ลีน่า จัง กรณีถ้ำหลวง


ถึงส้วนตัวแล้ว สว อิเฎล จะไม่ได้เป็นแฟนของลีน่า จัง แต่ก็รู้สึกอดไม่ได้ที่จะพูดถึงความกล้าหาญ เกาะติดทุกสถานการณ์ของเธอ หลายคนอาจจะมองว่า ลีน่า จัง เกาะกระแส มีกระแสอะไรมา เธอต้องร่วมหมด ซึ่งความคิดเห็นของ สว อิเฎล คือ เป็นไปได้ที่ว่าเธอมีวัตถุประสงค์แบบนั้น แต่รูปแบบการเกาะกระแสของ ลีน่า จัง ไม่เหมือนคนอื่น ๆ

กรณี ถ้ำหลวง มีน้อยคนนักที่จะกล้าออกมาพูดสวนกระแสสังคม และทำให้ตนเองเป็นเป้าโจมตีของสังคมออนไลน์ ลีน่าจังเป็นคนคนนั้น ที่กล้าพูดเรื่องนี้ การที่วัยรุ่นและโค๊ซ 13 คนติดถ้ำ นับว่านำความเสียหายมากมายมหาสารในระยะสั้น แต่อาจนำนักท่องเที่ยวมาประเทศไทยในระยะยาวนั้น

ความเสียหายที่ชาวไทย และธรรมชาติได้รับ นั้นประเมินค่าไม่ได้ แม้เราอาจเถียงว่า ชีวิตคนมีคุณค่ามากกว่าความเสียหายเหล่านั้น อย่างไรก็ดี แม้ชาวไทยหลายคน ได้เสียสละ เป็นวีรสตรี วีรบุรุษ อย่างเต็มใจ ไม่ว่าจะเสียสละด้วยข้าวของ อุปกรณ์ ที่น่า รายได้ในอนาคต การเต็มใจนี้ มิใช่ว่าไม่มีอะไรต้อง “จ่าย” เลย พวกเขาทุกคนจ่าย และจ่ายให้กับ ความเขลา (ignorance) ของคนเพียงกลุ่มเดียว และลีน่า จัง กล้าที่จะพูดออกมา สว อิเฎล เชื่อว่า คนไทยหลายคนคิดเช่นนี้ มีเพื่อนบางคนโพสในหน้าเฟสบุคของตนเอง แต่หลายคนกลับตามกระแส คล้ายทฤษฎี Spiral of Silence Theory ที่ สื่อว่าไง ผู้ชมก็ว่างั้น ไม่มีความกล้าที่จะคิดอะไรใหม่ๆ

หนังสือพิมพ์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ สว อิเฎล เขียนโพสนี้ คือ M2F ฉบับวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

สว อิเฎล รู้สึกทั้งชื่นชมและต่อต้าน ลีน่า จัง ตามแต่กรณีๆ ไป หลายครั้ง รู้สึกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่กล้า แม้จะดูไม่มีหลักการที่คนทั่วไปอยากเชื่อถือ แต่เธอก็ก้าวเข้าสู่สนามแข่งหลายสนาม ที่เต็มไปด้วยผู้ชาย ซึ่งเป็นเพศที่สนามนั้นๆ ยอมรับ