Tag Archives: church

Ayutthaya: ชวนกันไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแวะตลาดน้ำคลองสระบัว

By RataJIT:)
ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ http://www.flickr.com/photos/sw_eden/sets/72157623794645218/
Thailand ดอกทานตะวันตลาดน้าคลองสระบัว KlongSaBua Floating mkt

มีนาคม 2553 รตจิตร มีโอกาสไปไหว้พระที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนั้นรตจิตรรู้สึกว่าเมืองไทยสวยมากกกกก สวยมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ เพราะทุกสถานที่ที่ไปอายุกว่า 500 ปีทั้งนั้น สถาปัตยกรรมสวยจริง ๆ รูปทรงพระพุทธรูปและพระพักตร์ก็ดูอิ่มเอิบได้สัดส่วน สมส่วนไปหมด ไม่เชื่อลองดูรูปที่ถ่ายมาซิ เริ่มจาก
1.วัดหน้าพระเมรุ ราชิการาม Wat Na Pra Meru Rachikaram ใกล้ตลาดน้ำคลองสระบัว
Thailand วัดหน้าพระเมรุ-Wat NaPraMeru

2.วัดใหญ่ชัยมงคล Wat Yai Chai Mongkol
Thailand พระวัดใหญ่ชัยมงคล Wat Yai Chaimongkol

Thailand พระนอน วัดใหญ่ชัยมงคล -Wat Yai

3.วัดมงคลบพิตร Wat Mongkol Borpitr
Thailand วัดมงคลบพิตร-Wat MongKolBorpit
วัดมงคลบพิตร-Wat MongKol Borpit

4.วัดพนัญเชิง Wat Panancheong (พอดี battery หมด รตจิตรเลยไม่มีภาพมาฝาก)

นอกจากวัดทั้ง 4 แห่งนี้แล้ว ถ้ามีเวลารตจิตรอยากไปแวะสักการะให้ครบทุกวัดเลย เพราะวัดอยู่ติด ๆ กัน จะได้คุ้มค่าน้ำมันในการไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงในอดีตของไทยเรา ไปไหว้พระครั้งนี้ รตจิตรได้รู้จักพี่คนหนึ่งที่มาแก้บนหลวงพ่อทันใจ ซึ่งมีอยู่หลายแห่งในประเทศไทย ไม่จำเป็นต้องไปถึงพม่า และยังมีปางช้างอยุธยาที่แสดงความน่ารักให้รตจิตรได้ดูอีก ไม่ใช่ปล่อยให้มีแต่คนต่างชาติไปดูนะคะ
Thailand ตลาดน้าคลองสระบัว-KlongSaBua Floating mkt

ช่วงกลางวันที่รตจิตรขาดไม่ได้คืออาหารและขนมไทยอร่อย ๆ ในภาชนะที่น่ารักแบบไทย ๆ ท่ามกลางบรรยากาศการแสดงเวทีละครกลางน้ำของศิลปินเด็กและวัยรุ่นให้ดู ต้องไปที่ตลาดน้ำคลองสระบัว รตจิตรเสียค่าเข้าตลาดน้ำ 50 บาท แต่สามารถแลกหรือเติมน้ำได้ฟรีทั้งวันจ๊ะ การแสดงเปลี่ยนไปตามแต่ละอาทิตย์
Thailand KlongSaBua Floating mkt - ตลาดน้าคลองสระบัว
สามารถเข้าดูที่ http://www.ayutthayafloatingmarket.com
KlongSraBua Floatingmkt - ตลาดน้าคลองสระบัว

Leave a comment

Filed under Uncategorized

My Christian Friends


Autumn at Formdam University

My third visit of New York state was in 2005. I went to a language school, Marymount College of Fordam University at Tarrytown. It is only one month course. I went to a church which was not Christian church with my Korean friends. They wrote a big text, “God is Good and Good is God”. I can remember my dirty thought so well. I listened to many anti-christ and Satanic music at that time, like Black Metal and Marilyn Manson. The words that popped up in my head were, “God eat God” (a song of Marilyn Manson) and “Guns are Good” (a song of Genitorturers). Right now, it is the time to determine, that we should act for love or for hate. Although Marilyn Manson had million reasons to hate his God, he still shew his pessimistic idea. Twiggy Ramirez or Jeordie White also said in the interview of The High End of Low, that the time of anti-christ was when they were so young. The least of all lives, people just want to be happy. The real anti-christ people do things too much serious which are not good for themselves, and the fake anti-christ people did things just for commercial.


Sw Eden’s painting at a walkway in Marymount College, Fordam University, Terrytown

I went back to Thailand, and went to New York again in January 2006. I took language and Mathematics classes in that Spring semester. Fiaye, my friend in Math class, became my close so fast. She was very friendly. She searched for a Thai Christian church for me to join. She brought me there about 2-3 weeks, and she had to go back to her church. I studied Bible at Thai church at Yonker about one year. I was not quite nice, because I might betray them. It becomes my pain right now. If I or anyone is not head into any religion, we just should not pretend to take the knowledge from them, and create other things back to them. I did love Satan during that age. I had too much knowledge from Bible, and I read it reverse and translated it to be anti-god subjects. They were posted in my Marilyn Manson Thai Webboard in 2006, and I removed all of them in 2009.

Fiaye gave me an album of Christian songs, and I have still listened to them until now. They are brighter and lighter than Satanism songs. You may have heard Black Metal lyrics or logos. They are so dark actually. I had liked them once at my dark age, but I have changed. You can find a lot of free and legal MP3 to download at SoundClick.com and many kinds of bands are there! They are good examples to describe what the Black Metal religion is.

I know an old woman who joined that Thai church after me. She told her real story that she had a son, and she loved him so much. She sent him to a good school in Australia. She did everything for his future and his happiness. Sadly, her son died. She felt very sorry. She told us that she gave everything for her son, but the only thing that she forgot to give him was the most important thing, that was to let him know Lord God. Her words hit my mind then.


God is Brightness, painting of Sw Eden

Many people do love God, and have a good wish. My fault was I hated God at that time. 2008-2009, I have realized that I will be happy just when the whole world is happy. Whatever they believe, it is their right, and it makes them nice, and it makes me happy. Christian is not harmful religion, but Satanism might do. I cannot say that what the real Satanism is, because it may be good thing; but in this world, people who worship Satan always believe and they are bad side, and that is the reason that some of them do bad things.

I love to see all religions in the world can be together without any fighting or trying to be better than others. Some country use the religious to make a war, but the real reason is about territory and money.

Some friends in the church said that I would be survival only if I believed in God, and I did not have to be a nice guy. It was the reason that I did not like Christian at that time, too. Nowadays, when I stand above myself at that age, I can remember many good teaching in Bible very well. Christian or Catholic is not only to love God, but you need to be nice, too. At least, you cannot be selfish to your neighbor.

Nothing in the world is solid bad. Everything has a good part in itself, if just you can find it. Today, you can look at your hated friends, they will have many things for you to learn.

(cc) 2009 – Sw Eden

4 Comments

Filed under Sw Eden Related

The Cathedral Church of Saint John the Divine, Gothic Architecture and drawing

The Cathedral Church of Saint John the Divine

If I look through the eyes of new visitors who come to New York City to get the sense of Western world, they will never be disappointed to visit The Cathedral Church of Saint John the Divine. And this church is the most interesting place in New York City in the list of website for visitors, too. This shows the influence from European life and religion before those people went to this new land. The religion founds many things around people’s life; for example, music, routine, artwork, architecture and also politic in ancient time. In this case, here is Catholic Church.


Facade of Main doors The Cathedral Church of Saint John the Divine by Sw Eden

The huge piece of Gothic architecture which is sit on 3 blocks of changing slope from Morningside Driveway to Amsterdam Avenue, mostly was seen from east side of the town before other views. People walk from Central Park or from Subway around Central Park North and walk up this slope hill. They pass a small park, Morningside Park which has plain landscape and simply ballfeilds, but very deep from street. Surely everybody will get the feeling of how large the church is, from both attempt to walk up, and from the Morningside Park. The experience to walk down to the Morningside Park and look up to the church is more than the street walker’s sight. And this is not only about how large of the church, but also how high and powerful of the Catholic God. Before the time of Jesus Christ, the God was much cruel. He could kill the country which let a human tough an abandon box.


Synod House of St. John Church at south-west corner of Cathedral Avenue or 110 st by Sw Eden

The Cathedral Church of Saint John the Divine is already a big contrast to the way people look at New York as a modern city. On the plan of its block, there is The Avalon Morningside park apartment at the south-east corner. That corner is the first sight of most people to the church as previous paragraph said. Some complain that this apartment hides the view and hide how classic the view is. Some complain about the height of the apartment that it is sin. I visited New York first time on 2006, and I visited this church, too. The Avalon Morningside Park was built in 2007. To be an optimist, the modern materials of facade of this apartment give a big contrast in its block, as well as the church gives a big contrast to other modern buildings in the city.


Rough Sketch Saint John Church on Amsterdam Avenue around 112 st by Sw Eden

Most people like to walk on 110th street or Cathedral Avenue that make their eyes cannot contain over all part of the church so well. They are too close to the church. If they walk on 113rd street, their distance can hold all part of the main building very well. This view should be recommended for giving first impression to people who have never visited here. However the space between the feet of people in 113th street and the large wall of the church is parking areas and something under-construction. It is different from the space between 4 – 5 buildings in the middle which is calm and plentiful with trees. The plan cannot be changed, but it can be improved to give a good look from 113th street.


Facade at north side The Cathedral Church of Saint John the Divine or view on 113 st by Sw Eden


Angel on the highest roof or roof above Altar of Saint John church view from Morningside driveway by Sw Eden

The main entrance has three prominent tympanums and large stair. Firstly, the right-side tympanum is the story of Jesus birth. Mary (Virgin) is the main person on this side. Secondly, the left-side tympanum is the crucifixion of Jesus. It includes Mary and Mary from Magdala. This shows that Virgin Mary is very important to Catholic believe. Some of them worship Virgin Mary more mainly than Jesus. Although she is the mother of Jesus, Jesus called her, “Woman” rather than, “Mother” during his last 3 years. Thirdly, the middle tympanum is Jesus in the book of Revelation. The things that can be noticed that this is revelation are seven circles around Jesus in King dress. Moreover the space between Jesus and two doors, there are 4 animals in the book of revelation, too. They are strange human, strange lion, strange eagle and strange horse. All must have 7 eyes and 6 wings, but on the tympanum which has limited space, all of them have only 2 wings and 2 eyes for each.


Left-Side Tympanum of main entrance The Cathedral Church of Saint John the Divine or the death of Jesus. There are Virgin Mary and Mary Magdalene, drawing by Sw Eden


Middle Tympanum main door of The Cathedral Church of Saint John the Divine or the image of Jesus in the book of Revelation


Tympanum of right-side main door The Cathedral Church of Saint John the Divine or the birth of Jesus. Virgin Mary is in there drawing by Sw Eden

Around the main door, there are 12 disciples standing at people’s head level. This may be concern about a part of Act in Bible, which God is the head if the man. At this part, some of them seem to be graphic-like rather than human-like sculpture. Mainly for all art at the facade, humans have to stand close to them, because the width of the street does not allow going further. So surely, humans have to life the head up.


Window of the Cathedral Church of Saint John the Divine by Sw Eden

After the Cathedral Church of Saint John the Divine renovation was finished about last year, 2008 (I visited last time before this year at Christmas of 2007), the nave was open. People can see directly to the choir, and stand in the middle and look around the cross arch roof. The scale of the roof and window is very large, and surely it is not human scale. All should be about feeling of God. In fact, Bible said that God created human as his image, so God should not have bigger body than regular people. The high roof and barbaric glass do not allow much light to come in. It should be about that feeling, too. But the church already put the spot light on the column. Catholic really concern about feeling, if compare with Buddhism country as Thailand. Thai ancient house also has high roof. The house can seem like church in this way, but in fact, it is reduce the heat at human level, because the heat always moves to the top. The paradox to Bible does not happen just for God scale, it is also about light in the space. All Catholic architects might think about the beginning of the book of genesis which is really short and small part of Bible. Most parts of Bible talk about bright and light rather than the dark over the water. God also blame people that they hide themselves from God in the darkness, because they are afraid that God will see something wrong on them. So almost all Catholic churches are strange from the reality in Bible. That is truly different from Protestant church which is more like human scale and much brighter.


View to West of The Cathedral Church of Saint John the Divine by Sw Eden

In the day I visit this Church

I walk in to the Church. I heard a soft chorus from faraway at around the cross part. High roof, make the sound of chorus has an incredible range especially emotion of praising their God. There is no microphone around those students. It is sad to me that their number is bigger than the number of audience. They are too fantastic to have that little number of audience. There are thousands chairs in the church, but they got sat less than one-eighth. I was interested to look for other events or performances, and I found that too many performances would be in here nearly every day. A question suddenly popped up in my head. This church should be very rich. Nowadays, The Cathedral Church of Saint John the Divine became more commercial-like church to atheists’ eye (or maybe, in Christians’ eyes, too). They can saw it in many movies about fighting of God and Satan. This church also require visitors’ donation 5 USD for each. It should get a lot of money from government and membership prizes already. But it is still worth to visit.


View to East of The Cathedral Church of Saint John the Divine (Look at Altar) by Sw Eden

I had walked into other Catholic Church and attended some Christian churches’ activity for studying Bible. All church has nice rolls of wooden chairs. Nowadays, the Cathedral Church of Saint John the Divine is strange that there are no wooden chairs for audience. Only wooden chairs are in abandon area. All chairs are steel and plastic. I do not feel strange just about modern chairs in this fantastic Gothic building, because I got a really strange experience when I open the door of restroom. Its restroom sits like a container box at north side of the cross part (Middle of the church). The true bright light from fluorescence inside the restroom came under and between the edges of the door. I got into this area and close my eye a little while. Inside the church is so dark, and the restroom is much brighter. The book of revelation said that after the punishment to the world, there is not sun anymore, but the new land will be bright. If we compare this situation to the restroom, the darkness of the church is seem to be how the world looks like during the disaster, and the restroom is new world for happiness, and for people who do not know God yet. God will give them 1,000 years to know God, but in fact, that is only 1 day for Him of waiting, as the words in letters of Peter.


The Cross and Altar the place of chorus people by Sw Eden


Sketch of Choir and Altar of The Cathedral Church of Saint John the Divine by Sw Eden

In conclusion, the Cathedral Church of Saint John the Divine has difference in itself. Other architecture makes the difference in its block. The scale makes difference to the city around there. And the church is also the different style to the business and hurry city as New York City. To be New York is to be as mosaic. If the Cathedral Church of Saint John the Divine was not exist, New York City would not be perfect itself.


Plan of The Cathedral Church of Saint John the Divine and Detail of each room by Sw Eden


behind St. Saviour room of The Cathedral Church of Saint John the Divine by Sw Eden


Suggest to read

12 Promises of Jesus to Saint Margaret Mary

Merry Christmas X-Mas Gallery by Sw Eden

Resurrection of Jesus and Finger of Thomas

Easter Day Video – Ken Zi:Kill

Who is real Satan? answer

Anti-God Belief

6 Comments

Filed under Uncategorized