ดูวิธี ใช้เส้นช่วยลงสี Shade ใน Adobe Animate


ดูวิธี ใช้เส้นช่วยลงสี Shade ใน Adobe Animate

31 responses to “ดูวิธี ใช้เส้นช่วยลงสี Shade ใน Adobe Animate

 1. สุพัตรา หลั่งน้ำทิพย์

  สุพัตรา หลั่งน้ำทิพย์ 236

  Like

 2. ธยานี ดงนอก

  ธยานี ดงนอก 227

  Like

 3. เชาว์เลิศ เกลี้ยงวิไล

  เชาว์เลิศ เกลี้ยงวิไล 235

  Like

 4. สุพิชญา เฟื่องชนะภัย 62123329221

  Like

 5. Oat Aryuwat

  อายุวัต อาษาพันธ์ 100

  Like

 6. ณัฐวุฒิ กิจรัตนี

  ณัฐวุฒิ กิจรัตนี 152

  Like

 7. นายอนุภาพ สำราญอ่อง 156

  นายอนุภาพ สำราญอ่อง 156

  Like

 8. พีรพัฒน์ บุญถึง 193

  พีรพัฒน์ บุญถึง 193

  Like

 9. supit.chasom149@gmail.com

  น.ส.สุพิชฌาย์ เปิ้นสันเทียะ

  Like

 10. KMAX

  ธนดล ราชวงษ์ 002

  Like

 11. ธนาตุล ศรีสะอาด 199

  ธนาตุล ศรีสะอาด 199

  Like

 12. พุฒิเมธ เอมแย้ม

  นายพุฒิเมธ เอมแย้ม 001

  Like

 13. supit.chasom149@gmail.com

  น.ส.สุพิชฌาย์ เปิ้นสันเทียะ 007

  Like

 14. ณัชพล พุทธา

  ณัชพล พุทธา 254

  Like

 15. ปณชัย ค้าพลอยดี

  ปณชัย ค้าพลอยดี 280

  Like

 16. สรนันท์ แซ่ตั๊ง

  สรนันท์ แซ่ตั๊ง 289

  Like

 17. อภิชญา แสนทา

  นางสาว อภิชญา แสนทา 256

  Like

 18. ธันย์ชนก​ สาระ​บุตร​

  ธันย์​ชนก​ ​สาระ​บุตร​ 253​

  Like

 19. อนันดา สิทธิขำ

  นายอนันดา สิทธิขำ 255

  Like

 20. ธันย์ชนก​ สาระ​บุตร​

  ธันย์ชนก​ ​สาระ​บุตร​ ​253​

  Like

 21. รุ่งนภา แคนติ

  รุ่งนภา แคนติ 281

  Like

 22. นนทนนท์ ใจแก้ว 257

  Like

 23. ธันย์ชนก​ สาระ​บุตร​

  ธันย์​ชนก​ สาระ​บุตร​ 253​

  Like

 24. ธันย์ชนก สาระบุตร

  ธันย์ชนก สาระบุตร 253

  Like

 25. ธันย์ชนก​ สาระ​บุตร​

  ธันย์​ชนก​ ​สาระ​บุตร​ ​253​

  Like

 26. ธันย์ชนก สาระบุตร

  ธันย์ชนก สาระบุตร 253

  Like

 27. นายนนทนนท์ ใจแก้ว 257

  Like

 28. นบีล​ อารีย์สมาน​

  นบีล​ อารีย์สมาน​ ​290

  Like

 29. นบีล​ อารีย์สมาน

  นบีล​ อารีย์สมาน​ 290

  Like

 30. สหัสวรรษ เพิ่มรุ่งเรือง 191

  Like

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.