ดูขั้นตอน เปลี่ยนสีหน้าจอของ Adobe Animate 2020 ดำเป็นขาว


ดูขั้นตอน เปลี่ยนสีหน้าจอของ Adobe Animate 2020 ดำเป็นขาว

24 responses to “ดูขั้นตอน เปลี่ยนสีหน้าจอของ Adobe Animate 2020 ดำเป็นขาว

 1. Khajonsak Nueakaeo

  067 ขจรศักดิ์ มาจากคาบ 12.00-14.00

  Like

 2. JJ KG

  146 สหรัฐ​ มาจาก 12.00​-14.00

  Like

 3. Phattharit Phatthanarak

  090 ภัทรธฤต เวลาเรียน 12:00-14:00น.

  Like

 4. ฐิติชญา

  039 ฐิติชญา เวลา12.00-14.00

  Like

 5. nes yaninn

  134 ญาณิน มาจากคาบ12-14 ค่ะ

  Like

 6. Orapin

  อรพิณ 061 12:00-14:00

  Like

 7. Chutipon

  069 ชุติพนธ์ จากคาบ 12.00-14.00

  Like

 8. นุษญา ชายเกตุ

  032 นุษญา มาจากคาบเวลา 12.00​-14.00 น. ค่ะ

  Like

 9. Phatchaya Sanguansong

  072 ปรัชญา สงวนทรง เวลาเรียน 12.00-14.00นะ

  Like

 10. Phatchaya Sanguansong

  072 ปรัชญา สงวนทรง เวลาเรียน 12.00-14.00น.

  Like

 11. orpin

  061 อรพิณ 12:00-14:00

  Like

 12. Orapin

  061 อรพิณ 12:00-14:00

  Like

 13. Milk

  026 สุรางคนา มาจาก 12.00-14.00 น.

  Like

 14. 037 ปรารถนา เวลาเรียน 12.00-14.00

  Like

 15. Waraporn

  025 วราภรณ์ มาจาก อ. 12.00-14.00

  Like

 16. ธงชัย รัศมีฉาย

  212 ธงชัย เวลาเรียน12.00-14.00

  Like

 17. 014 วีณาวัลย์ เวลาเรียน 12.00-14.00

  014 วีณาวัลย์ เวลาเรียน 12.00-14.00

  Liked by 1 person

 18. Thongchai

  212 ธงชัย เวลาเรียน12.00-14.00

  Like

 19. อมรเทพ

  INT- INTER
  006 อมรเทพ เวลาเรียน 12:00-14:00

  Like

 20. Chanathip chomchuen

  022 ชนาธิป มาจากคาบ 12.00-14.00

  Like

 21. กล้า

  246 กล้า เวลาเรียน 12.00-14.00

  Like

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.