Tag Archives: Man

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

**สว อิเฎล พิมพ์และยกตัวอย่าง เพื่ออธิบาย Computer Network ขอให้ท่านผู้อ่านให้เกียรติเว็ป Sw-Eden.NET และให้เกียรติตัวท่านเอง โดยไม่คัดลอกข้อความใด ๆ ไปใช้ในเว็ปไซด์อื่น หรือนำไปตีพิมพ์เพื่อประโยชน์ส่วนตน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป เพราะคนเราขี้เกียจเอา Flash Drive ถ่ายโอยข้อมูลกันไปมา ระบบเครือข่ายที่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องกด ATM โทรทัศน์ โทรศัพท์ เครื่อข่ายที่จับต้องได้เช่น การคมนาคมขนส่งต่าง ๆ และไปรษณี

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) มี 3 ประเภทคือ

-1 LAN (Local Area Network) เครือข่ายระดับท้องถิ่น

เป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ในระยะใกล้ เช่นในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และ บริษัท ซึ่งมีตั้งแต่การเชื่อมต่อคิมพิวเตอร์ในห้องเดียวกัน จนถึงทั้งตึก หรืออาคารใกล้เคียงในสถาบันเดียวกัน ตัวอย่างที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ เช่น สายเคเบิลทีวี ที่ทำให้โทรทัศน์ทุกเครื่องในโรงเรียนสามารถฉายภาพจากการรับของจานดาวเทียวเพียงชิ้นเดียว


สถาบัน บริษัท และโรงเรียนส่วนใหญ่ จะมีช่องหนึ่งที่ไว้ถ่ายโทรทัศน์ทอดเหมือนกันหมดทุกเครื่อง

เมื่อเครื่องคอมพิวเตอรืตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปต้องการติดต่อกัน ต้องมี LAN Card คือ Hardware อีกชิ้นหนึ่ง ที่มักใส่ไว้ใน Computer Case

การที่จะติดตั้งเครือข่ายในระดับโรงเรียน ต้องมี Hub ซึ่งมีลักษณะเป็นกล่อง และมีช่อง (เรียกว่า Port) สำหรับเสียบสายเคเบิลจากคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง ดังนั้น นักเรียนในห้องคอมพิวเตอร์ สามารถเล่นส่ง Net send กันได้ Hub ของห้องคอมพิวเตอร์แต่ละห้อง (หรืออาจมีฮับของแต่ละชั้นของอาคาร) จะเชื่อมต่อกับเครื่อง Host หรือ Server เพื่อให้ทั้งโรงเรียนติดต่อกันได้หมด เช่นใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน (Intranet) จนกระทั้งสั่งพิมพ์งานด้วยเครื่องพิมพ์ (Printer) เดียวกันได้

-2 MAN (Metropolitan Area Network) เครือข่ายระดับเมือง

หากเป็นคอมพิวเตอร์ ก็จะใช้ดาวเทียมหรือคลื่นต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการสื่อสาร หากเป็นสาย Coaxial Cable สามารถมีความยาวได้มากกว่า 100 กิโลเมตร เครือข่ายลักษณะนี้มีความสำคัญต่อประเทศที่มีความเป็นส่วนตัวมาก เช่น พม่า และ เกาหลีเหนือ ประเทศอื่น ๆ ก็ใช้เช่นกัน ตัวอย่างที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์เช่น คลื่นวิทยุ FM ที่สามารถฟังได้ในท้องถิ่น (Local Radio) เท่านั้น
การเชื่อมต่อคอมพิวเตอรืในระดับนี้แตกต่างจาก LAN คือจะมีเครื่องขยายสัญญาณ ก่อนที่จะส่งออกตามสายเคเบิล หรือก่อนที่จะส่งสัญญาณไปในตัวกลางอื่น ๆ


วิทยุสื่อสาร หรือ วอ และคลื่นวิทยุท้องถิ่น

-3 WAN (Metropolitan Area Network) เครือข่ายระดับประเทศ

ใช้ดาวเทียมหรือคลื่นต่าง ๆ หรือสายเคเบิลจำนวนมาก เช่นสายทองแดง และใยแก้วนำแสง เข้ามาช่วยในการสื่อสาร เดิมทีมันคือระบบโทรศัพท์ แต่ต่อมาถูกพัฒนาเป็น Internet ลักษณะการทำงานของดาวเทียมจะทำการสะท้อนข้อมูล หากจุดส่ง และจุดรับอยู่กันคนละซีกโลก โดยส่วนมากจะใช้ดาวเทียมไม่เกิน 3 ตัวในการสะท้อนครั้งหนึ่ง ๆ เช่นประเทศที่ใกล้กันจะใช้เพียงตัวเดียว บางคนอาจล้อว่าประเทศเราดีใจเมื่อยิงประตูฟุตบอลเข้าช้ากว่าที่ยุโรป 5 วินาที (ข้อมูลเวลานี้เชื่อถือยังไม่ได้)


ภาพของ Kim Källström นักเตะทีมชาติสวีเดน

**สว อิเฎล พิมพ์และยกตัวอย่าง เพื่ออธิบาย Computer Network ขอให้ท่านผู้อ่านให้เกียรติเว็ป Sw-Eden.NET และให้เกียรติตัวท่านเอง โดยไม่คัดลอกข้อความใด ๆ ไปใช้ในเว็ปไซด์อื่น หรือนำไปตีพิมพ์เพื่อประโยชน์ส่วนตน

1 Comment

Filed under Uncategorized

Thailand Traditional Love & Sex Culture

Article by Sw Eden (สว อิเฎล) and Jang (แจง)

Before people get married, they have to learn about each other first and then they can decide that both of them can get along well together or not. Because American was taught to make their own decision when they were young, when they grow up, they are more confident than Thai people who have warm family. Maybe this is the main cause of why Thais and American’s courtship custom are totally different in many different ways such as; how long they adapt themselves, how they show their love and studying about each other background.

A pretty Thai girl with gorgeous lip.
View More of this Lady on flickr

Because of Americans’ self-confidence, when they feel that they are ready, they can do everything they want as Americans’ marriage although marriage is the one of most important things in every life. The Americans use not too much time to court; we can see the example in almost all American drama movies that two actors just know each other on that day and they date that day, too. The father and the mother do not worry that their child goes out side at night with his or her lover before marriage. These factors let the time of court to be shorter than Thai people because they feel love faster. After they marry, they always have many problems because they don’t understand something that they have never known before.

Americans do not feel shame when they show their love directly in public areas because most of them came from Europe or they came from many places and don’t have their own tradition. When they desire to do something, they just do it right away, such as, kiss on the street or inside the theater. They can argue out loud and do not care that there are others around them.

Chris Fehn and girlfriend, Lena Bear a fan-fic girl friend of many people Sw Eden like
View More of Visual Art on flickr

For Thailand, before a couple get married, both of them have to learn about each other’s background and have to know his or her parents and both families have to be well compatible. In my opinion, background is very important as income, occupation, race, religion, and character of whole family. Rarely, the rich marry with the poor in Thailand or Indians marry with the Chinese, but all of these, we can see normally in America. This is a situation that amazes me; Sw Eden have heard a story of my teacher’s friend. She comes from Thai and her husband is American. They have child and their family was very happy, but one day her husband’s friend came to her house and courted her. He did so often until she changed her mind and married again, his husband’s friend. In Thailand, the new man should wait until that couple was divorce and court the woman. This means American do not care about background.

Courtship of American is different from Thai’s Courtship, such as, time to decide, background, and status. The ways people associate together depend on many factors but the main point is love. If they love each other, the rest does not matter. Love can lead the way for both of them to get through in everything.

Japanese Couple on Thai Beach
View More of Visual Art on flickrSuggest to read
Fun Sculpture in Thai Temple, “Takein”, Nonthaburi
Motorcycle Gangster in Thailand
Thailand and Freedom of Speech
Nicolas Cage : City of Angels and Bangkok Dangerous
For Thai King Bhumibol Adulyadej Video
Ryan Ross The Prettiest Emo Boy

7 Comments

Filed under Uncategorized