ดูวิธี การใช้คีย์ลัดจัดการ Timeline ใน Adobe Animate f5 f6 f7


ดูวิธี การใช้คีย์ลัดจัดการ Timeline ใน Adobe Animate f5 f6 f7

24 responses to “ดูวิธี การใช้คีย์ลัดจัดการ Timeline ใน Adobe Animate f5 f6 f7

 1. นาย สุชาครีย์ จันต๊ะ 225

  นาย สุชาครีย์ จันต๊ะ 225

  Like

  • นายวรวิทย์ คงแดง 220

   ทำให้เราเอาไปใช้ในการเรียนการสอนได้คะ

   Like

 2. จิตติพัฒน์ คุ้มดาว

  นายจิตติพัฒน์ คุ้มดาว

  Like

 3. อัครชัย ศรเดช

  นายอัครชัย ศรเดช

  Like

 4. อัครชัย ศรเดช

  241

  Like

 5. สุกานดา โพธิ์แจ่ม

  นางสาวสุกานดา โพธิ์แจ่ม 243

  Like

 6. ณัฐชา พัฒนการุณย์วงศ์

  เป็นคลิปที่ให้ความรู้ดีค่ะ สามารถนำไปใช้ในการเรียนได้

  Like

 7. สุชาดา นิลเทศ

  นางสาวสุชาดา นิลเทศ 247

  Like

 8. ทินนวัฒน์ เนานะมะบัติ

  นายทินนวัฒน์ เนานะมะบัติ 226

  Like

 9. กัณฐมณี อารีรักษ์

  นางสาวกัณฐมณี อารีรักษ์ 005

  Like

 10. ณัฐชา พัฒนการุณย์วงศ์

  นางสาวณัฐชา พัฒนการุณย์วงศ์ 038

  Like

 11. เขมิกา เจริญสินธ 231

  เขมิกา เจริญสินธ 231

  Like

 12. นางสาว วิษญาณุชย์ ว่องไว 62123329096

  นางสาว วิษญาณุชย์ ว่องไว

  Like

 13. นางสาวจารวีย์ จิตตมาพิพัฒน์

  นางสาวจารวีย์ จิตตมาพิพัฒน์ 120

  Like

 14. นายธณัฏฐ​พงษ์​ เพ็ง​สวรรค์​

  นายธณัฏฐ​พงษ์​ เพ็ง​สวรรค์​ 229​

  Like

 15. นายธณัฏฐพงษ์ เพ็งสวรรค์

  นายธณัฏฐพงษ์ เพ็งสวรรค์ 229

  Like

 16. กัญญาณัฐ ธาดา

  กัญญาณัฐ ธาดา 228

  Like

 17. เชาว์เลิศ เกลี้ยงวิไล

  นายเชาว์เลิศ เกลี้ยงวิไล 235

  Like

 18. สุพิชญา เฟื่องชนะภัย 221

  Like

 19. สุพัตรา หลั่งน้ำทิพย์

  สุพัตรา หลั่งน้ำทิพย์ 236

  Like

 20. สุพัตรา หลั่งน้ำทิพย์ 236

  สุพัตรา หลั่งน้ำทิพย์ 236

  Like

 21. นางสาว อัยรินทร์ จันทร์ประยูร

  นางสาว อัยรินทร์ จันทร์ประยูร 149

  Like

 22. น่านฟ้า ศรีวิสุทธิ์เมธา

  น่านฟ้า ศรีวิสุทธิ์เมธา 058

  Like

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.