Tag Archives: อักเสบ

สุนัข มีปัญหาเรื่อง ขาหลัง เดินไม่ได้

สาเหตุของ ขาหลังของสุนัข เป็นอัมพาต หรือ ขาอ่อน หรือเดินไม่ได้ สามารถเกิดจาก
1. กระดูกไม่แข็งแรง
2. เอ็นขาด

จากสาเหตุแรก ของกระดูกไม่แข็งแรง มักเกิดขึ้นเมื่อสุนัขมีอายุมากขึ้น โดยเฉพาะสุนัขที่มีน้ำหนักมาก หรือสุนัขอ้วนนั่นเอง

วิธีแก้ปัญหาทำได้ยาก เนื่องจากเมื่อสุนัขเจ็บขา สุนัขก็จะไม่สามารถออกกำลังกายได้เต็มที่เพื่อลดน้ำหนัก ดังนั้น การออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุดของกรณีนี้คือ พาสุนัขไปว่ายน้ำ โดยทั่วไปแล้ว สระว่ายน้ำของสุนัขที่เป็นสระคลอลีน จะไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้ำ แต่จะใช้กรองน้ำทุกสัปดาห์ ถ้าเจ้าของเกรงว่าไม่สะอาด ทางที่ดีควรพาสุนัขไปว่ายน้ำที่ทะเล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับพาสุนัขไปทะเล และค้างคืน

ถ้าเจ้าของที่พึ่งได้สุนัขมาเล้ยง และรู้ปัญหานี้ตั้งแต่เริ่มแรก ให้ป้องกันไว้ก่อน โดยให้สุนัขรับประทานกระดูก ส่วนมาเป็นกระดูกหมู และกระดูกไก่ ซึ่งกระดูกไก้จะอ่อนกว่ากระดูกหมู หรือเจ้าของอาจซื้อเป็นกระดูกอ่อนหมูก็ได้ ส่วนกระดูกที่อันตรายที่สุดคือกระดูกเป็ด เพราะเป็นประดูกที่แข็ง และคม สามารถแทงเครื่องในของสุนัขจนเสียชีวิตได้ ทางที่ดี อย่าให้รับประทานกระดูกเป็ด

ถ้าสุนัขเป็นพันธุ์ต่างชาติ (ที่ไม่ใช่พันธุ์ไทย) ฟันจะแข็งแรงเท่าสุนัขไทยไม่ได้ ดังนั้น สุนัขอาจไม่สามารถเคียวกระดูกได้ ถ้าไม่ได้ฝึกตั้งแต่ยังเล็ก เจ้าของควรให้สุนัขกินนมแทน

ส่วนสามเหตุการเดินไม่ได้ของขาหลังสุนัข ซึ่งเกิดจากเอ็นฉีก หรือเอ็นขาด สามารถรักษาได้โดยการผ่าตัด ปัจจัยการพิจารณาก่อนผ่าตัดคือ
1. สุนัขเอ็นขาดจริง ๆ เพราะถ้าเอ็นอักเสบ สามารถรักษาด้วยการทายา (สามารถใช้ยาแบบเดียวกับมนุษย์ทา, แต่ถ้าเป็นยากิน ต้องเป็นยาของสุนัขโดยเฉพาะ; แต่การให้กินยา ทำให้ค่าตับของสุนัขสูง และเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง ดังนั้น ทายาจะให้ผลดีกว่า)
2. เจ้าของต้องรู้นิสัยของสุนัขตัวเอง ซึ่งถ้าสุนัขซุกซน และเจ้าของไม่สามารถควบคุมไม่ให้เดิน 1 เดือนหลังผ่าตัดได้ ข้าพเจ้าแนะนำว่าอย่าผ่า เพราะถ้าสุนัขไปวิ่ง หรือกระแทก ปัญหาจะบานปลาย

การออกกำลังกายของกรณีนี้ ยังคงเป็นการว่ายน้ำ เพราะไม่มีแรงกระแทก

Any question, please ask.


2 Comments

Filed under Uncategorized