Tag Archives: Bhumibol Adulyadej

ในหลวง : พ่อผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

Bhumibol Adulyadej : Beloved Father of All Thai People
ในหลวง : พ่อผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

© Sw Eden (สว อิเฎล)
All Rights Reserved (สงวนลิขสิทธิ์)

พระบรมมหาราชวัง Grand Palace :I really love the idea of Mixed Architecture.
You will see the European building with Thai roof. Very creative and they are so harmony. I have never feel strange or anything. It is just perfect.
View More Photo of Grand Temple and Grand Palace on Sw Eden’s Flickr

พ่อของฉัน พ่อของใคร ในไทยนี้
พ่อภูมี แห่งแผ่นฟ้า ข้าสยาม
พ่อผู้เป็น แบบอย่าง ลูกต่างตาม
พ่อนี้นาม ภูมิพล ของชนไทย

พ่อ ของเรา ปรารถนาให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์ . . . คนที่สมบูรณ์ หมายถึงคนที่มีเนื้อตัวมากนั้นกล่าว ผิด สมบูรณ์ มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ว่า ” บริบูรณ์ด้วยคุณสมบัติหรือคุณลักษณ์ เพราะมีส่วนต่าง ๆ ประสานเข้ากันอันพึงปรารถนาและไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง ” แต่หากว่าจะโต้เถียงว่าคนที่มีเนื้อตัวมากนั้นบริบูรณ์ด้วยคุณลักษณะอัน อ้วน เพราะมีเนื้อชั้นไขมันโยงไยเข้ากันอย่างพึงปรารถนาและไม่มีสิ่งใดขาด ตกบกพร่องมันเนยนั้นก็กล่าวผิดอีกเช่นกัน เนื่องด้วยคนอ้วนได้ขาดความพอดี ไปนั่นเอง แท้ที่จริงนั้นคนที่สมบูรณ์ก็คือคนที่มีสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตดี การที่สองสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยหลาย ประการ การศึกษา เพื่อที่จะมีแนวทางในการดำเนินชิวิต หากชีวิตยังคงดำเนินอยู่ก็คงมีการศึกษาอยู่เช่นกัน การกีฬา ทำให้ร่าง กายแข็งแรง ปริมาณน้ำเลือดมากขึ้น สูบฉีดได้รวดเร็ว ถ่ายเทก๊าซและความร้อนได้ดีทำให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วย สังคม ไม่มี ผู้ใดที่จะทำกิจสำเร็จโดยลำพังตนเอง แม้อาจจะทำงานคนเดียว แต่อุปกรณ์ที่ ท่านใช้ก็มีผู้อื่นอุทิศกำลังกายและกำลังความคิดสร้างมันขึ้นมา ความรับ ผิดชอบ นี่คืออีกคุณสมบัติที่มนุษย์มีร่วมกับสัตว์บางชนิด หากเราทำไม่ได้ ก็ขอให้อับอายสัตว์นั้นเสีย การทำงาน เพื่อสิ่งที่ตนเองได้รับ ก็คือสิ่งที่ชาติได้รับ

Thailand has Giant to protect the door way.
People said the ghost and bad spirit fear the Giant.
View More Photo of Grand Temple and Grand Palace on Sw Eden’s Flickr

การศึกษา ไม่นานมา ประชาชนคนทำงาน ก็คงเคยเป็นเด็กตัวน้อย ๆ มาก่อน ไม่เร่งร้อนกับชิวิตมากเสียเท่าไรนัก ยามเช้าตื่นมารับประทาน อาหาร บ้างก็ทำงานช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ ผ่านไปก็ได้แต่งตัวแล้วเดิน ทางไปโรงเรียน การเดินทางไปโรงเรียนนี้อาจจะดูสั้นไปบ้าง แม้ในเพลงเพลง หนึ่งนั้นมีเนื้อร้องว่า ” . . . โรงเรียนของหนูอยู่ไกล . . . ” โดยหารู้ไม่ว่า เราจะไม่รู้สึกว่ามันไกล หากเราไม่ได้ไขว่คว้าด้วย มือของเราเอง เส้นทางที่จะไปโรงเรียนของเด็กยากไร้ นั้นยากล้น มิใช่เพียงระยะทาง แต่เป็นการค้นหาแนวทางที่จะได้ศึกษาหา วิชาความรู้ แต่ทั้งนี้ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นใครคนใด ยากดีมีจนก็คือ ปุถุชนที่มีจุดมุ่งหมายในชิวิต เส้นทางที่เคยเดินทาง เคยไขว่คว้าที่จะไปโรงเรียนก็คงจะดูสั้นลงอย่างถนัดตา เทียบไม่ได้กับ เส้นทางชีวิต หรือเส้นทางสู่ความสำเร็จ เป็นแน่ แต่การที่เด็กตัว น้อย ๆ จะย่างก้าวมาเดินบนเส้นทางนี้ได้ ก็ต้องเดินผ่านเส้นทางสู่โรงเรียนเสีย ก่อน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเล่าเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ตามที่พ่อ อยู่หัวได้ทรงอนุสาสนีย์สอนแก่ลูก ๆ ของท่าน

การกีฬา การออกกำลัง การก็เหมือนกับการเติมน้ำมันให้กับรถยนต์ เราจึงได้มีแรงที่จะขับเคลื่อน ร่างกาย ขับเคลื่อนความคิด เพื่อจะนำประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรื่อง ได้ หากประชาชนมิได้มีการออกกำลังการแล้ว บ้านเมืองก็จะขาด กำลัง ขาดทักษะ ก่อเกิดปัญหาสังคม คนติดยาเสพติด ขาดชนชั้นล่าง หรือชนชั้นแรงงาน ให้ลองคิดดูว่า คนเหล่านี้ใช่ผู้คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้กับผืนแผ่นดินหรือไม่อย่างไร เกษตรกร คือผู้เลี้ยงท้องเราให้ อิ่ม เกษตรกรคือผู้มีความมานะอดทนและแข็งแรง ประเทศเราเป็นประเทศเกษตก รรม เราขาดคนเหล่านี้ไม่ได้ เกิดมีสักวันหนึ่งคนเหล่านี้ไม่แข็ง แรง เราก็คงต้องลงมือก่อผลผลิตให้ตนเองบริโภค แม้เราจะแข็งแรงเพียง ใด ก็ยังขาดทักษะ หากจะเทียบกับการออกกำลังกาย การออกกำลังกายทำให้ เกิดกล้ามเนื้อที่แข็งแรง เกิดทักษะอาทิ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การค้น หาแนวทางสู่จุดหมาย เป็นต้น ดังนั้นหากมีโอกาสก็รีบไปออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพที่ดีเถิด

สังคม มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูงกว่า สัตว์อื่น เริ่มแรกมนุษย์ได้เข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกัน มีการสร้างวัฒนธรรม ร่วมกัน ทำให้โลกใบนี้พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง สว อิเฎลเคยเรียนมาในระดับประถม มีกานท์บทหนึ่งซึ่งสว อิเฎลยังพอจำได้

” . . . น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
นกพึ่งฟ้าปลาพึ่งหนอง คล้องกันเกลียว
ไม่มีใครจะอยู่เพียงผู้เดียว
ต้องข้องเกี่ยวพึ่งพา อาศัยกัน . . . ”

ทำไม กระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุกานท์นี้ลงไปในหลักสูตร ก็เพราะต้องการปลูกฝัง เยาวชนให้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม มนุษย์เราเป็นเผ่าพันธุ์ที่ มีสังคม การกระทำทุกสิ่งมีผลต่อสังคม และการเปลี่ยนแปลงของสังคมก็มี ผลต่อตัวเรา มนุษย์จะไม่ใช่มนุษย์หากแยกตัวออกไปจากสังคม

ความรับ ผิดชอบ คนเรามีความคิด คนเรามีความจำ หากไม่อาจรับผลของการกระทำของ ตนและสังคมได้จะถือว่าเราไม่มีความคิด และความจำ หรือถือว่าคนคนนั้นเป็นคนไม่มีความคิดนั้นก็ไม่ได้ ยังเรียก กันเต็มปากเต็มคำว่าเป็นคน จึงสามารถสรุปได้ว่าคนดังกล่าวเป็นคนไร้ซึ่ง ความรับผิดชอบหรือมีคุณสมบัติใกล้เคียงสัตว์บางประเภท

การทำงาน มี หลายสภาวะ อาทิ เครื่องจักรกล สัตว์ คน เป็นต้น ณ ที่นี้จะกล่าวถึงการทำงานของคน เพราะคนมีความคิด อย่างที่เคยกล่าวมาใน ข้างต้นแล้ว ดังนั้นงานที่ออกมาต้องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ คือ คุณภาพหารด้วยเวลา คนที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องเป็นคน ที่ประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน คนที่มีประสิทธิภาพคือ มีความ ตั้งใจ มานะ พยายามในการเรียนรู้งานที่ทำ และทำได้ตามที่เรียน รู้ นอกจากนี้ยังต้องมีการใส่ความรู้รอบตัว ประสพการณ์ ความคิดลงไปใน งานได้ภายในเวลาอันจำกัด คนที่ทำงานมีหลายประเภท เช่น ทำการค้า ของ ทำการค้าความคิด ทำการค้าแรง การค้าทั้งสามสิ่งนี้สามารถ นำมาประสมประสานเป็นอาชีพต่าง ๆ ได้มากมาย บางอาชีพอาจจะเน้นหนักไปทางการค้าของ บางอาชีพเน้นไปที่การ ค้าความคิด ตามแต่จุดประสงค์ของผู้ประกอบอาชีพนั้น ๆ เมื่อคนมีอาชีพ ก็มีรายได้ มีเงินมาจับจ่าย นั้นหมาย ว่า เศรษฐกิจของเราดี การทำงานคือการทำให้เศรษฐกิจดี จึงแสดงว่าเรา ทำงานเพื่อชาติของเรา เรารักชาติของเราเราจึงได้ทำงาน

ถ้าจะกล่าว ไปแล้ว สว อิเฎลก็คือสามัญชนคนหนึ่ง สว อิเฎลมีพ่อ มีแม่ ของสว อิเฎล เพื่อน ๆ ก็มีพ่อ มีแม่ เป็นของเพื่อน ทุก ๆ คนก็เช่นกัน ทุกคนต่างมีพ่อ มีแม่เป็นของตัวเอง แต่เคยคิดบ้างไหม เราเกิดมาเป็นพี่น้องร่วมท้อง ถิ่นแดนไทยได้ไฉน เรานั้นแสนโชคดี โชคดีกว่าเพื่อน ๆ ร่วมโลกของเราอีกหลายถิ่น เรามีพ่ออยู่หัว มีแม่อยู่หัว ที่รักเราดุจลูกแท้ ๆ ของท่าน เราเกิดมาเป็นไทย เราจึงได้มีพี่น้องมากกว่าคนในชาติ อื่น เราเกิดมาเป็นไทย เราจึงได้มีพ่ออยู่หัวที่พร้อมที่จะ ให้ ให้สิ่งดี ๆ แก่ลูก ๆ ให้ทั้งแรงกายาแลแรงเจตตา และสิ่งที่สำคัญที่สุด ความรู้ ทรัพย์อัน หาค่ามิได้ ทรัพย์ที่จะอยู่ติดตัวเราตลอดไป คำสอนที่ท่าน ให้ จะมิมีทางเลือนลางไปไหน เพราะนั่นคือทรัพย์อันประเสริฐที่จะ อยู่ติดตัวลูก ๆ ของท่านไปตราบนานเท่านาน

ภูพิศอิศเรศ
ดับอาเภศผองแผ่นดิน
พงษ์เผ่าพสุถิ่น
พระภูมินรักประชา

ทาตรีศรีภูธร
พระนคร ธ รักษา
ดุจเจ้าวิชรินทรา
จ้าอินทราธิราชี

เจตมนน้อม
ปวงราชพร้อมกราบโกษี
บุญอเนกเฉกบุรี
เพชรปราณีเป็นศรีไทย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า สว อิเฎล

© Sw Eden (สว อิเฎล)
All Rights Reserved (สงวนลิขสิทธิ์)

At first we come in to the grand temple or grand palace, we have to see this blank area. Although all around us, there are too many people.
View More Photo of Grand Temple and Grand Palace on Sw Eden’s FlickrSuggest to read

Charity Book: Tuskty and Pink Cobra

Thai Monarchy support Democracy

Thailand Traditional Love & Sex Culture

School should be serious about Copyright work students use

Gallery of Thai black Dog: NJ Jordison


1 Comment

Filed under Uncategorized

Green Architecture Design

5 years ago, I walk into the field of architecture with my best skill of artist and my proud knowledge from Mahidol Wittayanusorn school of science. I did not expect anything from this field, but I thought that architecture should have been the easiest way to graduate. Not so long time ago, my meaning of “Architecture” was changed. I saw many under-constructional areas around my village. Those places had been farm before, but then, they were just the surface of concrete and concrete housing.


Kanjanaburi, photo by Sw Eden on Flickr

Thailand is considered as a perfect country which its land can grow almost kinds of agricultural plants, and has a vast area of forest. King Bhumibol Adulyadej has kept teaching people to head to develop agriculture instead of industrial. Thailand is already good at agriculture, but Thai people just need to make it better and greater. Only less number of capitalists can hear what the King says. They have changed green lands to be nongreen buildings to make a lot of money. My family has been one of foolish people who stepped into their traps. 1997, when I was 10 years old, my family moved to their housing, which built on top of a lotus farm. Many city people love to move out from the crowd areas into suburban housing. They escape from traffic-jam streets and high-pollution air. Most of them have to have their own cars to use in rush hour to go to work in the city. They waste the gas/benzine and also waste the material to make the cars.


Moving Car, photo by Sw Eden on Flickr

The happy life with fresh air could not stay with the city people in suburban so long. When the capitalists invested in malls or supermarkets around those housings, the peaceful areas became the expanded city. The air and noise pollution came into the place. The time to move has come again then. The green areas have been destroyed very fast around many cities in Thailand, such as Bangkok, Chiang Mai and Songkla. Most capitalists do not do a green design, because they just want to pay less. They put a beautiful picture of house with a big grass field on the advertising board. We call those boards, “Air Junk”, because they hide all scenery and wind. People pay for those advertising housing projects before seeing the real houses. Most of real-estate projects in Thailand, people need to pay for every step to build a house, not pay for a finished house. The results that they get are small green areas, because most of green areas are cut to be the main circulation of the project, and that is made by concrete.

The expansion of the city may be a good economic sign in the business term or for the government, but in fact, it is a sign of disaster for environment and for an agriculture country as Thailand. The houses, buildings and factory keep releasing heat and toxic into the natural resources. They do not only hurt the nature by themselves, but they are also harmful for the agriculture areas around. Thai Government announced that rain of all province was not drinkable, because it contained very toxic substance. Although the toxic makers are in the city, the toxic can spread around many places, covering the tropical jungle area in Nakornsritummarach, the north east of Thailand.


Sprash Water, Thai Kid, photo by Sw Eden on Flickr

Cathleen McGuigan wrote on NewWeek.com under a topic of “The Bad News About Green Architecture” about the unpleasantness in the design of green building. She described that the green buildings work so good by themselves, but people still have to drive to work. In my opinion, moral is more important than an object. One Bryant Park has a system of recapturing rainwater which is good, but many people who do not pay for the water bill will never think about saving the water. For example, many women always turn on the tap when they are doing their hair in public restrooms, and many men liked to do that when they are shaving. I have visited a company that my parent worked with, and I saw the janitor turn on all taps in the restroom at the same time to clean an individual sink. Moreover, he spilled some detergent on the restroom floor, and he used whole roll of paper towel to absorb it, then he threw that roll away. Paper is made by the trees. If only people waste and kind of material, that is the way they waste the energy, because all manufacture processes have to use the energy. This mean many people cannot change their attitude, if the results do not impact them directly. If we can change their habits, the world will be able to save the energy by this method more than the green design many times.


Want to pee again, photo by Sw Eden on Flickr

Not only the gray water system that One Bryant Park has, it also has air-condition ventilator on the floor. Most of buildings in the world have air-condition on the ceiling, which is far from human living space. What One Bryant Park does should be so good during the winter, because people love to feel hotter at their feet and feel colder at their heads.

Green design is enjoyable as people love to hang out in the park. People like the sun rather than a electric bulb. I always cheer the green design, but we have to accept that there is no building in the world can be 100% green. Although the big window can save the electricity used in bulb, the building also lose its heat in the winder through the window about 30 times bigger than the wall. If the office loves to use air-condition so much, the big window can also heat the interior up as the system of greenhouse effect. The better way to save the energy during the summer is using fans and open windows instead of air-condition, but it is still the problem for the offices in the high pollution areas.


Narita Airport Facade, photo by Sw Eden on Flickr

One of the towers of K Bank (Kasikorn) in Thailand uses a special kind of glass for their facade. Its glass does not create greenhouse effect as other towers do. The color of its glasses seems white and can reflect the light very well. It is not dark color that will absorb the heat into the glass itself. Considering about the north pole, Greenland and the south pole, they are not only the cold place to keep the world cold, but they are also big white areas to reflect the heat out from the world. I tried to say that the colors of facade and rooftop are very important, too.

I went to Japan accidentally when the flight to USA was delayed. Narita Airport sent Thai people into its hotel for one night. It was winter at that time. We could not make a far trip, because we did not have Japanese visas. I walked to see its swimming pool. It was surprising me that it was covered by half-sphere glasses, and the water was one of the glass’ layers. The temperature was quite fine. The water can act better than the gas or air space actually. If you are a Bible reader and you can remember the Great Flood (Noah’s Ark), the water was from the sky and that means the planet earth had been surrounded by the water. The water can prevent many kinds of rays from the universe and the sun, and it acts very well in this Japanese swimming pool. The Bible also shows that after the Great Flood, humans’ ages were reduces from 800 to be less than 100 years old. Humans’ genes began to have mistake, because the water-atmosphere was destroyed. Brother and sister could not marry anymore after that time.


Koh Chang Tropicana Thai Spa, photo by Sw Eden on Flickr

For the case of using gray water in flush toilets, I cannot say that the toxic rain may destroy the toilet, and the owners may need to pay more to repair whole things. I had talked with a ship owner when I went to at the south ocean of Thailand. I asked him for the reason that he still used tab water for flush toilets in the ship, because he could get salt water from the sea very easily. He told me that salt water had destroyed his flush toilets before. I cannot fully believe in his words, when I think about how much pH in human’s urine comparing with pH in salt water. The rainwater should not have less pH than human’s urine, too. That’s mean using gray water may be good enough to be considered as a part of green design.

The Gherkin Building in London should be praised, especially its system of natural air ventilation which is created by the tower’s aerodynamic form and ‘double skin’ facade (Hannah Bullock, http://www.forumforthefuture.org.uk, 2003). Moreover it support the biking people by its bicycle service.


Queen Sirikit Botanic Garden, photo by Sw Eden on Flickr

For car industry, many new electricity cars were produced, because people believe that using the electric city is better for environment rather that using benzene. If they consider about electricity producing process, both types of cars are not much different. Most electricity is from coal factory outside the city. To use electricity cars is only move the pollution in the city to outside the city. All still heat up the world.

To get a clear energy may cost higher at the first installing, but it works very well in long term and it is also good to the world, too. The words that pop-up in your head should be solar, wind and water from dam. We can also think about other cheaper things to install, such as roof pond and water coil on the roof to make hot water for hot country.


Concrete Dam Water Container, photo by Sw Eden on Flickr

Dams are something truly green, although they do not look green. A dam does not only produce a lot of electricity, but it can be the biggest green project in the world. Although the government have to destroy a lot of forest area to make a dam and the concrete surface can heat up the temperature around, the dam can keep the water to serve people all year long. When people have water to use, especially for agriculture, they will create the evergreen lands around the rivers, because the rivers have never dried. The places that had been desert during the summer time, the dams can make it to be evergreen territory for whole year. I visited many dams in Thailand during my vacations. The weather was quite hot, especially on the highest part of the dams. People cannot stand without umbrellas in the sunny day. I looked into the town side, and I was very impressed. All territory was green with banana and rice farms. That dam is, “Kun-Dan” Dam (เขื่อนขุนด่าน) in Nakorn Nayok.


เขื่อนขุนด่าน Kun-Dan Dam, photo by Sw Eden on Flickr

I was in a seminar of Dr. Smith Dharmasaroja with other Silpakorn University professors and students in 2008. Dr. Smith explained about the disaster from the dam in the north part of the world. He said that that the current planet earth was just like a feeble spinning top with 23 degree leaning, and if people kept making dams above the equator, the earth would be end faster. Most of the lands on the earth are above the equator, so most of the dams will be above equator, too. This may be real, but I cannot fully believe it, because I cannot know if the south part of the world is exact the below part of the spinning top. The words, “North Pole” and “South Pole” are only what humans used to call for representation. (The first map was made by European, so they would love to show themselves on the North.) If we do not consider about what Dr. Smith said, the dam is still not so useful in many ways as I mentioned before.


Snow At prospect park, photo by Sw Eden on Flickr

I also have another reason to support that the south pole can be the top part of the world, if the world acts like a spinning top. Generally, we know that a biggest ozone hole is at the south pole, and the air of south pole is the lowest moisture air in the world (like the desert air). That mean the south pole does not have much of substance in atmosphere. If we notice the hurricane which acts in the same way, we will see the cloudless space at the eye of hurricane, which is the top part of it. That is the reason that I guess that the south pole is the real top side of the world. You can simply test this method at home. You just have a bowl of water with some sand or dust in it, and then you stir the water around; you will see the dust crowd at the bottom, and the water is hollow at the top when you are stirring.

NASA already found the water on the moon. It also loves to research the Mar. That means humans are looking for new places to live. Why don’t they want to make the world better rather than being hopeless to keep the world green. We cannot stop people who cut the trees down. We cannot stop people who burn the forest. We cannot stop people who keep punching the holes at the north pole for their ice testings (the ice melts faster if the bigger surface touch the water). We cannot stop people who consume everything wastefully. The results are bigger and stronger hurricanes and toxic. Finally, their acts just kill other innocent people who may have never hurt the world.


Suggest to read

Green Roof สวนบนหลังคา ประหยัดพลังงาน

กฎหมายการทำที่จอดรถในสหรัฐอเมริกา

การวางผังเมือง และ New Urbanism

New Urbanism : Thimphu, Bhutan

The Law of Business กฎหมายธุรกิจที่อเมริกา

Cardboard Bridge Structure of William Martin

5 Comments

Filed under Sw Eden Related