แต่วันที่รตจิตรไปเที่ยว อาสนวิหารจะเปิด 13:00-16:00 น. จึงเป็นสาเหตุที่รตจิตรเที่ยวจันทบุรีด้านตะวันออกช่วงบ่าย

ศาลพระเจ้าตาก จันทบุรี (ฝั่งขวา)

รตจิตรได้ยินคนบอกว่าอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล สวยอันดับต้น ๆ ของโบสถ์คริสต์ในไทย พอมาเห็นกับตาก็คิดว่าใช่ แต่ไม่ได้ขนาดสวยที่สุด รตจิตรควรใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงที่อาสนวิหารนี้ เพื่อไปเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูร และที่อื่น ๆ ต่อ

ศาลพระเจ้าตาก จันทบุรี (ฝั่งขวา)

14:30-15:30 น.
4.ชุมชนริมน้ำจันทรบูร

รตจิตรใช้เวลาเที่ยว shopping ชุมชนริมน้ำจันทรบูร วัดโบสถ์เมืองวัดเขตร์นาบุญญาราม รวม 1 ชม. หลังจากชมความงามของวิหาร รตจิตรออกมาด้านข้างของวิหารเพื่อข้ามสะพานไปชุมชนริมน้ำจันทรบูร เมื่อข้ามสะพานแล้ว รตจิตรก็เข้าสู่ชุมชนริมน้ำจันทรบูร รตจิตรผ่านร้าน jewelry แต่ไม่ได้ซื้อ

ชุมชนริมน้ำจันทรบูร

รตจิตรไปอุดหนุนร้านอื่น ๆ ในชุมชนซึ่งมีหลายร้านที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” รตจิตรคิดว่าร้านในชุมชนริมน้ำจันทรบูรที่มีลูกค้ามากที่สุด คือร้านน้ำตกชามละ 9 บาท อย่างไรก็ตาม ความเห็นของรตจิตร ทุกร้านน่าอุดหนุนหมด ร้านค้าตั้งใจขาย มีความหวังว่าเราจะช่วยซื้อ นิสัยก็น่ารักด้วย

ชุมชนริมน้ำจันทรบูร

5.วัดโบสถ์เมือง

รตจิตรเห็นแต่ไกลตอนขับรถบริเวณชุมชนจันทบูร คือ เจดีย์ทองวัดโบสถ์เมือง รตจิตรพาเพื่อน ๆ เที่ยวชุมชนริมน้ำจันทรบูร รตจิตรอยากแนะนำที่จอดรถอีกที่คือ วัดโบสถ์เมือง ซึ่งมีที่จอดรถเยอะด้วย และสะดวกด้วยเพราะมีบันไดจากวัดลงมาที่กลางชุมชนริมน้ำจันทรบูรพอดี

วัดเขตร์นาบุญญาราม จันทบุรี

5.วัดเขตร์นาบุญญารา

รตจิตรออกจากชุมชนริมน้ำจันทบูรเพื่อไปที่สุดท้ายของทริป ระหว่างทางจะมีศาลเจ้าโจวซือกง ในกรณีที่เพื่อน ๆ อยากขึ้นไปสักการะและทำบุญ แต่รตจิตรตรงไปที่วัดเขตร์นาบุญญาราม เลย เป็นวัดที่มีทั้งสถาปัตยกรรมไทยและจีน สามารถจอดรถได้ ค่าจอดแค่ 10 บาท

รตจิตรออกจากวัด เลี้ยวขวาก็สามารถเดิน shopping ที่ตลาดชุมชนริมน้ำจันทบูร ระหว่างทางเดินจะผ่านตลาดโบราณด้านซ้ายมือ มีซุ้มประตูด้านหน้าสวยดี คือตลาดเทศบาล 2 รตจิตรเดินตรงไปริมน้ำ รตจิตรเจอ 3 แยก เลี้ยวซ้ายไปวัดโบสถ์เมือง เลี้ยวขวาข้ามสะพานไปอาสนวิหารฯ

15:30-20:30น.
รตจิตรถึงกทม. รถติดมาก ใช้เวลา 5 ช.ม.

วัดเขตร์นาบุญญาราม จันทบุรี

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด ครึ่งวัน สมุทรสาคร

4-Samutsakorn-Temple-Tour in a half day
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit| Nov 9, 2020

ไหว้พระ 4 วัด ครึ่งวัน สมุทรสาคร

**รตจิตรเขียนเรื่องนี้ เพราะรตจิตรคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่มีเวลาแค่ครึ่งวัน และอยากไปเที่ยวทัวร์ทำบุญ คือ “ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด ครึ่งวัน สมุทรสาคร” ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือรูปของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

ไหว้พระ 4 วัด วัดนางสาว สมุทรสาคร

รตจิตรไปทัวร์ไหว้พระ 4 วัด จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งนี้ เพราะครั้งแรกรตจิตรมีนัดกับลูกค้าที่ต้องการทักมาในเพจของรตจิตรนานแล้ว @ขายแมลง กระดิ่งเงินกระดิ่งทอง เธออยู่แถวบ้านแพ้ว สมุทรสาคร เธอบอกรตจิตรมานานแล้วว่าอยากได้แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทอง แต่เอาเข้าจริงเธอกลับไม่ว่าง รตจิตรไม่อยากเปลี่ยนแผน เพราะรตจิตรวางแผนไว้ว่า จะมาทำบุญแถวนี้ คือทำบุญ 4 วัด ได้แก่ วัดนางสาว วัดท่าไม้ วัดท่ากระบือ และวัดหนองนกไข่

ไหว้พระ 4 วัด วัดนางสาว สมุทรสาคร

1. วัดนางสาว สมุทรสาคร

พอรตจิตรมาถึงวัดนางสาว รตจิตรคิดว่าเพื่อน ๆ จะมีความรู้สึกเหมือนรตจิตรคือ ตะลึงแป๊บ เพราะวัดนางสาวค่อนข้างสวย รตจิตรชอบงานสร้างของวัดมาก ช่างประณีต และสีสวยงาม รตจิตรเห็นป้ายตามทางเขียนว่า “วังมัจฉา” สมชื่อจริง ๆ เพราะตามริมน้ำของวัดนางสาว ปลาเยอะมาก ทำให้มีอาหารปลา และขนมปังขายเต็มไปหมดด้วย อีกทั้ง วิว 2 ฝั่งริมน้ำก็สวยงามมาก

ไหว้พระ 4 วัด วัดนางสาว สมุทรสาคร

รตจิตรคิดว่า ใครมาวัดนางสาว ต้องไม่ลืมสักการะ หลวงพ่อดำ และพระพุทธป่าเลไลย์ นอกจากนี้รตจิตรยังไม่ลืมเข้าไปดูความสวยงามของตำหนักฮ่องเต้ ซึ่งก็มีวังมัจฉาเช่นกัน อีกทั้งรตจิตรยังต้องไปดูความสงบ และสวยงามของคุ้มนางพญา

ไหว้พระ 4 วัด วัดนางสาว สมุทรสาคร

นอกจากรตจิตรจะทำบุญหยอดตู้บุญแล้ว ให้อาหารปลาทุกแห่งที่วัดมี รตจิตรยังไปทำบุญกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ รตจิตรตั้งใจว่าจะมาที่วัดนางสาวอีกครั้ง เพราะมีโรงเรียนด้วย แต่รตจิตรลืมเอาหนังสือการ์ตูนทักทายหลายภาษามาบริจาคไว้ที่ห้องสมุด

ไหว้พระ 4 วัด วัดท่าไม้ สมุทรสาคร

2.วัดท่าไม้ สมุทรสาคร

รตจิตรเคยมาทำบุญที่วัดท่าไม้แล้ว วันเสาร์-อาทิตย์ ทำให้รู้สึกอึดอัดมาก ยิ่งช่วงวัน ส.-อท. ที่ใกล้หวยออกยิ่งอึดอัด เพราะคนเยอะมาก เยอะไป ครั้งนี้รตจิตรจึงมาวันธรรมดา แล้วก็รู้สึกสงสารวัวควายหน้าวัดมาก ถูกทิ้งให้หิวโซ

ไหว้พระ 4 วัด วัดท่าไม้ สมุทรสาคร

รตจิตรเห็นวัวควายมีแต่กิน เลีย ดูดตามรางอาหารที่ไม่มีหญ้าเลย คนขายหญ้าก็อยู่ หญ้าก็มีเต็มไปหมดหลายถัง ๆ ละ 20 บาท แต่เขาต้องการขายเอาเงิน ทำให้วัวควายอดอยากมาก มีคนมาเที่ยววัด แต่ไม่มีใครให้อาหารวัวควายเลย รตจิตรเห็นแล้วสลดใจจริง รตจิตรซื้อหญ้าเพื่อให้อาหารทั้งวัวควาย น่ารักมาก รตจิตรเห็นลูกวัว 2 ตัว แทบจะกระโดดออกมาที่รางอาหารเลย

ไหว้พระ 4 วัด วัดท่ากระบือ สมุทรสาคร

3.วัดท่ากระบือ สมุทรสาคร

ครั้งที่รตจิตรมาทำบุญที่วัดท่าไม้ รตจิตรเสียดายที่ไม่ได้แวะวัดท่ากระบือ เพราะอยู่ใกล้กันมาก ครั้งนี้รตจิตรมาทำบุญวัดท่ากระบือ รตจิตรเห็นได้แต่ไกลเพราะที่นี่มีหลวงพ่อรุ่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นจุดเด่นของวัด อยู่คนละด้านกับวัด ทำให้ผู้คนไม่ค่อยได้เข้าวัดเลย

ไหว้พระ 4 วัด วัดท่ากระบือ สมุทรสาคร

รตจิตรชอบลานด้านหน้าของหลวงพ่อรุ่งใหญ่ที่สุดในโลก เพราะเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ เป็นที่ตั้งเหรียญหลวงพ่อรุ่งขนาดใหญ่ด้วย รตจิตรสามารถถ่ายรูปสะท้อนน้ำ (Reflection photo) ได้อย่างสวยงาม ด้านข้างมีเรือนไทยติสรมหาเถระ เพื่อจำหน่ายดอกไม้ ธูปเทียน บูชาหลวงพ่อรุ่ง ส่วนเรือนไทยด้านซ้ายขายวัตถุมงคล รตจิตรเข้าห้องด้านขวาเพื่อทำบุญ เพราะห้องด้านซ้ายปิดเนื่องจากพระที่ดูแลไปสอบพระไตรปิฎก

ไหว้พระ 4 วัด วัดท่ากระบือ สมุทรสาคร

รตจิตรเห็นเครื่องบวงสรวงที่วัดกระบือ นอกจากจะเป็นไก่เหมือนหลาย ๆ ที่ ยังมีควาย กระบือมาถวายเต็มไปหมด รตจิตรเห็นมีหลวงพ่อรุ่งในหลาย ๆ อิริยาบถใต้ฐานรูปปั้นหลวงพ่อรุ่ง องค์ใหญ่ที่สุดในโลก เช่น หลวงพ่อรุ่งท่านั่งสมาธิ ท่านั่งห้อยขา ท่ายืนถือพัด เป็นต้น

ไหว้พระ 4 วัด วัดหนองนกไข่ สมุทรสาคร

4.วัดหนองนกไข่ สมุทรสาคร

รตจิตรพาเพื่อน ๆ ทำบุญมาเรื่อย ๆ ถึงวัดสุดท้ายพอดีครึ่งวัน คือวัดหนองนกไข่ ครั้งแรกรตจิตรไม่ได้มีแผนมาวัดนี้ รตจิตรเพิ่งเห็นป้ายพระเจ้าตากริมถนน รตจิตรเป็นคนฝั่งธน อย่างไรก็ตามต้องมาแวะสักการะและทำบุญวัดพระเจ้าตากสักหน่อย

ไหว้พระ 4 วัด วัดหนองนกไข่ สมุทรสาคร

ณ.วัดหนองนกไข่ รตจิตรชอบนะ มีอะไรที่ทรงคุณค่า และการตั้งชื่อที่เท่ หรือรูปปั้นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมากมายล้วนแล้วแต่สง่างาม ได้แก่

-ตำหนัก 4 ทหารเสือพระเจ้าตาก รตจิตรทำบุญในตำหนัก 4 ทหารเสือ รตจิตรชอบชื่อตำหนักมาก รตจิตรคิดว่าเพื่อน ๆ รู้จักแต่พระยาพิชัยดาบหัก แต่ทหารเสืออีก 3 นายไม่น่ารู้จัก 4 ทหารเสือ ได้แก่ หลวงพรหมเสนา บุญมาพระยาเสือ พระยาเชียงเงิน และพระยาพิชัยดาบหัก
– ตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระแสงดาบ

ไหว้พระ 4 วัด วัดหนองนกไข่ สมุทรสาคร

พระเจ้าตากในพระอิริยาบถทรงพระแสงดาบ ณ.วัดหนองนกไข่ หยอดตู้

นอกจากนี้รตจิตรยังประทับใจกับรูปปั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอีกหลายพระอิริยาบถ ได้แก่
– รูปปั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงประทับบัลลังก์พร้อมถือพระแสงดาบ
– รูปปั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า เป็นต้น

ไหว้พระ 4 วัด ครึ่งวัน สมุทรสาคร

รตจิตรทำบุญโดยการเช่าพระเหรียญ เพราะ 100 บาท แต่อย่างอื่นราคาเช่าสูง เพราะอยู่ในช่วงราคาเช่า 200-2000฿ พระสงฆ์ที่รตจิตรเช่าพระด้วย อยากฝากประชาสัมพันธ์เรื่องงานประจำปีของวัดทุกปี คือ

ไหว้พระ 4 วัด ครึ่งวัน สมุทรสาคร

27 ธันวาคม ประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี โดยชาวบ้านจะมาร่วมกันมัด
28 ธันวาคม เป็นพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้าตาก โดยมีการแจกข้าวต้มมัด และไข่ต้ม

ไหว้พระ 4 วัด วัดหนองนกไข่ สมุทรสาคร

รตจิตรคิดว่า วัดหนองนกไข่ ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกคือ ทางวัดนิยมทาเป็นสีหวาน ๆ เช่น วิหารชมพู โบสถ์ฟ้า ศาลาม่วง เป็นต้น แต่รตจิตรไม่ได้แวะเข้าด้านในเพราะตอนนั้นเย็นแล้ว ประตูเหมือนปิดแล้วด้วย

ไหว้พระ 4 วัด ครึ่งวัน สมุทรสาคร

Leave a comment

Filed under Uncategorized

สิ่งที่เราทำผิดกฎหมายบ่อย ๆ แต่ไม่รู้ตัว

เคยทำอะไรผิดและทำจนชิน จนกระทั่งไม่รู้ว่าผิดบ้างมั้ย?
แน่นอนว่าทุกคนเคยทำ แต่ถ้าหากรู้ตัว ก็ควรปรับเปลี่ยนซะใหม่ บางคนอาจอ้างว่า ใคร ๆ เขาก็ทำกัน หรือ อาจอ้างว่า ไม่เป็นไรหรอก เราก็ทำมานานแล้ว ทำมาหลายครั้งแล้ว ครูพราว อยากจะบอกว่า การที่ทำมานานแล้ว ทำบ่อย หรือคนทั่วไปก็ทำทั้งนั้น ทั้งหมดนี่ ไม่ได้แปลว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

เขียนโดย พราว อรุณรังสีเวช

ตัวอย่างนะ
🤍 เคย Download เพลง mp3 ผิดกฎหมายมั้ย? หลายคนอาจเคยทำ แต่เมื่อโตขึ้น เป็นผู้ใหญ่ มีรายได้ เราก็เลือกที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องได้
🤍 เมื่อก่อน ครูพราว อยู่มัธยม ชอบวง SlipKnoT เลยซื้อเสื้อมาใส่จากห้างและตลาดบางใหญ่ พอเราโตขึ้น ก็คิดได้ว่า นั่นมันผิด เราไม่ได้ซื้อของมีลิขสิทธิ์ หลังจากนั้นเลยตั้งใจซื้อเสื้อวงดนตรีที่เจ้าของวงขายเอง พวกเสื้อสกรีนอื่น ๆ ก็ต้องระวังด้วย
🤍 ในสื่อออนไลน์ที่เราใช้อยู่ก็เช่นกัน มีใครเคย Save รูปของคนอื่นเก็บไว้และเอามาโพสใหม่บ้าง? หรือ Take a Screenshot มาโพสใหม่? ถ้าจะให้ดีและควรทำ ก็คือ Share โพสของเขาโดยตรง ไม่ต้องโพสใหม่ ไม่ต้องแต่งเติม หรือทำภาพจนเสียหาย
🤍 ครูพราวชอบวาด Fan Art นะ เราไม่ใช่เจ้าของตัวละครดังนั้นเราไม่มีสิทธิ์ขาย แต่มีแฟน ๆ กี่คนที่ขาย Fan Art หรือ รับ Commission?
🤍 พอพูดถึงเรื่องนี้ เชื่อว่าหลายคนบริโภคภาพยนตร์ 18+ ก่อนอายุ 18 บางคนดูสื่อลามกเด็กเล็ก Child Pornography หาไม่ยากหรอก ก็การ์ตูน Hentai ที่มีตัวละครเด็ก ไม่ว่าจะคนกับคน หรือกับ Tentacle Monster ก็ตาม
🤍 เรื่องใกล้ตัวขึ้นมาอีก ตอนนี้ช่วงตรวจวิทยานิพนธ์ นักเรียนหลายท่านอาจคุ้นกับการทำรายงานด้วยการตัดแปะจากหลาย ๆ Websites ครูบางคนตรวจไม่พบ ครูบางคนอาจไม่ทันได้ดู แต่เราก็ควรรู้ว่านั่นมันผิด ความรู้ก็ไม่มีเพิ่ม ฝึกเขียนฝึกสรุปก็ไม่ได้ทำ หรือถ้าซวย ๆ ก็อาจโดนยึดปริญญาในอนาคตถ้าเจ้าของงานจะเอาเรื่อง
🤍 การขับรถก็เช่นกัน เคยลืมต่อทะเบียนหรือไม่มีใบขับขี่บ้างมั้ย? เคยทับเกาะ แซงผิดช่องทาง ขับมอเตอร์ไซในอุโมงค์หรือเปล่า?
🤍 เคยถวายอาหารหรือขนมให้พระหลังเที่ยง แถมท่านยังรับไว้หน้าตาเฉยมั้ย?
🤍 หรือ ไม่ยอมหยอดตู้ เมื่อเข้าห้องน้ำสาธารณะที่มีตู้ให้หยอดค่าเข้า
🤍 และเราก็เคยเห็นคนให้อาหารปลาตามวัด หยิบอาหารไปเฉย ๆ แต่ไม่จ่ายเงิน
🤍 ตลอดจน คนจำพวก แอบกินผลไม้ในห้าง ยืนกินอยู่นานหน้าตาเฉย
ครูพราวเองก็เคยทำ แบบตัดต่อภาพบางคนให้เสียหายตอนเราเด็ก ๆ ตอนนั้นคิดว่าใช้ Photoshop ตัดแต่งได้เนียน ๆ แล้วจะ Cool ภายหลังคิดได้ ว่ามันไม่ Cool สักนิด ก็มาตามเก็บกวาดของในอดีต และเมื่อก่อนตอนอยู่มัธยม เพื่อน ๆ ก็ชวนดื่มไวน์หรือดืมเบียร์นี่แหละ หลักจริยธรรมพื้นฐานหรือกฎหมายทั่วไปมันมีเหตุผลของมัน เขาคิดถึงสุขภาพ ความปลอดภัย สิทธิ์ของเจ้าของผลงาน การให้เกียรติกัน ความเท่าเทียม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ปกป้องคนไม่ให้ถูกทำร้ายทางจิตใจ จริง ๆ ถ้าคิดสิ่งเหล่านี้ได้เองหมด เราก็คงไม่ต้องมาท่องว่า อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้

คนสวมเสื้อวงดนตรี พราว อรุณรังสีเวช

เขียนโดย พราว อรุณรังสีเวช

Leave a comment

Filed under Uncategorized

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ โดยรตจิตร

Wat Chonlapratharn Rungsarit
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit| Nov 3, 2020

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร วัดชลประทานรังสฤษดิ์

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดในบทความเรื่อง “5 ที่เที่ยว ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ” ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือรูปของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

คำนำ

รตจิตรได้เขียนบทความเรื่อง “5 ที่เที่ยว ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ” โดยรตจิตรได้แนะนำสถานที่เที่ยวไว้ดังนี้ (1) วัดสร้อยทอง (2) วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร (3) วัดชลประทานรังสฤษฏ์ (4) วัดแคนอก และตลาดน้ำ (5) ตั้งฮั่วเส็ง เพื่อกินอาหาร แต่รตจิตรเขียนเกี่ยวกับวัดชลประทานรังสฤษฏ์ไว้น้อยมาก ดังนั้นรตจิตรอยากให้เพื่อน ๆ มาอ่านในบทความนี้ ส่วนบทความที่เกี่ยวข้องให้อ่านได้ที่
https://wp.me/peBZp-2nj

อาคารจอดรถ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

รตจิตรพาเพื่อน ๆ มาถึง High light ของทริปทำบุญ “5 ที่เที่ยว ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ” คือวัดชลประทานรังสฤษฏ์ เป็นวัดใหญ่มาก รตจิตรใช้เวลาเป็นชั่วโมง เพราะวัดชลประทานรังสฤษฏ์ เต็มไปด้วยคำสอนเลอคุณค่าของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ และท่านพุทธทาส

วัดชลประทานรังสฤษดิ์

อาคารจอดรถ

รตจิตรมาถึงวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ครั้งแรกก็สะดุดตากับอาคารจอดรถแล้ว ปัจจุบันวัดชลประทานรังสฤษดิ์ มีอาคารจอดรถดีมาก และร่มรื่น รตจิตรชอบต้นไม้ที่คลุมอาคารตั้งแต่หลังคาจนถึงพื้นล่าง ทั้งสวย ทั้งร่มเย็น แสดงให้เห็นถึงการดูแลรักษาต้นไม้ ได้เก่งมากด้วย อาคารจอดรถ 5 ชั้น น่าจะจอดรถได้ถึง 200 คัน

วัดชลประทานรังสฤษดิ์

รตจิตรคิดว่าวัดชลประทานรังสฤษดิ์ มีการจัดสภาพแวดล้อมสุดยอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรตจิตรจอดรถ รตจิตรชอบอาคารจอดรถมาก 5 ชั้นที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวห้อยระย้าปกคลุมอาคารทั้งอาคารเหมือนผ้าบังแดดทำให้ร่มเย็นตลอด ตั้งแต่ด้านบนอาคาร จนถึงพื้น

พระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนา วัดชลประทานรังสฤษดิ์

อาคารปัญญานันทานุสรณ์

รตจิตรเดินรอบ ๆ ตัววัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ่านคำสอนต่าง ๆ มากมายเช่น “ขยะยังมีค่า เป็นคนแท้ๆ อย่าให้แพ้ขยะ” รตจิตรผ่านทั้งรูปปั้นจำลองพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ลานดวงตา ลานหินโค้ง โรงทาน สวนร่ำรวยบุญ และ อาคารอินเดียศึกษาซึ่งมีพระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนางดงามมาก แต่อาคารที่สำคัญมากในวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ต้องยกให้อาคารปัญญานันทานุสรณ์ วันที่รตจิตรไปวัด รตจิตรเห็นเป็นสถานที่จองจัดงานเลี้ยงได้ เช่น งานแต่งงาน มีการจัดงานแต่งงาน เพราะที่อาคารปัญญานันทานุสรณ์สวยมาก หรูจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาคารมีจุดเด่นคือพระพุทธรูปซึ่งเป็น พระประธานอาคาร อยู่ด้านหน้าผนังที่ทำเป็นพระไตรปิฎก

โรงทาน วัดชลประทานรังสฤษดิ์

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ อยู่ด้านหน้าวัด ก่อนเข้าอาคารพุทธมหาเจดีย์ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระประธานองค์ขาวที่งดงาม รตจิตรเห็นคนขึ้นไปชั้น 5 ของพุทธมหาเจดีย์เยอะมาก เพราะนอกจากจะมีเจดีย์พุทธคยาจำลอง ด้านหลังเจดีย์พุทธคยา คือ รูปหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ และพระธรรมวิมลโมลี รตจิตรยังได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ 4 ประเทศ คือ อินเดีย, ศรีลังกา, พม่า, และไทย

พระบรมสารีริกธาตุ 4 ประเทศ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

โรงทาน

นอกจากนี้ก่อนรตจิตรจะกลับ ได้ไปแวะทำบุญปัจจัยที่ญาติโยมเอามาถวายสังฆทาน พอมากเกิน พระก็จะเอามารวมไว้ในร้านค้าของวัด เพื่อให้โยมบริจาค และสามารถเอาปัจจัยส่วนเกินเหล่านี้ไปได้ ก่อนกลับรตจิตรได้แวะโรงเจ มีคำของหลวงพ่อปัญญาเขียนไว้ที่ผนังว่า
“กินอาหารให้เป็นยา อย่างกินยาเป็นอาหาร”
“แก้โรความหิว ไม่ใช่โรคความอยาก”

วัดชลประทานรังสฤษดิ์

พอรตจิตรกินที่โรงทานเสร็จ ก็ไม่ลืมทำบุญให้โรงทานด้วย รตจิตรเห็นตู้ขายเครื่องดื่มแบบหยอดเหรียญ (Vending machine) ก็ลองดู ตู้นี้อยู่ด้านข้างโรงทาน รตจิตรอยากแนะนำเครื่องดื่มตู้หยอดเหรียญ 10฿ อร่อยมาก ไม่ว่าจะเป็นกาแฟ espresso หรือ coco อร่อยทุกอย่าง

พระบรมสารีริกธาตุ 4 ประเทศ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

ที่โรงทาน รตจิตรเห็นแล้วเวทนาเรื่องหนึ่ง คือ บางคนมากินโรงทานจนน่าเกลียด และยังเอาย่ามมาใส่หลายกล่องจนเต็มย่ามด้วย ยิ่งไปกว่านั้น รตจิตรสังเกตว่าคนนี้มากินประจำ ทำเป็นประจำด้วย

Leave a comment

Filed under Uncategorized

5 ที่เที่ยว ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ

5-Places-to-visit-in-Nonthabury-and-1-floating-market
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit| Nov 1, 2020

ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อแชร์ให้เพื่อน ๆ ที่ชอบทัวร์ทำบุญ และต้องการเที่ยววันเดียวแบบชิว ๆ โดยไม่อยากขับรถไกลจากกรุงเทพด้วย ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือรูปของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ

รตจิตรเคยเขียนเรื่อง “9 ที่เที่ยวรอบนอกเกาะเกร็ด นนทบุรี”ซึ่งเที่ยวไป-กลับ ภายใน 1 วันเช่นกัน คือ 1.วัดแสงศิริธรรม 2.วัดท่าอิฐ 3.วัดเชิงเลน 4.วัดแดงธรรมชาติ 5.วัดแคนอก 6.ร้านอาหารบ้านระเบียงน้ำ 7.วัดตำหนักใต้ และ 8-9.พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ วัดหน้าโบสถ์ วัดเชิงท่า เพื่อน ๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มที่ “9 ที่เที่ยวรอบนอกเกาะเกร็ด นนทบุรี” (https://wp.me/peBZp-1Rc)

ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ

ครั้งที่รตจิตรไปเที่ยว พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ วัดหน้าโบสถ์ วัดเชิงท่า ขากลับเย็นไปเกินกว่าจะแวะวัดชลประทานซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม รตจิตรจึงกลับมาเที่ยวใหม่วันนี้ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของรตจิตร “ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ” วันนี้ รตจิตรจึงเน้นที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ รตจิตรใช้เวลาอยู่ที่วัดนี้นานมาก เพราะวัดชลประทานฯ มีพื้นที่กว้างใหญ่ มีอะไรดี ๆ เพื่อการเรียนรู้ทางชีวิตและทางธรรมมากมาย อีกทั้งยังเป็นวัดของหลวงพ่อปัญญาที่รตจิตรชอบและเคารพมาก ทำให้รตจิตรต้องจัดทริปไปให้ได้ในวันนี้ รวม 5 ที่ คือ

1.วัดสร้อยทอง
2.วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
3.วัดชลประทานรังสฤษดิ์
4.วัดแคนอก และตลาดน้ำ
5.ตั้งฮั่วเส็ง เพื่อกินอาหาร

ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ

1.วัดสร้อยทอง

สมัยก่อนรตจิตรเคยมาถวายสังฆทานที่วัดสร้อยทอง แต่ประเพณีการถวายสังฆทานที่วัดนี้ไม่เหมือนที่วัดอื่น เพราะต่างคนต่างไม่ต้องเตรียมปัจจัยอะไรมาเลย ทางวัดใช้วิธีเวียนถังสังฆทาน วันนี้รตจิตรใช้วิธีทำบุญอย่างอื่น เช่น

– เช่าวัตถุมงคล เช่าพระหลวงพ่อเหลือ
– ทำบุญหยอดตู้ ค่าน้ำค่าไฟวัด หรือเพื่อการเรียนการสอน หรือเพื่อชำระหนี้สงฆ์ เป็นต้น
– ให้อาหารปลา และ
– ช่วยอุดหนุนก๊วยเตี๋ยวเรือ หรือสินค้าชมชุน
– บริจาคหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนวัดสร้อยทอง เป็นต้น

ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ

ก่อนรตจิตรจะออกจากวัดสร้อยทอง รตจิตรอยากไปกราบสรีระของหลวงพ่อเจ้าอาวาส ณ พระบรมมหาธาตุเจดีย์ รตจิตรเข้าไปด้านในพระบรมมหาธาตุเจดีย์ ค่อนข้างสวยงดงามมาก รตจิตรสามารถตีระฆังโดยรอบของพระบรมมหาธาตุเจดีย์ด้วย

ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ

2.วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร

รตจิตรได้ยินชื่อวัดเขมาภิรตารามฯ มานานแล้ว เพราะเป็นวัดเก่าที่สร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทอง อยุธยา แต่รตจิตรเพิ่งมาครั้งแรก ไม่ได้เป็นตามคาดเพราะวัดนี้ไม่มีคนเลยช่วงวันหยุด โชคดีที่มีโรงเรียนกลาโหมอุทิศ อยู่ด้านข้าง รตจิตรจึงเห็นนักเรียนมาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยกวาดลานวัด คล้าย ๆ กับที่วัดแคนอก ทำให้ดูไม่เหงาเท่าไร

ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ

รตจิตรมาที่ด้านหน้าของวัด ซึ่งเป็นด้านหน้าของโบสถ์ คือพระมหาเจดีย์สีขาว รตจิตรมองเห็นได้แต่ไกล ภายในบรรจุพระบรมสารีริเจดีย์ ก่อนรตจิตรออกจากวัด รตจิตรแวะไปที่สระพระตำหนักแดง รตจิตรรู้ว่าสร้างสมัยร. ๒ รตจิตรไม่ได้เข้าไป เพราะดูเหมือนพระตำหนักแดงปิดอยู่

ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ

จุดเด่นบริเวณนี้ที่รตจิตรชอบคือ ด้านข้างเป็นสระน้ำที่มีพญานาคคู่ใหญ่อยู่ด้านหน้า รตจิตรสักการะพ่อปู่ศรีสุทโธ และแม่ย่าศรีปทุมมา ตรงพญานาคคู่ แต่เนื่องจากไม่มีคน รตจิตรก็ไม่ได้แวะดูพระที่นั่งมูลมณเฑียร ในวัดเขมาภิรตารามฯ ส่วนด้านหน้าวัดคือเจดีย์ขาว ส่วน 2 ข้างทางมีซุ้มร้านค้า รตจิตรคิดว่าน่าจะเป็นร้านขายของช่วงเวลาที่โรงเรียนกลาโหมอุทิศ เปิด ลูกค้าก็น่าจะเยอะด้วย

ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ

3.วัดชลประทานรังสฤษดิ์

รตจิตรจะเขียนเรื่องวัดชลประทานรังสฤษฏ์ แยกต่างหากเพราะเป็น High light ของทริปรตจิตรทริปนี้ มีรายละเอียดเยอะมากด้วย ไม่ว่าจะเป็นอาคารจอดรถที่รตจิตรชอบ พระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนา รูปปั้นจำลองพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร อาคารปัญญานันทานุสรณ์ และรูปปั้นของหลวงพ่อปัญญาหลายรูป ตลอดจนการที่รตจิตรได้มีโอกาสสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 4 ประเทศ อินเดีย, ศรีลังกา, พม่า, และไทย

ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ

4.วัดแคนอก และตลาดน้ำชุมชน

ทริปนี้ รตจิตรเตรียมปัจจัยมาถวายสังฆทานที่วัดแคนอก พอรตจิตรมาถึง ก็เพิ่งนึกออกว่ารตจิตรเคยมาทำบุญวัดนี้แล้ว แต่รตจิตรขึ้นไปที่โบสถ์ ไม่ได้มาที่ศาลา รตจิตรเห็นพระนอนแปลกมาก กล่าวคือ พระหัตถ์ไม่แนบศีรษะ
รตจิตรไปที่ตลาดน้ำชุมชน พระเล่าให้ฟังว่า หลังสถานการณ์ COVID-19 ร้านค้าหายไปหลายร้าน และยังไม่ได้กลับมาเลย รตจิตรชอบรูปหล่อพระพิฆเนศงดงาม ที่หน้าตลาดน้ำชุมชนวัดแคนอก น่าเสียดายที่ร้านค้าน้อยทำให้รตจิตรไม่ค่อยได้อุดหนุนชาวบ้านเท่าไร

ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด นนทบุรี และ 1 ตลาดน้ำ

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Impossible Dream, by King Rama 9 of Thailand, English Version


Covered by using keyboard with strong sound, by the Proud Arunrangsiwed
Thank everyone who supports the actual value of Thailand

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ
Let me dream of an impossible dream.

ขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว
Let me fight without fear.

ขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจ
Let me suffer, if it has to be.

ขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทะนง
Let me get through it with bravery.

จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด
I will willingly fix my past mistake

จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง
I will always be patriotic.

จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง
It is better to die than to live without honor.

จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา
A good deed doesn’t have to be seen.

ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร
I will never give in for doing the right things.

ไม่เรรวนพะว้าพะวังคิดกังขา

I will always be confident of doing that.

ไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา
The bad luck I faced will never let me down.

ไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป
If once, I have to pass away because of this, I will never regret.

นี่คือปณิธานที่หาญมุ่ง
This is the brave aspiration.

หมายผดุงยุติธรรม์อันสดใส
The aspiration to rightfully justify

ถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใด
I will never give up, even I have to get suffered.

ยังมั่นใจรักชาติองอาจครัน
I will always dare to be patriotic.

โลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่ เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยัน
The world will be better, if people could still be strong among insulting.

คงยืนหยัดสู้ไปใฝ่ประจัญ

If they could stand, hope, and fight for the rightfulness.

ยอมอาสัญก็เพราะปองเทิดผองไทย
Their sacrifices is for the country as a whole.

I think some part of this song got the meaning similar to Here I Am of Asking Alexandria. And after singing this, I will sing Never Give In of Black Veil Brides.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ข้อดี ข้อเสีย ของ Job Description

Advantage and Disadvantage of Job Description
เขียนโดยผศ. ดร. พราว อรุณรังสีเวช
Written by Asst. Prof. Dr. Proud Arunrangsiwed | Oct 14, 2020

**โพสนี้เขียนโดย ผศ. ดร. พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

Preface

อาจารย์พราวได้อธิบายรายละเอียดของ Job Description ไปแล้ว และดูเหมือนว่า Job Description จะมีประโยชน์มากหรือมีข้อดีต่อองค์กร อย่างไรก็ตาม Job Description ก็ยังมีข้อเสีย ซึ่งอาจารย์พราวจะสรุปให้ทราบด้านล่างนี้

The Meaning of Job Description

Job Description is a written narrative about an organizational position consisted job overview, main tasks, job identification, job purpose, department role, organizational position, job scope, required qualification and associated responsibilities.

คำศัพฺท์ที่เกี่ยวข้อง
A written narrative การบรรยายเป็นลายลักษณ์อักษร
associated responsibilities ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกัน

12 Relationships of Public Relations

ข้อดีของ Job Description JD
(Advantage of Job Description)

According to the definition of Job Description given by lect. Proud, we can see many advantages getting from Job Description, for example.
จากความหมายที่อาจารย์พราวอธิบายเกี่ยวกับ Job Description เห็นได้ว่ามีประโยชน์หลายอย่าง ได้แก่

1.ด้านบริหารทั่วไป (General management)

JD helps an organization knows the overlapped jobs, the duplicated job in the whole pictures; therefore the organization can reduce personnel cost or reduce some functions until some department.
– รู้ว่างานใดซ้ำซ้อน เพื่อลดงานซ้ำที่ไม่จำเป็น
– เป็นการควบคุมภายในที่ดี พนักงานไม่สามารถปกปิดความลับทั่วไปได้
คำศัพฺท์ที่เกี่ยวข้อง
– overlapped jobs งานที่คาบเกี่ยวกัน
– the duplicated job งานที่ซ้ำซ้อนกัน
– reduce personnel cost ลดต้นทุนด้านบุคคล

2.ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (Personnel management)

The personnel department will easily find new employee both for the new staff and turn the old staff.
– เป็นประโยชน์ในการสรรหาคน (Personnel recruitment)
– ทำให้ง่ายแก่การหาคนทดแทน (Personnel replacement plan)
คำศัพฺท์ที่เกี่ยวข้อง
– personnel department ฝ่ายบุคคล
– new employee or new staff พนักงานใหม่
– turn the old staff สลับสับเปลี่ยนกับพนักงานคนเก่า

3.ด้านการบริหารต้นทุน (Cost management)

Management will know any free job and reduce some jobs, some positions till some sections of the organization.
– ทำให้รู้ว่าตำแหน่งงานไหนต้องทำอะไร ใช้อุปกรณ์อะไร ไม่ต้องลงทุนสิ่งไม่จำเป็น
– ทำให้รู้เนื้องานที่สามารถตัดออกได้
คำศัพฺท์ที่เกี่ยวข้อง
– some positions ตำแหน่งงานบางตำแหน่ง
– some sections ตำแหน่งแผนกงานบางตำแหน่ง

4.ด้านการวางแผน (Planning)

Management can easily use the information in JD to review overall picture of the company.
นอกจากการวางแผนบุคลากร บริหารต้นทุน บริหารทุกหน่วยงานในภาพรวมได้

12 Relationships of Public Relations

ข้อเสียของ Job Description
Disadvantages of Job Description

1.Not flexible in Job (ไม่ยีดหยุ่น)

Employee will follow his JD and some may not do any other functions just want to follow what stated in his JD.
พนักงานจะทำตาม JD ของตนอย่างเดียว

2.Extra work

Filling JD form or create one takes time, especially one who is not cleverer to do.
การทำ JD เป็นงานหนักและเพิ่มงาน

3.Reduce employee’s talent

Employee is afraid to do anything against the JD but follow JD for his day-today Job
พนักงานกลัวที่จะคิดอะไรใหม่ ๆ เพราะจะกลายเป็นไม่ทำตาม JD

4.Reduce Helps

Some will do only their JD and don’t want to help or corporation other.
ต่างคนต่างทำงานตาม JD ของตนจนไม่ช่วยเหลือกัน

5.Out of date (เก่า)

When technology changed, JD is not easily changed and is difficult to revise.
เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยน ไม่ง่ายที่จะเปลี่ยน JD เพราะเป็นแบฟอร์มแบบเดียวที่ใช้ทุกหน่วยงาน

Although there are both advantage and disadvantage of Job Description, lect. Proud see that the benefit are bigger than the impact from disadvantage.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

การบรรยายลักษณะงาน

Job Description
เขียนโดยผศ. ดร. พราว อรุณรังสีเวช
Written by Asst. Prof. Dr. Proud Arunrangsiwed | Oct 14, 2020

**โพสนี้เขียนโดย ผศ. ดร. พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

Preface

องค์กรจะมีระบบการทำงานที่ดี มีการควบคุมภายในที่ดี ข้อหนึ่งที่สำคัญและจำเป็น คือ ต้องมีแบบบรรยายลักษณะงาน หรือ Job Description สำหรับทุกตำแหน่งงาน โพสนี้อาจารย์พราวจะพูดถึงความหมาย ประโยชน์ของ Job Description และข้อมูลที่จำเป็นที่ควรใส่ใน Job Description

ความหมายของ Job Description

Job Description หมายถึง แบบบรรยายลักษณะงาน ที่อธิบายถึงภาพรวมของงาน วัตถุประสงค์ของงาน บทบาทของฝ่ายที่งานนั้นสังกัด ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขตงาน คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับพนักงานในงานนั้น ๆ และอาจต้องระบุถึงเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้เป็นในงานนั้น ตลอดจนคุณสมบัติและความสามารถพิเศษที่ควรมีด้วย

12 Relationships of Public Relations

Lect. Proud gives the definition like this: Job Description is a narrative in writing about an organizational position consists of the following details: job overview, main tasks, job identification, job purpose, department role, organizational position, job scope, required qualification and associated responsibilities. In addition, some Job Description covers equipment and machinery that staff should know and can use them.

คำ อังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับ Job Description

อาจารย์พราว ได้ให้คำจำกัดความของ Job Description ข้างต้น โดยมีคำที่อยู่ในใจความดังนี้ Job overview ภาพรวมของงาน, Main tasks งานหลัก, Job identification การระบุตัวงาน, Job purpose วัตถุประสงค์ของงาน, Job scope ขอบเขตงาน

คำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Department role บทบาทของหน่วยงาน, Organizational position ตำแหน่งงานในองค์กร, Required qualification คุณสมบัติที่ต้องการ, Associated responsibilities ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง และ Equipment and machinery อุปกรณ์และเครื่องจักร

Good Job Description

1. Summarizes the essential contents of duties and job responsibilities
สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญเท่านั้น

2. Short and simple sentences in every content or topic
ประโยคง่ายสั้นทุกหัวข้อ

3. Bullet to the point but clear
เนื้อหาต้องตรงประเด็น และชัดเจน

4. Understand easily by other position in the same organization i.e. turn the duties
เข้าใจได้ง่าย แม้คนนอกฝ่ายในองค์กรเดียวกันมาอ่าน หรือเปลี่ยนหน้าที่

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ตำแหน่งหน้าที่ในผังองค์กร

Functional Positions in an Organization Chart
เขียนโดยผศ. ดร. พราว อรุณรังสีเวช
Written by Asst. Prof. Dr. Proud Arunrangsiwed | Oct 13, 2020

**โพสนี้เขียนโดย ผศ. ดร. พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

Preface

มีคำถามว่า ระหว่างตำแหน่งหน้าที่บางอย่าง ตำแหน่งไหนสูงกว่ากัน เช่น The chief executive officer (CEO) & the president และระหว่างตำแหน่ง The Director & the Vice president (VP) โพสนี้อาจาราย์พราวจะอธิบายเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานตามลำดับขั้น ที่องค์กรทั่วไปนิยมใช้กัน

There is a question that which functional position is higher such as the chief executive officer (CEO) & the president; and the director & the vice president (VP). Lect. Proud will describe about these functional positions according to normal hierarchical organization.

ตำแหน่งหน้าที่ในองค์กร
The Positions in an Organization

อาจารย์พราวอาศัยผังการจัดองค์กรทั่วไปที่หลายบริษัทวางผังกัน โดยมีลำดับ 9 ขั้นตอนได้แก่
Lect. Proud refers to general organization that many companies normally use it.

(1) Board of Directors; (2) Committees (3) The chief executive officer (CEO); (4) The President; (5) Managing Director; (6) Executive Vice President; (7) Senior Vice President or Vice President; (8) Manager; และ (9) Staff level

12 Relationships of Public Relations

1. Board of Directors

อาจารย์พราว หมายถึง คณะกรรมการบริหาร เป็นกลุ่มคนที่อยู่สูงสุดขององค์กร เพราะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเจ้าของบริษัทนั่นเอง
Lect. Proud refers Board of Directors to the people group on the top hierarchy of an organization. They are the represents of shareholders.

2. Committees

อาจารย์พราว หมายถึง คณะกรรมการ ซึ่งมีหลายกลุ่ม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committees); คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Enterprise risk committees) คณะกรรมการสหภาพแรงงาน (Union committees); คณะกรรมการบริหารค่าตอบแทน (Remuneration committees); และ คณะกรรการกำกับดูแลองค์กร (Corporate governance committees) เป็นต้น
Lect. Proud refers to many committees such as Audit committees who control the internal audit division/section. Therefore, the auditor team will directly report to the board of directors.

3. The chief executive officer (CEO)

อาจารย์พราว หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และระดับรองลงมามักเป็นตำแหน่งประธานบริษัท
Lect. Proud refers to the highest-ranking officer, and the president is the second level in chain of command.
These are the related English language:
– the highest-ranking officer คือ ระดับสูงสุดในบริษัท
– the second level in chain of command คือ ระดับที่สองของสายการบังคับบัญชา

4. The President

อาจารย์พราว หมายถึงประธานบริษัท หลายบริษัทที่องค์กรขนาดกลาง ตำแหน่ง ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และประธานบริษัท อาจเป็นคนเดียวกัน ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องคือ
The chief executive officer คือ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท; The president คือ ประธานบริษัท
SME คือ ธุรกิจขนาดกลาง ย่อมาจาก Small and Medium sized Enterprise
Many SME companies, two of job titles are held by the same person which are the chief executive officer and the president.

5. Managing Director (MD)

อาจารย์พราว หมายถึงกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจทั้งหมดขององค์กร
Lect. Proud means that MS is a person who direct and supervise all business operations in the business.
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
To direct คือ กำกับดูแล; To supervise คือ กำกับบริหาร; และ All business operations คือ การดำเนินธุรกิจทั้งหมด

12 Relationships of Public Relations

6. Executive Vice President

อาจารย์พราว หมายถึง รองประธานกรรมการบริหาร หน้าที่คล้าย แต่กำกับดูแลงานประจำวันมากกว่า อาจารย์พราวใช้คำว่า More than the day-to-day activities ตามนี้
Executive Vice President will be responsible for the job like Senior Vice President but much more that the day-to-day activities.

7. Senior Vice President (SVP) and Vice President (VP)

อาจารย์พราว หมายถึง รองประธานอาวุโส (SVP) และ รองประธาน (VP)
The senior vice president of a company is below Executive Vice President in the chain of command while an Executive Vice President is second or third level below from CEO & President.

8. Manager

อาจารย์พราว หมายถึง ผู้จัดการ มีหลายฝ่ายหลายแผนกหลายส่วน ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Department, Division, Section ดังนี้
There are many managers in an organization either in the departments, divisions or sections.
Normally, section manager will report to division manager who is lower department manager.

9. Staff level

อาจารย์พราว หมายถึง พนักงานทั่วไป โดยปกติมีทุกฝ่าย ทุกแผนก ทุกส่วน อาจารย์เรียกว่า department staff, division staff and section staff ตัวอย่างเช่น
Because of several audit objectives, the internal audit department requires 3 qualified division staff.
– several audit objectives หมายถึง วัตถุประสงค์การตรวจสอบหลายข้อ
– the internal audit department หมายถึง ฝ่ายตรวจสอบภายใน
– 3 qualified division staff หมายถึง เจ้าหน้าที่แผนก หรือเจ้าหน้าที่ส่วนที่มีคุณสมบัติ 3 คน เป็นต้น

Leave a comment

Filed under Eng2, Uncategorized