Tag Archives: ผังเมือง

การวางผังเมือง และ New Urbanism

บทความมีลิขสิทธิ์ เขียนโดย สว อิเฎล
อนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น โดยต้องอ้างอิงอย่างถูกวิธี คือ ผู้เขียน ที่อยู่ URL และวันที่คัดลอก และห้ามมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
อ่านรายละเอียด

สมัยโบราณการคมนาคมทำกันทางน้ำ การขุดคลองครั้งแรกจาก Chicaco ไป New York ทำให้เบีย์ถูกลง 80% คนที่ร่ำรวยจะมีบ้านอยู่ตามที่ราบลุ่ม เพราะสะดวกสะบาย ไม่ต้องเดินขึ้นเขา แต่พวกคนจนจะอยู่ตามภูเขา

การวางผังเมื่อที่ราบลุ่มกับบนภูเขาก็แตกต่างกัน ที่ราบลุ่มมักทำเป็น Grid แต่บนภูเขาทำเป็น Curvilinear Linear คือ ทุกถนนไม่จำเป็นต้องทะลุไปอีกฝั่ง เพราะต้องตัดถนนตามความสูง และความโค้งเว้าของภูเขา California มีการวางผังเมืองที่แปลก เพราะยังคงการใช้ Grid แม้ว่าหลายส่วนของเมื่องจะเป็นภูเขาที่มีความชันมาก ข้าพเจ้าเคยไปที่นั่นมา และไม่เข้าใจว่าจอดรถกันได้อย่างไร ไม่ไหล

Sky Scrapper in New York City

การวางฝังเมือง เป็นแบบ Linear มีความใกล้เคียงกับ Curvilinear Linear แต่เป็นระบบมากกว่า ตัวอย่างของผังเมือง Linear เช่น มีถนนหลัก 2 เส้น แต่ซอยจากทั้งสองถนนไม่ได้ทะลุถึงกัน ทั้งนี้เพื่อทำให้พื้นที่ระหว่างกลางเป็นพี้นที่สีเขียว หรืออาจเป็นทางคนเดินที่ไม่มีรถมารบกวน (Pedestrian Walk)

ปัจจุบันมี New Urbanism ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาก โดยมีการวางผังเมืองเป็นระบบระเบียบ ไม่ใช่แค่มีการทำเป็น Grid หรือ Radial System แต่ยังมีการแบ่ง Zoning (Zone = โซน) มีเขตที่อยู่อาศัย กับเขตทำงาน หรือจนกระทั้ง จัดการกับ Traffic การจราจร ให้มีถนนหลักเชื่อมในย่านอาคารพาณิชย์ (Commercial District) ตัวอย่างการทำ New Urbanism ยุคเริ่มแรก คือ Lincoln Center ซึ่งซื้อตึกรอบ ๆ สร้าง Neighborhood ของตัวเอง และ Yale University ใน Connecticut

Lincoln Center, Manhattan, New York City

ห้างในตัวเมืองของประเทศไทยมักที่ที่จอดรถให้ แต่ที่ New York City ไม่ได้มีกฎหมายบังคับ ทำให้ห้างส่วนใหญ่ไม่มีที่จอดรถ และผู้ที่มีรถ ต้องจ่ายเงินให้บริษัทที่จอดรถแทน ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลไม่ต้องการให้คนในเมืองขับรถ เพราะมี Subway และ รถประจำทางที่ทั่วถึง และยิ่งกว่านั้น ยังต้องการให้คนหันมาขี่จักรยาน โดยเริ่มทำทางจักรยานพิเศษขึ้นมาใหม่ในปลายปี 2009 อยู่ด้านตะวันออกของ Broadway และมีที่นั้งพักระหว่างทางจักรยานกับถนนรถวิ่ง แต่ยังไม่ได้ครบทั้งถนน

หากไม่ใช่ในตัวเมือง กฎหมายบังคับให้มีที่จอดรถ โดยต้องมีสำหรับคนพิการด้วย ซึ่งบอกขนาดไว้ด้านต้นของบทความแล้ว นอกจากที่จอดรถที่ใหญ่ขึ้น ยังต้องมีทางลาดสำหรับรถเข็นให้คนพิการเข็นขึ้นเองได้ คือ Slope 1/10 เป็นอย่างมากที่สุด ห้ามชันกว่านั้น และทางคนพิการต้องเป็น 5 feet เสมอ ไม่ว่าจะขนาดทางเท้า หรือห้องน้ำ

Subway in New York City


Suggest to read

Green Architecture Design

Green Roof สวนบนหลังคา ประหยัดพลังงาน

กฎหมายการทำที่จอดรถในสหรัฐอเมริกา

New Urbanism : Thimphu, Bhutan

The Law of Business กฎหมายธุรกิจที่อเมริกา

Cardboard Bridge Structure of William Martin

1 Comment

Filed under Uncategorized