Tag Archives: Seth et Holth

Marilyn Manson vs. Hideto Matsumoto

มาริลิน แมนสัน กับ ฮิเดะ ex – X-Japan

As we know that Marilyn Manson and Hideto Matsumoto were friends. Many Japanese fans know only Marilyn Manson, and they dare to say that they are Metal fans. Although the dress and the look of Marilyn Manson and other spooky kids seems like Gothic or Black Metal stuff, but Marilyn Manson music is not that hard. It is Alternative Rock, as he put on his Myspace. In middle 2009, the Hideto Matsumoto Official Myspace was founded by other people to support X Japan re-union. Although it is so strange when it says “Official”, and Hide is not the one who run it; there are a lot of fans add it to be friend. They just show their love to Hide.

Hideto Matsumoto was in LA, during she did her album with Zilch. She was a friend of Marilyn Manson, Genitorturers, etc. Genitorturers’ music seems so close to Hide’s music. I asked her about Hide, too. Both are pretty. Hide’s music sounds like those alternative rock bands at LA, so it is her good opportunity to go there. Although we call this genes “Alternative Rock”, it sounds different from famous alternative rock bands, such Fall Out Boy, Good Charlotte, Cobra Starship, etc. I cannot blame that Hide did suck work if comparing with these famous alternative rock bands, because it is a type of LA things. There are still some songs of Hideto Matsumoto, which are similar with those best alternative rock bands; such as Emotion In Motion, Tell Me, Lemoned I Scream and Honey Blade.

Generally, when we like someone, we will say that other tries to copy him. This may be true or it is just coincident. Or! it is the style of LA people. I am New Yorker anyway, so my answer is not the best of this case of Marilyn Manson and Hideto Matsumoto.

Sw Eden matched these photos.
😀 Have Fun!


My most favorite comparing of Marilyn Manson and Hideto Matsumoto


It is funny when people are in Refrigerator.


Hideto Matsumoto just sit on the luxurious chair


Pete Wentz did the same thing, too. Right now the monkey may play with his kid.


Both Manson and Hide played fake roach!!


See that engagement ring that Hide wore it with Tusk Zi:Kill in their movie Seth Et Holth. It was also fashion the Marilyn Manson and Inoran (Luna sea guy) had, too.


What! diamond on their faces


Hideto Matsumoto and Marilyn Manson


Hideto Matsumoto and Marilyn Manson


Hideto Matsumoto and Marilyn Manson
If you can see the eye on the cross in Seth et Holth movie. Just line-up this way.


Hideto Matsumoto and Marilyn Manson
Both are Bi. Hideto Matsumoto seems to be girl for me.


Hideto Matsumoto and Marilyn Manson
They seems to be Indian right now. I heard that Hide went to Indian, too, and Hide and Taiji did the Indian style on XClamation in Blue Blood Album of X Japan.


Hideto Matsumoto and Marilyn Manson
Hide did a song called, Oedo Cowboy.


Hideto Matsumoto and Marilyn Manson
If you can remember that fake head of Marilyn Manson


Hideto Matsumoto and Marilyn Manson
This is just regular dress of Visual Kei people who want to be too much Gothic. You will see a lot of this leather mask on current visual kei bands.


Hideto Matsumoto and Marilyn Manson
This colorful one, people talked about that they are unreal colors, not the colors of nature; that means it is for anti-christ people. Both Hideto Matsumoto and Marilyn Manson are anti-christ. Hideto Matsumoto did well in symbolism; such as in the song, Ever Free. The name of “Eat Me Drink Me” and “If I was your Vampire” are also really great in symbolism therm, too. In case of “Ever Free”, the meaning is “Eve is Free from Garden of Eden”. The Freedom is much painful.

Hideto Matsumoto liked to play with the words as well as Marilyn Manson showed in the album, “The Golden Age Of Grotesque”.

Hideto Matsumoto tended to love Zi:Kill so much, because of their great job in Alternative Rock/ Punk style; and one of the wording reason is “Jekyll and Mr. Hyde”.


Hideto Matsumoto and Marilyn Manson
Charlie Chaplin dress up of Hide
Hide always has various dressings as well as Madonna. She said that it was boring to stay the same way.


Hideto Matsumoto and Marilyn Manson


Hideto Matsumoto and Marilyn Manson
You may need to watch the MV of Tourniquet and Pink Spider


Hideto Matsumoto and Marilyn Manson


Hideto Matsumoto and Marilyn Manson


Hideto Matsumoto and Marilyn Manson


This one just looks like Hide and Manson stay in the same room.

44 Comments

Filed under Uncategorized

Thai Review – Seth et Holth

I wrote review for Seth et Holth in Thai, also available now at Thai wikipedia.


Tusk Zi:Kill as Holth character

http://th.wikipedia.org/wiki/Seth_et_holth

Seth et Holth เป็นภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นโดย ฮิเดะโตะ มัทซึโมะโตะ (ฮิเดะ) จากวงเอกซ์ เจแปน และนาย Tusk Itaya จากวง Zi:Kill ทั้งสองอยู่ค่ายเพลงเดียวกันคือ Extasy Records ในปีนั้น คือ 1993 เป็นทั้ง co-producer, co-director และ co-actors

ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับอิทธิพลมาจากเทพนิยายอียิปต์ และนำมาดัดแปลงโครงเรื่อง จึงมีความเสี่ยงที่ภาพยนตร์นี้จะถูกต่อต้านนอกประเทศญี่ปุ่น

ผู้สร้างทั้งสอง ได้คิดบทภาพยนตร์ร่วมกัน ในเรื่องมีการใช้สัญลักษณ์ เช่น ตัว Trilobite ซึ่งเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ สามารถพบได้ที่อียิปต์ ซึ่งจะได้เห็นตามหินปูน, มีการใช้ไม้กางเขน, ดวงตา เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นที่นิยมในญี่ปุ่นสมัยนั้น, ฉากการเขี่ยตาซ้าย และเลือดไหล มาจาก ตำนานการต่อสู้ของ Seth กับ Horus และ Horus เสียตาซ้ายไป ซึ่งภายหลังได้คืนมาเรียกว่า Udjat ซึ่งเทพเจ้ารา ได้นำส่วนที่หาได้เพียง 1 ใน 64 มาสร้างใหม่ มันคือสัญลักษณ์ของการรักษาโรคนั่นเอง, ฉากที่ทั้งสองอยู่ด้วยกันในโบสถ์

ภาพยนตร์เรื่องนี้มีการจำหน่ายเป็นวิดีโอเทปและวีซีดี รวมถึงได้ติดใน Oricon Chart ในเวลานั้น นอกจากนี้ยังมีผู้คัดลอกนำไปลงในเว็บไซต์ยูทูบตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006

Here is list of Seth et Holth O.S.T. Soundtrack
1. Eyes
2. Descent to Earth
3. Crosses Everywhere
4. The Church
5. Running ~Persecution
6. Sacrifice ~Death
7. Ending theme ~Music Box

Leave a comment

Filed under Uncategorized