Tag Archives: film

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และทางไป

Read this article in English, Click Here

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ควรจะได้รับการสนับสนุนและการประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ เพราะที่แห่งนี้สะสมของที่ใช้แสดงในภาพยนตร์ไทยจำนวนมาก ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน สถานที่ยังคงมีความแคบอยู่ ซึ่งในอนาคต จะถูกขยายออกไปเป็นตึง 8 ชั้น

สว อิเฎล ได้เยี่ยมชมที่นี่ และพบกับคุณ โต้ง เป็นผู้นำบรรยาย เขาบอกว่าเขาต้องการการแลกเปลี่ยนประสพน์การณ์ มากกว่าที่จะทำป้ายบอกตามชิ้นงาน แม้ว่าตัว พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย จะดูเล็ก แต่ข้างในมีเนื้อหา และเรื่องราวเป็นจำนวนมาก ทางคุณ โต้ง บอกว่าใช้เวลา 2 ชั่วโมงในการบรรยาย และเดินชมทั้งหมด แต่ที่จริงแล้ว ยังมีของอีกมากมายที่ยังไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียด สว กล่าวได้ว่าที่นี่มีเนื้อหามาก และ่น่าเรียนรู้จริง ๆ

เวลาเปิดทำการคือ วัน เสาร์ และ อาทิตย์ เวลา 10 โมงเช้า, บ่ายโมง และ บ่ายสาม
หากท่านเป็นนักศึกษา, นักวิชาการ หรือนักข่าว สามารถนัดเวลาในวันธรรมดาได้ โดยติดต่าเบอร์ (66) 02-482-2013 (-15)
Official Website คือ http://fapot.org/

ทางไปโดยรถยนต์
1. ทางไปจากกรุงเทพ
– ขับตามถนนบรมราชชนนีจากกรุงเทพ
– เลี้ยวที่ พุทธมณฑลสาย 4 คือ ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา (ที่จริงคือเลี้ยวขวา แต่ต้องขึ้นสะพานวงแหวนด้านซ้าย)
– เมื่อมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อยู่ที่ซ้ายมือแล้ว ให้ตรงไปสุดทาง และเลี้ยวซ้าย
– ตลาดสด ศาลายา จะอยู่ด้านขวาของท่าน ให้ขับตรงไปเรื่อย ๆ บนซอยนั้น (เรียกว่าซอย ธรรมสพน์ หรือ เลขที่ 4006)
– ตรงไปและเลี้ยวซ้ายที่ พุทธมณฑลสาย 5 ซึ่งเป็นไฟแดงแรก (ไม่นับไปเหลืองกระพริบที่หลังมหาวิทยาลัยมหิดล)
– เมื่ออยู่บน พุทธมณฑลสาย 5 ให้ขับช้า ๆ และสังเกตุประตูรั่วที่เขียน “ช่างสิบหมู่”
– ให้เลี้ยวเข้าไป แลกบัตร และเลี้ยวขวาทันที ท่านก็จะเห็นตึกสีเหลือง
– สว อิเฎล พาท่านมาถึงแล้ว เย่!!


พราว Proud Paradox กับพื้นที่เต็มไปด้วยรอยมือรอยเท้าของดาราไทย

2. มาจากนครปฐม หรือมาจากกรุงเทพแต่กลับรถแล้ว
– เมื่อคุณขับอยู่บนถนนบรมราชชนนี ไปทางทิศตะวันออก
– เลี้ยวซ้ายเมื่อถึงพุทธมณฑลสาย 5
– คุณจะเห็น วิทยาลัย ราชมงคล
– เลี้ยวเข้า ประตูรั่วที่เขียน “ช่างสิบหมู่” ซึ่งอยู่ถัดจาก วิทยาลัย ราชมงคล
– ให้เลี้ยวเข้าไป แลกบัตร และเลี้ยวขวาทันที ท่านก็จะเห็นตึกสีเหลือง
– สว อิเฎล พาท่านมาถึงแล้ว เย่!!


Thai Movie Slate, they collect many types of slates.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Thai Film Museum

Thai film/ Thai movie is now interesting for whole world. You can simply look into its history by visiting this museum, Thai Film Museum. This museum collects many many things used in famous Thai movies, and the legend one. In the latest 10 years, you, the foreigners know Thai movie as the horror films and the history things. Before that age, Thai movie had been about love and action, as fun as Hollywood stuff. Sw Eden visited this museum about last week. Sw do not have to read or study stuff by swself, because the staff will describe everything, and share his experience with us.

อ่านบทความนี้เป็นภาษาไทย คลิกที่นี่

Museum Time = Sat/Sun @ 10AM, 1PM, 3PM

If you know Thailand’s map so well, there are two way to get into Thai Film Museum.
1. Come from Bangkok
– Drive on Baromrachchonnee Road (บรมราชชนนี : Google map write “Borommaratchachonnani Road”).
– Then turn left at the second path to get on the ring bridge at Phutthamonthon Sai 4 (the road will bend you to the right : as the fact is you have to turn right.)
– You will see Mahidol University Salaya Campus on your left-hand side.
– Drive until the end of the road and turn left. You will see Salaya fresh market on your right-hand corner.
– Drive along with that road (Rural Roads NP. 4006 or “Thammasop”) until you see the first traffic light (at Phutthamonthon Sai 5 crossing)
– Turn left at Phutthamonthon Sai 5
– Look at your right-hand side, and turn right at the gate called “ช่างสิบหมู่” (Chang-Sib-Moo)
– When you get into that place, turn right first, and you will see the yellow building. That is Thai Film Museum.


กล่องฟิมล์เรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ เรื่องของ บุเรงนอง และพี่น้อง

2. Come from Nakorn Prathom; or from Bangkok after U-Turn on Baromrachchonnee Road
– Turn left at Phutthamonthon Sai 5
– Thai Film Museum is next from an University (Rachchamongkon College : It is architecture and engineer school)
– Turn left at the gate called “ช่างสิบหมู่” (Chang-Sib-Moo)
– When you get into that place, turn right first, and you will see the yellow building. That is Thai Film Museum.

Leave a comment

Filed under Uncategorized