ดูขั้นตอน การเลือก Brush ใน Adobe Animate แบบ Paint Behind


การเลือก Brush ใน Adobe Animate แบบ Paint Behind

24 responses to “ดูขั้นตอน การเลือก Brush ใน Adobe Animate แบบ Paint Behind

 1. Suphakorn chanouan

  นาย ศุภกร จันทร์อ้วน 207

  Like

 2. Sukparat​ Buranaprasert

  นางสาวสุขภารัตน์​ บูรณประเสริฐ​ 252

  Like

 3. Saharat Absomtua

  นายสหรัตน์ แอบสมตัว 250

  Like

 4. Sukparat​ B​uranaprasert

  นางสาวสุขภารัตน์​ บูรณประเสริฐ​ 252

  Like

 5. Peet Piriyapong Palasoon

  นาย พิริยะพงษ์ พละศูนย์ 003

  Like

 6. Gucci Panda

  น.ส. สุชญา พุทธวงค์ 288

  Like

 7. Panithan

  นายปณิธาน โพธิ์ลิบ 287

  Like

 8. Panuwat Pengpitak

  ภานุวัฒน์ เพ็งพิทักษ์ 234

  Like

 9. Narissara Deesui

  นางสาวนริศรา ดีสุ่ย 008

  Like

 10. ฐิดา​พร​ เอกา​รัมย์

  ฐิดาพร​ เอกา​รัมย์​ 018

  Like

 11. อมลาลักษณ์ ธนวิวัฒน์

  อมลาลักษณ์ ธนวิวัฒน์ 138

  Like

 12. Warangkhana Sirichai

  นางสาว วรางคณา ศิริชัย 130

  Like

 13. ภูริภัทร เพียปลัด

  นายภูริภัทร เพียปลัด 291

  Like

 14. กฤตยา

  นายกฤตยา ศรีรักษา 050

  Like

 15. นาย พรศักดิ์ วิไลวรรณ 053

  Rate This

  Like

 16. Suchakri yeerum

  นายสุชาครีย์ ยี่รัมย์ 047

  Like

 17. Suchakri yeerum

  นายสุชาครีย์ ยี่รัมย์047

  Like

 18. นาย พรศักดิ์ วิไลวรรณ 053

  นาย พรศักดิ์ วิไลวรรณ 053

  Like

 19. Milk Man Myfriends

  นาย ภูริภัทร เพียปลัด 291

  Like

 20. Sathin srinil

  สาธิน ศรีนิล 084

  Like

 21. สัณหณัฐ เครือเเต้

  สัณหณัฐ เครือแต้ 010

  Like

 22. Pornsak wilaiwan

  นาย พรศักดิ์ วิไลวรรณ 053

  Like

 23. ชวาลา

  นางสาว ชวาลา ตันทะรัตน์ 251

  Like

 24. blackcat meaw

  สหัสวรรษ เปลี่ยนทอง 222

  Like

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.