รับทำ Graphic Design ทุกชนิดตามสั่ง


ไม่ขอรับงานใดๆ
เพราะมีคาบสอนเป็นจำนวนมาก และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยเยอะมาก แต่ถ้าหากใครสนใจหานักศึกษาฝีมือดีเพื่อช่วยทำงานตัดต่อ งานกราฟิก งานออกแบบ งานดูแลเว็บไซต์ ก็สามารถหาให้ได้ โดยคุณต้องเป็นผู้ติดต่อกับนักศึกษาโดยตรง อาจารย์จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว และไม่ขอรับส่วนแบ่งใดๆ

——————————————————————–
——ข้อมูลด้านล่างเป็นข้อมูลเก่า แต่ไม่ได้ลบออก——
——————————————————————–

รับทำ Graphic Design ทุกชนิดตามที่ท่านต้องการ เราสามารถออกแบบใบปลิว โบรชัวร์ แผ่นพับ (Brochures) คอลัมน์นิตยสาร โฆษณาต่าง ๆ โดยใช้ Adobe Illustrator โดยจะส่งผลงานให้เป็น .pdf .jpg .gif .png ตามแต่ท่านต้องการ

หากเป็นโฆษณาตามเว็ปไซด์ เราสามารถออกแบบ Graphic Design ได้ทั้งในรูปแบบแบนเนอร์ โดย Flash หรือเป็นรูปภาพ .gif

::เงื่อนไข::
1. ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 1,000 บาท
2. ใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
3. มัดจำ 30-50% แล้วแต่งาน
4. ไม่รับงานผ่านตัวกลาง หรือ นายหน้า
ถ้ามีการโกหกและพบว่าผู้มาติดต่อเป็นตัวกลางหรือนายหน้าในภายหลัง ถือเป็นอันสิ้นสุดสัญญา และไม่มีการคืนเงินมัดจำ
5. ราคาที่กำหนดข้างต้น คือ ไม่ขายลิขสิทธิ์ขาด ซึ่งท่านสามารถทำข้อตกลงได้หลายกรณีคือ ขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ หรือ ซื้อลิขสิทธิ์ไปใช้ในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น 6 เดือน หรือ 3 ปี เป็นต้น หรือ อาจทำสัญญาโดยห้ามมิให้เจ้าของลิขสิทธิ์ขายงานให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกัน

โทรติดต่อคุณจิตร 081-298-0167

ดูตัวอย่างงานศิลปะได้ด้านล่างนี้
**คลิกเพื่อดูรูปใหญ่ไม่รับทำการบ้านนิสิต นักศึกษา และนักเรียน

กรณีผู้ที่ว่าจ้างทำงาน Graphic, Website, 3Ds เป็นนักเรียน นักศึกษา งานมหาวิทยาลัย งานโรงเรียน ทำการบ้าน ทางเราจะไม่รับทำงานเหล่านี้เป็นอันขาด เพราะนักเรียน และ นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมเช่นนี้จะไม่มีความเจริญก้าวหน้าในด้านความรู้และประสบการณ์ ยิ่งอยู่นับวันก็จะมีแต่เป็นภาระของชาติบ้านเมือง อนาคตในชาตินี้หรือชาติหน้าจะกลายเป็นผู้ด้อยโอกาสทางด้านความรู้ เกิดเป็นเดรัจฉานที่มีปัญญาน้อย หรือจนกระทั่งปัญญาอ่อน ไม่มีปัญญาเลย ทั้งนี้เนื่องจากกรรมที่มาจากชาติก่อนได้ส่งผลให้พวกเขามีครูบาอาจารย์ยื่นโอกาสและความรู้มาให้ แต่พวกเขากลับไม่ยอมรับ ทางพระพุทธศาสนา คนประเภทนี้กำลังตกอยู่ในอบาย มีโอเกสน้อยมากที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ หรือเกิดในสุคติภูมิ เปรียบเสมือนเต่าตาบอด ว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรที่กว้างเท่าจักรวาล และโอกาสการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ คือ โอกาสที่มันจะโผล่หัวขึ้นมาอยู่ตรงกลางพอดีห่วงที่มีขนาดเท่ากับหัวของมัน ซึ่งมีเพียงห่วงเดียว

Advertisements

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.