Animation (CFD3201)แอนิเมชัน (CFD3201)
การสร้างแอนิเมชันด้วยโปรแกรมประยุกต์ การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต ฝึกปฏิบัติการผลิตงานแอนิเมชัน เพื่อประยุกต์ใช้กับงานภาพยนตร์
Create animation by application program, the movement of life, and practice on animation production to apply with film.

(นศ. ต้อง Activate Flash Player 10 ขึ้นไปในการเปิดดูบางไฟล์)

การวาดภาพการ์ตูนและแอนิเมชัน โดย อ.พราว อรุณรังสีเวช

บรรยายตาม PowerPoint ของ อ.พราว อรุณรังสีเวช

ตัวอย่างแอนิเมชัน ทำง่ายและเร็ว โดย อ.พราว อรุณรังสีเวช

ใบงาน ใช้เฉพาะวิชา AMM2201
o Windblade การ์ตูน Transformers ฮีโร่หญิง โดยนักเขียนผู้หญิง
o ตัวอย่างงาน Interactive Google Doodle
วันงาน Ozzfest
วันคีย์บอร์ด
วันตัวเลข
วันลูกโป่ง
วันชาติอียิปต์
วัน กลางวัน กลางคืน ยาวสุด

ใบงาน ใช้เฉพาะวิชา TVB3304
o สอนวิธีการใช้โปรแกรม Maya สร้างวัตถุ
o วิธีการใช้เครื่อง Mocap (Motion Capture) iPi Recorder AnimaKit
o การใส่ไฟล์ Motion Capture ในกระดูก 3Ds Max
o วิธีการสร้างวัตถุใน 3ds Max สำหรับมือใหม่
o วิธีการทำไฟใน 3Ds Max
o วิธีการสร้างรูปทรงจากเส้น ใน 3Ds Max
o วิธีการทำตัวหนังสือหนาๆ ใน 3Ds Max
o วิธีการใส่รูป เป็นพื้นผิววัตถุใน 3Ds Max

ใบงานและไฟล์ที่ใช้ร่วมกันทั้ง 2 วิชา
o ประวัติศาสตร์แอนิเมชัน
o กระบวนการการผลิตแอนิเมชัน
o จริต 6 และการวาดหน้าตา แสดงอารมณ์
o Animation ที่ปรากฎในสื่ออื่นๆ
o เครื่องมือ และสิ่งที่ควรรู้ใน Adobe Flash
o การทำ Animation ด้วย Adobe Flash อย่างง่าย
o วิธีการใช้ Shape Tween ใน Adobe Flash
o วิธีการใช้ Motion Tween และ Classic Tween ใน Adobe Flash
o การเขียน Storyboard สำหรับงาน Animation
o ทำบอลเด้ง การเคลื่อนไหวกับแรงโน้มถ่วง
o ตัวอย่างบอลเด้งต่อเนื่อง
o ตัวอย่างงาน คนเดิน
o ตัวอย่างงาน คนวิ่ง
o ตัวอย่างงานคนแกว่งชิงช้า
o ตัวอย่าง Animatic Storyboard