Tag Archives: After Effects

สอนวิธีการทำของเคลื่อนตามวัตถุ Track Motion ใน After Effects

สอนวิธีการทำของเคลื่อนตามวัตถุ Track Motion ใน Adobe After Effects

(1)

การทำ Motion Tracking แบบ 2 มิติ จะมีไฟล์วิดิโอที่ใช้เป็นพื้นหลัง 1 ไฟล์ และจะมีภาพหรือแอนิเมชันเล็กๆ อีก 1 ไฟล์ ที่จะให้เคลื่อนตามวัตถุในวิดิโอพื้นหลัง

1. ลากไฟล์วิดิโอที่จะใช้เป็นพื้นหลังลงใน Timeline
2. คลิกที่ Layer นั้นๆ
3. ไปที่เมนู Animation และเลือก Track Motion (ตามภาพด้านล่าง)

สอนวิธีการทำของเคลื่อนตามวัตถุ Track Motion ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

(2)

หลังจากขั้นตอนในข้อแรก จะมีสี่เหลี่ยมปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ซ้อนกัน 2 อัน (ตามภาพด้านล่าง) ให้ลากสี่เหลี่ยมนี้ไปวางในจุดที่เราต้องการ Track (ให้วัตถุอื่นเคลื่อนตาม)

สอนวิธีการทำของเคลื่อนตามวัตถุ Track Motion ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

(3)

**อยากบอกว่าจริงๆ ขั้นตอนนี้อาจทำหรือไม่ทำก็ได้ แต่ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ทำ โดยให้ Track ผ่าน Null Object ก่อน แล้วค่อย Link วัตถุจริงใส่ที่ Nul Object ที่ อ.พราว เคยเห็น บางคนอาจไม่ทำโดยผ่านการสร้าง Null Object แต่ใช้ใส่การ Track ตรงไปเลยที่วัตถุที่ต้องการให้เคลื่อนตาม

1. ไปที่เมนู Layer (ตามภาพด้านล่าง)
2. เลือก New และเลือก Null Object (ตามภาพด้านล่าง)

Null Object คือวัตถุใสๆ มองไม่เห็น

สอนวิธีการทำของเคลื่อนตามวัตถุ Track Motion ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

(4)

1. ที่ด้านขวาล่างจะมีหน้าต่างเล็กๆ ที่ชื่อ Tracker (หน้าต่างนี้ไม่ได้เกิดมาตั้งแต่เปิดโปรแกรม แต่มันพึ่งมีตอนที่ นศ. ทำขั้นตอนที่ 1 เสร็จ)
2. ตรวจสอบข้อมูลในหน้าต่าง Tracker
— Motion Source เลือกไฟล์วิดิโอที่เราใช้เป็นพื้นหลัง (ปกติจะเลือกให้อยู่แล้ว ไม่ต้องไปเปลี่ยน)
— เครื่องหมาย ติ๊กถูก หน้าคำว่า Position
3. คลิก Edit Target…
4. จะมีหน้าต่างจิ๋วๆ โผล่ขึ้นมา (ตามภาพด้านล่าง)
5. ที่บรรทัดของ Layer เลือก Null Object ที่เราสร้างไว้ (ตามภาพด้านล่าง)
6. กด OK (ตามภาพด้านล่าง)

ขั้นตอนนี้ เป็นการบอกโปรแกรมว่าจะให้การเคลื่อนที่ที่โปรแกรมจับได้นั้น ไปอยู่กับ Null Object ซึ่งในอนาคต เราจะ Link วัตถุอะไรก็ได้ใส่ Null Object

สอนวิธีการทำของเคลื่อนตามวัตถุ Track Motion ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

(5)

ขั้นตอนนี้ จะเริ่มให้โปรแกรมตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุในวิดิโอพื้นหลัง

1. ดูที่บรรทัดที่มีคำว่า Analyze
2. กดปุ่มที่หน้าตาแบบ Play
3. รอให้ระบบทำงาน และระหว่างรอก็ใช้ตาดูตามไปด้วย
4. ถ้ารู้สึกว่ากรอบสี่เหลี่ยมหลุดออกจากจุดที่จะ Track ให้เลื่อนกลับไปที่นั้น และจัดกรอบสี่เหลี่ยมใหม่ ก่อนที่จะ Track ต่อ

สอนวิธีการทำของเคลื่อนตามวัตถุ Track Motion ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

(6)

ภาพด้านล่างเป็นสิ่งที่ได้หลังจากการ Track

1. นศ. ควรตรวจสอบให้เรียบร้อย ว่าสี่เหลี่ยมเคลื่อนตามจุดที่เราต้องการ Track จริงหรือไม่
2. ถ้าไม่ ให้เลื่อนไปในส่วนที่เริ่มจะคลาดเคลื่อน แล้วจัดกรอบสี่เหลี่ยมใหม่ ก่อนที่จะ Analyse ซ้ำ

สอนวิธีการทำของเคลื่อนตามวัตถุ Track Motion ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

(7)

1. ถ้าทุกอย่าง ดูดีแล้ว ให้กดปุ่ม Apply (ตามภาพด้านล่าง)
2. จะมีหน้าต่างจิ๋วๆ โผล่ขึ้นมา ถามว่า จะเอามิติไหนบ้าง
3. ให้เลือก X and Y

**ถ้าเลือก Y อย่างเดียว วัตถุจะเคลื่อนตามในแนวตั้งเท่านั้น
**ถ้าเลือก X อย่างเดียว วัตถุจะเคลื่อนตามในแนวนอนเท่านั้น

นศ. อาจถามว่า ถ้าเลือกแกนใดแกนหนึ่งแล้วมันจะมีประโยชน์อะไร?
ตอบ ลองคิดถึงตัวละครเดินไปมา แล้วมีเมฆเคลื่อนตามเหนือศีรษะ

สอนวิธีการทำของเคลื่อนตามวัตถุ Track Motion ใน Adobe After Effects

สอนวิธีการทำของเคลื่อนตามวัตถุ Track Motion ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

(8)

ขั้นตอนสุดท้าย เราจะเอารูปเล็กๆ หรือแอนเมชันมาเคลื่อนตามวัตถุที่เรา Track ไปเมื่อกี้

1. ลากรูปจิ๋วๆ ลงใน Timeline (ในภาพด้านล่าง จะใช้ Layer ชื่อ Comp1)
2. จัดระยะห่างจากตำแหน่งที่ Track ตามความพอใจ
3. ที่ด้านขวาๆ ของ Layer ตรง Column ที่ชื่อ Parent
4. เดิมทีจะเลือกไว้ว่า None
5. ให้เปลี่ยนเป็น Null Object ที่เคยสร้างไว้

ถือว่าเสร็จแล้ว

กล่าวคือ Null Object เคลื่อนตามจุดที่ Track แล้ววัตถุที่ลากลงมาใหม่ เคลื่อนตาม Null Object อีกที ซึ่งวัตถุที่เชื่อมกับ Null Object จะมีกี่อันก็ได้ ตามใจชอบ

สอนวิธีการทำของเคลื่อนตามวัตถุ Track Motion ใน Adobe After Effects

สอนวิธีการทำของเคลื่อนตามวัตถุ Track Motion ใน Adobe After Effects

2 Comments

Filed under Uncategorized

วิธีการวนวิดิโอหรือแอนิเมชันใน After Effects loopOut(Cycle,0)

วิธีการวนวิดิโอหรือแอนิเมชันใน Adobe After Effects loopOut(Cycle,0)

วิธีการวนวิดิโอหรือแอนิเมชันใน Adobe After Effects loopOut Cycle

(1)

1. ลากไฟล์วิดิโอที่ต้องการจะเล่นวน (Loop) ลงไปใน Timeline ของ Adobe After Effects
2. คลิกที่ Layer ดังกล่าวใน Timeline
3. คลิกที่เมนู Layer (ตามรูปด้านล่าง)
4. เลือก Time และ Enable Time Remapping (ตามรูปด้านล่าง)

วิธีการวนวิดิโอหรือแอนิเมชันใน Adobe After Effects loopOut Cycle

.
.
.
.
.
.

(2)

ผลจากการคลิก Enable Time Remapping ในข้อที่ผ่านมา ทำให้เราสามารถยืดระยะเวลาของ Timeline ส่วนนั้นได้

1. ไปที่ Layer ดังกล่าว
2. ดูที่ Timeline
3. ใช้เม้าส์ดึงขยายเวลา (ตามรูปด้านล่าง)

ขั้นตอนนี้ วิดิโอที่ถูกยืด จะค้างภาพสุดท้ายไว้ แต่ยังไม่มีการวนไปมาซ้ำๆ

วิธีการวนวิดิโอหรือแอนิเมชันใน Adobe After Effects loopOut Cycle

.
.
.
.
.
.

(3)

หลังจากขั้นตอนในข้อที่ผ่านมา ที่ด้านล่างของ Layer จะมีการตั้งค่าที่เขียนว่า Time Remap ปรากฏขึ้น

1. ดูที่ Layer เดิม
2. คลิกที่บรรทัดของการตั้งค่าที่เขียนว่า Time Remap (ตามรูปด้านล่าง)
3. คลิกที่เมนู Animation เลือก Add Expression (ตามรูปด้านล่าง)

Expression คือภาษาที่ใช้ใน After Effects ซึ่งมีมากมายเกินกว่าที่ อ.พราว จะรู้ ดังนั้นนักศึกษาสามารถสืบค้น Expression ได้เอง

วิธีการวนวิดิโอหรือแอนิเมชันใน Adobe After Effects loopOut Cycle

.
.
.
.
.
.

(4)

1. ที่การตั้งค่าของ Layer ที่ นศ. ทำงานอยู่ ที่บรรทัด Time Remap จะมีช่องให้เขียน code ลงไปได้
2. พิมพ์คำว่า loopOut(“cycle”,0); ลงไป

เพียงเท่านี้ วิดิโอใน Layer นั้นๆ ก็จะเล่นวนไปเรื่อยๆ จนสุดเวลาที่ นศ. เคยยืดไว้

วิธีการวนวิดิโอหรือแอนิเมชันใน Adobe After Effects loopOut Cycle

.
.
.
.
.
.

เย่! เสร็จละ

วิธีการวนวิดิโอหรือแอนิเมชันใน Adobe After Effects loopOut Cycle

3 Comments

Filed under Uncategorized

การใส่วัตถุลงไปในวิดิโอ เหมือนตั้งอยู่ในสถานที่จริง (Camera Tracking) ด้วย After Effects

การใส่วัตถุลงไปในวิดิโอ เหมือนตั้งอยู่ในสถานที่จริง (Camera Tracking) ด้วย After Effects

การใส่วัตถุลงไปในวิดิโอ เหมือนตั้งอยู่ในสถานที่จริง (Camera Tracking) ด้วย Adobe After Effects

1

1. ลากวิดิโอลงใน Timeline ของ Adobe After Effects ซึ่งโปรแกรมจะสร้าง composition มาให้อัตโนมัต

2

ตอนนี้ เราจะทำ Camera Tracking ซึ่งมี 2 วิธี คือ
(1) คลิกที่เมนู Animation ด้านบน และเลือก Camera Tracking เมื่อคลิกแล้ว โปรแกรมจะให้เรารอจนกว่ามันจะ Track เสร็จ
(2) คลิกที่เมนู Windows และเลือก Tracker จะมีหน้าต่างเครื่องมือปรากฏด้านขวามือของหน้าจอ ในหน้าต่างนั้น จะมีปุ่ม Camera Tracking เช่นกัน เมื่อคลิกแล้ว ก็รอจนกว่าระบบจะทำงานเสร็จ

วิธีที่ 1

การใส่วัตถุลงไปในวิดิโอ เหมือนตั้งอยู่ในสถานที่จริง (Camera Tracking) ด้วย After Effects

วิธีที่ 2

การใส่วัตถุลงไปในวิดิโอ เหมือนตั้งอยู่ในสถานที่จริง (Camera Tracking) ด้วย After Effects

.
.
.

3

1. เมื่อ Track เสร็จ เราเอาเม้าส์ไปวนๆ ตรงภาพวิดิโอ จะพบว่ามีแผ่นโรตีสีแดงๆ ตามเม้าส์ของเราอยู่
2. ให้เลื่อนเม้าส์ไปมา เพื่อตามหาแผ่นโรตีที่มีระนาบเดียวกับพื้นผิวที่เราจะใส่วัตถุลงไป
3. เมื่อตัดสินใจได้แล้ว ให้คลิกขวา
4. จะมีเมนูโผล่ขึ้นมา คือ
—(1) Create Text and Camera
—(2) Create Solid and Camera
—(3) Create Null and Camera
—(4) Create Shadow Catcher, Camera, and Light
ซึ่งขั้นตอนนี้ แนะนำให้เลือก “Create Shadow Catcher, Camera, and Light” เพราะเราขึ้เกียจที่จะสร้างแสงและแผ่นรองเงาเอง

การใส่วัตถุลงไปในวิดิโอ เหมือนตั้งอยู่ในสถานที่จริง (Camera Tracking) ด้วย Adobe After Effects

1. เมื่อเลือกแล้ว ท่านสามารถคลิกขวาที่เดิมได้อีก หากต้องการสร้างสิ่งอื่นๆ
2. เมื่อคลิกขวา จะมีเมนูขึ้นมา เช่น Create Text, Create Solid, และ Create Null
—(1) Create Text มีไว้สำหรับจะใส่ตัวหนังสือ
—(2) Create Solid จะมีแผ่นสี่เหลี่ยมโผล่ขึ้นมา
—(3) Create Null จะเป็นวัตถุใสๆ ไม่มีตัวตน

การใส่วัตถุลงไปในวิดิโอ เหมือนตั้งอยู่ในสถานที่จริง (Camera Tracking) ด้วย Adobe After Effects

.
.
.

4

กรณีเลือกสร้าง Null
Null มีไว้สำหรับคนที่อยากจะใส่รูป หรือวิดิโอลงไปในงานนี้ สามารถทำได้โดย

1. ลากรูปหรือวิดิโอที่ต้องการใส่ลงใน Timeline เพื่อจะแปะอยู่ในพื้นที่ของวิดิโอที่เรา Track ไปเมื่อกี้
2. ทำ Layer ที่เราพึ่งสร้างใหม่นั้น ให้เป็น 3D โดยกดกล่องสี่เหลี่ยมจิ๋วๆ ที่ Layer นั้นๆ ให้ปรากฏขึ้น
3. จัดวางวัตถุตามที่ต้องการ ว่าอยากให้ภาพหรือวิดิโอนั้นไปตั้งอยู่ส่วนไหนของพื้นที่ที่ Track
4. ที่ Layer ดังกล่าว เลือก Parent (ที่ Column ที่ชื่อ Parent ที่ตอนแรกจะเขียนว่า None) ให้เป็น Null ที่ได้สร้างไว้
4. วิธีการเลือก Parent อาจทำได้อีกแบบ คือ ลากหอยทากจาก Layer ที่พึ่งสร้าง ไปแปะที่หอยทากของวัตถุ Null

การใส่วัตถุลงไปในวิดิโอ เหมือนตั้งอยู่ในสถานที่จริง (Camera Tracking) ด้วย Adobe After Effects

การใส่วัตถุลงไปในวิดิโอ เหมือนตั้งอยู่ในสถานที่จริง (Camera Tracking) ด้วย Adobe After Effects

Leave a comment

Filed under Uncategorized

สอนวิธีการใส่วิดิโอลงในตัวหนังสือ ด้วย Adobe After Effects

สอนวิธีการใส่วิดิโอลงในตัวหนังสือ ด้วย Adobe After Effects

1

1. สร้าง Composition ไปที่ เมนู Composition และคลิก New Composition
2. ตั้งค่าขนาดหน้าจอ, Frame rate, และความยาวให้เรียบร้อย
3. กด OK

สอนวิธีการใส่วิดิโอลงในตัวหนังสือ ด้วย Adobe After Effects
.
.
.
.
.

2

1. คลิกที่เมนู ปุ่มที่เป็นรูปตัว T
2. คลิกที่หน้าจอว่างๆ และพิมพ์ตัวอักษรที่ชอบ ซึ่งในรูป จะเขียนว่า “อ.พราว”

สอนวิธีการใส่วิดิโอลงในตัวหนังสือ ด้วย Adobe After Effects
.
.
.
.
.

3

1. ลากรูป หรือวิดิโอ (ที่เราต้องการให้ปรากฏภายในตัวหนังสือ) ลงใน Timeline

สอนวิธีการใส่วิดิโอลงในตัวหนังสือ ด้วย Adobe After Effects
.
.
.
.
.

4

1. ขยายรูปหรือวิดิโอดังกล่าวให้ใหญ่คลุมตัวหนังสือที่เราพิมพ์ไว้

สอนวิธีการใส่วิดิโอลงในตัวหนังสือ ด้วย Adobe After Effects
.
.
.
.
.

5

1. ไปดูด้านล่างสุดของ Timeline
2. คลิกปุ่มที่เขียนว่า “Toggle Switches / Modes” (วงสีแดง)
3. จะพบว่าที่ Timeline มี Column เพิ่มขึ้น 3 อัน คือ Mode, T, และ TrackMatte (กรอบเหลือง)

สอนวิธีการใส่วิดิโอลงในตัวหนังสือ ด้วย Adobe After Effects
.
.
.
.
.

6

1. ดูที่ Layer ของรูปภาพหรือวิดิโอ
2. คลิกที่ตัวเลือกใน Column ที่ชื่อ TrackMatte ซึ่งค่าเริ่มต้นจะเป็น None
3. เลือก Alpha Matte ที่มีชื่อ Layer ที่คุณเคยพิมพ์ตัวหนังสือไว้ (ตามรูป จะเป็น Layer ที่ชื่อ อ.พราว)

สอนวิธีการใส่วิดิโอลงในตัวหนังสือ ด้วย Adobe After Effects
.
.
.
.
.

สอนวิธีการใส่วิดิโอลงในตัวหนังสือ ด้วย Adobe After Effects

เสร็จละ

1 Comment

Filed under Uncategorized

สอนวิธีการประกอบหุ่นตัวละคร ใน After Effects (Link ระหว่าง Layer)

สอนวิธีการประกอบหุ่นตัวละคร ใน Adobe After Effects Cutout 2D Animation

1

1. เตรียมไฟล์นามสกุล .png เป็นอวัยวะต่างๆ ของตัวละคร เช่น แขน ขา ตัว หัว
2. ทุกไฟล์แยกกัน พยายาม Crop ให้พอดีกับภาพที่วาด
3. เอาพื้นหลังออกให้หมด หรือที่เรียกว่า Transparent Background
4. ลากไฟล์ลงมาเตรียมใน Adobe After Effects
5. สร้าง Composition ตามขนาดจอที่ต้องการ
6. ลากไฟล์ลง Timeline (ตามรูป)

สอนวิธีการประกอบหุ่นตัวละคร ใน Adobe After Effects Cutout 2D Animation
.
.
.
.
.

2

1. จัดอวัยวะต่างๆ ๆให้ถูกที่ถูกทาง เช่น วางตัวคนไว้ด้านหน้าสุด และเอาแขน ขา ไว้ด้านหลัง เป็นต้น
2. (ตามรูป) คลิกเลือกอวัยวะ 1 ชิ้น เช่น แขน
3. (ตามรูป) คลิกปุ่มที่วงไว้ในรูป เป็นปุ่มที่จะใช้เปลี่ยน Anchor Point ของวัตถุนั้นๆ
4. (ตามรูป ตรงลูกศรสีแดง) จุดๆ ที่ลูกศรสีแดงชี้คือ Anchor Point เป็นจุดหมุน
5. ใช้เม้าส์ลาก เลื่อนจุด Anchor Point ให้อยู่ตามข้อต่างๆ ตามลักษณะของมนุษย์จริง เช่น
— Anchor Point ของหัว ควรจะอยู่ที่ต้นคอ
— Anchor Point ของแขนท่อนบน ควรจะอยู่ที่หัวไหล่
— Anchor Point ของแขนท่อนบน ควรจะอยู่ที่ข้อศอก
— Anchor Point ของหน้าตักซ้าย ควรจะอยู่ที่สะโพกด้านซ้าย
— Anchor Point ของแขนแข้งขวา ควรจะอยู่ที่เข่าขวา

สอนวิธีการประกอบหุ่นตัวละคร ใน Adobe After Effects Cutout 2D Animation
.
.
.
.
.

3

ต่อไปนี้ จะเป็นการเชื่อมอวัยวะต่างๆ เข้าด้วยกัน มี 2 วิธี

วิธีที่ 1 :
1. ไปดูที่ Timeline
2. ดูสัญลักษณ์หอยทาง ที่ในรูปด้านล่างวงไว้ด้วยสีเหลือง
3. เริ่มที่ Layer ที่มีภาพของอวัยวะที่ใกล้กับ “ตัว” มากที่สุด เช่น แขนท่อนบน ต้นขา และคอ
4. คลิกหอยทากของอวัยวะนั้นๆ และลากไปที่หอยทากของ “ตัว”
5. เมื่อเสร็จ มาดูที่ Layer อวัยวะที่อยู่ถัดออกมา เช่น แขนท่อนล่าง และ แข้ง
6. ลากหอยทากไปเชื่อมกับอวัยวะที่อยู่ติดกัน เช่น ลากจากแขนท่อนล่าง ไปแปะที่แขนท่อนบน หรือ ลากจากแข้งไปแปะที่ต้นขา

สอนวิธีการประกอบหุ่นตัวละคร ใน Adobe After Effects Cutout 2D Animation

วิธีที่ 2 :
1. ไปดูที่ Timeline
2. ดูด้านขวา จะมี Column ที่ชื่อว่า Parent ซึ่งค่าเริ่มต้นจะเขียนว่า “None”
3. เริ่มที่ Layer ที่มีภาพของอวัยวะที่ใกล้กับ “ตัว” มากที่สุด เช่น แขนท่อนบน ต้นขา และคอ
4. เปลี่ยนจากคำว่า None ให้เป็นชื่อ Layer ที่มีภาพ “ตัว”
5. เมื่อเสร็จ มาดูที่ Layer อวัยวะที่อยู่ถัดออกมา เช่น แขนท่อนล่าง และ แข้ง
6. เปลี่ยนจากคำว่า None ให้เป็นชื่อ Layer อวัยวะที่ติดกับมันค่อนไปทางตัว เช่น ที่ Layer ของแขนท่อนล่าง จะเลือกค่า Parent ให้เป็น แขนท่อนบน, และ ที่ Layer ของแข้ง จะเลือกค่า Parent ให้เป็นต้นขา

.
.
.
.
.

4

ตอนนี้ถึงขั้นตอนที่จะทำให้ตัวละครของเราขยับ เราจะเริ่มขยับจากอวัยวะต่างๆ ในขณะที่ตัวคน ยังอยู่กับที่ เราจะขยับตัวคนทีหลังสุดในขั้นตอนสุดท้าย

1. ไปที่ Layer ต่างๆ เปิดการตั้งค่า Transform ของแต่ละ Layer ออกมา
2. ดูที่บรรทัดที่เขียนว่า Rotation
3. เลื่อนปิ๊กกีต้าร์มาที่จุดเริ่มต้นของ Timeline
4. เปิดนาฬิกา (ที่ลูกศรสีแดง ตามรูป)
5. ปรับค่าตัวเลขที่ Rotation หรือ ใช้เครื่องมือหมุนที่เมนูด้านบนก็ได้
6. ทุกๆ ครั้งที่จะให้ขยับ ให้เลื่อนปิ๊กกีตาร์ หรือถ้าจะสร้าง Keyframe ก็ให้กดจุดสีเหลืองที่อยู่ทางซ้ายสุดของ Timeline

เมื่อขยับเสร็จแล้วทุกส่วน ขั้นตอนสุดท้ายคือ ขยับตัว ซึ่งเป็น Parent หลัก

สอนวิธีการประกอบหุ่นตัวละคร ใน Adobe After Effects Cutout 2D Animation
.
.
.
.
.

5

ขั้นตอนนี้ จะทำหรือไม่ทำก็ได้ แล้วแต่คน ว่าอยากจะให้ตัวละครเดินหรือไม่

1. ไปที่การตั้งค่า Transform ของ “ตัว” บรรทัดที่เขียนว่า Position
2. ลากตัวคน สร้าว Keyframe ตามที่ต้องการ ซึ่งในตัวอย่างจะลากคนจากทางด้านซ้ายมือไปทางขวามือ

สอนวิธีการประกอบหุ่นตัวละคร ใน Adobe After Effects Cutout 2D Animation
.
.
.
.
.

เสร็จละ

2 Comments

Filed under Uncategorized

การทำตัวละครขยับด้วย Puppet Pin Tool ใน After Effects

การทำตัวละครขยับด้วย Puppet Pin Tool ใน Adobe After Effects

Puppet Pin Tool เป็นเครื่องมือชนิดโปรดของรุ่นพี่ ทุกๆ รุ่นที่จบไป ใครๆ ที่ใฝ่ฝันอยากทำ Frame by Frame Animation เป็นโครงการเพื่อจบปริญญาตรี เกือบทุกคนได้ลงเอยที่ Puppet Pin Tool เพราะทำ Frame by Frame ไม่ทัน

เมื่อทราบความสำคัญเช่นนี้แล้ง เริ่มกันเลย ว่า Puppet Pin Tool ใช้อย่างไร

(1)

1. เตรียมไฟล์ภาพให้เรียบร้อย
2. ควรเป็นไฟล์นามสกุล .png
3. พื้นหลังของไฟล์ ใสๆ ไม่มีสี
4. ลากไฟล์ลง Adobe After Effects เพื่อเตรียมใช้งาน

.
.
.
.
.
.

(2)

1. ก่อนอื่นต้องสร้าง Composition ด้วยวิธีปกติ
2. ไปที่เมนู Composition
3. เลือก New Composition ตั้งค่าหน้าจอ ความยาว และอื่นๆ และกด OK

การทำตัวละครขยับด้วย Puppet Pin Tool ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

(3)

1. ตอนนี้ เราจะมี Composition คือ มี Timeline ด้านล่างยาวๆ
2. ลากไฟล์ภาพที่เตรียมไว้ในโปรแกรมแล้ว ลงใน Timeline
3. ถ้ามีหลายภาพ ลำดับ บน-ล่าง ให้ถูกต้อง

การทำตัวละครขยับด้วย Puppet Pin Tool ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

(4)

1. Double Click ที่ตัวละคร หรือวัตถุที่เราจะทำ Puppet Pin Tool
2. ภาพที่เราจะใส่ Puppet Pin Tool จะขึ้นมาใน Tab ใหม่
3. ตอนนี้ เราคลิกที่เครื่องมือ Puppet Pin Tool (ในดาว ตามรูป)

การทำตัวละครขยับด้วย Puppet Pin Tool ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

(5)

1. ตอนนี้ เม้าส์ของเราจะมี เข็มหมุดติดมาด้วย
2. นำหมุดนั้นไปคลิกตาม ข้อกระดูกต่างๆ ๆของตัวละคร
3. จะปรากฏเป็นจุดสีเหลืองๆ (ตามรูป)

การทำตัวละครขยับด้วย Puppet Pin Tool ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

(6)

ปกติ Puppet Pin Tool อาจทำให้ร่างกายดูย้อยเหมือนเป็นมนุษย์ยางยืด Luffy ดังนั้น เขาจึงมีเครื่องมือสต๊าปช์ แบบว่าทำให้แข็ง เพื่อไม่ให้ย้อยไปทั้งตัว

1. นำเม้าส์ไปคลิกที่ Puppet Pin Tool ค้างไว้
2. จะมีเครื่องมือโผล่เพิ่มขึ้นมา
3. เลือก Puppet Starch Tool (ตามรูป ในวงสีแดง)
4. ตอนนี้จะมี สเปร ติดมากับเม้าส์
5. ให้คลิกส่วนที่เราอยากทำให้แข็ง ไม่ย้อย
6. ส่วนที่คลิก จะเกิดจุดสีแดง (ตามรูป)
7. ดูที่เมนูด้านบน ตรงคำว่า Extent (ตามรูป ในวงสีเหลือง)
8. ถ้าเพิ่มเลขให้มากขึ้น จะมีแถบสีเทาๆ กินบริเวณกว้างขึ้น
**แถบสีเทา จะเห็นเมื่อทำเครื่องหมายถูกตรงหน้าคำว่า Show Mesh

การทำตัวละครขยับด้วย Puppet Pin Tool ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

(7)

ตอนนี้ ถึงขั้นตอนที่ตื่นเต้นที่สุด คือ อ.พราว จะทำให้มนุษย์มหาดไทคนนี้ขยับได้

1. ลากปิ๊กกีตาร์ไปที่จุดเริ่มต้นของ Timeline
2. เม้าส์ มีหน้าตา Puppet Pin Tool (แบบที่มีเข็มหมุดเป็นเม้าส์)
2. กดปุ่ม Ctrl บน Keyboard พร้อมๆ กับเม้าส์กดที่จุดสีเหลืองที่เคยสร้างไว้
3. ขยับเม้าส์ไปเรื่อยๆ อย่าปล่อยทั้งปุ่ม Ctrl และ เม้าส์ที่กดแช่ไว้
4. ภาพที่ท่านเห็นจะเป็นแบบในรูปด้านล่าง
5. เมื่อเสร็จแล้ว ก็ทำแบบเดิม วนข้อ 1. – 3. ไปในจุดที่ท่านต้องการให้ขยับ

การทำตัวละครขยับด้วย Puppet Pin Tool ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

(8)

1. เมื่อทำการเคลื่อนไหวตัวละครเสร็จแล้ว ก็คลิกที่ Tab ของ Composition เพื่อกลับไปหน้าจอปกติ
2. เสร็จงาน สามารถ Export to Render Queue ตามปกติ

การทำตัวละครขยับด้วย Puppet Pin Tool ใน Adobe After Effects

การทำตัวละครขยับด้วย Puppet Pin Tool ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

1 Comment

Filed under Uncategorized

การนำฉากเขียวออก (Green Screen) โดยใช้ Robo Brush ใน After Effects

การนำฉากเขียวออก (Green Screen) โดยใช้ Robo Brush ใน Adobe After Effects

(1)

1. เตรียมไฟล์วิดิโอที่ถ่ายทำในห้องเขียว หรือมีฉากเป็นสีเขียว/ฟ้า
2. เตรียมไฟล์รูปหรือวิดิโอ ที่จะใช้เป็นฉากหลัง
3. ลากไฟล์จากโฟลเดอร์ที่เตรียมไว้ ใส่ในโปรแกรม Adobe After Effects

การนำฉากเขียวออก (Green Screen) โดยใช้ Robo Brush ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

(2)

1. ใน After Effects
2 A. ลากไฟล์ที่เตรียมไว้ลงใน Timeline ระบบจะสร้าง Composition อัตโนมัติ
(หรือ)
2 B. ไปที่เมนู Composition > New Composition เพื่อที่จะได้ตั้งค่าที่ต้องการ
3 B. ลากไฟล์ที่เตรียมไว้ลงใน Timeline ของ Composition ที่พึ่งสร้าง

การนำฉากเขียวออก (Green Screen) โดยใช้ Robo Brush ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

(3)

ตอนนี้ จะเริ่มเอาฉากเขียวออกนะ
วิธีการที่จะกล่าวถึงในหน้านี้ คือ การใช้ Roto Brush หรือบางคนอาจเรียกว่า Mask ชนิดหนึ่ง

1. Double Click ที่ภาพที่เราจะเอาพื้นหลังออก (ณ ที่นี้ คือ ดาวน้อย)
2. ดูที่เมนูด้านบน คลิกเครื่องมือ Roto Brush Tool (ตามรูป)
3. ตอนนี้ จะมี Roto Brush ติดไปกับเม้าส์
4. คลิกหรือวาด บนฉากหลังสีเขียวจนครบทุกซอกทุกมุม
5. จะพบว่า มีเส้นขอบสีชมพูรอบๆ บริเวณที่เลือก

** ลักษณะนี้ คือการนำดาวออกจากพื้นหลัง และเหลือพื้นหลังอย่างเดียว ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ เพราะ สิ่งที่เราต้องการคือ เอาพื้นหลังออก และเหลือดาวไว้

งั้น ดูขั้นตอนถัดไป

การนำฉากเขียวออก (Green Screen) โดยใช้ Robo Brush ใน Adobe After Effects

มีกรอบสีชมพู แบบรูปด้านล่างนี้

การนำฉากเขียวออก (Green Screen) โดยใช้ Robo Brush ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

(4)

1. ไปดูเมนูทางซ้ายมือ
2. ทำเครื่องหมาย “ติ๊กถูก” ที่บรรทัดที่เขียนว่า Invert Foreground/Background
3. จะพบว่า สีชมพูมาอยู่รอบๆ ดวงดาวแทน
4. เสร็จละ นี่แหละสิ่งที่ต้องการ คือเอาพื้นหลังสีเขียวออก

** บางคนอาจถามว่า ทำไมไม่เอา Roto Brush เลือกที่ดาวน้อยไปตั้งแต่แรก จะได้ไม่ต้องมา Invert ทีหลัง

(เป็นคำถามที่ดีนะ แต่…)

อันนี้สอนไว้เป็นทางเลือก เพราะสีเขียวเลือกได้ง่ายกว่าพื้นที่ที่มีหลายๆ สีปนกัน เช่น ถ้ากรณีวิดิโอนี้เป็นคนจริงๆ แล้วคนใส่เสื้อหลายสีมาก การเลือกฉากเขียวน่าจะง่ายกว่านะ

การนำฉากเขียวออก (Green Screen) โดยใช้ Robo Brush ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

(5)

การนำฉากเขียวออกด้วย Roto Brush อาจไม่ครอบคลุมตลอดความยาวจองวิดิโอ ถ้าเราคลิกกลับไปดูที่ Timeline ของ Composition เราจะพบว่า ฉากหลังสีเขียวหายไปเฉพาะช่วงแรกๆ และต่อมาก็มีฉากหลังปรากฏขึ้นเหมือนเดิม คราวนี้ จะทำไงดีหล่ะ?

1. ตอนนี้ เราอยู่ที่หน้าจอเดิม ที่เราวาด Roto Brush ทิ้งไว้เมื่อกี้
2. ดูที่ขอบจกด้านล่าง (ตามรูป มีวงสีแดง กับลูกศรสีเหลือง)
3. ใช้เมาส์ดึงแถบสีเทา (ที่วงไว้) ให้ขยายจนสุดทางขวามือ

ผลที่ได้คือ ตอนนี้ ฉากเขียวจะหายไปตลาดความยาววิดิโอ

การนำฉากเขียวออก (Green Screen) โดยใช้ Robo Brush ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

(6)

1. คลิกที่ tab ด้านบน กลับมาที่หน้าจอ Composition ปกติ
2. จะพบว่า พื้นหลังสีเขียวถูกเอาออกไปแล้ว ตลอดความยาววิดิโอ

การนำฉากเขียวออก (Green Screen) โดยใช้ Robo Brush ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

การนำฉากเขียวออก (Green Screen) โดยใช้ Keylight ใน After Effects

การนำฉากเขียวออก (Green Screen) โดยใช้ Keylight ใน Adobe After Effects

(1)

1. เตรียมไฟล์วิดิโอที่ถ่ายทำในห้องเขียว หรือมีฉากเป็นสีเขียว/ฟ้า
2. เตรียมไฟล์รูปหรือวิดิโอ ที่จะใช้เป็นฉากหลัง
3. ลากไฟล์จากโฟลเดอร์ที่เตรียมไว้ ใส่ในโปรแกรม Adobe After Effects

การนำฉากเขียวออก (Green Screen) โดยใช้ Keylight ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

(2)

1. ใน After Effects
2 A. ลากไฟล์ที่เตรียมไว้ลงใน Timeline ระบบจะสร้าง Composition อัตโนมัติ
(หรือ)
2 B. ไปที่เมนู Composition > New Composition เพื่อที่จะได้ตั้งค่าที่ต้องการ
3 B. ลากไฟล์ที่เตรียมไว้ลงใน Timeline ของ Composition ที่พึ่งสร้าง

การนำฉากเขียวออก (Green Screen) โดยใช้ Keylight ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

(3)

ตอนนี้ จะเริ่มเอาฉากเขียวออกนะ
วิธีการที่จะกล่าวถึงในหน้านี้ คือ การใช้ Keylight

1. ไปที่เมนู Effect
2. เลือก Keying (ตามรูป)
3. เลือก Keylight (ตามรูป)
4. ถ้าหาไม่เจอ อาจอยู่ที่อื่น ขึ้นอยู่กับ Version

การนำฉากเขียวออก (Green Screen) โดยใช้ Keylight ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

(4)

1. เมื่อเปิด Effect แบบ Keylight แล้ว จะได้ตามภาพที่เห็นด้านล่าง
2. ไปที่บรรทัดที่เขียนว่า Screen Colour (ตามรูป)
3. คลิกที่หลอกดูดสี (ตามรูป)
4. ตอนนี้เม้าส์จะมีหลอดดูดสีติดไปด้วย (ตามรูป)
5. เอาหลอกดูดสี คลิกที่สีเขียวบทหน้าจอวิดิโอ
6. เมื่อคลิกเสร็จ สีเขียวจะกลายเป็นใสๆ ทันที

การนำฉากเขียวออก (Green Screen) โดยใช้ Keylight ใน Adobe After Effects

ผลที่เกิดหลังจากคลิก คือแบบรูปข้างล่างนี้

การนำฉากเขียวออก (Green Screen) โดยใช้ Keylight ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

(5)

ถ้าพื้นหลังสีเขียวหายไปแล้ว แต่ท่านรู้สึกว่ายังไม่พอใจ เพราะขอบๆ อาจมีสีเขียวติดไป หรือไม่สวย ไม่เนี้ยบ

1. ไปที่เมนูทางซ้ายมือ บรรทัดที่เขียนว่า Screen Matte (ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง ตามรูป)
2. ตั้งค่าต่างๆ จนท่านรู้สึกดี
3. อาจใช่มุมมองแบบ Screen Matte ช่วยในการตัดสินใจว่าดีหรือยัง โดย…

1. ไปดูที่บรรทัดที่เขียนว่า View ซึ่งปกติจะเลือกคำว่า Final Result
2. ให้เลือก Screen Matte
3. ตอนนี้ ท่านจะเห็นพื้นหลังเป็นสีดำ และตัวละครเป็นสีขาว

การนำฉากเขียวออก (Green Screen) โดยใช้ Keylight ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

การนำฉากเขียวออก (Green Screen) โดยใช้ Keylight ใน Adobe After Effects

1 Comment

Filed under Uncategorized

วิธีการทำฉาก 3D (3 มิติ) ใน After Effects

Step by Step tutorial for making 3D After Effect

(1)

1. จัดเตรียมไฟล์ที่จะนำมาประกอบกันเป็นฉาก ตอนที่เตรียมไฟล์ ลองคิดถึงโมเดลกระดาษ ว่าเราควรจะมีชิ้นใดบ้าง
2. ชนิดไฟล์ควรเป็น .png ที่ไม่มีพื้นหลัง (Transparent Background)

Step by Step tutorial for making 3D After Effect

= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =

(2)

1. ลากไฟล์ที่อยู่ใน Folder เมื่อกี้ลงใน After Effect เตรียมไว้ก่อน
2. ถ้าใครมี Animation ที่เป็น PNG Sequence ก็สามารถใช้ได้

Step by Step tutorial for making 3D After Effect

= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =

(3)

1. สร้าง Composition ใหม่ ไปที่เมนู Composition
2. คลิกที่ New Composition
3. ตั้งค่า ขนาดหน้าจอ และ frame rate ตามต้องการ

Step by Step tutorial for making 3D After Effect

= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =

(4)

1. เมื่อได้ Composition แล้ว ให้ลากไฟล์ที่เรามีอยู่ใน After Effect ลงไปใน Timeline
2. ดูที่ทางขวามือของแต่ละ Layer จะมีช่องรูปกล่อง ให้คลิกเพื่อให้รูปกล่องปรากฏในทุกๆ Layer (ตามวงกลมสีแดงในรูป)
3. ตอนนี้ ทุก Layer จะมีคุณสมบัติเป็น 3D แล้ว เราแค่ต้องจัดให้มันอยู่ถูกที่ที่มันควรอยู่

Step by Step tutorial for making 3D After Effect

= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =

(5)

1. อย่างแรกที่ควรทำ คือ หมุนวัตถุเหล่านี้ให้หันไปในที่ที่มันควรอยู่
2. ให้เปิดดูคุณสมบัติของ Layer โดยคลิกที่ลูกศรลง
3. สามารถหมุนวัตถุ ได้ทั้งในบรรทัดที่เขียนว่า Orientation, Z Rotation, Y Rotation, และ Z Rotation
4. ควรปรับตัวเลขพร้อมๆ กับดูหน้าจอ ว่าวัตถุหมุนไปถูกทางแล้วหรือยัง

Step by Step tutorial for making 3D After Effect

= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =

(6)

1. ไปดูที่หน้าจอแสดงผล
2. ด้านล่างจะมีเขียนว่า 1 View (เป็น default อ่ะ)
3. ให้เลือกเปลี่ยนเป็น 4 View
4. ตอนนี้ ถ้าใครเคยใช้ 3Ds Max ก็สบาย ถ้าดู 4 View เป็น ก็ชิวเลย
5. จัดตำแหน่งวัตถุต่างๆ ให้เรียบร้อย
6. ใช้เมาส์จับที่ลูกศรเพื่อเคลื่อนย้ายวัตถุ
7. สามารถย่อ/ขยาย ขนาดของวัตถุได้โดยใช้เมาส์จับที่มุมภาพ

Step by Step tutorial for making 3D After Effect

= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =

(7)

1. กรณีต้องการทำเป็น video แบบกล้องเคลื่อนที่ผ่านไปในห้อง ให้สร้างกล้องตัวนึง
2. ไปที่ Layer
3. เลือก New
4. เลือก Camera
5. ตอบตกลงตามเขาไป
6. ตอนนี้จะเห็น Layer กล้องใน Timeline
7. เลื่อนกล้องไปไว้ที่จุดเริ่มต้นที่เราจะเริ่มถ่ายทำ
8. เปิดนาฬิกา (Time-Vary Stop Watch) เพื่อให้เกิด Key Frame สำหรับทำแอนิเมชัน
9. ค่อยๆ เคลื่อนกล้องเข้าไปในฉาก และเลื่อน Timeline สร้าง Key Frame ไปพร้อมๆ กัน

Step by Step tutorial for making 3D After Effect

= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =

(8)

1. แนะนำว่าบางคนอาจชอบกดตัว “C” หรือเครื่องมือที่เห็นในภาพ จะช่วยให้สามารถบังคุบมุมกล้องด้วยเม้าส์ได้ง่าย

Step by Step tutorial for making 3D After Effect

= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =
= = = = = = = = =

1 Comment

Filed under Uncategorized