Shero วีรสตรี วีรบุรุษ ผู้ให้ความยุติธรรม แก่มวลมนุษยชาติ


Link ต่อไปนี้ รวบรวมเรื่องราว การเป็น Social Justice Warrior ของคน คนธรรมดา ที่ไม่ใช่ Supershero หรือ Superhero พวกเขา เหมือนเรา แต่พวกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราได้