Tag Archives: น้ำ

ป้องกัน และ บรรเทา รักษา โรคไต

1. เมื่อท่านมีอาการปวดหลังต่ำ ๆ ให้รีบไปตรวจว่าเป็น เพราะ กล้ามเนื้อ, เนื้องอก หรือ โรคไต
2. หากพบว่าตัวเองเป็นเนื้องอก และรักษาทั้งโดย พริก กับ ขิง (สมุนไพร) หรือ ยาคุมของแพทย์ แล้วไม่หาย ให้รีบเอาออกก่อนที่เนื้องอกจะไปเบียดไต

สาเหตุการเกิดโรคไต คือ มีน้ำตาล หรือ เกลือ หรือ ไขมัน ในเลือดมากเกินไป ทำให้ไตทำงานหนัก หรือ ทำงานกรองเลือดอย่างปกติไม่ได้

หากต้องการกินอาหารรสจัด ทั้งเค็ม ทั้งหวาน ให้ดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อไปเจือจาง .. ซึ่งตามปกติแล้วมนุษย์ต้องการน้ำ 2 ลิตรต่อวัน คือ 2 ลิตร ถ้าคนผู้นั้นรับประทานเกลือ หรือน้ำตาล หรือไขมัน ไม่เกินโภชนาการอาหารที่มนุษย์ต้องการต่อวัน และ ต่อวัย .. ซึ่งคนส่วนใหญ่จะรับประทานทั้งสามอย่างเกิน โดยเฉพาะอาหารตามร้านค้า

ถ้าคุณทราบว่าคุณรับประทานเค็มมาก คุณอาจต้องการน้ำถึง 4 ลิตรต่อวัน . นอกจากนี้ยังมีอาหารจำพวกแป้ง ซึ่งสามารถขยายตัวจากการดูดน้ำได้หลายสิบเท่า โดยบางชนิดขยายได้ถึง 60 เท่า ทั้งนี้การดูดน้ำของแป้งทำให้ผู้รับประทานสูญเสียน้ำที่ร่างกายต้องใช้ ดังนั้น ในกรณีนี้ คนผู้นั้นมีความจำเป็นต้องดื่มน้ำมากกว่า 2 ลิตรเช่นกัน

การดื่มน้ำมากทำให้ไตทำงานสะดวก ลดปัญหาไตทำงานหนัก และชะลอโรคไต นอกจากนี้ผู้ที่เป็นโรคไต สามารถดื่ม “เก็กฮวย” เพื่อให้ไตทำงานได้ดีขึ้น แต่ตามร้านค้ามักใส่น้ำตาลมากเกินไป ซึ่งเป็นอันตรายกับไต ดังนั้น ทางที่ดีที่สุด ควรต้มเพื่อดื่มเอง


ของทอด Fry Frying, Photo by Sw Eden

Leave a comment

Filed under Uncategorized