Tag Archives: blood

ป้องกัน และ บรรเทา รักษา โรคไต

1. เมื่อท่านมีอาการปวดหลังต่ำ ๆ ให้รีบไปตรวจว่าเป็น เพราะ กล้ามเนื้อ, เนื้องอก หรือ โรคไต
2. หากพบว่าตัวเองเป็นเนื้องอก และรักษาทั้งโดย พริก กับ ขิง (สมุนไพร) หรือ ยาคุมของแพทย์ แล้วไม่หาย ให้รีบเอาออกก่อนที่เนื้องอกจะไปเบียดไต

สาเหตุการเกิดโรคไต คือ มีน้ำตาล หรือ เกลือ หรือ ไขมัน ในเลือดมากเกินไป ทำให้ไตทำงานหนัก หรือ ทำงานกรองเลือดอย่างปกติไม่ได้

หากต้องการกินอาหารรสจัด ทั้งเค็ม ทั้งหวาน ให้ดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อไปเจือจาง .. ซึ่งตามปกติแล้วมนุษย์ต้องการน้ำ 2 ลิตรต่อวัน คือ 2 ลิตร ถ้าคนผู้นั้นรับประทานเกลือ หรือน้ำตาล หรือไขมัน ไม่เกินโภชนาการอาหารที่มนุษย์ต้องการต่อวัน และ ต่อวัย .. ซึ่งคนส่วนใหญ่จะรับประทานทั้งสามอย่างเกิน โดยเฉพาะอาหารตามร้านค้า

ถ้าคุณทราบว่าคุณรับประทานเค็มมาก คุณอาจต้องการน้ำถึง 4 ลิตรต่อวัน . นอกจากนี้ยังมีอาหารจำพวกแป้ง ซึ่งสามารถขยายตัวจากการดูดน้ำได้หลายสิบเท่า โดยบางชนิดขยายได้ถึง 60 เท่า ทั้งนี้การดูดน้ำของแป้งทำให้ผู้รับประทานสูญเสียน้ำที่ร่างกายต้องใช้ ดังนั้น ในกรณีนี้ คนผู้นั้นมีความจำเป็นต้องดื่มน้ำมากกว่า 2 ลิตรเช่นกัน

การดื่มน้ำมากทำให้ไตทำงานสะดวก ลดปัญหาไตทำงานหนัก และชะลอโรคไต นอกจากนี้ผู้ที่เป็นโรคไต สามารถดื่ม “เก็กฮวย” เพื่อให้ไตทำงานได้ดีขึ้น แต่ตามร้านค้ามักใส่น้ำตาลมากเกินไป ซึ่งเป็นอันตรายกับไต ดังนั้น ทางที่ดีที่สุด ควรต้มเพื่อดื่มเอง


ของทอด Fry Frying, Photo by Sw Eden

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Who is real Satan? answer

**Warning from Author : Please consider before believe, I do not want to be harmful for the religion. All are only my opinion.

This blog got re-written by me, Sw Eden, because I considered that the old version is dangerous for Christian and Catholic. I just want to be peaceful to every religion right not. Many times that Bible cannot be perfect by translating, so people need to know more of Hebrew and Greek. The Bible which I had read and picked some verses out is New Testament in English version.

I did read the old testament, too, and I found that a chapter of Prince of Tyre, who most people call him, Lucifer or Satan. The word of “Satan” is “The Opposite Side”. In my opinion, Price of Tyre who fell from the heaven as the Morning Star is not bad. My dear friend said that this devil was not ugly, but very beautiful. He got a punishment which was worms in his body. The New Testament talks about worms again in the “Act”. When Herod King saw an angel, he got worm in himself, too. (read Act 12:1 – Act 13:23) It is my opinion that “Angel” was the Prince of Tyre, who still served God in different ways from other angel. Prince of Tyre can be a symbol to show that God is great and bright. People will never understand what the brightness is, if they do not know the darkness. All people I talked about are all nice.

For St. Peter, he was the most prominent disciple in the twelve. Jesus called him, “Cephas” (John 1:42). Cephas is “Stone”, which means that he will be the stone to build up the religion after Jesus went to the heaven. And Simon Peter did it for Jesus. “But I say to you who hear, Love your enemies, do good to those who hate you (Luck 6:27).” St. Peter will do all nice things for Jesus.


Jesus on Cross

“Did I not choose you; the twelve, and one of you is a devil (John 6:70).” Most people understand that Judas was the devil, because he was the betrayer. NYtimes newspaper talked about this case in April 6, 2006, that Judas got asked by Jesus to betray. I asked a Christian teacher in the Church that I always went to in 2006, and he told me that this might be possible, because if Judas did not do, Jesus would not be able to delete the sin for us. I talked about this in the Webboard of a Catholic School, and people railed me that it was just an ugly piece of paper. That was impolite to me.

The verse that made me curious that St. Peter or Simon Peter was Satan is Matthew 16:23, “But He turned and said to Peter, ‘Get behind me, Satan! for you are mindful of things of God, but the things of men.'” Jesus really called Peter, “Satan” at that moment. If Judas was really nice as NYtimes news, the only devil might be St. Peter. I cannot say much, but all are nice to Jesus and God. Another point that made me curious is in Act 5:1-5:11. The Testament did not say that Ananius and Sapphira died because of who. God is kind to people in the time of New Testament, so He should not kill both them.

An important point that Anti-Christ people always think about St. Peter is his upside down cross. The feeling of St. Peter was so nice that he was very humble. You can find out about this thing more. A lot of people wrote about this cross.

The only problem that lead to the Revelation is bad people in real-time world – People you see on the street -. Although the Prince of Tyre is not bad, people create their own Satan to believe in. They tried to against their God, only they think that it is cool to be strange. American people always have the belief that more strange is more cool. If you just look at The Church of Satan, do you feel that it is real or Satan should be other things.

The beginning of the Old Testament, Genesis said that the first of all things was brightness and darkness above the water. You can just guess that what the brightness is and what the darkness is, and the water is the connection of all elements in the world. Bible is full of symbol, and it is not directly as some other people try to teach you with those words. You should aware people who will pull you out from your belief. But if you change it by yourself as my friend did, that means you do the right thing.


Suggest to read

12 Promises of Jesus to Saint Margaret Mary

Merry Christmas X-Mas Gallery by Sw Eden

The Cathedral Church of Saint John the Divine

Resurrection of Jesus and Finger of Thomas

Easter Day Video – Ken Zi:Kill

Anti-God Belief

4 Comments

Filed under Uncategorized