ดูวิธี การใช้ Paint Selection ใน Adobe Animate


การใช้ Paint Selection ใน Adobe Animate

21 responses to “ดูวิธี การใช้ Paint Selection ใน Adobe Animate

 1. นาย สุชาครีย์ จันต๊ะ 225

  นาย สุชาครีย์ จันต๊ะ 225

  Like

 2. จิตติพัฒน์ คุ้มดาว

  นายจิตติพัฒน์ คุ้มดาว 204

  Like

 3. อัครชัย ศรเดช

  นายอัครชัย ศรเดช 241

  Like

 4. สุกานดา โพธิ์แจ่ม

  นางสาวสุกานดา โพธิ์แจ่ม 243

  Like

 5. สุชาดา นิลเทศ

  นางสาวสุชาดา นิลเทศ 247

  Like

 6. ทินนวัฒน์ เนานะมะบัติ

  นายทินนวัฒน์ เนานะมะบัติ 226

  Like

 7. นางสาวณัฐชา พัฒนการุณย์วงศ์

  นางสาวณัฐชา พัฒนการุณย์วงศ์ 038

  Like

 8. กัณฐมณี อารีรักษ์

  นางสาวกัณฐมณี อารีรักษ์ 005

  Like

 9. เขมิกา เจริญสินธ 231

  Like

 10. นางสาวจารวีย์ จิตตมาพิพัฒน์

  นางสาวจารวีย์ จิตตมาพิพัฒน์ 120

  Like

 11. นายธณัฏฐพงษ์ เพ็งสวรรค์ 229

  นายธณัฏฐพงษ์ เพ็งสวรรค์ 229

  Like

 12. เชาว์เลิศ เกลี้ยงวิไล

  นายเชาว์เลิศ เกลี้ยงวิไล 235

  Like

 13. สุพิชญา เฟื่องชนะภัย 221

  Like

 14. สุพัตรา หลั่งน้ำทิพย์

  สุพัตรา หลั่งน้ำทิพย์ 236

  Like

 15. กัญญาณัฐ ธาดา

  กัญญาณัฐ ธาดา 228

  Like

 16. นางสาว อัยรินทร์ ประยูร

  นางสาว อัยรินทร์ จันทร์ประยูร 149

  Like

 17. น่านฟ้า ศรีวิสุทธิ์เมธา

  น่านฟ้า ศรีวิสุทธิ์เมธา 058

  Like

 18. วรวิทย์ คงแดง 220

  เอาไปใช้ตอนเรียนได้คะ

  Like

 19. อาทิตย์ วงษ์พิทักษ์

  นายอาทิตย์ วงษ์พิทักษ์ 174

  Like

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.