Tag Archives: พงศาวดาร

วิธีการอ่านพงศาวดาร

ก่อนที่ท่านจะทำความเข้าใจกับประวัติศาสตร์ อิเฎลขออนุญาตแนะนำให้ท่านรู้จักวิธีอ่านพงศาวดารและประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง พงศาวดารของแต่ละประเทศจะพยายามไม่เขียนเรื่องความผิดพลาดของตน และหากอิเฎลพิจารณาต้องการพิจารณาอุปนิสัยของกษัตริย์องค์หนึ่ง ๆ อิเฎลต้องอ่านพงศาวดารของกษัตริย์องค์ก่อนหน้านั้นว่าเขาเขียนให้กษัตริย์องค์ก่อนในลักษณะไหน และอิเฎลต้องระลึกเสมอว่าพงศาวดารที่อิเฎลอ่านอยู่ในสมัยหนึ่ง ๆ ถูกเขียน และแก้ไขในสมัยของกษัตริย์องค์ต่อไป ดังนั้นแล้ว อิเฎล สามารถสรุปได้ว่า กษัตริย์ที่เป็นพระราชโอรสของกษัตริย์องค์ก่อน จะไม่เขียนเรื่องให้พระบิดาของตนเสื่อมเสีย แต่สำหรับกษัตริย์ที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น สามารถติฉินนินทากษัตริย์องค์ก่อน ไม่ว่าจะเป็นการปกครอง หรือปกปิดเรื่องราวก่อนสิ้นรัชกาล

Article by © 2010 Sw Eden
เขียนโดย สว อิเฎล – สงวนลิขสิทธิ์บทความและรูปภาพ
** ห้ามคัดลอกลงเว็ปไซด์อื่น อนุญาตให้ใช้ทำรายงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น


ดูภาพวัดทั้งหมด

อ่านประวัติศาสตร์และเรื่องเกี่ยวกับพม่าเพิ่ม
คลิกที่นี่ (Read More about Myanmar)


เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว อิเฎลสามารถบอกได้ว่าผู้ชนะจะเป็นผู้เขียนประวัติสาสตร์ ไม่ว่าความเป็นมาจะใสสะอาดและสมควรหรือไม่ การเมืองไทยยุคปัจจุบันจึงมีฝ่ายผิดที่ไม่ยอมแพ้และไม่ยอมรับว่าตนผิด หากฝ่ายผิดสู้ชนะ เขาจะเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์ และบันทึกเรื่องราวของตนลงในหนังสือเรียนให้คนรุ่นหลังเข้าใจเรื่องราวในทางกลับจากความเป็นจริง เขาสามารถบิดเบือนเรื่องที่เกิดขึ้น หรือหลีกเลี่ยงการพูดถึงความปิดของเขา เขาจะใช้สุภาษิตที่ว่า “ธรรมะย่อมชนะอธรรม” มาเป็นจุดที่ทำให้ชนรุ่นต่อไปเชื่อว่าเขาเป็นคนดี

เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ สว อิเฎล จะแยกแยะวิธีการอ่านพงศาวดารเป็นข้อ ๆ ดังนี้

1. แต่ละประเทศจะเขียนพงศาวดารเข้าข้างประเทศตนเอง
2. แต่ละประเทศจะพยายามหลีกเลี่ยงการเขียนข้อผิดพลาดที่ตนได้ก่อขึ้น
3. หากเขียนความผิดพลาดที่ประเทศตนก่อขึ้น จะอธิบายถึงความจำเป็นที่ต้องทำ
4. กรณีกษัตริย์ B ครองราชย์ต่อจากกษัตริย์ A กษัตริย์ B สามารถแก้ไขพงศาวดารที่เขียนเกี่ยวกับ กษัตริย์ A
5. กษัตริย์ B จะเขียนเรื่องราวของกษัตริย์ A ในด้านบวก หากเป็นพระราชโอรส หรือเป็นญาติที่รักและสนิทกัน
6. กษัตริย์ B จะเขียนเรื่องราวของกษัตริย์ A ในด้านลบ หากมิใช่ญาติกันโดยสายเลือด หรือเป็นการปราบดาภิเษก หรือมาจากการยึดเมือง
7. ผู้อ่านพงศาวดารสามารถรู้จักนิสัยของ กษัตริย์ B ได้จากการเล่าเรื่องราวสมัยกษัตริย์ A เช่น ถ้ากษัตริย์ B เขียนว่ากษัตริย์ A ชอบด้านการค้า แสดงว่า กษัตริย์ B มีความสนใจด้านการค้าด้วย
8. ถ้าเป็นการสู้รพกันเพื่อแย่งอำนาจ หรือเพื่อตั้งตนเป็นใหญ่ ผู้ชนะจะเป็นผู้เขียนพงศาวดาร และจะกล่าวหาว่ากลุ่มอื่นเป็นโจรหรือกบฏ

Article by © 2010 Sw Eden
เขียนโดย สว อิเฎล – สงวนลิขสิทธิ์บทความและรูปภาพ
** ห้ามคัดลอกลงเว็ปไซด์อื่น อนุญาตให้ใช้ทำรายงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น


เจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล ณ อยุธยา ดูภาพอยุธยาทั้งหมด

Leave a comment

Filed under Uncategorized