ดูขั้นตอน การใส่ Shade ใน Adobe Animate ด้วยพู่กัน Paint Behind


ดูขั้นตอน การใส่ Shade ใน Adobe Animate ด้วยพู่กัน Paint Behind

24 responses to “ดูขั้นตอน การใส่ Shade ใน Adobe Animate ด้วยพู่กัน Paint Behind

 1. สุขภารัตน์​ บูรณประเสริฐ

  นางสาวสุขภารัตน์​ บูรณประเสริฐ​ 252

  Like

 2. Sukparat​​ Buranaprasert

  นางสาวสุขภารัตน์​ บูรณประเสริฐ​ 252

  Like

 3. Saharat Absomtua

  นายสหรัตน์ แอบสมตัว 250

  Like

 4. Sukparat​ Buranaprasert

  นางสาวสุขภารัตน์​ บูรณประเสริฐ​ 252

  Like

 5. Suchaya Putthawong

  น.ส. สุชญา พุทธวงค์ 288

  Like

 6. Panithan

  นายปณิธาน โพธิ์ลิบ 287

  Like

 7. Panuwat Pengpitak

  นายภานุวัฒน์ เพ็งพิทักษ์ 234

  Like

 8. Narissara Deesui

  นางสาวนริศรา ดีสุ่ย008

  Like

 9. ฐิดา​พร​ เอกา​รัมย์​

  ฐิดา​พร​ เอกา​รัมย์​ 018

  Like

 10. ฐิดาพร​ เอกา​รัมย์​

  ฐิดา​พร​ เอกา​รัมย์​ 018​

  Like

 11. ฐิดา​พร​ เอกา​รัมย์​

  ฐิดา​พร​ เอกา​รัมย์​ 018​

  Like

 12. อมลาลักษณ์ ธนวิวัฒน์

  น.ส อมลาลักษณ์ ธนวิวัฒน์ 138

  Like

 13. Suphakorn chanouan

  นาย ศุภกร จันทร์อ้วน 207

  Like

 14. กฤตยา

  นาย กฤตยา ศรีรักษา 050

  Like

 15. นาย พรศักดิ์ วิไลวรรณ 053

  นาย พรศักดิ์ วิไลวรรณ 053

  Like

 16. Warangkhana Sirichai

  นางสาว วรางคณา ศิริชัย 130

  Like

 17. Milk Man Myfriends

  นาย ภูริภัทร เพียปลัด 291

  Like

 18. Suchakri yeerum

  นายสุชาครีย์ ยี่รัมย์ 047

  Like

 19. Sathin srinil

  นาย สาธิน ศรีนิล 084

  Like

 20. สัณหณัฐ เครือแต้

  สัณหณัฐ เครือแต้ 010

  Like

 21. พิริยะพงษ์ พละศูนย์

  นาย พิริยะพงษ์ พละศูนย์ 003

  Like

 22. ชวาลา

  นางสาว ชวาลา ตันทะรัตน์ 251

  Like

 23. blackcat meaw

  นาย สหัสวรรษ เปลี่ยนทอง 222

  Like

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.