Tag Archives: lord

ถึงยุควิบัติแล้ว The End of the Day

เมื่อโลกของเรามีแต่คนชั่ว บางสิ่งบางอย่างก็จะเกิดขึ้นเพื่อมาทำลายคนเหล่านั้น ในอดีต มนุษย์รู้สึกผิดและกลัยตัวเป็นคนดีได้ นั่นเป็นสิ่งที่ดี และเราควรให้โอกาส แต่ในปัจจุบัน คนเรา ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองผิด และเห็นว่าความผิดเป็นความชอบ โดยอ้างว่า ใคร ๆ ก็ทำกัน ทุกศาสนาทำนายอย่างเดียวกันหมดคือ ยุควิบัติ และทุกศาสนาก็ยังพูดถึงว่ายังคงมียุคที่ดีต่อไป ศาสนาคริสต์กล่าวว่า ผู้คนที่ยังคงเหลืออยู่คือพวกที่ไม่เคยรู้จักพระเจ้า และพระเจ้าก็จะให้เวลาพวกเขาตัดสินใจมานับถือพระเจ้า ภายในเวลาพันปี ส่วนศาสนาพุทธกล่าวว่าผู้ที่เหลืออยู่คือคนดี

ตามที่นอสตราดามุส (Nostradamus) ได้ทำนายวันที่ 12 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2012 ไว้ ซึ่งตรงกับวันที่แรงดึงดูดของทางช้างเผือกสามารถดึงให้ขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ หรือจะเป็นภาวะโลกร้อนที่ไทยเรากำลังรณรงค์อย่างไร้ประสิทธิ์ภาะอยู่นั้น ไม่ว่าจะเกิดพายุ นำท่วม โรคระบาด หรือเพลิงไหม้ ผู้ที่มีสิทธิ์เอาตัวรอดได้ก่อนคือ คนที่มีฐานะดี หรือนั้นหมายความว่า คนที่มีฐานะดีเท่านั้น จึงจะเป็นคนดีได้

เรื่องยุควิบัติซึ่งถูกยกมาพูดในวันนี้คือ มนุษย์ขาดความเป็นมนุษย์ไปมาก ด้วยความเห็นแก่ได้ และเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน ที่มีค่าเล็กน้อยมาก เมื่อเทียบกับความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้อื่น และไม่ว่าจะศาสนาไหน หรือความเชื่อไหน ก็จะมีผู้ที่จากไป และผู้ที่อยู่รอด หากว่าท่านเป็นผู้ที่จากไป ท่านก็ต้องพึงทราบว่าท่านไม่สามารถนำสิ่งใดติดตัวท่านไปได้ เว้นแต่ความดีและความชั่ว ความตระหนี่ขี้เหนียวจะไม่ได้มีผลดีเลยในเวลานั้น ทุกศาสนาได้พูดถึงบทลงโทษ ไม่ว่าจะมาจากเทพ หรือพระเจ้า หรือธรรมชาติ ทุกศาสนาต่างพูดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นการกำจัดคนชั่วให้หมดไป

ท่านจะมีความสุขได้ด้วยการคิดและการกระทำของท่านเอง โดยเริ่มจากการให้ผู้อื่นก่อน และท่านจะได้กลับมา

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Resurrection of Jesus and Finger of Thomas

Thomas, the one who did not believe in Jesus’ Resurrection, and asked for put the finger into the hole in the hand of Jesus.

Let’s read the Story

John 20:24
Now Thomas, called the Twin on of the twelve, was not with them when Jesus came.

John 20:25
The other disciples therefore said to him, “We have seen the Lord.” So he said to them, “Unless I see in His hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and my hand into his side, I will not believe.”

John 20:26
And after eight days Hid disciples were again inside, and Thomas with them. Jesus came, the doors being shut, and stood in the midst, and said, “Peace to you!”

John 20:27
The He said to Thomas, “Reach your finger here, and look at My hands; and reach your hand here, and put it into My side. Do not be unbelieving, but believing.”

John 20:28
And Thomas answered and said to Him, “My Lord and my God!”

John 20:29
Jesus said to him, “Thomas, because you have seen Me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed.”

Easter Day John 20:24 - 20:29

_____________________

Prince of Tyre is Lucifer or who people think that he is actual Satan.
I wrote a song for him.
sw-eden.deviantart.com/art/Morning-Star-111175734
(or look at the bottom of this page)
Morning Star is him.
He will die for his Lord God.
It is different situation from St. Peter
St. Peter worked for Jesus for a little while and he went.
His cross was turned upside down.
He escaped from the jail with unconscious.
That is him.
A crazy Rock Out one who God will play with the food on the sky.


“Morning Star” by Sw Eden
(The Song for Prince of Tyre)

Everybody, comes to see me
Morning Star, falls down on earth
My Agony, hits me to fall
But I’m happy, to serve my lord

– Sun Shining, sky is blue –
– You say, “no no”, and give the worm to me –
– I play with it eternity –
– It makes me feel, I love You –

Everybody, comes to see me
Morning Star, falls down on earth
My Agony, hits me to fall
But I’m happy, to serve my Lord

– People think that I am dark –
– But I love to be darkness –
– Cause they see, You are brightness –
– Then their eyes are blind ever –

Everybody, comes to see me
Morning Star, falls down on earth
My Agony, hits me to fall
But I’m happy, to serve my Lord

– At the end, I know, I will die –
– Not cry, not fear, not lose my love for You –
– Send my spirit in to Your hands –
– Be with You till forever –

Everybody, comes to see me
Morning Star, falls down on earth
My Agony, hits me to fall
But I’m happy, to serve my Lord

©2009 ~sw-eden


Suggest to read

12 Promises of Jesus to Saint Margaret Mary

Merry Christmas X-Mas Gallery by Sw Eden

The Cathedral Church of Saint John the Divine

Easter Day Video – Ken Zi:Kill

Who is real Satan? answer

Anti-God Belief

20 Comments

Filed under Uncategorized