Tag Archives: excel

สอน Microsoft Excel

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

Related Topic
สอน Microsoft Word 2007 (Thai Language)
Microsoft Word 2007 Tutorial (English)
สอน Microsoft Powerpoint 2007 (Thai Language)
Microsoft Powerpoint 2007 Tutorial (English)
Microsoft Excel 2007 Tutorial (English)

เปิดโปรแกรม Microosoft Office Excel

1. Start (โดยปกติจะอยู่ที่มุงล่างซ้ายมือของหน้าจอ)
2. All Programs
3. Microsoft Office
4. Microosoft Office Excel

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

ทำลำดับของตัวเลขใน Microsoft Excel

1. พิมพ์ตัวเลขเริ่มต้นของลำดับที่เราต้องการ เช่น 1,2,3 หรือ 2,4,6 หรือ 1,เว้น,2,เว้น,3,เว้น.
2. highlight ตัวเลขเหล่านี้ที่เราพิมพ์
3. คุณจะเห็นจุดสีดำ เล็ก ๆ ที่มุมขวาล่างของกรอบสี่เหลี่ยม
4. ดึงมันลงมา จนถึงสุดลำดับที่เราต้องการ ที่มุมขวาล่างจะมีบอกลำดับที่เราลากไปถึงตอนนั้นเสมอ
** การทำลำดับนี้สามารถทำได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนของตาราง

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

เปลี่ยนสี ขนาด และชนิดตัวอักษร

ให้ highlight ตัวอักษรที่ต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกขวา หรือไปที่ Home Menu

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

Sum

ผลบวกของเลขในตารางที่เรียวต่อกันเยอะ ๆ Sum
1. highlight เลขหลาย ๆ จำนวนที่อยู่ใน cell ที่เรียงต่อกัน โดยอย่างน้องต้องมี 2 cell
2. คลิกปุ่ม Sum ที่ Home Menu
3. คุณจะเห็นผลบวกรวมอยู่ในช่องถัดไปจากตัวเลขแถวนั้น
4. หากคุณต้องการคำนวนอะไร ๆ ที่ยากกว่า Sum ให้ไปที่ Formulas Menu

ถ้าอยากจะคีย์เองก็เชิญ
=SUM(the beginning cell:the last cell)
ตัวอย่างเช่น
=SUM(A35:A39) .
** เมื่อคุณเลือก cell ที่มีสูตร Sum คุณยังสามารถลากจุกเล็ก ๆ มุมขวาล่าง ให้เกิด Sum ซ้ำ ๆ กันในช่องต่อ ๆ ไป

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

เขียนเส้นขอบตาราง ใน Microsoft Excel

1. เราเขียนเพื่อทำให้ตารางดูง่ายขึ้น ให้ไปที่ Home Menu
2. คุณจะเห็นปุ่มเส้นขอบ อยู่ในช่ิองเดียวกับ Font เรียกว่า Border
3. มีหลายรูปแบบให้เลือก แต่ถ้าอยากวาดเอง ให้เลือก Draw Border
4. ปุ่มที่ถัด ๆ ลงมาจาก Draw Border มีไว้เปลี่ยนสีและขนาดของเส้น

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

ใส่สีพื้นหลังของแต่ละช่อง Cell ใน Microsoft Excel

1. highlight ช่องที่ต้องการเปลี่ยนสี
2. ไปที่ Home Menu
3. คลิกปุ่ม Fill Color ซึ่งมีหน้าตาเป็นเทกระป๋องสี
4. เลือกสีที่ต้องการ ถ้าไม่พบให้คลิก More Colors
5. เมื่อตารางมีความกว้างมาก ๆ คนเรานิยมใช้สีเข้มอ่อนสลับบรรทัดเพื่อให้ดูง่าย ถ้าใช้สองสีเข้มกับอ่อน แล้วต้องการทำสีทั้งตาราง ให้ highlight สองบรรทัดนั้นที่มีสีเรียบร้อยแล้ว
6. คลิกที่จุดดำมุมขวาล่าง กดแช่ไว้ แล้วดึงลงมาทั้งตาราง
7. ถ้าพบว่า Serie ที่เคยทำไว้ มีค่าเปลี่ยนไปหมด คุณลองดูที่มุมขวาล่าง จะมีปุ่มขึ้นมาให้คลิก ให้เลือก ‘Fill Format Only’ เพื่อเปลี่ยนแปลงแค่สีเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับข้อความหรือตัวเลข

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

คำนวนแบบง่าย ๆ ใน Microsoft Excel

หลังจากหาผลรวมโดยการ Sum แล้ว อิเฎล ชอบการแสดงเปอร์เซ็นให้เห็น ดังนั้นจะเริ่มด้วยการหาร
1. คลิกที่ Cell ใหม่ในที่ที่คุณคิดว่าทำให้อ่านข้อมูลรู้เรื่อง
2. พิมพ์ =
3. คลิกที่ Cell ของเลขตัวตั้ง
4. พิมพ์ /
5. คลิกที่ Cell ของเลขตัวหาร
6. Enter คุ๊จะได้ค่าการหารออกมา
7. หากต้องการให้ออกมาในรูปแบบของ % ไม่ต้องไปคูณ 100 เอง แต่ให้กดปุ่ม % มีอยู่ในช่อง Number ของ Home Menu
8. ถ้าต้องการสูตร หรืออะไรต่อมิอะไรยากกว่า บวก + ลบ – คูณ * หาร / ให้ไปที่ Formulas Menu

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

ทำกราฟจากข้อมูลที่มีในตาราง

1. ไปที่ Insert Menu
2. ดูที่ช่อง Charts และเลือกรูปแบบกราฟที่ต้องการ
3. Microsoft Excel จะเลือกข้อมูลในตารางให้โดยอัตโนมัต และจะขึ้นเป็นเส้นสีบาง ๆ แสดงขอบเขตข้อมูล
4. แก้ไขเส้นสีเหล่านั้น โดยเลื่อนเองด้วย mouse
**คุณยังสามารถเลือก Cell ที่จะทำ Chart ก่อนเลือกรูปแบบตาราง แต่ อิเฎล แนะนำวิธีแรก

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

ตกแต่งสีกราฟ (Chart) และปรับเปลี่ยนรูปแบบ

1. คลิกขวาที่พื้นหลังของ Chart
2. คลิก Format Chart Area เพื่อให้มีหน้าต่างใหม่ pop up ขึ้นมา
3. แถบด้านซ้ายจะหมวดหมู่การแก้ไขชนิดต่าง ๆ กัน เช่น 3D Rotation สำหรับปรับองศาของกราฟที่เป็น 3 มิติ คุณยังสามารถเลือกภาพของคุณมาใส่เป็นพื้นหลังได้
4. ถ้าต้องการเปลี่ยนสีแท่งในกราฟ ให้คลิกเฉพาะที่แท่ง และคลิกขวาทำเหมือนเดิม

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

วาดรูป Shape เองใน Excel

1. ไปที่ Insert Menu
2. คลิกปุ่ม Shapes เพื่อดู Options
3. ถ้าไม่มีรูปตามที่ตนต้องการ ก็เลือกปุ่มที่เป็นเส้นยึกยือ แล้ววาดเอง
4. เทื่อวาดเสร็จ ให้กำหนดสี และเส้นโดยไปที่ Home Menu

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

การกั้นหน้ากระดาษของ Microsoft Excel

1. ไปที่ View Menu
2. คลิก Page Break Preview
3. พื้นที่ว่างที่ไม่มีข้อความจะกลายเป็นสีเทา และมีเส้นกั้นหน้าเป็นสีน้ำเงิน หรือเส้นปะ
4. ให้เลื่อนเส้นกั้นหน้าเหล่านั้น เพื่อจักหมวดหมู่ข้อมูลพวกเดียวกันให้อยู่หน้าเดียวกัน

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

Related Topic
สอน Microsoft Word 2007 (Thai Language)
Microsoft Word 2007 Tutorial (English)
สอน Microsoft Powerpoint 2007 (Thai Language)
Microsoft Powerpoint 2007 Tutorial (English)
Microsoft Excel 2007 Tutorial (English)

1 Comment

Filed under Uncategorized

Microsoft Office Excel Tutorial

Tuitorial by Sw Eden or Proud (Sw-Eden.NET) ; Please do not use in other websites and do not publish. Main purpose is to teach students at Plearnpattana School.

Related Topic
สอน Microsoft Word 2007 (Thai Language)
Microsoft Word 2007 Tutorial (English)
สอน Microsoft Powerpoint 2007 (Thai Language)
Microsoft Powerpoint 2007 Tutorial (English)
สอน Microsoft Excel 2007 (Thai Language)

Open Microosoft Office Excel

Start > All Programs > Microsoft Office > Microosoft Office Excel

Mostly, start button is at low-lft cornor of the desktop. Click the start button, and then, ‘All Programs’, then click ‘Microsoft Office’ and then click ‘Microosoft Office Excel’.

Tuitorial by Sw Eden or Proud (Sw-Eden.NET) ; Please do not use in other websites and do not publish. Main purpose is to teach students at Plearnpattana School.

Make a Series of Number

Firstly, type the beginning of the series at least 2-3 numbers. For example, 1,2,3 or 2,4,6 or 1,space,2,space,3,space. You can do both in verticle and horizontal way. When you hold your mouse and pull it down, you will see a little number at the right corner of the highlight area, telling you the current number of your serie.

Tuitorial by Sw Eden or Proud (Sw-Eden.NET) ; Please do not use in other websites and do not publish. Main purpose is to teach students at Plearnpattana School.

Change font colors, font style, font size

Just select or highlight any cells, and make a right click, you will see all those options. You can also see these options from ‘Home menu’, too.

Tuitorial by Sw Eden or Proud (Sw-Eden.NET) ; Please do not use in other websites and do not publish. Main purpose is to teach students at Plearnpattana School.

Sum

Sum is to include all numbers you select together
Firstly, you have to select two or more cell with number. Then, you click ‘Sum’ symbol. Or, you can type down the formula yourself, =SUM(the beginning cell:the last cell), such as =SUM(A35:A39) .

** You can also pull the Sum as well as you pull a serie of number. If it is not too complicate, you would get a right results as you can see in our example.

Tuitorial by Sw Eden or Proud (Sw-Eden.NET) ; Please do not use in other websites and do not publish. Main purpose is to teach students at Plearnpattana School.

Borders from Home Menu

If you are no other program, you may see ‘Table and Border’. Excel format is already a hugh table, so to make it not so complicate, we should draw its borders to define each area.

When you click ‘Border’ button, you will see many options which are so easy to understand how to use. I recommend you to use ‘Draw Border’, so you can draw all the lines freely. If you like to change the line thickness or colors, all the options to chages or erase are below there.

Tuitorial by Sw Eden or Proud (Sw-Eden.NET) ; Please do not use in other websites and do not publish. Main purpose is to teach students at Plearnpattana School.

Color Your Cells from Home Menu

Highlight any cells and click ‘Fill Color’ button.
This is another way to define the area. You may highlight just only important cells, or if your table is long in horizontal, you may highlight by skip line. You can highlight and pull the selecting down as well as you do in series of number. If you do the series of Fill Color after series of number, the program default will mess your series of number, so you must look at a little square at the low-right corner of the area after you finish the serie of Fill Color. Click on that little guy, and say ‘Fill Format Only’.

Tuitorial by Sw Eden or Proud (Sw-Eden.NET) ; Please do not use in other websites and do not publish. Main purpose is to teach students at Plearnpattana School.

Divine and Percent (/) in Home Menu

Firstly, you type ‘=’, then click on the first cell, and type ‘/’ then select the second cell.
SEE >> =FirstCell/SecondCell
Example >> =B6/B7
To devine it as percent, you just click button, ‘Percent’ (%). So you do not need to multiply it by 100.
**Any weird crazy formulas, you can choose from Formulas Menu.

Tuitorial by Sw Eden or Proud (Sw-Eden.NET) ; Please do not use in other websites and do not publish. Main purpose is to teach students at Plearnpattana School.

Make a Chart or Graph from Insert Menu

You can do both select cells first or type of chart first. If you select type of chart first, Excel will automatically select the data for you. You will see the colors in the chart related to the colors of selecting areas. You can adjudge the selecting area. Its results will suddenly appear in the chart.

Tuitorial by Sw Eden or Proud (Sw-Eden.NET) ; Please do not use in other websites and do not publish. Main purpose is to teach students at Plearnpattana School.

Format Chart Area by right click on the chart

When the window of ‘Format Chart Area’ pop up, you can decorate your chart as much as you like. You can put your picture as background (Say ‘Insert from File’). If your chart is 3Ds, you can do a 3D Rotation to adjudge your chart to a right angle you need to show your data.

Tuitorial by Sw Eden or Proud (Sw-Eden.NET) ; Please do not use in other websites and do not publish. Main purpose is to teach students at Plearnpattana School.

Insert some shape or Free hand Drawing in Insert Menu

You would see ‘Shapes’ button in Illustrations tab in Insert Menu. If you do not like any shapes they give you, you can draw your shape yourself. When you finish inserting the shape, you can change its colors and line at Home Munu.

Tuitorial by Sw Eden or Proud (Sw-Eden.NET) ; Please do not use in other websites and do not publish. Main purpose is to teach students at Plearnpattana School.

Print Out

Your chart or information may bo longer than letter paper or A4 paper, so you need to manage things to put on each peper. Go to ‘View’ Menu, and click ‘Page Break Preview’. The blue line is the edge of papers, so you can move it to the right place to group the similar information in one page.

Tuitorial by Sw Eden or Proud (Sw-Eden.NET) ; Please do not use in other websites and do not publish. Main purpose is to teach students at Plearnpattana School.

Related Topic
สอน Microsoft Word 2007 (Thai Language)
Microsoft Word 2007 Tutorial (English)
สอน Microsoft Powerpoint 2007 (Thai Language)
Microsoft Powerpoint 2007 Tutorial (English)
สอน Microsoft Excel 2007 (Thai Language)

Leave a comment

Filed under Uncategorized