พม่า Myanmar


Movement of Online Protestor Against Myanmese Military Government
เที่ยวพระธาตุอินทร์แขวน (พม่า) ชมความงามเหนือเมฆ
ความอัศจรรย์และความศักดิ์สิทธิ์ของ พระธาตุอินทร์แขวน (พม่า)
A Voice for the Myanmarese : We don’t need Aung San Suu Kyi’s words
พระเจ้าหงสาวดีช้างเผือก กับ พระเจ้าช้างเผือกแห่งดินแดนสยาม
อุปนิสัยของพระมหาจักรพรรดิ อ่อนแอจริงหรือ
รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ หรือรางวัลนักโทษการเมือง
10 เหตุผล อเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งเอเซีย คือ ตะเบงชะเวตี้
ตะเบงชะเวตี้ สุภาพบุรุษดินแดนสยาม
มังตราขี้เมาจริงหรือ?
มังตราลามกจริงหรือ?
พระเจ้าศรีชิต : กษัตริย์ลาว ผู้ที่บุเรงนองต้องหวั่นเกรง
กราบพระธาตุมุเตา (ชะเวมอดอว์) เคารพพระเจ้าตะเบงชะเวตี้
พระราชวังบุเรงนอง กับอาณาเขตส่วนตัว
เที่ยว วังบุเรงนอง ที่หงสาวดี และเรื่องราวความขลัง
สงครามไทย-พม่า เมื่ออยุธยาคิดแข็งเมืองต่อบุเรงนอง
สงครามช้างเผือก พระมหาจักรพรรดิ และบุเรงนอง
ศึกเมืองเชียงกราน และศึกเมืองทวาย เกิดขึ้นจริงหรือไม่
Myanmar, Democracy and the Election
พม่า กับ ประชาธิปไตย เป็นไปได้หรือไม่?
วิธีการอ่านพงศาวดาร
Tabinshwehti should be tagged by ‘The Great’
ในวัยเด็ก ฉันไม่ชอบภาพยนต์เรื่องสุริโยทัย
Bayinnaung Palace “Kambawzathardi” & its Story
12 วิธีเรียกชื่อของ พระเจ้าตะเบงชะเวตี้

ชอบตะเบงชะเวตี้ และราชวงศ์ตองอู ชอบเราที่ Facebook ได้เลย!!
Black Tongue

17 responses to “พม่า Myanmar

 1. Pingback: ตะเบงชะเวตี้ สุภาพบุรุษดินแดนสยาม | Sw-Eden.NET

 2. Pingback: มังตราลามกจริงหรือ? | Sw-Eden.NET

 3. Pingback: พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช : กษัตริย์ลาว ผู้ที่บุเรงนองต้องหวั่นเกรง | Sw-Eden.NET

 4. Pingback: พระราชวังบุเรงนอง กับอาณาเขตส่วนตัว | Sw-Eden.NET

 5. Pingback: กราบพระธาตุมุเตา (ชะเวมอดอว์) เคารพพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ | Sw-Eden.NET

 6. Pingback: มังตราขี้เมาจริงหรือ? | Sw-Eden.NET

 7. Pingback: เที่ยว วังบุเรงนอง ที่หงสาวดี และเรื่องราวความขลัง | Sw-Eden.NET

 8. Pingback: สงครามไทย-พม่า เมื่ออยุธยาคิดแข็งเมืองต่อบุเรงนอง | Sw-Eden.NET

 9. Pingback: สงครามช้างเผือก พระมหาจักรพรรดิ และบุเรงนอง | Sw-Eden.NET

 10. Pingback: ศึกเมืองเชียงกราน และศึกเมืองทวาย เกิดขึ้นจริงหรือไม่ | Sw-Eden.NET

 11. Pingback: Myanmar, Democracy and the Election | Sw-Eden.NET

 12. Pingback: พม่า กับ ประชาธิปไตย เป็นไปได้หรือไม่? | Sw-Eden.NET

 13. Pingback: วิธีการอ่านพงศาวดาร | Sw-Eden.NET

 14. Pingback: ในวัยเด็ก ฉันไม่ชอบภาพยนต์เรื่องสุริโยทัย | Sw-Eden.NET

 15. Pingback: Bayinnaung Palace “Kambawzathardi” & its Story | Sw-Eden.NET

 16. Pingback: 12 วิธีเรียกชื่อของ พระเจ้าตะเบงชะเวตี้ | Sw-Eden.NET

 17. Pingback: Tabinshwehti should be tagged by ‘The Great’ | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.