Tag Archives: คอมพิวเตอร์

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

บทความนี้สามารถเรียกได้อีกชื่อคือ ประวัติศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ หรือ Computer History

ศึกษา ค้นคว้า และแปล โดย สว อิเฎล;
ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์อื่น กรุณาใช้ใน Sw-Eden.NET และใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกวิธี

First Generation : คอมพิวเตอร์ ยุคแรก

ต้นกำเนิดของคอมพิวเตอร์มาจากลูดคิดของชาวจีน ซึ่งเป็นเครื่องช่วยในการคำนวน มันถูกพัฒนามาเป็นเครื่องคิดเลขระบบใช้ด้วยมือ ที่ผลิตเพื่อการค้าเป็นครั้งแรกในช่วงทศวรรษ 1640’s ต่อมา Gottfried Liebnitz พยายามคิดเครื่องคูณเป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนี ปี 1830 Charles Babbage สร้างเครื่องคำนวนที่รองรับการคำนวนทุกประเภทในสมัยนั้น มีลักษณะเป็นฟันเฟือง สามารถแก้ปัญหาการคำนวนผิดพลาดของมนุษย์ได้อย่างเหลือเชื่อ ทำให้เขาได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งคอมพิวเตอร์ (Father of the Computer) Babbage เป็นคนที่ไม่ค่อยสื่อสารกับคนอื่น และไม่ค่อยจดบันทึก ทำให้คนรุ่นหลังไม่สามารถทราบได้ว่าการพัฒนาเครื่องกลขอลเขาเป็นเช่นไร เมื่อมาพบบันทึกอีกครั้งก็เป็น Ada Lovelace ผู้หญิงที่ได้รับการนับถือให้เป็น First Programmer เธอใช้เครื่องมือของ Babbage มาช่วยในการแปลบทความสั้น ๆ ต่อมาเกือบร้อยปี Vannevar Bush สร้างเครื่องคำนวนที่ใช้หลักการเดียวกับ Charles Babbage โดยออกแบบโดยใช้เกียร์มากมาย และมีขนาดเล็กกว่า สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ เครื่องคำนวนนี้สามารถคำนวนอย่างง่ายเท่านั้น เพราะเมื่อซับซ้อนลงไปจะเกิดความผิดพลาด
ศึกษา ค้นคว้า และแปล โดย สว อิเฎล;
ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์อื่น กรุณาใช้ใน Sw-Eden.NET และใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกวิธี

กบสีเขียว หายาก

Second Generation : คอมพิวเตอร์ยุคที่สอง
เมื่อคอมพิวเตอร์เป็นมากกว่าเครื่องจักรกลสำหรับคำนวน

Vacuum Tubes : คอมพิวเตอร์ ยุคหลอดสุญญากาศ
คอมพิวเตอร์ยุคนี้รู้จักกันในนาม หลอดสุญญากาศ ต้องใช้พื้นที่ทั้งห้องในการตั้ง
1937 ABC (Atanasoff-Berry Computer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่สามารถคำนวนสมการ 29 ตัวแปร สร้างโดย Dr. Atanasoff และนักเรียนปริญญาตรี Clifford Berry โดยใช้หลอดสุญญากาศ
1946 ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) ถูกสร้างขึ้นในกองทัพสหรัฐ เพื่อคำนวนการระเบิดของนิวเคลียร์ แต่ใช้ได้ไม่คุ้มค่าการสร้างนัก เพราะ สงครามดลกครั้งที่สองต้องการเครื่องคำนวนที่เร็วกว่านี้ และเครื่อง ENIAC มีหน่วยความจำเล็กไป
1951 UNIVAC I (UNIVersal Automatic Computer I) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกเพื่อการค้า ผลิตในสหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย J. Presper Eckert และ John Mauchly ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์ ENIAC ใช้งานตามบริษัท ทำบัญชี และเงินเดือน เป็นต้น

คอมพิวเตอร์ยุค Transistor
ต้องใช้พื้นที่ทั้งโต๊ะทำงานในการตั้ง
คอมพิวเตอร์รุ่นนี้มีปุ่มมากมายทำให้งงอย่างแรง มีการเปิดสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเป็นครั้งแรกด้วย IBM 1620 คอมพิวเตอรืในยุคนี้ใช้ Transister มาใช้แทนหลอดสุญญากาศ ทำให้ขนาดเล็กลง ประหยัดต้นทุนการผลิต และประหยัดพลังงาน ปัจจุบันยังมีการใช้ Trasister ในแผงวงจรไฟฟ้า และเพลงที่โด่งดังคือ Twisted Transister ของ KoRn ตั้งแต่ปี 2005 จนถึงปัจจุบัน แฟนเพลงมากมายเชื่อว่ามันเป้นเพลงที่ดีที่สุดของพวกเขา

คอมพิวเตอร์ยุค Chip
Chip เป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้แทน Transister จำนวนมาก เพื่อลดขนาด และเพิ่มความเร็ว มีอยู่ด้วยกันหลายขนาด ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เป็นยุคที่เกิด Software ขึ้น
ศึกษา ค้นคว้า และแปล โดย สว อิเฎล;
ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์อื่น กรุณาใช้ใน Sw-Eden.NET และใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกวิธี

หนอนกลุ่ม หรือ Group Worm

Third Generation : คอมพิวเตอร์ยุคที่สาม

คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง จนเป็น มินิคอมพิวเตอร์ คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันตามบ้านในรุ่นโบราณ ซึ่งถ้าเทียบกับสมัยนี้ มันก็ใหญ่อยู่ดี ในช่วงต้นของยุคนี้มีคอมพิวเตอร์ Mainframes ซึ่งสามารถพบเห็นได้ในมหาวิทยาลัย ในยุคนั้น มีหน่วยความจำเป็นบัตรเจาะรู สำหรับเก็บค่าของแต่ละตัวอักษร ทำให้สิ้นเปลืองกระดาษมาก เพราะไม่ใช่ว่าจะใช้กระดาษอะไรก็ได้ หลังจากเครื่อง Mainframes ล้าสมัยไป ทำให้บริษัทกระดาษขาดทุนในระยะแรก ก่อนที่จะหาทางเอาตัวรอดไปทำอย่างอื่น
ศึกษา ค้นคว้า และแปล โดย สว อิเฎล;
ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์อื่น กรุณาใช้ใน Sw-Eden.NET และใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกวิธี

ปลวกป่า มีเขา สีดำ

Fourth Generation : คอมพิวเตอร์ยุคที่ 4
ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน 2010s

คือคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน โดยมีหลักการเดิมคือสวิตซ์ปิดเปิด เป็นระบบเลขฐาน 2 ในยุคนี้มีการแข่งขันกันว่าระบบคอมพิวเตอร์อย่างใดจะเป็นอนาคตของโลก และบริษัทที่คาดการผิดก็ต้องถอยไปในที่สุด ท้ายสุดของยุคนี้ คือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มีตั้งแต่ Desktop Computer ที่ใช้ตามบ้าน, Laptop หรือ Notebook computer และ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก, Wearable computer คอมพิวเตอร์แบบสวมนาฬิกา, Tablet PC แผ่นหน้าจอสัมผัส ที่สามารถเขียนลงไปด้วยปากกา หรือจนกระทั่งคีย์บอร์ดเสมือนที่แป้นแสงส่องลงมาที่ระนาบ (อาจเป็นโต๊ะ) แล้วเก็บค่าการเปลี่ยนของแสงที่สองแสดงแต่ละแป้นพิมพ์ ว่าผู้ใช้ได้กดอะไรไปบ้างแล้ว สว อิเฎล สนับสนุนให้ใช้ Notebook ขนาดเล็กมากกว่า PC เสมือนต่าง ๆ เพราะคุณจะไม่เสียสายตาเวลาพิมพ์งาน
ศึกษา ค้นคว้า และแปล โดย สว อิเฎล;
ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์อื่น กรุณาใช้ใน Sw-Eden.NET และใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกวิธี

Future of Computer : คอมพิวเตอร์ในอนาคต
อนาคตของคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์คาดการไว้

ภาพยนต์ที่เด่น ๆ ของ DNA Computer คือ Transformers ซึ่งสามารถทำให้คอมพิวเตอร์ฉลาดกว่ามนุษย์ ต่อมาเป็นเรื่องในอุดมคติ Avatar ซึ่งมีการเชื่อมต่อ และถ่ายโอนข้อมูล (Network) หรือจนกระทั่ง User ในโลกเสมือนจริงในเรื่อง Matrix

ยศต่าง ๆ ในราชการไทย

Credit Parts of this Knowledge to:
Mahidol Wittayanusorn School, 2004
Experience of Ratajit Arunrangsiwed
Wikipedia.org, 2010
“History of Computer”, http://www.hitmill.com/computers/computerhx1.html, 2010
Computer History Museum, 2008

3 Comments

Filed under Uncategorized

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ เชิง Hardware

อิเฎล ขอนำเสนอท่านผู้อ่านเพื่อรู้จักกับ Computer Hardware พื้นฐาน อิเฎลเชื่อว่าขณะที่ท่านอ่านหัวข้อนี้ในเว็ป sw-eden.net ของเรา ท่านก็มีตัวอย่างของอุปกรณ์ที่เราจะพูดถึง แวดล้อมท่านอยู่แล้ว เว้นแต่บางท่านที่อ่านจาก iPhone และ Laptop


iPhone และ Blackberry กำลังมาแรง ใช้เล่น internet ดูหนัง ฟังเพลง ถ่ายภาพ ติดต่อสื่อสาร จนมนุษย์เราลืมไปแล้วว่าตนกำลังอยู่ที่ใด

เริ่มด้วยอุปกรณ์ที่สถิตอยู่ใน Computer Case หรือที่มีลักษณะเป็นกล่อง ตั้งข้าง ๆ หรือข้างล่างหน้าจอ และจะตามด้วยอุปกรณ์ที่ท่านเห็นแยกเป็นชิ้น ๆ ออกมา พวกนี้ท่านสามารถเลือกซื้อได้ตามใจชอบโดยไม่ต้องมีผู้ชำนาญการแนะนำ

** สว อิเฎลจะดีใจมากถ้าท่านผู้อ่านให้เกียรติเว็ปไซด์ของเรา และให้เกียรติตัวท่านเอง โดยไม่คัดลอกข้อความทั้งหมด ณ ที่นี้ไปใช้ในเว็ปไซด์ของท่าน หรือลงในสิ่งพิมพ์ใด ๆ เพราะที่ท่านอ่านอยู่ เป็นสำนวนสำเนียงของทางเรา

Hardware ใน Computer Case

Mainboard เป็นแผ่นวงจรหลัก ไว้ควบคุมเพื่อให้อุปกรณ์แต่ละตัวทำงานร่วมกันได้

CPU (Central Processing Unit) ทำหน้าที่ประมวลคำสั่ง คิด และตัดสินใจ มีหน่วยความจำเป็น GHz เหมือนกับ สว อิเฏล ตอนเป็น Webmaster ของเว็ปบอร์ด

ROM (Read Only Memory) คือ หน่วยความจำที่ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากผลิตขึ้นมา เช่น CD-ROM ดังนั้น ROM มีความแตกต่างจาก Harddisk เปรียบกับคนแล้วเหมือนน้ำเต็มถ้วย ไม่ยอมรับสิ่งใหม่ ๆ แถมยังไม่ให้คนอื่นเอาน้ำไปอีก แต่คนอื่นลอกเลียนความรู้จากตนไปได้หมด ก่อนที่ CD-ROM จะเกิดขึ้น ROM ที่พูดกันหมายถึงโปรแกรมที่ติดมากับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่มันถูกผลิตออกมาจากโรงงาน สังเกตุได้จากเวลาเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่มีการลง Software ใด ๆ

RAM (Random Access Memory) ไว้ต่อคิวให้ CPU ประมวลผล ดังนั้นจะพบว่าเมื่อเปิดเครื่องใหม่ RAM จะไม่มีความจำเก่าค้างอยู่ RAM ที่ยิ่งมีขนาดใหญ่ จะยิ่งทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเร็ว RAM ขนาดทั่วไปของ Notebook Computer หรือ Laptop ในปี 2010 อยู่ที่ 1 GB ถึง 8 GB โดยแบบ Atom จะทำงานช้ากว่าปกติใช้ใน Netbook หรือ Laptop ขนาดจิ๋ว

Harddisk เป็นหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง สามารถเพิ่มขนาดได้โดยการติดตั้ง ปัจจุบันนี้มีแบบพกพา และในอนาคตอันใกล้ Harddisk ร้อน ๆ จะเย็นขึ้น ข้อมุลใน Harddisk สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ขนาดของ Harddisk ในปัจจุบันปี 2010 อยู่ที่ประมาณ 100-500 GB

Sound Card เป็นอุปกรณ์สร้างเสียงของคอมพิวเตอร์ หากไม่มีแล้วนั้น ก็อย่าหวังได้ยิน นอกจากเสียงมือของท่านทุบมันเป็นทำนอง และสว อิเฎล จะร้องเพลง

CD/DVD Writer ไว้ทำหน้าที่ทั้งอ่านและเขียน CD และ DVD มันจะระบุขนาดของตัวมันเองว่าเขียนได้ด้วยความเร็วเท่าไรสำหรับ CD และ DVD เช่น 8x, 16x, 24x และ 48x เมื่อคุณใช้โปรแกรมเขียนมัน และกำหนดความเร็วแบบ fix หากเร็วกว่าความเร็วที่หัวเขียนและแผ่นกำหนดแล้ว สามารถทำให้แผ่นเสียได้


การ์ดจอต้องมีมาตรฐานหากใช้งานในการทำ 3Ds และกราฟิก

Display Card ใช้ทำงานร่วมกับจอภาพ ท่านผู้ต้องการเล่นเกมส์แบบ 3Ds หรือทำ 3Ds Animation ก็ต้องเลือกเป็นพิเศษ

Hardware นอก Computer Case

Monitor คือจอภาพทั่วไปที่ใช้แสดงผล หรือถ้าเป็นแบบ Touch Screen จะสามารถทำได้ทั้งรับ และแสดงผลได้ ปัจจุบันปี 2010 พบได้ที่พิพิธภัณฑ์, Laptop, iPhone และ iPad


สว อิเฎล ยืนยันว่า Water Monitor หรือตัวเงินตัวทอง มิใช่หน้าจอ Liquid Crystal Display

Monitor แบบ CRT (Cathode Ray Tube) เป็นหน้าจอรุ่นเก่า มีขนาดใหญ่ และหนัก และกินไฟมาก ปัจจุบันพบได้ที่ห้องสมุดโบราณ พิพิธภัณฑ์ของเก่า และบ้านของอิเฎลเอง

Monitor แบบ LCD (Liquid Crystal Display) เป็นหน้าจอรุ่นปัจจุบัน แบน และบาง แสงที่ได้มีความปลอดภัยกับสุขภาพตามากกว่าแบบ CRT แม้ว่าจะเรียกว่า Liquid ซึ่งแปลว่าของเหลว และ Crystal แปลว่าใส อิเฎลพบว่า LCD นั้นมีความแตกต่างจาก Water Monitor ซึ่งแปลว่าจอภาพน้ำ หรือตัวเงินตัวทองนั่นเอง

Keyboard ใช้พิมพ์งาน


ผู้ที่วาดภาพ และออกแบบในคอมพิวเตอร์สามารถเลือกใช้ Mouse ที่มีความคล่องตัวสูง จับถนัดมือ จนกระทั่งใช้ Tablet ตามแต่ความสะดวกและความเคยชินของแต่ละบุคคล

Mouse หรือ Tablet ใช้ move around หน้าจอ สามารถปรับความเร็วได้ที่ Control Panel ในร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จะเรียกส่วนแผงขาย Mouse ว่า Mice ซึ่งแปลว่า หนูหลายตัว

Modem ใช้เชื่อมต่อ Internet ความเร็วสูง ทั้งแบบมีสายและแบบไร้สาย (Wireless)

Speaker คุณสามารถเลือกซื้อตามคุณภาพเสียงที่คุณต้องการ หัวแจ็คทั่วไปมีขนาดเล็ก หากหัวแจ็คและรูที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เท่ากัน สามารถซื้อหัวแปลงได้ตามห้างต่าง ๆ และบ้านหม้อ บ้านของ อิเฎล เคยใช้ลำโพงที่ใช้กับคอนเสริตมาเสียบกับคอมพิวเตอร์

Printer ไว้พิมพ์งาน ที่ใช้ทั่วไปคือพิมพ์งานบนกระดาษ และที่ไม่ทั่วไปคือพิมพ์บน CD จนกระทั่งผ้าใบขนาดใหญ่ มีแบบ Inkjet และ Laser โดยทั้งสองชนิดมีความแตกต่างกันดังนี้
– Inkjet มีราคาถูกกว่า Laser
– เครื่อง Inkjet ทั่วไปจะมีขนาดเล็กกว่า Laser ทั่วไป
– สถานะหมึกของ Inkjet เป็นของเหลว ส่วน Laser เป็นผงแข็ง ซึ่ง Laser จะให้ความร้อนในการละลายหมึก
– หลังจากได้ภาพหรือข้อความลงบนกระดาษแล้ว หมึกของ Inkjet จะละลายน้ำ แต่ Laser จะไม่ละลายน้ำ ทั้งนี้ทำให้สามารถนำรูปที่ได้จาก Laser Printer มาใช้กับน้ำยากัดหมึก เพื่อทำลวดลายตามเสื้อผ้าได้ หรือถ้าเก็บกระดาษที่ print จาก Laser Printer ในที่ร้อน หมึกบนกระดาษ สามารถละลายไปติดกระดาษอีกแผ่นได้
3Ds Printer คือเครื่องพิมพ์งานออกมาเป็น 3 มิติ คือเป็นก้อนจับต้องได้ ราคาแพง น่าจะมีที่มหาวิทยาลัยลาดกระบัง ส่วนมากใช้ในงานออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตย์ วิศวะ ออกแบบผลิตภัณฑ์ จนกระทั้งออกแบบตัวการ์ตูน วัสดุที่ใช้ Print มี แป้งและกาว, Plastic, Resin ซึ่งปัจจุบัน Resin ใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ราคายังแพงมากอยู่


ปัจจุบัน Scanner ยังหาสีเหมือนจริงได้ไม่ แต่จะให้สีสวยกว่าหรืออุบาทว์กว่าจริงนั้น ขึ้นอยู่กับบุญญาวาสนาของผู้เลือกใช้

Scanner อาจพูดได้ว่าเป็นการถ่ายภาพในระนาบ 2 มิติ คุณภาพสีดูจากปริมาณ bit ซึ่งจะมาเป็น 24-bit, 36-bit, 48-bit และคุณภาพความละเอียดมีหน่วยเป็น dpi คือ dots per inch คือในระยะ 1 นิ้วภาพที่แสกนออกมา มีความถี่ของจุดเท่าไร เมื่อเองจำนวนจุดมาคูณกัน ก็จะได้หน่วยเป็น Pixel ปัจจุบันท่านสามารถพบ Scanner, Printer, Fax Machine และ Copy Machine ในเครื่องเดียวกัน ในราคาหลักพัน

** สว อิเฎลจะดีใจมากถ้าท่านผู้อ่านให้เกียรติเว็ปไซด์ของเรา และให้เกียรติตัวท่านเอง โดยไม่คัดลอกข้อความทั้งหมด ณ ที่นี้ไปใช้ในเว็ปไซด์ของท่าน หรือลงในสิ่งพิมพ์ใด ๆ เพราะที่ท่านอ่านอยู่ เป็นสำนวนสำเนียงของทางเรา

Leave a comment

Filed under Uncategorized