ดูวิดีโอ การ์ตูนทองแดง เด็กนิสัยดีขึ้นจริงหรือไม่?


ดูวิดีโอ การ์ตูนทองแดง เด็กนิสัยดีขึ้นจริงหรือไม่?

6 responses to “ดูวิดีโอ การ์ตูนทองแดง เด็กนิสัยดีขึ้นจริงหรือไม่?

 1. อนุภาพ สำราญอ่อง

  มีการนำงานวิจัยในเรื่องของคุณทองแดงมาเปรียบเทียบว่า ตัวแปลที่มีผลกระทบต่อสื่อในผู้ชม(หรือเกิดการเรียนแบบตัวละคร) ในการที่จะเรียนแบบคนละครได้นั้นจะต้องเกิดจากการที่ชอบและอินในเรื่องราวของหนังหรือการ์ตูนนั้นๆ แล้วอะไรละที่ทำให้เกิด
  – อยากที่จะเป็นตัวละครเพราะมีความคิดและทัศนคติที่เหมือนตัวผู้ชมหรืออยากเป็นเพราะบุคลิกท่าทางภายนอกเช่น หน้าตาดี รวย เพื่อนฝูงเยอะ
  วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้จะแบ่งเป็น 4 หัวข้อคือ
  – ความชอบในหนัง “คุณทองแดง”
  – ความรู้ที่คนดูได้รับ
  – ความรู้สึกว่าคนดูเหมือนตัวละคร “คุณทองแดง”
  – ลักษณะความน่าดึงดูของตัวละคร “คุณทองแดง”
  จะมีตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 4 ตัวคือ
  1 ความเป็นสุภาพบุรุษ
  2 ความฉลาด
  3 ความกล้าหาญ
  4 ความกตัญญู
  ตัวแปรตาม เชื่อในสิ่งที่คุณทองแดงสอนให้คนดูเป็นคนดี
  ขั้นตอนในการเก็บของมูลวิจัย
  (จะมีการเก็บข้อมูลจากเด็ก 100 คนโดยมีคำถาม 10 ข้อแบบติ๊กถูก)
  เช่น
  ชอบหนังคุณทองแดงไหม
  ()ชอบ ()เฉย ()ไม่ชอบ
  ผลของงานวิจัย (ใช้ 97 เคสในการวิเคราะห์ผล)
  -มีเด็กส่วนมากชอบหนังแล้วอยากที่จะเป็นคุณทองแดง
  -เด็กส่วนมากอยากเป็นคุณทองแดงเพราะคุณทองแดงน่ารัก
  *แต่ตัวละครของคุณทองแดงที่เป็นคนดีนั้นตัวของเด็กๆส่วนใหญ่ไม่อยากที่จะเป็น
  ผลอธิบายงานวิจัย
  ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นเหมือนตัวละคร เราก็จะทำให้ตัวเองนั้นอยากเป็นตัวละครนั้นๆ (เพราะอยากที่จะเรียบแบบ แค่เรารู้ว่าตัวเราเหมือนเราก็จะเป็นแบบเขา)
  ยังมีผลสนับสนุนอีกว่าการอยากเป็นตัวละคร ทำให้มีผลกระทบตาม มาคือ ทำให้เราสนุกในบทที่อยากเป็นอยากเรียนแบบ และยังทำให้เราอินไปกับเหตุการณ์และคำสอนของเรื่องนั้นๆ (อย่างในนี้คือ การที่ให้เชื่อในคำสอนของคุณทองแดง)
  ซึ่งความดีในการ์ตูนเรื่องคุณทองแดงนี้ ไม่ได้ทำให้เด็กๆ อยากหรือเชื่อในคำสอน ซึ่งแปลกเกินกว่าที่สันนิษฐานไว้
  เพราะเราคิดว่าเด็กจะเห็นคุณทองแดงเป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งมันขัดกับงานวิจัยอีกตัวที่ว่า แฟนๆ มักจะวาดตัวละครที่ดี มากกว่าตัวละครที่ร้าย
  ข้อเสนอที่ให้ต่อผู้ผลิตสื่อ
  -ผู้ผลิตสื่อจะต้อง กลยุทธ์ 3 ข้อคือ
  1 ต้องทำให้คนดูอินไปกับตัวละครที่ดี
  2 ต้องทำให้คนดูเชื่อในคำสอนที่ได้รับจากเรื่อง
  3 ต้องทำให้คนดูเรียบแบบพฤติกรรมที่ดีของตัวละครในเรื่อง
  ข้อจำกัดในงานวิจัย
  ไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลจากเด็กเล็กๆ ได้ทั้งหมด (แต่ในอนาคตจะต้องทำให้ได้)
  แบบสอบถามไม่มีความยากและซับซ้อนในคำถามมากนักเพราะผู้ทดสอบยังเป็นเด็กเล็ก
  นาย ณัฐวุฒิ กิจรัตนี 152
  นาย อนุภาพ สำราญอ่อง 156
  นาย อิสรภาพ พรมคุณ 157
  นาย อาทิตย์ วงษ์พิทักษ์ 174
  นาย พีรพัฒน์ บุญถึง 193
  กลุ่มเรียน อังคาร 14.00-16.00

  Like

 2. อนุภาพ สำราญอ่อง

  1.เพื่อนๆคิดว่าเด็กที่ดูการ์ตูนคุณทองแดงจะชอบคุณทองไหม เพราะอะไร

  Like

 3. อนุภาพ สำราญอ่อง

  2.เพื่อนๆได้ข้อคิดอะไรเกี่ยวกับคุณทองแดงและเพื่อนๆจะนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

  Like

 4. อนุภาพ สำราญอ่อง

  3.ถ้าเพื่อนๆมีสุนัขเหมือนคุณทองแดงเพื่อนๆจะชอบไหมเพราะอะไร

  Like

 5. อนุภาพ สำราญอ่อง

  4.การ์ตูนคุณทองแดงเพื่อนๆคิดว่าเขาจะสื่อถึงอะไร เพราะเหตุใด

  Like

 6. อนุภาพ สำราญอ่อง

  5.เพื่อนๆคิดว่าควรดูแลสัตว์ที่ถูกทิ้งคล้ายคุณทองแดงไหม เพราะอะไร

  Like

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.