Category Archives: Uncategorized

ตัวอย่างการวางแผนการสอนวิชา Graphic Design

อ้างอิงบทความนี้: พราว อรุณรังสีเวช. (2563). ตัวอย่างการวางแผนการสอนวิชา Graphic Design. เอกสารประกอบการสอนวิชา Graphic Design. สืบค้นจาก https://sw-eden.net/2020/03/28/graphic-design-teaching-plan/
Cite this Article: Arunrangsiwed, P. (2020). Graphic design teaching plan. Teacher Publication for Graphic Design Class. Retrieved from https://sw-eden.net/2020/03/28/graphic-design-teaching-plan/

นี่คืองานของ ผศ.ดร.พราว อรุณรังสีเวช สมัยก่อน ตอนที่เข้ามาทำงานเป็นอาจารย์ปีแรก เขาได้มอบหมายให้สอนวิชาประเภท Graphic Design ของหลายสาขาวิชา และก็เคยได้สอนสาขาประชาสัมพันธ์ ซึ่งนักศึกษาน่ารักมาก ตอนนี้ ผศ.ดร.พราว อรุณรังสีเวช ถูกสั่งให้ทำงานที่บ้าน เหมือนกับอาจารย์คนอื่น ๆ ในช่วงมีนาคมและเมษายน 2563 เนื่องจากเรื่องโรคระบาด COVID-19 ที่สถาบันการศึกษาจะปิดทำการชั่วคราว ข้าพเจ้า เลยเอาไฟล์มากมายจากมหาวิทยาลัยมาใส่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่บ้าน และก็ไปเจอไฟล์นี้ ที่ทำไว้เมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้ว ตอนที่จะวางแผนการสอนวิชา Graphic Design เลยเอามาโพสแปะไว้ที่นี่ ขอให้คนที่อ่านอย่า Copy นะ แต่ให้นำไปปรับเป็นแนวทางของตัวเอง ข้าพเจ้าไม่ใช่คนที่เก่งที่สุด เลยอยากให้คนที่จะปรับใช้ลองปรับเนื้อหาให้ทันสมัยและดีขึ้นกว่าที่เห็น เพราะนี่ก็ 7-8 ปีแล้ว

งานวาดภาพ สีน้ำ Art Graphic พราว อรุณรังสีเวช

PCC2402 3(2-2-5)
การสร้างสรรค์งานกราฟิก Graphic Design

แนวคิด หลักการ กระบวนการ และการฝึกสร้างสรรค์งานกราฟิก งานดิจิทัลมีเดีย และงานมัลติมีเดีย โดยใช้ซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในงานประชาสัมพันธ์และงานสื่อสารองค์กรอย่างสร้างสรรค์

คาบที่ 1

o อภิปรายแผนการเรียนการสอน
o ความหมายของ Graphic Design
o ทำไงให้คนอ่าน ทำไงให้คนดู ทำไงให้คนโทรหา ทำไงให้คนคลิก ทำไงให้คนกลับมาดูใหม่ ทำไงให้คนเอาไปเผยแพร่ต่อ
o แนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
o ตัวอย่าง Graphic Design ในชีวิตประจำวัน
o ภาพสัญลักษณ์ประเภทต่าง ๆ
o ประวัติโดยสังเขปของงาน Graphic Design ตัวอักษร อียิปต์ จีน การบันทึก
o ประวัติโดยสังเขปของงาน Graphic Design สมัยใหม่ ตาม Wiki
**งานที่ดีไม่จำเป็นต้อง trace ทับ หรือมี Swirly Curly Ornate Floral Vector มีเยอะ แล้วไม่ตรงประเด็น คนกลับไม่มอง

Exercise
o ให้โครงกระดูกสัตว์ และให้ลองวาด outline ความน่าจะเป็นของตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่
o แจกใบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้ไปท่อง
o ทุกคนบอกชื่อ แล้วคิดว่า Graphic Design คืออะไร และอยากเรียนอะไรในวิชานี้
o การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เบื้องต้น เช่น การตั้งค่าหน้ากระดาษ การส่งออกภาพ การบันทึกข้อมูล การใช้เครื่องมือ Pen, Pencil

งานวาดภาพ สีน้ำ Art Graphic พราว อรุณรังสีเวช

คาบที่ 2

o องค์ประกอบของงานออกแบบ the Elements of Design
มี 5 อย่าง
– Line เส้น straight, curved, thick, thin, solid, and not-solid
เอามาทำเป็น Texture ได้
– Shapes รูปร่าง รูปทรง เลขาคณิต หรือรูปอิสระ สื่อสารด้านจิตวิทยาได้ด้วย
สามารถสร้าง Shape ขึ้นมาใหม่จาก Shape เล็ก ๆ หมาย ๆ อัน
– Mass มวลมีทั้ง 2-3 มิติ คือน้ำหนักของส่วนประกอบในงาน ตั้งแต่ขนาดในระนาบ 2 มิติ จนถึงงานนูน ว่านูนมากหรือน้อย
– Texture พื้นผิว อาจเลือกกระดาษหรือผ้าที่พิมพ์ จนกระทั่งออกแบบใน file ตั้งแต่ต้น
ถ้างาน Interia ก็เล่นได้เยอะ หรือ Landscape ใช้ไม้นานาพันธุ์
– Color สี อิทธิพลของสีต่อจิตใต้สำนึก สีใดเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย สถานที่หรือสินค้าใด

งานวาดภาพ สีน้ำ Art Graphic พราว อรุณรังสีเวช

o สี
ประสบการณ์ จิตใต้สำนึก วัฒนธรรม
o ทฤษฎีคู่สี
o สี เย็น ร้อน

o พูดถึงความเป็นมิตรกับเส้นโค้ง Organic Form ให้พูดถึง Fractal สูตรแบบธรรมชาติ

Exercise
ให้ระบายสี และบอกว่าร้าน หรือป้าย กำลังสื่ออะไร ให้ความรู้สึกอย่างไร

o การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เช่น Stoke, Mess Tool
o ประเภทของสี เช่น Brighten, Darken, Different

งานวาดภาพ สีน้ำ Art Graphic พราว อรุณรังสีเวช

คาบที่ 3

o หลักการออกแบบ the Principles of Design
มี 6 อย่าง
– Balance ความสมดุล (ซ้ายขวามากกว่าบนล่าง) การจัดวางส่วนต่าง ๆ ให้ Symetrical, radial รัศมี, formal ในกรอบ ปกติ, and informal waysไม่ปกติ เพื่อให้สมดุล Also covers the ‘rule of thirds’ and other structural elements.
ไม่สมดุลทำให้เกิด Movement
นาฬิกาเข็มตรงไหนที่เหมือนเดินจริง ๆ
– Proximity/Unity ความใกล้ชิด/ความเป็นหนึ่ง
ระยะห่างหรือระยะใกล้ ตามความหมายที่ต้องการสื่อ หรือเอามาวางใกล้ ๆ กันเพื่อสร้างจุดเด่น
– Alignment การจัดวางของภาพหรือตัวอักษร แม้ว่าตำแหน่งกลางจะง่ายสุดที่จะทำให้เด่น แต่ควรทำให้น่าสนใจกว่านั้น
– Repetition/Consistency การทำซ้ำ ความสอดคล้อง
เข้าใจความสำคัญของความสอดคล้อง เพื่อผู้อ่านและวิธีการสร้าง ลักษณะ ที่มั่นคงเหนียวแน่นและสมดุล ผ่านการซ้ำกันในลักษณะต่าง ๆ
– Contrast ความแตกต่าง รวมถึง ขนาด สี เข้มอ่อน texture เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ
– White Space พื้นที่ว่าง ในทางสถาปัตยกรรมคือ Space ให้คนสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งได้
(เพิ่ม) Columns and/or Grids สำหรับจัดหน้าหนังสือ หรือเป็นโครงร่าง ไม่จำเป็นต้อง 90 องศาเสมอไป
o Gestalt Psychology
o กฎของข้าเอง
– ลำดับการอ่าน คนเริ่มอ่านจากจุดเด่น หรือถ้าเป็นภาพที่มีคน คนจะดูคนก่อน
– Emotion สื่อความหมายให้ได้
– สถานที่ที่จะนำไปจัดแสดง ทั้งนี้รวมถึง Visual Task (ประสิทธิภาพของสายตาที่จะมองวัตถุชิ้นหนึ่ง ๆ) และ การทำให้เหมาะกับค่านิยม หรือสิ่งที่คนมองหาในเวลานั้น ๆ

Exercise
สร้างภาพ Graphic จากภาพถ่าย คน/สัตว์/สิ่งของ จริง แล้วเอามาให้เพื่อนดู ว่าดูออกหรือไม่

o ฝึกหัด Vector ภาพคน ด้วย Adobe Illustrator

งานวาดภาพ สีน้ำ Art Graphic พราว อรุณรังสีเวช

คาบที่ 4

o สิ่งที่ต้องคำนึงถึง
– Visual Task
– Purpose
– Target Audience
** ย้อนกลับไปที่ กฎของข้าเอง

o Graphic Design ในงานประชาสัมพันธ์
– โบชัว
– โปสเตอร์หนัง (ออกแบบตัวหนังสือ ชื่อภาพยนต์)

o ตัวหนังสือในงาน Graphic
o ไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมด ให้เลือกเฉพาะที่เหมาะสมกับงาน
– ขนาด สามารถมีหลายขนาดเรียง ๆ กัน
– ชนิด font อาจมีหลายชนิดตามอารมณ์ของแต่ละคำ ความหนา
– สี
– เงา ด้านนอก ด้านใน เงาด้านในจะทำให้เหมือนตัวหนังสือกรวง
– การจัดวาง ให้เป็นรูปต่าง ๆ
– การ fill พื้นที่ว่างด้วยตัวหนังสือ
– การตัดทอน ครึ่งหนึ่งของตัวหนังสือ ให้เกิดความน่าสนใจ
– การเชื่อมต่อกันของตัวหนังสือ
– พื้นผิวตัวหนังสือ
– ตัวหนังสืออาจเป็น Negative หรือ Positive Space ก็ได้ เช่นมีภาพในตัวหนังสือตัวหนา
– บางตัวอาจเป็นส่วนหนึ่งของภาพ เช่น O เป็นหัวคน
– ต่อเนื่อง และกลมกลืนกับภาพ เช่นต้นไม้เลื้อยมาพัน หรือ ภาพค่อย ๆ กลายร่างเป็นตัวอักษร หรือพุ่งขึ้นมาจากตัวอักษร
– Movement เส้นบรรทัดอาจคดเคียว เป็นวงกลม ทิศทางอาจเป็นไปตามจุดเด่นของภาพประกอบ

Exercise
ออกแบบ Doodle
o ฝึกหัดการสร้างงาน Graphic ด้วย Adobe Illustrator

งานวาดภาพ สีน้ำ Art Graphic พราว อรุณรังสีเวช


คาบที่ 5

o ออกแบบหน้านิตยสาร
– การแบ่ง column เหมือน ๆ กันทั้งเล่ม
– การแบ่ง column เพื่อให้อ่านง่าย ไม่หลงบรรทัด
– ภาพใหญ่ชิดขอบ
– ขึ้นย่อหน้าใหม่
– เลขหน้า หรือหัวข้อเรื่องที่ขอบบน-ล่าง
– เลือก Quote ที่น่าสนใจมาวางใหญ่ ๆ หรือ Break Column ได้
o ออกแบบโฆษณาในหน้านิตยสาร/หนังสือพิมพ์ ไม่ให้คนเปิดข้าม
– Time ดึงดูดคนให้ใช้เวลานาน ๆ กับหน้านั้น ในการหาคำตอบ คือมีคำถาม หรือมีเกมส์เล็ก ๆ หรือมีกิจกรรมให้ทำ (พับกระดาษ)
– Routine เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคน คนจะอยากรู้ เช่นความรู้ใหม่ ๆ เรื่องการใช้งานของสินค้า จนกระทั่งเรื่องสุขภาพ
– Call เรียกกลุ่มเป้าหมาย เช่น “ใครชอบหมา ห้ามพลาด” หรือเอารูปที่จูงใจกลุ่มเป้าหมาย
– ทำความกลมกลืนกับนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ เช่นไม่ให้คนรู้ว่านี่คือหน้าโฆษณา เพราะนิสัยคนจะไม่ยอมดูหน้าโฆษณา
– หลักการอื่น ๆ ก็คือกฎเดิม ๆ

o การนำ .pdf จาก Adobe Illutrator มา Paste ลงใน Adobe Indesign เพื่อส่งให้โรงพิมพ์
o ทำ Interactive Book จาก Adobe Indesign

งานวาดภาพ สีน้ำ Art Graphic พราว อรุณรังสีเวช

คาบที่ 6

o ออกแบบหน้าเว็ปไซต์
– ปุ่มที่เป็น Graphic
o การใช้ Adobe Flash เบื้องต้น
o การตั้งค่าหน้ากระดาษ
o การส่งออกภาพ
o การบันทึกข้อมูล
o การใช้เครื่องมือสร้างภาพต่าง ๆ

คาบที่ 7

o ออกแบบโฆษณาในเว็บไซต์
o การใช้ Adobe Flash ในการออกแบบเว็ปไซต์
o ทำปุ่มและใส่ Link ให้กับปุ่ม
o การทำ Animation อย่างง่าย
o การทำ Application หรือ Game อย่างง่าย

งานวาดภาพ สีน้ำ Art Graphic พราว อรุณรังสีเวช

คาบที่ 8

o Graphic ในการให้ข้อมูล
o การใช้ Graphic ให้ข้อมูล เช่น แผนที่ ชนิดคำในหนังสือทักทาย หรือแยกหัวข้อในเว็บไซต์
o การใช้ Microsoft Excel ทำ Graph ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูล
o การใช้ Adobe Flash ให้ข้อมูลในแผนที่

คาบที่ 9

o Motion Graphic
o การใช้ Adobe AfterEffect เบื้องต้น

งานวาดภาพ สีน้ำ Art Graphic พราว อรุณรังสีเวช

คาบที่ 10

o ออกแบบพื้นผิว ระนาบ 2 มิติบนงาน 3 มิติ
o ออกแบบลวดลายบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ
o ต้องมี Logo และ Concept ของแต่ละรสชาติ รวมถึงข้อมูลทางโภชนาการ
– กล่อง
– ขวด
o การทำให้วัตถุเคลื่อนที่

คาบที่ 11

o ออกแบบพื้นผิว ระนาบ 2 มิติบนงาน 3 มิติ เช่น ร่ม บอลลูน เครื่องบิน ออกแบบลวดลายเสื้อผ้า พรม กระเบื้อง ผ้าม่าน Wall Paper
o การเคลื่อนย้านวัตถุใน Adobe AfterEffect
o การส่งออก Video
o การใส่พื้นผิวที่ออกแบบใน Autodesk 3Ds Max หรือ Maya

งานวาดภาพ สีน้ำ Art Graphic พราว อรุณรังสีเวช

คาบที่ 12

o พื้นที่จริง เช่น Booth ตามห้างสรรพสินค้า
o ทางเข้าตัวอาคาร
o Interior Design
o การสร้างภาพ 3 มิติใน Adobe AfterEffect

คาบที่ 13

o สถาปัตยกรรม
o เสาโรมัน
o ภาพ Bird View ของ Landscape ที่ตัดต้นไม้เป็นรูปต่าง ๆ
o การใช้ Adobe Flash หรือ Adobe Animate ร่วมกับ Video ทั่วไป และ Adobe AfterEffect

คาบที่ 14

o นำเสนอผลงาน

งานวาดภาพ สีน้ำ Art Graphic พราว อรุณรังสีเวช

อ้างอิงบทความนี้: พราว อรุณรังสีเวช. (2563). ตัวอย่างการวางแผนการสอนวิชา Graphic Design. เอกสารประกอบการสอนวิชา Graphic Design. สืบค้นจาก https://sw-eden.net/2020/03/28/graphic-design-teaching-plan/
Cite this Article: Arunrangsiwed, P. (2020). Graphic design teaching plan. Teacher Publication for Graphic Design Class. Retrieved from https://sw-eden.net/2020/03/28/graphic-design-teaching-plan/

Leave a comment

Filed under Uncategorized

การใช้ภาพสัตว์สื่อความหมายโดยนัย

อ้างอิงบทความนี้: พราว อรุณรังสีเวช. (2563). การใช้ภาพสัตว์สื่อความหมายโดยนัย. เอกสารประกอบการสอนวิชา Graphic Design. สืบค้นจาก https://sw-eden.net/2020/03/28/symbol-graphic

Cite this Article: Arunrangsiwed, P. (2020). Symbolic Use of Animal Images. Teacher Publication for Graphic Design Class. Retrieved from https://sw-eden.net/2020/03/28/symbol-graphic

ความหมายโดยนัย ความหมายแฝง ความหมายซ่อนเร้น หรือใช้ภาพเป็นสัญลักษณ์ ซึ่ง ผศ.ดร.พราว อรุณรังสีเวช เคยสอนวิชา Graphic Design สมัยที่ยังเป็นอาจารย์ธรรมดา ๆ คนหนึ่งตอนนั้นสอนสาขาประชาสัมพันธ์ นักศึกษาน่ารัก ๆ มาก ๆ สามารถออกแบบได้ทั้งงาน Graphic และ Web Design ตอนนั้นพราวยกตัวอย่างคร่าง ๆ แบบว่า สัตว์อะไร จะแทนความหมายอะไร ตัวอย่างนะคะ

ไดโนเสาร์ แทน ความโบราณ
– เสือชีต้า นกกระจอกเทศ ม้า กระต่าย แทน ความเร็ว
– เต่า แทน ความช้า
– ลา ควาย แทน ความโง่ (แต่จริง ๆ มันทำประโยชน์เยอะกว่าหลายคน)
เหยี่ยว แทน ความสง่า แม่นยำ
– เด็กทารก ข้อนี้ไม่ใช่สัตว์นะ เขาเป็นเด็ก แม้ว่าตอนอาจารย์พราวเรียนภาษาอังกฤษเมื่อก่อน เขาให้ใช้สรรพนามว่า It เหมือนกับสัตว์ มันหยาบคายนะ เราควรใช้ She หรือ He จะดีกว่า เด็กทารกนั้นแทนความนุ่มมาก ความบอบบาง ความบริสุทธิ์
กระโหลกไคว้ แทน ความอันตราย นักศึกษาของอาจารย์พราวบางคนจะรู้ว่าอาจารย์พราวชอบเพลง Rock และ หน้าปกแผ่นเพลงทั้งหลาย โดยเฉพาะเพลง Rock เหล่านี้มักมีหัวกระโหลกอยู่
– สามเหลี่ยม รูปทรง Pyramid วัดไทย เจดีย์ บุโรบุโด โบสถ์คาทอลิก มัสยิด รูปทรงแบบนี้แทน ความศรัทธา ความยิ่งใหญ่ มุ่งไปสู่จุดสูงสุด พระเจ้า
– (ไม่รู้ชัดหรือเปล่า) อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช เดิมทีชอบไปเที่ยวกับบริษัททัวร์ บริษัทนึงก็คือ ชัยทัวร์ เขาใช้ แมลงปอ เพราะเขาเชื่อว่า เป็นแมลงที่อยู่กับน้ำสะอาด เป็นสัตว์ดี
ช้าง แทน ความหนัก ทนทาน เช่น ปูนตราช้าง และอาจารย์พราว อยากจะบอกว่า ปูน ที่มี Logo เป็นสัตว์ 3 ตัวคือพวกอนุภาคละเอียด Set เร็ว สื่อว่าจากช้างตัวเดียว แตกเป็น 3 ตัว
– หิมะ แทน ความเย็น
– แล้วตัวเงินตัวทอง มีความหมายว่าอะไรนะ?

1 Comment

Filed under Uncategorized

การทำไข่ตุ๋น 10 นาที เมนูอยู่บ้าน

How to do steamed egg?
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |Mar 25, 2020

การทำไข่ตุ๋น

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนที่อยากทำอาหารง่าย ๆ ที่บ้าน ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

รตจิตรทำตามสูตรของลูก ผศ.ดร.พราว เพราะลูกทำกินประจำตอนศึกษาที่ต่างประเทศ โดยมีเคล็ดลับความอร่อยง่าย ๆ ดังนี้

ส่วนผสม

1. ไข่ไก่ 2 ฟอง
2. น้ำ 100 ซี.ซี.
3. น้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ
4. พริกไท ตามใจชอบ
5. เครื่องปรุงอื่นตามใจชอบ

การทำไข่ตุ๋น

วิธีทำ

1. เทคนิคการเจียวไข่
รตจิตรเจียวไข่ให้ละเอียดเพื่อไม่ให้ไข่ขาวกองอยู่ที่ก้นถ้วย เพราะจะทำให้เค็มเฉพาะจุดนี้มากกว่าจุดอื่น ไข่ขาวผสมกับน้ำปลาได้ดีกว่าส่วนอื่น

2. วิธีปรุงก่อนตั้งเตา
สัดส่วนการผสมน้ำที่รตจิตรบอกว่า 100 ซี.ซี. เพราะไข่ 1 ฟองคือ 50 ซี.ซี. รตจิตรผสมน้ำเท่ากับปริมาตรไข่ และเติมน้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ ดังนั้นหากรตจิตรทำไข่ตุ๋น 3 ฟอง รตจิตรต้องใช้น้ำผสม 150 ซี.ซี. และเติมน้ำปลาสัก 1.5 ช้อนโต๊ะ เป็นต้น

การทำไข่ตุ๋น

3. ระยะเวลาการตั้งเตา
รตจิตรใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าที่ 800 ตามภาพ ทำให้ใช้เวลา 10 นาที ดังนั้น ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อน ๆ ใช้เตาอะไร สามารถปรับเวลาตรงนี้ได้ เช่น เตาถ่านที่ร้อนมาก ก็อาจให้เวลาแค่ 5 นาที เป็นต้น เพียงเท่านี้รตจิตรก็ได้ไข่ตุ๋นแล้ว หากไม่ใส่เครื่องปรุงอื่น ๆ เพิ่ม

4. เครื่องปรุงอื่นตามใจชอบ
รตจิตรชอบใส่พริกไทมาก บางคนอาจใส่พริกขี้หนู หรือสิ่งปรุงอย่างอื่น ได้แก่ หมูยอ หมูบ๊ะช่อ ปูอัด ต้นหอม กุ้ง แครอท ฯลฯ เป็นต้น วันนี้ก็พร้อมเสริฟเมนูง่าย ๆ นี้ขึ้นโต๊ะช่วงอยู่กับบ้านแล้วค่ะ

การทำไข่ตุ๋น

Leave a comment

Filed under Uncategorized

อะไรคือ Graphic Design? กราฟิกดีไซน์ในงานประชาสัมพันธ์ คืออะไร?

อ้างอิงบทความนี้: พราว อรุณรังสีเวช. (2563). อะไรคือ Graphic Design? กราฟิกดีไซน์ในงานประชาสัมพันธ์ คืออะไร? เอกสารประกอบการสอนวิชา Graphic Design. สืบค้นจาก https://sw-eden.net/2020/03/28/graphic

Cite this Article: Arunrangsiwed, P. (2020). What is Graphic Design? What is Graphic Design in Public Relation Job? Teacher Publication for Graphic Design Class. Retrieved from https://sw-eden.net/2020/03/28/graphic

กราฟิก ตามความหมายในพจนานุกรม Oxford คือ คำคุณศัพท์ที่เกี่ยวกับภาพ การวาดภาพ งานศิลปะ สามารถนำมาใช้สื่อความหมายแทนคำพูดได้ หรือใช้เชิงสัญลักษณ์ (แปลและทำความเข้าใจโดย ผศ.ดร.พราว อรุณรังสีเวช แต่ตอนนั้นเป็นอาจารย์ธรรมดา ๆ คนหนึ่ง คริคริ)

graphic design babarue balbalou ultraman leo

ถึงอย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้หากใคร ๆ เข้าเรียนวิชาที่เรียกว่า “Graphic Design” ก็จะพบว่า ความหมายของมันกว้างกว่าคำจำกัดความข้างต้น เพราะสิ่งที่ทุกคนคาดหวังจากการจบวิชานี้คือ ต้องสามารถใช้ Graphic ในการสื่อสารเชิงพาณิชย์ ได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า บางกรณีภาพเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถสื่อสารได้ ดังนั้นการเรียนวิชา Graphic Design ในปัจจุบันจึงรวมเอาการออกแบบตัวหนังสือเข้าไปด้วย ทั้งอาจต้องมีการใช้ Graphic ร่วมกับภาพถ่าย หรือภาพเคลื่อนไหวในบางกรณี

หากคำนึงถึงรูปแบบการใช้งานของภาพ Graphic จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. Graphic for Communication กราฟิกที่สื่อความหมายจากตัวของมันเอง เช่น ป้ายโฆษณา โฆษณาตามเว็บไซต์ หน้านิตยสาร แผนที่ กราฟให้ข้อมูล บางส่วนของโฆษณา หรือภาพยนตร์ ตลอดจนการจัดบูทหรือซุ้มแสดงสินค้าที่มีลักษณะเป็น Graphic
2. Graphic for Decoration กราฟิกที่มิได้มี function การใช้งานของมันเอง แต่เป็นการนำ Graphic ไปตกแต่งชิ้นงานอื่น ๆ เช่น ลวดลาย Furniture กระเบื้อง อิฐ Wallpaper เสื้อผ้า บรรจุภัณฑ์และข้าวของเครื่องใช้อื่น ๆ

งาน Graphic ทั้งสองชนิดที่อิเฎลจัดหมวดหมู่มาข้างต้น ชนิดที่ 2 อาจเป็นส่วนประกอบหนึ่งของชนิดแรก กล่าวคือ มีการตกแต่งพื้นที่ว่างที่เหลือ โดยสิ่งที่ตกแต่งนั้นมิได้มีส่วนสื่อความหมายใด ๆ เกี่ยวกับงาน

ตัวอย่างของกรณีนี้คือ โฆษณาเครื่องดื้มน้ำอัดลม ซึ่งควรจะมีการตกแต่งด้วยกราฟิกในลักษณะที่เป็นน้ำ แต่กลับกลายเป็นกราฟิกรูปดอกไม้ ซึ่งจะไปเหมือนกับค่านิยมที่ว่า ถ้าเรียน Graphic Design แล้วจะต้องวาดดอกไม้ ขมวดไปมาเป็น จนกระทั่งบางครั้ง บางคนที่ไม่ได้เรียน Graphic Design มีความเชื่อว่า ถ้ามี Graphic รูปดอกไม้ ใบไม้ แสดงว่าบริษัทดังกล่าวจ้าง Graphic Designer มาออกแบบ แต่แท้ที่จริงแล้วนั้นเมื่อสวอิเฎลได้เรียนต่อที่ Ohio University ความหมายที่ทราบมากลับตาลปัตร เพราะภาพที่สื่อความหมายโดยตรง ไม่ใช่ สัญลักษณ์ ลองคิดถึงภาพดอกไม้ที่ทำเป็นกราฟิกดีไซน์งาม ๆ สิ นั่นไม่ใช่สัญลักษณ์ เพราะมันก็คือรูปดอกไม้ แต่ภาพษาต่างหาก อย่างที่เวลาเราเขียนภาษาไทยว่า “ดอกไม้” นั่นแหละ ที่หน้าตาของคำมันไม่เหมือนรูปดอกไม้จริง ๆ ตอนนี้ สว อิเฎล หรือชื่อจริง คุณ อรุณรังสีเวช นั้น ก็คิดว่าเพื่อน ๆ และนักศึกษาคงพอจะเข้าใจแล้วแหละ

งานกราฟิกที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และงานสื่อสารองค์กร โดยส่วนมากจะเป็นกราฟิกที่สื่อความหมายได้จากตัวของมันเอง ไม่จำเป็นต้องอธิบายเพิ่มเติม

1 Comment

Filed under Uncategorized

9 ที่เที่ยวปากเกร็ด นนทบุรี

9 places to visit in Pakkred Nonthaburi
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |Mar 25, 2020

วัดกู้ ปากเกร็ด นนทบุรี

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนที่ชอบเที่ยวในประเทศ เป็นทัวร์ทำบุญ ไม่ไกลเพราะมีเวลาไม่มาก รตจิตรพาไปทำบุญที่ปากเกร็ด นนทบุรี ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

ร้านอาหารครัวริมน้ำ นนทบุรี

1.ครัวริมน้ำ

เนื่องจากรตจิตรยังอิ่มเมื่อไปถึงครัวริมน้ำ และไปถึงก่อนร้านเปิดครึ่งช.ม. ทางร้านจึงให้รตจิตรเข้าไปถ่ายรูปสวย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถ่ายรูปกับเปลตาข่ายที่ทางร้านบอกว่ารับน้ำหนักได้เป็นสิบ ๆ คน แต่รตจิตรก็ไม่กล้าเท่าไรเพราะเห็นตาข่ายบางเส้นเริ่มขาด ความรู้สึกครั้งแรกสำหรับคนที่ไม่เคยนั่งเปลตาข่ายคือ หวิวนิดหน่อย เพราะรู้สึกไม่มั่นคง

เปลตามข่าย ร้านอาหารครัวริมน้ำ

รตจิตรคิดว่า ร้านครัวริมน้ำสวย วิวดี บรรยากาศเยี่ยม แต่แออัดไปนิด ติดกับร้านอาหารอื่น ๆ แถวนั้น ซึ่งมีบรรยากาศดี ๆ ร่วมกัน

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

2.สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

จากครัวริมน้ำ ไม่ไกลรตจิตรก็ถึงสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี รตจิตรรู้สึกอิจฉาคนเมืองนนท์ที่มีสวนสวย ๆ อากาศดี๋ดี และมีการดูแลสวนอย่างดีด้วย ที่สำคัญพระบรมรูปของสมเด็จพระชนนีในรัชกาลที่ ๙ งดงามมาก

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

รตจิตรชอบสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บนพื้นที่ 109 ไร่ ผืนดิน 40 ไร่ และผืนน้ำ 69 ไร่ สระกลางน้ำ ที่เต็มไปด้วยปลานิล รตจิตรเห็นคนมาใช้บริการมาก มีลานเดินวิ่ง และที่เล่นของเด็ก ๆ ด้วย

วัดเกาะพญาเจ่ง ปากเกร็ด นนทบุรี

3.วัดเกาะพญาเจ่ง

รตจิตรเตรียมผงซักผ้า 7500 กรัมไปถวายสังฆทานด้วย เสียอย่างเดียว พระสงฆ์ที่รตจิตรไปเจอสูบบุหรี่เก่งมาก รตจิตรถือว่าผิดศีล 5 คือ เสพสิ่งเสพติด สุรายาเมา บุหรี่ เป็นต้น วัดเก่าโบราณตั้งแต่สมัยคนมอญ คือ พญาเจ่งมาสร้างไว้
วัดบางพูดใน ปากเกร็ด นนทบุรี

4.วัดบางพูดใน

รตจิตรมาทำบุญวัดบางพูดใน ท้องเริ่มหิว เลยแวะอุดหนุนก๊วยจั๊บ เพราะเห็นชาวบ้านและรถขับเข้ามาแวะกินด้วย รสชาติพอใช้ได้ แต่รตจิตรคิดว่าหวานจัดเกินไป อีกทั้งคนขายไอตลอด ถ้ารตจิตรรู้ก่อน จะไม่กิน รตจิตรคิดว่าที่ขายดีเพราะร้านอยู่ใกล้ช้างพลายมหามงคล และศาลาวัดค่อนข้างโปร่งโล่ง

วัดบางพูดนอก ปากเกร็ด นนทบุรี

5.วัดบางพูดนอก

รตจิตรเห็นความแตกต่างอย่างมากระหว่างวัดบางพูดนอก และวัดบางพูดใน เพราะวัดบางพูดนอกมีพระและเณรจำนวนมาก มีการดูแลวัดอย่างดี แม้กระทั่งสวนปลาเต่า รตจิตรถวายสังฆทานกระดาษทิชชู่ 24 ม้วน ก่อนที่จะใช้เวลามากที่วัดกู้

วัดกู้ ปากเกร็ด นนทบุรี

6.วัดกู้

รตจิตรชอบวัดกู้ ถือเป็น highlight ของทริป รตจิตรนมัสการพระนอน หลวงพ่อสมปรารถนา ที่ศาลาวัดกู้ และหลวงพ่อสำเร็จที่พระอุโบสถ

หลวงพ่อสมปรารถนา วัดกู้

จากนั้นรตจิตรถวายสักการะพระบรมรูปเสด็จพ่อ ร.๕ และพระนางเรือล่ม หรือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี

วัดกู้ ปากเกร็ด นนทบุรี

สถานที่อีกแห่งที่พลาดไม่ได้ในบริเวณวัดกู้คือ ศาลสมเด็จพระนางเรือล่ม อยู่ท้ายวัด สามารถให้อาหารปลาตะเพียนแดงได้ มีให้ทำบุญเครื่องสักการะพระบรมรูปของทั้ง 2 พระองค์พร้อม

วัดกู้ ปากเกร็ด นนทบุรี

วัดกู้มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่งดงาม รูปปั้นพระพุทธเจ้าน้อย ปางประสูติแต่เรียกว่า “เบบี้บุดดา” มีสิ่งปลูกสร้างแบบมอญ และยังมีบริเวณให้ทำบุญอีกหลายอย่าง รวมถึงการให้อาหารปลา และโคกระบืออีกด้วย

วัดสพานสูงเจริญราษฎร์ นนทบุรี

7.วัดสพานสูงเจริญราษฎร์

รตจิตรถวายสังฆทานที่วัดสพานสูงเจริญราษฎร์ คำว่าสะพาน ใช้เขียนแบบโบราณคือสพาน วัดนี้มีเจดีย์ หลังจากรตจิตรถวายสังฆทานแล้ว ต้องเดินผ่านเจดีย์เพื่อไปท้ายวัดดูสะพานสูง

วัดสพานสูงเจริญราษฎร์ นนทบุรี

รตจิตรได้ทำบุญเพิ่มโดยขึ้นไปที่สะพาน เพราะเป็นแหล่งให้อาหารปลาด้วย ถ้าเพื่อน ๆ มีโอกาสมาเสาร์อาทิตย์ สามารถแวะตลาดน้ำวัดสพานสูงได้ด้วย ก่อนกลับรตจิตรได้แวะนมัสการเจ้าอาวาสรูปหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของวัดสพานสูงเจริญราษฎร์ ซึ่งชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธากันมาก

หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม วัดสพานสูงเจริญราษฎร์

Leave a comment

Filed under Uncategorized

9 ที่เที่ยวรอบนอกเกาะเกร็ด นนทบุรี

9 places to visit in Nonthaburi
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |Mar 14, 2020

โบสถ์วัดแคนอก นนทบุรี

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนที่ชอบทัวร์ทำบุญ แต่มีเวลาไม่มาก ดังนั้นสถานที่ที่รตจิตรจะแนะนำต่อไปนี้ก็ต้องไม่ไกลจากกรุงเทพ คือ ทำบุญที่นนทบุรี ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

9 ที่เที่ยวรอบนอกเกาะเกร็ด นนทบุรี

เนื่องจาก 3 วัดแรกเพื่อน ๆ สามารถหาได้จากเว็บไซต์หลายที่แล้ว รตจิตรจะข้าม 3 วัดแรกไป แต่เป็นเส้นทางเรียงลำดับเพื่อเที่ยวบุญครั้งนี้ตามลำดับ

1.วัดแสงศิริธรรม
2.วัดท่าอิฐ
3.วัดเชิงเลน

วัดแดงธรรมชาติ นนทบุรี

4.วัดแดงธรรมชาติ

เป็นวัดที่เห็นได้ชัดจากวัดแคนอกเพราะอยู่กันคนละฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา รตจิตรไม่ต้องสังเกตุอะไรมาก เพราะเห็นพระพุทธรูปปางนาคปรก พระประจำวันเสาร์ องค์ใหญ่สุดในจังหวัดนนท์ อยู่ริมน้ำ งดงามมาก

วัดแคนอก นนทบุรี

5.วัดแคนอก

เนื่องจากมีโรงเรียนวัดแคนอกอยู่ด้านข้างวัด ทำให้เมื่อรตจิตรมาทำบุญที่วัดนี้ จะไม่เปลี่ยวเลย รถชาวบ้านจอดเยอะมาก เด็กนักเรียนก็มานั่งทำกิจกรรมด้วย เป็นวัดสวย มีฐานะ เพราะวันที่รตจิตรขึ้นไปโบสถ์ เห็นชาวบ้านนอนรอบ ๆ วัดหลายคน แต่โบสถ์เปิดแอร์ตัวใหญ่เย็นเฉียบ รตจิตรเลยไม่แน่ใจว่าเปิดแอร์กี่ตัว โดยมีเณรนอนอยู่คนเดียวเอง
วัดแคนอก นนทบุรี

รตจิตรชอบบริเวณรอบ ๆ วัดที่มีรูปปั้นสวย ๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปปั้นนกเยอะ แม้วัดแคนอกจะอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา แต่กลับไม่ใช่แหล่งให้อาหารปลา มีแต่ปลาตัวเล็ก

6.ร้านอาหารบ้านระเบียงน้ำ

หากเพื่อน ๆ มาถึงวัดแคนอกแล้ว รตจิตรแนะนำให้แวะกินอาหารริมน้ำได้เลยที่ร้านอาหารบ้านระเบียงน้ำ ซึ่งอยู่ในซอยเดียวกับวัด วิวริมน้ำก็วิวเดียวกัน

วัดตำหนักใต้ นนทบุรี

7.วัดตำหนักใต้

หากเพื่อน ๆ ต้องการทำบุญวัดที่ไม่ได้ร่ำรวย รตจิตรแนะนำให้แวะวัดนี้เลย เป็นวัดที่ไม่ค่อยมีอะไรจริง ๆ

พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ นนทบุรี

8-9.พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ วัดหน้าโบสถ์ วัดเชิงท่า

รตจิตรรวม 2 วัดนี้ไว้ด้วยกันเพราะอยู่ในบริเวณเดียวกันในกรมชลประธาน รตจิตรต้องใช้เส้นทางของกรมชลฯ เพื่อเข้าชมความงามของพุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์

พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ นนทบุรี

วัดเชิงท่าเป็นวัดโบราณที่เหลือแต่ฐาน อยู่ด้านหน้าของบริเวณพุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ ก่อนที่รตจิตรจะเข้าสักการะหลวงพ่อโต พระประธานวัดหน้าโบสถ์ รตจิตรขอสวดบูชาหลวงพ่อเสือก่อน

พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ นนทบุรี

ชาวบ้านบอกรตจิตร มีเรื่องเล่ากันมานานแล้วว่า หลวงปู่ที่มาอยู่ที่วัดหน้าโบสถ์ แปรงกายเป็นเสือดำช่วยชาวบ้านด้วย
พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ นนทบุรี

รตจิตรเห็นคนมาสักการะพร้อมเครื่องบูชา คือ เสือโคร่ง น้ำมัน และธูป 9 ดอกพร้อมคำบูชาหลวงพ่อเสือตามนี้ แล้วจึงเข้าไปสักการะหลวงพ่อโตในโบสถ์ ก่อนที่จะชมความงามรอบ ๆ พร้อมให้อาหารปลาจำนวนมาก

บทสวดหลวงพ่อเสือ

รตจิตรหวังว่าทัวร์บุญครั้งนี้เพื่อน ๆ สามารถใช้เวลา 1 วัดเต็ม อย่างไรก็ตามหากมีเวลาครึ่งวัน รตจิตรขอแนะให้ไปที่วัดแคนอก แวะกินที่ร้านอาหาร และไปที่พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ หรืออาจไปทางด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา หรือวัดลำดับ 1-4 คือ 1.วัดแสงศิริธรรม 2.วัดท่าอิฐ 3.วัดเชิงเลน และ 4.วัดแดงธรรมชาติ

พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ นนทบุรี

Leave a comment

Filed under Uncategorized

อาการ และวิธีรักษา เมื่อถูกตัวแตน ต่อย (Hornets sting)

Ratajit got stung by Hornets
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |Mar 2, 2020

Wasp stings

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนที่ถูกตัวแตน หรือตัวต่อต่อย เพื่อให้รู้ถึงอาการ และวิธีการรักษา หรือแม้แต่คนที่ถูกแมลงต่อย แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นแมลงอะไร ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

ต้นเสลดพังพอนตัวผู้ Esldpagpon

รตจิตรรู้ว่าเมื่อถูกตัวต่อ หรือตัวแตนต่อย ควรใช้หอมแดงโปะ จะดูดพิษ และถ้าเป็นบุ้งก็ต้องใช้ตำลึง แต่ไม่ใช่ทุกบ้านจะมีหอมแดงติดบ้าน รตจิตรปลูกเสลดพังพอน รตจิตรจึงใช้ใบเสลดพังพอน โดยเคี้ยวแล้วโปะ แต่รตจิตรอยากให้เพื่อน ๆ รู้อาการเมื่อถูกตัวต่อต่อย เทียบกับตัวแตนต่อย ดังนี้

อาการเมื่อถูกตัวต่อยต่อ

1. อาการเมื่อถูกตัวต่อต่อย

เจ็บมาก ปวดจี๊ด เหมือนเข็มแหลม ๆ ปักอย่างแรง และปักอย่างเร็ว รตจิตรใส่กางเกงลายดอก สีเหลือง ๆ ม่วง ๆ คือเป็นสีโปรดของตัวต่อ ตัวต่อบินมาเกาะที่ขากางเกง รตจิตรไม่รู้ เผอิญเอาเท้าขวาเกาที่กางเกงบริเวณน่อง หลังเท้าขวาปวดจี๊ดทันที ปวดจนรตจิตรลงไปกองกับพื้นเลย

ตัวต่อไม่เหมือนผึ้ง ที่มีเหล็กในเพียงอันเดียว ถ้าไม่จำเป็นผึ้งจะไม่ต่อยคนเลย เพราะถ้าผึ้งต่อยแล้ว จะเหมือนก้นรั่ว กลายเป็นผึ้งที่อ่อนแอ ส่วนตัวต่อ พอต่อยใครแล้ว ก็ต่อยได้เรื่อย ๆ วันที่ 2 รตจิตรยังเจ็บ แต่วันที่ 3 แผลเริ่มดำ ๆ ถ้ารตจิตรไม่โดนแผลก็ไม่เจ็บ แต่ถ้าโดนขึ้นมา จะเจ็บทันที

ตัวต่อ

ตอนที่รตจิตรถูกตัวต่อต่อย รตจิตรก็ขยับเพื่อหาตัวต่อ เผอิญมันหลบไปอยู่ที่บั้นท้าย รตจิตรไม่รู้ไปนั่งทับตัวต่อ ตอนนี้เจ็บปวดแสนสาหัส เพราะมันต่อยมั่ว เหมือนเข็มทั้งกำ ปักทิ่มแทงก้นอย่างแรง และรวดเร็วมาก ๆ

2. อาการเมื่อถูกแตนต่อย

เนื่องจากเวลาที่คนเราถูกตัวแตนต่อย จะรวดเร็วมาก แต่เจ็บจริงๆ เพียงวันเดียว บริเวณที่ถูกตัวแตนต่อย ซึ่งเคยเจ็บมาก ๆ จะกลายเป็นคันอย่างมาก คันจริง ๆ

วิธีรักษาตัวต่อต่อย

วิธีการรักษา เมื่อถูกตัวแตนต่อย

1. รตจิตรรีบล้างน้ำสัก 3-4 น้ำ เพื่อล้างพิษจากตัวแตน ทำให้ลดความเจ็บที่เจ็บปวดมาก ๆ ได้ทันที
2. รตจิตรเคี้ยวใบเสลดพังพอน 5-10 ใบ ให้ละเอียด โป๊ะบริเวณที่แตนต่อย สามารถผสมเหล้าขาว 28 ดีกรีได้
3. รตจิตรใช้ยาหม่อง หรือปล่อยทิ้งไว้ก็ได้ ไม่ต้องยุ่งกับแผลที่คัน ในกรณีวันที่ 2 ที่เริ่มคันยิก คันจริง ๆ

ตัวต่อ

ความต่างระหว่าง รังตัวต่อ และตัวแตน

รตจิตรอยากบอกเพื่อน ๆ เกี่ยวกับแตน และต่อ มีลักษณะความเป็นอยู่ต่างกัน ทำให้รตจิตรสามารถระวังตัวได้ง่ายขึ้น และถ้ามีสติพอ ก็จะไม่โดนต่อยเลย เพราะรตจิตรจะอยู่ห่างรังไว้ก่อน ทั้งรังตัวแม่ และรังตัวลูก ดังนี้

รังลูกตัวต่อ

1. รังตัวต่อ

ตัวต่อเป็นแมลงอยู่เดี่ยว ตัวแม่ชอบสร้างรังตามบ้านเป็นท่อสีน้ำตาลยาว ๆ ประมาณ 1 นิ้ว แต่ที่รตจิตรโดนตัวต่อต่อย ก็เพราะยืนใกล้ดอกไม้ที่ตัวต่อมากินน้ำหวาน ส่วนต่อตัวลูกจะเป็นลูกกลม ๆ เท่าปลายนิ้วก้อย รตจิตรพบได้บ่อยที่ใบต้นตะขบ

ต้นเสลดพังพอนตัวผู้

2. รังตัวแตน

รังตัวแตนเห็นได้ชัดกว่าตัวต่อ เพราะเป็นรังเป็นรวงใหญ่ตามมุมบ้าน หรือตามต้นไม้ อยู่กันเป็นกลุ่มน้อยใหญ่ แล้วแต่ขนาด บางครั้งเมื่อรังใหญ่จะสร้างรังไปถึงโคนต้นไม้ ตอนรตจิตรพาน้องหมาไปเที่ยว รตจิตรเดินตามน้องหมา ไม่ทันระวังตัว จึงไปเหยียบรังตัวแตนที่พื้น แตนจะต่อยอย่างรวดเร็ว ซึ่งเจ็บมาก

ตัวต่อ

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ทัวร์ครึ่งวัน บางพลี สมุทรปราการ

A half day visit to 3 temples in BangPlee
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |Feb 22, 2020

ทัวร์ครึ่งวัน บางพลี สมุทรปราการ

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนที่ชอบทัวร์ทำบุญ แต่มีเวลาไม่มาก คือเพียงครึ่งวัน ดังนั้นสถานที่ที่รตจิตรจะแนะนำต่อไปนี้ก็ต้องไม่ไกลจากกรุงเทพ คือ ทำบุญที่บางพลี สมุทรปราการ ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

ทัวร์ครึ่งวัน บางพลี สมุทรปราการ

วัตถุประสงค์ของบทความเรื่อง ทัวร์ครึ่งวัน บางพลี สมุทรปราการ ลูกของรตจิตร เป็นคนดูแผนที่ และขับพารตจิตร ไปทางสะพานภูมิพล โดยเน้นการทัวร์ทำบุญ 3 วัด ได้แก่ วัดแพรกษา วัดบางพลีใหญ่กลาง และวัดบางพลีใหญ่ใน

วัดแพรกษา บางพลี สมุทรปราการ

1.วัดแพรกษา

ตาม google map 50 ก.ม.จากแยกฉิมพลีไปวัดแพรกษา วันที่รตจิตรไปทำบุญ วัดกำลังบูรณะประตู เจดีย์ และกำแพง ซึ่งถ้าเสร็จคงสวยงามมาก เพราะทำเป็นประตูแก้ว ประตูทอง รตจิตรโชคดีที่วันนั้น โบสถ์เปิด จึงมีโอกาสเข้าไปนมัสการองค์พระประธาน และทำบุญหยอดตู้

วัดแพรกษา บางพลี สมุทรปราการ

รตจิตรคิดว่า วัดแพรกษาอาจกลัวคนขโมยตู้ทำบุญ จึงไว้เข้าไปลึกมาก และไว้สูงคือไว้บนฐานที่ตั้งองค์พระประธาน นอกจากนี้ รตจิตรยังเห็นมีกิจกรรมการทำบุญอื่น ๆ รอบบริเวณโบสถ์ด้วย

วัดแพรกษา บางพลี สมุทรปราการ

เนื่องจากมีเวลาแค่ครึ่งวัน อีกทั้งยังไม่ค่อยเจอคนในวัดเลย รตจิตรจึงไปอีกวัดคือ วัดบางพลีใหญ่กลาง ซึ่งห่างจากวัดแพรกษา เพียง 15 ก.ม.

พระนอน วัดบางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ

2.วัดบางพลีใหญ่กลาง

วัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นวัดท่องเที่ยวจริง ๆ และมีการจัดปฏิบัติธรรมด้วย จึงมีห้องน้ำจำนวนมาก มีทั้งแม่ชี และผู้ปฏิบัติธรรมจำนวนมาก รตจิตรเห็นมีจำนวนมากกว่าพระสงฆ์เสียอีก และส่วนใหญ่พวกสตรีเหล่านี้เป็นผู้ทำงาน ทำกิจการในวัดเสียด้วย

พระนอน วัดบางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ

รตจิตรชอบความอลังการ ความงดงามของ พระนอน ในวิหาร ณ.วัดบางพลีใหญ่กลาง ซึ่งบอกกันว่าเป็นพระนอนที่ใหญ่สุดในไทย คือยาวถึง 53 เมตร รตจิตรเห็นเพดานตรงยอดเกศของพระนอน มีการเจาะเพื่อไม่ให้หลายยอดเกศโดน ทั้ง ๆ ที่เป็นการสร้างวิหารครอบพระนอน

ศาลากลางน้ำ วัดบางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ

นอกจากนี้ด้านหน้าพระนอนยังมีรายชื่อผู้บริจาคสร้าง และจำนวนเงิน ซึ่งสูงมาก ๆ เช่น บริจาคเงินตั้ง 8 ล้านบาทเพื่อสร้างหมอนของพระนอน รตจิตรงงว่า ทำไมต้องใช้ทุนสร้างขนาดนี้ และยังมีรายชื่อและจำนวนเงินที่บริจาคของคนอีกหลายคน

ศาลากลางน้ำ วัดบางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ

รตจิตรได้ทำบุญที่วัดบางพลีใหญ่กลาง โดยการเช่าจี้พระนอน กับแม่ชี อย่างไรก็ตาม ที่วัดนี้ เพื่อน ๆ สามารถทำบุญอย่างอื่นได้มากมาย เช่น การให้อาหารปลา เต่า เป็ด ห่าน เป็นต้น

โบสถ์บางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ

ที่ศาลากลางน้ำของวัดค่อนข้างสวยงาม จะมีไม้เพื่อให้คนจิ้มกล้วยครั้งละครึ่งลูก แล้วค่อย ๆ ให้เต่ากิน ดูแล้วน่ารักดี เต่าที่วัดบางพลีใหญ่ ส่วนใหญ่กินกล้วย ไม่ใช่อาหารเม็ดแบบปลา ส่วนอีกด้านของศาลากลางน้ำ มีห่านหลายตัว ดุเหมือนกัน

วัดบางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ

รตจิตรเดินไปด้านหลังวัด จะมีมหาเจดีย์พิศาลวุฒิกิจมงคลมหาชนบูชิต ความเห็นส่วนตัวของรตจิตร ชื่อของมหาเจดีย์ฯ ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่รตจิตรก็งง เกี่ยวกับชื่อที่ว่า “บูชิต” รตจิตรไม่ทราบความหมาย แต่ถ้าเป็นความหมายในภาษาอังกฤษจะไม่ค่อยดี เช่น Bullshit ถ้าเป็น Adj. หมายถึงไร้สาระ ถ้าเป็น Verb หมายถึงโกหก เป็นต้น

วัดบางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ

ด้านบนของมหาเจดีย์ฯ ก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนด้านข้างก็เป็นกาจำลองสถูปที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรม ธัมเมกขสถูป ส่วนด้านหลังเป็นคลองที่สามารถให้อาหารปลาได้เช่นกัน

วัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ

3.วัดบางพลีใหญ่ใน

หากจะไปวัดอโศกราม สามารถขับรถต่อไปอีก 21 ก.ม. เนื่องจากเคยไปถวายสังฆทาน หรือเทียนพรรษาที่วัดอโศการามบ่อยแล้ว อีกทั้งรตจิตรมีเวลาเพียง ครึ่งวัน รตจิตรจึงไม่แวะ รตจิตรเดินทางต่อจากวัดบางพลีใหญ่กลางมาเพียง 1 ก.ม. ก็ถึงวัดบางพลีใหญ่ใน วัดนี้มีหลวงพ่อโตเป็นพระประธานของวัด

วัดบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ

วัดบางพลีใหญ่ใน เป็นวัดที่มีที่จอดรถมากจริง ๆ เพราะวัดมี 2 ฝั่ง ถูกคั่นด้วยถนน บริเวณวัดบางพลีใหญ่ใน ด้านที่ติดกับคลองเป็นที่ตั้งของตลาดโบราณบางพลี ซึ่งมีทุกวันเพราะมีโรงเรียนในบริเวณวัด วันหยุดตลาดจะมีร้านค้ามากหลายร้านและเก็บร้านช้ากว่าวันที่รตจิตรไปทำบุญซึ่งเป็นวันธรรมดา
ตลาดโบราณบางพลี วัดบางพลีใหญ่ใน

วันนี้รตจิตรตั้งใจมาอุดหนุนชาวบ้านจริง ๆ เลยซื้อของจากร้านค้าเยอะพอสมควร ตลาดน้ำนี้มีเรือจอดรับส่งด้วย นอกจากตลาดน้ำแล้ว จุดเด่นของวัดบางพลีใหญ่ในที่สำคัญคือ ส้วมไฮเทคสวยๆ อีกทั้งยังเป็นห้องแอร์ จึงเป็นที่ที่ชาวบ้านเข้ามานั่งพักด้วย

ทัวร์ครึ่งวัน บางพลี สมุทรปราการ

Leave a comment

Filed under Uncategorized

รีวิวหนัง Birds of Prey ทีมนกผู้ล่ากับฮาร์ลีย์ ควินน์ ผู้เริดเชิด

Harley Quinn & Birds of Prey Review
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |Feb 7, 2020

 Harley Quinn & Birds of Prey Review
รูป Harley Quinn Gotham City Sirens วาดโดยสว อิเฎล sw_eden

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนที่ชอบดูหนังดี มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อนๆ ที่ไม่ค่อยมีเวลา รีวิวนี้จะช่วยในการตัดสินใจเลือกดูหนังคุณภาพได้ และยังสามารถพาบุตรหลานไปด้วย ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

 Harley Quinn & Birds of Prey Review

รีวิวหนังใหม่ Birds of Prey ทีมนกผู้ล่า กับ ฮาร์ลีย์ ควินน์ ผู้เริดเชิด ตามความเห็นส่วนตัวของรตจิตร

1. ภาพยนตร์เรื่อง Birds of Prey ทำให้รตจิตรเห็นถึงความสามารถของผู้หญิงล้วน ๆ ในการทำงานเป็นทีม ไม่ใช่อยู่ใต้อาณัติของหัวหน้า หรือต้องมีผู้ชายเป็นหัวหน้างาน การเสียสละของหญิงทุกคน และผลงานสำเร็จด้วยดี
2. นักแสดงใน Birds of Prey มีความสามารถในการแสดงเยี่ยมมากทุกคน รตจิตรสรุปได้ว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคในการแสดงเลย

 Harley Quinn & Birds of Prey Review

3. รตจิตร ชอบเนื้อหาดี และถ้าใครรู้จักเรื่อง Batman จะรู้ถึงจุดเริ่มต้นของตัวแสดงเด่นหลายตัว
4. ปกติหนังจะสร้างการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ไม่เท่าหนังสือการ์ตูน แต่รตจิตรคิดว่าเรื่องนี้ไม่ผิดหวัง สร้างมากกว่าที่รตจิตรคาดคิดไว้ด้วย
5. รตจิตรชอบที่หนังเรื่อง Birds of Prey ไม่ลืมในรายละเอียดที่คนวิเคราะห์หนังชอบติ

 Harley Quinn & Birds of Prey Review

6. รตจิตรคิดว่า Birds of Prey เป็นหนังทันสมัย แทรกความจริงของมนุษย์ เช่น คนจีนเน้นธุรกิจ คนแข็งแรงกว่ามักรังแกคนที่อ่อนแอ และการใช้อำนาจเงินในทางผิดกฎหมาย ตลอดจนการโกงผลงานเพื่อให้ตัวเองได้ตำแหน่งในองค์กร เป็นต้น

Birds of Prey เป็นหนังคุณภาพที่ตอนดูรตจิตรไม่อยากลุกไปเข้าห้องน้ำ เพราะควรตั้งใจดูตลอดจริง ๆ โดยเฉพาะช่วงแรก ๆ ที่เล่าย้อนไปมาให้รตจิตรอยากรู้ตลอดว่า “นั่นนะสิ…ทำไม…ทำไมหละ” 555 พอดูเสร็จก็หาอะไรเบา ๆ กินดีกว่า โจ๊กค่ะ

 Harley Quinn & Birds of Prey Review

Leave a comment

Filed under Uncategorized

11 ที่เที่ยวแห่งใหม่ สุพรรณบุรี ใน 1 วัน

11 New Places to visit in Suphanbury
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |Jan 9, 2020

ที่เที่ยวแห่งใหม่ สุพรรณบุรี ใน 1 วัน

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนที่ชอบเที่ยวด้วยตนเอง และมีเวลาไม่มาก ชอบไปเช้าเย็นกลับ อีกทั้งยังชอบหาที่เที่ยวใหม่ ๆ ด้วย ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

รตจิตรไปเที่ยวสุพรรณหลายครั้งแล้ว จนเมื่อปลายปี 2562 รตจิตรได้ยินว่า สุพรรณบุรีมีแหล่งเที่ยวใหม่หลายที่ รตจิตรตัดสินใจเร็วมากเพื่อขับรถไปเที่ยวทันที รตจิตรไปเที่ยวสถานที่ใหม่ ๆ ในตำบลอู่ทอง สุพรรณบุรี ได้ถึง 11 ที่ดังนี้

ที่เที่ยวแห่งใหม่ สุพรรณบุรี ใน 1 วัน

1.ทุ่งทานตะวันไร่วนกิจสัมพันธ์

รตจิตรไปทุ่งทานตะวันช้าไปเกือบอาทิตย์ คือควรไปช่วงต้นเดือนธ.ค. ทำให้ดอกทานตะวันเริ่มเหี่ยว เจ้าของให้ชาวบ้านละแวกนี้ขายฟรีไม่มีค่าเช่า และเช้าชมฟรี รตจิตรจึงช่วยกันอุดหนุนร้านค้าต่าง ๆ รตจิตรคิดว่าจุดเด่นของไร่คือ อยู่หน้าภูเขาที่มีตัวหนังสือเชิงแนะนำแหล่งท่องเที่ยวว่า “เมืองโบราณอู่ทอง”ทำให้เวลา post ท่าถ่ายรูปออกมาสวยมาก ยิ่งมีต้นตาล 4 ต้นที่ไร่ปลูกไว้ยิ่งเพิ่มความโดดเด่นสวยงามมากๆ

ที่เที่ยวแห่งใหม่ สุพรรณบุรี ใน 1 วัน

2.วัดเขาทำเทียม หลวงพ่ออู่ทอง พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ

รตจิตรถวายสังฆทานที่วัดนี้ เพราะเห็นว่าค่อนข้างแห้งแล้ง แต่ปลาเยอะนะ เสียดายที่วันนั้นรตจิตรลืมเอาอาหารปลาติดรถไปด้วย และอาหารปลากดตู้ก็หมดอีก วัดเขาทำเทียมมีบริเวณกว้างมาก มีภูเขาและน้ำที่เป็นธรรมชาติสวยงามยิ่ง

วัดเขาทำเทียมมีจุดเด่นคือ การสลักภูเขาเป็นพระพุทธรูปปางต่าง ๆ และเพิ่งเสร็จไป 1 องค์คือ หลวงพ่ออู่ทอง หรือพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดยังมีงานอีกเยอะ เช่น พระจุฬามณีเจดีย์สวรรค์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานบนยอดเขา, การสลักภูเขาเป็นพระพุทธเจ้าน้อย เป็นต้น

ที่เที่ยวแห่งใหม่ สุพรรณบุรี ใน 1 วัน

3.โครงการอ่างเก็บน้ำเขาพระ

รตจิตรไปโครงการอ่างเก็บน้ำเขาพระ เพราะเป็นทางผ่านไปสำนักสงฆ์สวนหินพุหางนาค แต่เสียดายที่แห้งแล้งหนัก แม้เส้นทางจะสวยดี

ที่เที่ยวแห่งใหม่ สุพรรณบุรี ใน 1 วัน

4.สวนหินพุหางนาค สำนักสงฆ์

สวนหินพุหางนาค สำนักสงฆ์นี้ รตจิตรอยากเรียกว่าอุทยาน เพราะกว้างมาก รตจิตรอยากให้เพื่อน ๆ ขึ้นเขาไปด้วย เพราะมีถ้ำที่มีพระนอนองค์ใหญ่งดงามยิ่งนัก ระหว่างทางขึ้นหรือถ้าเพื่อน ๆ มีเวลาขึ้นต่อ ๆ ไป จะเห็นกุฏิเล็ก ๆ ตามทาง เป็นที่พักของสงฆ์ ถ้ารตจิตรมีเวลา และมีโอกาสมาอีกครั้ง คงต้องเดินรอบ ๆ สวนนี้ให้ละเอียดขึ้น

ที่เที่ยวแห่งใหม่ สุพรรณบุรี ใน 1 วัน

5.วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

วัดเขาพระศรีสรรเพชญารามเป็นอีกวัดหนึ่งที่รตจิตรชอบมาก เพราะสวยจริง ๆ เป็นวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมานานแล้ว ตั้งอยู่บนยอดเขาพระ ก่อนขึ้นภูเขาจะเห็นพระนอนองค์ใหญ่อยู่ด้านซ้ายของบันไดทางขึ้น

ที่เที่ยวแห่งใหม่ สุพรรณบุรี ใน 1 วัน

จากบนวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม รตจิตรสามารถเห็นเขาทำเทียมได้ชัดเจน พอลงมาจากเขา รตจิตรเริ่มหิว เลยไปโรงทานของวัด เพื่อน ๆ อย่าเดินไกล เพราะมีโรงทานเล็ก ๆ ที่ก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูตุ๋นค่อนข้างอร่อยมากพร้อมขนมหวานด้วย

ที่เที่ยวแห่งใหม่ สุพรรณบุรี ใน 1 วัน

6.อุทยานฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกองค์แรกของโลก

รตจิตรคิดว่าที่อุทยานแห่งนี้ มีสิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่โตทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น องค์หลวงพ่อโสธร เจ้าแม่กวนอิม เป็นต้น ด้านในมีองค์ฤาษีที่ใหญ่มาก จนที่อุทยานใช้ชื่อว่า อุทยานฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลก และมีพระพุทธรูปแบบพม่า เช่น พระหยก

ที่เที่ยวแห่งใหม่ สุพรรณบุรี ใน 1 วัน

7.พระบรมธาตุเจดีย์ศรีอู่ทอง

รตจิตรลุ้นแทบแย่กว่าจะขับขึ้นไปทำบุญที่ยอดเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของพระบรมธาตุเจดีย์ศรีอู่ทอง รตจิตรมาสถานที่นี้โดยบังเอิญ เพราะขับรถแล้วเห็นพระบรมธาตุเจดีย์ศรีอู่ทองอยู่บนยอดเขา ทางชันมากถึงมากที่สุด และมีทางที่ชันและหักศอกด้วย

ที่เที่ยวแห่งใหม่ สุพรรณบุรี ใน 1 วัน

จุดเด่นของพระบรมธาตุเจดีย์ศรีอู่ทอง เพราะนอกจากจะเห็น หลวงพ่ออู่ทอง พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ แล้วยังมีความงามชองพระบรมธาตุเจดีย์ศรีอู่ทอง และรอยพระพุทธบาท 5 พระองค์ ซึ่งบอกรายละเอียดลักษณะของแต่ละพระบาท

ที่เที่ยวแห่งใหม่ สุพรรณบุรี ใน 1 วัน

8.โรงเรียนอู่ทอง

อันนี้เรียกว่าผิดแผนค่ะ เพราะตั้งใจจะไปวัดอู่ทอง ลายเป็นมาเข้าโรงเรียนแทน แต่รตจิตรก็คิดว่าได้อยู่ เพราะเป็นโรงเรียนที่สวย มีต้นแบบขององค์สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง (พระรามาธิบดีที่ 1)

ที่เที่ยวแห่งใหม่ สุพรรณบุรี ใน 1 วัน

9.วัดพระธาตุ

วัดนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่ขามา รตจิตรเห็นแปลก มีพระพุทธรูปประทับยืนอยู่บนหลังคาแดง นอกจากนี้ พอรตจิตรเดินเข้าไปด้านในวัดพระธาตุ จะเห็นพระปรางค์เก่าที่สวยงามมาก

10.ร้านของฝากแม่บ๊วย และร้านอาหารกุ่ยหมง

ก่อนกลับ รตจิตรแวะกินที่ร้านอาหารกุ่ยหมง เป็นร้านอาหารดังในสุพรรณ แต่รตจิตรคิดว่า ราคาสูงไปหน่อย ถ้าเทียบความอร่อยและปริมาณ รตจิตรไม่ลืมซื้อของฝากที่ร้านแม่บ๊วย อยู่ตรงข้ามเยื้องกับกุ่ยหมง รตจิตรขอแนะว่าร้านแม่บ๊วยก็เป็นร้านอาหารที่คนท้องที่ชอบกินกันด้วย คราวหน้าแวะแน่ค่ะ

ที่เที่ยวแห่งใหม่ สุพรรณบุรี ใน 1 วัน

11.ตลาด ๙ ห้อง และศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

รตจิตรมาถึงตลาด ๙ ห้อง ขากลับ ตลาดเริ่มวายแล้ว แต่บรรยากาศก็ยังสวย ยิ่งด้านในตลาด หรือด้านหลังติดน้ำยิ่งสวย ถ้าเพื่อนมาที่ตลาด ๙ ห้อง อย่าลืมสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองด้านในตลาดด้วยค่ะ เป็นการเที่ยวสมบูรณ์แบบที่จบไปอีก 1 วัน

ที่เที่ยวแห่งใหม่ สุพรรณบุรี ใน 1 วัน

Leave a comment

Filed under Uncategorized