Tag Archives: thai

วิหารหลวงพ่อมงคลบพิธ และหอไตรกลางน้ำ วัดสิงห์

© Sw Eden (สว อิเฎล)
All Rights Reserved (สงวนลิขสิทธิ์)

วัดสิงห์อยู่ใกล้ กรุงเทพมาก หากคุณมากจากถนนกาญจนาถิเษก วัดสิงห์อยู่ก่อนถึงวัดตะเคียน 1 ซอย ซึ่งทางเว็ปไซด์ของเรา Sw-Eden.NET ได้เขียนทางไปวัดตะเคียนไว้แล้ว คลิกที่นี่เพื่ออ่านทางไปวัดตะเคียน

คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปวังสิงห์ มากมาย ใน Sw Eden’s Flickr

ทำบุญ 9 วัด ภายในวันเดียว คลิกเพื่อดูรายละเอียด

วัดสิงห์นับเป็บสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดีแห่งหนึ่ง ที่ควรแก่การแนะนำให้รู้จักกันอย่างแพร่หลาย วัดนี้มีโบราณสถานคือ วิหารหลวงพ่อมงคลบพิธ (น้อย) ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี ทางวัดได้อนุรักษ์วิหารหลวงพ่อมงคลบพิธไว้ให้คงอยู่ด้วยความ Classic ของความเก่าแก่ และสร้างวิหารใหม่ขึ้นโดยมาแบบใกล้เคียงกับวิหารเก่า แต่หลังคาไม่แอ่นท้องช้าง

วิหารหลวงพ่อมงคลบพิธ (น้อย)
View More Wat Sing (วัดสิงห์ / Sing Temple) on Sw Eden’s Flickr

“วิหาร เป็นศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ลักษณะทรงสูง ฐานแอ่นโค้งทรงเรือสำเภา ด้านหน้าและด้านหลังเป็นมุขเด็จ หน้าบันและสาหร่ายเป็นไม้สัดสลักลวดลายดอกไม้ บัวหัวเสา ฐานซุกชี ซุ้มประตู หน้าต่าง มีลวดลาย ปูนปั้นปิดทองประดับกระจก”

สว อิเฎล พอทราบวิธีการสร้างหลังคา และเพดานฐานแอ่นเรือสำเภาว่า ใช้ความหย่อนของเชือกเป็นตัววัด ความแอ่นของเชื่อกยังปรากฏในสถาปัตยกรรมโบราณของยุโรป ซึ่งไม่ใช่ พาราโบล่า (parabola) เพราะ ความโค้งของเชือกหย่อนจะมีความแข็งแรงมากเมือเป็นโค้งคว่ำ นอกจากนี้ความโค้งหย่อนของเส้นเชือก ยังประกฏในสถาปัตยกรรมยุโรปสมัยใหม่ (Modern Architecture) ใน Casa Mila ของ Antoni Gaudi

สว อิเฎล ได้เข้าเรียน lecture ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์พิบูลย์ จินาวัฒน์ เล่าว่าปูนที่นำมาปั้นหน้าบัน และหน้าต่าง เรียกว่าปูนน้ำอ้อย ซึ่งทำให้แข็งตัวช้าลง และมาเวลาในการปั้นมากขึ้น สว อิเฎล แอบเรียกท่านว่า เจ้าพ่อคอนกรีต เลยทีเดียว เพราะประสพน์การณ์ และวิธีสอนที่ทำให้นักเรียนจำขึ้นใจ อีกทั้งการให้ความรู้อย่างไม่มีปิดบัง

หอไตรกลางน้ำ และหอระฆังหลังการบูรณะ
View More Wat Sing (วัดสิงห์ / Sing Temple) on Sw Eden’s Flickr

หอไตรกลางน้ำ สร้างขึ้นเพื่อป้องกัน พระไตรปิฏก จากปลวกและแมลงในดิน ซึ่งสถาปนิกไทยอาจคัดค้านว่าทำให้พระไตรปิฏกชื้นและขึ้นรา ความจริงแล้วอากาศประเทศไทยชื้นเป็นธรรมดา และตามธรรมชาติของเรือนไทยซึ่งทำให้อากาศด้านในโปร่ง ไม่ได้ทำให้การตั้งหอไตรกลางน้ำ มีความชื่นมากไปกว่าการตั้งหอไตรที่อื่น การมีหอไตรกลางน้ำสามารถป้องกันปลวกได้มากพอสมควร แต่ไม่ใช่ 100% ปลวกตัวแม่ ซึ่งเป็นแมลงเม่า สามารถบิน และมอดกินกระดาษก็สามารถบินเช่นกัน ข้อควรระวังเรือนไทยกลางน้ำคือ ระดับน้ำที่สามารถเปลี่ยนแปลง ที่บริเวณเสา ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่สึกกรอนได้ง่ายที่สุด ซึ่งอาจใช้คอนกรียมาช่วยแทนเพียงส่วนตอได้

สว อิเฎล ได้เยี่ยมชมวัดนี้ ได้ยินเสียงชาวพุทธ สวดอิติปิโส รู้สึกสงบมาก พระต่างจังหวัดและเด็กวัดต่างขยันขันแข็ง กวาดลานวัด และ รดต้นไม้ แม้ว่าจะเป็นกลางฤดูร้อนที่ร้อนสุด ๆ หลังจากท่องเที่ยวหาความรู้แล้ว อย่าลืมทำบุญให้วัด ด้านหน้าวัด มีโรงเรียนตั้งอยู่ ทาง Sw-Eden.NET จะพิมพ์หนังสือเด็กทำบุญแก่โรงเรียนต่างจังหวัดม ตำรวจตระเวนชายแดน และ สำหรับเด็กพิเศษ อยู่เรื่อง ๆ หากผู้ในมีความประสงค์จะบริจาคเพื่อทำหนังสือเด็กกับเว็ปไซด์ของเรา สามารถดูที่หน้า Donate และหากท่านประสงค์ออกนาม สามารถเขียนชื่อของท่านมาได้

ป้ายวัด เป็นที่สังเกตุ เมื่อเลี้ยวจากถนนกาญจนาถิเษก เข้าถนนอินทร์ เมื่อลงจากสะพานแรก ให้สังเกตุด้านซ้ายมือ
View More Wat Sing (วัดสิงห์ / Sing Temple) on Sw Eden’s Flickr

Suggest to read
ในหลวง : พ่อผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
แก้เคล็ดปีชงกับปีเสือที่วัดเล่งเน่ยยี่ พ.ศ. 2553
ทางไป วัดตะเคียน จังหวัดนนทบุรี
รูปปั้น วัดตะเคียน โดยหลวงพี่ตี๋
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และทางไป

Advertisements

2 Comments

Filed under Uncategorized

ในหลวง : พ่อผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

Bhumibol Adulyadej : Beloved Father of All Thai People
ในหลวง : พ่อผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

© Sw Eden (สว อิเฎล)
All Rights Reserved (สงวนลิขสิทธิ์)

พระบรมมหาราชวัง Grand Palace :I really love the idea of Mixed Architecture.
You will see the European building with Thai roof. Very creative and they are so harmony. I have never feel strange or anything. It is just perfect.
View More Photo of Grand Temple and Grand Palace on Sw Eden’s Flickr

พ่อของฉัน พ่อของใคร ในไทยนี้
พ่อภูมี แห่งแผ่นฟ้า ข้าสยาม
พ่อผู้เป็น แบบอย่าง ลูกต่างตาม
พ่อนี้นาม ภูมิพล ของชนไทย

พ่อ ของเรา ปรารถนาให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์ . . . คนที่สมบูรณ์ หมายถึงคนที่มีเนื้อตัวมากนั้นกล่าว ผิด สมบูรณ์ มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ว่า ” บริบูรณ์ด้วยคุณสมบัติหรือคุณลักษณ์ เพราะมีส่วนต่าง ๆ ประสานเข้ากันอันพึงปรารถนาและไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง ” แต่หากว่าจะโต้เถียงว่าคนที่มีเนื้อตัวมากนั้นบริบูรณ์ด้วยคุณลักษณะอัน อ้วน เพราะมีเนื้อชั้นไขมันโยงไยเข้ากันอย่างพึงปรารถนาและไม่มีสิ่งใดขาด ตกบกพร่องมันเนยนั้นก็กล่าวผิดอีกเช่นกัน เนื่องด้วยคนอ้วนได้ขาดความพอดี ไปนั่นเอง แท้ที่จริงนั้นคนที่สมบูรณ์ก็คือคนที่มีสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตดี การที่สองสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยหลาย ประการ การศึกษา เพื่อที่จะมีแนวทางในการดำเนินชิวิต หากชีวิตยังคงดำเนินอยู่ก็คงมีการศึกษาอยู่เช่นกัน การกีฬา ทำให้ร่าง กายแข็งแรง ปริมาณน้ำเลือดมากขึ้น สูบฉีดได้รวดเร็ว ถ่ายเทก๊าซและความร้อนได้ดีทำให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วย สังคม ไม่มี ผู้ใดที่จะทำกิจสำเร็จโดยลำพังตนเอง แม้อาจจะทำงานคนเดียว แต่อุปกรณ์ที่ ท่านใช้ก็มีผู้อื่นอุทิศกำลังกายและกำลังความคิดสร้างมันขึ้นมา ความรับ ผิดชอบ นี่คืออีกคุณสมบัติที่มนุษย์มีร่วมกับสัตว์บางชนิด หากเราทำไม่ได้ ก็ขอให้อับอายสัตว์นั้นเสีย การทำงาน เพื่อสิ่งที่ตนเองได้รับ ก็คือสิ่งที่ชาติได้รับ

Thailand has Giant to protect the door way.
People said the ghost and bad spirit fear the Giant.
View More Photo of Grand Temple and Grand Palace on Sw Eden’s Flickr

การศึกษา ไม่นานมา ประชาชนคนทำงาน ก็คงเคยเป็นเด็กตัวน้อย ๆ มาก่อน ไม่เร่งร้อนกับชิวิตมากเสียเท่าไรนัก ยามเช้าตื่นมารับประทาน อาหาร บ้างก็ทำงานช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ ผ่านไปก็ได้แต่งตัวแล้วเดิน ทางไปโรงเรียน การเดินทางไปโรงเรียนนี้อาจจะดูสั้นไปบ้าง แม้ในเพลงเพลง หนึ่งนั้นมีเนื้อร้องว่า ” . . . โรงเรียนของหนูอยู่ไกล . . . ” โดยหารู้ไม่ว่า เราจะไม่รู้สึกว่ามันไกล หากเราไม่ได้ไขว่คว้าด้วย มือของเราเอง เส้นทางที่จะไปโรงเรียนของเด็กยากไร้ นั้นยากล้น มิใช่เพียงระยะทาง แต่เป็นการค้นหาแนวทางที่จะได้ศึกษาหา วิชาความรู้ แต่ทั้งนี้ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นใครคนใด ยากดีมีจนก็คือ ปุถุชนที่มีจุดมุ่งหมายในชิวิต เส้นทางที่เคยเดินทาง เคยไขว่คว้าที่จะไปโรงเรียนก็คงจะดูสั้นลงอย่างถนัดตา เทียบไม่ได้กับ เส้นทางชีวิต หรือเส้นทางสู่ความสำเร็จ เป็นแน่ แต่การที่เด็กตัว น้อย ๆ จะย่างก้าวมาเดินบนเส้นทางนี้ได้ ก็ต้องเดินผ่านเส้นทางสู่โรงเรียนเสีย ก่อน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเล่าเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ตามที่พ่อ อยู่หัวได้ทรงอนุสาสนีย์สอนแก่ลูก ๆ ของท่าน

การกีฬา การออกกำลัง การก็เหมือนกับการเติมน้ำมันให้กับรถยนต์ เราจึงได้มีแรงที่จะขับเคลื่อน ร่างกาย ขับเคลื่อนความคิด เพื่อจะนำประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรื่อง ได้ หากประชาชนมิได้มีการออกกำลังการแล้ว บ้านเมืองก็จะขาด กำลัง ขาดทักษะ ก่อเกิดปัญหาสังคม คนติดยาเสพติด ขาดชนชั้นล่าง หรือชนชั้นแรงงาน ให้ลองคิดดูว่า คนเหล่านี้ใช่ผู้คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้กับผืนแผ่นดินหรือไม่อย่างไร เกษตรกร คือผู้เลี้ยงท้องเราให้ อิ่ม เกษตรกรคือผู้มีความมานะอดทนและแข็งแรง ประเทศเราเป็นประเทศเกษตก รรม เราขาดคนเหล่านี้ไม่ได้ เกิดมีสักวันหนึ่งคนเหล่านี้ไม่แข็ง แรง เราก็คงต้องลงมือก่อผลผลิตให้ตนเองบริโภค แม้เราจะแข็งแรงเพียง ใด ก็ยังขาดทักษะ หากจะเทียบกับการออกกำลังกาย การออกกำลังกายทำให้ เกิดกล้ามเนื้อที่แข็งแรง เกิดทักษะอาทิ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การค้น หาแนวทางสู่จุดหมาย เป็นต้น ดังนั้นหากมีโอกาสก็รีบไปออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพที่ดีเถิด

สังคม มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูงกว่า สัตว์อื่น เริ่มแรกมนุษย์ได้เข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกัน มีการสร้างวัฒนธรรม ร่วมกัน ทำให้โลกใบนี้พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง สว อิเฎลเคยเรียนมาในระดับประถม มีกานท์บทหนึ่งซึ่งสว อิเฎลยังพอจำได้

” . . . น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
นกพึ่งฟ้าปลาพึ่งหนอง คล้องกันเกลียว
ไม่มีใครจะอยู่เพียงผู้เดียว
ต้องข้องเกี่ยวพึ่งพา อาศัยกัน . . . ”

ทำไม กระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุกานท์นี้ลงไปในหลักสูตร ก็เพราะต้องการปลูกฝัง เยาวชนให้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม มนุษย์เราเป็นเผ่าพันธุ์ที่ มีสังคม การกระทำทุกสิ่งมีผลต่อสังคม และการเปลี่ยนแปลงของสังคมก็มี ผลต่อตัวเรา มนุษย์จะไม่ใช่มนุษย์หากแยกตัวออกไปจากสังคม

ความรับ ผิดชอบ คนเรามีความคิด คนเรามีความจำ หากไม่อาจรับผลของการกระทำของ ตนและสังคมได้จะถือว่าเราไม่มีความคิด และความจำ หรือถือว่าคนคนนั้นเป็นคนไม่มีความคิดนั้นก็ไม่ได้ ยังเรียก กันเต็มปากเต็มคำว่าเป็นคน จึงสามารถสรุปได้ว่าคนดังกล่าวเป็นคนไร้ซึ่ง ความรับผิดชอบหรือมีคุณสมบัติใกล้เคียงสัตว์บางประเภท

การทำงาน มี หลายสภาวะ อาทิ เครื่องจักรกล สัตว์ คน เป็นต้น ณ ที่นี้จะกล่าวถึงการทำงานของคน เพราะคนมีความคิด อย่างที่เคยกล่าวมาใน ข้างต้นแล้ว ดังนั้นงานที่ออกมาต้องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ คือ คุณภาพหารด้วยเวลา คนที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องเป็นคน ที่ประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน คนที่มีประสิทธิภาพคือ มีความ ตั้งใจ มานะ พยายามในการเรียนรู้งานที่ทำ และทำได้ตามที่เรียน รู้ นอกจากนี้ยังต้องมีการใส่ความรู้รอบตัว ประสพการณ์ ความคิดลงไปใน งานได้ภายในเวลาอันจำกัด คนที่ทำงานมีหลายประเภท เช่น ทำการค้า ของ ทำการค้าความคิด ทำการค้าแรง การค้าทั้งสามสิ่งนี้สามารถ นำมาประสมประสานเป็นอาชีพต่าง ๆ ได้มากมาย บางอาชีพอาจจะเน้นหนักไปทางการค้าของ บางอาชีพเน้นไปที่การ ค้าความคิด ตามแต่จุดประสงค์ของผู้ประกอบอาชีพนั้น ๆ เมื่อคนมีอาชีพ ก็มีรายได้ มีเงินมาจับจ่าย นั้นหมาย ว่า เศรษฐกิจของเราดี การทำงานคือการทำให้เศรษฐกิจดี จึงแสดงว่าเรา ทำงานเพื่อชาติของเรา เรารักชาติของเราเราจึงได้ทำงาน

ถ้าจะกล่าว ไปแล้ว สว อิเฎลก็คือสามัญชนคนหนึ่ง สว อิเฎลมีพ่อ มีแม่ ของสว อิเฎล เพื่อน ๆ ก็มีพ่อ มีแม่ เป็นของเพื่อน ทุก ๆ คนก็เช่นกัน ทุกคนต่างมีพ่อ มีแม่เป็นของตัวเอง แต่เคยคิดบ้างไหม เราเกิดมาเป็นพี่น้องร่วมท้อง ถิ่นแดนไทยได้ไฉน เรานั้นแสนโชคดี โชคดีกว่าเพื่อน ๆ ร่วมโลกของเราอีกหลายถิ่น เรามีพ่ออยู่หัว มีแม่อยู่หัว ที่รักเราดุจลูกแท้ ๆ ของท่าน เราเกิดมาเป็นไทย เราจึงได้มีพี่น้องมากกว่าคนในชาติ อื่น เราเกิดมาเป็นไทย เราจึงได้มีพ่ออยู่หัวที่พร้อมที่จะ ให้ ให้สิ่งดี ๆ แก่ลูก ๆ ให้ทั้งแรงกายาแลแรงเจตตา และสิ่งที่สำคัญที่สุด ความรู้ ทรัพย์อัน หาค่ามิได้ ทรัพย์ที่จะอยู่ติดตัวเราตลอดไป คำสอนที่ท่าน ให้ จะมิมีทางเลือนลางไปไหน เพราะนั่นคือทรัพย์อันประเสริฐที่จะ อยู่ติดตัวลูก ๆ ของท่านไปตราบนานเท่านาน

ภูพิศอิศเรศ
ดับอาเภศผองแผ่นดิน
พงษ์เผ่าพสุถิ่น
พระภูมินรักประชา

ทาตรีศรีภูธร
พระนคร ธ รักษา
ดุจเจ้าวิชรินทรา
จ้าอินทราธิราชี

เจตมนน้อม
ปวงราชพร้อมกราบโกษี
บุญอเนกเฉกบุรี
เพชรปราณีเป็นศรีไทย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า สว อิเฎล

© Sw Eden (สว อิเฎล)
All Rights Reserved (สงวนลิขสิทธิ์)

At first we come in to the grand temple or grand palace, we have to see this blank area. Although all around us, there are too many people.
View More Photo of Grand Temple and Grand Palace on Sw Eden’s FlickrSuggest to read

Charity Book: Tuskty and Pink Cobra

Thai Monarchy support Democracy

Thailand Traditional Love & Sex Culture

School should be serious about Copyright work students use

Gallery of Thai black Dog: NJ Jordison


1 Comment

Filed under Uncategorized

Thai Monarchy support Democracy

The online attack from other democratic countries have abused Thai people since the end of Thaksin government. The dark online users got paid to make websites said that Thailand was Absolute Monarchy. The foreigners may love to have fun to blame other people, because to hate something will has much more stuff to say than to love something. They will keep searching about bad words, and create more pages to gain the interesting.

As the meaning of “Thai” as I mentioned before, it means “Freedom”. King Prajadhipok or King Rama 7 signed for The Constitution of the Siam Kingdom on December, 10th 1932. It was for Democracy. In that date, democracy tended to have much more freedom than communism. Nowaday, if there was no the Red Shirt Protester, Thai people would have a lot of freedom as in New York City. Everyone can invest money for the business, and every can be famous. The kids can become rock stars. Many teenagers do the hip-hop dance on the street. We all have freedom.

A peaceful artist corner of Silpakorn University Bangkok Campus.

Constitutional Monarchy is what we have. If it is not the most important case, Thai King will not come down to give a speech for the politicians. Thai King has never refused to sign for all Prime Ministers who got elected. If there was no corruption in some political parties, Thailand will have a perfect democracy at this point.

The day that Thai people will never forget is October, 14th 1973. Thai King Bhumibol Adulyadej gave a speech which can stop the dictators to kill Thai students. The situation is perfectly different from the today Red Shirt protesters, but they tried to make it look the same. Thai government in 1973 did a lot of corruption, but Abhisit does not. The protestors in 1973 are college/university students, but the Red Shirt protesters do not have a high educated. Those 1973 students needed the new election without cheating, but the Red Shirt need a dictator.

If the King did not help us at that date, we will never have democracy today. Nowadays, he tries to help us again, but some of us still do not know that they do not protest to get democracy. Current students have never cared about the politics. The Yellow Shirt people who the Red Shirt hate are the survivors on October, 14th 1973. They still love their country and democracy. They still hate the corruption.

Thai student with diploma after complete the bachelor degree. With the statue of Mahidol Adulyadej (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก), or the father of King Ananda Mahidol (Rama 8 ) and King Bhumibol Adulyadej (Rama 9)

Where is the current Thai student? Why don’t we see them protect our country?
** Most of them protect Thailand from the Red Shirt online. They are on Facebook. The problem is whatever they talk or write on Facebook are not public sources. 99% of them post their political idea in Thai language, so this does not help the foreigners to understand what happens in Thailand.
** Many students still do not care about the politics, and this is a big shame. They are interested in Korean pop stars. Many Thai people can dance better than them, but some Thai companies still paid million bahts to get Korean stars in their 10 seconds advertisement. This describe a part of fangirls who do not really care about the world.


Suggest to read
Thailand and Freedom of Speech
The fear of Anti-Communism in Thailand 2010s
Nicolas Cage : City of Angels and Bangkok Dangerous
Red-Shirt Protest in Thailand
Thai government does not pay for the Electric Bill anymore

7 Comments

Filed under Uncategorized

Thailand and Freedom of Speech

The American people would love to see the Freedom of Speech around the world as they have. They blame other countries who do not have it. And right now they blame Thailand of Freedom of Speech about monarchy. Some American friends I have do not really care or love their own country, but they are proud in their American behaviors, until some people are proud to consume too much. Thai culture is really different. They grow up with their parents, and they really look after their parents when they get older. Thai King and Thai Queen are father and mother of all Thai people. Thai people really feel it that way. No one are forced to love them. This is the reason why we cannot let other people blame them.

Thai children and their mother at the Talingchan Floating Market (ตลาดน้ำตลิ่งชัน).

If you really grow up with a warm family, you will love your parents although they have never asked you to love them. You will do the same thing as we do for our King and our Queen. You will protect them. If some other people disgrace them, you will hire a judge to stop those people. The United States have the law to prevent public insulting, too, and that stops freedom of bad speech. This means we are almost the same. You cannot insult other people with strange Photoshop pictures and unreal words.

Do you know why Thai people love the King?
Thai King, and most of Royal Family have the charity activities nearly everyday. They always go to the far-away towns or villages which are poor. They teach the poor people to work, especially agriculture and handmade products. When any places are destroyed by flood damage and if the government is so slow to help, the Royal Family will help all the people in time.

As the definition of ‘Efficient Economy’ which Thai King always talks about, although the farmer earn a low income, but they can live with happiness. Most of Thai farmers are not that poor until have nothing to eat, but they spend their money without thinking. For example, they want to have cars to show that they are cool; they need to have an i-phone because their friends have it. The farmers who need the extravagant things will not love what the King teach. This is the reason why there are many Red Shirt farmers come to protest in Bangkok.

Although the American believe in freedom, but all the children also love their parents.


Suggest to read
Thai Monarchy support Democracy
The fear of Anti-Communism in Thailand 2010s
Nicolas Cage : City of Angels and Bangkok Dangerous
Red-Shirt Protest in Thailand
Thai government does not pay for the Electric Bill anymore

Leave a comment

Filed under Uncategorized

The fear of Anti-Communism in Thailand 2010s

Have you ever heard of “The fear of Communism in the 1950s” and stuff like McCarthyism? American people are really afraid of communism, because they really know what it is. Many American public schools may not included that the situation of Cold War are much serious, but smart American will know it by themselves.

In Thailand, the history books have never said anything bad about communism, because China and Russia are our friends. Thai people also do not really worry about communism, too. They believe that it will never happen in Thailand. Communist Party of Thailand was founded in the same era of Cold War about 1940’s. Nothing was successful in that period. A Thai old history professor in my middle school had a really solid faith. She said that Thailand cannot be Communist, but it was the first year of Thaksin Government, so she did not know how he was.

Thai flag defines 3 things by its colors which are Red is Nation, White is Religion and Blue is King. All the three are the main institutes which have been with Thailand since the Sukhothai kingdom in 1200’s century. Communist has no Nation, no Religion and no King. This is the reason why Thailand had never been afraid of Communism.

Thai Flag with striped 3 colors, influenced from European in WWI.

Currently (Spring 2010), the power of money comes before these three institutes. Thai people are pretty sure that the Red Shirt protesters are paid to against Abhisit Government. A few Thai people in England were paid to make the website against Thai monarchy, and government. Many English-speakers do not really understand what happens, so they believe those posts. In fact, Thai Kings have been prevents the country from communists and soldier dictators. They really love their country, and its concept. The word, “Thai” means “Freedom”. Communist dictator will never give freedom to its people.

Sw is really feel sorry about the Red Shirt, and I would like to forgive them once they realize that they have been wrong. They are known as uneducated and farmers. They can make more money by protesting rather than by their farms. This does not mean all the farmers in Thailand are the Red Shirt Protester, and does not mean that Red farmers produce red rice, and other normal farmers produce white rice (Laugh). They do not really know what really going on, and what will be the result of their protesting. Their leaders always use ambiguous words to bend they thought to be the same way. Moreover, the Red Shirts are really sensitive when they see Thaksin cries online. There are many rumors say that Thaksin currently has a serious cancer, but Thaksin always confirms that he is so happy with his family. Logically, if the Red Shirt protesters do not really get the money, they will hate to burn themselves under the hottest sun, while Thaksin says that he is really happy.

God of the Money or Money is God for many people. Egyptian bills do have their ancient God as their country’s identity, although most of them are Islamic, not the Ra worship. You will see Horus supports pharaoh in here.

The fear of Anti-Communism in Thailand is if the Red-Shirts completed their goals. Thailand would be communist-like democratic under the power of one dictator. The dictator would pay for all poor people to vote him, and he would get the highest vote forever. He would use law to support his own business, and also many kinds of corruption from both him and his party would happen.

Some foreigners understand that Abhisit did not get elected to be Prime Minister, so they hate him. In fact, Abhisit will be elected if the poor people were not paid to vote. Thai people vote for members of the House of Representatives by regions. In the suburban from Bangkok where is the area of middle class people, Democrat Party – Abhisit Vejjajiva always gets the most votes. Likely, the Democrat Party’s main base of support is in Bangkok, by the educated people and office workers.

For all the foreigners’ misunderstanding about Abhisit and Thai democratic system, if all those people still keep paying the poor to vote, we will never have the real democracy.

In fact, the red shirt can have a happy life without a large amount of money. Everything has it own way to solve and to understand as long as you know what the most important thing of your life is.


Suggest to read
Thai Monarchy support Democracy
Thailand and Freedom of Speech
Nicolas Cage : City of Angels and Bangkok Dangerous
Red-Shirt Protest in Thailand
Thai government does not pay for the Electric Bill anymore

10 Comments

Filed under Uncategorized

ชะอำ-หัวหิน : ชวนกันเที่ยวทะเลไทยดีกว่า Let’s go to Cha-Am & Hua-Hin

By RataJIT:)
รตจิตรเขียนเรื่อง “ชะอำ-หัวหิน : ชวนกันเที่ยวทะเลไทยดีกว่า” และได้ลงในนสพ. โพสต์ทูเดย์ฉบับวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2553 และต้องการชวนไทยเที่ยวไทย โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนเช่นนี้

WP-Thai-Sea

ทะเลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนไทยมานานแล้ว เพราะไทยเป็นเมืองร้อน ไม่จำเป็นต้องเสาะหาทะเลต่างประเทศ แม้คนต่างชาติยังรักทะเลไทย

WP-Thai Sea

ทุกครั้งที่ลูกกลับจากอเมริกา ต้องหาโอกาสไปชะอำ-หัวหิน และที่ขาดไม่ได้คือสุนัขไทยคู่ใจ เช้าก็ลงเล่นทะเลกัน 1 รอบ พอตกเย็นก็ลงเล่นกันรอบใหญ่อีก 1 รอบ เหนื่อยก็พักแรมอย่างน้อย 1 คืนด้วยกันทั้งหมดไม่ว่าจะคนหรือสุนัข

WP-ThaiSea

พฤษภาคมนี้ เรามีนัดไปกันอีกครั้ง จะได้พักผ่อน ได้เปลี่ยนบรรยากาศทั้งครอบครัวและคู่ใจที่ทำให้มีความสุขสนุกมากขึ้นเพราะความน่ารักของมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนกระโดดข้ามคลื่นแต่ละลูกที่เข้ามากระทบฝั่ง และตอนวิ่งกวดกันไปกับน้ำทะเลบนพื้นทรายจนกว่าดวงอาทิตย์จะตกลับขอบฟ้า……….

WP Thai Sea

RataJIT’ s article presented in the Posttoday newspaper on Sun 28-3-2010.
Let’s go to see Sun-Sand-Sea in Thailand. Here are Cha-Am @ Petchaburi & Hua-Hin in Prachaubkirikan province .

Really beautiful and very relax esp. when seeing our buddy – a THAI Dog – runs and jumps over all waves….ha ha!!

1 Comment

Filed under Uncategorized

Motorcycle Gangster in Thailand

Bangkok Dangerous? Is that the real stuff? Or Thailand Dangerous?

In fact, the foreigners can have a lot of fun in Thailand. Regularly, it is not that dangerous as well as New York City. Like, the north part of Brooklyn is very dangerous at night, so New Yorker will not go there at night. Or if you see the blank street, you will not walk into it. All round the world is the same. People use common sense to protect themselves from crime.

Nearby Sw Eden’s house in Thailand, Sw can hear the sound of motorcycles every night. It does not disturb me as much as tick-tock of the clock. They are the racing team against the law. They killed a lot of Thai police who went to blame them. For example, they tried to destroy a van in its parking area, and the police said, “Don’t do it”, then, they used their clubs hit the police until he died.

Outside Bangkok, on the road between some provinces, they will park their motorcycles and pick up the stones. They threw the stones hit the front glass of the car for fun. The glass was broken, the stones hit the father who was driving and hit the forehead of his baby. The father lose one of his eyes and his baby died.

Gangsters and their slutty girlfriends. All Thai women hate this type of sluts. The bad news can go further than the good news. The world should praise Thai female boxers or Thai tradition dancers, but they just want to talk about Thai sluts. These sluts are always with the gangsters. The girls sit behind the motorcycle of the boys. The boys always need the money to decorate their motorcycles. They brought their girls to the city at night. They are waiting for the business men or the working men. The price is about $20 till $30. This is not for whole night, but just to finish it one time. Most of the girls do with 3 guys per a night. Some girls do this only in the weekend, because there are many working men. The working men lie their wife that they have a night seminar.

That’s only direct slutty things. In their racing time, the girls can be for the wager. The winner of motorcycle racing will sleep with the loser’s girl. They have a tradition that they will salute the girls who dare to be the wager.

The gangster stuff is interesting when you have the camera, and you climb into the tree, and take their photos at night. If the boys found you there, they may hit you or shoot you.

The gangster is still the big problem of Thai society. The police should be more strict or Thailand should have more police to manage them before they manage the police. They are dangerous for the people who work at night and to all the vehicles parking outdoor. Their girls can be the HIV or other disease carrier. The nice wives of those business men can be the victims of this social junk.


Suggest to Read by Author
Thai Sluts /Whore : Why do they fuck?
Grand Palace and Grand Temple, Bangkok, Thailand
Fun Sculpture in Thai Temple, “Takein”, Nonthaburi
Thunderstorm in Thailand
Illegal MP3 Free Download

8 Comments

Filed under Uncategorized

Grand Palace and Grand Temple, Bangkok, Thailand

The place where all people around the world wish to visit once in their life, and the place where all the visitors of Thailand must go to see. It is may be because Sw Eden was born Thai, that I feel Thai tradition artwork is the most beautiful ancient artwork in the world. Sw Eden feels some other country artwork is too fat or too thin, but Thai artwork is the proper proportion. You may feel that why there is a lot of gold in there. This is seem incredible that Thailand have much much gold in all Temples around the country.


View More Photo on Flickr

In the high-school history class, Sw’s teacher talked about a famous painting of an ancient Thai ambassador and French king. The French king really appreciated how polite of that Thai ambassador so he let the artist drew the picture of the Thai ambassador in the throne hall. Two paintings were drawn, and one of them was given to Thailand. Thailand lost it when Myanmar destroyed Ayutthaya about 200 years ago. Myanmar burnt Thai pagoda and palace, then took the gold back to their country. One of my friend in the class said that the painting was a part of that gold Myanmar took off the palace, so right now, we could see that canvas painting on Myanmar pagoda. This is a little joke of a little Southern girl said in the class room which Sw Eden can remember so well.View More Photo on Flickr

If you are a tourist, you may think that it is a good opportunity to have a good time with your camera and your friends in Grand Temple and Grand Palace. For us, Thai people, these places is not only the places that we are proud, but they are also what we respect. We respect our religion and our king. Although most of us are Buddhism, we welcome all other cults around the world. There is no law/rule that anyone have to believe in only one religion.

How to get to here? Most of the buses in Bangkok can drop you in front of the Grand Temple, and all the taxi drivers know how to come here. Please no worry to lose your way. Around the Sanam Luang you can find the information desks, and they can give you a free map to show the important place to visits by walking. If you are Thai, you still have right to get the map, too. Our city does not align as block as New York City, so you may need to bring a little lovely compass with you to get the right direction from the map.View More Photo on Flickr


Suggest to Read about Thailand Tour
Fun Sculpture in Thai Temple, “Takein”, Nonthaburi
Thai Film Museum
View More Photo of Grand Palace and Grand Temple
Thai Elephant should not be allowed to walk in the city
New Year Lyrics King Rama 9 – Sw Eden translated
Yothaka Furniture, Natural Material of Thailand
พิพิธภัณฑ์หุ้นขี้ผึ้งไทย Thai Human Imagery Museum

1 Comment

Filed under Uncategorized

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย Thai Human Imagery Museum

By RataJIT:)
สถานที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งคือพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ตั้งอยู่ที่ 43/2 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี กม. 31 อ.นครชัยศรี นครปฐม โทร. 034-332607, 034-332109, 034-332061 หรือริมถนนตรงพุทธมณฑลสาย 7 ด้านขาเข้ากรุงเทพ
ถ้าขับจาก 4 แยกฉิมพลีบนถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ตรงไปนครปฐมประมาณ 27-28 กิโลเมตร กล่าวคือถึงพุทธมณฑลสาย 7 จะเห็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยอยู่ขวามือ ให้ขับตรงไปประมาณ 2-2.5 กิโลเมตร ให้กลับรถใต้สะพานที่เลี้ยวไปนครปฐม แล้วขับกลับมา 2 กิโลเมตรก็เลี้ยวซ้ายเข้าพิพิธภัณฑ์ได้เลย

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่รวบรวมหุ่นขี้ผึ้งของบุคคลสำคัญต่าง ๆ มากมาย และผลงานบางส่วนของบุคคลเหล่านี้ เช่นการเลิกทาสของประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 – สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า นอกจากนี้ยังมีหุ่นขี้ผึ้งแสดงตัวละครที่สำคัญในเรื่องพระอภัยมณีของกวีเอกสุนทรภู่ ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย ซึ่งมีทั้งภาพชีวิตที่น่ารักของการละเล่นของเด็ก และภาพชีวิตรันทด เป็นต้น

ห้องหนึ่งที่ทำให้จิตรน้ำตาคลอและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์คือ “นิทรรศการพิเศษสมเด็จย่า และ สมเด็จพระพี่นาง ในความทรงจำอันงดงาม” เชิญชวนให้ลองไปดูกัน และดูซิว่าคุณมีความรู้สึกเช่นเดียวกันหรือไม่

ถ้าเป็นนักเรียน นักศึกษา ควรใส่เครื่องแบบไปเพราะค่าเข้าถูกมากจากราคาตั๋วสำหรับผู้ใหญ๋ 50 บาทเหลือเพียง 20 บาทจะบอกให้


แนะนำให้อ่าน
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และทางไป
Thai Film Museum
Tak Bongkot Kongmalai (ตั๊ก บงกช คงมาลัย)

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Fun Sculpture in Thai Temple, “Takein”, Nonthaburi

If you can read Thai, Sw-Eden.NET have a post about the direction to go to Takein Temple, Nonthaburi. If you cannot read it, you can translate our page on translate.google.com , but it may be not exactly right.
Another related article is การแก้เคล็ด ปีชง ที่วัดตะเคียน
อ่านบทความ รูปปั้นวัดตะเคียน เป็นภาษาไทย คลิกที่นี่

ทำบุญ 9 วัด ภายในวันเดียว คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Almost all fun sculptures in Takein Temple were made by “Tee”, a monk in the temple. Takein Temple is Hinayana Buddhist. It does not have many gods as in Chinese Mahayana. Anyway, we also have some, as Giants, serpents and important disciples of Buddha.

ผีเสื้อสมุทร และนางเงือก เรื่องพระอภัยมณี
Ocean Butterfly Giant and Mermaid in “Phra Apai Mani” the Epic of Sunthon Phu

พระอาจารย์ตี๋
“Tee” the Buddhist monk in Takein temple

ลิงไทย ให้หวย
Thai Monkey and lottery numbers

ยักษ์กินก๋วยเตี๋ยว
Giant eats noodle.

เช้าชาม เย็นชาม
means Doing things without destination


View More Photos CLICK HERE

3 Comments

Filed under Uncategorized