Tag Archives: โบราณสถาน

วัดปรางค์หลวง เที่ยวชมโบราณสถาน พระปรางค์ 7 ชั้น สมัยอยุธยา


พระปรางค์ อันเป็นโบราณสถาน ดูภาพวัดทั้งหมด

ทำบุญ 9 วัด ภายในวันเดียว คลิกเพื่อดูรายละเอียด

วัดปรางค์หลวง มีพระปรางค์หลวงเป็นจุดน่าสนใจ และถือว่าเป้นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่สำคัญของชานเมืองนนทบุรี อิเฎลเคยเดินทางมาวัดปรางค์หลวงก่อนหน้านี้ และพบกับชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวทางน้ำ เยี่ยมชทวัด 9 วัด เพราะแทบทุกวัดในแถบนี้ติดคลองยกเว้นวัดดอนสะแก อิเฎลเดินทางไปชมวัดปรางค์หลวงในฤดูฝน และพบว่าวัดนี้ประสบปัญหาน้ำท่วม ถ้าใครใช้รถกระบะ หรือจักรยาน จะสามารถขับเข้าไปได้ หรือถ้าเป็นรถยนต์ และไม่ต้องการล้างรถ ให้จอดบริเวรหน้าวัดซึ่งเป็นถนนสูง และเดินเข้าไป

Article by © 2010 Sw Eden
สงวนลิขสิทธิ์บทความและรูปภาพเฉพาะส่วนของสว อิเฎลเขียน
** ห้ามคัดลอกลงเว็ปไซด์อื่น อนุญาตให้ใช้ทำรายงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น


ตัววัดปรางค์หลวง และเงาสะท้อนที่งดงาม ดูภาพวัดทั้งหมด

ด้วยความที่วัดปรางค์หลวงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อิเฎลพบป้ายเขียนเรื่องราวของวัด อิเฎลจึงคัดลอกข้อความส่วนนั้นมาเพื่อเป็นความรู้แก่สาธุชนที่ต้องการเดินทางมาวัดปรางค์หลวงแห่งนี้

“พระปรางค์หลวง เป็นโบราณสถานที่สำคัญของวัดปรางค์หลวง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นพร้อมกับ วัดเป็นศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น องค์พระปรางค์ก่อด้วยอิฐสอดินยอดเจ็ดชั้น ย่อมุมไม้ยี่สิบ ประดับลวดลายปูนปั้น แนวฐานหน้ากระดาน เรือนธาตุ มีซุ้มจระนำทั้ง 4 ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปูนปั้น ลงรักปิดทอง ผนังเรือนธาตุทึบไม่มีประตู”
“กุฏิกรรมฐาน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นพร้อมกับวัดและปรางค์หลวง แต่เดิมใช้เป็นที่พักอาศัย และนั่งกรรมฐานของพระภิกษุสงฆ์ปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว”

“Pra-Prang-Luang was a singificant historical stupa of Wat Prang-Laung. It was built at the same time as the temple. It was also an art work in the early Ayuthaya period. The stupa’s body made from seven-storeyed of Sor-Din bricks, decorated four angles beautifully with carved lime without windows.”
“It was an establishment of standing Buddha. The chamber of meditation was built at the same time as temple and the stupa. On those day, the monks used it as aliving and meditating place. It has already been fully restored nowaday.”


รอบ ๆ โบราณสถาน ดูภาพวัดทั้งหมด

ทางไปวัดปรางค์หลวง คือที่ถนนกาญจนาภิเษกด้านนนทบุรีขับเข้ากรุงเทพ ถ้าคุณมาจากนนทบุรี ซอยที่วัดปรางค์หลวงตั้งอยู่ จะอยู่ก่อนถึงถนนนครอินทร์ กล่าวคือ ถ้าท่านเห็นเทสโก้ โลตัสอยู่ไกลริบ ๆ ด้านขวามือ แสดงว่าซอยเข้าวัดปรางค์หลวงอยู่ซ้านมือของคุณในระแวกนั้น จะมีป้ายบอกอยู่หน้าปากซอย ถ้าหาไม่เจอจริง ๆ ให้ถามชาวบ้านเอา

มาถึงวัดปรางค์หลวงแล้วอย่าลืมไป วัดสังวร และ วัดอัมพวัน ซึ่งอยู่ในซอยเดียวกัน


ดูภาพวัดทั้งหมด

3 Comments

Filed under Uncategorized