Category Archives: Uncategorized

ทัวร์ครึ่งวัน บางพลี สมุทรปราการ

A half day visit to 3 temples in BangPlee
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |Feb 22, 2020

ทัวร์ครึ่งวัน บางพลี สมุทรปราการ

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนที่ชอบทัวร์ทำบุญ แต่มีเวลาไม่มาก คือเพียงครึ่งวัน ดังนั้นสถานที่ที่รตจิตรจะแนะนำต่อไปนี้ก็ต้องไม่ไกลจากกรุงเทพ คือ ทำบุญที่บางพลี สมุทรปราการ ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

ทัวร์ครึ่งวัน บางพลี สมุทรปราการ

วัตถุประสงค์ของบทความเรื่อง ทัวร์ครึ่งวัน บางพลี สมุทรปราการ ลูกของรตจิตร เป็นคนดูแผนที่ และขับพารตจิตร ไปทางสะพานภูมิพล โดยเน้นการทัวร์ทำบุญ 3 วัด ได้แก่ วัดแพรกษา วัดบางพลีใหญ่กลาง และวัดบางพลีใหญ่ใน

วัดแพรกษา บางพลี สมุทรปราการ

1.วัดแพรกษา

ตาม google map 50 ก.ม.จากแยกฉิมพลีไปวัดแพรกษา วันที่รตจิตรไปทำบุญ วัดกำลังบูรณะประตู เจดีย์ และกำแพง ซึ่งถ้าเสร็จคงสวยงามมาก เพราะทำเป็นประตูแก้ว ประตูทอง รตจิตรโชคดีที่วันนั้น โบสถ์เปิด จึงมีโอกาสเข้าไปนมัสการองค์พระประธาน และทำบุญหยอดตู้

วัดแพรกษา บางพลี สมุทรปราการ

รตจิตรคิดว่า วัดแพรกษาอาจกลัวคนขโมยตู้ทำบุญ จึงไว้เข้าไปลึกมาก และไว้สูงคือไว้บนฐานที่ตั้งองค์พระประธาน นอกจากนี้ รตจิตรยังเห็นมีกิจกรรมการทำบุญอื่น ๆ รอบบริเวณโบสถ์ด้วย

วัดแพรกษา บางพลี สมุทรปราการ

เนื่องจากมีเวลาแค่ครึ่งวัน อีกทั้งยังไม่ค่อยเจอคนในวัดเลย รตจิตรจึงไปอีกวัดคือ วัดบางพลีใหญ่กลาง ซึ่งห่างจากวัดแพรกษา เพียง 15 ก.ม.

พระนอน วัดบางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ

2.วัดบางพลีใหญ่กลาง

วัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นวัดท่องเที่ยวจริง ๆ และมีการจัดปฏิบัติธรรมด้วย จึงมีห้องน้ำจำนวนมาก มีทั้งแม่ชี และผู้ปฏิบัติธรรมจำนวนมาก รตจิตรเห็นมีจำนวนมากกว่าพระสงฆ์เสียอีก และส่วนใหญ่พวกสตรีเหล่านี้เป็นผู้ทำงาน ทำกิจการในวัดเสียด้วย

พระนอน วัดบางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ

รตจิตรชอบความอลังการ ความงดงามของ พระนอน ในวิหาร ณ.วัดบางพลีใหญ่กลาง ซึ่งบอกกันว่าเป็นพระนอนที่ใหญ่สุดในไทย คือยาวถึง 53 เมตร รตจิตรเห็นเพดานตรงยอดเกศของพระนอน มีการเจาะเพื่อไม่ให้หลายยอดเกศโดน ทั้ง ๆ ที่เป็นการสร้างวิหารครอบพระนอน

ศาลากลางน้ำ วัดบางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ

นอกจากนี้ด้านหน้าพระนอนยังมีรายชื่อผู้บริจาคสร้าง และจำนวนเงิน ซึ่งสูงมาก ๆ เช่น บริจาคเงินตั้ง 8 ล้านบาทเพื่อสร้างหมอนของพระนอน รตจิตรงงว่า ทำไมต้องใช้ทุนสร้างขนาดนี้ และยังมีรายชื่อและจำนวนเงินที่บริจาคของคนอีกหลายคน

ศาลากลางน้ำ วัดบางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ

รตจิตรได้ทำบุญที่วัดบางพลีใหญ่กลาง โดยการเช่าจี้พระนอน กับแม่ชี อย่างไรก็ตาม ที่วัดนี้ เพื่อน ๆ สามารถทำบุญอย่างอื่นได้มากมาย เช่น การให้อาหารปลา เต่า เป็ด ห่าน เป็นต้น

โบสถ์บางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ

ที่ศาลากลางน้ำของวัดค่อนข้างสวยงาม จะมีไม้เพื่อให้คนจิ้มกล้วยครั้งละครึ่งลูก แล้วค่อย ๆ ให้เต่ากิน ดูแล้วน่ารักดี เต่าที่วัดบางพลีใหญ่ ส่วนใหญ่กินกล้วย ไม่ใช่อาหารเม็ดแบบปลา ส่วนอีกด้านของศาลากลางน้ำ มีห่านหลายตัว ดุเหมือนกัน

วัดบางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ

รตจิตรเดินไปด้านหลังวัด จะมีมหาเจดีย์พิศาลวุฒิกิจมงคลมหาชนบูชิต ความเห็นส่วนตัวของรตจิตร ชื่อของมหาเจดีย์ฯ ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่รตจิตรก็งง เกี่ยวกับชื่อที่ว่า “บูชิต” รตจิตรไม่ทราบความหมาย แต่ถ้าเป็นความหมายในภาษาอังกฤษจะไม่ค่อยดี เช่น Bullshit ถ้าเป็น Adj. หมายถึงไร้สาระ ถ้าเป็น Verb หมายถึงโกหก เป็นต้น

วัดบางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ

ด้านบนของมหาเจดีย์ฯ ก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนด้านข้างก็เป็นกาจำลองสถูปที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรม ธัมเมกขสถูป ส่วนด้านหลังเป็นคลองที่สามารถให้อาหารปลาได้เช่นกัน

วัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ

3.วัดบางพลีใหญ่ใน

หากจะไปวัดอโศกราม สามารถขับรถต่อไปอีก 21 ก.ม. เนื่องจากเคยไปถวายสังฆทาน หรือเทียนพรรษาที่วัดอโศการามบ่อยแล้ว อีกทั้งรตจิตรมีเวลาเพียง ครึ่งวัน รตจิตรจึงไม่แวะ รตจิตรเดินทางต่อจากวัดบางพลีใหญ่กลางมาเพียง 1 ก.ม. ก็ถึงวัดบางพลีใหญ่ใน วัดนี้มีหลวงพ่อโตเป็นพระประธานของวัด

วัดบางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ

วัดบางพลีใหญ่ใน เป็นวัดที่มีที่จอดรถมากจริง ๆ เพราะวัดมี 2 ฝั่ง ถูกคั่นด้วยถนน บริเวณวัดบางพลีใหญ่ใน ด้านที่ติดกับคลองเป็นที่ตั้งของตลาดโบราณบางพลี ซึ่งมีทุกวันเพราะมีโรงเรียนในบริเวณวัด วันหยุดตลาดจะมีร้านค้ามากหลายร้านและเก็บร้านช้ากว่าวันที่รตจิตรไปทำบุญซึ่งเป็นวันธรรมดา
ตลาดโบราณบางพลี วัดบางพลีใหญ่ใน

วันนี้รตจิตรตั้งใจมาอุดหนุนชาวบ้านจริง ๆ เลยซื้อของจากร้านค้าเยอะพอสมควร ตลาดน้ำนี้มีเรือจอดรับส่งด้วย นอกจากตลาดน้ำแล้ว จุดเด่นของวัดบางพลีใหญ่ในที่สำคัญคือ ส้วมไฮเทคสวยๆ อีกทั้งยังเป็นห้องแอร์ จึงเป็นที่ที่ชาวบ้านเข้ามานั่งพักด้วย

ทัวร์ครึ่งวัน บางพลี สมุทรปราการ

Leave a comment

Filed under Uncategorized

รีวิวหนัง Birds of Prey ทีมนกผู้ล่ากับฮาร์ลีย์ ควินน์ ผู้เริดเชิด

Harley Quinn & Birds of Prey Review
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |Feb 7, 2020

 Harley Quinn & Birds of Prey Review
รูป Harley Quinn Gotham City Sirens วาดโดยสว อิเฎล sw_eden

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนที่ชอบดูหนังดี มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อนๆ ที่ไม่ค่อยมีเวลา รีวิวนี้จะช่วยในการตัดสินใจเลือกดูหนังคุณภาพได้ และยังสามารถพาบุตรหลานไปด้วย ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

 Harley Quinn & Birds of Prey Review

รีวิวหนังใหม่ Birds of Prey ทีมนกผู้ล่า กับ ฮาร์ลีย์ ควินน์ ผู้เริดเชิด ตามความเห็นส่วนตัวของรตจิตร

1. ภาพยนตร์เรื่อง Birds of Prey ทำให้รตจิตรเห็นถึงความสามารถของผู้หญิงล้วน ๆ ในการทำงานเป็นทีม ไม่ใช่อยู่ใต้อาณัติของหัวหน้า หรือต้องมีผู้ชายเป็นหัวหน้างาน การเสียสละของหญิงทุกคน และผลงานสำเร็จด้วยดี
2. นักแสดงใน Birds of Prey มีความสามารถในการแสดงเยี่ยมมากทุกคน รตจิตรสรุปได้ว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคในการแสดงเลย

 Harley Quinn & Birds of Prey Review

3. รตจิตร ชอบเนื้อหาดี และถ้าใครรู้จักเรื่อง Batman จะรู้ถึงจุดเริ่มต้นของตัวแสดงเด่นหลายตัว
4. ปกติหนังจะสร้างการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ไม่เท่าหนังสือการ์ตูน แต่รตจิตรคิดว่าเรื่องนี้ไม่ผิดหวัง สร้างมากกว่าที่รตจิตรคาดคิดไว้ด้วย
5. รตจิตรชอบที่หนังเรื่อง Birds of Prey ไม่ลืมในรายละเอียดที่คนวิเคราะห์หนังชอบติ

 Harley Quinn & Birds of Prey Review

6. รตจิตรคิดว่า Birds of Prey เป็นหนังทันสมัย แทรกความจริงของมนุษย์ เช่น คนจีนเน้นธุรกิจ คนแข็งแรงกว่ามักรังแกคนที่อ่อนแอ และการใช้อำนาจเงินในทางผิดกฎหมาย ตลอดจนการโกงผลงานเพื่อให้ตัวเองได้ตำแหน่งในองค์กร เป็นต้น

Birds of Prey เป็นหนังคุณภาพที่ตอนดูรตจิตรไม่อยากลุกไปเข้าห้องน้ำ เพราะควรตั้งใจดูตลอดจริง ๆ โดยเฉพาะช่วงแรก ๆ ที่เล่าย้อนไปมาให้รตจิตรอยากรู้ตลอดว่า “นั่นนะสิ…ทำไม…ทำไมหละ” 555 พอดูเสร็จก็หาอะไรเบา ๆ กินดีกว่า โจ๊กค่ะ

 Harley Quinn & Birds of Prey Review

Leave a comment

Filed under Uncategorized

11 ที่เที่ยวแห่งใหม่ สุพรรณบุรี ใน 1 วัน

11 New Places to visit in Suphanbury
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |Jan 9, 2020

ที่เที่ยวแห่งใหม่ สุพรรณบุรี ใน 1 วัน

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนที่ชอบเที่ยวด้วยตนเอง และมีเวลาไม่มาก ชอบไปเช้าเย็นกลับ อีกทั้งยังชอบหาที่เที่ยวใหม่ ๆ ด้วย ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

รตจิตรไปเที่ยวสุพรรณหลายครั้งแล้ว จนเมื่อปลายปี 2562 รตจิตรได้ยินว่า สุพรรณบุรีมีแหล่งเที่ยวใหม่หลายที่ รตจิตรตัดสินใจเร็วมากเพื่อขับรถไปเที่ยวทันที รตจิตรไปเที่ยวสถานที่ใหม่ ๆ ในตำบลอู่ทอง สุพรรณบุรี ได้ถึง 11 ที่ดังนี้

ที่เที่ยวแห่งใหม่ สุพรรณบุรี ใน 1 วัน

1.ทุ่งทานตะวันไร่วนกิจสัมพันธ์

รตจิตรไปทุ่งทานตะวันช้าไปเกือบอาทิตย์ คือควรไปช่วงต้นเดือนธ.ค. ทำให้ดอกทานตะวันเริ่มเหี่ยว เจ้าของให้ชาวบ้านละแวกนี้ขายฟรีไม่มีค่าเช่า และเช้าชมฟรี รตจิตรจึงช่วยกันอุดหนุนร้านค้าต่าง ๆ รตจิตรคิดว่าจุดเด่นของไร่คือ อยู่หน้าภูเขาที่มีตัวหนังสือเชิงแนะนำแหล่งท่องเที่ยวว่า “เมืองโบราณอู่ทอง”ทำให้เวลา post ท่าถ่ายรูปออกมาสวยมาก ยิ่งมีต้นตาล 4 ต้นที่ไร่ปลูกไว้ยิ่งเพิ่มความโดดเด่นสวยงามมากๆ

ที่เที่ยวแห่งใหม่ สุพรรณบุรี ใน 1 วัน

2.วัดเขาทำเทียม หลวงพ่ออู่ทอง พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ

รตจิตรถวายสังฆทานที่วัดนี้ เพราะเห็นว่าค่อนข้างแห้งแล้ง แต่ปลาเยอะนะ เสียดายที่วันนั้นรตจิตรลืมเอาอาหารปลาติดรถไปด้วย และอาหารปลากดตู้ก็หมดอีก วัดเขาทำเทียมมีบริเวณกว้างมาก มีภูเขาและน้ำที่เป็นธรรมชาติสวยงามยิ่ง

วัดเขาทำเทียมมีจุดเด่นคือ การสลักภูเขาเป็นพระพุทธรูปปางต่าง ๆ และเพิ่งเสร็จไป 1 องค์คือ หลวงพ่ออู่ทอง หรือพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดยังมีงานอีกเยอะ เช่น พระจุฬามณีเจดีย์สวรรค์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานบนยอดเขา, การสลักภูเขาเป็นพระพุทธเจ้าน้อย เป็นต้น

ที่เที่ยวแห่งใหม่ สุพรรณบุรี ใน 1 วัน

3.โครงการอ่างเก็บน้ำเขาพระ

รตจิตรไปโครงการอ่างเก็บน้ำเขาพระ เพราะเป็นทางผ่านไปสำนักสงฆ์สวนหินพุหางนาค แต่เสียดายที่แห้งแล้งหนัก แม้เส้นทางจะสวยดี

ที่เที่ยวแห่งใหม่ สุพรรณบุรี ใน 1 วัน

4.สวนหินพุหางนาค สำนักสงฆ์

สวนหินพุหางนาค สำนักสงฆ์นี้ รตจิตรอยากเรียกว่าอุทยาน เพราะกว้างมาก รตจิตรอยากให้เพื่อน ๆ ขึ้นเขาไปด้วย เพราะมีถ้ำที่มีพระนอนองค์ใหญ่งดงามยิ่งนัก ระหว่างทางขึ้นหรือถ้าเพื่อน ๆ มีเวลาขึ้นต่อ ๆ ไป จะเห็นกุฏิเล็ก ๆ ตามทาง เป็นที่พักของสงฆ์ ถ้ารตจิตรมีเวลา และมีโอกาสมาอีกครั้ง คงต้องเดินรอบ ๆ สวนนี้ให้ละเอียดขึ้น

ที่เที่ยวแห่งใหม่ สุพรรณบุรี ใน 1 วัน

5.วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

วัดเขาพระศรีสรรเพชญารามเป็นอีกวัดหนึ่งที่รตจิตรชอบมาก เพราะสวยจริง ๆ เป็นวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมานานแล้ว ตั้งอยู่บนยอดเขาพระ ก่อนขึ้นภูเขาจะเห็นพระนอนองค์ใหญ่อยู่ด้านซ้ายของบันไดทางขึ้น

ที่เที่ยวแห่งใหม่ สุพรรณบุรี ใน 1 วัน

จากบนวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม รตจิตรสามารถเห็นเขาทำเทียมได้ชัดเจน พอลงมาจากเขา รตจิตรเริ่มหิว เลยไปโรงทานของวัด เพื่อน ๆ อย่าเดินไกล เพราะมีโรงทานเล็ก ๆ ที่ก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูตุ๋นค่อนข้างอร่อยมากพร้อมขนมหวานด้วย

ที่เที่ยวแห่งใหม่ สุพรรณบุรี ใน 1 วัน

6.อุทยานฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกองค์แรกของโลก

รตจิตรคิดว่าที่อุทยานแห่งนี้ มีสิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่โตทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น องค์หลวงพ่อโสธร เจ้าแม่กวนอิม เป็นต้น ด้านในมีองค์ฤาษีที่ใหญ่มาก จนที่อุทยานใช้ชื่อว่า อุทยานฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลก และมีพระพุทธรูปแบบพม่า เช่น พระหยก

ที่เที่ยวแห่งใหม่ สุพรรณบุรี ใน 1 วัน

7.พระบรมธาตุเจดีย์ศรีอู่ทอง

รตจิตรลุ้นแทบแย่กว่าจะขับขึ้นไปทำบุญที่ยอดเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของพระบรมธาตุเจดีย์ศรีอู่ทอง รตจิตรมาสถานที่นี้โดยบังเอิญ เพราะขับรถแล้วเห็นพระบรมธาตุเจดีย์ศรีอู่ทองอยู่บนยอดเขา ทางชันมากถึงมากที่สุด และมีทางที่ชันและหักศอกด้วย

ที่เที่ยวแห่งใหม่ สุพรรณบุรี ใน 1 วัน

จุดเด่นของพระบรมธาตุเจดีย์ศรีอู่ทอง เพราะนอกจากจะเห็น หลวงพ่ออู่ทอง พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ แล้วยังมีความงามชองพระบรมธาตุเจดีย์ศรีอู่ทอง และรอยพระพุทธบาท 5 พระองค์ ซึ่งบอกรายละเอียดลักษณะของแต่ละพระบาท

ที่เที่ยวแห่งใหม่ สุพรรณบุรี ใน 1 วัน

8.โรงเรียนอู่ทอง

อันนี้เรียกว่าผิดแผนค่ะ เพราะตั้งใจจะไปวัดอู่ทอง ลายเป็นมาเข้าโรงเรียนแทน แต่รตจิตรก็คิดว่าได้อยู่ เพราะเป็นโรงเรียนที่สวย มีต้นแบบขององค์สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง (พระรามาธิบดีที่ 1)

ที่เที่ยวแห่งใหม่ สุพรรณบุรี ใน 1 วัน

9.วัดพระธาตุ

วัดนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่ขามา รตจิตรเห็นแปลก มีพระพุทธรูปประทับยืนอยู่บนหลังคาแดง นอกจากนี้ พอรตจิตรเดินเข้าไปด้านในวัดพระธาตุ จะเห็นพระปรางค์เก่าที่สวยงามมาก

10.ร้านของฝากแม่บ๊วย และร้านอาหารกุ่ยหมง

ก่อนกลับ รตจิตรแวะกินที่ร้านอาหารกุ่ยหมง เป็นร้านอาหารดังในสุพรรณ แต่รตจิตรคิดว่า ราคาสูงไปหน่อย ถ้าเทียบความอร่อยและปริมาณ รตจิตรไม่ลืมซื้อของฝากที่ร้านแม่บ๊วย อยู่ตรงข้ามเยื้องกับกุ่ยหมง รตจิตรขอแนะว่าร้านแม่บ๊วยก็เป็นร้านอาหารที่คนท้องที่ชอบกินกันด้วย คราวหน้าแวะแน่ค่ะ

ที่เที่ยวแห่งใหม่ สุพรรณบุรี ใน 1 วัน

11.ตลาด ๙ ห้อง และศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

รตจิตรมาถึงตลาด ๙ ห้อง ขากลับ ตลาดเริ่มวายแล้ว แต่บรรยากาศก็ยังสวย ยิ่งด้านในตลาด หรือด้านหลังติดน้ำยิ่งสวย ถ้าเพื่อนมาที่ตลาด ๙ ห้อง อย่าลืมสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองด้านในตลาดด้วยค่ะ เป็นการเที่ยวสมบูรณ์แบบที่จบไปอีก 1 วัน

ที่เที่ยวแห่งใหม่ สุพรรณบุรี ใน 1 วัน

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Good and Bad Students in Thailand, Why?

Cite this article as: Arunrangsiwed, P. (2020). Good and Bad Students in Thailand, Why?. Retrieved from https://sw-eden.net/2020/01/02/students-thailand/

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities wood wild camping walk

I was the teacher of 5 sections of this course in past semester. 4 out of 5 sections, most students receive Bs and Cs as their grades. In only one section, most students got As and Bs. I believe that some (very) good students are together, be friends with one another, and want to enroll in the same section. Another assumption is that if few students showed high responsibility and they got admiration in front of other students in the same class, this might encourages others to came to class and pay more attention to the class, too.

I would go for the first assumption. The reason is that I could remember that I taught and acted the same in all classes I had in the particular semester. This is like, students are likely to be friends with the friends with similar attributions. The question is that how the moderate of low-prior-knowledge students would be encouraged to be good students without building a relationship with good students.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities kids boys

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Language Translator App Kills Students in Thailand

Cite this article as: Arunrangsiwed, P. (2020). Language Translator App Kills Students in Thailand. Retrieved from https://sw-eden.net/2020/01/02/language-translator/

Language Translator App Kills Students in Thailand

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities water color painting

Most of teacher evaluation scores are in a certain level, which is good or very good. The average score is about 4.3 or 4.4 from 5 as the highest possible score. Students show their appreciation in class schedule and handout. They could understand the link between in-class handout and the course objectives.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities Asia Sydney

Most parts of this class were run by using active learning activities. These activities might be suitable with the students in PR and AD major, especially in this generation. They told me that they found that this class was fun and they really liked it.

Although everything seems to be perfect in this semester, the only thing that I feel I want to improve is that I want to assign more reading, especially academic reading. In fact, I have the reason, not to do it. Most of the time that I assign them the in-class reading, I found that they liked to use translation application. They did not try to read anything by themselves. I always encouraged them to translate only difficult words, but they always translate the whole sentence. To assign the English reading, it does not improve their reading skills, but it may improve their application using skill.

Someone I know and respect told me that we all could not stop students from using translating program. Although we describe the benefits of enthusiastic to learn, students would still prefer the ease of use. They want to finish the task as fast as they could rather than want to learn or gain the skills.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities play waterfall children

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Thailand students Pretest Posttest Design Examination

Cite this article as: Arunrangsiwed, P. (2020). Thailand students Pretest Posttest Design Examination. Retrieved from https://sw-eden.net/2020/01/02/thailand-pretest/

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities beautiful girl female hot

This part is to check if the students could be higher in their knowledge, responsibility and skills after participating the class. I added 2 methods to check this in the lesson planning document at the beginning of the semester. First, the students would be asked to do an assessment test of pre-test at the first hour of the semester. Their pre-test scores are used to compare with the average score of their midterm and final exam. Paired-sample T-test was used in the analysis part. The result shows that the average score of midterm and final exam. Paired-sample T-test was used in the analysis part. The result shows that the average score of midterm and final exam is strongly significantly higher than pre-test score (t=23.640; p=.000). This implies that students could develop their skills and knowledge through the semester. The learning process and active learning activities are effective for them.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities New York class I got

The second method is to test the relationship between the class attendance score and the sum of assignment and in-class activities score. Generally, if students come to class, they will get 1 point. If they come late 15, 30, or 45 minutes late, they will get 0.7, .05, or 0.3 respectively. This means the class attendance score could tell the hours that each student participate the class. After using Pearson’s correlation, the analysis result shows that the class attendance score is strongly related to assignment score (r=.836; p=.000).

This means the students who came to class could earn more skills, so they could finish the assignment well. The students who came to class early would have more opportunity to attend the traditional lecture part. These students would have a certain level of knowledge and can apply the knowledge to complete the active learning activities and the homework assignment.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities Asia Bangs hair

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Thai students taught to be good hosts in Thailand

Cite this article as: Arunrangsiwed, P. (2020). Thai students taught to be good hosts in Thailand. Retrieved from https://sw-eden.net/2020/01/02/good-host-thailand/

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities Multiracial dormitory

The last class, after all students took the final exam, I allowed students with too-many absents to participate some special active learning activities run by me. These special classes I added at the end of semester could help these students to pass the class. Another purpose of these special classes is to test new active learning activities. I designed new activities which were firstly recommended by my good students in last semester. His name is Mavin. Mavin experienced a difficulty in his bus ride. The foreigners wanted to go to some places and no one there could answer. Mavin tried to help. He could help, but he needs to be able to help better than he actually did. He told me that in our text book, it normally teaches students to survive in other countries. In fact, in Thailand, all students should be taught to be good host. They should be able to suggest the direction for the foreigners.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities order food

Hence, I designed new active learning activities. I drew the map of my own university and surrounding neighbors. I made copies for the students and gave each group of students different questions. For example, they would face an experimental situation that they were asked, “How can I go to the nearest coffee shop?” The students would suggest the direction for the foreigners.

I would recommend teachers who teach this class in next semester to use this activity and also other activities that I tested in the additional class. They could change the location or use other maps to teach their students. They could find the suitable places that their students may have an opportunity to face the foreigners.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities Three Asia girl smile cute lovely beautiful

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Students exchanged their ID card for a key of classroom: Thailand

Cite this article as: Arunrangsiwed, P. (2020). Students exchanged their ID card for a key of classroom: Thailand. Retrieved from https://sw-eden.net/2020/01/01/students-exchanged-id-card-key-classroom

Students exchanged their ID card for a key of classroom

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities high school locker

I taught 5 classes in this semester, and every class is occurred in the same room. This room is pretty good. I have never had any problem with computer and projector. The whole classroom is very clean. The officers who look after this room are very nice and polite. I also love that the room consists of 4 video cameras. If the students did not come to class, but they claimed that they came, I can check it. I could check if the students cheated or not. Moreover, sometimes, I forgot to check the attendance for a student. I could look at the recorded video to find out if the particular student actually came.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities Examination

I would like to see the management systems of all other classrooms to be like this. The officers always open the room on time. The students do not need to use their student ID cards to exchange with the key and open the room by themselves. I love how the university has the service, that let the officers open the room for us.

The problem of other room I had used is that the students had to use their student ID cards to exchange the key to open the classroom. That way, if all students forget to bring their student ID card, no one would open the room. If the students who had student ID card came late, the teacher also needed to teach late. Moreover, the student who used her/his ID card to exchange with the key had to stay for entire class, even one finished one’s assignment and ready to go home. This is because one had to lock the room and bring the key to exchange desk in order to get one’s student ID card back.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities eating

Leave a comment

Filed under Uncategorized

When teachers got less time to teach students: Thailand Case

Cite this article as: Arunrangsiwed, P. (2020). When teachers got less time to teach students: Thailand Case. Retrieved from https://sw-eden.net/2020/01/01/teachers-time-teach-students/

When teachers got less time to teach students

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities Thai emo tomboy Proud Arunrangsiwed

There was one class that I spent less time than usual. I tried to shorten the lesson to fit into the available time. This is because my students have to arrange two seminars. One group arranged the seminar for Public Relation major, and the other group did for Advertising and Marketing major.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities traditional examination exam

I could not just let them stay in my class, but I would need to allow them to support their own major. I think it is a good thing though. Because of this, I lost one week. Hence, I have to teach faster, so everyone could have an exam in the same week at the end of the semester. In other words, I have to teach every lesson to my students and finish it within the same week before the exam period. For some group of the students, it allows me to teach everything within 15 weeks, while some group, I could teach only 13 weeks.

I would like to express my sincere thanks to everyone that helps pay more attention to catch up the friends in other class that had more time to study.

In next semester, I would suggest the teachers to have “spare” weeks, in case that students might be asked to arrange or participate seminar/workshop of their major/school.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities emo heart

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Active Learning and Absent Students Problems: Thailand Case

Cite this article as: Arunrangsiwed, P. (2020). Active Learning and Absent Students Problems: Thailand Case. Retrieved from https://sw-eden.net/2020/01/01/active-learning-problems/

Active Learning and Absent Students Problems

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities red hijab girl fake

The current semester, as well as the previous semesters that I have a chance to teach students in Public Relation and Advertising major, I found that they could pay attention to the class very well. There were few drop-off students who had less responsibility at the end of the semester. If I would evaluate my own satisfaction of teaching these students, I could say that I have a high level of it.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities elementary kid children schoolers

I ran active learning activities for the entire semester. These could pull the students into the lesson very well. At the beginning of class period, I normally have a short traditional lecture. This period is about 30 minutes before getting into the active learning activities. If the students came to class late, they would miss the lecture part. This might cause a lower grade on their assignment if active learning of the particular class. This is because the topic or lesson of the lecture part and active learning part are the same in the same day.

When I attended a seminar arranged by Suan Sunandha Rajabhat University regarding, “active learning,” I had a question and I asked the expert. I said, “the active learning activities would be hard to be conduct if the students did not come on time, like, when I asked them to do a group work and someone in the group came after all other members completed the work.” The expert in that seminar answered that I had to be very serious in checking students’ class attendance, like, checked them the lower point if they came late.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities watercolor workshop

In fact, in both previous semester and the current semester, I check the students’ class attendance very seriously. If they came to class on time, they would get 1 point. If they came to class late 15, 30, 45, or 60 minutes late, they would get only 0.7, 0.5, 0.3, or 0.1 respectively. However, some students did not care much about the points or grade. The active learning wall never be smoothly completed if there are only few late students.

I think the way to solve the particular problem is to start the class not too early. The university I am working in is in Bangkok metropolitan area. There is often heavy traffic especially in the morning. In my opinion, all classes should begin at 10 AM or at least 9:30.

Thailand Education Teachers Students High School University Classroom Studying Learning Activities camping

My opinion may sound like, I do not want to improve my students’ responsibility. The truth is that if the students could come to exactly 8:00 AM, they have to wake up at 5AM. That is not reasonable. On the other hand, if the students start the class at 10 AM, they could wake up at 9 AM, have breakfast, and come to class on time.

These students generally do not have cars and only some of them have motorbikes. If they have to come to class at 8:00 AM, they need to ride the “pack” bus. They do not only have no seats to sit, but they also have no space to stand.

I would recommend that the classes of next semester should begin at 9:30 AM or 10:00 AM. Students would have better grades both in attendance and in active learning part.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities high school dorm dormitory

Leave a comment

Filed under Uncategorized