Tag Archives: eden

รีวิว LPN Suite ปิ่นเกล้า (LPN Condo Review)

LPN Condo Review
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | Sept 25, 2020

รีวิว โครงการ LPN

**งานเขียนของรตจิตรนี้เพื่อให้คนที่กำลังตัดสินใจซื้อคอนโด ได้ผ่อนคลายความกังวลลง โดยอาศัยประสบการณ์ของรตจิตร ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือรูปของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

รีวิว โครงการ LPN

ความเป็นมาที่รตจิตรซื้อ LPN Suite ปิ่นเกล้า

21 ส.ค. 2552 รตจิตรแวะมาเพื่อดูโครงการ LPN Suite ปิ่นเกล้า แต่ก่อนวันนั้นรตจิตรโทรหาโครงการก่อน และได้ข้อมูลว่า ถ้าซื้อตรงจากโครงการ ไม่มีแล้ว คือขายหมดทุกห้อง มีแต่ที่ขายต่อ

อย่างไรก็ตาม รตจิตรก็ลองมาดูตอนเช้า ปรากฏว่ามีห้องหลุดดาวน์เพราะ ธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อ ถ้ารตจิตรต้องการห้องใหญ่ หรือแบบ 2 นอน 2 น้ำ (2BR) เหลืออยู่ 2 ห้อง รตจิตรตัดสินใจไม่ยาก รตจิตรจอง 80,000 บาททันที รตจิตรกลับบ้านมายังงง ๆ ว่าทำไมตัดสินใจเร็วนัก??

รีวิว โครงการ LPN

27 ส.ค. 2552 รตจิตรขอเร่งโอนสดทันที รตจิตรไม่ได้ซื้อ LPN ไว้อยู่ แต่ซื้อเพื่อว่ายน้ำ และเก็บของ รตจิตรรู้สึกมีความสุขมากทุกครั้งที่แวะมา LPN เพราะชุมชนนี้น่าอยู่ แม้ว่ารตจิตรจะมาที่คอนโดนี้เพียง 3-4 วันต่อสัปดาห์เพื่อว่ายน้ำ ซึ่งก็คือคำตอบว่าทำไม รตจิตรจึงตัดสินใจซื้อ LPN เร็วนัก!

ข้อดีของโครงการ LPN Suite ปิ่นเกล้า

รตจิตรชอบตั้งแต่ รปภ. ด้านหน้าโครงการ, Lobby, หรือ รปภ., ที่ชั้น 5 ตลอดจนแม่บ้านที่ยิ้มแย้มทักทายทุกคน และที่สำคัญคือ ฝ่ายนิติบุคคล ซึ่งตั้งแต่รตจิตรซื้อโครงการ LPN Suite ปิ่นเกล้ามา รตจิตรชอบนิติชุดปัจจุบัน ปี 2563 มากที่สุด ตลอดจนการเพื่อน ๆ ในโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

รีวิว โครงการ LPN
Facilities ต่าง ๆ ของโครงการที่นี่ ค่อนข้างสะอาด แม้ว่ารตจิตรจะใช้แต่สระว่ายน้ำก็ตาม แต่รตจิตรดูและคุยกับเพื่อน ๆ ในคอนโดนี่แหละ ที่โครงการมีจัดงานต่าง ๆ ตามวันสำคัญ ๆ เช่น ปีใหม่ งานทำบุญเลี้ยงพระ เป็นต้น รตจิตรจึงอยากส่งความสุขนี้เพื่อส่งต่อถึงกันค่ะ รตจิตรรู้สึกขอบคุณทุกคนในโครงการที่ช่วยให้ LPN น่าอยู่ยิ่งขึ้น

“For me, LPN is not just Lumpine but It‘s a Life’s Perfect Network or Life’s Perfect Nearness”.

รีวิว โครงการ LPN

ข้อไม่ดีของโครงการ LPN Suite ปิ่นเกล้า

รตจิตรก็เหมือนเพื่อน ๆ หลายคนในโครงการ LPN Suite ปิ่นเกล้า ที่รักความยุติธรรม เบื่อเรื่องเล่นพรรคเล่นพวก และการไม่ปฏิบัติต่อลูกบ้านอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากรตจิตรไม่ได้อยู่คอนโด รตจิตรซื้อไว้เก็บสัมภาระและว่ายน้ำแล้วก็กลับบ้าน ข้อมูลคอนโดหลายอย่างจึงมาจากเพื่อน ๆ ของรตจิตรใน LPN เล่าให้รตจิตรฟัง

รีวิว โครงการ LPN

มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ Lobby ของ LPN Suite ปิ่นเกล้า เพื่อนเล่าว่า มีเรื่องทะเลาะรุนแรงเสียงดังลั่นระหว่างกรรมการโครงการที่เป็นผู้ชายคนหนึ่ง กับลูกบ้าน ทั้งสองมีเรื่องกันเพียงแค่เรื่องความคิดเห็นต่าง กรรมการคนนั้นเลยด่าทอลูกบ้านด้วยคำพูดที่แย่มาก ทั้งตะคอก ทั้งเสียงดังกลาง Lobby แบบพวกชอบวางอำนาจ

เพื่อน ๆ เล่าให้รตจิตรฟังว่า พวกเขาไม่คิดเลยว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดที่ LPN Suite ปิ่นเกล้า ดูกรรมการชายคนนี้แล้วเหมือนคนชั้นต่ำ บ้าอำนาจ คิดว่าตนเป็นใหญ่ในโครงการ และทำตนเสมือนเป็นเจ้าของโครงการทั้งหมดเลย ใครๆ ก็คงรู้สึกเหมือนรตจิตรที่ผิดหวังมากกับคนพรรณนี้ พวกเรากลับเห็นใจลูกบ้านคนนี้ด้วย บางครั้งดูเหมือนเป็นคนดี แต่กลายเป็นทำให้ลูกบ้านไม่ชอบกรรมการไปเลย แบบนี้ต้องเอาธรรมะข่มใจหน่อย ว่าปล่อยวาง อย่าใส่ใจกรรมการบ้าอำนาจเพียงคนเดียว ในขณะที่กรรมการท่านอื่นก็น่ารักมากมาย

รีวิว โครงการ LPN

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

They said Thai artists mimicked Japanese

Many Thai J-Rock fans blamed Thai artists that they copied Japanese songs. In fact, they should believe in ability of Thai people, or say just, coincident or Japanese artists copy Thai things. Although one case is true, that does not mean other million cases have to be just like the first one.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Listen To the Music, please scroll down to the end of the post.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

One of my friend that I met when I just had been a J-Rock fan, always told me that a Thai band called, Giwa copies his beloved Luna Sea. I was so young, and I did believe him. I believe many things flood around world wide web. Thai J-Rock fans keep post this kind of thing up. They matched short parts of some Japanese songs and Thai songs, and they said that Thai artist copies Japanese artists. Most of the parts they matched are less than 10 seconds, and it is very easy that musicians can think about the same thing. It is coincident rather that coping.


Mahidol Wittayanusorn Students with scholarship in their high school and right now they graduated in New York, England and Japan, Photo by Sw Eden

Thai people are not stupid, because they can own many copyrights they make by themselves. Thai people can work so well if a reward/award is waiting for them, such as world robot competition, or sport tournament. Naturally, Thai people do not like to step up without motivation. Thai musicians have a lot of motivation, especially pop-rock artists after 2000. Pop-Rock in Thailand have been popular again after 20-30 years. Between 2 eras, Thai people consumed much of sweet-pop songs. Many bands was founded in late 10 years, and many old bands did re-union. The boys want to be cool, especially for the sight of girls. They created a unique style of Thai Pop-Rock. Many songs may sound similar, because those kids grew up with pop songs. Some people are different, because they listen to other things, such as Thai country songs and other foreigners’ things.

I am the one who really like Thai country songs. If we do not count the style of voice and Thai instrument, many fast songs can be popular in Alternative-Rock/Pop world. Both sound very similar. Many Thai people also listen to Rock n’ Roll artist from the United States and Europe. They get the influence directly from the original rock bands, and they do not need to past J-Rock artist. Some Thai people also listen to J-Rock and do cover, but there is less percent.

Clash is another band that Thai J-Rock fans blames that they mimic “Forever Love” of X Japan in their song called, “Nangfa Naijai” (Angle in Mind). I do know both songs so well, and I cannot find that Clash really copies that songs. They are same type of music, but not the same song. Although Clash did cover of L’Arc~en~Ciel, it does not mean that they do not have brain to compose their own music. I am a Punk fan, and many Punk songs are similar. Let’s listen to sample of DecayDance things. They are similar and they are good!


Heath of X Japan, Rough Drawing by Sw Eden

Another important conflict is the song call, “Ter Mai Kir Tai” (You Have Never Died) of a Thai band called, Two (they have 2 members.). My parent keeps that albums, too. The famous guy named, Tong. He helped around many projects. Thai people know that he is really nice. Right now he is older, but he just looks the same. I do not know if this nice guy hears what some people are railing him. I pass around the websites, many Thai X Japan fans railed “Two”. Unbelievable, I saw a guy wrote, “Two-Kuy”. “Kuy” (ควย) is the rudest word in Thai Language. He blamed Thai artists who did not know what X Japan was about. The company always manages things for pop artists, and the only thing that the pop artists need to have is the great performance.

I did look through the track list of that album of “Two”, and style of X Japan songs. (It is 2 years, I was their fan, my early high school.) The melody is weird for Japanese songs, but the song composer is weird in “Two” albums. I could not say, but the news already said that. They said, Thai company has to pay for Yoshiki. I do not want to believe. It is just the late visits of Yoshiki in Thailand. So,… My early high school time, a senior guy who was a friend of “Yai” (Yai was known as a big fan of X Japan in our school.) told me about this conflict. “Two did release “Ter Mai Kir Tai” before X Japan release Say Anything”. If I can go back to that moment, I will never show the goat hand to him. I did,.., I did that hand. He ran behind me and tried to kill me. Where was my soul of Thai person? I had had it when I was a boy scout. I did respect King Rama VI. I love his firmly goal to make Thai people to love each other as one big family.

The news was unbelievable for many people. That song sound quite like Thai songs, and the lyrics can fit in so well. No matter what the reality is, but if there is no that song, many Thai people will never be fans of X Japan.


Tetsu69 of L’Arc~en~Ciel kills cat, Drawing by Sw Eden

There is another conflict of Neo Universe of L’Arc en Ciel, but that is a little thing. I think it is coincident, because it is just a small part of the song. Most of Thai L’Arc en Ciel fans are still young and rich, and they do not really care to talk about the past, because they look up the new stuff, and they talked a lot. I have many friends who like this band, that is why I can say. Like, once I met Kaun with her L’Arc book in a school bus, and we just began to talk although we had never known each other. We talked a lot. It is familiar in American people, but unusual for Thai people. (I am smiling.)

The main thing I would like to say is, Thai people always look down themselves. Many foreign songs were composed after Thai songs. Whenever they sounds the same, Thai people will say that Thai copied those foreigners.

There are other cases, such as Peace Maker’s songs and Josh Groban’s, and also the hair style and dress style of Thai teenager. Although the idea cannot be Copyrights, people keeps railing that style of dressing is wrong things. This may be only one attitude in a corner of Thailand, because most people do not care (me, too). They dress up and they want to be cool.

Let’s see the side of Thailand. What the songs that Thai artists composed before the foreigner and they sound the same! I am an audience and also an artist, and I will never say that they mimic each other. Many people can think about the same thing. The one part of melody or similar style cannot prove that that artist is the copier.

“There is no unique thing in the world. Everything you think that it is new, someone has done it before.”, Jiyoun Kim said.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Listen to these coincident couple now!!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

* Paradox (Thai Band) – “Ta-Lai” (Slip)
http://www.imeem.com/people/NhZaiB/music/8yIHHWo0/paradox-10-mp3/
The beginning of this song is similar with Cobra Starship – Pop Punk is so hi’ 05
http://www.imeem.com/artists/cobra_starship/music/xwnpOen5/cobra-starship-pop-punk-is-sooooo-05/
This Paradox song is in album “Free Style” and was released before Pop Punk is so hi’05 about 2 years.

Both Paradox and Cobra Starship are Punk, so no confused that they can think about the same thing.


Paradox, a famous Thai Alternative Rock band


Cobra Starship and Victoria Asher

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

* Zi:Kill (Japanese Punk Band) – Kiss Me Good Bye
http://www.imeem.com/people/MjSTkez/music/CLVxNBvB/zikill-kiss-me-good-bye/
The All American Rejects – The Wind Blows
http://www.imeem.com/theallamericanrejects/music/CLLCdDK5/the-all-american-rejects-the-wind-blows/
The beginning of both songs just sound the same, and I do not think that The All American Rejects will care about Zi:Kill. Alright, both are punk, .. again.


The All American Rejects, an American Alternative Rock band

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

* Paradox (Thai band) – Greedy (similar at 2:30)
http://www.imeem.com/sw-eden/music/p9szG3Af/paradox-greedy/
Slipknot – The Nameless (similar at 3:00)
http://www.imeem.com/people/uvHKWM2/music/IPjRJ6Kv/slipknot-the-nameless/
For the international world, Slipknot is more popular than Paradox, but in Thailand, Paradox is more popular. I do not think that both will prefer to listen to each other. Paradox also released this song before Slipknot, too.


Slipknot is Cute, Drawing by Sw Eden

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

* Dope – Pig Society (intro)
http://www.imeem.com/artists/dope/music/9kNkLZrn/dope-pig-society/
and Ebola (Thai Band) – “Kawm Pen Pai” (The way it goes) (intro)
http://www.imeem.com/people/nXyWCx8/music/zB-SDoqr/ebola/
Eggasit Gabungpai pointed that to me.


Edsel Dope Dread Hair, Drawing by Sw Eden


Ebola, a Thai Metal band

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

* Zi:Kill – Lonely (intro)
http://www.imeem.com/people/MjSTkez/music/uOzAVj6Q/zikill-lonely/
Avenged Sevenfold – Dancing Dead (outro at 4:27)
http://www.imeem.com/people/E_VpXgQ/music/gEorD6X4/avenged-sevenfold-dancing-deadmp3/

First time A7X came into the music industrial, they were considered as a metal band, but now, they are considered as a punk band. Every Japanese fan of Zi:Kill know that Zi:Kill is punk. And very important for us to know that both Zi:Kill and Avenged Sevenfold have a super cool guitar solo. Zi:Kill may do not that great in Lonely, but all stuff in their Rocket album are so amazing! (Pick up the songs that Ken did the music)


Avenged Sevenfold A7X (Synyster Gates,The Rev,M. Shadows,Zacky Vengeance,Johnny Christ), Drawing by Sw Eden


Zi:Kill (Seiichi, Eby, Tusk, Ken), Drawing by Sw Eden

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

* Michael Jackson – We are the World (Chorus)
http://www.imeem.com/artists/michael_jackson/music/QEwdUfPT/michael-jackson-we-are-the-world/
จรัล มโนเพ็ชร – อุ๋ยคำ Jaran Manoped – Ui Kam (Old Northern Woman)
http://www.imeem.com/gamink/music/o8h0emR9/ (at the first verse of this song)

Ui Kam may be older than We Are The World. I feel I heard of it since I was born. It is truly classic one, every Thai people know. It is beautiful and lonely. Jaran Manoped is also a great teacher of many Thai people. We all love him. He passed away in 2001. All his songs are forever songs.


จรัล มโนเพ็ชร Jaran Manoped


Michael Jackson, Thriller cover

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

The All American Rejects – Night Drive (intro)
http://www.imeem.com/jmsabler/music/nDqCSEqx/all-american-rejects-night-drive/
Hideto Matsumoto (Hide) – Emotion In Motion (intro)
http://www.imeem.com/people/v4GYTlP/music/ZE93ITGf/inmotionmp3/

Most of my matching went to the bands that I can remember their things so well. It is not a lot of bands that I can remember every part of their songs.


Hideto Matsumoto (Hide , 秀人松本), Drawing by Sw Eden

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Paradox (Thai Band) – Balloon (at first verse)
http://www.imeem.com/people/i7OzZej/music/oP3rASE1/paradox-balloon/
Hideto Matsumoto (Hide) – Rocket Drive (at first verse)
http://www.imeem.com/zinger96/music/va3naIWH/hide-rocket-dive/

Paradox is so great at their show. Almost all songs of Paradox sound more modern than Hide’s. Paradox tend to be Alternative Rock, which is really popular in Western world such the United States and the United Kingdom. Hide is more into underground alternative rock, which can be found in both LA and NY. Although Hide did a lot of underground style, those songs are not popular. Hide’s songs which are popular are something modern; such as In Motion, Tell Me, Lemoned I Scream, Ever Free, Post and Honey Blade.


TarTar, the vocalist and music composer and lyricist of Paradox. He is very talented!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ – โรงเรียนของหนู “Poo” Pongsit Kampee – Rong Rean Kong Nu (Our School)
http://www.imeem.com/people/oSl_ogm/music/wV8eYYsg/
The Academy is… – After the Last Midtown Show
http://www.imeem.com/artists/the_academy_is/music/7WoBSh9s/adam-siska-after-the-last-midtown-show-album-version/

Rong Rean Kong Nu is so classic, too. This song is very old, but still catching people’s hearts. If you know Thai language, you will cry since the first time you listen to it. It is strange that The Academy is… has the same stuff. The world is so coincident. I played Rong Rean Kong Nu on Harmonica, too. This song is about children who have a hard time to get to school. They lived on the mountain and their school is really faraway. They have to walk step by step. They love to go to school. This song reflect the city society that many children do not like the go to school, although they are so rich and very easy to go to school.


ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เจ้าของเพลง โรงเรียนของหนู Poo Pongsit Kampee


William Beckett from The Academy is…, Photo by Sw Eden

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

พลพล – ใจเขาใจเรา Palapon – Jai Kao Jai Rao (Your heart, My heart) (at Chorus)
http://www.imeem.com/people/ZI6Iass/music/iprc7M-m/
L’Arc~en~Ciel – Metropolis (at Chorus/Beginning)
http://www.imeem.com/people/VuZGAK/music/7xKOaUyO/larcenciel-metropolis/

I think Palapon heard of some other Thai older song. I had heard this vocal melody before when I was about 5 years old. (about 15 years ago)


พลพล Palapon


L’Arc~en~Ciel and Hide, Drawing by Sw Eden

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

* Zi:Kill – Touch Me
http://www.imeem.com/people/MjSTkez/music/B-HLssGR/zikill-touch-me/
Marilyn Manson – Heart-Shaped Glasses
http://www.imeem.com/ilikeboobs/music/jWFluCr0/marilyn-manson-heart-shaped-glasses/

In fact you may notice a part of Ken’s song called, “Do you Believe in Magic” (at solo, 3:18-3:21)
http://www.imeem.com/sw-eden/music/o2rg3SZ4/ken-zikill-believe-in-magic/
I love Ken’s things, all make me smile.


Marilyn Manson, Drawing by Sw Eden

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

* AC DC – For those about to Rock (we salute you)
http://www.imeem.com/acdc/music/4SNmf1WU/acdc-for-those-about-to-rock-we-salute-you/
Zi:Kill – Rocket (fast part)
http://www.imeem.com/people/cyBWrAg/music/H27jb3fb/zikill-rocket/

Oh hey! you know that Tusk Zi:Kill is a fan of AC DC (he might be a fan of Obama, too), but I am not sure about Ken. Zi:Kill did play Suffocate City of Sex Pistol. I do not know about their copyrights, because they do not blame any people who re-play their songs, too. Zi:Kill is so fun. Tusk draw “Z” during this show. (I am smiling) If you let me compare about “For those about to Rock” and “Rocket”, you can be sure that I do love Rocket. The guitarist of Zi:Kill always have a wonderful line. His solo is always optimistic and never ever boring.


AC DC band and its logo


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Your favorite artist does not have to be the first one who create the things. We should be very happy that someone thinks the same as our favorite artists. And now, we start to listen to the new things!! Our world is not just a box that other people cannot touch. We will never look down other people just because we want to praise our heroes.

6 Comments

Filed under Uncategorized

ประวัติ Marilyn Manson (นายมาริลิน แมนสัน)

รวบรวมเรียบเรียงแปล โดย สว อิเฎล
ห้ามนำไปใช้ใน Website อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานวง ให้ถามที่ http://board.thaimisc.com/manson

อ่านหน้าอื่น ๆ : ประวัติ วง Marilyn Manson, ประวัติ นาย Marilyn Manson, ประวัติ Twiggy Ramirez, ประวัติ Madonna Wayne Gacy (Pogo), ประวัติ John 5, ประวัติ Zim Zum, ประวัติ Ginger Fish


Biography

ระหว่างที่ Marilyn Manson ยังเป็นเด็กหนุ่มอยุ่นั้น เขาอยู่ในเมือง Canton, Ohio เขามีชื่อว่า Brian Warner เขาได้ลงทะเบียนเรียนที่โรงเรียน ตอนที่อยู่ที่นั่นเขาเป็นคนที่อ่อนแอต่อการที่จะรับฟังเรื่องสยองขวัญเอามาก ๆ และยังมีความคิดต่อต้านศาสนา Christian เอามาก ๆ ด้วย แต่ถ้าพูดถึง คนที่น่าสยองที่สุดก็คือเขาเองนั่นแหละ เขาได้เริ่มที่จะถอยหนีและออกห่างจากสังคมเพราะเขาก็เริ่มเข้าใจตนเองมากขึ้น คือสิ่งที่เขามีนั้นแตกต่างไปจากทุก ๆ สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวของเขา สิ่งที่เขารู้สึกขัดแย้งได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการที่โรงเรียนสอนศาสนา Christ ให้กับเขา และวันหนึ่งเขาก็เริ่มที่จะมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้ แต่มันเป็นเพียงการหลอกลวงของปรัชญาทางศาสนา หากจะย้อนเวลากลับไป และพูดถึงวง heavy metal ก่อนหน้านี้เช่น Kiss, Wasp, Judas Priest เป็นต้น พวกอาจารย์ในโรงเรียนของเขาได้สัมมนากัน แล้วสรุปออกมาว่า เพลงเหล่านี้คือ ‘ปิศาจ’ และไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะฟังมัน ตามความเป็นจริงแล้วโรงเรียน Christ จะห้ามมิให้มีการลงไม้เรียว หรือแซ่กับเด็กนักเรียน อาจารย์จึงจนปัญญาที่จะลงโทษ Brian Warner ซึ่งอาจารย์คนหนึ่งก็สามารถรับรู้ได้ว่าเขาพยายามที่จะปฏิเสธต่อโรงเรียน เขาจึงเปิดโอกาศให้ Brian Warner ได้ย้ายไปเรียนที่อื่น คือที่ Glen Oak public school ใน grade 10 ถึง 12 เมื่อเรียนจบอายุ 18 ย้ายไปที่ Tampa Bay, Florida และได้ทำงานเป็นนักหนังสือพิมพ์ด้านดนตรี ในปี 1989 เขาเจอกับ guitaristที่ชื่อ Scott Mitchell ทั้งสองมีสิ่งที่แตกต่าง แต่ลงรอยกัยพอดี คือ กาพย์ที่ Manson แต่ง สามารถใส่รวมกับ line guitar ของ Mitchell ได้ (คือ Daisy Berkowitz)


Marilyn Manson miss Daisy Berkowitz

เรามาพูดถึงเขา “Antichrist Superstar” Marilyn Manson เขามีชื่อเสียงอย่างปฏิเสธไม่ได้เพราะเขามักจะมีเรื่องขัดแย้งกับดาราคนอื่น ๆ เป็นประจำในยุค 1990’s หลายคนมักจะปรักปรำและติเตียนเขาอยู่เสมอเพราะการ Antichrist ของเขานั่นเอง คนพวกนี้อ้างตัวเองเป็นผู้กำจัดความชั่ว หลังจากนั้น Marilyn Manson ได้กลายเป็นวงดนตรีที่ติดอยู่ที่อันดับ 1 ของ chart แต่ถึงกระนั้นแล้วการที่เป็น Leader ของวง ก็จะต้องมีการต่อสู้ต่อไป และกลายเป็นการต่อต้านทุกอย่างทั้ง วีรบุรุษ นักการเมืองต่าง ๆ จนทำให้บิดามารดาของเขาต้องเป็นกังวลอย่างหนัก

ในขณะที่บางคนดูถูกพฤติกรรมของ Manson ว่าหยาบช้า บัดซบ บ้างก็ว่ามาลบหลู่ศาสนาของพวกเขาหรือมาชักชวนให้พวกเขาเอาใจออกห่างจากศาสนา ความไม่พอใจมีอยู่ครึ่งค่อนเมือง การออก CD Smells Like Children EP ในปี 1995 ช่วงสั้น ๆ หลังจาก CD นี้ได้ออก Berkowitz ต้องลาออก ZimZum ได้มาแทน ในปี 1996 ได้ออก CD antichrist superstar ได้อยู่อันดับ 3 ของการ vote เพราะความมีชื่อเสียงของเขาที่เจริญเติบโตงอกงาม ทำให้เขามีชื่อเสียงเกรียวกราว การจัด Live Take ก็มีไปรอบ ๆ เมือง ดนตรีของเขาก็แพร่หลาย อย่างไรก็ตาม มีคำถามว่าการแสดงออกถึงการสวมกอดอย่างรวดเร็วมันเป็นความจริงใจที่แท้จริงหรือเปล่า เพลงที่ชื่อว่า The Long Hard Road Out of Hell ทำให้คนสงสัยว่าเขาได้ขายวิญญานและจิตใจให้แก Satan แล้วหรือ Mechanical Animals ที่เกิดในปี 1998 เป็น Tour ที่มีผลทำให้เขาเสื่อมความนิยมลงไป และ 1 ปีต่อมา เขาได้ทำ the live Last Tour on Earth โดยให้ชื่อว่า Jason Ankeny

” Marilyn Manson เขามีความใฝ่ฝันจะขับเคลื่อนได้อย่างกล้าหาญ และจะขับมันด้วยพลังอันเหี้ยมโหด และจะยิงวงดนตรีของเขา กับสิ่งที่เขาปรารถนา เข้าสู่สื่อมวลชน วิธีการยิงและเหตุผลที่จะยิงได้แผ่กว้างออกไปและขอบเขตของมันก็จะแสดงมาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง แทรกซึมไปทุกการเดินทาง อย่างไม่มีใครต่อต้านได้ ทำให้ไม่มีคนลืมมันได้ ” เหล่านี้เป็นคำกล่าวขันของผู้ที่เข้าใจเขา


Marilyn Manson paint Water colors Drawing

เขาไม่ได้เป็น Paul ในเรื่อง Wonder Years Paul นำแสดงโดย Josh Saviano ซึ่งตอนนั้นอายุ 20 ข่าวลือหลายอย่างเกี่ยวกับตัว Marilyn Manson ทำให้เป็นแต่ด้านไม่ดีของสายตาเขาที่ว่าไม่จริง ข่าวลือต่าง ๆ เช่น การมีเพศสัมพันธ์กับ Twiggy Ramirez จนกระทั้ง contact lens ที่เขาใส่ เป็นตาลูกแก้วของจริง และยังการรวบรวมแขนขาของหญิงโสเภณีเป็นงานอดิเรก เหมือนที่เห็นในการแสดงโปรโมทอลบัม The Golden Age Of Grotesque

ด้วยพฤติกรรมเหล่านี้ซึ่งไม่จริงแต่เขาก็ไม่เคยปฏิเสธเลย เขายังมีเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับผู้หญิงมากมาย เขาเปลี่ยนผู้หญิงบ่อย ทั้ง ๆ ที่ถูกมองว่าเป็นเพศที่สาม บางคนบอกว่าเขามีเพศสัมพันธ์กับ Evan Rachel Wood เพียงครั้งเดียว และนั้นก็คือครั้งที่เขาถ่าย Video เพลง Heart-Shaped Glasses นอกจากนี้ แฟนเพลงของ Dita Von Teese หลายคนก็ไม่ชอบเขา ที่พยายามแต่งตัว Evan ให้เหมือน Dita การที่เขาไม่มีเยื่อไยกับ Dita ทำให้ credit ของเขาเสื่อมลงไป ตามที่ Dita ให้สัมมภาษณ์ว่า เธอและแมนสันนอนกันคนละเวลา และ Manson ไม่มีเวลาให้เธอ ที่จริงแล้วการคบผู้หญิงใหม่ ๆ ของแมนสัน อาจเป็นแรงบันดาลใจทางด้านศิลปะของเขามากกว่าความรัก เพราะ Marilyn Manson มักจะวาดผู้หญิงใหม่ ๆ ของเขาเสมอ เพื่องานแสดงสีน้ำ


Ben Goins and Andrew Howard, Twisted Method

เบน กอยส์ (Ben Gions) มือกลองของวง Twisted Method (วงนี้แตกแล้ว, และโด่งดังในปี 1993, แนวเพลงเป็น Nu-Metal เหมือน Slipknot) ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการแสดงในงาน Ozzfest ของเขา ว่าวงที่น่าสนใจแบบ Marilyn Manson จะได้แสดงตอนกลางคืน นายแมนสันเป็นคนที่ชอบสร้างกระแส เช่น Anti-Christ ของเขา และเมื่อคนทำตามกระแส แมนสันก็จะดังเอง ไม่ว่าจะเป็นการด่า หรือเป็นการชม แสดงว่า แมนสันเก่งด้านการค้ามากพอดู ปัจจุบัน นาย เบน กอยส์ ได้เป็นบาทหลวงรักใช้ศาสนาคริสต์ไปแล้วหลังจากที่เพื่อนรัก Andrew Howard หวังหน้าวงหรือคนแต่งเพลง ของ Twisted Method เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำ โดยถูกเดาว่ามาจากยาเสพติด

26 Comments

Filed under Uncategorized

Lumpini Suite Pinklao (LPN 3) คอนโด ปิ่นเกล้า


view all photo
Photo of Flickr Sw Eden

This is the room not for rent. Most of the rooms in here are one bedroom, but I prefer 2 bedroom, because I got bigger and more comfortable place, – especially the view is so wonderful.

This is some information about this room. I post it here, because you may want to know.
😀
Yeah, I took these photos, myself.

Have a great day!

Apartment Lumpini Suite 3 Pinklao
Spec : 2 bedrooms, 2 bathrooms, 1 living-room, 1 kitchen, 2 balcony
Space : 63.53 sq.m.
floor : 12A
view : Grand Temple, Jaransanitwong Rd., Pinklao Rd., Swimming Pool
Site/Location : At the corner with crossing of Jaransanitwong Rd. and Pinklao Rd. Right next from PATA department store, and very easy to walk to Central Pinklao and Lotus supermarket
Communication : Near the upcoming Subway (blue line); and there are a lot of buses and van to go to both Bangkok, Nonthaburi and NakornPrathom
Facilities : Swimming Pool and Fitness is free; Stream Room, Sauna (Pay)
Furniture :
3 Air-conditions
1 refrigerator
2 Electric Cook
Kitchen closet
Smoke cleaner
1 Sink
Television and its cabinet (TV)
2 soft-chair (Stool)
2 bedroom sets
dining table, 3 dining chairs
Water heater
Cabinets, dressing table, shelf


view all photo
Photo of Flickr Sw Eden

ห้องสุดหรูที่ Lumpini Suite Pinklao
วิวดี ไม่มีอะไรบัง เห็นวัดพระแก้วด้วย
ห้อง คอนโด LPN Suite 3 ปิ่นเกล้า
ขนาด : 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ, 1 ห้องรับแขก, 1 ห้องครัว, 2 ระเบียง
พื้นที่ : 63.53 ตารางเมตร
ชั้น : 12A
วิวที่เห็น : วัดพระแก้ว, ถนนจรัญสนิทวงศ์, ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า, สระว่าน้ำ
ที่ตั้ง : อยู่หัวมุมแยก ของถนนจรัญสนิทวงศ์ และ ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ตัดกันสามารถเดินไปห้าง พาต้า, เซ็นทรัล และ โลตัส ได้สะดวก
คมนาคม : ใกล้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้, และยังมีรถเมล์มากมายเข้ากรุงเทพ อีกทั้งรถตู้ออกต่างจังหวัด เช่นนครปฐม และ นนทบุรี
Facilities ส่วนกลาง : สระว่ายน้ำ และ Fitness (ฟรี) ; ซาวน่า (Pay)
เฟอร์นิเจอร์ :
แอร์ 3 เครื่อง
ตู้เย็น 1 เครื่อง
เตาไฟฟ้าคู่
เคาน์เตอร์ครัว, ตู้ลอย
เครื่องดูดควัน
อ่างล้างจาน
โทรทัศน์ และตู้วาง TV
เก้าอี้นวมสตูล 2 ตัว
เตียง และฟูก อย่างละ 2 (หมอน และเครื่องนอน)
โต๊ะรับประทานอาหาร
เครื่องทำน้ำอุ่น
ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะเครื่องแป้ง, ชั้นวางของ


view all photo
Photo of Flickr Sw Eden

7 Comments

Filed under Uncategorized

Panic! at the Forest (Panic! at the Disco Fan-Fiction)

Brendon stares at a big thing at the front!

Panic! at the Forest page 1
, originally uploaded by Sw Eden

Ryan is looking for Brendon in the forest.

Panic! at the Forest page 2
, originally uploaded by Sw Eden

Brendon prepares to shot at the front

Panic! at the Forest page 3
, originally uploaded by Sw Eden

Ryan can find the place which Brendon should be in.

Panic! at the Forest page 4
, originally uploaded by Sw Eden

That is Jail!

Panic! at the Forest page 5
, originally uploaded by Sw Eden

Brendon fights with a giant cat!

Panic! at the Forest page 6
, originally uploaded by Sw Eden

Ryan sees Brendon!

Panic! at the Forest page 7
, originally uploaded by Sw Eden

The house gets panic!

Panic! at the Forest page 8
, originally uploaded by Sw Eden

Ryan helps Brendon out of the dangerous.

Panic! at the Forest page 9
, originally uploaded by Sw Eden

The cat catches up, and nearly bite Brendon.

Panic! at the Forest page 10
, originally uploaded by Sw Eden

Suddenly, a bullet help Brendon from the death.

Panic! at the Forest page 11
, originally uploaded by Sw Eden

The bullet is from Spencer.

Panic! at the Forest page 12
, originally uploaded by Sw Eden

Ryan injects a shot into the giant cat.

Panic! at the Forest page 13
, originally uploaded by Sw Eden

The size of cat reduce to be as a normal cat.

Panic! at the Forest page 14
, originally uploaded by Sw Eden

Brendon revenges the cat by stamping it.

Panic! at the Forest page 15
, originally uploaded by Sw Eden

in fact, this is a project of Ken Zi:Kill and Edsel Dope to increase the produce of agriculture.

Panic! at the Forest page 16
, originally uploaded by Sw Eden

Tusk is so happy, because he gets much bigger food.

Panic! at the Forest page 17
, originally uploaded by Sw Eden

Tusk goes into the forest and see his cat got stampped with Brendon’s shoe!

Panic! at the Forest page 18
, originally uploaded by Sw Eden

He uses the oil and fire to burn the tent of Brendon and Ryan.

Panic! at the Forest page 19
, originally uploaded by Sw Eden

Ryan gets panic when the fire is around him.

Panic! at the Forest page 20
, originally uploaded by Sw Eden

Spencer shoots to Tusk, but Tusk jumps over the bullet.

Panic! at the Forest page 21
, originally uploaded by Sw Eden

The bullet hits Tusk’s cat behind him.

Panic! at the Forest page 22
, originally uploaded by Sw Eden

Ken cannot find Tusk at the food anymore, so he start to look for Tusk.

Panic! at the Forest page 23
, originally uploaded by Sw Eden

Tusk is crying on the dead cat, and the three want to hit him.

Panic! at the Forest page 24
, originally uploaded by Sw Eden

Tusk fart! All weapons of the three get failed.

Panic! at the Forest page 25
, originally uploaded by Sw Eden

Ryan knocks on a rock.

Panic! at the Forest page 26
, originally uploaded by Sw Eden

Ken sees Ryan, and Ryan does not breathe.

Panic! at the Forest page 27
, originally uploaded by Sw Eden

Ken helps Ryan from death. Brendon and Spencer see that.

Panic! at the Forest page 28
, originally uploaded by Sw Eden

Brendon and Spencer just know Tusk is a Ken’s friend, so happy ending.

Panic! at the Forest page 29
, originally uploaded by Sw Eden

3 Comments

Filed under Sw Eden Related

Panic! at Where is the Ryan?


Myspace header for layout early 08
, originally uploaded by Sw Eden.

I may post this a little late for you who are their fans, but it is my time to be on my blog, after my stormic summer.

Ryan Ross only said, he and Urie Brendon liked the different type of music. But both like music. This case is much better than one likes soccer and another like architecture. So the reason Ryan gave will never be the true reason.

Ryan’s style is about Las Vegas. He showed where he was from throw the show in the Panic! at the Disco’s moment. He brought all his hometown things to be on stage, that is a big different than almost all American boy band. Moreover, he wrote strange music with surrealistic and symbolic lyrics. And all of those also did not related to the surrealistic and symbolic music video. Like, all are different story, but making in the same type of art. That means whole stuff were made by the genius.


Ryan Ross
, originally uploaded by Sw Eden.

The first album and the second album of Panic! at the Disco are frankly and freakly different in music, lyrics and art-album. I had waited to see the third album of old-school Panic! at the Disco. I was pretty sure that the third would be super different from the first and the second.

From the 3rd paragraph, the thing I need to attend is perfect multi-media artworks in one piece. I do not know the future of Panic! at the Disco with Urie Brendon and Spencer Smith, that I will see the great artwork or just a regular American teenagers which I can find anywhere on the street.

And I am also not sure that Ryan Ross will continue doing the same kind of things or he may feel, he needs to change the idea in The Young Veins. Anyway, I like their first song. I will try to catch up.


Ryan Ross
, originally uploaded by Sw Eden.

The most important thing in every band is the song writer, especially the music writer, and idea creator. If I do like any song, the first one, I will praise is the music writer. Music is something that people around the world can understand in their own personal way. But the lyric do not act like that. If I listen to a Latin song, I know the emotion from the music/melody (also included the melody of vocal, which is composed by the music writer, too), not the lyrics.

In the word of “Taking Responsibility”, that people used for Urie Brendon and Spencer Smith. Is that mean Ryan Ross and Jon Walker have no responsibility? The new fans, who just like them after the break-up, will go to the original band’s name for sure. So that means Brendon Urie and Spencer Smith already hold the original famousness in their hands. Moreover Urie Brendon have advantage over Ryan Ross, because he got more fangirls, and they like the over-acting performance.

It is no matter what I do think, but I hope they will be friends as same as before soon. In fact, most of the bands, that make the big money will not break up. I wanted to attend their live show in my last year of Undergraduate student in New York. Right now, it is just a daydream.


2 pink Roses
, originally uploaded by Sw Eden.

6 Comments

Filed under Uncategorized

Ryan n’ Ross The Talented ArtistRyan n’ Ross, originally uploaded by Sw Eden.

Ryan Ross is one of my most favorite musicians and artists. His idea about the video in his time of Panic! at the Disco is surrealistic, and to show how his hometown, Las Vegas look like. Although he is very young, but he is full of talent. I am a guy with same age as him, and I dare to say that Ryan Ross is the genius.

He turned out from Panic! at the Disco to founded a new band called, The Young Veins with his friend, Jon Walker. In fact, he was a founder of Panic! at the Disco, and also the lyrics and music composer. This means most part of first and second album of Panic! at the Disco was created by him.

In my self-opinion, I need to see Ryan Ross hold Panic! at the Disco rather than Urie Brendon and Spencer Smith. I pass my eyes around Myspace, and I found that the girls appreciate Urie Brendon more than Ryan Ross.

The Tone of Urie Brendon is about to make people excited, and also over-acting on the stage. That is the way to gain a lot of interesting from fans. Ryan Ross is different. He acts very silent or more polite in another words. His voice tone is in the same way as his songs. I feel that it is the revival of ancient music in modern way. That is what I really like. There are not so a lot of this kinds of artist in the world.

I made this painting up and try to put it in Ryan Ross’ real style. It is my idea, and it is new actually, but I tried to think about Ryan Ross’ theme.

I need to say that it is no matter how old he is, how old I am; I admire people from their creativity and their intelligence. If Ryan Ross was younger than me about 10 years, I still liked his work.

In my language, that I usually talk to my friends who are younger that me; I will never call him, “kid”, “girl” or “chick”. I consider that last couple years, I had the same age as he/she, and how much I was better than them when I was in that age. Most people have 99.99% the same. If those younger people grow up, they may cleverer than me or you.

😀
Sw Eden

1 Comment

Filed under Uncategorized

Letter #3 จาก Sw Eden

คุณเคยได้ยินหรือไม่ว่า การฆ่าคน เป็นสิ่งที่บาป จนกระทั้ง ผู้นั้น จะไม่ได้เกิดเป็น คน อีกในชาติต่อ ๆ ไป
นั่นเป็นเพราะว่า คนผู้นั้น ไม่ต้องการชีวิตความเป็นคน จึงได้ลงมือฆ่าคน
การฆ่าตัวตาย ก็ถือเป็นการฆ่าคนชนิดหนึ่ง
ดังนั้น ผู้ที่ฆ่าตัวตาย จึงไม่ได้เกิดเป็นคนอีก

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การฆ่าผู้อื่น และการฆ่าตนเอง เป็นความบาปทั้งคู่
การทำให้ผู้อื่นมีทุกข์ก็เช่นกัน การทำให้ตนเองมีทุกข์ก็เช่นกัน

หากต้องการทำให้ผู้อื่นมีความสุข ก็จงอย่าให้ เขามีความสุขบนความทุกข์ของตน
สิ่งที่ดี และสมควรทำที่สุดนั้นคือ การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น
หรือ ถ้าให้ดีไปกว่านั้น จงทำให้ผู้อื่น มีความสุขเช่นตนด้วย

Leave a comment

Filed under Uncategorized