Tag Archives: วิทยาศาสตร์

ศิลปะ และ วิทยาศาสตร์ ความซับซ้อนของโลกมนุษย์

บทความมีลิขสิทธิ์ โดย สว อิเฎล
© Sw Eden 2010
All rights reserved

สว อิเฎล ได้นิยามคำว่าศิลปะไว้ คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้น และวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ศิลปะเพราะมนุษย์ไม่ได้สร้างมันขึ้นมา เพียงแต่ศึกษามัน และ สร้างสิ่งที่เป็นศิลปะเพื่ออธิบายมันให้เพื่อนมนุษย์ทราบและเข้าใจถึงกระบวนการต่าง ๆ ในทางกลับกัน วิทยาศาสตร์ก็อธิบายความเป็นไปของศิลปะด้วย อาทิ การผสมกันของแสงสีบนเวทีการแสดง

สว อิเฎล คือมนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีชีวิตได้ด้วยวิทยาศาสตร์ และมนุษย์ทุกคนมีจิตใจได้ด้วยศิลปะ วิทยาศาสตร์บนร่างกายมนุษย์ ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตได้ตั้งแต่เซลล์ กล้ามเนื้อ อวัยวะ และร่างกาย ศิลปะที่เกิดบนร่างกายมนุษย์ เช่น วิธีการทำคลอด การอบรมเลี้ยงดูของพ่อ แม่ ของเล่นเด็ก เสื้อผ้า วิถีการดำเนินชีวิต จวบจนกระทั่งวันตาย โบสถ์ พิธีศพ การโปรยดอกไม้ บทสวดภาวนา อาเมน


Ken Zi:Kill and Tetsu L’Arc~en~Ciel

ดูงานศิลป์ของ สว อิเฎล ที่นี่

วิทยาศาสตร์คือความจริงที่เกิดบนโลกมนุษย์ ศิลปะคือความจริงที่มนุษย์ได้สร้าง แต่อาจสร้างให้ดูเหมือนไม่เป็นจริง ตามแต่ศิลปินผู้นั้นต้องการสื่อออกมาตามผลงานของตน วิทยาศาสตร์สร้างงานศิลปะ ด้วย แสง, สี, เสียง ศิลปะสร้างวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการคิด ตลอดจนการออกแบบเครื่องมือ ที่จะมาผลิตอุปกรณ์สร้างสีให้มีคุณภาพดีขึ้น และจัดระบบเสียงดนตรีโดยใช้ความยาวคลื่นมาระบุเสียงตัวโน๊ต ระบบบันทึกเสียง เครื่องดนตรีไฟฟ้า การขึงสาย ขนาดลูกระนาด กลไกในเครื่องดนตรีบางประเภท เช่น เปียโน

สว อิเฎล ไม่อาจจะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาด้วยศิลปะและวิทยาศาสตร์ที่บรรจุอยู่ในความทรงจำอันน้อยนิดของ สว อิเฎล บางคนเดินอยู่คนเดียวตามท้องถนน และรักที่จะร้องเพลง ร้องเพลงเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่อยู่รอบกายของเขา พระเจ้า ศัตรู คนเห็นแก่ตัว แม้มันจะเป็นเสียงดังเพียงน้อยนิด เขาก็ร้องเพื่อสิ่งที่เขาได้รับ และหวังว่าเพื่อนมนุษย์ของเขาจะมาร่วมร้องเพลงกับเขา เพียงแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคล บางคนร้องเพลงแด่ความรัก บางคนร้องเพลงด้วยความเกลียด บางคนร้องเพลงเพื่อจะให้เกิดความอิสระ บางคนร้องเพลงเพื่อกรอบแห่งความเป็นมนุษย์ บางคนร้องเพลงเพียงเพื่อจะได้มาซึ่งความหวัง บางคนร้องเพลงด้วยความเจ็บปวด และบางคนก็ร้องเพลงเพราะว่านั่นเป็นเพลงที่ดีที่สุดของเขา เปิดใจของคนเหล่านี้ และคนคนนั้นจะมาอยู่เคียงข้างกับคุณ เมื่อทุกคนยอมรับและเข้าใจในศิลปะแห่งการร้องเพลง ไม่เพียงแค่ร้องเพลง ทุกคนวาด มิใช่พู่กัน หากแต่เป็นความคิดที่จะเรียงร้อยออกมาเป็นถ้อยคำอันลึกซึ้ง ศิลปะอยู่ข้างกายเรา วิทยาศาสตร์คือตัวเรา ศิลปะไม่ใช่มนุษย์ มนุษย์สร้างศิลปะ วิทยาศาสตร์คือสิ่งที่มีอยู่แล้ว มนุษย์คือสิ่งที่มีอยู่แล้ว มนุษย์ศึกษาตนเองได้เมื่อมนุษย์ศึกษาศิลปะ มนุษย์กำลังศึกษาในสิ่งที่ตนเองสร้างขึ้นมา

บทความมีลิขสิทธิ์ โดย สว อิเฎล
© Sw Eden 2010
All rights reserved


Mixing Blood, the Mixing Color Art

ดูงานศิลป์ของ สว อิเฎล ที่นี่

1 Comment

Filed under Uncategorized

Mahidol Wittayanusorn Student#12 Room 6/7 Memorial Video

“Mahidol” is the name of Father of Thai King. Full name is Mahidol Adulyadej, Prince of Songkla. My teacher told me that all sons of King Rama V have the names as provinces of Thailand. Songkla is a province in the Southern of Thailand. I have many friend from Songkla, too, and they are in Mahidol Wittayanusorn.

“Wittaya” means “Knowledge”, but I think in this term of our school, it mean Science. “Wittayasart” mean “Science” actually. “Sart” means knowledge, too. For “Anusorn”, it means “Memorial”, and in this term, I think it means “Monument”.

Our Video of Room 6/7 student year#12

We did this video together when we have to say goodbye. It i truly our memorial video. The song is “Year Book” or Pang, a Thai singer. I did half of them and other friends did other half. But many parts that I did, the idea was from a girl called, Nonglak. She is one of my favorite people in the school, because she is so smart. I mean she can make a decision very fast and also right.

1 Comment

Filed under Uncategorized