Tag Archives: เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ IT ความหมายและตัวอย่าง

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT : Information Technology) คือ การเรียน การออกแบบ การพัฒนา วิธีการ การสนับสนุน และการจัดการ ระบบฐานข้อมูล พูดง่าย ๆ มันคือ เทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิต, จัดการ, จัดเก็บ, สื่อสาร และ/หรือ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร

สรุป และแปล โดย สว อิเฎล ; ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์อื่น กรุณาใช้ใน Sw-Eden.NET และใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกวิธี

อุปกรณ์และข้าวของเครื่องใช้ทางเทคโนโลยี คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากกระบวนการการคิด เพื่อแก้ปัญหาการทำงานและการดำรงค์ชีวิต หรือเพื่อสนองความต้องการ เช่น ทำให้สะดวกสะบายมากขึ้น การที่จะเลือกใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอย่างหนึ่ง ๆ ต้องมีการพิจารณาถึงผลดี และผลเสียที่ผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อมจะได้รับ

เทคโนโลยีมีตั้งแต่ระดับเล็ก ไปจนถึงระดับสูง โดยหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น เทคโนโลยีระดับสูงก็จะส่งผลกระทบรุนแรงกว่าระดับเล็ก ซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตเฉพาะบุคคล จนถึงชีวิตของคนทั้งโลก

ตัวอย่างของเทคโนโลยีระดับเล็ก เช่น เครื่องสาน หนังสือใบลาน เขียงไม้ เป็นต้น
ตัวอย่างของเทคโนโลยีระดับกลาง เช่น เครื่องดนตรีไทย บั่งไฟ เป็นต้น
ตัวอย่างของเทคโนโลยีระดับสูง เช่น การไฟฟ้า และการทำเขื่อน เป็นต้น

สรุป และแปล โดย สว อิเฎล ; ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์อื่น กรุณาใช้ใน Sw-Eden.NET และใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกวิธี

2 Comments

Filed under Uncategorized

ประโยชน์และโทษของเทคโนโลยีสารสนเทศ

หากต้องการ list ข้อดี และข้อเสียมากกว่านี้ อิเฎลของแนะนำให้วิเคราะห์เครื่องมือมือทางเทคโนโลยีเป็นชนิด ๆ ไป เช่น เปรียบเทียบ eBook Reader, หนังสือเรียนในปัจจุบัน, กับหนังสือใบลาน

สรุปโดย สว อิเฎล ; ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์อื่น กรุณาใช้ใน Sw-Eden.NET และใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกวิธี

ประโยชน์ของเทคโนโลยีทั่วไป
-1 ลดแรงงานคนในการทำงานต่าง ๆ เช่น ควบคุมการผลิต และช่วยในการคำนวน
-2 เพิ่มความสะดวกสะบายตั้งแต่ส่วนบุคคล จนถึงการคมนาคมและสื่อสารทั่วโลก
-3 เป็นแหล่งความบันเทิง
-4 ได้ผลผลิตที่มีมาตรฐาน เหมือนกันหมดทุดชิ้น ซึ่งอิเฎลเห็นว่าเป็นการลดคุณค่าของชิ้นงาน เพราะ Handmade คืองานชิ้นเดียวในโลก
-5 ลดต้นทุนการผลิต
-6 ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
-7 ทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม และ เกิดการกระจายโอกาศ
-8 ทำให้เกิดสื่อการเรียนการสอนต่างๆมากขึ้น
-9 ทำให้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้น
-10 ทำให้เกิดระบบการป้องกันประเทศที่มีประสิทธิภามมากยิ่งขึ้น
-11 ในกรณีของอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถเลือกการผ่อนคลายได้ตามอิสระ
**ข้อ 6-10 อำนวยวิทยาทานโดยคุณ “หนูน้อยแสนฉลาด”
**ข้อ 11 อำนวยวิทยาทานโดย “อ. จุฬาภรณ์”

โทษของเทคโนโลยีทั่วไป
-1 สิ้นเปลืองทรัพยากร เช่น น้ำมัน แก็ส และถ่านหิน จนกระทั้งน้ำ
-2 เปลี่ยนสังคมชาวบ้าน ให้กลายเป็นวัตถุนิยม (อิเฎลไม่ชอบมาก ๆ)
-3 ทำให้มนุษย์ขาดการออกกำลังกาย
-4 ทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน เพราะใช้แรงงานเครื่องจักรแทนแรงงานคน
-5 ทำให้เสียเวลา ทั้งจากรายการไร้สาระในโทรทัศน์ จนกระทั่งนัก chat
-6 หากใช้เว็ปไซด์จำพวก Social Network จะทำให้ผู้ใช้มีโลกเป็นของตนเอง ขาดการติดต่อกับผู้อื่น โดยเฉพาะที่เห็นชัดเจนเกิดช่องว่างระหว่างผู้สูงอายุกับเด็ก
**ข้อ 6 อำนวยวิทยาทานโดย “อ. จุฬาภรณ์”

ถ้าเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ คนไหนคิดออกมากกว่านี้ ให้ใส่ความคิดเห็นในช่อง Comment ด้านล่าง อิเฎลจะรวบรวม และมาเพิ่มในหน้านี้ เราจะให้เกียรติ credit คุณเสมอ

การซื้อ CD ของแท้ มีลิขสิทธิ์

สรุปโดย สว อิเฎล ; ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์อื่น กรุณาใช้ใน Sw-Eden.NET และใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกวิธี

35 Comments

Filed under Uncategorized