ดูวิดีโอ ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการข่มขืนในหนังสือการ์ตูน


ฟังอย่างเดียว
ภาพไม่เกี่ยว

ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการข่มขืนในหนังสือการ์ตูน


Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.