Tag Archives: Local Radio

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

**สว อิเฎล พิมพ์และยกตัวอย่าง เพื่ออธิบาย Computer Network ขอให้ท่านผู้อ่านให้เกียรติเว็ป Sw-Eden.NET และให้เกียรติตัวท่านเอง โดยไม่คัดลอกข้อความใด ๆ ไปใช้ในเว็ปไซด์อื่น หรือนำไปตีพิมพ์เพื่อประโยชน์ส่วนตน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป เพราะคนเราขี้เกียจเอา Flash Drive ถ่ายโอยข้อมูลกันไปมา ระบบเครือข่ายที่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องกด ATM โทรทัศน์ โทรศัพท์ เครื่อข่ายที่จับต้องได้เช่น การคมนาคมขนส่งต่าง ๆ และไปรษณี

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) มี 3 ประเภทคือ

-1 LAN (Local Area Network) เครือข่ายระดับท้องถิ่น

เป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ในระยะใกล้ เช่นในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และ บริษัท ซึ่งมีตั้งแต่การเชื่อมต่อคิมพิวเตอร์ในห้องเดียวกัน จนถึงทั้งตึก หรืออาคารใกล้เคียงในสถาบันเดียวกัน ตัวอย่างที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ เช่น สายเคเบิลทีวี ที่ทำให้โทรทัศน์ทุกเครื่องในโรงเรียนสามารถฉายภาพจากการรับของจานดาวเทียวเพียงชิ้นเดียว


สถาบัน บริษัท และโรงเรียนส่วนใหญ่ จะมีช่องหนึ่งที่ไว้ถ่ายโทรทัศน์ทอดเหมือนกันหมดทุกเครื่อง

เมื่อเครื่องคอมพิวเตอรืตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปต้องการติดต่อกัน ต้องมี LAN Card คือ Hardware อีกชิ้นหนึ่ง ที่มักใส่ไว้ใน Computer Case

การที่จะติดตั้งเครือข่ายในระดับโรงเรียน ต้องมี Hub ซึ่งมีลักษณะเป็นกล่อง และมีช่อง (เรียกว่า Port) สำหรับเสียบสายเคเบิลจากคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง ดังนั้น นักเรียนในห้องคอมพิวเตอร์ สามารถเล่นส่ง Net send กันได้ Hub ของห้องคอมพิวเตอร์แต่ละห้อง (หรืออาจมีฮับของแต่ละชั้นของอาคาร) จะเชื่อมต่อกับเครื่อง Host หรือ Server เพื่อให้ทั้งโรงเรียนติดต่อกันได้หมด เช่นใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน (Intranet) จนกระทั้งสั่งพิมพ์งานด้วยเครื่องพิมพ์ (Printer) เดียวกันได้

-2 MAN (Metropolitan Area Network) เครือข่ายระดับเมือง

หากเป็นคอมพิวเตอร์ ก็จะใช้ดาวเทียมหรือคลื่นต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการสื่อสาร หากเป็นสาย Coaxial Cable สามารถมีความยาวได้มากกว่า 100 กิโลเมตร เครือข่ายลักษณะนี้มีความสำคัญต่อประเทศที่มีความเป็นส่วนตัวมาก เช่น พม่า และ เกาหลีเหนือ ประเทศอื่น ๆ ก็ใช้เช่นกัน ตัวอย่างที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์เช่น คลื่นวิทยุ FM ที่สามารถฟังได้ในท้องถิ่น (Local Radio) เท่านั้น
การเชื่อมต่อคอมพิวเตอรืในระดับนี้แตกต่างจาก LAN คือจะมีเครื่องขยายสัญญาณ ก่อนที่จะส่งออกตามสายเคเบิล หรือก่อนที่จะส่งสัญญาณไปในตัวกลางอื่น ๆ


วิทยุสื่อสาร หรือ วอ และคลื่นวิทยุท้องถิ่น

-3 WAN (Metropolitan Area Network) เครือข่ายระดับประเทศ

ใช้ดาวเทียมหรือคลื่นต่าง ๆ หรือสายเคเบิลจำนวนมาก เช่นสายทองแดง และใยแก้วนำแสง เข้ามาช่วยในการสื่อสาร เดิมทีมันคือระบบโทรศัพท์ แต่ต่อมาถูกพัฒนาเป็น Internet ลักษณะการทำงานของดาวเทียมจะทำการสะท้อนข้อมูล หากจุดส่ง และจุดรับอยู่กันคนละซีกโลก โดยส่วนมากจะใช้ดาวเทียมไม่เกิน 3 ตัวในการสะท้อนครั้งหนึ่ง ๆ เช่นประเทศที่ใกล้กันจะใช้เพียงตัวเดียว บางคนอาจล้อว่าประเทศเราดีใจเมื่อยิงประตูฟุตบอลเข้าช้ากว่าที่ยุโรป 5 วินาที (ข้อมูลเวลานี้เชื่อถือยังไม่ได้)


ภาพของ Kim Källström นักเตะทีมชาติสวีเดน

**สว อิเฎล พิมพ์และยกตัวอย่าง เพื่ออธิบาย Computer Network ขอให้ท่านผู้อ่านให้เกียรติเว็ป Sw-Eden.NET และให้เกียรติตัวท่านเอง โดยไม่คัดลอกข้อความใด ๆ ไปใช้ในเว็ปไซด์อื่น หรือนำไปตีพิมพ์เพื่อประโยชน์ส่วนตน

1 Comment

Filed under Uncategorized